Procedură : 2019/0804(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0189/2019

Texte depuse :

A8-0189/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2019 - 16.6

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0414

RAPORT     *
PDF 161kWORD 57k
8.4.2019
PE 637.470v01-00 A8-0189/2019

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportoare: Danuta Maria Hübner

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ AL Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții

(07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Băncii Europene de Investiții adresată Consiliului de a modifica statutul Băncii Europene de Investiții (07651/2019),

–  având în vedere articolul 308 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0149/2019),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0189/2019),

1.  aprobă propunerea;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


AVIZ AL Comisiei pentru bugete (2.4.2019)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la proiectul de decizie a Consiliului de modificare a statutului băncii Europene de Investiții – cerere de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 308

(07651/2019 – C8‑0149/2019 – 2019/0804(CNS))

Raportoare pentru aviz: Eider Gardiazabal Rubial

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) și alineatul (3) din Regulamentul de procedură)

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 11 martie 2019, BEI a prezentat Consiliului o cerere de modificare a articolului 4 [alineatul (1)] și a articolului 9 [alineatul (2)] din statutul său.

Acest demers urmează procedura prevăzută la articolul 308 din TFUE, conform căreia „Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură legislativă specială, la cererea Băncii Europene de Investiții și după consultarea Parlamentului European și a Comisiei [...], poate modifica statutul băncii.”

Scopul modificărilor specifice propuse de BEI este de a adapta statutul băncii pentru a ține seama de o majorare a capitalului BEI subscris de către Polonia și România.

Comisia pentru bugete constată că această majorare a capitalului compensează doar marginal reducerea capitalului BEI cauzată de retragerea Regatului Unit din Uniune. Prin urmare, Comisia pentru bugete subliniază că, pentru a menține capacitatea BEI de a-și îndeplini obiectivele de politică, deficitul de capital sus-menționat ar trebui să fie pe deplin compensat.

******

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, să propună aprobarea proiectului Consiliului.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Propunere de modificare a statutului BEI – cerere de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 308

Referințe

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

28.3.2019

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eider Gardiazabal Rubial

1.4.2019

Procedură simplificată - data deciziei

2.4.2019

Data adoptării

2.4.2019

 

 

 


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de modificare a statutului BEI – cerere de inițiere a procedurii prevăzute la articolul 308

Referințe

07651/2019 – C8-0149/2019 – 2019/0804(CNS)

Data consultării PE

26.3.2019

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

28.3.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

28.3.2019

ECON

28.3.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

2.4.2019

 

 

 

Raportoare

Data numirii

Danuta Maria Hübner

2.4.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

2.4.2019

Data adoptării

2.4.2019

 

 

 

Data depunerii

8.4.2019

Ultima actualizare: 12 aprilie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate