Menettely : 2019/0802(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0194/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0194/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0364

MIETINTÖ     
PDF 194kWORD 65k
10.4.2019
PE 636.163v02-00 A8-0194/2019

ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Indrek Tarand

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 LIITE 1: Viorel Ştefanin ANSIOLUETTELO
 LIITE 2: Viorel Ştefanin VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi

(C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 2 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8–0049/2019),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 121 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0194/2019),

A.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta arvioi ehdokkaan pätevyyttä ja etenkin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 286 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen edellytysten täyttymistä;

B.  ottaa huomioon, että talousarvion valvontavaliokunta kuuli kokouksessaan 8. huhtikuuta 2019 neuvoston nimeämää ehdokasta tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

1.  antaa kielteisen lausunnon neuvoston ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja tiedoksi tilintarkastustuomioistuimelle sekä muille Euroopan unionin toimielimille ja jäsenvaltioiden tilintarkastuselimille.


LIITE 1: Viorel Ştefanin ANSIOLUETTELO

Opinnot ja erikoistumiset

  2002, filosofian tohtori taloustieteessä, ”Tonavan alajuoksu” Galatin yliopisto

  1980, kauppatieteellisen tiedekunnan tutkinto, ”AI. I. Cuza” Iasin yliopisto

Ammatillinen toiminta

  helmikuu 2018–nykyhetki, varapääministeri

  kesäkuu 2017–tammikuu 2018, edustajainhuoneen jäsen, talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnan puheenjohtaja ja jäsen

  tammikuu 2017–kesäkuu 2017, julkisesta taloudesta vastaava ministeri

  2016–nykyhetki, edustajainhuoneen jäsen

  2012–2016, edustajainhuoneen jäsen

  2008–2016, edustajainhuoneen jäsen

  1996–2008, senaattori

  1996–2002, hallituksen puheenjohtaja, NAVROM SA Galati River Navigation Company

  1991–1996, toimitusjohtaja, NAVROM SA Galati River Navigation Company

  1987–1991, yksikön päällikkö, Romanian River Navigation Company NAVROM SA Galati

  1980–1987, ekonomisti, Romanian River Navigation Company NAVROM SA Galati

Toiminta, toimet poliittisessa puolueessa

Sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen vuodesta 1993

  1996–2015, varapuheenjohtaja, Sosiaalidemokraattisen puolueen Galatin järjestö

  2015–2018, Sosiaalidemokraattisen puolueen varapuheenjohtaja

Toiminta, toimet ammattiliitoissa, työnantajajärjestöissä jne.

  1992–1998, puheenjohtaja, meriliikenteen työnantajaliitto

Aikaisempi parlamentaarinen toiminta ja virat

  heinäkuu 2017–tammikuu 2018, talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnan puheenjohtaja, edustajainhuone

  tammikuu 2017–kesäkuu 2017, julkisesta taloudesta vastaava ministeri

  2016–tammikuu 2017, talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnan puheenjohtaja, edustajainhuone

Lainsäädäntöaloitteet: 1

Puheenvuorot täysistunnossa:

Puheet: 3 (kahdessa istunnossa)

  2012–2016

edustajainhuoneen jäsen, talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnan puheenjohtaja;

jäsen edustajainhuoneen ja senaatin yhteisessä erityisvaliokunnassa lainsäädäntöluonnoksen laatimiseksi kulta- ja hopeamalmin louhintaa koskevista toimenpiteistä Rosia Montanan piirissä sekä kaivostoiminnan kehittämisen piristämisestä ja helpottamisesta Romaniassa;

Venäjän federaation parlamentaarisen ystävyysryhmän puheenjohtaja;

Venäjän federaation parlamentaarisen ystävyysryhmän sihteeri;

Lainsäädäntöaloitteet: 42, joista 11 vahvistettu laiksi;

Puheenvuorot täysistunnossa:

Puheet: 110 (51 istunnossa)

Päätösesitykset: 1

Esitykset: 2

  2008–2012

edustajainhuoneen jäsen, talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnan puheenjohtaja;

jäsen yhteisessä erityisvaliokunnassa, joka analysoi oikeusjärjestelmän toimintakriisiä;

Japanin parlamentaarisen ystävyysryhmän puheenjohtaja;

Helleenien tasavallan parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Israelin valtion parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Lainsäädäntöaloitteet: 14, joista 2 vahvistettu laiksi;

Puheenvuorot täysistunnossa:

Puheet: 50 (35 istunnossa)

Kysymykset ja tiedustelut: 10

Esitykset: 10

  2004–2008

senaattori, varapuheenjohtaja, talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunta;

jäsen edustajainhuoneen ja senaatin tilintarkastusviraston vuoden 2003 talousarvion täytäntöönpanon valvontaa tarkastelevassa yhteisessä pysyvässä erityisvaliokunnassa;

Armenian parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Islannin parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Helleenien tasavallan parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Lainsäädäntöaloitteet: 16, joista 3 vahvistettu laiksi;

Puheenvuorot täysistunnossa:

Puheet: 287 (156 istunnossa)

Poliittiset lausumat: 1

Esitykset: 13

  2000–2004

senaattori, puheenjohtaja, talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunta;

Syyrian arabitasavallan parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Helleenien tasavallan parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Israelin valtion parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Lainsäädäntöaloitteet: 4, joista 1 vahvistettu laiksi;

Puheenvuorot täysistunnossa:

Puheet: 276 (94 istunnossa)

Jäsen 8 sovittelukomiteassa

  1996–2000

senaattori, talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunnan jäsen;

jäsen edustajainhuoneen ja senaatin tilintarkastusviraston talousarvion täytäntöönpanon valvontaa tarkastelevassa yhteisessä valiokunnassa;

Ranskan tasavallan parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Itävallan tasavallan parlamentaarisen ystävyysryhmän jäsen;

Toiminta, toimet muissa kansallisissa organisaatioissa

  1995–2001, puheenjohtaja, Romanian laivanvarustajien ja jokiliikenteenharjoittajien yhdistys (AAOPFR)

Kunniamerkit, ansiomerkit

Kansallinen ritarikunniamerkki ansioitumisesta


LIITE 2: Viorel Ştefanin VASTAUKSET KYSYMYSLOMAKKEESEEN

Ammattikokemus

1.  Kertokaa ammattikokemuksestanne julkisen talouden alalta. Kyse voi olla esimerkiksi talousarvion suunnittelusta, talousarvion toteuttamisesta tai varainhoidosta taikka talousarvion valvonnasta tai tilintarkastuksesta.

Ammattikokemukseni julkisen talouden alalla, myös talousarvion suunnittelussa, toteutuksessa ja hallinnoinnissa, talousarvion valvonnassa ja tilintarkastuksessa, on kertynyt niiden 22 vuoden aikana, jotka olen toiminut Romanian parlamentissa, julkisesta taloudesta vastaavana ministerinä vuonna 2017 sekä Romanian hallituksen varapääministerinä vuodesta 2018 alkaen.

Parlamentissa olen toiminut jatkuvasti molempien kamarien erityisvaliokunnissa, 12 vuotta senaatin talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunnassa sekä 10 vuotta edustajainhuoneen talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnassa.

Tänä aikana olen toiminut 10 vuotta valiokunnan puheenjohtajana ja kuusi vuotta varapuheenjohtajana.

Valiokunnan puheenjohtajana vastasin parlamentaaristen menettelyjen hallinnoinnista, joka koski hallituksen talousarvioiden ja sosiaaliturvatalousarvioiden hyväksymistä sekä kahden kamarin ja parlamentille tilivelvollisten tai sen kanssa yhteistyötä tekevien toimielinten ja julkisten viranomaisten, myös tilintarkastusviranomaisen talousarvioiden hyväksymistä.

Kunkin varainhoitovuoden aikana vastasin tulojen ja menojen hyväksyjien varainhoidon hallinnoinnin parlamentaarisen valvonnan koordinoinnista. Tähän liittyi kuulemisten, analyysien ja selvitysten kaltaisia erityismenettelyjä. Kunkin vuoden lopussa tehtävänäni oli arvioida ja käsitellä talousarvion toteuttamista koskevat erityiskertomukset ja esitellä ne molemmille kamareille.

Talousarvion toteutusta arvioitiin ja asiantuntijoiden kertomukset hyväksyttiin jatkuvassa institutionaalisessa vuoropuhelussa Romanian tilintarkastusviranomaisen kanssa tarkastusryhmien raporttien, päätelmien ja lausuntojen pohjalta. Yhteistyöni tämän instituution kanssa muodosti käsitykseni moitteettoman tilintarkastuksen periaatteista ja mekanismeista sekä ennen kaikkea sen merkityksestä julkisten varojen asianmukaisessa hallinnoinnissa.

Välitön ja jatkuva osallistuminen 22 vuoden ajan näiden parlamentaaristen erityisvaliokuntien työhön on auttanut minua ymmärtämään kansallisen tason politiikan laatimista ja täytäntöönpanoa sekä osallistumaan siihen aktiivisesti monilla talouden ja rahoituksen aloilla, kuten verotuksen, rahoitusmarkkinoiden (pankkitoiminta, arvopaperit, vakuutukset, yksityiset eläkkeet) rahapolitiikan sekä julkisen lainanotto- ja investointipolitiikan aloilla.

Nimitykseni julkisesta taloudesta vastaavaksi ministeriksi oli minulle sekä todellinen haaste urallani että mahdollisuus osoittaa kyvykkyyteni hallita julkista taloutta. Koska olin aiemmin osallistunut pääasiassa lainsäädäntö- ja seurantatoimintaan, uusi nimitykseni antoi minulle mahdollisuuden hyödyntää taitojani käytännössä sekä hankkia perusteellisempi käsitys julkisesta taloudesta toimeenpanon kannalta. Minulle tarjoutui näin mahdollisuus hankkia vankkaa kokemusta finanssipoliittisten ja julkisen talouden strategioiden laatimisesta, talousarvion suunnittelusta, valtion tulojen, valtiokonttorin ja julkisen velan hallinnoinnista sekä tullipolitiikasta ja lainsäädännöstä, julkisten elinten sisäisen tarkastuksen järjestämisestä ja toteuttamisesta, suhteiden koordinoinnista kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, julkisten hankintojen edistämisestä ja toteuttamisesta, valtiontukijärjestelmien hallinnoinnista, keskitetyn julkisen rekisterin hallinnoinnista ja julkisten investointien paremmasta hallinnoinnista, vain joitakin mainitakseni.

Kokemukseni julkisesta taloudesta vastaavana ministerinä toimimisesta sekä parlamentaarisesta työstä auttoivat minua valmistautumaan varapääministerin tehtäviini.

Uusi vastuualani koostuu pääasiassa talouspolitiikan ja strategioiden koordinoinnista sekä toimielinten välisen yhteistyön yhdenmukaistamisesta ja optimoinnista keskittyen samalla hallinnon yksinkertaistamiseen, hallintokulujen vähentämiseen, päällekkäisen työn poistamiseen, järjestelmien rakenneuudistukseen sekä julkisten palvelujen tietokoneistamisen ja digitoinnin vauhdittamiseen.

Tämä on luonnollisesti mahdollista vain seuraamalla jatkuvasti tulojen ja menojen hyväksyjien varainhoitotoimintaa.

2.  Mitkä ovat olleet tärkeimmät saavutuksenne työuranne aikana?

Urani voidaan jakaa kahteen peräkkäiseen vaiheeseen, joista molemmat ovat auttaneet minua ymmärtämään mikrotaloudellisen ja makrotaloudellisen kehityksen taustalla olevia mekanismeja.

Valmistuttuani aloitin urani liike-elämässä, jossa sain hankittua kaikki tarvittavat taidot. Aloitin harjoittelijana ja etenin huipulle pääjohtajaksi, johtajaksi, toimitusjohtajaksi sekä hallintoneuvoston puheenjohtajaksi.

Kaikki tämä tapahtui Romanian vaikean markkinatalouteen siirtymisen aikana. Se edellytti radikaaleja uudelleenjärjestelyjä, nykyaikaisten hallintomenetelmien käyttöönottoa, mukautumista uusiin sääntelemättömiin markkinoihin sekä sisäisten, alueellisten ja kansainvälisten kauppavirtojen uudelleenmäärittelyä.

Katson ensimmäiseksi saavutukseksi urallani sen valtionyrityksen, jossa olin työskennellyt edellä ilmoitetulla tavalla, uudelleenjärjestelyn ja yksityistämisen jäykästä ja alisuoriutuvasta yrityksestä yksityiseksi pörssiyhtiöksi, jonka taloudelliset tulokset ovat erinomaisia ja joka edelleen tarjoaa Romaniassa tuhansia työpaikkoja.

Tämän ajanjakson aikana saamani kokemus muodosti väitöskirjani perustan. Siihen kulminoitui urani ensimmäinen vaihe.

Urani toinen vaihe alkoi 22 vuotta sitten, kun päätin siirtyä julkiseen virkaan ja minusta tuli Romanian senaatin jäsen. Ryhdyin tuolloin hankkimaan uusia taitoja, joita tarvittiin makrotaloudellisten kysymysten käsittelyyn. Palattuani Romanian senaattiin toiselle kaudelle senaattorikollegani nimesivät minut yksimielisesti talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunnan puheenjohtajaksi. Katson tämän merkittäväksi saavutukseksi parlamentaarisella urallani. Omistauduin yksinomaan tälle toiminta-alalle, ja sain tunnustusta ammattitaidostani kaikilta Romanian parlamentin poliittisilta ryhmiltä ja elimiltä sekä suuren yleisön edessä. Pääasiassa tämän vuoksi minut valittiin kaikkien poliittisten ryhmien tuella johtamaan erityisvaliokuntia koko parlamentaarisen urani ajan.

Myös nimitykseni julkisesta taloudesta vastaavaksi ministeriksi oli merkittävä saavutus urallani.

Olin hyvin tyytyväinen erinomaiseen asiantuntijaryhmään, jonka koordinoinnista vastasin varmistamalla myönteisen ja rakentavan työympäristön, jossa noudatetaan moitteettomia periaatteita, keskinäistä kunnioitusta ja kaikkien taitojen ja kykyjen arvostusta. Tunnustimme myös edeltäjiemme työn ja tiedostimme johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden tarpeen finanssi- ja budjettipolitiikan ja -strategioiden hallinnoinnissa.

Hyvä ja rakentava yhteistyö muiden alan instituutioiden kanssa (Romanian keskuspankki, finanssivalvontaviranomainen, kilpailuneuvosto, tilintarkastusviranomainen jne.) tuotti myös merkittäviä tuloksia, mikä kuvastaa ammattitaitoani.

Nimitys varapääministeriksi oli urani kohokohta, ja aion olla tämän kunnianosoituksen arvoinen ja täyttää tehtäväni oikeudenmukaisuuden ja ammattimaisuuden periaatteiden mukaisesti virkakauteni loppuun saakka.

3.  Minkälaista ammattikokemusta Teillä on kansainvälisistä monikulttuurisista ja monikielisistä järjestöistä tai laitoksista, joiden päätoimipaikka on oman maanne ulkopuolella?

Vaikka en ole ollut palkkatyössä kansainvälisessä instituutiossa tai organisaatiossa, minulle on poliittisen urani aikana kertynyt kansainvälistä, monikulttuurista ja monikielistä kokemusta parlamentaaristen ystävyysryhmien jäsenyyden myötä. Olen ollut jäsenenä Japanin (ryhmän puheenjohtaja), Venäjän federaation (ryhmän puheenjohtaja), Brasilian liittotasavallan (ryhmän sihteeri), Sveitsin valaliiton, Israelin valtion, Helleenien tasavallan, Islannin, Armenian tasavallan, Syyrian arabitasavallan, Itävallan tasavallan ja Ranskan tasavallan ystävyysryhmissä.

Tämä on tarjonnut minulle mahdollisuuden vuorovaikutukseen näiden maiden parlamenttien jäsenten kanssa. Parlamentaariset ystävyysryhmät edistävät kahdenvälistä yhteistyötä yhteisten etujen aloilla, ja niiden toiminta-alat ovat hyvin moninaisia, kattaen esimerkiksi poliittisen ja parlamentaarisen vuoropuhelun sekä kahdenväliset taloudelliset, kulttuuriset ja tieteelliset suhteet.

Julkisesta taloudesta vastaavana ministerinä edustin Romaniaa Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostossa, Kansainvälisessä jälleenrakennus- ja kehityspankissa sekä Euroopan investointipankissa. Tämä opetti minulle, miten tehdään tehokasta työtä kansainvälisessä, monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä. Tässä asemassa minua pyydettiin myös koordinoimaan Romanian viranomaisten sekä Kansainvälisen valuuttarahaston ja Maailmanpankin edustajien kanssa käytävää vuoropuhelua.

4.  Onko Teille myönnetty vastuuvapaus aiemmissa johtotehtävissänne, mikäli vastuuvapausmenettelyä on sovellettu?

Tätä menettelyä ei ole sovellettu.

5.  Mihin aiemmista työtehtävistänne Teidät on nimitetty poliittisin perustein?

Kuten totesin vastauksessani toiseen kysymykseen, urani voidaan jakaa kahteen erilliseen vaiheeseen. Urani ensimmäisessä vaiheessa etenin liikemaailmassa nuoresta aloittelijasta hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Tämä tapahtui ilman poliittista vaikutusvaltaa. Sanomattakin on selvää, että yksityisessä pörssiyhtiössä yleneminen perustuu täysin suorituksiin.

Urani toinen vaihe on toteutunut parlamentissa, jossa luonnollisesti toimii demokraattisia periaatteita noudattavia poliittisia toimijoita. Nautin poliittista tukea päästessäni parlamenttiin ja tullessani nimitetyksi finanssiministeriksi ja varapääministeriksi.

Haluan kuitenkin sanoa muutaman sanan nimityksestäni parlamentin erityisvaliokuntien johtoon. Koska ehdokkaat aina valitaan ennen kaikkea ammatillisin perustein ja erityisten taitojensa perusteella, sain joka tapauksessa kaikkien poliittisten ryhmien tuen riippumatta siitä, olivatko ne hallitus- tai oppositiopuolueita.

6.  Mitkä ovat kolme tärkeintä päätöstä, joita olette ollut tekemässä uranne aikana?

Urani aikana olen saanut osallistua aktiivisesti monien sellaisten merkittävien päätösten tekemiseen, jotka ovat määrittäneet Romanian siirtymää toimivaksi markkinataloudeksi sen liityttyä NATOon ja Euroopan unioniin.

Haluan mainita vain kolme merkittävää päätöstä, jotka ovat auttaneet nykyaikaistamaan Romanian tilintarkastusviranomaista ja saattamaan sen perustuslaillisen ja oikeudellisen profiilin yhdenmukaiseksi eurooppalaisten ja kansainvälisten mallien ja hyvien käytäntöjen kanssa.

1)  Perustuslain tarkistus vuonna 2003 vahvisti tilintarkastusviranomaisen riippumattomuutta ja tarjosi lisätakeet sen vakaudesta. Käyttöön otettiin uusi uudelleenvalintamekanismi, jolla poistettiin liiallisen tai sattumanvaraisen poliittisen vaikutusvallan mahdollisuus. Sen toimeksianto määriteltiin uudelleen siten, että erityistuomioistuinten perustamiselle luotiin perustuslaillinen perusta. Talousrikossyyttäjän yksikkö purettiin, ja sen syyttäjät siirrettiin syyttämisestä vastaavaan ministeriöön.

Senaatin talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunnan puheenjohtajana osallistuin aktiivisesti perustuslain tämän luvun arviointiin, perusteluun, muotoilemiseen ja lopulliseen laatimiseen.

2)  Senaatin talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunnan puheenjohtajana laadin vuonna 2005 täysistunnolle mietinnön tarkastusviranomaisen perustamista koskevasta laista. Kyseessä on tilintarkastusviranomaisen sisäinen riippumaton toiminnallinen yksikkö,

jonka tehtävänä on valvoa unionin rahoitusta yleisten hallinnointi- ja valvontaperiaatteiden mukaisesti.

3)  Vastasin vuonna 2008 senaatin erityisvaliokunnan puheenjohtajana tilintarkastusviranomaisen organisaatiota ja toimintaa koskevan lain mukauttamista ja täydentämistä koskevan työlään menettelyn koordinoinnista. Tilintarkastusviranomaisen henkilöstön kanssa onnistuin laatimaan mietinnön ja esittelemään sen senaatin täysistunnolle. Laki 217/2008 hyväksyttiin sen pohjalta.

Uusilla säännöksillä edistettiin ratkaisevasti tilintarkastusviranomaisen työjärjestyksen saattamista EU:n säännösten mukaiseksi. Lähtökohdaksi otettiin vuoden 2007 Meksikon julistus ylimpien tilintarkastuselinten riippumattomuudesta.

Tilintarkastusviranomaisen tarkastajien ja ulkoisten julkisten tarkastajien riippumattomuudesta annettiin uusia sääntöjä. Instituution taloudellista riippumattomuutta vahvistettiin. Laissa vahvistettiin viranomaisen raportointioikeudet ja -velvollisuudet sekä sen oikeus päättää raportoinnin sisällöstä, julkaisemisesta ja levittämisestä. Tietojen rajoittamaton saatavuus varmistettiin.

Näiden säännösten hyväksymisen jälkeen Romanian tilintarkastusviranomaisella on merkittävä asema julkishallinnon uudistusprosessissa. Sillä on entistä suurempi vastuuvelvollisuus julkisten varojen, myös unionilta tai muilta kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta saadun rahoituksen käytöstä ja hallinnoinnista.

Riippumattomuus

7.  Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä ”täysin riippumattomina”. Miten noudattaisitte tätä vaatimusta tulevien tehtävienne hoidossa?

Riippumattomuus on ulkoisen julkisen tarkastustoiminnan perustavaa laatua oleva oppi ja ylinten tarkastuselinten tärkein periaate, kuten todetaan Liman julistuksessa, kansainvälisessä julkista tarkastustoimintaa koskevassa viiteasiakirjassa, jossa taataan tehokkaasti näiden instituutioiden riippumattomuus.

Ratkaiseva riippumattomuusperiaate vahvistettiin vankasti Meksikon julistuksessa, ja sitä on tuettu edelleen YK:n viimeaikaisissa päätöslauselmissa.

Jo vuonna 1977 annetussa Liman julistuksessa todetaan yksiselitteisesti, että ylimmät tarkastuselimet voivat toteuttaa tehtäviään objektiivisesti ja tehokkaasti ainoastaan ollessaan riippumattomia tarkastuksen kohteena olevasta tahosta ja täysin vapaita ulkoisesta vaikutusvallasta.

Tunnen myös Euroopan unionin perussopimusten määräykset, joissa vaaditaan selkeästi, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet hoitavat tehtäväänsä täysin riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti. Tämän osalta täsmennetään, että jäsenet eivät pyydä eivätkä ota ohjeita miltään hallitukselta tai muultakaan taholta.

Jos minut nimitetään äärimmäisen tärkeään asemaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, noudatan täysimääräisesti ja tiukasti riippumattomuuden periaatetta ja harjoitan tehtäviäni täysin riippumattomasti varmistaen, ettei mikään vaikuta riippumattomuuteeni, oikeudenmukaisuuteeni, puolueettomuuteeni, objektiivisuuteeni ja ammattimaisuuteeni.

Kunnioittaisin ja noudattaisin yhtä lailla Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työjärjestystä, ylimpien tarkastuselinten kansainvälisiä standardeja (ISSAI), eurooppalaisten tilintarkastusviranomaisten eettisiä normeja, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen käytännesääntöjä ja muita mahdollisia säännöksiä ja määräyksiä.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että tilintarkastustuomioistuimen jäsenen on pysyttävä täysin riippumattomana mahdollisista eduista, painostuksesta jne. EU:n jäsenvaltioiden tai niiden toimielinten, poliittisten puolueiden, eturyhmien tai yksityisten yritysten ja muiden mahdollisten julkisten tai yksityisten tahojen taholta.

Haluan lisätä tässä yhteydessä, että olen koko urani ajan lukuisissa merkittävissä asemissa Romanian parlamentissa ja hallituksessa, toimiessani talousarvio-, varainhoito- ja pankki- ja pääomamarkkinavaliokunnan puheenjohtajana, julkisesta taloudesta vastaavana ministerinä ja varapääministerinä aina katsonut hyvin tärkeäksi riippumattomuuden periaatteen ja noudattanut sitä tiukasti tehtävieni harjoittamisessa.

8.  Onko Teillä tai lähiomaisillanne (vanhemmillanne, sisaruksillanne, puolisollanne tai lapsillanne) yritys- tai rahoitusosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien työtehtävienne kanssa?

Minulla tai lähiomaisillani (vanhemmillani, sisaruksillani, puolisollani tai lapsillani) ei ole yhteyksiä liiketoimintaan. Meillä ei ole yritysosakkuuksia tai muita sitoumuksia, jotka saattaisivat olla ristiriidassa tulevien työtehtävieni kanssa.

Omistan vähemmistöosakkeita, joiden osalta minulla ei ole sananvaltaa, enkä osallistu kyseisten yritysten johtamiseen, niiden sijoitustoimintaan tai kaupankäyntiin.

Olen asiaa koskevan Romanian lainsäädännön mukaisesti vuodesta 2003 alkaen julkistanut varallisuuteni ja sidonnaisuuteni molempien kamarien verkkosivustoilla, joilla tiedot ovat aina kaikkien saatavilla.

9.  Oletteko valmis ilmoittamaan kaikista taloudellisista sidonnaisuuksistanne ja muista sitoumuksistanne tilintarkastustuomioistuimen presidentille ja julkistamaan ne?

Ilmoitan tilintarkastustuomioistuimen presidentille kaikki taloudelliset sidonnaisuuteni ja sitoumukseni ja julkistan ne.

10.  Oletteko osallisena jossakin vireillä olevassa oikeuskäsittelyssä? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

En ole osallisena missään oikeuskäsittelyssä.

11.  Oletteko aktiivisesti mukana tai vastuullisissa tehtävissä politiikassa? Jos olette, millä tasolla? Oletteko ollut poliittisessa tehtävässä viimeisten 18 kuukauden aikana? Jos olette, kertokaa siitä tarkemmin.

Olen Sosiaalidemokraattisen puolueen jäsen ja Sosiaalidemokraattisen puolueen Galatin järjestön varapuheenjohtaja.

Lokakuusta 2015 maaliskuuhun 2018 olin kansallisen Sosiaalidemokraattisen puolueen varapuheenjohtaja. Siirryin syrjään tehtävästäni 10. maaliskuuta 2018.

12.  Eroatteko kaikista tehtävistä, joihin Teidät on valittu vaaleilla, ja luovutteko kaikista poliittisen puolueen vastuutehtävistä, jos Teidät nimitetään tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi?

Jos minut nimitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, eroan Romanian parlamentista sekä kaikista puolueen tehtävistä ja toimista.

13.  Miten selvittäisitte huomattavat väärinkäytökset tai jopa petokset ja/tai lahjontatapaukset, joissa on osallisena henkilöitä kotijäsenvaltiostanne?

Katson, että vakavissa väärinkäytös-, petos- tai lahjontatapauksissa kaikkien Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten on asianomaisista jäsenvaltioista tai henkilöistä riippumatta oltava sekä riippumattomia että puolueettomia ja tarkasteltava tapauksia tämän mukaisesti yhtä huolellisesti ja toteutettava tarvittavat toimet.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä käsittelisin tällaisia tapauksia täysin puolueettomasti ja objektiivisesti, koska riippumatta niissä osallisina olevien henkilöiden alkuperäjäsenvaltiosta kaikkia vakavia väärinkäytös-, petos- tai lahjontatapauksia on käsiteltävä samalla tavalla ja asianmukaiset toimenpiteet on toteutettava yhdenmukaisella ja tasapuolisella tavalla.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen menettelyjen mukaisesti ilmoittaisin välittömästi tuomioistuimen presidentille ja OLAFille, jos kohtaisin tällaisen tilanteen.

Katson täysin tuomittavaksi ajatuksen siitä, että vakavia väärinkäytös-, petos- tai lahjontatapauksia kohdeltaisiin eri tavoin ja niihin sovellettaisiin subjektiivisia kriteerejä, kun niihin liittyisi henkilöitä kotijäsenvaltiostani, koska velvollisuuteni Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä olisi suojella kaikkien EU:n jäsenvaltioiden taloudellisia etuja eurooppalaisten veronmaksajien hyödyksi. Puolueellisen lähestymistavan soveltaminen tällaisiin tapauksiin ei siis tule kysymykseenkään.

Lisäksi olen koko urani ajan, kaikissa olosuhteissa ja jokaisessa tilanteessa, osoittanut sitoutuneeni riippumattomuuden, puolueettomuuden, objektiivisuuden, rehellisyyden ja ammattimaisuuden periaatteisiin ja noudattavani niitä.

Tehtävien hoitaminen

14.  Mitä olisi pidettävä moitteettoman varainhoidon kulttuurin tärkeimpinä ominaisuuksina julkishallinnossa? Miten Euroopan tilintarkastustuomioistuin voisi auttaa vahvistamaan tällaista kulttuuria?

Yleisesti katsotaan, että minkä tahansa toimielimen tai julkisen elimen moitteeton varainhoito perustuu taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden oikeusperiaatteisiin. Taloudellisuuden periaate merkitsee, että oikeat resurssit asetetaan saataville nopeasti, riittävässä määrin ja mahdollisimman kustannustehokkaasti, ja tehokkuus merkitsee näiden resurssien optimaalista käyttöä parhaiden mahdollisten tulosten aikaansaamiseksi. Vaikuttavuus merkitsee sitä, missä määrin toiminnan tulokset vastaavat asetettuja tavoitteita tai saavuttavat ne.

Nämä kolme periaatetta ovat sekä julkisten varojen moitteettoman hallinnoinnin että liikemaailmassa hyvän taloushallinnon perusta.

Koska moitteeton varainhoito perustuu näihin kolmeen periaatteeseen – taloudellisuuteen, tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen – on selvää, että julkisen toimielimen on vahvistettava asianmukaisesti tavoitteensa, suoritusindikaattorinsa, järjestelmän valvonta ja sisäiset tarkastusmenettelynsä sen varmistamiseksi, että vaatimuksia noudatetaan ja tavoitteet saavutetaan.

Sidosryhmät ja veronmaksajat katsovat vain tällaista kulttuuria, johon kuuluu julkisten varojen moitteeton hallinta, harjoittavat toimielimet avoimiksi ja vastuullisiksi toimielimiksi, jotka kykenevät hallinnoimaan julkisia varoja tehokkaasti ja vaikuttavasti ja varmistamaan hyvän hallinnon viime kädessä jäsenvaltioiden kansalaisten eduksi.

Katson, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on tärkeä asema sekä moitteettoman varainhoidon kulttuurin edistämisessä ja tukemisessa että tällaisen kulttuurin pitkän aikavälin kestävyyden varmistamisessa kaikissa julkisissa toimielimissä. Pääasialliset keinot tämän saavuttamiseksi ovat toisaalta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen antamat suositukset, joilla autetaan parantamaan ja yksinkertaistamaan tuomioistuimen tarkastamia kohteita, ja toisaalta näiden suositusten täytäntöönpanon seuranta.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin edistää tarvittaessa myös osaltaan merkittävästi lainsäädäntökehyksen säännösten ja hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistamista moitteettoman varainhoidon varmistamiseksi, mihin liittyvät myös pyrkimykset uudistaa ja yksinkertaistaa sitä koskevia sääntöjä.

15.  Perussopimuksen mukaan tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on avustaa Euroopan parlamenttia sille kuuluvassa talousarvion toteutumisen valvontaa koskevassa tehtävässä. Miten parantaisitte entisestään tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin (erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunnan) välistä yhteistyötä, jotta vahvistettaisiin yleisen varainkäytön julkista valvontaa ja vaikuttavuutta?

Tehtyäni pitkän, 22 vuotta kestäneen uran Romanian parlamentissa, minkä aikana minulla on ollut merkittäviä tehtäviä, kuten talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnan puheenjohtajana toimiminen, olen täysin vakuuttunut siitä, että julkisen talousarvion toteutusta koskeva parlamentaarinen valvonta niin jäsenvaltioiden kuin unionin tasolla on olennaista, koska se antaa kansalaisille näyttöä siitä, että varat käytetään laillisesti ja tehokkaasti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.Tämä edistää luonnollisesti demokraattisen vuoropuhelun vahvistamista ja johtaa pitkällä aikavälillä Euroopan unionin koheesioon.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen panos on merkittävä, koska se vastaa luotettavan ja hyvin dokumentoidun tiedon tuottamisesta unionin varojen käytöstä. Nämä tiedot esitetään vuosikertomuksessa, joka koskee pääasiassa tilintarkastusten ja säännönmukaisuuden tarkastusten tuloksiin liittyviä seikkoja, sekä pääasiassa tuloksellisuustarkastuksia koskevissa erityiskertomuksissa.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vastuuala on kuitenkin laajempi kuin pelkkien kertomusten toimittaminen Euroopan parlamentille. Katson, että lojaalisuuden, keskinäisen kunnioituksen sekä kunkin toimielimen vastuiden ja toimivallan kunnioittamisen periaatteisiin perustuva tiivis kansainvälinen yhteistyö on edelleen olennaista, ja että on pyrittävä kaikin keinoin tarjoamaan mahdollisimman pian merkityksellistä tietoa Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnalle.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin katsoo Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan merkittävimmäksi kumppanikseen ja pääasialliseksi sidosryhmäksi työnsä tulosten osalta. Se tekee myös tiivistä yhteistyötä valiokunnan kanssa tarjotakseen sen jäsenille jatkuvaa tukea talousarvion valvontaa varten.

Jatkuva ja tehokas vuoropuhelu sen varmistamiseksi, että tilintarkastustuomioistuin on tietoinen parlamentin jäsenten odotuksista samalla riippumattomuuden periaatetta noudattaen, on erityinen keino parantaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja talousarvion valvontavaliokunnan välistä yhteistyötä.Tästä hyötyvät molemmat toimielimet, ja näin täytetään myös eurooppalaisten veronmaksajien odotukset. Lisäksi tehokkaamman viestinnän ja innovatiivisten keinojen esittää kertomusten havaintoja ja päätelmiä olisi oltava jatkuvasti tilintarkastustuomioistuimen ensisijainen tavoite, jotta varmistetaan, että se vastaa asianmukaisesti yleisesti Euroopan parlamentin ja erityisesti talousarvion valvontavaliokunnan odotuksiin.

16.  Mitä lisäarvoa tuloksellisuuden tarkastukset mielestänne tuovat ja miten niiden tulokset olisi otettava huomioon hallintomenettelyissä?

Tilintarkastukset, vaatimustenmukaisuuden tarkastukset ja tuloksellisuuden tarkastukset eivät sulje toisiaan pois. Ne ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä toimia, jotka antavat kattavan kuvan, josta voi olla paljon hyötyä merkittäviä päätöksiä tehtäessä. Olen tämän vuoksi vakuuttunut siitä, että sekä tilintarkastuksella että tuloksellisuuden tarkastuksella on erityistä arvoa parlamentille ja suurelle yleisölle.

Lähes 22 vuoden parlamentaarisen toimintani aikana olen analysoinut monia Romanian tilintarkastusviranomaisen kertomuksia ja katsonut ne erityisen hyödyllisiksi. Olen monissa yhteyksissä tutustunut myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja muiden kansallisten ylimpien tarkastuselinten kertomuksiin saadakseni mahdollisimman kattavan kuvan.

Tällä tavalla olen ajan myötä saanut käsityksen, että tuloksellisuuden tarkastukselle on annettu enemmän painoarvoa, koska se vahvistaa perinteisen tilintarkastuksen arvoa. Suuntaus kuvastaa erityisesti tilintarkastuskertomusten ensisijaisten vastaanottajien, toisin sanoen parlamentin ja suuren yleisön, odotuksia, että merkittävät aiheet tutkitaan nopeasti ja suosituksia esitetään mahdollisten häiriöiden korjaamiseksi tai jatkuvasti alisuoriutuvien järjestelmien ja mekanismien parantamiseksi.

Tämän vuoksi minulle on selvää, ettei pelkästään tietoisuus EU:n talousarvion toteutuksen laillisuudesta ja sääntöjenmukaisuudesta ole riittävää. On myös varmistettava, että varat käytetään unionin tasolla taloudellisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti, mikä tarkoittaa EU:n varainhoidon parantamista.

Unionin varojen tehokas käyttö on tärkeää kaikille sen kansalaisille, joten Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on merkittävä asema asiaankuuluvien ja huolellisesti valikoitujen tuloksellisuuden tarkastusten toteuttamisessa sellaisten asianmukaisten riskianalyysien avulla, jotka tuovat merkittävää lisäarvoa.

17.  Miten voitaisiin parantaa tilintarkastustuomioistuimen, kansallisten tilintarkastuselinten ja Euroopan parlamentin (talousarvion valvontavaliokunta) välistä yhteistyötä Euroopan unionin talousarvion tarkastamisessa?

Talousarvio-, varainhoito- ja pankkivaliokunnan puheenjohtajana panin mielenkiinnolla merkille, miten ylimmät tarkastuselimet tekevät kansainvälistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Erityisesti minua kiinnosti unionin tason yhteistyö esimerkiksi Euroopan parlamentin ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välillä. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kumulatiivisen vaikutuksen on oltava tietoisuuden lisääminen yhteisen edun aloilla sekä tehokkaimpien yhteistyökanavien määrittely parlamenttien ja ylimpien tarkastuselinten välillä.

Olen tietoinen siitä, että ylimmät tarkastuselimet ja Euroopan tilintarkastustuomioistuin ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä yhteisellä foorumilla nimeltä ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen yhteiskomitea, joka järjestää vuotuisia kokouksia unionin varojen tarkastamiseen ja yhteisön etujen suojelemiseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista keskustelemista varten. Tiedän myös, että Euroopan parlamentti ja erityisesti sen talousarvion valvontavaliokunta seuraavat tarkkaan tämän yhteistyön tuloksia. Kannatankin entistä tiiviimpiä yhteyksiä Euroopan kansalaisten eduksi.

Tiedän myös, että yhteyskomitea on hiljattain käynnistänyt laajoja uudistuksia luodakseen tiiviimpiä yhteyksiä unionin tason yhteistyötä varten, jotta se voisi vastata mahdollisimman nopeasti parlamenttien odotuksiin. Haluan myös painottaa, että Romanian ylin tarkastuselin, Romanian tilintarkastusviranomainen, on osallistunut menestyksekkäästi yhteyskomitean uudistusprosessiin ja kannattaa Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tarkastustehtäviä Romaniassa sekä uusien keinojen määrittelyä toimielinten välisen yhteistyön tehostamiseksi esimerkiksi ulkoisen tarkastuksen alan kokemusten vaihdon ja erityisesti tuloksellisuuden tarkastusten avulla.

Ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välinen yhteistyö on energistä ja osoittautunut tehokkaaksi keinoksi parantaa yhteistyötä. Yhteisiä riskianalyysejä voidaan käyttää sellaisten suuririskisten alojen määrittelyyn, joihin kansalliset ja unionin tarkastustoimet voidaan keskittää. Tästä seuraisi resurssien entistä tehokkaampi kohdentaminen, koska kansallisen tason havainnot voidaan ekstrapoloida unionin tasolla.

Jos minut nimitetään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi, kannatan vahvasti ylimpien tarkastuselinten, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen ja Euroopan parlamentin välisen yhteistyön vahvistamista ja kehittämistä ottaen huomioon, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on looginen yhteys kansallisten ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan parlamentin välillä.

18.  Miten kehittäisitte EU:n raportointimenettelyä edelleen niin, että Euroopan parlamentti saa kaikki tarvittavat tiedot jäsenvaltioiden Euroopan komissiolle toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä?

Katson, että kaikkien tarvittavien tietojen toimittaminen Euroopan parlamentille jäsenvaltioiden toimittamien tietojen paikkansapitävyydestä on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen keskeinen tavoite sen raportointimenettelyssä.

Koska tietoihin sisältyy myös jäsenvaltioiden viranomaisten toimittamia tietoja, katson tämän hedelmälliseksi yhteistyöalaksi kansallisten ylimpien tarkastuselinten ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välillä. Ymmärtääkseni yhteistyötä tehdään jo yhteyskomitean tasolla tällä alalla, ja siihen osallistuvat ylimmät tarkastuselimet tilastotietojen määrittämisen tarkistamista varten. Yhteinen työryhmä, johon kansalliset tilastolaitokset osallistuvat, on jo perustettu takaamaan, että lopullisiin talousarvion toteutusta koskeviin tarkastuskertomuksiin tehdyt mahdolliset korjaukset näkyvät asianmukaisesti lopullisissa tilastotiedoissa.

Kannatan joka tapauksessa täysimääräisesti sen varmistamista, että jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat täsmällisiä ja vastaavat todellisuutta, ja sitoudun auttamaan aktiivisesti pyrkimyksissä määritellä keinot parantaa tilintarkastustuomioistuimen raportointimenettelyä tällä alalla.

Muut näkökohdat

19.  Vetäydyttekö ehdokkuudesta, mikäli Euroopan parlamentin kanta nimittämiseenne tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi on kielteinen?

Romanian hallitus nimesi minut Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaaksi.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa määrätään, että neuvosto tekee päätöksensä kuultuaan Euroopan parlamenttia.

Jos Euroopan parlamentin kanta on kielteinen, on neuvoston vastuulla tehdä asianmukainen päätös kaikkien sen käytössä olevien olennaisten osatekijöiden ja tietojen perusteella.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – RO ehdokas

Viiteasiakirjat

06341/2019 – C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

14.2.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CONT

11.3.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Indrek Tarand

1.3.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.4.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

8

12

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Wolf Klinz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Indrek Tarand, Marco Valli, Derek Vaughan, Joachim Zeller

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Andrey Novakov

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Maria Grapini, Dan Nica, Emilian Pavel, Răzvan Popa, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Maria Gabriela Zoană

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

10.4.2019

Päivitetty viimeksi: 11. huhtikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö