Postupak : 2019/0031(APP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0197/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0197/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0412

PREPORUKA     ***
PDF 161kWORD 52k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Jean Arthuis

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije

(06823/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Posebni zakonodavni postupak – suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt uredbe Vijeća (06823/1/2019),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 352. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i člankom 203. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (C8-0155/2019),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za proračune (A8-0197/2019),

1.  daje suglasnost za Nacrt uredbe Vijeća;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije

Referentni dokumenti

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

8.4.2019

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

 

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Datum usvajanja

11.4.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Heidi Hautala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Datum podnošenja

11.4.2019


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 15. travnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti