Eljárás : 2019/0031(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0197/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0197/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0412

AJÁNLÁS     ***
PDF 161kWORD 52k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jean Arthuis

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSTERVEZETE

az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről

(06823/1/2019 – C8‑0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás– egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi rendelet tervezetére (06823/2019),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0155/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A8-0197/2019),

1.  egyetért a tanácsi rendelet tervezetével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendeletre

Hivatkozások

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

8.4.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

 

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

11.4.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Heidi Hautala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Benyújtás dátuma

11.4.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. április 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat