Postopek : 2019/0031(APP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0197/2019

Predložena besedila :

A8-0197/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2019 - 16.4
CRE 17/04/2019 - 16.4

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0412

PRIPOROČILO     ***
PDF 160kWORD 52k
11.4.2019
PE 634.809v02-00 A8-0197/2019

o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

Odbor za proračun

Poročevalec: Jean Arthuis

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

(06823/1/2019 – C8-0155/2019 – 2019/0031(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (06823/1/2019),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 352 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 203 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C8-0155/2019),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A8-0197/2019),

1.  odobri osnutek uredbe Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

Referenčni dokumenti

06823/2019 – C8-0155/2019 – COM(2019)00642019/0031(APP)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

8.4.2019

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Jean Arthuis

7.2.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

7.2.2019

7.3.2019

 

 

Datum sprejetja

11.4.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, John Howarth, Bernd Kölmel, Jan Olbrycht, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Bullock, Carlos Coelho, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Jarosław Wałęsa, Babette Winter

Datum predložitve

11.4.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

15

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel

PPE

Carlos Coelho, Ingeborg Gräßle, Jan Olbrycht, Sofia Ribeiro, Bogusław Sonik, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Daniele Viotti, Babette Winter

Verts/ALE

Heidi Hautala

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

1

0

ENF

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 15. april 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov