Procedure : 2019/0806(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0003/2019

Indgivne tekster :

A9-0003/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0010

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0003/2019</NoDocSe>
PDF 160kWORD 46k

<TitreType>BETÆNKNING</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre</Titre>

<DocRef>(07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender</Commission>

Ordfører: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 52, stk. 1)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Irlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(07290/2019 – C8‑0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Rådets udkast (07290/2019),

 der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8‑0154/2019),

 der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/JHA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet[1], særlig artikel 33,

 der henviser til forretningsordenens artikel 82,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A9‑0003/2019),

1. godkender Rådets udkast;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets gennemførelsesafgørelse om iværksættelse af automatiseret udveksling af data fra køretøjsregistre i Irland

Referencer

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Dato for høring af EP

3.4.2019

 

 

 

Korresponderende udvalg

 Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Ordførere

 Dato for valg

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

11.7.2019

Behandling i udvalg

4.9.2019

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.9.2019

 

 

 

Dato for indgivelse

9.9.2019

 

 

[1] EUT L 210 af 6.8.2008, s. 1.

Seneste opdatering: 11. september 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik