Menettely : 2019/0806(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0003/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0003/2019

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0010

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2019</NoDocSe>
PDF 151kWORD 53k

<TitreType>MIETINTÖ</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa</Titre>

<DocRef>(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta</Commission>

Esittelijä: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 52 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Erityinen lainsäätämisjärjestys – kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

 ottaa huomioon neuvoston esityksen (07290/2019),

 ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0154/2019),

 ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS[1] ja erityisesti sen 33 artiklan,

 ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan,

 ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A9-0003/2019),

1. hyväksyy neuvoston esityksen;

2. pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3. pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston täytäntöönpanopäätös ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Irlannin kanssa

Viiteasiakirjat

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

3.4.2019

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

11.7.2019

Valiokuntakäsittely

4.9.2019

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.9.2019

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

9.9.2019

 

 

[1] EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.

Päivitetty viimeksi: 10. syyskuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö