Procedura : 2019/0806(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0003/2019

Teksty złożone :

A9-0003/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0010

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2019</NoDocSe>
PDF 167kWORD 53k

<TitreType>SPRAWOZDANIE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów</Titre>

<DocRef>(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych</Commission>

Sprawozdawca: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

(Procedura uproszczona – art. 52 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

 uwzględniając projekt Rady (07290/2019),

 uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0154/2019),

 uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej[1], w szczególności jej art. 33,

 uwzględniając art. 82 Regulaminu,

 uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A9-0003/2019),

1. zatwierdza projekt Rady;

2. zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

Odsyłacze

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Data konsultacji z PE

3.4.2019

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

11.7.2019

Rozpatrzenie w komisji

4.9.2019

 

 

 

Data przyjęcia

4.9.2019

 

 

 

Data złożenia

9.9.2019

 

 

[1] Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 12 września 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności