Procedură : 2019/0806(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0003/2019

Texte depuse :

A9-0003/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/09/2019 - 6.3
CRE 17/09/2019 - 6.3

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0010

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2019</NoDocSe>
PDF 156kWORD 53k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda</Titre>

<DocRef>(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne</Commission>

Raportor: <Depute>Juan Fernando López Aguilar</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda

(07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul Consiliului (07290/2019),

 având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0154/2019),

 având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere[1], în special articolul 33,

 având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A9-0003/2019),

1. aprobă proiectul Consiliului;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Propunere de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda

Referințe

07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS)

Data consultării PE

3.4.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

LIBE

4.4.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Juan Fernando López Aguilar

24.7.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

11.7.2019

Examinare în comisie

4.9.2019

 

 

 

Data adoptării

4.9.2019

 

 

 

Data depunerii

9.9.2019

 

 

[1] JO L 210, 6.8.2008, p. 1.

Ultima actualizare: 12 septembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate