Postopek : 2019/0903(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0007/2019

Predložena besedila :

A9-0007/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/09/2019 - 6.2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0009

<Date>{06/09/2019}6.9.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0007/2019</NoDocSe>
PDF 147kWORD 45k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke</Titre>

<DocRef>(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Poročevalec: <Depute>Roberto Gualtieri</Depute>

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Evropske centralne banke za imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke

(N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Evropske centralne banke z dne 9. aprila 2019 o imenovanju podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke (C9-0028/2019),

 ob upoštevanju člena 26(3) Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko[1],

 ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom in Evropsko centralno banko o praktičnih podrobnostih uresničevanja demokratične odgovornosti in nadzora nad opravljanjem nalog, prenesenih na Evropsko centralno banko v okviru enotnega mehanizma nadzora[2],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU[3],

 ob upoštevanju člena 131 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0007/2019),

A. ker člen 26(3) Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da Evropska centralna banka (ECB) Parlamentu predloži v odobritev predlog o imenovanju podpredsednika svojega nadzornega odbora ter da se podpredsednik izbere izmed članov izvršilnega odbora ECB;

B. ker člen 26(2) Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da se pri imenovanju članov nadzornega odbora v skladu s to uredbo spoštujejo načela uravnotežene zastopanosti spolov, izkušenost in kvalifikacije;

C. ker je Evropski svet 22. novembra 2012 Yvesa Merscha imenoval za člana izvršilnega odbora ECB za osemletni mandat z veljavnostjo od 15. decembra 2012 v skladu s členom 283(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

D. ker je ECB 9. aprila 2019 Parlamentu predložila predlog o imenovanju Yvesa Merscha za podpredsednika nadzornega odbora ECB za preostali del njegovega mandata za člana izvršilnega odbora ECB, ki se izteče 14. decembra 2020;

E. ker je Odbor Parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve nato preveril kvalifikacije predlaganega kandidata, zlasti glede na zahteve iz člena 26(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1024/2013;

F. ker je imel predlagani kandidat 4. septembra 2019 predstavitev v odboru, ki jo je začel z uvodnim nagovorom, nato pa je odgovarjal na vprašanja članov odbora;

1. odobri imenovanje Yvesa Merscha za podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropski centralni banki in vladam držav članic.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Imenovanje podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke

Referenčni dokumenti

N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

2.7.2019

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

15.7.2019

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Roberto Gualtieri

18.7.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

4.9.2019

 

 

 

Datum sprejetja

4.9.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

14

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gunnar Beck, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kircos (Georgios Kyrtsos), Aušra Maldeikienė, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Ville Niinistö, Irene Tinagli

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Alice Kuhnke

Datum predložitve

9.9.2019

 

 

[1] UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

[2] UL L 320, 30.11.2013, str. 1.

[3] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0211.

Zadnja posodobitev: 12. september 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov