Eljárás : 2019/0187(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0014/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0014/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 22/10/2019 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0035

<Date>{04/10/2019}4.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0014/2019</NoDocSe>
PDF 154kWORD 54k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós hajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Halászati Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Chris Davies</Depute>

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az (EU) 2017/2403 rendeletnek az Egyesült Királyság vizein tevékenységet folytató uniós hajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0398 – C9‑0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0398),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0110/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0014/2019),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 


 

INDOKOLÁS

Háttér

A kilépés időpontjától számítva az Egyesült Királyság harmadik ország lesz; területi vizei és kizárólagos gazdasági övezetének vizei már nem  képezik majd részét az Unió vizeinek.

A kilépésről rendelkező megállapodás (és az Unió és az Egyesült Királyság között a halászatra vonatkozó esetleges jövőbeli megállapodás megkötéséig) hiányában az Unió halászhajói elveszítik halászati hozzáférési jogukat az Egyesült Királyság felségterületéhez vagy joghatósága alá tartozó vizeken. Hasonlóképpen, a brit halászhajók többé nem férhetnek hozzá az uniós vizekhez a megállapodás nélküli brexit első napjától kezdve.

A közös megállapodás hiánya önmagában nem akadályozza meg az Egyesült Királyságot és az Uniót abban, hogy egyéni hozzáférést biztosítsanak egymás vizeihez és halászati engedélyt adjanak ki a másik fél hajói számára. Annak ellenére, hogy az Egyesült Királyságtól – újonnan „harmadik országtól” – halászati engedélyt kell kapni, minden uniós hajónak párhuzamos engedélyt kell szereznie a lobogója szerinti tagállam hatóságaitól, a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről szóló (EU) 2017/2403 európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt feltételekkel és eljárásokkal összhangban.
Az EU viszonossági alapon engedélyezheti az egyes külföldi hajók számára, hogy az e rendeletben is meghatározott feltételek mellett az uniós vizeken halásszanak.

Az Európai Parlament és a Tanács a megállapodás nélküli brexit előkészítésére irányuló rendkívüli intézkedések részeként 2019 márciusában elfogadta a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről szóló rendeletet módosító (EU) 2019/498 rendelet. Ezeknek a módosításoknak nevezetesen olyan egyszerűsített eljárások létrehozása a célja, amelyek révén az Egyesült Királyságba belépő uniós hajók, valamint az uniós vizeken halászni szándékozó egyesült királysági hajók számára a megfelelő engedélyeket egyszerűsített eljárások révén adják ki és gyorsabban kezeljék, amennyiben a vizekhez való kölcsönös hozzáférési jogokat megerősítik. A módosítások továbbá rendelkeznek a kvótacsere Egyesült Királysággal való további fenntartásának lehetőségéről, ahogy az az Egyesült Királyság uniós tagsága idejéig jelenleg is érvényben van. A 2019. márciusi (EU) 2019/498 rendelet által előirányzott rendkívüli intézkedések 2019. december 31-ig megszűnnek.

A jogalkotási javaslat célja

A Bizottság által 2019. szeptember 4-én javasolt (COM2019/398) rendelettervezet célja, hogy a 2020. évre kiterjessze az (EU) 2019/498 rendelet keretében a külső vizeken halászó flották fenntartható kezeléséről szóló rendelethez kapcsolódóan 2019 márciusában elfogadott rendkívüli intézkedések alkalmazását. A kölcsönös hozzáférési jogok megadásához szükséges, hogy a halászati tevékenységek – a közös halászati politika célkitűzéseivel összhangban – fenntarthatók legyenek.

A Halászati Bizottságnak az elnök által továbbított álláspontja

Tekintettel az Egyesült Királyság Európai Unióból való rendezett kilépésével kapcsolatos folyamatos bizonytalanságra, 2020-ban továbbra is szükség van a 2019-re létrehozott ideiglenes keretre.

A jogalkotási javaslatról a Halászati Bizottságban szeptember 24-én tartott első megbeszélést követően a bizottság október 2-én megállapodott arról (két képviselő kifogásával), hogy a javaslatot módosítás nélkül, az 52. cikk (1) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás szerint hagyják jóvá.

Az előadó mint a Halászati Bizottság elnöke ezért javasolja, hogy a Parlament módosítás nélkül hagyja jóvá ezt a javaslatot.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az uniós hajókra vonatkozó halászati engedélyek és az Egyesült Királyság halászhajói által az uniós vizeken végzett halászati műveletek

Hivatkozások

COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

5.9.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

16.9.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Chris Davies

2.10.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

2.10.2019

Vizsgálat a bizottságban

24.9.2019

2.10.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

2.10.2019

 

 

 

A benyújtás dátuma

4.10.2019

 

 

Utolsó frissítés: 2019. október 15.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat