Eljárás : 2019/0186(APP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0018/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0018/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 22/10/2019 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2019</NoDocSe>
PDF 165kWORD 55k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről</Titre>

<DocRef>(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Költségvetési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Johan Van Overtveldt</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedésekről szóló tanácsi rendelet tervezetéről

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Különleges jogalkotási eljárás – egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi rendelet tervezetére (12412/2019),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 352. cikkével, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 203. cikkével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre,

 (C9-0139/2019),

 

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság ajánlására (A9-0018/2019),

1. egyetért a tanácsi rendelet tervezetével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 


 

INDOKOLÁS

Míg általános az egyetértés abban, hogy az ügy legjobb kimenetele az Egyesült Királyságnak az Unióból való rendezett, a kilépési megállapodáson alapuló kilépése lenne, az Unió továbbra is felkészül minden lehetséges kimenetelre, többek között a megállapodás nélküli kilépésre is. Megállapodás nélküli kilépés esetén az Unió és az Egyesült Királyság közötti költségvetési kapcsolatokat a továbbiakban nem szabályoznák jogi rendelkezések. Ez jelentős bizonytalanságot és nehézségeket teremtene a 2019. és 2020. évi uniós költségvetések végrehajtása tekintetében, valamennyi egyesült királyságbeli kedvezményezett és egyes esetekben a többi tagállam kedvezményezettjei számára is.

E javaslat arra irányul, hogy 2020-ig kiterjessze az Európai Parlament által 2019. április 17-én jóváhagyott (EU, Euratom) 2019/1197 rendelet szerinti, rendkívüli helyzetre szóló keretet. Ennek célja, hogy minimalizálja az uniós kiadási programok és egyéb intézkedések kedvezményezettjeit érintő legjelentősebb zavarokat a kilépés idején és 2020 végéig. Az (EU, Euratom) 2019/1197 rendelet alkalmazásában lehetővé tenné az Egyesült Királysággal és egyesült királyságbeli szervezetekkel a kilépés időpontja előtt vagy a kilépés időpontja és 2019 vége között aláírt vagy elfogadott jogi kötelezettségvállalások rendezett költségvetési végrehajtását.

A javaslat az Egyesült Királyság és az egyesült királyságbeli szervezetek uniós finanszírozásra való jogosultságának 2020 végéig történő fenntartására vonatkozóan javasolt rendelkezést ahhoz a feltételhez köti, hogy az Egyesült Királyság írásban kötelezettséget vállal arra, hogy az e javaslatban meghatározott feltételek szerint hozzájárul a 2020. évi költségvetés finanszírozásához. Emellett az Egyesült Királyságnak írásban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy elfogadja a programok és fellépések teljes időtartamára kiterjedő ellenőrzéseket és auditokat.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő intézkedések

Hivatkozások

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

14.10.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

1.10.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

14.10.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

4

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Benyújtás dátuma

15.10.2019

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne-Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2019. október 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat