Proċedura : 2019/0186(APP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0018/2019

Testi mressqa :

A9-0018/2019

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 22/10/2019 - 8.3

Testi adottati :

P9_TA(2019)0036

<Date>{15/10/2019}15.10.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0018/2019</NoDocSe>
PDF 170kWORD 55k

<TitreType>RAKKOMANDAZZJONI</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni</Titre>

<DocRef>(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Kumitat għall-Baġits</Commission>

Rapporteur: <Depute>Johan Van Overtveldt </Depute>

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill dwar miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

(12412/2019 – C9-0139/2019 – 2019/0186(APP))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-abbozz ta' regolament tal-Kunsill (12412/2019),

 wara li kkunsidra t-talba għall-approvazzjoni ppreżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 352 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 203 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika

 (C9-0139/2019),

 

 wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0018/2019),

1. Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' regolament tal-Kunsill;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tiegħu lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-parlamenti nazzjonali.

 


 

NOTA SPJEGATTIVA

 

Filwaqt li hemm fehim ġenerali li l-ħruġ ordnat tar-Renju Unit mill-Unjoni abbażi tal-Ftehim dwar il-Ħruġ huwa l-aħjar eżitu, l-UE qed tkompli tħejji għall-eżiti kollha possibbli, inkluż il-ħruġ mingħajr ftehim. Ħruġ mingħajr ftehim iħalli r-relazzjonijiet baġitarji bejn l-Unjoni u r-Renju Unit mingħajr arranġamenti legali miftiehma. Dan joħloq ħafna inċertezzi u diffikultajiet għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-Unjoni għall-2019 u l-2020, għall-benefiċjarji kollha tar-Renju Unit u f'xi każijiet anki għall-benefiċjarji tal-Istati Membri l-oħra.

L-iskop ta' din il-proposta huwa biex il-qafas ta' kontinġenza jiġi estiż għall-2020, skont ir-Regolament (UE, Euratom) 2019/1197 approvat mill-Parlament Ewropew fis-17 ta' April 2019. L-għan huwa li jiġi minimizzat it-tfixkil l-aktar sinifikanti għall-benefiċjarji tal-programmi ta' nfiq u azzjonijiet oħra tal-UE fiż-żmien tal-ħruġ u sa tmiem l-2020. Dan jippermetti l-implimentazzjoni ordnata tal-baġit fejn jidħlu l-impenji legali mar-Renju Unit u mal-entitajiet tar-Renju Unit, iffirmati jew adottati qabel id-data tal-ħruġ jew bejn id-data tal-ħruġ u tmiem l-2019, bl-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) 2019/1197.

Id-dispożizzjoni proposta għall-possibbiltà li tinżamm l-eliġibbiltà għall-benefiċċju mill-finanzjament tal-Unjoni għar-Renju Unit u għall-entitajiet tar-Renju Unit matul l-2020, hija soġġetta għall-kundizzjoni li r-Renju Unit jimpenja ruħu bil-miktub li jikkontribwixxi għall-finanzjament tal-baġit għall-2020 skont it-termini stabbiliti f'din il-proposta. Barra minn hekk, ir-Renju Unit għandu jimpenja ruħu bil-miktub li jaċċetta l-kontrolli u l-awditi li jkopru l-perjodu sħiħ tal-implimentazzjoni tal-programmi jew tal-azzjonijiet.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Miżuri li jikkonċernaw l-implimentazzjoni u l-finanzjament tal-baġit ġenerali tal-Unjoni fl-2020 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

Referenzi

12412/2019 – C9-0139/2019 – COM(2019)04612019/0186(APP)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

14.10.2019

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

 

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Johan Van Overtveldt

24.9.2019

 

 

 

Eżami fil-kumitat

1.10.2019

 

 

 

Data tal-adozzjoni

14.10.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

4

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, John Howarth, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Henrik Overgaard Nielsen, Karlo Ressler, Nils Torvalds, Nils Ušakovs

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Eero Heinäluoma, Fabienne Keller, Aušra Maldeikienė, Jake Pugh

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Agnes Jongerius, Anne-Sophie Pelletier, Viola Von Cramon-Taubadel, Javier Zarzalejos

Data tat-tressiq

15.10.2019

 


 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

27

+

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Javier Zarzalejos

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, John Howarth, Agnes Jongerius, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nils Torvalds

GREENS/EFA

Rasmus Andresen, David Cormand, Viola Von Cramon-Taubadel

ID

Hélène Laporte

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

GUE

Anne-Sophie Pelletier

 

4

-

NI

Jonathan Bullock, Ioannis Lagos, Henrik Overgaard Nielsen, Jake Pugh

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

Aġġornata l-aħħar: 17 ta' Ottubru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza