Postupak : 2019/0076(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0026/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0026/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/12/2019 - 13.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 185kWORD 63k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i Protokola o provedbi tog Sporazuma o partnerstvu</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za ribarstvo</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Carmen Avram</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i Protokola o provedbi tog Sporazuma o partnerstvu

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (08974/2019),

 uzimajući u obzir Nacrt sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije (08984/2019),

 uzimajući u obzir Nacrt protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije (09949/2019),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43., člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0106/2019),

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za proračune,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo (A9-0026/2019),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma i protokola;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Gambije.

OBRAZLOŽENJE

Republika Gambija, koja svojim zapadnim dijelom izlazi na Atlantski ocean, jedna je od najmanjih zemalja Afrike s ukupnom površinom od 11 420 km2 i oko 1,36 milijuna stanovnika. No njezin ribolovni sektor ima znatan potencijal. Zahvaljujući epikontinentalnom pojasu od otprilike 4 000 km2 i isključivom gospodarskom pojasu od gotovo 10 500 km2, Gambija, prema znanstvenim istraživanjima, ima pristup obilatom i raznovrsnom ribljem fondu te je zasluženo međunarodno poznata kao jedna od najbogatijih svjetskih ribarskih zona s više od 500 zabilježenih vrsta morske ribe.

Iako bi taj resurs mogao biti velika prilika za društveno-gospodarski razvoj Gambije, njezin ribolovni sektor slabo doprinosi gospodarstvu. Taj sektor podijeljen je na dva podsektora (obrtnički podsektor koji je raširen diljem zemlje, a uglavnom se odnosi na ribolov u pirogama/kanuima s izvanbrodskim motorima te industrijski podsektor koji obuhvaća ribolov s razmjerno malenim brojem koćarica koje su uglavnom u stranom vlasništvu). Prema projekcijama gambijskog proračuna iz 2012. ribarstvo je bilo jedan od sektora koji je najmanje doprinosio državnim prihodima – izvješće Ujedinjenih naroda iz 2014. pokazalo je da se tek 0,1 % ukupnih državnih prihoda odnosi na ribarske dozvole i naknade za registraciju. Međutim, prema podacima gambijskog ministarstva ribarstva taj sektor je u vrhu ljestvice sektora proizvodnje hrane iza poljoprivrede i stočarstva. Stoga ribarstvo ima iznimno važnu ulogu za Gambijce jer predstavlja glavni izvor bjelančevina životinjskog porijekla za stanovništvo.

Kad se pobliže promotre uzroci tog paradoksa, odmah je jasno da je situacija, među ostalim, prouzročena nedostatkom održivog upravljanja ribolovnim resursima, odsustvom strukturne podrške, nepostojanjem najnovijih podataka iz znanstvenih istraživanja te nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom. Sve te pojave protivne su načelima reformirane zajedničke ribarstvene politike i dovode do slabljenja mogućnosti gambijskog ribolovnog sektora.

Zato je hitno potreban Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije kako bi se zemlji pomoglo da postepeno preuzme kontrolu nad svojim ribolovnim resursima i usmjeri pogled prema održivoj budućnosti.

Vijeće je ovlastilo Europsku komisiju da u ime Europske unije vodi pregovore s Gambijom o novom Sporazumu kojim se stavlja izvan snage i zamjenjuje postojeći Sporazum koji je stupio na snagu 2. lipnja 1987. i u međuvremenu istekao. Novim Protokolom obuhvaćeno je razdoblje od šest godina od datuma njegove privremene primjene uz mogućnost automatskog produljenja. Novim Sporazumom prvenstveno se želi pružiti ažurirani okvir uzimajući u obzir prioritete reformirane zajedničke ribarstvene politike i njezinu vanjsku dimenziju – davanjem ribolovnih mogućnosti plovilima Europske unije u gambijskim vodama, korištenjem najboljih mogućih znanstvenih saznanja i promicanjem održive ribarstvene politike i sigurnog iskorištavanja ribolovnih resursa u interesu obiju strana.

Ribolovne mogućnosti zajamčene plovilima Europske unije odnose se, s jedne strane, na vrlo migratorne vrste (28 tunolovaca plivaričara s hladnjačama i 10 plovila s ribarskim štapovima) i, s druge strane, na dubokomorske pridnene ribe (3 koćarice).

U skladu sa strogim odredbama iz Protokola o provedbi Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije ukupni financijski doprinos Unije tijekom šestogodišnjeg razdoblja iznosi 3 300 000 EUR, odnosno 550 000 EUR godišnje. Unija će plaćati iznos od 275 000 EUR godišnje za pristup ribolovnim resursima u gambijskoj ribolovnoj zoni koji odgovara referentnoj tonaži od 3 300 tona godišnje za vrlo migratorne vrste, dok će se druga polovica godišnjeg iznosa koristiti kao strukturna potpora za jačanje održivog upravljanja ribolovnim resursima i razvoj gambijskog ribolovnog sektora, čime se ispunjavaju ciljevi nacionalne politike Republike Gambije o održivom upravljanju kontinentalnim i morskim ribolovnim resursima.

Kao prvo i najvažnije treba istaknuti da su sporazumom obuhvaćeni suradnja u borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova i promicanje plavog gospodarstva, uključujući akvakulturu. Nadalje, posebna podrška pružit će se obrtničkom sektoru ribarstva koji je trenutačno u teškoj situaciji.

Kao drugo, izvjestiteljica je uzela u obzir činjenicu da se Gambija obvezala postati članicom Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT). Stoga bi se trebala održavati snažna znanstvena suradnja Europske unije i Republike Gambije u pogledu odgovornog ribarstva i usredotočiti se na istraživački ribolov i nove ribolovne mogućnosti, dobru suradnju gospodarskih subjekata i prijeko potrebnu elektroničku razmjenu podataka kako bi Gambija napravila važne korake prema održivom ribarstvu. To je važna sastavnica ribarstvene politike i tijekom godina vlada Republike Gambije stavljala je snažan naglasak na međunarodnu suradnju, osobito s Europskom unijom. Gambija nema potrebne financijske, ljudske i tehnološke resurse kako bi provela vlastite znanstvene studije pa se oslanja na pomoć međunarodnih institucija i organizacija.

Na kraju je bitno naglasiti i da izvjestiteljica smatra da će strukturna pomoć gambijskom ribolovnom sektoru pomoći zemlji da nadvlada ograničenja poput nedostatka skladišnih prostora te visokih troškova energije i lošeg upravljanja zbog kojih su u posljednje vrijeme neka ribolovna poduzeća otišla u stečaj. EU vjeruje u uključivost, sklapanje dogovora kojima se partnerske treće zemlje usmjeravaju prema našim standardima i ostvarivanje zajedničkih ciljeva.

Uzimajući u obzir gore navedene razloge, izvjestiteljica preporučuje da Parlament odobri zaključivanje ovog Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu i njegova Protokola zbog njegove važnosti za Republiku Gambiju i flotu EU-a koja već djeluje u vodama te zemlje.


 

 

 

MIŠLJENJE Odbora za proračune (6.11.2019)

<CommissionInt>upućeno Odboru za ribarstvo</CommissionInt>


<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i Protokola o provedbi tog Sporazuma o partnerstvu</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Komisija je u ime Europske unije u pregovorima dogovorila novi Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije te novi Protokol o provedbi uz taj Sporazum o partnerstvu. Sporazum o partnerstvu i Protokol parafirani su po okončanju pregovora 19. listopada 2018. godine. Sporazumom o partnerstvu stavlja se izvan snage prijašnji Sporazum sklopljen između vlade Republike Gambije i Europske ekonomske zajednice o ribolovnim aktivnostima uz obalu Gambije, koji je stupio na snagu 2. lipnja 1987.

Glavni je cilj novog Sporazuma osigurati ažurirani okvir uzimajući u obzir prioritete reformirane zajedničke ribarstvene politike i njezine vanjske dimenzije u cilju uspostave strateškog partnerstva u ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije.

Cilj je Protokola omogućiti Europskoj uniji i Republici Gambiji tješnju suradnju pri promicanju održive ribarstvene politike i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u gambijskim vodama. Povrh toga, cilj je Protokola odobriti ribolovne mogućnosti plovilima Europske unije u gambijskim vodama uzimajući u obzir raspoložive znanstvene procjene, u prvom redu procjene Odbora za ribarstvo istočnog dijela središnjeg Atlantika (CECAF), te poštujući najbolje dostupne znanstvene savjete i preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT), a u granicama raspoloživog viška. Protokolom se predviđaju ribolovne mogućnosti u sljedećim kategorijama: 28 tunolovaca plivaričara, 10 plovila s ribarskim štapovima, 3 koćarice (za senegalskog oslića, dubokomorsku pridnenu vrstu).

Godišnji financijski doprinos iznosi 550 000 EUR, a obuhvaća sljedeće:

– godišnji iznos od 275 000 EUR za pristup ribolovnim resursima u gambijskoj ribolovnoj zoni koji odgovara referentnoj tonaži od 3 300 tona godišnje za vrlo migratorne vrste;

– potporu za razvoj gambijske sektorske ribarstvene politike, koja iznosi 275 000 EUR godišnje. Ta je potpora u skladu s gambijskom nacionalnom politikom u području održivog upravljanja ribolovnim resursima unutarnjih voda i morskim ribolovnim resursima.

Pregovori o novom Sporazumu o partnerstvu u ribarstvu s Gambijom vode se u okviru vanjskog djelovanja Unije prema zemljama AKP-a, posebno uzimajući u obzir ciljeve Unije u pogledu poštovanja demokratskih načela i ljudskih prava. Novim Sporazumom i novim Protokolom obuhvaćeno je razdoblje od šest godina od datuma njegove privremene primjene.

Komisiji bi se dale ovlasti da u ime Unije odobri izmjene Protokola koje donosi Zajednički odbor osnovan na temelju Sporazuma o partnerstvu.

******

Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za Nacrt odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije te Protokola o provedbi tog Sporazuma o partnerstvu.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegov Protokol o provedbi

Referentni dokumenti

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

16.9.2019

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Olivier Chastel

23.7.2019

Razmatranje u odboru

14.10.2019

 

 

 

Datum usvajanja

6.11.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Gambije i njegov Protokol o provedbi

Referentni dokumenti

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

26.8.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

16.9.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Datum usvajanja

12.11.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Datum podnošenja

14.11.2019


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

Posljednje ažuriranje: 6. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti