Procedură : 2019/0076(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0026/2019

Texte depuse :

A9-0026/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/12/2019 - 13.3

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0098

<Date>{14/11/2019}14.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0026/2019</NoDocSe>
PDF 189kWORD 57k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Comisia pentru pescuit</Commission>

Raportoare: <Depute>Carmen Avram</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL   ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat

(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08974/2019),

 având în vedere proiectul de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia (08984/2019),

 având în vedere proiectul de Protocol de punere în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia (09949/2019),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0106/2019),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere avizul Comisiei pentru bugete,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit (A9-0026/2019),

1. aprobă încheierea acordului și a protocolului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Gambia.

EXPUNERE DE MOTIVE

Cu o suprafață totală de 11 420 km² și o populație de aproximativ 1,36 milioane de locuitori, Republica Gambia este una dintre cele mai mici țări din Africa, fiind mărginită la Vest de Oceanul Atlantic. Cu toate acestea, potențialul său de pescuit este destul de mare. Zona sa continentală, care cuprinde aproximativ 4 000 de km² și zona sa economică exclusivă (ZEE), de aproape 10 500 de km², oferă țării abundență și diversitate în ceea ce privește speciile de pești, precum și o reputație internațională bine meritată de a fi una dintre cele mai bogate zone de pescuit din lume, cu peste 500 de specii de pești marini înregistrate, spun experții.

Deși această resursă ar putea deveni o mare oportunitate pentru dezvoltarea socioeconomică a Gambiei, sectorul său de pescuit are o contribuție economică redusă. El este împărțit în două subsectoare (subsectorul artizanal, dispersat pe scară largă în întreaga țară, bazat în principal pe pirogi/canoe cu motoare exterioare) și subsectorul industrial, care cuprinde un număr relativ mic de traulere, deținute în principal de străini). Potrivit estimărilor bugetare ale Gambiei din 2012, sectorul pescuitului a fost unul dintre cei mai mici contribuitori la veniturile publice – un raport al Organizației Națiunilor Unite publicat în 2014 arăta că licențele de pescuit și taxele de înregistrare reprezentau 0,1 % din totalul veniturilor publice. Cu toate acestea, ministerul Pescuitului din Gambia relevă că sectorul pescuitului este cel mai important din sectorul producției de alimente, după sectorul agriculturii și cel al creșterii animalelor. Astfel, acesta joacă un rol extrem de important pentru gambieni, reprezentând principala sursă de proteine animale pentru populație.

Dacă se analizează cauzele acestui paradox, va fi ușor de înțeles că această situație se datorează, printre altele, absenței unei gestionări sustenabile a resurselor piscicole, precum și lipsei de sprijin structural, absenței cercetării științifice de actualitate, precum și pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN). Toate aceste elemente acționează împotriva principiilor politicii comune reformate în domeniul pescuitului și contribuie la subestimarea sectorului pescuitului din Gambia.

Prin urmare, este nevoie urgent de un acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia pentru a ajuta această țară să câștige, pas cu pas, controlul asupra resurselor sale halieutice și să conceapă o cale sustenabilă spre viitor.

Noul acord, pe care Consiliul a autorizat Comisia Europeană să îl negocieze cu Gambia în numele Uniunii Europene, abrogă și înlocuiește acordul existent, care a intrat în vigoare la 2 iunie 1987, dar între timp a expirat. Noul protocol cuprinde o perioadă de șase ani de la data aplicării sale provizorii, putând fi reînnoit prin acord tacit. Obiectivul principal al noului acord este de a oferi un cadru actualizat, care să țină seama de prioritățile politicii comune reformate în domeniul pescuitului și de dimensiunea sa externă, prin acordarea de posibilități de pescuit navelor Uniunii Europene în apele Gambiei, ținând seama de cele mai bune avize științifice disponibile, promovând în același timp o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor halieutice, în interesul ambelor părți.

Posibilitățile de pescuit acordate navelor Uniunii Europene se referă, pe de o parte, la speciile mari migratoare – 28 de nave frigorifice de pescuit ton cu plasă pungă și 10 nave de pescuit cu momeală – și, pe de altă parte, la pești demersali de adâncime – trei traulere.

În temeiul dispozițiilor stricte prevăzute de „Protocolul privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia”, în perioada de șase ani, contribuția financiară totală plătită de Uniune se stabilește la 3 300 000 EUR, ceea ce înseamnă 550 000 EUR pe an. O sumă anuală de 275 000 EUR va fi plătită de Uniunea Europeană pentru accesul la resursele halieutice din zona de pescuit a Gambiei, echivalentul unui tonaj de referință, pentru speciile cu migrație extinsă, de 3 300 de tone pe an, în timp ce cealaltă jumătate din această contribuție anuală va fi utilizată, ca sprijin structural, pentru a consolida gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole și dezvoltarea sectorului pescuitului din Gambia, care îndeplinește obiectivele politicii naționale a Gambiei în materie de gestionare sustenabilă a resurselor halieutice continentale și maritime.

În primul rând, acordul cuprinde cooperarea în lupta împotriva pescuitului INN și promovarea economiei albastre, inclusiv a acvaculturii. De asemenea, se va acorda un sprijin special sectorului pescuitului artizanal, care se confruntă în prezent cu perioade dificile.

În al doilea rând, raportoarea ia în considerare faptul că Gambia s-a angajat să devină membru al Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT). Acesta este motivul pentru care ar trebui să existe o cooperare științifică foarte strânsă privind pescuitul responsabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia, cu accent pe pescuitul experimental și pe noile posibilități de pescuit, o bună cooperare între operatorii economici și schimburile de date în format electronic atât de necesare, astfel încât Gambia să facă pași importanți în direcția unei abordări sustenabile față de pescuit. Acesta este un element important al politicii în domeniul pescuitului și, de-a lungul anilor, guvernul Republicii Gambia a pus un accent puternic pe cooperarea internațională, în special cu Uniunea Europeană. Gambia nu dispune de resursele financiare, umane și tehnice necesare pentru efectuarea de anchete științifice proprii, ci se bazează pe asistența oferită de instituțiile și organizațiile internaționale.

Nu în ultimul rând, raportoarea consideră că, în ceea ce privește sectorul pescuitului din Gambia, acest sprijin structural va ajuta țara să depășească constrângerile, cum ar fi lipsa facilităților de stocare, costurile ridicate ale energiei și gestionarea deficitară, care, în ultima vreme, au dus la falimentul unora dintre fabricile de pește. UE promovează includerea și sprijină încheierea de acorduri pentru a ancora țările terțe partenere în standardele noastre și a atinge obiectivele de interes comun.

Ținând seama de toate motivele menționate anterior, raportoarea recomandă Parlamentului să aprobe încheierea acestui APPS și a protocolului la acesta, având în vedere importanța sa atât pentru flota Republicii Gambia, cât și pentru flota UE care își desfășoară deja activitatea în apele acestei țări.


 

 

AVIZ AL COMISIEI PENTRU BUGETE (6.11.2019)

<CommissionInt>destinat Comisiei pentru pescuit</CommissionInt>


<Titre>privind proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a Protocolului privind punerea în aplicare a respectivului acord de parteneriat</Titre>

<DocRef>(08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE))</DocRef>

Raportor pentru aviz: <Depute>Olivier Chastel</Depute>

 

 

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a negociat, în numele Uniunii Europene, un nou acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia, precum și un nou protocol de punere în aplicare a acordului de parteneriat. Acordul de parteneriat și protocolul au fost parafate după încheierea negocierilor, la 19 octombrie 2018. Acordul de parteneriat abrogă acordul precedent încheiat între Guvernul Republicii Gambia și Comunitatea Economică Europeană privind pescuitul în largul coastelor Gambiei, care a intrat în vigoare la 2 iunie 1987.

Obiectivul principal al noului acord este de a furniza un cadru actualizat, și anume, care să țină seama de prioritățile politicii comune reformate în domeniul pescuitului și de dimensiunea externă a acesteia, în vederea realizării unui parteneriat strategic în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Gambia.

Obiectivul protocolului este de a permite Uniunii Europene și Republicii Gambia să colaboreze mai strâns pentru a promova o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și o exploatare responsabilă a resurselor piscicole în apele Gambiei. De asemenea, protocolul urmărește să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii Europene în apele Gambiei, ținând cont de evaluările științifice disponibile, în special de cele realizate de Comitetul pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF), și respectând cele mai bune avize științifice disponibile și recomandările Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT), în limitele surplusului disponibil. Protocolul prevede posibilități de pescuit pentru următoarele categorii: 28 de nave de pescuit ton cu plasă-pungă; 10 nave de pescuit cu momeală; 3 traulere (pentru pescuitul merluciului senegalez, specie demersală de adâncime).

Contribuția financiară anuală este de 550 000 EUR și se bazează pe:

- o sumă anuală pentru accesul la resursele piscicole din zona de pescuit a Gambiei, în valoare de 275 000 EUR, corespunzând unui tonaj de referință de 3 300 de tone pe an pentru speciile mari migratoare,

- un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Gambia, în valoare de 275 000 EUR pe an. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de gestionare sustenabilă a resurselor piscicole continentale și maritime ale Gambiei.

Negocierea unui Acord de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu Gambia face parte din acțiunea externă a Uniunii față de țările ACP și ține seama în special de obiectivele Uniunii în ceea ce privește respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului. Noul acord și noul protocol au o durată de șase ani de la data aplicării provizorii.

Comisia va fi autorizată să aprobe, în numele Uniunii, modificările aduse protocolului ce urmează a fi adoptate de comitetul mixt instituit în temeiul acordului de parteneriat.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, competentă în fond, să recomande Parlamentului aprobarea propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia, precum și a protocolului de punere în aplicare a acestui acord de parteneriat.


PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Încheierea unui acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între Uniunea Europeană și Republica Gambia și a protocolului de punere în aplicare a acestuia

Referințe

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Aviz emis de către

 Data anunțului în plen

BUDG

16.9.2019

Raportor:

 Data numirii

Olivier Chastel

23.7.2019

Examinare în comisie

14.10.2019

 

 

 

Data adoptării

6.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

1

9

Membri titulari prezenți la votul final

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Anna Bonfrisco, Jonathan Bullock, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Niclas Herbst, John Howarth, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Ušakovs, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Membri supleanți prezenți la votul final

Erik Bergkvist, Monika Vana

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis

NI

Mislav Kolakušić

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță

S&D

Erik Bergkvist, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, John Howarth, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Nils Ušakovs

 

1

-

NI

Jonathan Bullock

 

9

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Alexandra Geese, Francisco Guerreiro, Monika Vana

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Republica Gambia și a protocolului său de punere în aplicare

Referințe

08974/2019 – C9-0106/2019 – 2019/0076(NLE)

Data sesizării

26.8.2019

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

PECH

16.9.2019

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

DEVE

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

DEVE

24.9.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Carmen Avram

23.7.2019

 

 

 

Examinare în comisie

23.7.2019

2.10.2019

 

 

Data adoptării

12.11.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

6

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, Filip De Man, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

Membri supleanți prezenți la votul final

Carmen Avram, Isabel Carvalhais, Catherine Chabaud, Nicolás González Casares, Ivo Hristov, June Alison Mummery, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Data depunerii

14.11.2019

 


 

 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL   ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Javier Zarzalejos

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Chris Davies, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Manuel Pizarro

 

1

-

NI

June Alison Mummery

 

6

0

ID

Rosanna Conte, Filip De Man, Annalisa Tardino

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 4 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate