JELENTÉS az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

18.11.2019 - (COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)) - *

Fejlesztési Bizottság
Előadó: Tomas Tobé
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2019/0162(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0033/2019
Előterjesztett szövegek :
A9-0033/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0359),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 203. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0118/2019),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel  a Fejlesztési Bizottság (A9-0033/2019) jelentésére,

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 


 

INDOKOLÁS

A tengerentúli társulási határozat meghatározza a tengerentúli országok és területek (TOT-ok), a velük kapcsolatban álló tagállamok és az Európai Unió közötti kapcsolatok jogi keretét.

 

A javaslat célja a tengerentúli társulási határozat VI. mellékletének módosítása. Az említett melléklet meghatározza a „származó termékek” fogalmát, valamint az EU és a TOT-ok közötti igazgatási együttműködés módszereit. Rendelkezéseket tartalmaz annak érdekében, hogy 2017. január 1-jétől megvalósítsa a származás igazolására szolgáló rendszert, a regisztrált exportőrök rendszerét (REX-rendszer), amely alól azonban a TOT-ok 2019. december 31-ig mentességet élveznek.

 

2015. március 10-én a Bizottság az (EU) 2015/428 végrehajtási rendelettel módosította a 2454/93/EGK rendelet útján létrehozott általános tarifális preferenciák rendszerének (a továbbiakban: GSP-rendszer) keretébe tartozó REX-rendszert érintő származási szabályokat.

 

2015. november 24-én a Bizottság elfogadta az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletet, amelybe bekerült az Uniós Vámkódex végrehajtására vonatkozó valamennyi általános szabály, többek között a GSP-rendszer REX-rendszerrel foglalkozó rendelkezései.

 

Ennek következtében a tengerentúli társulási határozatnak a regisztrált exportőrök rendszerére vonatkozó eljárásokról szóló VI. mellékletében foglalt rendelkezések különböznek a GSP-rendszerben szereplő, a származási szabályokra vonatkozó rendelkezésektől. 

A tengerentúli társulási határozat VI. mellékletét ezért módosítani kell annak érdekében, hogy az összeegyeztethető legyen az (EU) 2015/2447 rendeletben a REX-rendszerre vonatkozóan megállapított rendelkezésekkel, valamint hogy 2020. január 1-jétől biztosított legyen annak TOT-ok általi alkalmazása és végrehajtása.

Tekintettel arra, hogy ez az intézkedés indokolt, az elnök javasolja a javaslatnak az eljárási szabályzat 52. cikkének megfelelően történő, módosítás nélkül elfogadását.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Tanács határozata az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2013. november 25-i 2013/755/EU tanácsi határozat (tengerentúli társulási határozat) módosításáról

Hivatkozások

COM(2019)0359 – C9-0118/2019 – 2019/0162(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

11.9.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

19.9.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Tomas Tobé

8.10.2019

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

8.10.2019

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2019

6.11.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

6.11.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

18.11.2019

 

 

Utolsó frissítés: 2019. november 22.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat