Postupak : 2019/0096(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0034/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0034/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 26/11/2019 - 8.2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0060

<Date>{19/11/2019}19.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0034/2019</NoDocSe>
PDF 176kWORD 77k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Paul Tang</Depute>

(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 2. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije

(COM(2019)0192 – C9‑0003/2019 – 2019/0096(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2019)0192),

 uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9‑0003/2019),

 uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0034/2019),

1. prihvaća Prijedlog Komisije s izmjenama;

2. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog, u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4. poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Amandman

(4) Zajednički obrambeni napori u okviru provedbe aktivnosti Unije na temelju ZSOP-a obuhvaćaju vojne misije i operacije, aktivnosti borbenih skupina, uzajamnu pomoć, projekte stalne strukturirane suradnje (PESCO) te aktivnosti Europske obrambene agencije (EDA). Međutim, time ne bi trebalo obuhvatiti ni aktivnosti na temelju klauzule o solidarnosti iz članka 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ni bilo koje druge bilateralne ili multilateralne aktivnosti među državama članicama koje se ne odnose na obrambene napore za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a.

(4) Obrambeni napori za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a obuhvaćaju vojne misije, aktivnosti borbenih skupina i drugih multinacionalnih sastava ili struktura koje određuju države članice koje djeluju u okviru ZSOP-a, uzajamnu pomoć, projekte stalne strukturirane suradnje (PESCO), aktivnosti Europske obrambene agencije (EDA) i aktivnosti usmjerene na postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike Unije. Međutim, time ne bi trebalo obuhvatiti ni aktivnosti na temelju klauzule o solidarnosti iz članka 222. Ugovora o funkcioniranju Europske unije ni bilo koje druge bilateralne ili multilateralne aktivnosti među državama članicama koje se ne odnose na obrambene napore za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a. Komisija bi trebala voditi evidenciju o svim obrambenim naporima za provedbu aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a u vezi s kojima se primjenjuju izuzeća.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Amandman

(8) Slično izuzeću za obrambene napore NATO-a, izuzeće za obrambene napore u okviru provedbe aktivnosti Unije na temelju ZSOP-a trebalo bi biti ograničeno. Za izuzeće bi trebali biti prihvatljivi samo troškovi nastali u vezi sa zadaćama koje su izravno povezane sa obrambenim naporima. Zadaće koje obavlja isključivo civilno osoblje ili koje se obavlja isključivo upotrebom civilnih kapaciteta ne bi trebalo obuhvatiti izuzećem. Izuzećem ne bi trebalo obuhvatiti ni stavke kao što su rezervni dijelovi za oružanu opremu ili usluge prijevoza koje oružane snage države članice upotrebljavaju unutar te države članice ili koje se odnose na izgradnju infrastrukture prometnih sustava ili komunikacijskih i informacijskih sustava.

(8) Slično izuzeću od PDV-a i trošarina za obrambene napore NATO-a, opseg izuzećâ za obrambene napore koji se poduzimaju radi provedbe aktivnosti Unije u okviru ZSOP-a trebao bi biti ograničen. Izuzeća bi se trebala primjenjivati samo na situacije u kojima oružane snage obavljaju zadaće izravno povezane s obrambenim naporima u okviru ZSOP-a. Tim izuzećima ne bi trebale biti obuhvaćene civilne misije u okviru ZSOP-a. Stoga bi roba ili usluge koje se isporučuju za potrebe civilnog osoblja mogle biti obuhvaćene izuzećima samo ako je civilno osoblje u pratnji oružanih snaga koje obavljaju zadaće izravno povezane s obrambenim naporima u okviru ZSOP-a izvan svoje države članice. Zadaće koje isključivo obavlja civilno osoblje ili koje se isključivo obavljaju upotrebom civilnih kapaciteta ne bi trebalo smatrati obrambenim naporima. Nadalje, izuzećima ne bi ni pod kojim uvjetima trebale biti obuhvaćene roba ili usluge koje oružane snage primaju za potrebe snaga ili pratećeg civilnog osoblja u svojoj državi članici.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

 

OBRAZLOŽENJE

Direktivom o PDV-u nije predviđeno nikakvo opće izuzeće za isporuku robe ili usluga u sigurnosne i obrambene svrhe. Međutim, njome jest predviđeno izuzeće za isporuke oružanim snagama svih članica Sjevernoatlantskog saveza koje sudjeluju u zajedničkim obrambenim naporima izvan svoje države.

 

Direktivom o trošarinama predviđa se slično izuzeće od trošarina za kretanje trošarinske robe za potrebe oružanih snaga svih članica Organizacije sjevernoatlantskog ugovora (NATO).

Iako su obrambeni napori NATO-a obuhvaćeni Direktivom o PDV-u od 1977. i Direktivom o trošarinama od 1993., nijedno od tih izuzeća ne obuhvaća isporuke povezane sa zajedničkim obrambenim naporima unutar okvira Unije jer još uvijek ne postoji zajednička obrambena politika Unije. Međutim, zajednička sigurnosna i obrambena politika (ZSOP), uspostavljena 2000. kao europska sigurnosna i obrambena politika (ESOP), ključan je instrument vanjskog djelovanja te uključuje postupno oblikovanje zajedničke obrambene politike Unije.

 

U ožujku 2018. Komisija i Visoka predstavnica predstavili su Zajedničku komunikaciju o akcijskom planu za oružanu mobilnost. U akcijskom planu prepoznaje se potreba za jednakim postupanjem u pogledu obrambenih mjera u cilju smanjenja administrativnog opterećenja, a time i smanjenja kašnjenja i troškova u oružanoj mobilnosti, te u cilju poticanja suradnje država članica. Njime se od Komisije zahtijeva da procijeni izvedivost usklađivanja primjene PDV-a na obrambene napore unutar okvira EU-a i NATO-a.

 

Cilj ovog prijedloga je uskladiti primjenu PDV-a na obrambene napore unutar okvira EU-a i NATO-a što je više moguće. Na sličan način trebalo bi uskladiti aranžmane za oslobođenje od plaćanja trošarina, kako je predviđeno Direktivom o trošarinama.

 

Izvjestitelj u potpunosti podupire prijedlog Europske komisije.

 

Međutim, predlaže izmjenu definicije obrambenih napora unutar okvira Unije, posebno kako bi se osiguralo da su obuhvaćene sve aktivnosti, vojne formacije i strukture koje se primjenjuju u skladu s člankom 42. UEU-a kojim se definira područje primjene ZSOP-a.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije

Referentni dokumenti

COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

14.5.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

15.7.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Paul Tang

18.7.2019

 

 

 

Pojednostavljeni postupak – datum odluke

4.11.2019

Razmatranje u odboru

4.11.2019

 

 

 

Datum usvajanja

19.11.2019

 

 

 

Datum podnošenja

19.11.2019

 

 

Posljednje ažuriranje: 25. studenog 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti