Proċedura : 2019/2028(BUD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0035/2019

Testi mressqa :

A9-0035/2019

Dibattiti :

PV 26/11/2019 - 13
CRE 26/11/2019 - 13

Votazzjonijiet :

PV 27/11/2019 - 6.5
CRE 27/11/2019 - 6.5
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2019)0071

<Date>{20/11/2019}20.11.2019</Date>
<NoDocSe>A9‑0035/2019</NoDocSe>
PDF 320kWORD 85k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>

<Titre>dwar l-abbozz konġunt tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja</Titre>

<DocRef>(00000/2019 – C9‑0000/2019 – 2019/2028(BUD))</DocRef>


<Commission>{CODE}Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni</Commission>

Rapporteurs:  <Depute>Monika Hohlmeier (Taqsima III – Kummissjoni)</Depute>

 <Depute>Eider Gardiazabal Rubial (Taqsimiet oħra)</Depute>

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-abbozz konġunt tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja

(00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2028(BUD))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra t-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni u d-dikjarazzjonijiet relevanti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (00000/2019 – C9-0000/2019),

 wara li kkunsidra l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, adottat mill-Kummissjoni fil-5 ta' Lulju 2019 (COM(2019)0400),

 wara li kkunsidra l-pożizzjoni dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, adottata mill-Kunsill fit-3 ta' Settembru 2019 u li ntbagħtet lill-Parlament Ewropew fit-13 ta' Settembru 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

 wara li kkunsidra l-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 għall-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020, ippreżentata mill-Kummissjoni fil-15 ta' Ottubru 2019,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Ottubru 2019 dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020[1] u l-emendi baġitarji li tinkludi,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta' Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea[2],

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[3],

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020[4],

 wara li kkunsidra l-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta' Diċembru 2013 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba[5],

 wara li kkunsidra l-Artikoli 95 u 96 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tad-delegazzjoni tiegħu għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni (A9-0035/2019),

1. Japprova t-test konġunt;

2. Jikkonferma d-dikjarazzjonijiet konġunti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

3. Jieħu nota tad-dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni annessi ma' din ir-riżoluzzjoni;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiddikjara li l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 ġie adottat b'mod definittiv u biex jiżgura li jiġi ppubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

5. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-istituzzjonijiet l-oħra u lill-entitajiet ikkonċernati, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


ANNESS

FINALI
Baġit 2020 – Elementi għal konklużjonijiet konġunti

 

Dawn il-konklużjonijiet konġunti jkopru t-taqsimiet li ġejjin:

1 Baġit 2020

2. Dikjarazzjonijiet

Ħarsa ġenerali

Skont l-elementi għall-konklużjonijiet konġunti:

- Il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet ta' impenn fil-baġit tal-2020 huwa stabbilit fl-ammont ta' EUR 168 688,1 miljun, li jħalli marġni taħt il-limiti massimi tal-QFP għall-2020 ta' EUR 1 492,3 miljun.

 Dan jikkorrispondi għal żieda kumplessiva ta' EUR 400,0 miljun meta mqabbel mal-Abbozz ta' Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020.

- Il-livell kumplessiv ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-baġit tal-2020 huwa stabbilit fl-ammont ta' EUR 153 566,2 miljun.

 Dan jikkorrispondi għal tnaqqis kumplessiv ta' EUR 49,1 miljun meta mqabbel mal-Abbozz ta' Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020.

 

 

Impenji

Pagamenti

Livell finali tal-approprjazzjonijiet (f'miljuni ta' EUR)

168 688,1

153 566,2

Bħala % tat-28 ING

0,99%

0,90%

 

 L-Istrument ta' Flessibbiltà għall-2020 huwa mobilizzat f'approprjazzjonijiet ta' impenn għall-ammont ta' EUR 778,1 miljun għall-intestatura 3 Sigurtà u Ċittadinanza.

- Il-marġni globali għall-impenji qed jintuża f'livell ta' EUR 269,6 miljun għall-intestaturi 1a Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi u 1b Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali.

- Il-marġni ta' kontinġenza mobilizzat fl-2017 huwa kkumpensat b'EUR 252,0 miljun mill-marġni mhux allokati taħt l-intestatura 5 Amministrazzjoni.

- L-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-2020 relatati mal-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta' Flessibbiltà fl-2017, fl-2018, fl-2019 u fl-2020 huma stmati mill-Kummissjoni li jammontaw għal EUR 849,8 miljun.

- Id-disponibilitajiet li jifdal għas-sena 2020 huma miġbura fil-qosor fit-tabella li ġejja:

F'EUR miljuni (prezzijiet tal-2019)

Marġni ta' impenn taħt il-limiti massimi tal-QFP għall-2020

1 492,3

Strumenti speċjali attwalment disponibbli

1 216,9

Strument ta' Flessibbiltà

141,3

Marġni globali għall-impenji (mill-2018)

1 075,6

Strumenti speċjali addizzjonali disponibbli fl-2020

1 463,5

Strument ta' Flessibbiltà

 

Mill-ammonti mhux użati (2019) tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni

173,5

Mill-ammonti mhux użati (2018) tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea

-

Marġni globali għall-impenji (mill-2019)

1 290,0

Total

4 172,7


1. Baġit 2020

1.1. Linji "magħluqa"

Sakemm ma jingħadx mod ieħor hawn isfel f'dawn il-konklużjonijiet, il-linji baġitarji kollha li ma ġewx emendati la mill-Kunsill u lanqas mill-Parlament, u dawk li għalihom il-Parlament aċċetta l-emendi tal-Kunsill matul il-qari rispettiv tagħhom, huma kkonfermati.

Għal-linji baġitarji l-oħra, il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni qabel dwar il-konklużjonijiet inklużi fit-taqsimiet 1.2 sa 1.7 ta' hawn taħt.

 

1.2. Kwistjonijiet orizzontali

Aġenziji deċentralizzati

Il-kontribuzzjoni tal-UE (f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament u l-għadd ta' postijiet) għall-aġenziji deċentralizzati kollha huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 bl-eċċezzjoni ta':

 Taħt l-intestatura 1a:

o L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA, artikolu baġitarju 02 03 03) li għaliha tnaqqas l-ammont ta' EUR 1 000 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA, artikolu baġitarju 02 05 11) li għaliha żdiedu 5 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 370 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP, artikolu baġitarju 04 03 13) li għalih tnaqqas l-ammont ta' EUR 300 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

 Taħt l-intestatura 2:

o L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA, artikolu baġitarju 07 02 06) li għaliha żdiedu 5 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 1 300 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

 Taħt l-intestatura 3:

o L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL, artikolu baġitarju 18 02 04) li għaliha żdiedu 10 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 13 000 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA, artikolu baġitarju 17 03 12 01) li għaliha żdiedu 5 postijiet addizzjonali u l-ammont ta' EUR 2 000 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO, artikolu baġitarju 18 03 02) li għalih tnaqqas l-ammont ta' EUR 24 685 306 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fir-riżerva.

o Il-Korp Ewropew għat-Tisħiħ tal-Koperazzjoni Ġudizzjarja (EUROJUST, artikolu baġitarju 33 03 04) li għalih żdied l-ammont ta' EUR 1 700 000 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (FRONTEX, artikolu baġitarju 18 02 03) li għaliha tnaqqas l-ammont ta' EUR 8 734 813 fil-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament.

o L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE, artikolu baġitarju 33 03 05) li għalih ġew allokati 5 postijiet addizzjonali.

 

Aġenziji eżekuttivi

Il-kontribuzzjoni tal-UE (f'approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament u l-għadd ta' postijiet) għall-aġenziji eżekuttivi huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendati mill-Ittra Emendatorja 1/2020.

 

Proġetti pilota/Azzjonijiet preparatorji

Ġie maqbul pakkett komprensiv ta' 78 proġett pilota/azzjoni preparatorja (PP/AP), għal ammont totali ta' EUR 140,0 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn.

Meta proġett pilota jew azzjoni preparatorja tidher li hi koperta b'bażi ġuridika eżistenti, il-Kummissjoni tista' tipproponi t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet għall-bażi ġuridika korrispondenti biex tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-azzjoni.

Dan il-pakkett jirrispetta bis-sħiħ il-limiti massimi għall-proġetti pilota u għall-azzjonijiet preparatorji previsti fir-Regolament Finanzjarju.

 

1.3. Intestaturi tan-nefqa tal-qafas finanzjarju – approprjazzjonijiet ta' impenn

 

Wara li kkunsidra l-konklużjonijiet imsemmija hawn fuq dwar il-linji baġitarji "magħluqa", l-aġenziji u l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji, il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni wasal għal ftehim fir-rigward ta' dan li ġej:

 

Intestatura 1a – Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

1.1.31

Orizzont 2020

 

 

302 000 000

02 04 03 01

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

93 815 989

131 326 358

37 510 369

05 09 03 01

Żgurar ta' provvisti suffiċjenti ta' ikel sikur u ta' kwalità għolja u prodotti oħra b'bażi bijo

322 162 041

358 411 695

36 249 654

06 03 03 01

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

82 293 876

102 593 682

20 299 806

08 02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament ta' riskju għal investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni

463 764 801

390 264 801

-73 500 000

08 02 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

648 685 745

675 046 838

26 361 093

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

378 723 375

437 834 269

59 110 894

08 02 03 04

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

266 184 054

291 118 104

24 934 050

08 02 03 05

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

335 790 132

357 285 003

21 494 871

08 02 04

Tixrid tal-eċċellenza u firxa tal-parteċipazzjoni

133 166 041

138 566 660

5 400 619

08 02 07 32

L-Impriża Konġunta Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2)

249 947 970

243 447 970

-6 500 000

08 02 08

Strument għall-SMEs

587 742 199

659 742 199

72 000 000

09 04 01 01

Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti

446 952 871

453 036 200

6 083 329

09 04 02 01

Rwol ta' tmexxija fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni

877 375 691

893 597 902

16 222 211

09 04 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

179 751 775

187 862 880

8 111 105

09 04 03 02

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u riflessivi

53 632 314

54 632 314

1 000 000

09 04 03 03

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

78 153 053

68 153 053

-10 000 000

15 03 01 01

Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie — ħolqien, żvilupp u trasferiment ta' ħiliet, għarfien u innovazzjoni ġodda

1 024 532 312

1 032 643 417

8 111 105

18 05 03 01

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

195 504 220

185 504 220

-10 000 000

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

397 880 594

456 991 488

59 110 894

1.1.32

Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Euratom

 

 

-2 200 000

08 03 01 02

Euratom — Fissjoni nukleari u ħarsien mir-radjazzjoni

74 754 023

73 354 023

-1 400 000

10 03 01

Attivitajiet tal-Euratom ta' riċerka diretta

13 701 830

12 901 830

-800 000

1.1.4

Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (Cosme)

 

 

5 000 000

02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fil-forma ta' ekwità u dejn

264 160 000

269 160 000

5 000 000

1.1.5

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

2 497 651 602

2 538 161 453

40 509 851

15 02 01 02

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

187 211 158

194 795 054

7 583 896

15 02 02

Promozzjoni tal-eċċellenza fl-attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka fl-integrazzjoni Ewropea permezz tal-Attivitajiet Jean Monnet madwar id-dinja

47 056 540

48 962 793

1 906 253

1.1.6

Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Sostenn tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi u soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol

78 400 000

77 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinazjament u Intraprenditorija Soċjali — Żieda fl-aċċess u d-disponibbiltà tal-finanzjament għal persuni legali u fiżiċi, speċjalment dawk li huma l-iktar distanti mis-suq tax-xogħol u l-intrapriżi soċjali

15 735 000

14 235 000

-1 500 000

1.1.81

Enerġija

 

 

95 800 000

32 02 01 01

Aktar integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u l-interoperabbiltà bejn in-netwerks tal-elettriku u tal-gass fuq il-fruntieri

394 706 000

450 506 000

55 800 000

32 02 01 02

Titjib tas-sigurtà tal-Unjoni fil-provvista tal-enerġija

394 528 000

414 528 000

20 000 000

32 02 01 03

Kontribuzzjoni għal żvilupp sostenibbli u protezzjoni tal-ambjent

394 498 586

414 498 586

20 000 000

1.1.82

Trasport

 

 

37 000 000

06 02 01 01

It-tneħħija tar-restrinġiment, it-tisħiħ tal-interoperabbiltà ferrovjarja, l-għaqda fejn hemm il-lakuni u t-titjib tat-taqsimiet transkonfinali.

1 732 979 805

1 764 429 805

31 450 000

06 02 01 02

Żgurar ta' sistemi tat-trasport sostenibbli u effiċjenti

333 547 370

339 097 370

5 550 000

1.1.DAG

Aġenziji deċentralizzati

 

 

-930 000

02 03 03

Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi — Leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi

59 827 657

58 827 657

-1 000 000

02 05 11

Aġenzija Ewropea GNSS

34 232 619

34 602 619

370 000

04 03 13

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)

18 115 490

17 815 490

-300 000

1.1.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

-200 000

26 02 01

Proċeduri għall-aġġudikazzjoni u r-riklamar ta' kuntratti pubbliċi ta' provvista, xogħlijiet u servizzi

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

85 365 000

1.1.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

-1 500 000

02 03 01

Operazzjoni u żvilupp tas-suq intern ta' oġġetti u servizzi

32 027 000

31 027 000

-1 000 000

09 02 01

Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika

3 815 000

3 315 000

-500 000

 

Total

 

 

568 335 000

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 25 284,8 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1a u l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji għal ammont ta' EUR 93,8 miljun.

Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni jaqbel ukoll li ma jerġax jagħmel l-approprjazzjonijiet ta' impenn disponibbli f'konformità mal-Artikolu 15.3 tar-Regolament Finanzjarju.

 

Intestatura 1b – Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustament maqbul mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljat fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

1.2.5

Inizjattiva Favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ (allokazzjoni komplementari speċifika)

 

 

28 333 333

04 02 64

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

116 666 667

145 000 000

28 333 333

1.2.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

5 600 000

 

Total

 

 

33 933 333

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 58 645,8 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1b u l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji għal ammont ta' EUR 175,8 miljun.


Intestatura 2 – Tkabbir Sostenibbli: Riżorsi Naturali

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

2.0.10

Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) — Nefqa marbuta mas-suq u pagamenti diretti

 

 

-72 000 000

05 03 01 10

Skema ta' pagament bażiku (BPS)

16 189 000 000

16 117 000 000

-72 000 000

2.0.4

L-Ambjent u l-Azzjoni Klimatika (LIFE)

 

 

10 000 000

34 02 01

Tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Unjoni

80 328 388

85 883 944

5 555 556

34 02 02

Żieda tar-reżiljenza tal-UE għat-tibdil fil-klima

44 350 000

47 524 603

3 174 603

34 02 03

Governanza klimatika u informazzjoni aħjar fil-livelli kollha

16 298 500

17 568 341

1 269 841

2.0.DAG

Aġenziji deċentralizzati

 

 

1 300 000

07 02 06

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

40 418 782

41 718 782

1 300 000

2.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

22 514 881

 

Total

 

 

-38 185 119

Konsegwenza ta' dan, il-livell miftiehem ta' approprjazzjonijiet ta' impenn jiġi stabbilit għal EUR 59 907,0 miljun, u jifdal marġni ta' EUR 514,0 miljun taħt il-limitu minimu tan-nefqa tal-intestatura 2.

 

Intestatura 3 – Sigurtà u Ċittadinanza

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

3.0.11

Ewropa Kreattiva

 

 

7 500 000

09 05 01

Sottoprogramm MEDIA — Jopera fuq livell transnazzjonali u internazzjonali u jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

115 923 000

120 923 000

5 000 000

15 04 01

Tisħiħ tal-kapaċità finanzjarja tal-SMEs u l-organizzazzjonijiet żgħar u żgħar ħafna fis-setturi kulturali u kreattivi Ewropej, u trawwim ta' politika tal-iżvilupp u mudelli ta' negozju ġodda

38 241 000

39 241 000

1 000 000

15 04 02

Sottoprogramm Kulturali — Sostenn ta' azzjonijiet transfruntiera u l-promozzjoni taċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

75 246 000

76 746 000

1 500 000

3.0.5

Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza

 

 

1 200 000

33 02 01

Żgurar tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini

28 605 000

29 805 000

1 200 000

3.0.6

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevenzjoni tad-diżastri u preparatezza għalihom fl-Unjoni

137 788 000

122 788 000

-15 000 000

3.0.7

Ewropa għaċ-Ċittadini

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ewropa għaċ-Ċittadini — Tisħiħ tal-kommemorazzjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni

25 959 000

26 959 000

1 000 000

3.0.8

Ikel u Għalf

 

 

-1 500 000

17 04 01

Żgurar ta' stat aħjar tas-saħħa tal-annimali u livell ogħla ta' protezzjoni tal-annimali fl-Unjoni

171 000 000

169 500 000

-1 500 000

3.0.DAG

Aġenziji deċentralizzati

 

 

-16 720 119

17 03 12 01

Kontribuzzjoni tal-UE għall-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

32 285 000

34 285 000

2 000 000

18 02 03

Aġenzija tal-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex)

420 555 842

411 821 029

-8 734 813

18 02 04

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)

139 964 760

152 964 760

13 000 000

18 03 02

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)

133 012 725

108 327 419

-24 685 306

33 03 04

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust)

39 640 496

41 340 496

1 700 000

3.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

22 520 119

3.0.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

1 000 000

09 05 05

Azzjonijiet ta' Multimedia

20 732 000

21 732 000

1 000 000

 

Total

 

 

0

Konsegwenza ta' dan, il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għal EUR 3 729,1 miljun, u ma jifdal l-ebda marġni taħt il-limitu massimu ta' nefqa tal-intestatura 3, u l-mobilizzazzjoni ta' EUR 778,1 miljun permezz tal-Istrument ta' Flessibbiltà.

 

Intestatura 4 – Ewropa Globali

L-approprjazzjonijiet ta' impenn huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz ta' Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 iżda bl-aġġustamenti maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, kif dettaljati fit-tabella ta' hawn taħt:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' impenn

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

4.0.1

Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II)

 

 

-85 000 000

05 05 04 02

Turkija - Sostenn għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

28 178 364

18 178 364

-10 000 000

22 02 03 01

Turkija - Sostenn għar-riformi politiki u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

160 000 000

150 000 000

-10 000 000

22 02 03 02

Turkija - Sostenn għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

65 000 000

0

-65 000 000

4.0.10

Assistenza Makrofinanzjarja (MFA)

 

 

-7 000 000

01 03 02

Assistenza makrofinanzjarja

27 000 000

20 000 000

-7 000 000

4.0.2

Strument Ewropew ta' Viċinat (SEV)

 

 

25 000 000

22 04 01 03

Pajjiżi Mediterranji — Ħolqien ta' fiduċja, sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta' konflitti

401 220 115

421 220 115

20 000 000

22 04 02 01

Is-Sħubija tal-Lvant — Id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u l-mobilità

251 379 012

252 879 012

1 500 000

22 04 02 02

Sħubija tal-Lvant — Tnaqqis tal-faqar u żvilupp sostenibbli

385 828 623

389 328 623

3 500 000

4.0.3

Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Ambjent u tibdil fil-klima

216 473 403

222 473 403

6 000 000

21 02 07 02

Enerġija sostenibbli

96 210 401

110 210 401

14 000 000

4.0.5

Strument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Titjib tal-affidabilità tal-proċessi elettorali, partikolarment permezz tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali

48 442 462

43 442 462

-5 000 000

4.0.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

2 000 000

13 07 01

Sostenn finanzjarju biex jitħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Ċiprijotta Torka

33 762 000

35 762 000

2 000 000

4.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

 

 

4 000 000

 

Total

 

 

-46 000 000

Bħala konsegwenza ta' dan, il-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għal EUR 10 261,6 miljun, u jifdal marġni ta' EUR 248,4 miljun taħt il-limitu minimu ta' nefqa tal-intestatura 4.

 

Intestatura 5 - Amministrazzjoni

L-għadd ta' postijiet fit-tabella tal-persunal tal-Istituzzjonijiet u l-approprjazzjonijiet proposti mill-Kummissjoni fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020 huma maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

 It-taqsima tal-Parlament, li għaliha huma approvati dawn iż-żidiet li ġejjin fl-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament li jirriżultaw mill-Istatut għall-Membri u mill-posponiment tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea deċiż fit-28 ta' Ottubru 2019 mill-Kunsill Ewropew: EUR 410 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 0 Salarji, EUR 408 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 4 Spejjeż għall-vjaġġi regolari, EUR 12 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 5 Spejjeż oħra għall-vjaġġi, EUR 900 000 fil-linja baġitarja 1 0 0 6 Allowance għall-ispejjeż ġenerali, EUR 6 050 000 fil-linja baġitarja 1 0 2 Allowances Tranżitorji, EUR 12 000 fil-linja baġitarja 3 2 2 Akkwist tal-informazzjoni u arkivjar, EUR 68 000 fil-linja baġitarja 3 2 4 4 L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi u EUR 1 463 000 fil-linja baġitarja 4 2 2 Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari;

 It-taqsima tal-Kunsill, li għaliha l-qari tiegħu huwa approvat.

 

Barra minn hekk, l-impatt fil-Baġit tal-2020 tal-aġġornament awtomatiku tas-salarji li japplika mill-1 ta' Lulju 2019 (2,0 % minflok 3,1 %) huwa integrat fit-taqsimiet kollha tal-Istituzzjonijiet bil-mod segwenti:

 

f'EUR

Il-Parlament

-10 922 000

Il-Kunsill

-3 627 000

Il-Kummissjoni (pensjonijiet inklużi)

-52 453 000

Il-Qorti tal-Ġustizzja

-3 393 000

Il-Qorti tal-Awdituri

-1 380 000

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

-819 672

Il-Kumitat tar-Reġjuni

-610 000

L-Ombudsman

-111 000

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

-64 000

Is-Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna

-3 529 000

Total

-76 908 672

 

B'konsegwenza ta' dan, il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn huwa stabbilit għall-ammont ta' EUR 10 272,1 miljun, li jħalli marġni ta' EUR 729,9 miljun taħt il-limitu massimu tal-intestatura 5, wara l-użu tal-ammont ta' EUR 252,0 miljun tal-marġni biex jikkumpensa l-mobilizzazzjoni tal-marġni ta' Kontinġenza fl-2017.

Strumenti speċjali: FED, Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza u FSUE

L-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), għar-Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR) u għall-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) huma stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-Abbozz tal-Baġit.

 

1.4. Approprjazzjonijiet ta' pagament

Il-livell globali ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-Baġit 2020 huwa stabbilit fil-livell tal-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, bl-aġġustamenti li ġejjin maqbula mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni:

1. L-ewwel nett, qiegħed jitqies il-livell maqbul ta' approprjazzjonijiet ta' impenn għan-nefqa mhux differenzjata, li għaliha l-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament huwa ugwali għal-livell ta' approprjazzjonijiet ta' impenn. Dan jinkludi tnaqqis addizzjonali tan-nefqa agrikola tal-ammont -EUR 72,0 miljun. B'analoġija dan l-approċċ huwa applikat lill-kontribuzzjoni tal-UE min-naħa tal-aġenziji deċentralizzati. L-effett kombinat huwa tnaqqis ta' -EUR 156,4 miljun;

2. L-approprjazzjonijiet ta' pagament għall-proġetti pilota u għall-azzjonijiet preparatorji l-ġodda kollha proposti mill-Parlament huma stabbiliti fil-livell ta' 25 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn korrispondenti jew fil-livell propost mill-Parlament jekk ikun iktar baxx. Fil-każ ta' estensjoni tal-proġetti pilota u tal-azzjonijiet preparatorji eżistenti, il-livell ta' approprazzjonijiet ta' pagament huwa dak definit fl-Abbozz tal-Baġit flimkien ma' 25 % tal-impenji l-ġodda korrispondenti, jew il-livell propost mill-Parlament jekk ikun iktar baxx. L-effett kombinat huwa żieda ta' EUR 35,0 miljun;

3. L-aġġustamenti għal-linji baġitarji li ġejjin huma maqbula b'riżultat tal-evoluzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn għal nefqa differenzjata:

 

 

 

 

f'EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Varjazzjoni f'approprjazzjonijiet ta' pagament

AB 2020 (inkl. l-IE 1)

Baġit 2020

Differenza

1.1.31

Orizzont 2020

 

 

87 754 856

02 04 03 01

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

68 500 000

79 753 000

11 253 000

05 09 03 01

Żgurar ta' provvisti suffiċjenti ta' ikel sikur u ta' kwalità għolja u prodotti oħra b'bażi bijo

246 618 066

257 493 066

10 875 000

06 03 03 01

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

72 392 254

78 482 254

6 090 000

08 02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament ta' riskju għal investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni

120 856 938

98 806 938

-22 050 000

08 02 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

597 667 007

605 575 007

7 908 000

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

371 904 517

389 637 517

17 733 000

08 02 03 04

Kisba ta' sistema tat-trasport Ewropea effiċjenti fir-riżorsi, tiffavorixxi l-ambjent, sikura u assjematika

281 336 863

288 816 863

7 480 000

08 02 03 05

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

270 375 566

276 823 566

6 448 000

08 02 04

Tixrid tal-eċċellenza u firxa tal-parteċipazzjoni

134 355 325

135 975 325

1 620 000

08 02 07 32

L-Impriża Konġunta Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI2)

184 313 342

179 520 198

-4 793 144

08 02 08

Strument għall-SMEs

532 049 827

553 649 827

21 600 000

09 04 01 01

Tisħiħ tar-riċerka fit-teknoloġiji futuri u emerġenti

466 500 000

468 325 000

1 825 000

09 04 02 01

Rwol ta' tmexxija fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni

711 700 000

716 567 000

4 867 000

09 04 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

147 200 000

149 633 000

2 433 000

09 04 03 02

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u riflessivi

47 700 000

48 000 000

300 000

09 04 03 03

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

55 400 000

52 400 000

-3 000 000

15 03 01 01

Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie — ħolqien, żvilupp u trasferiment ta' ħiliet, għarfien u innovazzjoni ġodda

862 725 632

865 158 632

2 433 000

18 05 03 01

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej sikuri

168 549 256

165 549 256

-3 000 000

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

398 861 189

416 594 189

17 733 000

1.1.32

Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Euratom

 

 

-1 100 000

08 03 01 02

Euratom — Fissjoni nukleari u ħarsien mir-radjazzjoni

92 297 374

91 597 374

-700 000

10 03 01

Attivitajiet tal-Euratom ta' riċerka diretta

12 000 000

11 600 000

-400 000

1.1.4

Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta' daqs medju (COSME)

 

 

5 000 000

02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fil-forma ta' ekwità u dejn

210 000 000

215 000 000

5 000 000

1.1.5

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

 

 

50 000 000

15 02 01 01

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

2 375 000 000

2 415 509 851

40 509 851

15 02 01 02

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja tad-demokrazija Ewropea

180 000 000

187 583 896

7 583 896

15 02 02

Promozzjoni tal-eċċellenza fl-attivitajiet tat-tagħlim u r-riċerka fl-integrazzjoni Ewropea permezz tal-Attivitajiet Jean Monnet madwar id-dinja

46 000 000

47 906 253

1 906 253

1.1.6

Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

 

 

-2 000 000

04 03 02 01

Progress — Sostenn tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi u soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol

59 400 000

58 900 000

-500 000

04 03 02 03

Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali — Żieda fl-aċċess u d-disponibbiltà tal-finanzjament għal persuni legali u fiżiċi, speċjalment dawk li huma l-iktar distanti mis-suq tax-xogħol u l-intrapriżi soċjali

23 000 000

21 500 000

-1 500 000

1.1.81

Enerġija

 

 

28 740 000

32 02 01 01

Aktar integrazzjoni tas-suq intern tal-enerġija u l-interoperabbiltà bejn in-netwerks tal-elettriku u tal-gass fuq il-fruntieri

131 500 000

148 240 000

16 740 000

32 02 01 02

Titjib tas-sigurtà tal-Unjoni fil-provvista tal-enerġija

128 200 000

134 200 000

6 000 000

32 02 01 03

Kontribuzzjoni għal żvilupp sostenibbli u protezzjoni tal-ambjent

128 300 000

134 300 000

6 000 000

1.1.82

Trasport

 

 

11 100 000

06 02 01 01

It-tneħħija tar-restrinġiment, it-tisħiħ tal-interoperabbiltà ferrovjarja, l-għaqda fejn hemm il-lakuni u t-titjib tat-taqsimiet transkonfinali.

980 000 000

989 435 000

9 435 000

06 02 01 02

Żgurar ta' sistemi tat-trasport sostenibbli u effiċjenti

95 000 000

96 665 000

1 665 000

1.1.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

-200 000

26 02 01

Proċeduri għall-aġġudikazzjoni u r-riklamar ta' kuntratti pubbliċi ta' provvista, xogħlijiet u servizzi

7 200 000

7 000 000

-200 000

1.1.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

-1 200 000

02 03 01

Operazzjoni u żvilupp tas-suq intern ta' oġġetti u servizzi

26 610 000

25 810 000

-800 000

09 02 01

Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika

3 000 000

2 600 000

-400 000

1.2.5

Inizjattiva Favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ (allokazzjoni komplementari speċifika)

 

 

3 000 000

04 02 64

Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

600 000 000

603 000 000

3 000 000

2.0.4

Ambjent u azzjoni klimatika (LIFE)

 

 

5 000 001

34 02 01

Tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Unjoni

42 000 000

44 777 778

2 777 778

34 02 02

Żieda tar-reżiljenza tal-UE għat-tibdil fil-klima

22 500 000

24 087 302

1 587 302

34 02 03

Governanza klimatika u informazzjoni aħjar fil-livelli kollha

15 000 000

15 634 921

634 921

3.0.11

Ewropa Kreattiva

 

 

6 000 000

09 05 01

Sottoprogramm MEDIA — Jopera fuq livell transnazzjonali u internazzjonali u jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

99 200 000

103 200 000

4 000 000

15 04 01

Tisħiħ tal-kapaċità finanzjarja tal-SMEs u l-organizzazzjonijiet żgħar u żgħar ħafna fis-setturi kulturali u kreattivi Ewropej, u trawwim ta' politika tal-iżvilupp u mudelli ta' negozju ġodda

29 200 000

30 000 000

800 000

15 04 02

Sottoprogramm Kulturali — Sostenn ta' azzjonijiet transfruntiera u l-promozzjoni taċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

66 000 000

67 200 000

1 200 000

3.0.5

Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza

 

 

1 200 000

33 02 01

Żgurar tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini

28 800 000

30 000 000

1 200 000

3.0.6

Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

 

 

-15 000 000

23 03 01 01

Prevenzjoni tad-diżastri u preparatezza għalihom fl-Unjoni

63 000 000

48 000 000

-15 000 000

3.0.7

Ewropa għaċ-Ċittadini

 

 

1 000 000

18 04 01 01

Ewropa għaċ-Ċittadini — Tisħiħ tal-kommemorazzjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni

25 000 000

26 000 000

1 000 000

3.0.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati skont il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi kkonferiti lill-Kummissjoni

 

 

1 000 000

09 05 05

Azzjonijiet ta' Multimedia

22 000 000

23 000 000

1 000 000

4.0.1

Strument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II)

 

 

-75 000 000

22 02 03 01

Turkija - Sostenn għar-riformi politiki u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

58 772 300

48 772 300

-10 000 000

22 02 03 02

Turkija - Sostenn għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

463 786 099

398 786 099

-65 000 000

4.0.3

Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI)

 

 

20 000 000

21 02 07 01

Ambjent u tibdil fil-klima

157 900 000

163 900 000

6 000 000

21 02 07 02

Enerġija sostenibbli

50 250 000

64 250 000

14 000 000

4.0.5

Strument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR)

 

 

-5 000 000

19 04 01

Titjib tal-affidabilità tal-proċessi elettorali, partikolarment permezz tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali

42 000 000

37 000 000

-5 000 000

4.0.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

 

 

2 000 000

13 07 01

Sostenn finanzjarju biex jitħeġġeġ l-iżvilupp ekonomiku tal-komunità Ċiprijotta Torka

35 000 000

37 000 000

2 000 000

9.0.3

Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE)

 

 

-50 000 000

13 06 01

Għajnuna għall-Istati Membri fil-każ ta' diżastru naturali kbir b'riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija

100 000 000

50 000 000

-50 000 000

 

Total

 

 

72 294 857

 

1.5. Riżervi

Ir-riżervi bil-Baġit 2020 huma stabbiliti f'konformità mal-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, għajr għall-artikoli baġitarji 13 06 01 (Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea) u 18 03 02 (Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil — EASO) li r-riżervi tagħhom huma annullati.


1.6. Kummenti baġitarji

Sakemm ma jkunx indirizzat speċifikament fil-paragrafi preċedenti, l-emendi introdotti mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill lit-test tal-kummenti baġitarji huma maqbula, bl-eċċezzjoni ta' dawk il-linji baġitarji elenkati fiż-żewġ tabelli li ġejjin:

 Linji baġitarji li fir-rigward tagħhom l-emendi introdotti mill-Parlament Ewropew ġew approvati bil-modifika proposta mill-Kummissjoni fl-Ittra Emendatorja tagħha.

Linja baġitarja

Isem

15 02 01 01

Promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-relevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

19 05 01

Kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi għall-avvanz u l-promozzjoni tal-interessi tal-Unjoni u tal-interessi reċiproċi

21 02 07 03

L-iżvilupp tal-bniedem

21 02 08 01

Is-soċjetà ċivili fl-iżvilupp

21 07 01

Kooperazzjoni ma' Greenland

 Linji baġitarji li fir-rigward tagħhom il-kumment baġitarju rispettiv kif propost fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, huma approvati.

Linja baġitarja

Isem

02 04 03 01

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

06 01 04 01

Nefqa ta' sostenn għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) — Trasport

07 02 06

Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

08 02 03 05

Kisba ta' ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u reżiljenti għat-tibdil fil-klima u provvista sostenibbli ta' materja prima

08 02 07 33

Impriża Konġunta tal-Industriji b'bażi bijoloġika (BBI) — Nefqa ta' sostenn

09 02 01

Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politika tal-Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika

13 04 61 01

Fond ta' Koeżjoni — Assistenza teknika operazzjonali

21 01 04 05

Nefqa ta' sostenn għall-Istrument għall-Kooperazzjoni dwar is-Sikurezza Nukleari (SKSN)

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

 Linji baġitarji li fir-rigward tagħhom il-kumment baġitarju rispettiv kif propost fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat mill-Ittra Emendatorja, huma approvati bil-modifiki li ġejjin.

Linja baġitarja

Isem

04 03 02 01

Progress — Sostenn tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi u soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol

It-test jiġi emendat kif ġej:
- iħeġġu l-ħolqien tal-impjiegi, jiġi promoss l-impjieg fost iż-żgħażagħ u jiġi miġġieled il-faqar billi tiġi promossa aktar konverġenza soċjali permezz tat-Tikketta Soċjalita' impjiegi dinjitużi f'termini ta' impjiegi stabbli u drittijiet soċjali, bil-promozzjoni ta' impjiegi aċċettabbli għaż-żgħażagħ u bil-ġlieda kontra l-faqar bis-saħħa tal-promozzjoni tal-konverġenza soċjali.

08 02 03 01

Titjib tas-saħħa u l-benessri matul il-ħajja

It-test jiġi emendat kif ġej:
L-għanijiet ta' din l-attività huma s-saħħa u l-benessri matul il-ħajja għal kulħadd, sistemi tas-saħħa u l-kura ta' kwalità għolja u ekonomikament sostenibbli, fejn il-kura tas-saħħa issir iktar personalizzata biex tkun iktar effettiva, u opportunitajiet ta' impjiegi ġodda u tkabbir fis-settur tas-saħħa u l-industriji relatati miegħu. F'dak ir-rigward l-attivitajiet se jiffukaw fuq il-promozzjoni effettiva tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard (eż. il-fehim tad-determinanti tas-saħħa, l-iżvilupp ta' vaċċini preventivi aħjar). Se tingħata attenzjoni partikolari lill-ispeċifiċitajiet tas-saħħa marbuta mal-ġeneru u mal-età. Barra minn hekk, se jkunu enfasizzati l-ġestjoni, it-trattament u l-kura tal-mard (notevolment permezz ta' iktar personalizzazzjoni tal-mediċina), inklużi l-ġlieda kontra l-kanċer, id-diżabbiltà u l-funzjonalità ridotta (eż. permezz tat-trasferiment tal-għarfien għal azzjonijiet tal-prassi klinika u l-innovazzjoni skalabbli, użu aħjar tad-dejta dwar is-saħħa, għajxien indipendenti u assistit). Barra dan, se jsiru sforzi sabiex jitjieb it-teħid tad-deċiżjonijiet fil-forniment tal-prevenzjoni u t-trattament, tiġi identifikata u sostnuta d-disseminazzjoni tal-aħjar prassi fis-settur tal-kura tas-saħħa, u tiġi sostnuta l-kura integrata u l-adozzjoni ta' innovazzjonijiet teknoloġiċi, organizzattivi u soċjali li jippermettu b'mod partikolari lill-persuni akbar fl-età kif ukoll persuni b'diżabbiltà biex jibqgħu attivi u indipendenti. Finalment, l-attivitajiet se jkunu bbażati fuq approċċ sensittiv għall-ġeneri li jirrikonoxxi, fost affarijiet oħra, il-pożizzjoni tan-nisa fis-settur tal-kura informali kif ukoll dik formali.

08 02 03 03

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

Jiżdied it-test li ġej:
Għandha tingħata attenzjoni biex jingħalaq id-distakk tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, mingħajr ma jkunu mminati l-kriterji tal-eċċellenza.

08 02 08

Strument għall-SMEs

It-test jiġi emendat kif ġej:
Skont l-Artikolu 15(3) tar-Regolament Finanzjaru, huwa disponibbli ammont ta' EUR 72 000 000 f'approprjazzjonijiet ta' impenn għal dan l-artikolu baġitarju b'żieda mad-diżimpenji li saru fl-2018 b'riżultat tan-nuqqas ta' implimentazzjoni totali jew parzjali tal-proġetti ta' riċerka.

09 04 02 01

Rwol ta' tmexxija fit-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni

Jiżdied it-test li ġej:
Dan jista' jkopri aktar xogħol ta' riċerka fil-qasam tal-iżvilupp tal-magni tat-tiftix fuq l-internet Ewropej.

09 04 03 02

Trawwim ta' soċjetajiet Ewropej inklużivi, innovattivi u riflessivi

It-test jiġi emendat kif ġej:
L-għan tat-tieni sfida huwa "li tikkontribwixxi biex ikun hemm fehim tal-bażi intellettwali u tal-wirt kulturali tal-Ewropa: l-istorja tagħha u l-bosta influwenzi Ewropej u mhux Ewropej; bħala ispirazzjoni għal ħajjitna llum", kif ukoll biex tiffaċilita l-aċċess u l-użu ta' dan il-wirt kulturali, anki in vista tal-Cloud Ewropew għall-Wirt Kulturali futur.

32 04 03 01

Twettiq tat-tranżizzjoni għal sistema enerġetika affidabbli, sostenibbli u kompetittiva

Jiżdied it-test li ġej:
Għandha tingħata attenzjoni biex jingħalaq id-distakk tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, mingħajr ma jkunu mminati l-kriterji tal-eċċellenza.

32 02 77 12

Azzjoni preparatorja — Nistabbilixxu appoġġ komprensiv għal reġjuni fi tranżizzjoni intensivi fil-faħam u l-karbonju

Jiżdied it-test li ġej:

 tistabbilixxi grupp fost id-Direttorati Ġenerali biex (a) jidentifika oqsma ta' sinerġiji possibbli ta' politika/programmi tal-Unjoni, bil-ħsieb li jkun żgurat l-aktar appoġġ politiku u finanzjarju effikaċi għal wara l-2020, (b) jassisti lir-reġjuni (awtoritajiet ċentrali u lokali) fl-iżvilupp ta' strateġiji ta' tranżizzjoni sostenibbli billi jingħataw strumenti aktar immirati għall-iskambji intrareġjonali tal-aħjar prattiki, anki fir-rigward ta' pjanijiet direzzjonali komprensivi għal reindustrijalizzazzjoni b'emissjonijiet baxxi.

 tiffoka mill-ġdid il-fora eżistenti tal-partijiet ikkonċernati, inklużi d-djalogu soċjali u d-djalogu mas-soċjetà ċivili inġenerali, fuq l-istabbiliment ta' tranżizzjoni ġusta u strateġiji ekonomiċi;

 tipprovdi appoġġ finanzjarju addizzjonali, minbarra l-iskemi ta' finanzjament eżistenti mingħajr riallokazzjoni minn programmi oħra, għall-istabbiliment ta' pjanijiet direzzjonali ta' tranżizzjoni reġjonali/lokali ġusti lejn in-newtralità tal-karbonju tal-UE sal-2050 fir-reġjuni u l-komunitajiet l-aktar milquta. Il-finanzjament addizzjonali għandu jappoġġja wkoll proġetti territorjali/komunitarji eżistenti jew futuri li huma bbażati fuq l-involviment tal-ħaddiema u tal-komunitajiet milquta permezz ta' konsultazzjoni u awtonomizzazzjoni.

 tissaħħaħ il-Pjattaforma għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni u s-Segretarjat relatat (stabbiliti mill-azzjoni preparatorja fl-2018 u mkomplija fl-2019), bil-għan li jintlaħqu l-għanijiet tal-UE fil-qasam tal-klima u jiġu onorati l-impenji li ħadet l-UE fil-qafas tal-Ftehim ta' Pariġi, filwaqt li fl-istess ħin tiġi żgurata tranżizzjoni enerġetika ġusta li fiha r-reġjuni tal-faħam ma jitħallewx lura, billi jiżdied il-baġit fl-2020 u jitwessa' l-ambitu ta' intervent f'dawn l-attivitajiet li ġejjin:

 żieda fl-assistenza teknika u tal-iżvilupp ta' kapaċitajiet fir-reġjuni tal-faħam u b'intensità ta' karbonju fl-UE għal dak li għandu x'jaqsam, pereżempju, mat-tħejjija ta' strateġiji, l-iżvilupp ta' proġetti, il-finanzjament ta' proġetti u l-aġevolazzjoni tal-investimenti privati (in-numru ta' reġjuni pilota parteċipanti fl-inizjattiva tal-UE kien 20 f'Marzu 2019, meta mqabbel ma' erba' reġjuni fl-2017);

 kollaborazzjoni mal-membri u tal-Komunità tal-Enerġija u mal-osservaturi rigward ir-reġjuni tal-faħam fi tranżizzjoni, permezz tal-organizzazzjoni ta' inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni reġjonali f'kooperazzjoni mal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali u mas-sħab internazzjonali;

 żvilupp ta' dimensjoni soċjali tal-Pjattaforma għar-Reġjuni tal-Faħam fi Tranżizzjoni, permezz tal-applikazzjoni tal-aħjar prattiki tal-innovazzjoni soċjali: taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet tal-ħaddiema, il-programmi għaż-żgħażagħ u għall-minaturi bil-pensjoni.

34 02 01

Tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Unjoni

Jiżdied it-test li ġej:

Fir-rigward tal-proġetti integrati, għandu jitqies element distributtiv fl-għażla tal-proġetti bl-iskop li jkun aġevolat il-bilanċ ġeografiku. Dan l-element għandu natura indikattiva u ma għandux jimplika għall-Istati Membri l-garanzija ta' fondi jew allokazzjonijiet.

34 02 02

Żieda tar-reżiljenza tal-UE għat-tibdil fil-klima

Jiżdied it-test li ġej:
Fir-rigward tal-proġetti integrati, għandu jitqies element distributtiv fl-għażla tal-proġetti bl-iskop li jkun aġevolat il-bilanċ ġeografiku. Dan l-element għandu natura indikattiva u ma għandux jimplika għall-Istati Membri l-garanzija ta' fondi jew allokazzjonijiet.

34 02 03

Governanza klimatika u informazzjoni aħjar fil-livelli kollha

Jiżdied it-test li ġej:
Fir-rigward tal-proġetti integrati, għandu jitqies element distributtiv fl-għażla tal-proġetti bl-iskop li jkun aġevolat il-bilanċ ġeografiku. Dan l-element għandu natura indikattiva u ma għandux jimplika għall-Istati Membri l-garanzija ta' fondi jew allokazzjonijiet.

 

Dan huwa skont il-fehim li l-emendi introdotti mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill ma jistgħux jimmodifikaw jew jestendu l-kamp ta' applikazzjoni tal-bażi ġuridika eżistenti, jew inaqqru l-awtonomija amministrattiva tal-istituzzjonijiet, u li l-azzjoni tista' tkun koperta minn riżorsi disponibbli.

 

1.7. Nomenklatura tal-baġit

In-nomenklatura tal-baġit proposta mill-Kummissjoni fl-Abbozz tal-Baġit, kif emendat bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2020, hija maqbula bl-inklużjoni ta' proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji ġodda b'kont meħud tal-modifiki li ġejjin.

Linja baġitarja skont il-qari tal-PE

Intestatura

Isem / Isem ġdid

Linja baġitarja ġdida

Intestatura ġdida

02 04 77 08

1a

Proġett pilota — Ir-reżiljenza tal-avjazzjoni għall-interferenzi u għall-attakki informatiċil-ispoofing tal-GNSS fil-konfront tal-GNSS

02 04 77 08

1a

06 02 77 25

1a

Proġett pilota — Ekotikkettar għall-avjazzjoni / Proġett ta' dimostrazzjoni għall-introduzzjoni ta' sistema ta' ekotikketta volontarja fil-qasam tal-avjazzjoni bbażata fuq il-Ekoportal tal-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea

06 02 77 25

1a

06 02 77 26

2

Proġett pilota — Interkonnessjoni tal-mobilità urbana bl-infrastrutturi tat-trasport bl-ajru

06 02 77 26

1a

06 02 77 27

2

Proġett pilota — Rivitalizzazzjoni tal-ferroviji transfruntieri ta' billejl

06 02 77 27

1a

06 02 77 28

2

Proġett pilota — Kapaċità ta' ekoloġizzazzjoni tal-portijiet marittimi Ewropej

06 02 77 28

1a

09 02 77 15

2

Proġett pilota — Mobilità urbana intelliġenti li tinvolvi vetturi awtonomi

09 02 77 15

1a

13 03 77 30

1b

Proġett pilota — BEST Kultura: programm ta' appoġġ għad-diversità kulturali fit-territorji extra-Ewropej

13 03 77 30

1b

14 03 77 05

1a

Proġett pilota — Studju ta' fattibbiltà ta' reġistru Ewropew tal-assi fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-evażjoni tat-taxxa

12 02 77 11

1a

15 04 77 22

1a

Azzjoni preparatorja — Finanzi, Tagħlim, Innovazzjoni u Privattivi għall-Industriji Kulturali u Kreattivi (FLIP għal IKK)

15 04 77 22

3

15 04 77 23

1a

Azzjoni preparatorja — Il-protezzjoni taċ-ċimiterji tal-Lhud tal-Ewropa: proċess ta' mmappjar sħiħ b'riċerka u monitoraġġ u bi proposti bl-ispejjeż individwali għall-protezzjoni

15 04 77 23

3

32 02 77 16

1a

Azzjoni preparatorja — Nistabbilixxu appoġġ komprensiv għal reġjuni fi tranżizzjoni intensivi fil-faħam u l-karbonju

32 02 77 12

1a

32 02 77 17

1a

Azzjoni preparatorja — Tagħlim għall-awtoritajiet u l-komunitajiet tal-gżejjer biex jitgħallmu kif isiru l-offerti għal proġett tal-enerġija rinnovabbli

32 02 77 16

1a

32 02 77 18

1a

Azzjoni preparatorja — Tisħiħ tal-kooperazzjoni dwar l-azzjoni għall-klima bejn l-irħula fl-UE u lil hinn permezz tal-ħolqien ta' identità rurali tal-Patt tas-Sindki

32 02 77 17

1a

32 02 77 19

1b

Proġett pilota — Repożitorju tal-komunitajiet tal-enerġija – Monitoraġġ u appoġġ għall-komunitajiet tal-enerġija fl-UE

32 02 77 18

1a

32 02 77 20

2

Proġett pilota — L-involviment tal-kumpaniji fit-tranżizzjoni tal-enerġija

32 02 77 19

1a

33 04 77 07

3

Proġett pilota — Aċċessibbiltà inklużiva għall-persuni b'diżabbiltajiet konjittivi (internet inklużiv: aċċess għal kulħadd)

09 04 77 29

3

33 04 77 08

2

Azzjoni preparatorja — Valutazzjoni tal-allegati differenzi fil-kwalità tal-prodotti mibjugħin fis-Suq Uniku

33 04 77 07

1a

 

2. Dikjarazzjonijiet

 

2.1  Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament tal-EASO

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jieħdu nota tal-intenzjoni tal-Kummissjoni li tirrieżamina l-bżonnijiet ta' finanzjament tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) għas-sena finanzjarja 2020 ladarba tiġi adottata l-proposta leġiżlattiva tat-12 ta' Settembru 2018 li ssaħħaħ il-kapaċitajiet ta' appoġġ operattiv tal-Aġenzija.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom li jittrattaw talba possibbli għal tisħiħ tal-kontribuzzjoni tal-UE lill-EASO fl-2020, li tista' teħtieġ trasferiment tal-awtorità baġitarja jew abbozz ta' baġit emendatorju, u jieħdu debitament kont tal-urġenza tagħha.

 

2.2. Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-approprjazzjonijiet ta' pagament

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ifakkru fil-ħtieġa li jiġi żgurat, fid-dawl tal-implimentazzjoni, l-andament ordnat tal-pagamenti b'rabta mal-approprjazzjonijiet għall-impenji, sabiex jiġi evitat kull livell anormali ta' fatturi mhux imħallsa fi tmiem is-sena.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tkompli tagħmel monitoraġġ mill-qrib u b'mod attiv tal-implimentazzjoni tal-programmi 2014-2020 (b'mod partikolari fl-ambitu tas-subintestatura 1b u tal-Iżvilupp Rurali). Għal dan il-għan, jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta b'mod f'waqtu ċifri aġġornati relatati mal-istat tal-implimentazzjoni u estimi rigward l-approprjazzjonijiet ta' pagament fl-2020.

Jekk iċ-ċifri juru li l-approprjazzjonijiet imdaħħla fil-baġit 2020 mhumiex suffiċjenti biex ikopru l-bżonnijiet, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tippreżenta mill-aktar fis possibbli soluzzjoni adegwata, partikolarment baġit emendatorju, biex l-Awtorità Baġitarja tkun tista' tieħu fi żmien debitu d-deċiżjonijiet meħtieġa għall-bżonnijiet ġustifikati. Jekk ikun il-każ, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill se jieħdu kont tal-urġenza tal-kwistjoni. Għall-Kunsill dan jista' jwassal biex jiqsar il-perjodu ta' tmien ġimgħat għad-deċiżjoni, jekk jidhirlu neċessarju.

 

2.3 Dikjarazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni jfakkru li t-tnaqqis tal-qgħad fost iż-żgħażagħ jibqa' prijorità politika importanti u kondiviża, u, għal dan l-għan, jerġgħu jaffermaw id-determinazzjoni tagħhom li jagħmlu l-aħjar użu possibbli tar-riżorsi baġitarji disponibbli biex dan jiġi indirizzat, u b'mod partikolari permezz tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI).

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jistiednu lill-Kummissjoni tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-andament tal-implimentazzjoni ta' din l-inizjattiva u tippreżenta rapport qabel it-30 ta' Ġunju 2020.

Jekk il-valutazzjoni tal-Kummissjoni tikkonferma l-bżonn li tiżdied l-allokazzjoni għall-YEI, il-Kummissjoni se tippreżenta b'mod parallel abbozz ta' baġit emendatorju li jżid l-allokazzjoni speċifika tal-YEI b'EUR 50 miljun.

Il-Kunsill u l-Parlament Ewropew jimpenjaw ruħhom li jipproċessaw malajr tali abbozz ta' baġit emendatorju għall-2020 imressaq mill-Kummissjoni.

 

2.4. Dikjarazzjoni unilaterali tal-Kummissjoni dwar l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

Iż-żieda tal-allokazzjoni speċifika tal-YEI tirrikjedi emenda teknika tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni.

Kif ġara fis-snin preċedenti, din l-emenda se tkun strettament limitata għall-modifiki neċessarji biex tiżgura l-allokazzjoni addizzjonali tal-YEI u mhi se jkollha l-ebda impatt fuq l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni.

2.5. Dikjarazzjoni unilaterali tal-Kummissjoni dwar it-taqrib lejn l-objettiv ta' 20 % f'dak li għandu x'jaqsam mal-infiq relatat mal-klima fil-perjodu 2014-2020

Il-Kummissjoni se tagħmel monitoraġġ mill-qrib tal-implimentazzjoni tal-baġit matul l-2020. F'każ ta' sottoimplimentazzjoni fl-ambitu tal-intestaturi rilevanti, il-Kummissjoni se tippreżenta l-proposti xierqa għal baġit biex iżżid, meta possibbli, in-nefqa relatata mal-klima.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020

Referenzi

00000/2019 – C9-0000/2019 – 2019/2020(BUD)

Presidenza tad-delegazzjoni: President

David Maria Sassoli

Kumitat responsabbli
 President

BUDG
Johan Van Overtveldt

Rapporteur(s)

Monika Hohlmeier

Eider Gardiazabal Rubial

Abbozz ta' atti eżaminati

COM(2019)0400, COM(2019)0487

Pożizzjoni tal-Kunsill
 Data tal-adozzjoni

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

11374/2019 – C9-0119/2019

5.9.2019

16.9.2019

Data tal-pożizzjoni tal-PE

23.10.2019

P9_TA(2019)0038

Data tal-ittra tal-Kunsill dwar iċ-ċaħda tal-emendi tal-PE

23.10.2019

Laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

4.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

 

Data tal-adozzjoni mid-delegazzjoni tal-Parlament skont l-Artikolu 314(5) tat-TFUE

18.11.2019

Membri preżenti

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Erik Bergkvist, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valerie Hayer, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Bogdan Rzońca, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Data tal-ftehim fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

18.11.2019

Data meta l-Kopresidenti stabbilew li t-test konġunt ġie approvat u ntbagħat lill-PE u lill-Kunsill

18.11.2019

Data tat-tressiq

20.11.2019

 

 

 

 

[1] Testi adottati ta' din id-data, P9_TA(2019)0038.

[2] ĠU L 168, 7.6.2014, p. 105.

[3] ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.

[4] ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884.

[5] ĠU C 373, 20.12.2013, p. 1.

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Novembru 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza