JELENTÉS nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

25.11.2019 - (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Bernd Lange


Eljárás : 2019/0142M(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0037/2019
Előterjesztett szövegek :
A9-0037/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között létrejött, a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztására irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (10681/2019),

 tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió között a bizonyos növekedésserkentő hormonokkal nem kezelt állatokból származó marhahús behozataláról, valamint az Amerikai Egyesült Államok által az Európai Unióból származó bizonyos termékekre kivetett emelt vámokról szóló felülvizsgált egyetértési megállapodásban (2014) említett, kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének az Egyesült Államok számára történő kiosztásáról szóló megállapodás tervezetére (10678/2019),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0107/2019),

 tekintettel az EU–USA-kapcsolatok állásáról szóló 2018. szeptember 12-i állásfoglalására[1], a klímadiplomáciáról szóló 2018. július 3-i állásfoglalására[2] és „Az éghajlatváltozás: európai hosszú távú stratégiai jövőkép egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges gazdaságról a Párizsi Megállapodással összhangban” című, 2019. március 14-i állásfoglalására[3],

 tekintettel a Juncker elnök Fehér Házban tett látogatását követő, 2018. július 25-i USA–EU együttes nyilatkozatra (együttes nyilatkozat)[4],

 tekintettel a 2018. július 25-i EU–USA együttes nyilatkozat végrehajtásáról szóló eredményjelentésre[5],

 tekintettel a határozat tervezetéről szóló …-i jogalkotási állásfoglalására[6],

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0037/2019),

A. mivel az EU és az Egyesült Államok között áll fenn a világ legnagyobb volumenű kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolata, gazdasági kapcsolataik integrációja a legerősebb a világon, valamint a jelenlegi kereskedelmi feszültségek ellenére is fontos értékeken, továbbá politikai és gazdasági érdekeken osztoznak;

B. mivel 2009-ben az EU és az USA egyetértési megállapodást kötött (2014-ben felülvizsgálva[7]), amely átmeneti megoldást biztosított a Kereskedelmi Világszervezeten (WTO) belül azzal kapcsolatban régóta fennálló vitára, hogy 1989-ben az EU intézkedéseket vezetett be a mesterséges növekedésserkentő hormonokat tartalmazó marhahús amerikai behozatalára[8]; mivel az egyetértési megállapodás 45 000 tonna mennyiségű vámkontingenst hozott létre a hormonokkal nem kezelt marhahúsra vonatkozóan, amely nyitva áll a követelményeknek megfelelő valamennyi beszállító számára WTO tagállamaiban;

C. mivel 2019-ben a Bizottság tárgyalásokat folytatott a vámkontingens új elosztásáról az Egyesült Államokkal (a teljes 45 000 tonnából 35 000 tonna az Egyesült Államok számára), a többi szállítóval (Ausztrália, Uruguay és Argentína) pedig, megállapodott a kvóta fennmaradó részének felosztásáról;

D. mivel ezt a megállapodást az EU és az USA közötti kereskedelmi feszültségek enyhülésének fényében kell vizsgálni, amelyről a 2018. július 25-i USA–EU együttes nyilatkozatban született megállapodás;

E. mivel az Egyesült Államok nemzetbiztonsági aggodalmakra hivatkozva 2018. márciusban további vámtarifákat vetett ki az acél- és alumíniumimportra, és azzal fenyegetett, hogy hasonló vámtarifákat vet ki a gépjárművek és gépjárműalkatrészek EU-ból történő behozatalára (a kereskedelem kiterjesztéséről szóló 1962. évi törvény 232. szakasza értelmében);

F. mivel az EU a WTO-nál megtámadta a dömpingellenes és kiegyenlítő vámok USA általi kivetését a spanyol olajbogyóra[9];

G. mivel az Egyesült Államok a 2019. október 2-án kiadott WTO választottbírósági határozat[10] alapján 2019. október 18-án az Airbus repülőgépgyártónak nyújtott illegális uniós támogatások miatti megtorlásképpen 7,5 milliárd USD értékű vámot szabott ki az uniós importra, nem is elsősorban az ipari ágazatot veszélyeztetve, többek között 10%-os vámmal a légi járművekre, hanem a mezőgazdasági ágazatok nagy részét egy 25%-os vám kiszabásával;

H. mivel az Európai Parlament többször is arra ösztönözte az Uniót, hogy vizsgálja meg a Párizsi Megállapodás még ambiciózusabbá tételének lehetőségeit és az éghajlati célokat valamennyi uniós szakpolitikában, többek között a kereskedelempolitikában is érvényesítse, és sürgeti a Bizottságot annak biztosítására, hogy az EU által aláírt valamennyi kereskedelmi szerződés teljes mértékben kompatibilis legyen a Párizsi Megállapodással;

1. üdvözli a régóta húzódó kereskedelmi vita egyik megoldásaként az Egyesült Államokkal kötött megállapodást a vámkontingens egy részének a kiváló minőségű marhahúsra való kiosztásáról, mivel ez pozitív példát mutat az EU és az USA közötti tárgyalásos megoldásra;

2. üdvözli és tudomásul veszi, hogy az EU-ba hormonokkal nem kezelt marhahúst exportáló többi WTO-tagország vállalta, hogy támogatja ezt a megállapodást azáltal, hogy elfogadja, hogy a kvóta túlnyomó részét az Egyesült Államok kapja meg; tudomásul veszi, hogy a Bizottság szerint nem nyújtottak ellentételezést ezen WTO-tagországoknak, amiért támogatják a megállapodást;

3. megjegyzi, hogy a megállapodás nem érinti a marhahús uniós piacra jutásának jelenlegi szintjeit, és a nem hormonkezelt marhahúsra vonatkozó uniós piacra jutási összkvótát nem szabad növelni; tudomásul veszi, hogy a megállapodás nem gyengítheti a kvóta technikai jellemzőit – többek között a termékek minőségét és nyomonkövethetőségét –, amelyek a 481/2012/EU rendelet[11] II. mellékletében kerülnek meghatározásra, hogy biztosítani lehessen az európai fogyasztók legmagasabb szintű védelmét; megjegyzi, hogy a megállapodás nem érinti a bizonyos növekedési hormonokkal kezelt állatokból származó marhahús Unióba történő behozatalára vonatkozó tilalmat;

4. támogatja a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy méltányos és kiegyensúlyozott megoldást találjon a jelenlegi kereskedelmi feszültségek enyhítésére, többek között e megállapodás révén; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy tárgyalásos megoldásokat találjanak; megjegyzi, hogy az EU minden tőle telhetőt megtett a jelenlegi kereskedelmi feszültségek enyhítése érdekében; felhívja az Egyesült Államokat, hogy e tekintetben működjön együtt az EU-val; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Egyesült Államok 2019. november 4-én hivatalosan bejelentette a Párizsi Megállapodásból való kilépését; emlékeztet arra, hogy az EU közös kereskedelempolitikájának hozzá kell járulnia a Párizsi Megállapodás előmozdításához és végrehajtásához;

5. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ezt a megállapodást megkülönböztessék az USA és az EU között folyamatban lévő egyéb kereskedelmi tárgyalásoktól, amelyek során a mezőgazdasági ágazatot nem kellene bevonni;

6. tudomásul veszi, hogy nem történt előrelépés az együttes nyilatkozat végrehajtása terén, bár az EU teljesíti a kereskedelmi feszültségek enyhítését célzó célkitűzéseket, ahogyan az a nyilatkozatban szerepel;

7. sajnálja, hogy ez idáig az USA nem hajlandó együttműködni az EU-val a mindkét fél repülőgépipara szempontjából méltányos és kiegyensúlyozott megoldáson a régóta fennálló Airbus/Boeing-vitában, és felszólítja az USA-t, hogy a vita megoldása érdekében kezdjen tárgyalásokat; aggodalmát fejezi ki az Egyesült Államok által hozott intézkedések miatt, amelyek az európai légi közlekedési ágazatot és számos agrár-élelmiszeripari terméket érintenek; felhívja a Bizottságot, hogy vezessen be támogató intézkedéseket az európai termelők számára;

8. felhívja az Egyesült Államokat, hogy vonja vissza az acélra és az alumíniumra, valamint az olajbogyóra kivetett további vámtarifáit, és vonja vissza azon fenyegetését, hogy további vámtarifákat vet ki a gépjárművekre és gépjárműalkatrészekre;

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Amerikai Egyesült Államok kormányainak és parlamentjeinek.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó vámkontingens egy részének kiosztása tekintetében az EU és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött megállapodás

Hivatkozások

2019/0142M(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

22.10.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

 

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

 

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

AGRI

5.11.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Bernd Lange

23.9.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.11.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

6

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Lucy Elizabeth Harris, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mazaly Aguilar, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Jérémy Decerle, Dino Giarrusso, Yannick Jadot, Javier Moreno Sánchez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Tanja Fajon

Benyújtás dátuma

25.11.2019

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

27

+

ECR

Mazaly Aguilar, Jan Zahradil

NI

Dino Giarrusso

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Nicola Danti, Tanja Fajon, Jude Kirton-Darling, Javier Moreno Sánchez, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel

ID

Markus Buchheit

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Yannick Jadot

 

4

0

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Luisa Regimenti

NI

Lucy Elizabeth Harris

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2019. november 27.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat