Postupak : 2019/0192(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0045/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0045/2019

Rasprave :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Glasovanja :

PV 17/12/2019 - 4.2
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0085

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2019</NoDocSe>
PDF 192kWORD 79k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Luisa Regimenti</Depute>

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE MANJINE
 PISMO Odbora za proračune
 PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0411),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 212. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0116/2019),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća usvojenu zajedno s Odlukom br. 778/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. kolovoza 2013. o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji[1],

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir pisma Odbora za proračune i Odbora za vanjske poslove,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0045/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 


OBRAZLOŽENJE

Posljednjih godina Jordan je bio znatno pogođen nemirima u regiji, posebno u susjednom Iraku i Siriji. Ti nemiri u regiji negativno su utjecali na unutarnju stabilnost zemlje.

 

Sukob u Siriji nije samo utjecao na Jordan tako što je poremetio trgovinu sa Sirijom i preko nje, već je uzrokovao i priljev oko 1,3 milijuna sirijskih izbjeglica (prema procjenama jordanskih vlasti) od kojih je 660 330 registrirano pri uredu Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice – UNHCR (podaci od 4. kolovoza 2019.), a Jordan ih je primio više od bilo koje druge arapske zemlje. Taj veliki priljev sirijskih izbjeglica u Jordan povećao je pritisak na jordanski fiskalni položaj, javne usluge i infrastrukturu te je, kao što se moglo očekivati, otežao upravljanje već prilično visokom demografskom stopom rasta.

Jordan posebno nastoji ispuniti svoje obveze u okviru Pakta EU-a i Jordana o pristupu cjenovno dostupnoj zdravstvenoj skrbi i tržištu rada za sirijske izbjeglice kako bi im se osigurao dostojanstven život, unatoč izazovima s kojima se tek treba suočiti.

 

Stoga je stabilnost Jordana ključna za sprečavanje pogoršanja situacije na Bliskom istoku povezane s dramatičnom izbjegličkom krizom.

 

Također je važno naglasiti kontinuiranu predanost Jordana borbi protiv islamističkog terorizma, što je apsolutni prioritet EU-a, njegovih država članica i međunarodnih partnera, sustavnim djelovanjem i postroživanjem protuterorističkih zakona.

 

Zahvaljujući uglavnom prikladnom političkom odgovoru i međunarodnoj pomoći, Jordan je uspio očuvati određenu stabilnost i nastaviti proces demokratizacije. Međutim, gospodarstvo Jordana i dalje je osjetljivo na vanjske šokove. To pokazuje i činjenica da se realni rast smanjio na 1,9 % 2018., što je najniža stopa od 1996., dok je nezaposlenost početkom 2019. skočila na 19 %, a strana se ulaganja znatno smanjila. 

Također smo svjedoci nastojanja Jordana da zaštiti temeljna prava i slobode, stoga se Jordan danas može smatrati jednom od najdemokratskijih država na Bliskom istoku.

 

Sustav kojim se osigurava poštovanje ljudskih prava u Jordanu jedan je od najopširnijih i najstrukturiranijih na Bliskom istoku. Ova situacija, koja se neprestano mijenja, također je posljedica učinkovitosti s kojom su jordanske vlasti iskoristile prethodna dva programa makrofinancijske pomoći Europske unije. Ne samo da se tim programima pridonijelo stabilizaciji gospodarskog položaja zemlje, već je omogućen i društveni i ljudski napredak u Jordanu, posebno u pogledu prava žena, što je naposljetku pokazala i reforma unutarnjeg kaznenog zakona u kojem se ženama žrtvama nasilja priznaje veća zaštita.

 

Na kraju je važno još napomenuti da je, zahvaljujući napretku u području uzajamnog otvaranja tržišta, postojanje financijski stabilnog stranog partnera također jamstvo za poduzeća u EU-u za koja bi, zahvaljujući sporazumima koji su sklopljeni posljednjih godina, mogle postojati bolje mogućnosti za trgovinu, poduzetništvo i ulaganja u Jordanu.

 

U tom kontekstu smatramo da se Jordan dokazao kao zemlja koja je zaslužila daljnju financijsku pomoć EU-a.

 

Jordan je 11. srpnja 2019. uputio službeni zahtjev za makrofinancijsku pomoć EU-a u iznosu od 500 milijuna EUR, kako je predviđeno tijekom sastanka Vijeća za pridruživanje EU-Jordan 26. lipnja 2019.

 

U svjetlu tog zahtjeva, Komisija je Parlamentu i Vijeću podnijela prijedlog o pružanju tražene makrofinancijske pomoći (MFP) u obliku zajmova u tri obroka. 

 

Predloženi MFP bio bi treći MFP dodijeljen Jordanu. Nastavio bi se na MFP – I., u iznosu od 180 milijuna EUR u obliku zajmova, koji su Parlament i Vijeće donijeli u prosincu 2013. i koji je završio u listopadu 2015.; i MFP – II., u iznosu od 200 milijuna EUR u obliku zajmova, koji je donesen u prosincu 2016. i koji je završio u srpnju 2019.

 

Treći program MFP-a dio je širih napora EU-a i drugih međunarodnih donatora, dogovorenih na konferenciji „Londonska inicijativa” u veljači 2019., da ponovno potvrde svoju namjeru da podrže napore Jordana u očuvanju unutarnje stabilnosti i povećanju izgleda za rast.

Ključno je da se u Memorandumu o razumijevanju o kojem trebaju pregovarati Komisija i jordanske vlasti navede da dodijeljena potpora, koja je veća od prethodne dvije već dodijeljene, također treba biti učinkovito usmjerena na poticanje razvoja poduzetničkih ulaganja i projekata zemlje, kao i na periodično praćenje stvarne upotrebe sredstava.

 

Zbog svih navedenih razloga izvjestiteljica smatra da zatraženi MFP predstavlja odgovarajuću intervenciju.

 


 

3.12.2019

 

 

MIŠLJENJE MANJINE

u skladu s člankom 55. stavkom 4. Poslovnika

Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz

 

 

 

Kao proeuropski klubovi zastupnika uvjereni u interes i važnost europske politike susjedstva klubovi zastupnika Renew Europe, S&D, Verts/ALE i GUE/NGL u potpunosti podupiru pristup Europske komisije pružanju financijske potpore Jordanu, na čije gospodarstvo u velikoj mjeri utječu nemiri u regiji, osobito u Iraku i Siriji. U tom će smislu naši klubovi zastupnika podržati zakonodavni izvještaj Luise Regimenti kojim se podupire dodjela treće makrofinancijske pomoći u iznosu od 500 milijuna EUR kako bi se toj zemlji pomoglo da oporavi svoje gospodarstvo i provede reforme. Međutim, naši bi klubovi zastupnika htjeli izjaviti da se naša podrška ovom izvješću, čija je izvjestiteljica članica Kluba zastupnika ID-a, ni na koji način ne može povezati s tim klubom zastupnika te euroskeptičnim stajalištima koja izražava i kojima se snažno protivimo.

 


 

 

PISMO Odbora za proračune

Bernd Lange, predsjednik 

Odbor za međunarodnu trgovinu

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu</Titre> <DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>

Poštovani predsjedniče,

Odbor za međunarodnu trgovinu priprema izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu 2019/0192 (COD) u iznosu od 500 milijuna EUR.

Koordinatori Odbora za proračune odlučili su podnijeti mišljenje u obliku pisma:

A. budući da u jordanskom gospodarstvu i društvu vlada napetost zbog regionalnih nemira, posebno onih u Iraku i Siriji, priljeva sirijskih izbjeglica, ali i širih gospodarskih i financijskih posljedica sirijske krize i regionalne nestabilnosti; budući da treba pohvaliti činjenicu da je Jordan primio oko 1,3 milijuna sirijskih izbjeglica;

B. budući da je Unija od početka sirijske krize 2011. Jordanu stavila na raspolaganje više od 2,1 milijarde EUR u okviru različitih instrumenata (uključujući 380 milijuna EUR u okviru programa makrofinancijske pomoći iz 2013. i 2016.), od čega je gotovo 1,3 milijarde EUR bilo namijenjeno za pružanje pomoći toj zemlji da se nosi s posljedicama sirijske krize; budući da je 2019. 125 milijuna EUR namijenjeno za djelovanje u samom Jordanu, uglavnom preko Europskog instrumenta za susjedstvo (99 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza), ali i humanitarne pomoći (20 milijuna EUR) te Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (6 milijuna EUR);  budući da se u Jordanu u velikoj mjeri koristi i uzajamni fond Madad, koji je uspostavljen kao odgovor na krizu u Siriji i velikim se dijelom financira iz Europskog instrumenta za susjedstvo;

C. budući da je potpora EU-a, uključujući pakete makrofinancijske pomoći iz 2013. i 2016. u iznosu od 180 milijuna EUR, odnosno 200 milijuna EUR u zajmovima, dio širih napora EU-a i ostalih međunarodnih donatora, dogovorenih na konferenciji „Potpora Siriji i regiji” održanoj u Londonu 4. veljače 2016.; budući da je od tada stalno potvrđivana predanost međunarodne zajednice makroekonomskoj stabilnosti i izgledima za rast Jordana, među ostalim i tijekom briselskih konferencija iz 2017. i 2018. pod nazivom „Potpora budućnosti Sirije”, konferencije „Londonska inicijativa” iz veljače 2019. i treće konferencije održane u Bruxellesu u ožujku 2019.;

D. budući da Jordan uvijek ima ključnu ulogu u prihvaćanju palestinskih izbjeglica uz potporu Agencije Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA) koja djeluje u toj zemlji; budući da EU svake godine doprinosi financiranju te agencije UN-a;

E. budući da predloženi program makrofinancijske pomoći obuhvaća iznos od 500 milijuna EUR koji će se staviti na raspolaganje u obliku zajmova u tri obroka; budući da će se, pod pretpostavkom da će se prva dva obroka isplatiti 2020. u ukupnom iznosu od 300 milijuna EUR, a treći 2021. u iznosu od 200 milijuna EUR, odgovarajući iznosi rezervacija unijeti u proračun Unije s odmakom od dvije godine, odnosno 27 milijuna EUR 2022. i 18 milijuna EUR 2023.;

stoga, u nastojanju da se provede stroga procjena potreba, Odbor za proračune:

1. smatra da bi trenutačni treći paket makrofinancijske pomoći trebalo donijeti brzo kao dio obveza koje je Unija preuzela kako bi ojačala otpornost Jordana i zajednica domaćina;

2. ustraje u tome da bi Unija istodobno trebala osigurati da Jordan poštuje djelotvorne demokratske mehanizme i vladavinu prava te da jamči poštovanje ljudskih prava; makroekonomskom pomoći Unije trebalo bi također jačati učinkovitost, transparentnost i odgovornost sustava upravljanja javnim financijama u Jordanu te promicati strukturne reforme čiji su ciljevi potpora za održiv i uključiv rast, otvaranje radnih mjesta i fiskalna konsolidacija, posebno rješavanjem pitanja strukturnih gubitaka državnih društava za električnu energiju i vodoopskrbu; Odbor za proračune također primjećuje slabosti jordanskog društva, posebno kad je riječ o nezaposlenosti (19 % u prvom tromjesečju 2019.), osobito mladih (38,5 %);

3. traži od Komisije da Parlamentu podnese sveobuhvatno izvješće o razvoju isplata obroka zajmova i odgovarajućim potrebama za izdvajanjem rezervacija Jamstvenog fonda za vanjska djelovanja EU-a;

4. podsjeća da su zajmovi u okviru makrofinancijske pomoći samo jedan od dostupnih instrumenata za potporu Jordanu te da se mogla razmotriti i mogućnost dodjele bespovratnih sredstava u okviru makrofinancijske pomoći;

5. poziva Komisiju da u cilju rješavanja problema s kojima se Jordan suočava i dalje jača potporu Unije toj zemlji te je u tu svrhu spreman razmotriti svaki odgovarajući proračunski prijedlog u okviru relevantnih instrumenata;

6. u potpunosti svjestan manjka dostupnih sredstava u naslovu 4. (Globalna Europa), Odbor za proračune ustraje u tome da se sljedećim višegodišnjim financijskim okvirom mora omogućiti održiv, pouzdan, ali i fleksibilan odgovor EU-a na potrebe njegovih partnera, posebno u okružju koje se brzo mijenja.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


PISMO ODBORA ZA VANJSKE POSLOVE

Ref. dok.: D(2019) 44467

 

Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

 

Predmet:  Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

Poštovani predsjedniče,

Odbor za međunarodnu trgovinu priprema izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju daljnje makrofinancijske pomoći Hašemitskoj Kraljevini Jordanu (2019/0192 (COD) - COM (2019) 0411) u iznosu od 500 milijuna EUR.

Koordinatori Odbora za vanjske poslove zamolili su me da ovim pismom prenesem glavna zapažanja i primjedbe mojeg odbora o prijedlogu Komisije i Nacrtu odluke Vijeća.

Odbor za vanjske poslove u potpunosti podržava prijedlog Komisije zato što:

(i) upućuje na pozitivne rezultate dosadašnje makrofinancijske pomoći EU-a Jordanu

(ii) prepoznaje važnost daljnjeg pružanja poticaja za jačanje jordanskih reformi i

(iii) njime se Jordanu dodjeljuje makrofinancijska pomoć za učinkovite demokratske mehanizme i poštovanje ljudskih prava.

Dugotrajan sukob u Siriji, krhkost Iraka i prijetnja ISIL-a duž jordanske granice s Irakom, kao i dugotrajna nesigurna politička i gospodarska stabilnost Libanona, znatno su smanjili mogućnosti Jordana za izvoz u tu regiju i imali negativan učinak na gospodarsko stanje u toj zemlji, posebno pogledu nezaposlenosti mladih i izgleda za društveno-gospodarsku i političku stabilnost. Osim toga, Jordan je pružio utočište za 1,3 milijuna sirijskih izbjeglica te izbjegličke zajednice iz Iraka.

U tom kontekstu treba napomenuti da je Jordan nastavio provoditi svoj proces demokratskih i gospodarskih reformi. Mnogo je toga učinjeno i mnogo se toga još može učiniti, a Europska unija trebala bi nastaviti putem makrofinancijske pomoći podupirati uvjete za socioekonomsku stabilnost kojima će se Jordanu omogućiti da nastavi ulagati u svoj proces reformi.

Jordan je i dalje važan regionalni partner EU-a, uzimajući u obzir:

(i) obvezu Jordana da promiče bliskoistočni mirovni proces i njegovu čvrstu predanost dvodržavnom rješenju

(ii) uloga Jordana kao čuvara svetih mjesta u Jeruzalemu i važnog promicatelja međuvjerskog dijaloga i vjerske tolerancije

(iii) sudjelovanje Jordana u bliskom dijalogu i suradnji s EU-om u pogledu procesa političkih i gospodarskih reformi te regionalnih izazova

(iv) angažman Jordana za snažniju i učinkovitiju Uniju za Mediteran. 

Imajući to na umu, Odbor za vanjske poslove zauzima sljedeće stajalište:

a) važno je podsjetiti na ulogu Jordana kao jednog od temeljnih podupiratelja bliskoistočnog mirovnog procesa i mogućnosti provedbe dvodržavnog rješenja. Zbog toga je važno podupirati Jordan u nastojanjima da se održi društveno-gospodarska stabilnost, a time i politička stabilnost, te uvjeti za proces reformi. Politički i socijalno stabilan Jordan moći će i dalje igrati važnu ulogu kao zagovornik mira u regiji i pregovora za dvodržavno rješenje. Kao što je nedavno izjavio kralj Abdullah II., zapošljavanje mladih bit će ključno za stabilnost zemlje i regije.

b) važno je istaknuti da je Jordan odlučio poduzeti odgovarajuće prve korake prema socioekonomskoj integraciji velike sirijske izbjegličke zajednice. U kontekstu u kojem se izbjeglice iz Sirije možda duže vrijeme neće moći dobrovoljno vratiti u Siriju to je važna inicijativa za stvaranje uvjeta za dugoročnu integraciju, ekonomsku neovisnost i doprinos gospodarskom rastu Jordana. Jordan je jednako predan osiguravanju pristupa obrazovanju za svako dijete na svojem državnom području i mora imati pristup financijskim sredstvima kako bi postigao taj cilj.

c) U sklopu svojih napora za dugoročnu gospodarsku stabilnost u Jordanu EU bi trebao podržati tu zemlju u osiguravanju stabilnog pristupa izvorima energije, s posebnim naglaskom na ulaganja u obnovljive izvore energije i resurse prirodnog plina koji su dostupni u regiji te mogućnost dugoročne stabilne opskrbe prirodnim plinom iz Egipta i Izraela. Prioriteti partnerstva za suradnju između EU-a i Jordana do kraja 2020. i poslije mogli bi biti integrirani kako bi odražavali vrijednost pomoći EU-a Jordanu i u energetskom sektoru.

Uvjeren sam da će Odbor za međunarodnu trgovinu uzeti u obzir ta opažanja prilikom donošenja svojeg stajališta.

S poštovanjem,

 

 

 

 

David McAllister

 


 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Makrofinancijska pomoć Hašemitskoj Kraljevini Jordanu

Referentni dokumenti

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Datum podnošenja EP-u

6.9.2019

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

16.9.2019

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AFET

30.9.2019

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Datum usvajanja

3.12.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

36

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Datum podnošenja

6.12.2019

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL L 218, 14.8.2013., str. 15.

Posljednje ažuriranje: 13. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti