Eljárás : 2019/0192(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0045/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0045/2019

Viták :

PV 16/12/2019 - 18
CRE 16/12/2019 - 18

Szavazatok :

A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0085

<Date>{06/12/2019}6.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0045/2019</NoDocSe>
PDF 198kWORD 77k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>


<Commission>{INTA}Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Luisa Regimenti</Depute>

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY
 LEVÉL A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0411),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 212. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0116/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel az Európai Parlament és a Tanács közös nyilatkozatára[1], amelyet az Európai Parlament és a Tanács Grúziának nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról szóló 2013. augusztus 12-i 778/2013/EU határozatával egy időben fogadtak el,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság és a Külügyi Bizottság véleményére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A9-0045/2019),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

 

INDOKOLÁS

Az elmúlt években Jordániát jelentős mértékben érintették a régióban – mindenekelőtt a szomszédos Irakban és Szíriában – tapasztalható zavargások. E regionális nyugtalanság komolyan megingatta az ország belső egyensúlyát.

 

A szíriai konfliktus nemcsak azzal gyakorolt hatást Jordániára, hogy megzavarta a Szíriával való vagy Szírián keresztül folytatott kereskedelmet, hanem azzal is, hogy (a jordán hatóságok becslései szerint) Jordániába közel 1,3 millió szíriai polgár menekült, akik közül az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa (UNCHR) hivatalánál 660 330 főt regisztráltak (2019. augusztus 4-i adatok), és akik közül Jordánia minden más arab országnál többet befogadott. A szíriai menekültek ilyen nagyarányú beáramlása megnövelte a Jordánia költségvetési helyzetére, közszolgáltatásaira és infrastruktúrájára nehezedő nyomást, és előreláthatóan a meglehetősen magas népességnövekedési arány megmaradását is előidézi.

Jordánia különösen törekszik eleget tenni az EU–Jordánia megállapodás keretében vállalt azon kötelezettségének, hogy gondoskodjék a szíriai menekültek számára a megfizethető közegészségügyi ellátáshoz és munkaerőpiachoz való hozzáférésről, e menekültek méltóságos létkörülményeinek – a még megoldásra váró kihívások ellenére történő – biztosításáért.

 

Jordánia stabilitása ezért elengedhetetlen a drámai menekültválsághoz kapcsolódó közel-keleti helyzet súlyosbodásának megelőzéséhez.

 

Fontos hangsúlyozni Jordánia (rendszerszintű műveletek formájában és terrorellenes jogszabályok szigorításában megnyilvánuló) kitartó elkötelezettségét az iszlám terrorizmus elleni küzdelem terén is, ami az EU és tagállamai, illetve nemzetközi partnerei számára abszolút prioritást jelent.

 

A széles körben megfelelő szakpolitikai válasznak és a nagyszabású nemzetközi támogatásnak köszönhetően az országnak sikerült megőriznie makrogazdasági stabilitását és folytatnia a demokratizálódási folyamatot. Jordánia gazdasága azonban továbbra is érzékeny a külső sokkhatásokra, ahogyan ezt az is tükrözi, hogy 2018-ban a reálnövekedés 1,9%-ra esett vissza (ami 1996 óta a legalacsonyabb arány), míg 2019 első felében a munkanélküliség 19%-ra nőtt mivel a külföldi befektetések aránya erősen megcsappant. 

Tanúi lehettünk azoknak az erőfeszítéseknek is, amelyeket Jordánia az alapvető jogok és szabadságok védelmében tesz, olyan mértékben, hogy Jordánia immár a Közel-Kelet egyik legdemokratikusabb állama.

 

Közel-Keleten Jordánia az egyik olyan ország, amelyben az emberi jogokat a legkiterjedtebb és legstrukturáltabb módon tiszteletben tartják. Ez az állandóan fejlődő helyzet annak a hatékonyságnak is köszönhető, amellyel a jordán hatóságok az Európai Unió által nyújtott korábbi két makroszintű pénzügyi támogatási programot kiaknázták. Ezek nemcsak az ország gazdasági helyzetének stabilizálásához járultak hozzá, de a jordániai szociális és emberi fejlődést – különösen a nők jogai tekintetében – is lehetővé tették, amit végül, de nem utolsósorban a belső büntető törvénykönyv reformja is bizonyított – ennek nyomán az erőszaknak áldozatul esett nők több védelmet kapnak.

 

Végezetül egy hasonlóan fontos pont, hogy a piacok kölcsönös megnyitásának köszönhetően egy pénzügyileg stabil külföldi partner egyben garanciát jelent is az európai uniós vállalatok számára, amelyek az elmúlt években megkötött megállapodásoknak tulajdoníthatóan jobb kereskedelmi, vállalkozási és befektetési lehetőségeket találnak majd Jordániában.

 

Ilyen körülmények közepette úgy véljük, hogy Jordánia bebizonyította, hogy méltó az EU-tól kapott további pénzügyi támogatásra.

 

Jordánia az EU–Jordánia Társulási Tanács 2019. június 26-i ülésén előirányzottaknak megfelelően 2019. július 11-én hivatalos kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz, hogy az EU-tól 500 millió EUR összegű makroszintű pénzügyi támogatásban (MFA) részesüljön.

 

E kérelemre való tekintettel a Bizottság javaslatot nyújtott be a Parlamentnek és a Tanácsnak a kért makroszintű pénzügyi támogatás három részletben történő folyósításáról. 

 

A javasolt makroszintű pénzügyi támogatás a harmadik, Jordániának nyújtott ilyen támogatás lenne. A 180 millió EUR összegű kölcsönből álló MFA–I-et követné, amelyet a társjogalkotók 2013 decemberében fogadtak el és amely 2015 októberében zárult le, illetve a 200 millió EUR összegű MFA–II-t, amelyet 2016 decemberében fogadtak el és amely 2019 júliusában zárult le.

 

A harmadik makroszintű pénzügyi támogatási program az EU és a nemzetközi adományozók szélesebb körű erőfeszítéseinek részét képezi, efelől pedig a 2019. februári „London Initiative” konferencián állapodtak meg, hogy megerősítsék a támogatási szándékot Jordániának a belső stabilitás megőrzése és a növekedési kilátások javítása érdekében tett erőfeszítései iránt.

Lényeges, hogy a Bizottság és a jordán hatóságok között még tárgyalások útján kidolgozandó egyetértési megállapodás kimondja azt, hogy a két korábbinál nagyobb összegű támogatást érdemben ugyancsak a vállalkozói befektetések és projektek ösztönzésére használják, és rendelkezzen arról is, hogy az alapok tényleges felhasználását rendszeres időközökben ellenőrizzék.

 

A fentiekben felsorolt okok miatt az előadó azon a véleményen van, hogy a kért makroszintű pénzügyi támogatás megfelelő beavatkozást jelent.

 


 

3.12.2019

 

 

KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

előterjesztve az eljárási szabályzat 55. cikkének (4) bekezdésével összhangban

Jérémy Decerle, Kathleen Van Brempt, Heidi Hautala, Helmut Scholz

 

 

 

Az európai szomszédságpolitika érdekeinek és fontosságának tudatában lévő képviselőcsoportokként a Renew Europe, az S&D képviselőcsoport, a Verts/ALE és a GUE/NGL teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság megközelítését a regionális – különösen Irakban és Szíriában tapasztalható – zavargások következtében gazdaságilag súlyosan érintett Jordániának való pénzügyi támogatás nyújtásáról. Ennek értelmében képviselőcsoportjaink támogatni fogják Luisa Regimenti jogalkotási jelentését, amely indokoltnak tartja, hogy az ország egy harmadik makroszintű pénzügyi támogatást kapjon 500 millió EUR összegben gazdaságának helyreállításához és reformjai végrehajtásához. Ugyanakkor képviselőcsoportjaink kijelentik, hogy az ID képviselőcsoporthoz tartozó előadó jelentésének támogatása semmiképpen sem jelenti azt, hogy összeköttetésben vannak ezzel a képviselőcsoporttal, illetve az általa közvetített és e kisebbségi vélemény kibocsátói által határozottan ellenzett euroszkeptikus álláspontokkal.

 

LEVÉL A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

Bernd Lange, elnök 

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy: <Titre>A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat</Titre> <DocRef>(COM(2019)0411 – C9-0000/2019 – 2019/0192(COD))</DocRef>

Tisztelt Elnök Úr!

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentést készít a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó, 500 millió euró összegű makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2019/0192(COD)).

A Költségvetési Bizottság koordinátorai úgy határoztak, hogy levél formájában nyilvánítanak véleményt:

A. mivel a jordániai gazdaságot és társadalmat súlyosan érintik a térségben, különösen Irakban és Szíriában folyó zavargások, a szíriai menekültek beáramlása, de a szíriai válság és a térségen belüli instabilitás szélesebb körű gazdasági és pénzügyi következményei is; mivel üdvözölni kell, hogy Jordánia mintegy 1,3 millió szíriai menekültet fogadott be;

B. mivel a szíriai válság 2011-es kezdete óta az Unió több mint 2,1 milliárd eurót bocsátott Jordánia rendelkezésére különböző eszközök keretében (többek között 380 millió eurót a 2013. és 2016. évi makroszintű pénzügyi támogatási program keretében), és ebből csaknem 1,3 milliárd eurót azzal a céllal, hogy segítse az országot a szíriai válság következményeinek kezelésében; mivel 2019-ben 125 millió eurót különítettek el a jordániai fellépésekre, főként az európai szomszédsági eszközön keresztül (99 millió euró kötelezettségvállalási előirányzat), de humanitárius segítségnyújtáson (20 millió euró) és a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszközön keresztül is (6 millió euró);  mivel a szíriai válság kezelésére szolgáló, jórészt az európai szomszédsági eszköz által finanszírozott „Madad” vagyonkezelői alapot szintén széles körben igénybe vették Jordániában;

C. mivel az uniós támogatás – ideértve a 2013. és 2016. évi makroszintű pénzügyi támogatási program 180, illetve 200 millió eurós hitelcsomagját is – az Unió és más nemzetközi adományozók szélesebb körű, a 2016. február 4-én, Londonban tartott „Szíria és a térség támogatása” című konferencián elfogadott erőfeszítéseinek részét képezi; mivel a nemzetközi közösség Jordánia makrogazdasági stabilitási és növekedési kilátásai iránti elkötelezettségét azóta következetesen megerősítették, többek között a 2017. és 2018. évi, „Szíria jövőjének támogatása” című brüsszeli konferenciákon, a „londoni kezdeményezés” 2019. februári konferenciáján, valamint a 2019. márciusi Brüsszel-III. konferencián;

D. mivel Jordánia az országban tevékeny, a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ-hivatal (UNRWA) támogatásával mindig is kulcsszerepet játszott a palesztin menekültek befogadásában; mivel az Unió minden évben hozzájárul ezen ENSZ-ügynökség finanszírozásához;

E. mivel a javasolt makroszintű pénzügyi támogatás összege 500 millió euró, és három részletben, kölcsönök formájában tervezik nyújtani; mivel feltéve, hogy a két első kifizetésre 2020-ben kerül sor összesen 300 millió euró értékben, a harmadikra pedig 2021-ben 200 millió euró értékben, a megfelelő feltöltési összegeket kétéves késéssel vezetnék be az Unió költségvetésébe, nevezetesen 2022-ben 27, illetve 2023-ban 18 millió euró értékben;

A szükségletek szigorú felmérésére törekedve a Költségvetési Bizottság ezért:

1. úgy véli, hogy a jelenlegi III. makroszintű pénzügyi támogatási csomagot mielőbb el kell fogadni az Unió által a Jordánia és a befogadó közösségek ellenálló képességének megerősítése érdekében tett kötelezettségvállalások részeként;

2. kitart amellett, hogy az Uniónak ezzel párhuzamosan biztosítania kell, hogy Jordánia jól teljesít a hatékony demokratikus mechanizmusok és a jogállamiság tiszteletben tartása terén, és garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását; emellett az uniós makrogazdasági támogatásnak fokoznia kell a jordániai államháztartás-igazgatási rendszerek hatékonyságát, átláthatóságát és elszámoltathatóságát, valamint elő kell segíteniük a fenntartható és inkluzív növekedés, a munkahelyteremtés és az államháztartási konszolidáció előmozdítását célzó szerkezeti reformokat, különösen az állami villamosenergia- és vízellátó társaságok strukturális veszteségeinek kezelése által; a Költségvetési Bizottság felhívja továbbá a figyelmet a jordániai társadalom sérülékenységére, nevezetesen a munkanélküliséget (2019 első negyedévében 19%), különösen pedig az ifjúsági munkanélküliséget illetően (38,5%);

3. kéri a Bizottságot, hogy átfogó jelleggel számoljon be a Parlamentnek a hitelfolyósítások alakulásáról és az Unió külső fellépéseire vonatkozó garanciaalap feltöltésének megfelelő szükségességéről;

4. emlékeztet arra, hogy a makroszintű pénzügyi támogatási program hitelei a Jordánia támogatására rendelkezésre álló eszközöknek csak az egyikét jelentik, és fontolóra lehetett volna venni a makroszintű pénzügyi támogatás nyújtását a makroszintű pénzügyi segítségnyújtás keretében is;

5. a Jordánia előtt álló kihívásoknak való megfelelés érdekében kéri a Bizottságot, hogy fokozza a Jordániának nyújtott uniós támogatást, és a vonatkozó eszközök keretében készen áll fontolóra venni bármely ezt célzó, megfelelő költségvetési javaslatot;

6. teljes mértékben tudatában léve a 4. fejezetben (Globális Európa) rendelkezésre álló források szűkösségének, a Költségvetési Bizottság kitart amellett, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek lehetővé kell tennie, hogy az Unió továbbra is jelentős, de rugalmas módon reagáljon partnereinek szükségleteire, különösen a gyorsan változó környezetben.

 

Tisztelettel:

 

 

 

 

Johan Van Overtveldt


 

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Ref: D(2019) 44467

 

Bernd Lange

elnök

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

 

Tárgy:  A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat

Tisztelt Elnök Úr!

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentést készít a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó, 500 millió euró összegű makroszintű pénzügyi támogatásról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (2019/0192(COD)COM (2019)0411).

A Külügyi Bizottság koordinátorai felkértek, hogy levél formájában fogalmazzam meg bizottságom fő észrevételeit és megjegyzéseit a Bizottság javaslatával és a Tanács határozatának tervezetével kapcsolatban.

A Külügyi Bizottság teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság javaslatát a következők alapján:

i. az EU által eddig Jordániának juttatott makroszintű pénzügyi támogatás pozitív eredményeire utal;

ii. elismeri, hogy fontos tovább ösztönözni Jordánia reformtörekvéseinek fokozását;

iii. a Jordániának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatást a hatékony demokratikus mechanizmusokhoz és az emberi jogok tiszteletben tartásához köti.

Az elhúzódó szíriai konfliktus, Irak érzékeny helyzete és a jordániai-iraki határ mentén az ISIS fenyegető jelenléte, akárcsak Libanon újra meg újra megingó politikai és gazdasági stabilitása következtében Jordánia régióba való exportálási lehetőségei jelentősen lecsökkentek, és gyengült az ország gazdasági helyzete, különösen ami a fiatalok munkanélküliségét vagy a társadalmi-gazdasági és politikai stabilitást illeti. Emellett Jordánia 1,3 millió szíriai menekültnek és több iraki menekültközösségnek nyújtott menedéket.

Ebben az összefüggésben megjegyzendő, hogy Jordánia folytatta a demokratikus és gazdasági reformjai folyamatát. Sokat tettek és még sokkal többet lehet tenni, az Európai Uniónak pedig folytatnia kell makroszintű pénzügyi támogatás révén a gazdasági-társadalmi stabilitás feltételeinek elősegítését – e stabilitásnak köszönhetően a maga során Jordánia is folytathatja a reformfolyamatba való beruházást.

Jordánia a továbbiakban is az EU fontos regionális partnere lesz, tekintettel

i. a közel-keleti békefolyamat előmozdítása, illetve a kétállami megoldás melletti elkötelezettségére,

ii. a jeruzsálemi szakrális helyszínek védelmezőjeként betöltött szerepére, illetve a illetve a vallások közötti párbeszéd és a vallási tolerancia fontos előmozdítója minőségére;

iii. elkötelezettségére, hogy az EU-val szoros párbeszédet folytasson és együttműködjön a politikai és gazdasági reformok folyamata, valamit a regionális kihívások kapcsán,

iv. a mediterrán térség erősebb és hatékonyabb uniója iránti elkötelezettségére. 

Ezt szem előtt tartva a Külügyi Bizottság úgy véli, hogy

a) fontos emlékeztetni Jordániának a közel-keleti békefolyamat egyik biztos kapaszkodójaként játszott szerepére, illetve a kétállami megoldás előmozdításának lehetőségére. Éppen ezért fontos támogatni Jordániát a társadalmi-gazdasági – és ennél fogva politikai – stabilitás fenntartására, valamint a reformfolyamat feltételeinek megőrzésére irányuló törekvésében. Egy politikai és társadalmi tekintetben stabil Jordánia továbbra is képes lesz a régió békeszószólójának fontos szerepét betölteni, illetve a kétállami megoldás mellett érvelni. Miként azt II. Abdullah király a közelmúltban elmondta, az ország és a régió stabilitása szempontjából az ifjúság foglalkoztatása kulcsfontosságú lesz; 

b) fontos hangsúlyozni, hogy Jordánia úgy döntött, hogy megteszi a nagy létszámú szíriai menekültközösség társadalmi-gazdasági integrációjához szükséges első releváns lépéseket. Olyan körülmények közepette, amelyek még sokáig nem teszik lehetővé a szíriai menekültek hazájukba való visszatérését, ez nagyon fontos kezdeményezés a hosszabb távú integráció, a gazdasági függetlenség és a Jordánia gazdasági növekedéséhez való hozzájárulás feltételeinek megteremtésében. Jordánia ugyanolyan elkötelezett az iránt is, hogy a területén élő összes gyermek számára hozzáférést biztosítson az oktatáshoz, és e cél elérése érdekében fenn kell tudnia tartani a pénzügyi erőforrásokhoz való hozzájutását;

c) az EU-nak a Jordánia hosszú távú gazdasági stabilitását célzó erőfeszítései részeként támogatnia kell az országot az energiaforrásokhoz való stabil hozzáférés megszerzésében, különös hangsúlyt helyezve a régióban rendelkezésre álló megújuló energiaforrásokba és földgázforrásokba történő beruházásokra, valamint az Egyiptomból és Izraelből származó földgázzal való hosszabb távú, stabil ellátásra. Az EU és Jordánia között 2020 végéig és azt követően érvényes együttműködési megállapodásokat integrálni lehetne, hogy tükrözzék a Jordániának nyújtott uniós támogatás értékét az energiaágazatban is.

Bízom abban, hogy álláspontjának elfogadásakor a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság megfelelően figyelembe fogja venni ezeket az észrevételeket.

Tisztelettel:

 

 

 

 

David McAllister


 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatás

Hivatkozások

COM(2019)0411 – C9-0116/2019 – 2019/0192(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

6.9.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

16.9.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

16.9.2019

BUDG

16.9.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

AFET

30.9.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Luisa Regimenti

23.9.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.10.2019

6.11.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Benyújtás dátuma

6.12.2019

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

36

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti, André Rougé

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

-

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

[1] HL L 218., 2013.8.14., 15. o.

Utolsó frissítés: 2019. december 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat