RAPPORT dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

6.12.2019 - (C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: Irene Tinagli

Proċedura : 2019/0818(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A9-0046/2019
Testi mressqa :
A9-0046/2019
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

(C9-0173/2019 – 2019/0818 (NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Novembru 2019 (13651/2019)[1],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 283(2), it-tieni inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill Ewropew (C9-0173/2019),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE[2],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 130 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0046/2019),

A. billi, bl-ittra tal-14 ta' Novembru 2019, il-Kunsill ikkonsulta l-Parlament Ewropew dwar il-ħatra ta' Isabel Schnabel għall-kariga ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew għal mandat ta' tmien snin li jibda mill-1 ta' Jannar 2020;

B. billi l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tiegħu evalwa l-kwalifiki tal-kandidat propost, b'mod partikolari fir-rigward tal-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 283(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u, kif jirriżulta mill-Artikolu 130 tat-Trattat, tal-ħtieġa tal-indipendenza totali tal-BĊE; billi, fil-qafas ta' din l-evalwazzjoni, il-Kumitat irċieva mill-kandidat curriculum vitae kif ukoll it-tweġibiet tagħha għall-kwestjonarju miktub li kien indirizzat lilha;

C. billi dan il-Kumitat imbagħad, fit-3 ta' Diċembru 2019, ipproċeda b'seduta ta' smigħ tal-kandidat, li matulha din għamlet stqarrija preliminari, u wara wieġbet għall-mistoqsijiet li saru mill-membri tal-Kumitat;

D. billi l-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew jinkludi l-membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew u d-dsatax-il gvernatur tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri li l-munita tagħhom hija l-euro; billi, sal-lum, dawn tal-aħħar huma kollha rġiel;

E. billi l-Parlament esprima ripetutament in-nuqqas ta' sodisfazzjon tiegħu rigward il-proċedura tal-ħatra għal membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew u appella għal proċeduri mtejba f'dan ir-rigward; billi l-Parlament talab li jirċievi, fi żmien debitu, lista ristretta b'bilanċ bejn il-ġeneri ta' mill-inqas żewġ ismijiet;

F. billi fis-17 ta' Settembru 2019, il-Parlament ta opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra ta' Christine Lagarde bħala l-ewwel President mara tal-Bank Ċentrali Ewropew;

G.  billi n-nisa għadhom sottorappreżentati fil-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew; billi l-Parlament jiddeplora l-fatt li l-Istati Membri ma ħadux din it-talba bis-serjetà u jitlob lill-istituzzjonijiet nazzjonali u tal-UE jaħdmu b'mod attiv biex jinkiseb bilanċ bejn il-ġeneri fin-nomini li jmiss;

H. billi l-istituzzjonijiet u l-korpi kollha tal-UE u dawk nazzjonali għandhom jimplimentaw miżuri konkreti biex jiżguraw il-bilanċ bejn il-ġeneri;

1. Jagħti opinjoni favorevoli dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill għall-ħatra ta' Isabel Schnabel bħala Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill kif ukoll lill-gvernijiet tal-Istati Membri.

 


 

ANNESS 1: CURRICULUM VITAE TA' ISABEL SCHNABEL

Novembru 2019

Verżjoni sħiħa: https://www.finance.uni-bonn.de/members/schnabel/vita/

 

Professoressa tal-Ekonomija Finanzjarja

Istitut għall-Finanzi u l-Istatistika

Università ta' Bonn

53012 Bonn

Ġermanja
Nru tat-telefon: +49-(0) 228 / 73 9202

E-mail: isabel.schnabel@uni-bonn.de

Internet: http://www.finance.uni-bonn.de/schnabel
Twitter: @Isabel_Schnabel

Data personali

Data tat-twelid 9 ta' Awwissu 1971

Post tat-twelid Dortmund, Ġermanja

Kunjom qabel iż-żwieġ Gödde

Ċittadinanza Ġermaniża

Tfal Tlett itfal (2004, 2006, 2008)

 

Kariga attwali Professoressa (W3) tal-Ekonomija Finanzjarja, Dipartiment tal-Ekonomija, Università ta' Bonn, minn Diċembru 2015

Membru tal-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung), minn Ġunju 2014

Kelliem tal-Cluster of Excellence 2126 "ECONtribute – Markets & Public Policy" (Universitajiet ta' Bonn u Cologne), minn Jannar 2019

Kopresident tal-Kunsill Franko-Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi, minn Ottubru 2019

Riċerkatriċi Affiljata mal-Istitut Max-Planck għar-Riċerka dwar il-Beni Kollettivi, Bonn, minn Settembru 2007

 Riċerkatriċi fiċ-Ċentru għar-Riċerka dwar il-Politika Ekonomika (CEPR), fil-qasam tal-"Ekonomija Finanzjarja", minn Jannar 2015 (Affiljata minn Diċembru 2006)

Riċerkatriċi Affiljata u Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Istitut Reinhard Selten, Bonn u Cologne, minn April 2017

Interessi fil-qasam tar-riċerka Settur bankarju (stabbiltà u regolamentazzjoni tas-settur bankarju, banek "kbar wisq biex ifallu", riskju sistemiku)

Finanzi internazzjonali (kriżijiet finanzjarji, integrazzjoni finanzjarja, flussi ta' kapital)

Storja ekonomika (kriżijiet u istituzzjonijiet finanzjarji)

Dritt finanzjarju u ekonomija

Karriera akkademika u edukazzjoni

Marzu 2009 – Novembru 2015 Professoressa (W3) tal-Ekonomija Finanzjarja, Fakultà tal-Liġi, Maniġment u Ekonomija, Università Johannes Gutenberg, Mainz

April 2007 – Frar 2009  Professoressa (W2) tal-Ekonomija Finanzjarja, Fakultà tal-Liġi, Maniġment u Ekonomija, Università Johannes Gutenberg, Mainz

Mejju 2004 – Awwissu 2007  Riċerkatriċi Prinċipali (post dottorat) fl-Istitut Max Planck għar-Riċerka dwar il-Beni Kollettivi, Bonn

Settembru 2004 – Marzu 2005 Riċerkatriċi Mistiedna Post Dottorat, Dipartiment tal-Ekonomija fl-Università ta' Harvard, Cambridge, Stati Uniti tal-Amerka

Frar 2003 – April 2004 Assistent Professoressa tal-Ekonomija, Dipartiment tal-Ekonomija, Università ta' Mannheim

Frar 2003 Teżi (Dr. rer. pol.), Dipartiment tal-Ekonomija, Università ta' Mannheim (summa cum laude), titlu tat-teżi: "Macroeconomic Risks and Financial Crises - A Historical Perspective" (Riskji Makroekonomiċi u Kriżijiet Finanzjarji - Perspettiva Storika), L-Ewwel Tutur: Martin Hellwig

1998 - 2003 Studji tad-dottorat fil-programm ta' wara l-lawrja tad-DFG "Allocation on financial markets" (Allokazzjoni fis-swieq finanzjarji) fid-Dipartiment tal-Ekonomija, Università ta' Mannheim

 Assistenta tar-riċerka u t-tagħlim fil-Fakultà tal-Ekonomija, Teorija tal-Ekonomija (Martin Hellwig), Università ta' Mannheim

Novembru 1998  Diploma fl-Ekonomija ("Diplom-Volkswirtin"), Università ta' Mannheim (l-aħjar studenta) 

1997 – 1998 Studji tal-Ph.D., Dipartiment tal-Ekonomija,  
Università ta' California, Berkeley, Stati Uniti tal-Amerka (sena)

1995 – 1997 Studji tal-Ekonomija, Dipartiment tal-Ekonomija,  
Università ta' Mannheim

1995 Studji tar-Russu, Sankt Petersburg, Russja (semestru wieħed)

1994 – 1995 Studji tal-Ekonomija, Sorbonne (Paris I), Università ta' Pariġi, Franza (semestru wieħed)

1992 – 1994 Studji tal-Ekonomija, Dipartiment tal-Ekonomija,  
Università ta' Mannheim

1990 – 1992  Taħriġ professjonali ("Banklehre") ma' Deutsche Bank, Dortmund

1990 Tmiem b'suċċess tal-iskola sekondarja ("Abitur")

Attivitajiet professjonali oħra (attivitajiet attwali biss)

Minn Settembru 2019 Membru tal-Bord Xjentifiku Konsultattiv tal-IZAIstitut tal-Ekonomija tax-Xogħol u tad-Deutsche Post Stiftung

Minn Ġunju 2019 Viċi President tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) (Membru minn Marzu 2015)

Minn Jannar 2017 Viċi President tal-Bord Xjentifiku Konsultattiv tar-Research Data and Service Centre (RDSC) tad-Deutsche Bundesbank (Membru minn Ġunju 2016)

Minn April 2016 President tal-Bord Konsultattiv (Fachbeirat) tal-BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (Membru minn Jannar 2008)

Minn Marzu 2014 Membru tas-CESifo Network

Minn Mejju 2013 Membru tal-Kunsill Amministrattiv (Verwaltungsrat) tal-BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)

Minn Lulju 2012 Membru tal-Kunsill Xjentifiku Konsultattiv taċ-Ċentru għar-Riċerka Ekonomika Ewropea (ZEW), Mannheim (bħalissa mhux attiv)

Premji magħżulin 

Mill-2019 Membru tal-Akkademja tax-Xjenzi, l-Istudji Umanistiċi u l-Arti tan-Nordrhein-Westfalen

Mill-2018 Membru tal-Akkademja tax-Xjenzi u l-Istudji Umanistiċi tal-Berlin-Brandenburg

2018 Premju Stolper, Verein für Socialpolitik

2018 Premju tal-Workshop Monetarju "għall-kontributi rigward it-teorija tas-swieq finanzjarji u r-regolamentazzjoni bankarja kif ukoll għall-analiżijiet tal-kriżijiet finanzjarji sistemiċi"

2010 Premju għall-Aħjar Tagħlim, Dipartiment tal-Ekonomija, Università Goethe, Frankfurt

2000 Premju għall-Aħjar Tagħlim, Dipartiment tal-Ekonomija, Università ta' Mannheim

1993 – 1998 Borża ta' Studju tal-Fondazzjoni Akkademika Nazzjonali Ġermaniża ("Studienstiftung des Deutschen Volkes")

 

Ħiliet lingwistiċi Ġermaniż (kelliema nattiva), Ingliż (livell eċċellenti), Franċiż (livell tajjeb ħafna), Russu (livell bażiku)

PUBBLIKAZZJONIJIET MAGĦŻULIN

Pubblikazzjonijiet f'ġurnali evalwati (għażla)

"Asset Price Bubbles and Systemic Risk" (Prezzijiet Artifiċjali tal-Assi u Riskju Sistemiku), ma' Markus K. Brunnermeier u Simon Rother, Review of Financial Studies, li jmiss.

"Foreign banks, financial crises and economic growth in Europe" (Banek barranin, kriżijiet finanzjarji u tkabbir ekonomiku fl-Ewropa), ma' Christian Seckinger, Journal of International Money and Finance, 2019, 95, 70-94.

"A new IV approach for estimating the efficacy of macroprudential measures" (Approċċ IV ġdid għall-valutazzjoni tal-effikaċja tal-miżuri makroprudenzjali), ma' Niklas Gadatsch u Lukas Mann, Economics Letters, 2018, 168, 107-109.

"Financial Sector Reform After the Crisis: Has Anything Happened?" (Riforma tas-Settur Finanzjarju Wara l-Kriżi: Ġara Xi Ħaġa?), ma' Alexander Schäfer u Beatrice Weder di Mauro, Review of Finance, 2016, 20(1), 77-125.

"Financial Integration and Growth – Why Is Emerging Europe Different?" (Integrazzjoni Finanzjarja u Tkabbir – Għaliex l-Ewropa Emerġenti Hija Differenti?), ma' Christian Friedrich u Jeromin Zettelmeyer, Journal of International Economics, 2013, 89, 522-538.

"Competition, Risk-Shifting, and Public Bail-out Policies" (Politiki dwar il-Kompetizzjoni, it-Trasferiment tar-Riskju u s-Salvataġġi Pubbliċi), ma' Reint Gropp u Hendrik Hakenes, Review of Financial Studies, 2011, 24(6), 2084-2120.

"Bank Size and Risk-Taking under Basel II" (Daqs tal-Banek u Teħid ta' Riskji fl-ambitu ta' Basel II), ma' Hendrik Hakenes, Journal of Banking and Finance, 2011, 35, 1436-1449.

"The Threat of Capital Drain: A Rationale for Regional Public Banks?" (It-Theddida tal-Eżodu tal-Kapital: Raġuni biex Jiġu Stabbiliti Banek Pubbliċi Reġjonali?), ma' Hendrik Hakenes, Journal of Institutional and Theoretical Economics, 2010, 166(4), 662-689.

"How Do Official Bailouts Affect the Risk of Investing in Emerging Markets?" (Is-Salvataġġi Uffiċjali Kif Jaffettwaw ir-Riskju tal-Investiment fi Swieq Emerġenti?), ma' Giovanni dell'Ariccia u Jeromin Zettelmeyer, Journal of Money, Credit, and Banking, 38(7), Ottubru 2006, 1689-1714.

"Liquidity and Contagion: The Crisis of 1763" (Likwidità u Kontaġju: Il-Kriżi tal-1763), ma' Hyun Song Shin, Journal of the European Economic Association, 2(6), Diċembru 2004, 929-968.

"The German Twin Crisis of 1931" (Il-Kriżi Simultanja fil-Ġermanja tal-1931), Journal of Economic History, 64(3), Settembru 2004, 822-871.

Pubblikazzjonijiet relatati mal-politika (għażla)

Target-Salden, Leistungsbilanzsalden, Geldschöpfung, Banken und Kapitalmärkte [Bilanċi fil-Mira, Bilanċi ta' Kontijiet Kurrenti, Ħolqien tal-Flus, Banek u Swieq tal-Kapital], ma' Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(9), 2019, 632–640.

Verursachen Target-Salden Risiken für die Steuerzahler? [Il-Bilanċi fil-Mira Joħolqu Riskji għall-Kontribwenti?], ma' Martin Hellwig, Wirtschaftsdienst, 99(8), 2019, 553–561.

Completing Europe's Banking Union means breaking the bank-sovereign vicious circle (L-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja tal-Ewropa jfisser li jinkiser iċ-ċirku vizzjuż bejn il-banek u s-sovrani), ma' Nicolas Véron, kolonna VoxEU, 16 ta' Mejju 2018, disponibbli hawn http://www.voxeu.org.

Breaking the stalemate on European deposit insurance (Negħlbu l-impass fir-rigward tal-assigurazzjoni tad-depożiti Ewropej), ma' Nicolas Véron, kolonna VoxEU, 6 ta' April 2018, disponibbli hawn http://www.voxeu.org.

Reconciling risk sharing with market discipline: A constructive approach to euro area reform (Rikonċiljazzjoni tal-kondiviżjoni tar-riskju mad-dixxiplina fis-suq: Approċċ kostruttiv għar-riforma taż-żona tal-euro), ma' Agnès Bénassy-Quéré, Markus K. Brunnermeier, Henrik Enderlein, Emmanuel Farhi, Marcel Fratzscher, Clemens Fuest, Pierre-Olivier Gourinchas, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry, Hélène Rey, Nicolas Véron, Beatrice Weder di Mauro, Jeromin Zettelmeyer, CEPR Policy Insight No. 91.


 

ANNESS 2: TWEĠIBIET TA' ISABEL SCHNABEL GĦALL-MISTOQSIJIET

A. Esperjenza personali u professjonali

1. Jekk jogħġbok indika l-aspetti ewlenin tal-ħiliet professjonali tiegħek fl-ambitu monetarju, finanzjarju u kummerċjali u l-aspetti prinċipali tal-esperjenza Ewropea u internazzjonali tiegħek.

Ili Professoressa tal-Ekonomija Finanzjarja mill-2007, l-ewwel fl-Università ta' Mainz u, sal-lum, fl-Università ta' Bonn. Ir-riċerka tiegħi dejjem kienet relatata mill-qrib ma' suġġetti monetarji u finanzjarji.

Fost ħafna affarijiet oħra, ħdimt fuq il-kawżi tal-kriżijiet finanzjarji u r-reazzjonijiet għalihom, b'enfasi partikolari fuq il-kwistjoni tal-banek li jkunu kbar wisq biex ifallu u l-implikazzjonijiet għar-regolamentazzjoni bankarja. Barra minn hekk, analizzajt l-okkorrenza u l-konsegwenzi tal-bżieżaq finanzjarji u wrejt kif il-fraġilitajiet fis-settur finanzjarju jikkontribwixxu għall-vulnerabbiltajiet li jirriżultaw minn prezzijiet artifiċjali tal-assi. Ikkunsidrajt ukoll ir-rwol li jista' jkollhom il-banek ċentrali kif ukoll il-politiki makroprudenzjali fl-indirizzar tal-bżieżaq finanzjarji. Studji oħra kkunsidraw l-amplifikazzjoni tat-taqlib finanzjarju permezz ta' bejgħ bl-għaġġla ta' assi u kif il-banek ċentrali jistgħu jittrattaw tali dinamiċi tas-suq mhux mixtieqa. Qasam ieħor tar-riċerka tiegħi jqis l-impatt tal-integrazzjoni finanzjarja fuq it-tkabbir ekonomiku. Wieħed mill-istudji tiegħi wera l-ħsara ekonomika kkawżata mit-tkissir tal-integrazzjoni finanzjarja fil-kriżi taż-żona tal-euro. Fl-aħħar nett, parti mir-riċerka tiegħi ffukat fuq suġġetti relatati mill-qrib mal-Unjoni Bankarja, bħad-determinanti tar-rabta bejn il-banek u s-sovrani u l-impatt tar-reġimi ta' riżoluzzjoni tal-banek fuq ir-riskju sistemiku.

Xogħli kien kemm teoretiku kif ukoll empiriku b'enfasi aktar qawwija fuq dak empiriku. Parti minn xogħli ffukat fuq episodji storiċi, li jmorru lura saħansitra sas-seklu sbatax, li jħarsu, pereżempju, lejn ir-rwol li l-banek tal-bidu u l-banek ċentrali kellhom għall-istabbiltà monetarja u finanzjarja. Ir-riċerka tiegħi, li saret flimkien ma' ħafna riċerkaturi nazzjonali u internazzjonali, ġiet ippubblikata f'ġurnali xjentifiċi magħrufa internazzjonalment u ngħatat finanzjament akkademiku kbir minn partijiet terzi, bħal permezz tal-programm Cluster of Excellence ECONtribute – Markets & Public Policy, li huwa ffinanzjat mill-Fondazzjoni Ġermaniża għar-Riċerka fil-kuntest tal-Istrateġija ta' Eċċellenza Ġermaniża.

Barra minn hekk, ksibt ħafna esperjenza politika permezz tas-sħubija tiegħi fil-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi, il-korp konsultattiv ekonomiku indipendenti ewlieni tal-gvern Ġermaniż, li ili membru tiegħu mill-2014. F'dik il-kapaċità, ħdimt b'mod intensiv fuq suġġetti relatati mal-istabbiltà finanzjarja u monetarja, b'mod partikolari, ir-riforma tal-arkitettura taż-żona tal-euro (Unjoni Bankarja, Unjoni tas-Swieq Kapitali u riforma tal-MES). Pereżempju, fassalna proposti dwar kif jistgħu jiġu rregolati l-iskoperturi sovrani, billi jidher li dan huwa wieħed mill-ingredjenti ewlenin ta' pakkett li jwassal għall-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja. Suġġetti oħra kkonċernaw l-isfidi li s-setturi bankarji Ġermaniżi u Ewropej qed iħabbtu wiċċhom magħhom, inklużi dawk minn tibdil strutturali matul id-diġitalizzazzjoni.

Ili membru ta' ħafna kumitati oħra fil-qasam tal-ekonomija monetarja u finanzjarja. Ili membru mill-2015, u Viċi President mill-2019, tal-Kumitat Xjentifiku Konsultattiv (ASC) tal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS). F'dik il-kapaċità, kont parti mit-Task Force dwar ir-Rati Baxxi tal-Imgħax u kont wieħed mill-awturi tar-rapport tal-ASC ippubblikat riċentement li jittratta l-kumplessità (potenzjalment eċċessiva) tar-regolamentazzjoni finanzjarja. Ili membru minn Jannar 2016, u Viċi President mill-2017, tal-Bord Xjentifiku Konsultattiv tar-Research Data and Service Centre (RDSC) tad-Deutsche Bundesbank. Ili membru mill-2008, u President mill-2016, tal-Bord Konsultattiv (Fachbeirat) tas-superviżur finanzjarju Ġermaniż BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). Permezz ta' dawn l-attivitajiet u ta' attivitajiet oħra, stajt nibni network wiesa' fl-isfera superviżorja u tal-banek ċentrali madwar l-Ewropa u lil hinn minnha.

Ikkontribwejt ukoll għal bosta pubblikazzjonijiet relatati mal-politika. Nixtieq nenfasizza l-parteċipazzjoni tiegħi fis-"7 plus 7 Report" Franko-Ġermaniż, li jipproponi sett wiesa' ta' riformi taż-żona tal-euro u li ntlaqa' tajjeb kemm mill-akkademiċi kif ukoll minn dawk li jfasslu l-politika. Dan ir-rapport jissottolinja l-impenn tiegħi favur l-Ewropa, li jidher ukoll f'ħafna pubblikazzjonijiet oħra tiegħi relatati mal-politika. Pereżempju, fassalt mudell għall-assigurazzjoni tad-depożiti Ewropej (flimkien ma' Nicolas Véron). Fid-dawl tal-ħidma preċedenti tiegħi relatata ma' kwistjonijiet Ewropej, dan l-aħħar ġejt innominata bħala membru u ġejt eletta bħala Kopresident tal-Kunsill Franko-Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi, imwaqqaf abbażi tat-Trattat ta' Aachen mill-Gvern Franċiż u dak Ġermaniż.

Ingħatajt għadd ta' premji għall-ħidma xjentifika u politika tiegħi, fosthom is-sħubija fl-Akkademja tax-Xjenzi, l-Istudji Umanistiċi u l-Arti tan-Nordrhein-Westfalen, kif ukoll fl-Akkademja tax-Xjenzi u l-Istudji Umanistiċi tal-Berlin-Brandenburg, il-Premju Stolper tal-Verein für Socialpolitik (l-assoċjazzjoni tal-ekonomisti li jitkellmu bil-Ġermaniż) għall-kontributi tiegħi rigward il-politika ekonomika permezz tar-riċerka tiegħi, u l-premju tal-Workshop Monetarju, li huwa premju annwali għal kisbiet xjentifiċi jew prattiċi li jispikkaw fil-qasam monetarju.

Dejjem semmajt leħni fid-dibattitu pubbliku, u dan huwa rifless f'bosta intervisti u artikli fil-gazzetti, kif ukoll fil-kont attiv tiegħi ta' Twitter. Dan l-aħħar, ġejt ikklassifikata mill-gazzetta Ġermaniża FAZ bħala l-aktar ekonomista femminili influwenti fiż-żona li titkellem bil-Ġermaniż. Aktar importanti minn hekk, dejjem aċċettajt argumenti tajbin, filwaqt li ddefendejt il-fehmiet li kkunsidrajt xierqa.

2. Għandek xi attività kummerċjali jew holdings finanzjarji jew xi impenji oħrajn li jistgħu jkunu ta' kunflitt mad-dmirijiet prospettivi tiegħek, u hemm xi fatturi personali jew fatturi rilevanti oħra li jridu jitqiesu mill-Parlament meta jkun qed jikkunsidra l-ħatra tiegħek?

Le.

3. X'se jkunu l-objettivi ta' gwida li se tipprova tilħaq matul il-mandat tiegħek fil-Bank Ċentrali Ewropew?

L-objettiv ewlieni tiegħi jkun li nissodisfa l-mandat tal-BĊE ta' stabbiltà fil-prezzijiet, filwaqt li titħares l-indipendenza tal-bank ċentrali. It-tieni objettiv ikun li jingħata kontribut lit-trawwim ta' kultura ta' analiżi bir-reqqa u mmexxija mid-data biex issir riflessjoni dwar il-politika monetarja u biex din tittejjeb, u biex jiġu indirizzati żviluppi ġodda, bħat-tibdil diġitali jew it-tibdil fil-klima. Approċċ bħal dan ikun utli fir-rieżami li jmiss tal-qafas tal-politika monetarja. Fl-aħħar nett, nagħmel ħilti biex nikkomunika aħjar il-politiki tal-BĊE lill-pubbliku sabiex in-nies jifhmu aħjar id-deċiżjonijiet u r-raġunament sottostanti tal-BĊE, filwaqt li nibqa' miftuħa għall-kritika.

B. Il-politika monetarja tal-BĊE

4. Fil-fehma tiegħek, il-BĊE kif għandu jwettaq il-politika monetarja tiegħu fil-kundizzjonijiet makroekonomiċi attwali? X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar il-prestazzjoni tal-BĊE rigward l-ilħuq tal-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà fil-prezzijiet? Il-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi ilu mill-2017 jirrakkomanda "bidla totali tal-politika monetarja". X'inhi l-opinjoni tiegħek? Tista' tispjega din il-bidla totali?  

Matul l-aħħar 20 sena, il-BĊE kellu suċċess kbir fl-ilħuq tal-objettiv primarju tiegħu ta' stabbiltà fil-prezzijiet. Fil-fatt, l-inflazzjoni medja tal-HICP kienet ta' 1.7% fuq dan il-perjodu ta' żmien, li b'mod ġenerali hija konformi ma' rata ta' inflazzjoni ta' inqas minn, iżda qrib, it-2%. Dan huwa sinifikanti għaliex dan kien perjodu ta' żmien diffiċli li kien jinkludi l-akbar kriżijiet finanzjarji li qatt seħħew minn wara d-Depressjoni l-Kbira. It-theddida ewlenija f'dak il-perjodu ta' żmien ma kinitx inflazzjoni eċċessiva, kif beżgħu xi wħud fil-bidu, iżda pjuttost pressjonijiet deflazzjonarji wara l-kriżijiet finanzjarji. Il-politika determinata tal-BĊE kienet kapaċi tevita dawn ir-riskji deflazzjonarji. Meta r-rati tal-imgħax laħqu l-livell inferjuri żero (zero lower bound), il-BĊE kellu jerġa' lura għal "politika monetarja mhux konvenzjonali", li, b'mod ġenerali kienet suċċess kbir. F'dawn is-snin kollha, il-politika tal-BĊE kienet iggwidata mill-mandat tiegħu u dejjem baqgħet sew fil-limiti tal-mandat tiegħu. Ir-riċerka wriet li l-politika tal-BĊE kkontribwiet mhux biss għal inflazzjoni ogħla iżda anki għal rata ogħla ta' tkabbir ekonomiku u għal rata' ta' qgħad aktar baxxa.

Is-sitwazzjoni attwali hija kkaratterizzata minn tnaqqis fir-ritmu ekonomiku globali, relatat ma' żieda fl-inċertezza b'reazzjoni għall-kunflitt kummerċjali u l-Brexit imminenti. It-tnaqqis fir-ritmu huwa rifless fi dgħufija tal-industrija u fi tnaqqis fid-domanda għall-investiment. B'konsegwenza ta' dan, it-tkabbir fiż-żona tal-euro naqas ukoll. Sal-lum, f'ħafna pajjiżi, it-tkabbir fis-settur tas-servizzi għadu stabbli, u t-tkabbir fil-konsum u s-suq tax-xogħol huma robusti. Madankollu, jeżisti l-periklu li d-dgħufija fis-settur tal-manifattura tista' tinfirex għal partijiet oħra tal-ekonomija, u b'hekk tnaqqas il-fiduċja tal-konsumaturi u tal-impriżi u, għaldaqstant, il-konsum u l-investiment.

Peress li l-BĊE impenja ruħu li jżomm l-istabbiltà fil-prezzijiet fiż-żona tal-euro, għandu jsegwi dawn l-iżviluppi b'attenzjoni kbira. Il-pressjonijiet inflazzjonarji ġew ristretti u l-iżvilupp ekonomiku attwali jista' jżid aktar pressjonijiet ta' ċaqliq 'l isfel. Il-projezzjonijiet attwali għas-sentejn li ġejjin juru li l-inflazzjoni għadha mhijiex konformi mal-objettiv tal-BĊE. Għalhekk, għadha meħtieġa politika monetarja akkomodanti. Fl-istess ħin, l-effetti kollaterali jridu jiġu segwiti b'attenzjoni biex jiġi żgurat li l-bilanċ bejn l-effetti pożittivi u l-effetti kollaterali jibqa' pożittiv.

Il-prospettiva ekonomika tal-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi fl-2017 u l-2018 kienet differenti ħafna mis-sitwazzjoni li qed niffaċċjaw illum. Dak iż-żmien, il-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi bassar żieda konsiderevoli fil-prezzijiet għall-konsumatur fit-terminu qasir. Il-projezzjoni għall-inflazzjoni fiż-żona tal-euro fl-2017 ġiet miżjuda b'0.6 punti perċentwali bejn Novembru 2016 u Marzu 2017, minn 1.3% għal 1.9%.

Minħabba t-tnaqqis sinifikanti fid-dinamika tat-tkabbir taż-żona tal-euro, din l-aċċellerazzjoni fid-dinamika tal-prezzijiet ma seħħitx. Dan ġie rikonoxxut ukoll mill-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi fl-aħħar rapport tagħhom ippubblikat f'Novembru 2019. Għalhekk, bidla totali fil-politika monetarja ma tkunx xierqa f'dan l-istadju. Ir-regoli tal-politika monetarja (bħar-regola Taylor konvenzjonali) ippreżentati mill-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi għandhom jitqiesu bħala kunċetti pożittivi pjuttost milli kunċetti normattivi. B'mod partikolari, l-istima ta' dawn ir-regoli tiddependi minn struttura sottostanti stabbli. Jekk ikun hemm interruzzjoni strutturali fis-sensiela sottostanti, ir-regoli ma jistgħux jintużaw biex jiġi ġġudikat jekk il-pożizzjoni politika attwali hijiex xierqa.

Il-Kunsill Ġermaniż enfasizza l-effetti sekondarji potenzjali tal-politika monetarja, li ġew diskussi wkoll fil-Kunsill Governattiv minħabba li jistgħu jaffettwaw it-trażmissjoni tal-politika monetarja. Eżempju wieħed huwa l-effetti kollaterali potenzjali fuq l-istabbiltà finanzjarja. Perjodu estiż ta' rati tal-imgħax baxxi jaffettwa l-prezzijiet tal-proprjetà, u l-BERS ħareġ twissijiet u rakkomandazzjonijiet lil għadd ta' Stati Membri minħabba eżaġerazzjonijiet potenzjali fis-suq tal-proprjetà residenzjali. Vulnerabbiltajiet bħal dawn għandhom jiġu indirizzati primarjament minn politiki makroprudenzjali, li jistgħu jiġu aġġustati wkoll għas-sitwazzjonijiet speċifiċi f'pajjiżi individwali. Barra minn hekk, valutazzjonijiet imġebbda, speċjalment f'żoni metropolitani, jirriflettu wkoll il-migrazzjoni fi bliet kbar u nuqqas ta' provvista ta' djar. Għaldaqstant, tinħtieġ reazzjoni politika ferm usa' li tinkludi politika makroprudenzjali u tad-djar.

5. X'taħseb dwar il-pakkett ta' stimolu tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE tat-12 ta' Settembru, u d-deċiżjoni dwar l-indikazzjonijiet għall-ġejjieni? X'taħseb dwar il-mod kif ittieħdet din id-deċiżjoni, b'mod partikolari fid-dawl tal-oppożizzjoni pubblika ta' xi membri tal-Kunsill tal-BĊE wara d-deċiżjoni? B'mod aktar ġenerali, x'taħseb dwar il-mod kif ittieħdu d-deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja fil-passat u taħseb li għandu jinbidel u, jekk iva, kif?

Id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE f'Settembru rriflettew it-tnaqqis fit-tkabbir ekonomiku osservat matul dawn l-aħħar xhur. Fid-dawl ta' pressjoni inflazzjonarja aktar baxxa, dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jiġu ġġustifikati mid-data attwali dwar l-inflazzjoni kif ukoll mill-prospettiva għall-inflazzjoni fuq terminu medju, li għadha mhix konformi mal-objettiv ta' anqas minn, iżda qrib, it-2%.

Id-deċiżjonijiet jirriflettu wkoll id-diffikultà biex jinżamm l-istimolu monetarju meta r-rati tal-imgħax ikunu qrib il-livell inferjuri effettiv. Il-ġabra ta' miżuri li ġiet deċiża għandha tkun tista' tagħti aktar appoġġ lis-settur reali billi żżomm kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli. Il-gwida għall-ġejjieni ġiet aġġustata b'mod intelliġenti billi l-miżuri futuri ntrabtu direttament mal-prospettiva tal-inflazzjoni, billi dan jipprovdi aktar trasparenza dwar il-funzjoni ta' reazzjoni tal-BĊE u jagħmilha aktar faċli għall-atturi tas-suq li jantiċipaw kif il-BĊE se jirreaġixxi għal bidliet fid-data sottostanti. Id-deċiżjonijiet dwar ir-rati tal-imgħax huma diskussi fil-mistoqsija li jmiss.

Mir-rapporti fil-media, nassumi li l-Kunsill Governattiv qabel b'mod unanimu li, fis-sitwazzjoni attwali, hemm bżonn ta' pożizzjoni ta' politika monetarja akkomodanti. Naqbel għalkollox ma' din il-pożizzjoni. Madankollu, kien hemm fehmiet differenti rigward l-istrumenti speċifiċi tal-politika monetarja, speċjalment rigward il-ħtieġa li jerġa' jinbeda x-xiri ta' assi. Nuqqas ta' qbil bħal dan jirrifletti s-sitwazzjoni diffiċli inerenti aktar milli l-problemi fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Fil-fatt, jiena tal-fehma li l-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv huwa pożittiv ħafna. Nifhem li d-deċiżjonijiet ittieħdu skont ir-regoli wara li kulħadd, inklużi membri tal-Kunsill mingħajr vot, kellu l-opportunità jagħti l-opinjoni tiegħu.

6. Kif tevalwa l-effetti ta' rati tal-imgħax baxxi? Il-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi spiss wissa kontra l-pressjonijiet inflazzjonarji minħabba l-pożizzjoni tal-politika monetarja tal-BĊE u ż-żidiet rakkomandati fir-rata tal-imgħax. Kif tispjega l-fatt li l-pressjonijiet inflazzjonarji ma seħħewx u x'konklużjonijiet tislet minn dawn il-previżjonijiet kontrofattwali?

B'mod ġenerali, l-esperjenza b'rati tal-imgħax baxxi u saħansitra negattivi fiż-żona tal-euro tidher li kienet pożittiva. Jidher li t-trażmissjoni tar-rati ta' politika għall-kundizzjonijiet ta' finanzjament ħadmet bla xkiel, b'benefiċċji għall-ekonomija.

Ir-rati tal-imgħax baxxi, madankollu, qajmu tħassib fin-nies, għaliex jibżgħu li dawn ir-rati baxxi jipperikolaw l-abbiltà tagħhom li jfaddlu, speċjalment għal meta jkunu anzjani. Fil-fatt, ir-rati baxxi tal-imgħax qed jirriflettu xejriet sottostanti fit-tul, bħas-soċjetajiet li qed jixjieħu u l-bidla lejn setturi inqas intensivi fil-kapital, u ma jistgħux jiġu attribwiti biss għall-politika monetarja. Fi kwalunkwe każ, żieda fir-rati ta' politika tal-BĊE bilkemm tikkontribwixxi għat-titjib tas-sitwazzjoni tan-nies.

Il-Kunsill Governattiv qed isegwi b'attenzjoni l-effetti kollaterali negattivi u wera li jrid jikkuntrastahom. Id-deċiżjoni tal-BĊE li jintroduċi sistema b'diversi livelli għar-remunerazzjoni ta' riżerva tista' titqies f'dan il-kuntest, peress li tnaqqas il-piż fuq il-banek fir-rigward taż-żamma ta' riżervi f'eċċess remunerati b'mod negattiv fil-bank ċentrali.

L-esperjenza f'dawn l-aħħar snin uriet li l-livell inferjuri żero effettiv huwa inqas minn rata nominali ta' żero. Madankollu, jista' jkun hemm rata tal-imgħax li taħtha l-politika monetarja tista' ssir anqas effettiva. Dan jirrifletti l-effetti kollaterali potenzjalment negattivi tar-rati tal-imgħax baxxi u negattivi fuq il-profittabbiltà tal-banek, li jistgħu jillimitaw it-trażmissjoni tal-politika monetarja għall-ekonomija reali. Naturalment, dawn l-effetti jiddependu wkoll fuq il-kwistjoni dwar jekk ir-rati tal-imgħax negattivi jistgħux jiġu ttrasferiti lill-impriżi u lid-djar, li jidher li huwa diffiċli, speċjalment għall-klijenti fil-livell tal-konsumaturi. B'mod ġenerali, il-profittabbiltà x'aktarx tkun affettwata aktar mill-pendil tal-kurva tar-rendiment milli mil-livell tar-rati tal-imgħax. Barra minn hekk, il-profittabbiltà tal-banek x'aktarx li tibbenefika minn numru aktar baxx ta' inadempjenzi tas-self minħabba ambjent ekonomiku aktar favorevoli, kif muri minn riċerka reċenti. Filwaqt li l-profittabbiltà tal-banek mhijiex għan tal-politika monetarja, settur bankarju li ma jagħmilx qligħ jista' jsir ostaklu għat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Il-prospettiva fl-2017 u fl-2018 – meta l-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi rrakkomanda t-terminazzjoni aktar bikrija tax-xiri ta' assi u l-komunikazzjoni ta' strateġija ta' normalizzazzjoni – kienet differenti ħafna mil-lum. Dak iż-żmien, it-tkabbir tal-output kien laħaq il-potenzjal tiegħu, jew forsi saħansitra ogħla. Maż-żmien, dan seta' stimola dinamiċi tal-prezzijiet għall-konsumatur aktar robusti li, kieku wrew li kienu sostenibbli u dejjiema, f'xi punt kienu jiġġustifikaw ukoll restrizzjoni tal-pożizzjoni tal-politika monetarja. Innutaw, madankollu, li dak iż-żmien il-Kunsill Ġermaniż ma tkellimx favur żidiet fir-rati tal-imgħax. Sempliċement beża' li, fil-futur, tali żidiet jistgħu jseħħu tard wisq. Il-previżjonijiet dwar l-inflazzjoni tal-Kunsill Ġermaniż ġeneralment kienu simili għal previżjonijiet oħra, inklużi dawk tal-BĊE.

Fid-dawl tan-nomina tiegħi, astjenejt milli niffirma dawk il-partijiet tar-rapport l-aktar reċenti li jirreferu għall-politika monetarja. Innutaw li, din id-darba, ir-rapport ma rrakkomandax in-normalizzazzjoni. Madankollu, il-Kunsill Ġermaniż ma kienx favur li jerġa' jinbeda x-xiri ta' assi.

7. Għoxrin sena wara l-introduzzjoni tal-euro, taħseb li wasal iż-żmien biex isir rieżami tal-qafas tal-politika monetarja tal-BĊE?

Matul il-perjodu mindu nħoloq l-euro, il-qafas tal-politika monetarja tal-BĊE kien suċċess kbir. Il-BĊE seta' jżomm l-objettiv tal-istabbiltà fil-prezzijiet anke fi żminijiet ta' kriżijiet profondi, frammentazzjoni tas-suq u fallimenti tal-banek. Iżda f'dawn l-aħħar għoxrin sena, il-makroekonomija u l-politika monetarja evolvew b'mod pjuttost sostanzjali. Is-sett ta' għodod monetarji espanda biex jittratta l-isfidi tal-politika monetarja qrib il-livell inferjuri żero. Filwaqt li l-qafas eżistenti kellu suċċess fiż-żamma tal-istabbiltà fil-prezzijiet fiż-żona tal-euro, il-kalibrazzjoni tal-istrumenti saret aktar diffiċli.

Ir-rieżami preċedenti tal-qafas tal-politika monetarja tal-BĊE sar fl-2003. Għalhekk, jidher li jkun xieraq li jsir rieżami komprensiv, bl-objettiv li jkun żgurat li l-operazzjonijiet monetarji tal-BĊE jkunu jistgħu jilħqu l-għan tal-istabbiltà fil-prezzijiet bl-aħjar mod possibbli. Għaldaqstant, nappoġġja bis-sħiħ l-intenzjoni ta' Christine Lagarde li tvara rieżami strateġiku fil-futur qrib, u lesta nagħti sehmi. Huwa importanti li tali rieżami jkun ibbażat fuq evalwazzjoni bir-reqqa tal-miżuri preċedenti ta' politika monetarja fid-dawl tal-abbiltà tagħhom li jikkontribwixxu għat-twettiq tal-mandat. Dan għandu jinkludi wkoll analiżi tal-effetti kollaterali potenzjali li jistgħu jaffettwaw it-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Bħala membru tal-Bord Eżekuttiv, ikun pjaċir tiegħi li niddiskuti dawn il-kwistjonijiet apertament fil-Kunsill Governattiv, u b'mod konġunt mal-persunal tal-BĊE. L-importanti huwa li kwalunkwe tibdil fil-qafas tal-politika monetarja tabilħaqq iwassal għal titjib. F'xi każijiet, jista' jkun hemm bżonn kjarifiki. Ġeneralment, wieħed għandu jkun konxju li l-kredibbiltà tal-bank ċentrali tista' tiġi affettwata b'mod negattiv meta l-objettiv operattiv jiġi aġġustat fi żmien meta jkun diffiċli li jintlaħaq. Għalhekk, kwalunkwe aġġustament għandu jsir b'attenzjoni kbira u abbażi ta' sisien empiriċi sodi.

8. Kif se tiżgura t-trasparenza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Programm ta' Xiri ta' Assi (APP)? Taqbel li tista' tiġi pprovduta aktar trasparenza fir-rigward tal-Programm ta' Xiri ta' Titoli Garantiti b'Assi (ABSPP) u t-tielet Programm ta' Xiri ta' Bonds Koperti (CBPP3)?

It-trasparenza hija ta' importanza fundamentali għal kwalunkwe operazzjoni ta' bank ċentrali u tiżgura l-akkontabilità, kif dejjem ġie rikonoxxut mill-BĊE. Fl-istess ħin, l-iżgurar tal-livell xieraq ta' trasparenza huwa eżerċizzju li jeħtieġ ekwilibriju min-naħa tal-BĊE.

Minn naħa waħda, il-limiti għat-trasparenza huma ġustifikati jekk ikun hemm ir-riskju li t-trasparenza tista' tillimita l-effikaċja tal-politika monetarja. B'mod speċifiku, għandu jiġi evitat li l-atturi finanzjarji jantiċipaw il-bank ċentrali, li jista' jkun il-każ jekk jiġu ppubblikati d-dettalji dwar il-holdings ta' titoli individwali.

Min-naħa l-oħra, il-BĊE għandu jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa biex l-azzjonijiet tiegħu jiġu evalwati. Għal din ir-raġuni, il-BĊE għandu livell għoli ta' trasparenza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-politika monetarja, inkluż il-Programm ta' Xiri ta' Assi (APP). B'mod partikolari, il-BĊE jippubblika l-volumi ta' kull xahar ta' xiri, holdings totali, kif ukoll tifdijiet, kull wieħed skont il-programm, fuq is-sit web tiegħu.

B'mod ġenerali, mill-perspettiva tiegħi, il-livell attwali ta' trasparenza jirrifletti l-kompromess bejn l-akkontabilità u t-tħassib dwar il-limitazzjoni tal-effikaċja tal-politika monetarja b'mod raġonevoli.

9. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-riskji assoċjati mal-Programm ta' Xiri mis-Settur Korporattiv (CSPP)? Kif tevalwa s-sehem li bħalissa qed jikber tas-CSPP fis-suq primarju u fl-istess ħin is-sehem li bħalissa qed jiċkien tal-programm ta' xiri mis-settur pubbliku fis-suq sekondarju?

Mill-2016, il-BĊE beda jixtri bonds tas-settur privat u mhux finanzjarju taħt il-Programm ta' Xiri mis-Settur Korporattiv (CSPP). B'mod ġenerali, is-CSPP għandu l-għan li jtejjeb il-kundizzjonijiet ta' finanzjament għall-korporazzjonijiet fiż-żona tal-euro b'mod aktar dirett, u b'hekk jagħmel impatt fuq l-investiment u, għaldaqstant, fuq l-ekonomija reali.

Ix-xiri jsir kemm fis-suq primarju kif ukoll f'dak sekondarju, abbażi ta' ċerti kriterji ta' eliġibbiltà, inklużi limiti għas-sehem tal-ħruġ u l-emittenti. Dan jiżgura li jinxtraw biss assi bi kwalità ta' kreditu suffiċjenti.

Skont il-kundizzjonijiet tas-suq, is-sehem tax-xiri fis-suq primarju u sekondarju u fl-istrumenti tal-BĊE jista' jvarja. Tali fluttwazzjonijiet jirriflettu l-flessibbiltà meħtieġa għall-implimentazzjoni bla xkiel tal-APP, b'mod partikolari billi jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet dwar ix-xejriet tal-likwidità u tal-ħruġ tas-suq. L-aġġustament tal-portafoll fost l-istrumenti ta' politika u l-ġurisdizzjonijiet għall-parametri tal-programm għandu jkun gradwali sabiex jiġu ssalvagwardjati l-kundizzjonijiet ordnati tas-suq. Dawn il-fluttwazzjonijiet ma jindikawx bidla fil-kalibrazzjoni tal-APP: il-BĊE kkomunika li jista' jkompli bix-xiri nett tiegħu għal perjodu estiż ta' żmien fil-parametri tal-programm attwali.

Madankollu, mil-lat tas-CSPP, hemm il-periklu li ċerti impriżi jingħataw prijorità fuq oħrajn, b'mod partikolari l-kumpaniji kbar fuq il-kumpaniji iżgħar. Għalhekk, il-BĊE jiżgura li jixtri firxa wiesgħa ta' bonds korporattivi, inklużi dawk ta' impriżi iżgħar. Madankollu, il-kumpaniji iżgħar għandhom it-tendenza li ma joħorġu ebda bonds. Iżda hemm evidenza li turi li l-effetti pożittivi fuq l-ispejjeż ta' finanzjament għandhom effetti konsegwenzjali fuq kumpaniji żgħar u medji.

B'mod ġenerali, il-kamp ta' applikazzjoni tas-CSPP jiddependi mir-rwol tal-finanzjament tas-suq għal impriżi fiż-żona tal-euro. Minħabba r-rwol relattivament żgħir tal-bonds għall-finanzjament tal-impriżi, il-kamp ta' applikazzjoni tas-CSPP huwa limitat ukoll.

10. Fil-fehma tiegħek, il-BĊE kif jista' jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku, għat-tranżizzjoni ekoloġika u għall-impjieg sħiħ filwaqt li jikkonforma bis-sħiħ mal-objettiv primarju tiegħu li jżomm l-istabbiltà fil-prezzijiet? Fil-fehma tiegħek hemm xi miżuri addizzjonali tal-politika monetarja li jtejbu l-effetti pożittivi fuq l-ekonomija reali?

Filwaqt li l-politika tal-BĊE għandha tiġi ggwidata l-ewwel u qabel kollox mill-objettiv primarju tagħha li tinżamm l-istabbiltà fil-prezzijiet, kif minqux fl-Artikolu 127(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), l-istess artikolu jgħid ukoll li, "[m]ingħajr preġudizzju għall-għan ta' stabbiltà fil-prezzijiet, is-SEBĊ għandha tappoġġa l-linji ta' politika ekonomika ġenerali fl-Unjoni bl-għan li tikkontribwixxi għall-ksib tal-objettivi tal-Unjoni kif stipulati fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea".

B'mod ġenerali, politika monetarja li tħeġġeġ l-istabbiltà fil-prezzijiet aktarx li tappoġġja wkoll it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Il-ħolqien ta' miljuni ta' impjiegi fiż-żona tal-euro f'dawn l-aħħar snin ma kienx ikun possibbli mingħajr il-politiki tal-BĊE. Il-politika monetarja akkomodanti ferm tal-BĊE saħħet l-infiq tal-konsumatur u l-investiment privat fiż-żona tal-euro, u b'hekk ħeġġet it-tkabbir ekonomiku u naqqset il-qgħad. Il-miżuri tal-politika monetarja tal-BĊE adottati f'Settembru komplew jikkontribwixxu biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli ħafna. Għalhekk, il-miżuri tal-BĊE għadhom ta' benefiċċju għall-ekonomija reali.

Il-BĊE bħalissa qed ifassal il-fehmiet tiegħu dwar kif jista' jappoġġja l-politiki dwar il-klima. Għal dan il-għan, jipparteċipa fin-Network għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja (NGFS), kollaborazzjoni ta' grupp kbir ta' banek ċentrali, superviżuri u istituzzjonijiet internazzjonali. F'dan il-grupp, jinvolvi ruħu fit-tfassil ta' fehmiet dwar l-aspetti rilevanti tat-tibdil fil-klima u kif il-politiki dwar il-banek ċentrali u dawk superviżorji jistgħu kemm jadattaw għat-tibdil fil-klima kif ukoll jgħinu biex jiġi mmitigat. Billi jidher li din il-ħidma għadha fi stadju bikri, jiena ħerqana li ninvolvi ruħi f'dan id-dibattitu.

Filwaqt li, f'dan l-istadju, jidher li r-riflessjonijiet fil-banek ċentrali huma aktar immirati lejn il-monitoraġġ u l-ġestjoni tar-riskji li jirriżultaw mit-tibdil fil-klima, il-lat tal-politika monetarja tal-BĊE qed jiffaċċja l-kwistjoni ta' kif l-iżviluppi relatati mat-tibdil fil-klima għandhom jiġu integrati fl-analiżi tiegħu u jekk u kif jista' jikkontribwixxi għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, anki permezz tal-programm tiegħu ta' xiri ta' assi.

Aspett li jeħtieġ li jiġi indirizzat huwa l-valutazzjoni tar-riskju tal-assi fir-rigward tar-riskji relatati mal-klima (CRRs) kif ukoll il-konsegwenzi għall-istabbiltà finanzjarja. Jeħtieġ li r-riskju relatat mal-klima jiġi inkorporat fil-mudelli tar-riskju. Hemm bżonn ta' aktar ħidma biex nifhmu kif dan jista' jsir. Abbażi ta' dawn il-mudelli, il-BĊE għandu jqis tali fatturi ta' riskju anki fil-kompiti superviżorji mikroprudenzjali u makroprudenzjali tiegħu kif ukoll fil-valutazzjoni tiegħu tal-haircuts fil-programmi ta' xiri ta' assi. Kwistjoni aktar diffiċli hija jekk il-BĊE għandux jippreferi bonds "ħodor" minn bonds "kannella" fil-programmi tiegħu ta' xiri ta' assi (ara t-tweġiba li jmiss dwar dan il-punt).

11. X'inhi l-fehma tiegħek dwar il-passi meħtieġa biex jiġi ffinanzjat il-Patt Ekoloġiku Ewropew?  X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar l-impatt tal-politika tal-BĊE fuq it-tibdil fil-klima? Taħseb li l-BĊE għandu jallinja x-xiri tal-assi tiegħu mal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-NU u l-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima? Il-programmi ta' xiri ta' assi tal-BĊE għandhom ikunu konformi mal-qafas tat-tassonomija tal-UE? Xi rwol ikollu l-BĊE fin-Network għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja?

Il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, ġustament, inkludiet il-Patt Ekoloġiku Ewropew fost il-prijoritajiet ewlenin tagħha. Minħabba n-natura globali tal-problema, il-kooperazzjoni hija meħtieġa mhux biss fuq livell Ewropew iżda anke fuq livell globali. Fi kwalunkwe każ, fid-dawl tal-urġenza tal-kwistjoni, l-atturi kollha tal-politika ekonomika, inklużi l-banek ċentrali, jeħtieġ li jinkorporaw il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima fl-aġendi tagħhom.

B'hekk, dawk li jfasslu l-politika Ewropea jistgħu jagħmlu differenza billi jindirizzaw din l-isfida flimkien. Pereżempju, il-BEI se jkollu rwol importanti fil-finanzjament ta' investimenti relatati mal-klima. Skont il-pjanijiet tal-Kummissjoni, dawn l-azzjonijiet jiġu msaħħa permezz tal-baġit tal-UE, li, anki fil-kuntest tal-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli, jistgħu jipprovdu appoġġ vitali biex it-tranżizzjoni tiġi ffinanzjata. Se jkunu meħtieġa sforzi addizzjonali biex jiġu mobilizzati fondi privati, u dan jista' jinkiseb permezz ta' strutturi ta' kofinanzjament. Il-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar il-Finanzi Sostenibbli huwa element importanti ieħor fil-kontribut għall-finanzjament tal-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Klassifikazzjoni xierqa tal-assi skont is-sostenibbiltà tagħhom hija kruċjali biex tiggwida d-deċiżjonijiet ta' investiment. It-tassonomija tal-investimenti ħodor hija fil-qalba ta' dawn l-attivitajiet u tgħin biex jiġi evitat il-"greenwashing". Din it-tassonomija, ladarba tiġi adottata u implimentata, tistabbilixxi l-pedament għal kwalunkwe politika ta' investiment sostenibbli u għal miżuri ulterjuri f'dan il-qasam.

Il-biċċa l-kbira tal-ekonomisti jaqblu li l-introduzzjoni tal-ipprezzar tal-karbonju hija l-aktar mod effiċjenti biex jiġu adottati politiki dwar il-klima u biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi (ara wkoll ir-rapport speċjali ta' din is-sena tal-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi dwar l-ipprezzar tal-karbonju). Peress li jwassal biex l-attivitajiet b'intensità għolja ta' karbonju jkunu aktar għaljin, l-ipprezzar tal-karbonju jistabbilixxi l-inċentivi t-tajba għall-individwi u għall-impriżi kif ukoll għall-innovazzjoni. Barra minn hekk, it-tranżizzjoni ekoloġika tirrikjedi investiment privat u pubbliku (eż. fl-infrastruttura u fir-riċerka u l-iżvilupp) kif ukoll mitigazzjoni soċjali tal-effetti distributtivi mhux mixtieqa. Għal din ir-raġuni, hemm ukoll kunsens wiesa' li d-dħul mill-ipprezzar tal-karbonju għandu fil-parti l-kbira jingħata lura fil-forma ta' nfiq ridistributtiv. Sistema komprensiva ta' pprezzar tal-karbonju fil-prinċipju tipprovdi inċentivi xierqa biex il-flussi tal-kapital jiġu diretti mill-ġdid fid-direzzjoni mixtieqa. Għalhekk, l-introduzzjoni tal-ipprezzar tal-karbonju fis-setturi kollha tal-ekonomija għandha tkun prijorità tal-gvernijiet.

It-tranżizzjoni ekoloġika se taffettwa l-ambjent makroekonomiku li l-BĊE jopera fih. Għalhekk, jeħtieġ li jirrifletti fuq ir-rwol tiegħu f'dan l-ambjent li qed jinbidel, filwaqt li jibqa' b'mod ċar fil-limiti tal-mandat tiegħu. Id-deċiżjoni li jingħaqad man-Network għall-Ekoloġizzazzjoni tas-Sistema Finanzjarja, kif imsemmi hawn fuq, hija l-ewwel pass f'dan ir-rigward u turi b'mod ċar l-impenn tal-BĊE li jikkontribwixxi għad-djalogu u li jfassal politiki għall-banek ċentrali u għas-superviżuri. Nifhem u nilqa' l-fatt li l-BĊE għandu rwol attiv fin-Network. Christine Lagarde wriet li hija miftuħa ħafna fir-rigward tal-kwistjoni tat-tibdil fil-klima u, bla dubju, se tibda dibattitu dwar kif il-BĊE jista' jikkontribwixxi biex jindirizza t-tibdil fil-klima fil-mandat tiegħu. Ikun pjaċir kbir tiegħi li nikkontribwixxi għal dan id-dibattitu.

Sal-lum, ix-xiri ta' assi tal-BĊE huwa bbażat fuq il-prinċipju tan-newtralità tas-suq. Kif kitbet Christine Lagarde dan l-aħħar f'ittra lis-Sur Urtasun, Membru tal-Parlament Ewropew, "il-kunċett operattiv tan-newtralità tas-suq tqies bħala l-aktar kunċett xieraq biex, minn naħa waħda, tiġi żgurata l-effikaċja tal-miżuri tal-politika monetarja tal-BĊE minn perspettiva ta' stabbiltà fil-prezzijiet u, min-naħa l-oħra, biex jitħares il-prinċipju ta' ekonomija miftuħa tas-suq." Kif imsemmi f'dik l-ittra, ir-rieżami tal-qafas tal-politika monetarja se jintuża wkoll biex issir riflessjoni dwar il-kwistjoni ta' kif il-kunsiderazzjonijiet rigward is-sostenibbiltà jistgħu jiġu integrati.

Għandu jiġi nnutat li l-programm ta' xiri ta' assi attwali diġà qed jipprovdi kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli biex il-kumpaniji u l-gvernijiet jiffinanzjaw it-tranżizzjoni ekoloġika. Fil-fatt, il-BĊE qed jixtri ammonti konsiderevoli ta' bonds ħodor pubbliċi u privati. Il-bonds ħodor qed jiksbu importanza fis-suq, u dan se jtejjeb il-likwidità ta' xi swieq u awtomatikament isarraf f'importanza akbar tal-bonds ħodor fl-APP.

L-għoti ta' preferenza lil bonds ħodor għandu jiġi vvalutat b'attenzjoni. Dan jista' jwassal għal piż eċċessiv fuq il-bank ċentrali li d-deċiżjonijiet tiegħu jkunu ggwidati mill-mandat tiegħu ta' stabbiltà fil-prezzijiet.

12. Fil-fehma personali tiegħek, il-BĊE għandu jixtri aktar bonds tal-BEI biex jgħin jiffinanzja l-investimenti Ewropej f'konformità mal-objettivi primarji u sekondarji tal-BĊE?

Bonds maħruġa mill-BEI u minn istituzzjonijiet supranazzjonali oħra diġà huma parti mill-programm ta' xiri tas-settur pubbliku u se jinxtraw ukoll taħt ix-xiri ta' assi li reġa' beda. Skont ir-regoli, il-BĊE jixtri dawn il-bonds fis-suq sekondarju soġġett għal-limiti massimi tax-xiri, li issa huma ta' 50%. Attwalment, tali bonds jammontaw għal 12% tax-xiri globali. B'żieda fil-ħruġ ta' bonds mill-BEI, is-sehem tal-bonds tal-BEI fix-xiri ta' assi jista' possibbilment jiżdied b'mod konformi mar-regoli inkwistjoni.

13. X'inhi l-fehma tiegħek dwar l-implimentazzjoni tal-Assistenza ta' Likwidità f'Emerġenza (ELA)? X'jista' jittejjeb fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-għoti tal-ELA?

L-Assistenza ta' Likwidità f'Emerġenza (ELA) għandha rwol kruċjali f'sitwazzjonijiet ta' kriżi. Tingħata b'mod eċċezzjonali lil banek solventi li jkunu qed jiffaċċjaw problemi ta' likwidità fuq perjodu qasir ta' żmien u li ma jkunux jistgħu jiddependu fuq l-operazzjonijiet ewlenin ta' rifinanzjament, pereżempju minħabba nuqqas ta' kollateral eliġibbli.

Ġie deċiż li l-attivitajiet tal-ELA jitwettqu fil-livell nazzjonali (ara l-Artikolu 14.4 tal-Istatut tas-SEBĊ). Dan jimplika li l-ispejjeż u r-riskji mill-ELA jiġġarrbu wkoll fil-livell nazzjonali. Sabiex jiġi evitat li l-ELA tinterferixxi mal-objettivi tal-BĊE, hemm numru ta' salvagwardji, skont id-daqs tal-appoġġ previst, li jistgħu jwasslu wkoll għall-projbizzjoni tal-eżekuzzjoni tal-operazzjonijiet jekk dawn jitqiesu li jinterferixxu mal-politika monetarja unika tal-Eurosistema. Il-ftehim dwar l-ELA, adottat f'Lulju 2017, jiddefinixxi l-allokazzjoni tar-responsabbiltajiet u l-qafas għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni biex tiġi evitata kwalunkwe interferenza bħal din.

B'mod ġenerali, l-ELA kienet effettiva fl-indirizzar ta' nuqqasijiet ta' likwidità fuq perjodu qasir fl-istituzzjonijiet finanzjarji taż-żona tal-euro. Fil-futur, minħabba r-rilevanza ta' riperkussjonijiet transfruntieri speċjalment fir-rigward ta' stress ta' likwidità, jista' jiġi diskuss jekk l-ELA għandhiex tiġi pprovduta fil-livell Ewropew. Peress li s-suq Ewropew bankarju u tal-kapital se jsir aktar u aktar integrat fil-proċess ta' kkompletar tal-Unjoni Bankarja u tal-ħolqien tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali, hemm argumenti addizzjonali biex ir-rwol importanti tal-għoti ta' likwidità ta' emerġenza jiġi ttrasferit għal-livell supranazzjonali. Dan jista' jiffaċilita wkoll il-koordinazzjoni ma' awtoritajiet oħra, bħall-SRB, f'sitwazzjonijiet ta' kriżi. Uħud beżgħu li dan jista' jnaqqas ir-ritmu tal-għoti ta' likwidità f'nofs kriżi. Tali preokkupazzjonijiet ikollhom jiġu kkunsidrati.

14. Xi rwol taħseb li għandu jkollu l-BĊE fl-indirizzar tal-muniti virtwali? Liema opportunitajiet u riskji tara fir-rigward tal-assi virtwali? Kif taħseb li għandu jkun strutturat qafas regolatorju xieraq għall-muniti virtwali (u l-"istablecoins" b'mod partikolari)?  

Fid-deċennji li għaddew, għadd kbir ta' muniti virtwali ġew żviluppati abbażi ta' blockchains u ta' teknoloġija tar-reġistru distribwit. Sal-lum, dawn il-muniti virtwali ma kinux kapaċi jissodisfaw il-funzjonijiet tal-flus, l-aktar minħabba l-volatilità għolja tal-valutazzjonijiet tagħhom. Għalhekk, il-biċċa l-kbira tal-muniti virtwali ma jintużawx b'mod effettiv bħala mezz ta' skambju u minflok jistgħu jitqiesu bħala assi spekulattivi.

Inizjattivi privati aktar reċenti, b'mod partikolari l-inizjattiva Libra ta' Facebook u l-Libra Association, tjiebu meta mqabbla ma' muniti virtwali preċedenti bħal Bitcoin, f'żewġ aspetti: huma bbażati fuq assi, li jistabbilizzaw il-valur tagħhom (għalhekk, jissejħu "stablecoins"); u jistgħu jiddependu fuq in-networks enormi tal-fornituri tagħhom, bħal Facebook. L-istablecoins jista' jkollhom il-vantaġġ li jiffaċilitaw il-pagamenti, speċjalment f'kuntest globali, billi jnaqqsu l-ispejjeż u jżidu l-veloċità. Barra minn hekk, jista' jkollhom rwol utli fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw fejn ħafna nies m'għandhomx aċċess għall-banek iżda jistgħu jużaw l-apparat mobbli tagħhom biex jagħmlu l-pagamenti.

Madankollu, l-istablecoins iġibu magħhom riskji kbar. L-istablecoins huma teknoloġija ġdida li fil-biċċa l-kbira ma ġietx ittestjata. Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tagħhom, iridu jiġu indirizzati r-riskji inerenti. Il-konsumaturi qed jiffaċċjaw riskji varji, relatati mal-valur u l-likwidità tal-munita kif ukoll mal-privatezza, minħabba li t-tranżazzjonijiet ta' pagamenti jistgħu, fil-prinċipju, ikunu marbuta ma' informazzjoni oħra fin-network partikolari. Riskju kbir ieħor jirrigwarda l-periklu ta' pagamenti illegali, bħall-finanzjament tat-terroriżmu jew il-ħasil tal-flus, li jista' jkun diffiċli li jiġu kkontrollati f'dawn iċ-ċirkustanzi. It-tielet riskju jikkonċerna l-istabbiltà finanzjarja. Skont l-implimentazzjoni eżatta, jista' jkun hemm riskji ta' assalti, u dan jagħti lok għal bejgħ bl-għaġġla u potenzjalment jinfirex għall-bqija tas-sistema finanzjarja. Fl-aħħar nett, għal darb'oħra skont id-disinn eżatt, l-istablecoins jistgħu jaffettwaw it-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Għalhekk huwa importanti li ssir ħidma fuq id-definizzjoni ta' regolamentazzjoni xierqa. Oqsma importanti jikkonċernaw il-governanza, l-integrità finanzjarja, is-sikurezza (inkluża l-protezzjoni mir-riskju ċibernetiku), id-data u l-protezzjoni tal-konsumatur, kif ukoll l-istabbiltà finanzjarja. Fl-istess ħin, l-innovazzjoni m'għandhiex titrażżan mir-regolamentazzjoni, li għandha ssegwi l-prinċipji ta' "l-istess negozju, l-istess regoli", tan-newtralità teknoloġika u tal-proporzjonalità.

L-arranġamenti dwar l-istablecoins jistgħu faċilment isiru sistemiċi, minħabba d-daqs potenzjali u l-firxa globali. Dan jimplika li s-sorveljanza tagħhom taqa' taħt il-kompetenza tal-Eurosistema. Il-BĊE għandu wkoll ir-responsabbiltà li jippromwovi l-funzjonament bla xkiel, is-sikurezza u l-effiċjenza tas-sistema ta' pagament. Minħabba l-iskala globali tal-arranġamenti dwar l-istablecoins li joperaw b'mod transfruntier, kwalunkwe approċċ regolatorju jrid ikun ibbażat fuq kollaborazzjoni globali. Għalhekk, l-inizjattivi li għaddejjin fil-livell tal-G7 huma kruċjali.

Il-ħolqien tal-muniti virtwali, b'mod ġenerali, u tal-istablecoins, b'mod partikolari, jista' jitqies bħala indikazzjoni li s-sistema ta' pagament attwali hija soġġetta għal ineffiċjenzi, li għandhom jiġu indirizzati. Il-BĊE fil-passat impenja ruħu li jtejjeb is-sistemi ta' pagament u għandu jkompli jagħmel dan fil-futur fil-funzjonijiet tiegħu bħala operatur tas-sistema ta' pagament, superviżur u katalist għall-bidla.

15. Kif tivvaluta l-interazzjonijiet bejn is-sistemi ta' pagament u l-politika monetarja? X'għandu jkun ir-rwol tal-BĊE, bħala l-bank ċentrali tal-ħruġ, fuq il-kmamar tal-ikklerjar tal-kontropartijiet ċentrali (CCPs)?

Is-sistemi ta' pagament għandhom rwol importanti għall-politika monetarja. Jekk, pereżempju, l-istablecoins jintużaw dejjem aktar bħala ħażna ta' valur u jibda jsir ukoll self fi stablecoins, it-trażmissjoni tal-politika monetarja domestika tista' tiddgħajjef b'mod sostanzjali. F'dan il-każ partikolari, il-livell jiddependi b'mod kruċjali fuq liema muniti jiġu inklużi fil-basket ta' riżerva. Fi kwalunkwe każ, il-BĊE għandu interess qawwi li jissorvelja l-iżvilupp ta' sistemi ta' pagament privati biex iżomm il-kontroll tiegħu fuq il-politika monetarja.

Il-kontropartijiet ċentrali (CCPs) huma attur importanti ieħor fis-sistema finanzjarja. Matul l-aħħar għaxar snin, it-tkabbir tal-ikklerjar ċentrali żied l-importanza sistemika tas-CCPs f'diversi ġurisdizzjonijiet. Għalhekk, il-qafas regolatorju rivedut (EMIR 2) se jkun fundamentali biex jitnaqqas ir-riskju, u biex jgħin biex jiġi evitat il-kollass tas-sistema finanzjarja fil-futur. L-EMIR 2, b'mod partikolari, se jsaħħaħ is-superviżjoni tal-UE ta' CCPs sistemikament rilevanti li jinsabu barra ż-żona tal-euro u ammonti sinifikanti ċari ta' strumenti denominati f'euro. Se jiżgura l-involviment tal-banek ċentrali ta' emissjoni (jiġifieri l-BĊE fiż-żona tal-euro), li jkunu jistgħu jwettqu attivitajiet ta' sorveljanza.

Ir-Regolament dwar l-SSM jiddikjara espliċitament li l-BĊE mhuwiex is-superviżur tas-CCPs. Madankollu, hemm konnessjonijiet mill-qrib bejn l-ikklerjar ċentrali, is-sistema ta' pagament u l-mandat tal-BĊE.

L-ewwel nett, il-funzjonament tas-suq ta' riakkwist tal-euro, li huwa kruċjali għat-trażmissjoni tal-politika monetarja, jiddependi fil-biċċa l-kbira fuq is-CCPs. Għalhekk, il-BĊE għandu interess qawwi li jevita jew inaqqas it-tfixkil fis-suq ta' riakkwist tal-euro relatat mas-CCPs jew li jaffettwahom. It-tieni, is-CCPs għandhom rwol importanti fis-sistema ta' pagament billi jidderieġu ammonti kbar ta' likwidità, filwaqt li jservu bħala ċentri tas-swieq finanzjarji li permezz tagħhom id-diffikultajiet jistgħu jinfirxu malajr. It-tielet, il-BĊE jista' jintalab jipprovdi appoġġ ta' likwidità ta' emerġenza lill-banek li jipparteċipaw f'CCPs jew lis-CCPs innifshom.

16. Liema rwol tara għal tranżazzjonijiet ibbażati fuq flus kontanti meta mqabbla ma' tranżazzjonijiet diġitali fil-ġejjieni?

Filwaqt li l-użu ta' flus kontanti x'aktarx ikompli jonqos, nemmen li huwa improbabbli li jispiċċa għalkollox fis-snin li ġejjin.

Id-data turi b'mod ċar li t-tranżazzjonijiet mingħajr flus kontanti żdiedu b'mod sostanzjali matul dawn l-aħħar snin. Id-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni kienu xpruni ewlenin. Fl-istess ħin, hemm eteroġeneità kbira fost l-Istati Membri, u l-flus kontanti għadhom l-istrument ta' pagament favorit għal ċerti tipi ta' tranżazzjonijiet. Din ir-reżiljenza fl-użu tal-flus kontanti hija dovuta għall-karatteristiċi uniċi tagħhom, bħall-privatezza. Barra minn hekk, l-użu tagħhom ma jirrikjedix infrastrutturi tal-IT. Fatturi kulturali jista' jkollhom rwol ukoll.

Għalhekk, nemmen li għalkemm jista' jkun mistenni li d-drawwiet ta' pagament jinbidlu malajr, mhux l-inqas permezz ta' użu jiżdied ta' kartieri diġitali, il-flus kontanti x'aktarx li jibqgħu popolari f'ċerti pajjiżi u fost ċerti gruppi ta' utenti.

17. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar karti ta' flus b'denominazzjoni għolja f'euro?

Fil-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini ordinarji, il-karti tal-flus b'denominazzjoni għolja għandhom rwol minuri. Madankollu, jistgħu jkunu sinifikanti bħala ħażna ta' valur u bħala mezz ta' pagament biex jinxtraw oġġetti għaljin. Fl-istess ħin, jistgħu jiffaċilitaw attivitajiet illeċiti, bis-saħħa tal-possibbiltà li jiġu ttrasferiti ammonti kbar bi spejjeż ta' trasportazzjoni baxxi.

Għalhekk, il-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema waqqfu l-ħruġ ta' karti tal-flus ta' EUR 500 fil-bidu tas-sena. Huwa importanti li jiġi ċċarat li l-karti tal-flus ta' EUR 500 iżommu l-valur tagħhom u jibqgħu munita legali. Iċ-ċirkolazzjoni ta' dawn il-karti tal-flus tonqos gradwalment u, eventwalment, dawn il-karti tal-flus jiġu rtirati miċ-ċirkolazzjoni.

B'mod ġenerali, il-konsegwenzi ta' dan l-irtirar ikunu żgħar għaċ-ċittadini. L-attivitajiet leġittimi jitwettqu abbażi ta' karti tal-flus b'denominazzjonijiet iżgħar, filwaqt li l-attivitajiet illegali jistgħu jidħlu fl-isfera diġitali. Għalhekk, il-kontroll tas-sistemi ta' pagament diġitali jista' jkollu rwol ikbar fil-ġlieda kontra tranżazzjonijiet ta' pagamenti illegali fil-futur mill-irtirar tal-karti tal-flus b'denominazzjoni kbira.

18. X'inhi l-fehma tiegħek dwar l-eteroġeneità tal-kundizzjonijiet monetarji u tal-aċċess għall-kreditu fiż-żona tal-euro u l-impatt tagħha fuq il-politika monetarja unitarja tal-BĊE?  

Qabel il-kriżi finanzjarja globali, kien jidher li l-kundizzjonijiet monetarji u l-aċċess għall-kreditu kienu fil-biċċa l-kbira kkonverġew, u b'hekk iffaċilitaw it-trażmissjoni tal-politika monetarja. Madankollu, il-kriżi wasslet għad-diverġenza drammatika tal-kundizzjonijiet tas-self fl-Istati Membri, u dan fixkel it-trażmissjoni tal-politika monetarja lin-negozji u lill-unitajiet domestiċi.

F'dawn l-aħħar snin rajna titjib sostanzjali fil-kundizzjonijiet monetarji u fl-aċċess għall-kreditu fiż-żona tal-euro, li fil-biċċa l-kbira huwa dovut għall-miżuri ta' akkomodazzjoni tal-BĊE. Il-miżuri ta' taffija li bdew f'nofs l-2014 kienu kapaċi jnaqqsu b'mod sinifikanti r-rati tas-self tal-banek fiż-żona tal-euro. Barra minn hekk, il-varjazzjoni tagħhom bejn il-pajjiżi naqset ukoll, u dan jimplika taffija sostanzjali tal-kundizzjonijiet finanzjarji għall-impriżi u għall-unitajiet domestiċi fiż-żona tal-euro kollha. Dawn il-kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli kkontribwew għal tkabbir tas-self mill-banek, li min-naħa tiegħu affettwa b'mod pożittiv l-investiment privat u l-konsum u b'hekk ikkontribwixxa għal tkabbir ekonomiku aktar b'saħħtu.

B'mod ġenerali, bis-saħħa tal-miżuri tal-BĊE, il-politika monetarja unika fiż-żona tal-euro, li ġiet ostakolata matul il-kriżi, issa ġiet irrestawrata. Il-kundizzjonijiet monetarji aktar omoġenji għenu lill-BĊE jissalvagwardja l-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tal-politika monetarja tiegħu.

19. Diversi Stati Membri tal-UE qed iħejju biex jissieħbu fiż-żona tal-euro. Kif tipprevedi li jiġu evitati diverġenzi ulterjuri bejn l-Istati Membri taż-żona tal-euro matul id-deċennju li ġej fid-dawl tal-kundizzjonijiet ekonomiċi fl-istati kandidati? X'inhu x-xenarju ekonomiku preferut tat-tkabbir taż-żona tal-euro?  

L-adozzjoni tal-euro tirrikjedi livell xieraq ta' konverġenza. Għalhekk, il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea jippubblikaw rapporti regolari li jiddiskutu l-progress li jkun sar mill-pajjiżi mhux fiż-żona tal-euro fir-rigward tal-konverġenza. Dan jinkludi l-progress ta' kull pajjiż lejn il-kisba tal-kriterji ta' Maastricht. Minbarra dan, ir-rapporti jikkunsidraw ukoll jekk il-proċess ta' konverġenza huwiex sostenibbli, u dan jiddependi wkoll minn fatturi istituzzjonali.

Barra minn hekk, minħabba l-istabbiliment tal-Unjoni Bankarja, l-adozzjoni tal-euro timplika l-parteċipazzjoni fis-superviżjoni bankarja komuni, jiġifieri fl-SSM. Għalhekk, il-pajjiżi li jixtiequ jadottaw l-euro huma mistennija jidħlu f'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżjoni bankarja tal-BĊE qabel ma jadottaw l-euro, u jissodisfaw rekwiżiti speċifiċi ta' riforma. Il-proċess għall-istabbiliment ta' kooperazzjoni mill-qrib huwa stabbilit fir-Regolament dwar l-SSM u fid-Deċiżjoni tal-BĊE dwar il-kwistjoni. Ladarba tkun stabbilita kooperazzjoni mill-qrib, il-banek sinifikanti fil-pajjiż jiġu ssorveljati mill-BĊE permezz ta' struzzjonijiet mogħtija lill-awtorità kompetenti nazzjonali. Din il-preparazzjoni bir-reqqa u b'attenzjoni ssir biex tiġi żgurata tranżizzjoni bla xkiel lejn il-mekkaniżmu tar-rata tal-kambju u, finalment, l-euro.

Skont it-Trattati, bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit u tad-Danimarka li huma soġġetti għal klawżola ta' nonparteċipazzjoni, l-Istati Membri kollha tal-UE eventwalment huma mistennija jadottaw l-euro.

20. X'inhuma r-riskji/l-opportunitajiet ewlenin futuri għall-euro?  

L-ewwel għoxrin sena tal-euro ħolqu sfidi serji għall-munita komuni. Iżda l-Unjoni Ekonomika u Monetarja (UEM) Ewropea rreżistiet tajjeb ħafna. Wara 20 sena, l-appoġġ taċ-ċittadini għall-euro qiegħed fl-ogħla livell li qatt kien, b'76% jesprimu l-appoġġ tagħhom għall-munita unika. Anki f'nofs il-kriżi, l-appoġġ għall-munita unika fost il-popolazzjoni u fost il-biċċa l-kbira tal-mexxejja Ewropej baqa' għoli.

L-euro ġab bosta vantaġġi għall-Istati Membri u għaċ-ċittadini tagħhom: suq domestiku kbir ibbażat fuq stabbiltà monetarja, spejjeż ta' finanzjament aktar baxxi, kif ukoll spejjeż ta' tranżazzjoni aktar baxxi u n-nuqqas ta' riskju tar-rata tal-kambju fil-kummerċ u fl-investiment transfruntier. Naturalment, il-kriżi esponiet dgħufijiet gravi tal-arkitettura taż-żona tal-euro fl-isfera finanzjarja, fiskali u ekonomika. Il-frammentazzjoni finanzjarja, politiki fiskali kontroċikliċi insuffiċjenti u ritmu baxx ta' riformi strutturali ħolqu sfida sinifikanti għaż-żona tal-euro. Iżda sar progress sostanzjali, mhux l-inqas permezz tal-istabbiliment tal-Unjoni Bankarja, inklużi superviżjoni komuni u mekkaniżmu uniku ta' riżoluzzjoni, kif ukoll il-MES.

Madankollu, jinħtieġu passi ulterjuri biex iż-żona tal-euro tiġi stabbilizzata b'mod sostenibbli u biex jinkisbu bis-sħiħ il-benefiċċji mis-Suq Uniku. Kif enfasizzajna fl-hekk imsejjaħ "7 plus 7 Report", dan jirrikjedi approċċ bilanċjat li jgħaqqad il-kondiviżjoni tar-riskju u d-dixxiplina fis-suq. B'mod konkret, dan jinkludi l-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja, inkluża skema komuni ta' assigurazzjoni tad-depożiti u regolamentazzjoni xierqa ta' esponimenti sovrani, Unjoni tas-Swieq Kapitali aktar profonda, kif ukoll qafas fiskali modifikat. Tali riformi jridu jiġu akkumpanjati minn politiki ekonomiċi sodi u sostenibbli li jrawmu l-innovazzjoni, l-inklużjoni u t-tkabbir ekonomiku, filwaqt li l-politika dwar il-klima tkun prijorità.

L-isfidi ġeopolitiċi li jirriżultaw miċ-ċaqliq tas-setgħat globali jimplikaw li l-Ewropa u ż-żona tal-euro jeħtieġ li jibnu bażi interna soda sabiex jippromwovu aktar iż-żamma tal-ordni multilaterali.

Iż-żona tal-euro qed tħabbat wiċċha wkoll ma' għadd ta' bidliet strutturali, relatati mal-wasla tal-kriptovaluti, id-diġitalizzazzjoni, iċ-ċibersigurtà u l-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.

Fil-limiti tal-mandat tiegħu, il-BĊE jista' jikkontribwixxi għall-indirizzar ta' dawk l-isfidi billi jħaddan il-bidla u jipprovdi analiżi u pariri sodi.

21. Fil-fehma tiegħek, x'inhuma l-akbar riskji u sfidi għall-BĊE?

Meta wieħed iħares lejn it-terminu qasir, iż-żona tal-euro gawdiet minn perjodu twil ta' tkabbir iżda l-ekonomija bdiet titlef l-impetu. Jidher li l-fattur kruċjali li wassal għal dawn l-iżviluppi huwa ż-żieda fl-inċertezza fl-ekonomija dinjija. Jekk iseħħ xi wieħed mir-riskji negattivi, pereżempju minħabba eskalazzjoni ġdida tal-kunflitt kummerċjali, jista' jkun iktar diffiċli li tiġi evitata reċessjoni. Madankollu, il-livell għoli ta' akkomodazzjoni monetarja jagħmel tali xenarju inqas probabbli.

F'perspettiva aktar fit-tul, il-BĊE jkollu jaġġusta għal bidliet strutturali bħal kwalunkwe aġent ieħor fl-ekonomija. Dan jikkonċerna l-iktar id-diġitalizzazzjoni u t-tibdil fil-klima, iżda anki t-tnaqqis strutturali fir-rati tal-imgħax – fenomenu globali – minħabba soċjetajiet li qed jixjieħu u trasformazzjonijiet fl-istrutturi tal-produzzjoni.

Il-kombinazzjoni ta' riskji ogħla għall-prospettivi u ta' rati strutturalment aktar baxxi tagħmel it-twettiq tal-politika monetarja aktar diffiċli. Billi r-rati ta' politika ta' riferiment diġà huma baxxi, l-ispazju taħt l-istrumenti ta' politika monetarja konvenzjonali tal-BĊE huwa limitat.

Għalhekk, il-miżuri tal-politika monetarja tal-BĊE jkollhom jiġu ggwidati minn valutazzjoni bir-reqqa tal-benefiċċji u l-ispejjeż tagħhom, meta jitqiesu l-effetti tagħhom fuq il-prospettivi ekonomiċi u ta' inflazzjoni kif ukoll l-implikazzjonijiet tagħhom għall-istabbiltà finanzjarja. Fid-dawl tal-isfidi fit-tul, il-BĊE jkollu jiddiskuti kif jista' jikkontribwixxi għall-indirizzar tal-bidliet strutturali fil-mandat tiegħu. Ir-rieżami li jmiss tal-istrateġija dwar il-politika monetarja u tal-qafas operazzjonali tal-BĊE jipprovdi opportunità eċċellenti biex issir riflessjoni dwar dawn il-kwistjonijiet.

Fl-aħħar nett, il-kumplessità tal-ambjent timplika wkoll li, fil-futur, il-komunikazzjoni lill-pubbliku jeħtieġ li jkollha rwol akbar. F'xi pajjiżi, ir-rati tal-imgħax baxxi jitqiesu b'mod kritiku ħafna u l-BĊE jingħata t-tort għal dan l-iżvilupp. Ir-riskju huwa li dan idgħajjef il-fiduċja fil-munita komuni fuq perjodu twil. Fil-passat, il-komunikazzjoni kienet diretta prinċipalment lejn is-swieq finanzjarji. Fil-futur, il-komunikazzjoni mal-pubbliku inġenerali għandu jkollha rwol akbar. Fid-dawl tal-impatt li l-politika monetarja għandha fuq in-nies, jeħtieġ li jifhmu aħjar kemm ir-rwol kif ukoll il-limitazzjonijiet tal-politika tal-bank ċentrali. Dan jikkonċerna wkoll il-ħtieġa ta' taħlita aħjar ta' politiki ekonomiċi sabiex jitrawwem l-iżvilupp ekonomiku taż-żona tal-euro.

 

22. X'inhuma r-riskji relatati mal-Brexit għall-istabbiltà finanzjarja? Kif tara r-rwol tal-BĊE fl-indirizzar ta' dawk ir-riskji?

In-negozjati twal u mhux konklużivi dwar il-Brexit ikkawżaw ħafna inċertezza fl-ekonomija tal-UE. Dan x'aktarx li dgħajjef l-investiment u t-tkabbir ekonomiku fir-Renju Unit, b'xi effetti konsegwenzjali fiż-żona tal-euro. Minkejja l-estensjoni tas-sħubija tar-Renju Unit sal-31 ta' Jannar 2020, l-inċertezza politika tibqa', u Brexit mingħajr ftehim għadu ma jistax jiġi eskluż. Tali xenarju jista' jiġġenera volatilità sinifikanti tas-suq u riperkussjonijiet sistemiċi ma jistgħux jiġu esklużi għalkollox.

Il-banek ċentrali u l-istituzzjonijiet finanzjarji jidher li huma mħejjija sew għal xenarju bħal dan u għalhekk ir-riskju ta' avveniment sistemiku jitqies li huwa żgħir. L-UE u l-gvernijiet nazzjonali adottaw salvagwardji biex jindirizzaw tfixkil possibbli, b'mod partikolari għas-servizzi finanzjarji transfruntieri. Kwistjonijiet kritiċi huma l-kontinwità tal-kuntratti u l-attivitajiet tal-ikklerjar permezz tas-CCPs.

Il-BĊE pparteċipa f'dan il-proċess u għandu jkompli jissorvelja l-iżviluppi mill-qrib u jivvaluta r-riskji għall-ekonomija taż-żona tal-euro u għas-sistema finanzjarja. Il-banek u atturi privati oħra ntalbu jimplimentaw pjanijiet ta' kontinġenza u jħejju għal ebda ftehim. Is-salvagwardji għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm ikun hemm ċertezza sħiħa dwar il-Brexit. Fi kwalunkwe każ, il-BĊE jżomm kundizzjonijiet ta' likwidità favorevoli u livell għoli ta' akkomodazzjoni monetarja, u jista' jieħu azzjoni xierqa biex jissalvagwardja l-istabbiltà finanzjarja jekk il-kundizzjonijiet ta' finanzjament u likwidità jiddeterjoraw.

23. Taħseb li l-qafas attwali tal-governanza ekonomika jinkoraġġixxi politiki fiskali proċikliċi? Il-qafas attwali jistabbilixxi l-inċentivi t-tajba għall-investiment pubbliku? X'tip ta' riformi taħseb li huma meħtieġa għal dan il-qafas? X'inhi l-fehma tiegħek dwar aktar armonizzazzjoni Ewropea fil-qasam tat-taxxi korporattivi?

Politika fiskali kontroċiklika effettiva hija fundamentali għall-istabbiltà makroekonomika. F'unjoni monetarja, il-politika fiskali hija l-istrument ewlieni biex jiġu indirizzati x-xokkijiet asimmetriċi, peress li l-politika monetarja unika hija diretta lejn iż-żona tal-euro kollha kemm hi u r-rata tal-kambju ma tistax tibqa' tintuża għal dan l-iskop. Għal dan il-għan, ir-regoli fiskali jridu jkunu flessibbli biżżejjed biex jippermettu li jkun hemm politika kontroċiklika filwaqt li jipprevjenu dejn pubbliku eċċessiv u insostenibbli u filwaqt li l-klawżola tas-salvataġġ finanzjarju (Artikolu 125 TFUE) issir kredibbli.

B'mod ġenerali, is-sitwazzjoni attwali tidher pożittiva. Ħafna pajjiżi taż-żona tal-euro laħqu l-objettivi baġitarji tagħhom fuq terminu medju (MTO) kif stabbiliti mill-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, u mhija għaddejja ebda Proċedura ta' Defiċit Eċċessiv (PDE). Madankollu, il-progress fit-tnaqqis tal-livell tad-dejn tal-gvern ma kienx biżżejjed f'xi pajjiżi, peress li l-konformità mar-regoli fiskali u l-infurzar tagħhom ma kinux ottimali. Filwaqt li r-rendimenti tal-bonds sovrani naqsu b'mod sostanzjali meta mqabbla ma' qabel, tali żviluppi jistgħu jmorru lura malajr f'każ ta' xokkijiet politiċi jew ekonomiċi.

Kollox ma' kollox, il-qafas fiskali tal-UE, inklużi r-regoli tal-PST, ma ssodisfax l-aspettattivi għalkollox. Minbarra l-kumplessità eċċessiva tiegħu, kien diffiċli li d-defiċits strutturali jiġu stmati f'ħin reali. Għalhekk, ir-regoli fiskali jistgħu jkunu stretti wisq fi żminijiet ħżiena, filwaqt li jkunu laxki wisq fi żminijiet tajbin. Huwa ċar ukoll li r-regola li tipprojbixxi s-salvataġġ finanzjarju hija nieqsa mill-kredibbiltà peress li l-ispejjeż tal-inadempjenza sovrana jkunu sostanzjali. Fl-aħħar nett, l-UEM m'għandhiex l-għodod għall-kondiviżjoni tar-riskji u għall-istabbilizzazzjoni. Dawn il-kwistjonijiet kollha huma marbuta: b'referenza għas-suġġett tas-"7 plus 7 Report", id-dixxiplina fis-suq ma tistax tkun kredibbli peress li hemm ftit wisq kondiviżjoni tar-riskji biex jiġi limitat il-kontaġju u jitnaqqsu l-ispejjeż tar-ristrutturar tad-dejn.

Ir-riformi tal-qafas fiskali tal-UE jidher li huma ġustifikati minn tliet aspetti. L-ewwel nett, f'termini tar-regoli nnifshom, l-aktar għażla prominenti proposta hija li nimxu lejn objettiv ta' dejn fit-tul flimkien ma' regola dwar l-infiq. It-tieni, jidher li huwa kruċjali li l-gvernijiet iżidu s-sehem ta' investiment li jsaħħaħ il-produttività fl-infiq globali tagħhom. It-tielet, dawn ir-riformi għandhom jiġu kkomplementati b'kapaċità fiskali taż-żona tal-euro li tipprevedi l-kondiviżjoni tar-riskji. Tali kapaċità tista' titfassal bħala skema ta' riassigurazzjoni kontra l-qgħad kompatibbli mal-inċentivi, iżda hemm possibbiltajiet oħra. L-element kritiku huwa li strument fil-livell taż-żona tal-euro jgħin biex jinternalizza r-riperkussjonijiet fl-Istati Membri, li ma jitqisux mill-Istati Membri nnifshom.

Fl-aħħar nett, l-inizjattivi bil-għan tal-introduzzjoni ta' taxxi korporattivi minimi jistgħu jkunu utli biex jiġu evitati prattiki tat-taxxa aggressivi żżejjed u l-erożjoni tal-bażi tat-taxxa. Madankollu, il-kompetizzjoni fil-qasam tat-taxxa xorta waħda jista' jkollha rwol pożittiv u m'għandhiex titneħħa kompletament.

24. Taħseb li ż-żona tal-euro teħtieġ Ass Sikur Ewropew mhux biss biex jgħin jistabbilizza s-swieq finanzjarji u jippermetti lill-banek inaqqsu l-iskopertura tagħhom għad-dejn nazzjonali, iżda anki bħala mod biex jiffaċilita t-trażmissjoni korretta tal-politika monetarja? Kif jista' jinkiseb dan?

L-"assi sikuri" għandhom għadd ta' benefiċċji: jipprovdu rata normattiva tal-imgħax għall-kurva tar-rendiment sħiħa, iservu bħala ħażna ta' valur u jipprovdu sors ta' finanzjament irħis għall-emittent. Kwalità ewlenija oħra hija li, jekk imfassla sew, jipprovdu sikurezza fi żminijiet ta' kriżi.

It-twettiq ta' politika monetarja mhux standard ikun iktar faċli jekk ikun jista' jiddependi fuq assi sikur wieħed taż-żona tal-euro. Assi sikur jista' jikkontribwixxi wkoll biex it-trażmissjoni tal-politika monetarja tal-BĊE ssir aktar uniformi fl-Istati Membri billi tiġi evitata l-frammentazzjoni. Fl-aħħar nett, assi sikur li ma jkunx sensittiv għall-iżviluppi tar-riskju sovran fi Stati Membri individwali jista' jgħin ukoll biex jittaffew iċ-ċrieki vizzjużi bejn il-banek domestiċi u s-sovrani – kif ukoll il-ħarbiet għas-sikurezza – li ġew osservati matul l-aħħar kriżi, u jiffaċilita l-integrazzjoni finanzjarja. Dan imbagħad jista' wkoll iwitti t-triq għall-ikkompletar tal-Unjoni Bankarja peress li tħassib dwar regolamentazzjoni ta' esponimenti sovrani huwa inqas rilevanti fil-preżenza ta' assi sikur taż-żona tal-euro.

Il-kriżi finanzjarja preċedenti wasslet għal rivalutazzjoni qawwija tar-riskji, u dan effettivament naqqas il-provvista ta' assi sikuri. Fl-istess ħin, varjetà ta' fatturi (eż. regoli regolatorji ġodda, bħar-rekwiżiti ta' likwidità għall-banek, jew żviluppi demografiċi fl-ekonomiji avvanzati) żiedu d-domanda għal assi sikuri. Għal dawn ir-raġunijiet, l-assi sikuri huma meqjusa skarsi fl-ambjent attwali, u l-iskarsezza tagħhom tista' tħalli impatt negattiv fuq is-swieq finanzjarji u s-settur bankarju, fuq l-implimentazzjoni tal-politika monetarja u fuq it-tkabbir ekonomiku.

L-istabbiliment ta' assi sikur komuni jista' jimmitiga b'mod effettiv l-iskarsezza ta' assi sikuri fiż-żona tal-euro, jista' jkun ta' benefiċċju għall-arkitettura tal-UEM u jista' jsaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-euro. Madankollu, għandha tingħata attenzjoni kbira fid-disinn tal-assi sikuri fiż-żona tal-euro sabiex tiġi evitata l-mutwalizzazzjoni tar-riskji, peress li dan ma jkunx xieraq fid-dawl tal-istruttura attwali tal-UEM bħala unjoni ta' stati sovrani. Il-proposti diskussi bl-aktar mod prominenti għall-assi sikuri huma dawk tal-SBBS u l-E-bonds. Filwaqt li l-ewwel proposta tiddependi fuq is-segmentazzjoni, it-tieni waħda tiddependi fuq is-subordinazzjoni. Iż-żewġ proposti għandhom id-dgħufijiet tagħhom, iżda juru l-fattibbiltà ta' disinni intelliġenti li ma jwasslux għall-mutwalizzazzjoni tad-dejn. Għad fadal ħafna xi jsir.

Filwaqt li l-BĊE jista' jipprovdi analiżi u pariri dwar assi sikur, l-introduzzjoni u d-disinn tiegħu mhumiex f'idejn il-BĊE.

25. X'inhi l-fehma tiegħek dwar id-dibattitu li għaddej bħalissa dwar il-livelli għolja persistenti ta' dejn pubbliku u privat fiż-żona tal-euro? Kif tara l-possibbiltà prevista mill-Kummissjoni Ewropea ta' Teżor taż-żona tal-euro li jaċċessa s-swieq finanzjarji f'isem il-membri tagħha biex jiffinanzja parti mill-ħtiġijiet regolari tagħhom ta' rifinanzjament?

Il-livelli għolja ta' dejn privat u pubbliku huma vulnerabbiltà ewlenija taż-żona tal-euro. Illum, is-sitwazzjoni hija kemxejn aħjar milli kienet fis-snin ta' wara l-kriżi. Il-proporzjonijiet tad-dejn privat għall-PDG niżlu minn livell massimu ta' 147 % fl-2015 għal-livell attwali ta' madwar 137 %, filwaqt li b'mod ġenerali, il-proporzjonijiet tad-dejn pubbliku għall-PDG naqsu minn 94,4 % fl-2014 għal madwar 87 % fl-2018. Iżda tali kobor għadu sostanzjali.

Għalhekk, ma hemm l-ebda lok għall-kompjaċenza. Il-livelli għolja ta' dejn pubbliku u privat qabel il-kriżi finanzjarja wrew li kienu vulnerabbiltà sinifikanti f'ħafna Stati Membri. Barra minn hekk, l-istampa ta' titjib ġenerali qed taħbi l-eteroġeneità sottostanti qawwija. Il-livelli tad-dejn privat għadhom ogħla minn dak li huwa meqjus sensibbli skont il-Proċedura ta' Żbilanċ Makroekonomiku, u l-livelli tad-dejn pubbliku f'għadd ta' pajjiżi għadhom ogħla minn dak li huwa permess skont il-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir, filwaqt li hemm diversi Stati Membri li għandhom proporzjonijiet ta' dejn pubbliku ogħla minn 100 % tal-PDG. Bosta Stati Membri ma sfruttawx biżżejjed is-snin preċedenti, ikkaratterizzati minn rati tal-imgħax baxxi u tkabbir b'saħħtu, biex inaqqsu l-livelli tad-dejn pubbliku tagħhom. Dan jista' jkun ta' theddida għall-istabbiltà taż-żona tal-euro jekk is-sitwazzjoni ta' tnaqqis fir-ritmu ekonomiku tmur għall-agħar.

It-tnaqqis tal-proporzjon tad-dejn kemm pubbliku kif ukoll privat huwa inevitabbli. Fil-livell nazzjonali, dan jirrikjedi politiki fiskali sodi kif ukoll l-użu ta' strumenti makroprudenzjali. F'fażijiet ta' konsolidazzjoni, huwa importanti liema tipi ta' nfiq jiġu maqtugħa. Kompożizzjoni li tiffavorixxi aktar it-tkabbir tal-finanzi pubbliċi timplika t-trasferiment tar-riżorsi lejn l-investiment pubbliku. Min-naħa tal-privat, dan jista' jgħin biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ta' qafas aktar favorevoli biex jitnaqqsu l-isporġenzi tad-dejn privat.

Aktar importanti minn hekk, hemm bżonn li tingħata spinta lit-tkabbir ekonomiku biex jiżdied id-denominatur tal-proporzjonijiet tad-dejn. L-implimentazzjoni ta' riformi strutturali li jtejbu l-produttività u jiżguraw il-prosperità fit-tul huma kruċjali f'dan ir-rigward. It-trawwim tas-Suq Uniku huwa mod importanti biex titrawwem il-produttività.

Il-politiki nazzjonali jistgħu jiġu appoġġati fil-livell Ewropew, permezz tat-tisħiħ tal-inċentivi għal dawk li jfasslu l-politika nazzjonali biex iwettqu politiki fiskali u ekonomiċi sodi. Madankollu, il-ħolqien ta' uffiċċju tat-teżor għaż-żona tal-euro jkun pass ferm sinifikanti. Dan ikun jeħtieġ li tiġi ttrasferita aktar sovranità mil-livell nazzjonali għal-livell Ewropew sabiex tinżamm l-unità ta' responsabbiltà u kontroll.

26. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-kritika li l-qafas kollaterali tal-BĊE mhuwiex gradwali biżżejjed u jiddependi wisq fuq l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu esterni (CRAs)?

Ir-rekwiżiti ta' kollateral huma aspett importanti ta' kwalunkwe operazzjoni ta' kreditu tal-BĊE. Fil-fatt, dan huwa obbligatorju skont l-Artikolu 18.1 tal-Istatut tas-SEBĊ u tal-BĊE. Barra minn hekk, min-naħa tal-BĊE tkun ħaġa prudenti jekk jitlob kollateral biex jipproteġi lilu nnifsu mir-riskju finanzjarju assoċjat ma' dawn l-operazzjonijiet. Il-qafas ta' kollateral attwali jagħti lok biex il-BĊE jaċċetta firxa wiesgħa ta' assi u japplikalhom haircuts speċifiċi, abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju. Għal dan il-għan, il-BĊE ma jiddependix esklużivament fuq l-aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu esterni, iżda jiddependi wkoll fuq sistemi ta' valutazzjoni tal-kreditu interni mħaddma minn banek ċentrali nazzjonali u sistemi bbażati fuq il-klassifikazzjonijiet interni tal-kontropartijiet. Dawn jidhru li jirriflettu r-riskji sottostanti raġonevolment tajjeb.

Fl-istess ħin, il-BĊE għandu jkompli jappoġġa inizjattivi favur it-titjib tat-trasparenza tal-valutazzjonijiet esterni tal-kreditu, jew tal-valutazzjonijiet interni tal-kreditu, minħabba li dawn jistgħu jipproteġu saħansitra aħjar il-karta bilanċjali tal-BĊE.

27. Kif tivvaluta l-evoluzzjoni reċenti tar-rata tal-kambju EUR/USD?  Il-konsiderazzjonijiet tal-kummerċ sa fejn għandu jkollhom rwol fit-tmexxija tal-politika monetarja?

L-iżviluppi tar-rata tal-kambju jeħtieġ li jiġu mmonitorjati minħabba li jistgħu jaffettwaw l-inflazzjoni. Il-BĊE ma għandux fil-mira r-rata tal-kambju. Dan huwa konformi mal-kunsens internazzjonali u jgħin biex jiġu evitati l-effetti ħżiena tal-gwerer bejn il-muniti. Fi kliem ieħor, minbarra bħala input analitiku biex wieħed jifhem il-perspettiva ekonomika, il-kunsiderazzjonijiet tal-kummerċ m'għandux ikollhom rwol fid-deċiżjonijiet tal-politika monetarja tiegħu. Minflok, ir-rata tal-kambju għandha titħalla waħedha biex tiġi ddeterminata mill-forzi tas-suq, b'konformità mal-elementi fundamentali tal-ekonomija, biex jingħata lok għal kompetizzjoni ġusta u jiġi promoss il-kummerċ internazzjonali.

28. Kif tivvaluta l-kisbiet tal-G20? X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-livell attwali ta' koordinazzjoni bejn il-banek ċentrali prinċipali?

Minħabba l-interkonnessjonijiet varji u stretti ta' bejn il-pajjiżi fl-ekonomija globali, il-kooperazzjoni internazzjonali hija kruċjali biex jiżdied il-benesseri ġenerali. Il-kunflitt kummerċjali wera kemm jista' jkun ta' ħsara jekk il-ftehimiet multilaterali jiġu sostitwiti b'politiki ta' "pajjiżi l-ewwel u qabel u kollox". It-tnaqqis attwali fir-ritmu fiż-żona tal-euro huwa relatat prinċipalment ma' fatturi esterni, u dan juri l-importanza tal-istabbiltà tal-ekonomija globali u tas-sistema finanzjarja għaż-żona tal-euro. Tali stabbiltà min-naħa tagħha teħtieġ kooperazzjoni internazzjonali b'saħħitha, inklużi organizzazzjonijiet multinazzjonali b'saħħithom, għall-monitoraġġ u t-tnaqqis tal-iżbilanċi, it-tisħiħ tal-għodod għall-ġestjoni tal-kriżijiet u l-analiżi tax-xejriet fit-tul li jaffettwaw il-perspettiva ekonomika globali.

B'mod partikolari, il-G20 u l-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja kienu pedament fil-koordinazzjoni tar-reazzjoni tal-politika ekonomika għall-kriżi finanzjarja globali u t-tiswir tal-aġenda għar-riforma. Il-kompiti l-ġodda tal-G20 se jinkludu kif għandhom jiġu indirizzati l-isfidi globali li jirriżultaw mill-inċertezzi ġeopolitiċi u kummerċjali, id-diġitalizzazzjoni u l-innovazzjoni fil-pagamenti.

Il-G20 jipprovdi wkoll format importanti għall-interazzjonijiet bejn il-banek ċentrali, flimkien mal-G7 u l-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BĦI). B'dan il-mod, huma jipprovdu veikolu għall-iskambju tat-tagħlimiet miksuba, li f'xi każijiet jista' jwassal għal approċċi komuni.

29. Il-BĊE għandu jieħu passi konkreti biex jagħti spinta lill-euro bħala munita internazzjonali? Jekk iva, liema huma l-miżuri li tipprevedi?

It-tisħiħ tar-rwol internazzjonali tal-euro x'aktarx ikollu implikazzjonijiet importanti għat-tmexxija tal-politika monetarja. Dawn jinkludu trażmissjoni potenzjalment aktar b'saħħitha tad-deċiżjonijiet tal-politika monetarja, impatt inqas b'saħħtu tal-iżviluppi tar-rata tal-kambju fuq l-inflazzjoni, u effetti fuq il-livell tar-rendimenti tal-bonds sovrani u tar-rata tal-kambju. B'mod ġenerali, is-sejbiet tal-BĊE jindikaw l-effett pożittiv nett tar-rwol internazzjonali aktar b'saħħtu tal-munita unika fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro.

Ir-rwol internazzjonali tal-euro jista' jieħu aktar importanza jekk ikun hemm Unjoni Ekonomika u Monetarja aktar integrata bi swieq kapitali aktar b'saħħithom. Ir-reżiljenza aktar b'saħħitha f'għajnejn l-investituri internazzjonali, abbażi ta' Unjoni Bankarja żviluppata b'mod sħiħ u strutturi ekonomiċi u pożizzjonijiet fiskali nazzjonali sodi, ukoll tappoġġa r-rwol internazzjonali tal-euro. Dan jista' jkun sostnut ulterjorment bl-introduzzjoni ta' assi sikur.

30. X'tara bħala l-isfidi u l-opportunitajiet ewlenin għall-komunikazzjoni tal-banek ċentrali fil-perjodu li ġej?  

Minħabba li tiggwida l-aspettattivi u tippromwovi l-fiduċja, il-komunikazzjoni tappoġġa l-effettività tal-politiki tal-BĊE. Il-ħtieġa ta' komunikazzjoni soda min-naħa tal-banek ċentrali kibret b'mod konsiderevoli matul il-kriżi u bl-użu ta' strumenti aktar kumplessi u mhux standard. Fil-fatt, bl-indikazzjonijiet għall-ġejjieni, il-komunikazzjoni saret strument tal-politika monetarja fiha nnifisha.

L-enfasi fuq il-banek ċentrali u l-kumplessità tal-istrumenti l-ġodda ħolqu l-ħtieġa li tiżdied il-komunikazzjoni mhux biss mas-swieq finanzjarji, iżda wkoll mal-pubbliku. Importanti li wieħed jinnota li dan jirrikjedi u se jkompli jirrikjedi l-akkontabilità b'saħħitha tal-banek ċentrali lejn il-parlamenti tagħhom. Sabiex jissodisfa l-ħtieġa ta' trasparenza akbar, il-BĊE beda jippubblika l-kontijiet tal-politika monetarja tiegħu, u saħħaħ id-divulgazzjoni tal-partafoll tal-assi tiegħu.

L-ilħuq ta' sett usa' ta' atturi jfisser li l-istituzzjoni jeħtieġ tħabrek biex tispjega l-azzjonijiet tagħha b'modi aktar sempliċi. B'hekk, ikollha turi wkoll kif dawn jirrelataw u jagħmlu differenza pożittiva għall-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini. Dan ifisser ukoll involviment f'diskussjonijiet dwar kif il-BĊE jista', fl-ambitu tal-mandat tiegħu, jikkontribwixxi għall-isfidi emerġenti.

31. Kif tivvaluta l-effetti kollaterali tal-politika monetarja, b'mod partikolari mill-Istati Uniti, għat-tmexxija tal-politika monetarja fiż-żona tal-euro?

L-ekonomiji avvanzati kollha huma konnessi mill-qrib permezz ta' rabtiet kummerċjali u swieq finanzjarji globali fejn jiġu nnegozjati l-assi tal-pajjiżi kollha. Dan jimplika li l-politika monetarja tal-Istati Uniti, peress li taffettwa r-rata tal-kambju u s-swieq finanzjarji tal-Istati Uniti, taffettwa wkoll iż-żona tal-euro. Dawn l-impatti huma partikolarment viżibbli fis-swieq finanzjarji iżda huma preżenti wkoll fis-swieq l-oħra kollha.

Il-BĊE għandu jħares lejn l-effetti kollaterali meta jivvaluta l-prospetti ta' tkabbir u inflazzjoni għaż-żona tal-euro u joħodhom inkunsiderazzjoni fil-formulazzjoni tal-politika monetarja. Madankollu, għandu dejjem ikun ċar li r-rata tal-kambju mhijiex wieħed mill-objettivi tal-politika monetarja u li l-BĊE huwa ffukat fuq iż-żamma tal-istabbiltà fil-prezzijiet domestiċi fiż-żona tal-euro.

32. Il-Kunsill Ġermaniż ta' Esperti Ekonomiċi argumenta, b'enfasi fuq il-każ tal-Greċja, li l-ħruġ ta' żona tal-euro jrid ikun possibbiltà sabiex il-pajjiż li jkun jinsab f'diffikultà ma jkunx jista' jirrikatta lil membri oħra taż-żona tal-euro. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Kif tiddefinixxi s-solidarjetà Ewropea f'dak il-kuntest? Kif tivvaluta l-effetti probabbli tal-inċertezza fuq is-swieq finanzjarji?

L-euro nbniet bħala xi ħaġa irriversibbli. Din l-irriversibbiltà, flimkien mal-uniċità tal-politika monetarja, tiddistingwi l-euro minn arranġamenti oħra ta' rata ta' kambju bħalma huma l-bordijiet tal-valuta jew l-unjonijiet monetarji informali. Sakemm tkun kredibbli, hija tipproteġi ż-żona tal-euro mill-attakki spekulattivi. Il-ħruġ ta' Stat Membru wieħed miż-żona tal-euro jista' jagħmel ħsara serja lil tali kredibbiltà u jista' jwassal għal spekulazzjoni kontra Stati Membri oħra. Għalhekk, il-ħruġ ta' Stat Membru ma għandux jitqies bħala għażla vijabbli.

C. Stabbiltà u superviżjoni finanzjarja

33. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-ħtieġa li tiġi żgurata separazzjoni stretta bejn il-politika monetarja u s-superviżjoni bankarja u x'inhuma, fil-fehma tiegħek, ir-riformi li jistgħu jsaħħu u jiffavorixxu s-separazzjoni?

Id-deċiżjoni li jiġu assenjati kompiti superviżorji lill-BĊE meta ġie stabbilit l-MSU kienet fil-biċċa l-kbira xprunata mill-ħtieġa li tiġi stabbilita superviżjoni Ewropea fil-limiti tat-Trattat attwali. Dan ta lok biex l-MSU beda l-attivitajiet tiegħu malajr grazzi għall-organizzazzjoni u l-kapaċitajiet eżistenti tal-BĊE u tas-SEBĊ.

A priori, mhuwiex ċar jekk għandhiex tingħata preferenza lil reġim separat fuq kombinament fi ħdan istituzzjoni waħda. Minn naħa, il-kombinament tal-politika monetarja u s-superviżjoni bankarja jista' joħloq vantaġġi ta' informazzjoni. L-attivitajiet tal-mutwanti tal-aħħar istanza u l-politika monetarja jistgħu jittejbu jekk ikunu jistgħu jiġu bbażati fuq informazzjoni superviżorja. Dan jista' jrawwem l-istabbiltà finanzjarja u jtejjeb il-politika monetarja. Min-naħa l-oħra, l-objettivi tal-politika monetarja u dawk tas-superviżjoni bankarja jistgħu jkunu konfliġġenti, b'tali mod li l-objettivi ta' wieħed jew tal-ieħor jistgħu jiġu kompromessi jekk ikun hemm kombinament f'istituzzjoni waħda. Barra minn hekk, jistgħu jseħħu riskji reputazzjonali meta l-fallimenti superviżorji jaffettwaw il-kredibbiltà tal-politika monetarja.

Id-disinn tal-MSU jieħu t-triq tan-nofs billi jikkombina l-politika monetarja u s-superviżjoni bankarja f'istituzzjoni waħda, filwaqt li jżomm prinċipju ta' separazzjoni. Dan il-prinċipju jiżgura separazzjoni organizzattiva tal-persunal, regoli ta' kunfidenzjalità għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni, kif ukoll proċeduri differenti ta' teħid ta' deċiżjonijiet bejn il-parti tal-BĊE responsabbli mis-supervjoni bankarja u dik responsabbli mill-politika monetarja. Inqis li dawn is-salvagwardji huma xierqa u importanti ħafna. Madankollu, se jkun kruċjali li jiġi vverifikat b'mod regolari jekk is-sistema attwali tistax tittejjeb. It-tħaddim tal-prinċipju ta' separazzjoni għandu jingħata attenzjoni speċjali. S'issa, ma rajt l-ebda indikazzjoni li hemm bżonn ta' bidliet fir-reġim prevalenti.

34. X'inhi l-fehma tiegħek dwar il-qafas istituzzjonali attwali tal-BERS fi ħdan il-BĊE fir-rigward tal-kisbiet konkreti tiegħu fis-sorveljanza makroprudenzjali?  

Il-ħolqien ta' regolamentazzjoni u superviżjoni makroprudenzjali kien wieħed mill-passi ewlenin fir-riforma tal-arkitettura finanzjarja wara l-kriżi finanzjarja globali. Il-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) għandu rwol ċentrali fl-arkitettura superviżorja Ewropea u stabbilixxa ruħu bħala istituzzjoni utli għall-monitoraġġ tar-riskji għall-istabbiltà finanzjarja li jirriżultaw mill-iżviluppi makroekonomiċi u s-sistema finanzjarja.

B'mod ġenerali, l-istruttura istituzzjonali eżistenti, fejn il-Bord Ġenerali huwa l-korp deċiżjonali primarju kkomplementat mill-Kumitat ta' Tmexxija, is-Segretarjat, il-Kumitat Konsultattiv Tekniku u l-Kumitat Konsultattiv Xjentifiku, kienet suċċess. Barra minn hekk, il-kombinament tal-għarfien espert akkademiku, l-użu tar-riċerka u l-analiżi tal-BĊE u l-parteċipazzjoni ta' firxa wiesgħa ta' dawk li jfasslu l-politika finanzjarja wrew li kienu ta' għajnuna kbira għall-funzjonament tal-BERS. Madankollu, il-BERS jista' jibbenefika minn riżorsi akbar u aċċess aktar dirett għad-data sabiex ikun jista' jwettaq il-kompiti tiegħu b'livell ta' indipendenza ogħla. Barra minn hekk, filwaqt li l-kollaborazzjoni mill-qrib mal-BĊE hija xi ħaġa mixtieqa, iż-żieda fl-indipendenza tista' tiżgura li t-theddid għall-istabbiltà finanzjarja jingħata biżżejjed kunsiderazzjoni anke jekk dawn jirriżultaw mill-politika monetarja stess.

F'dak li għandu x'jaqsam mal-kisbiet konkreti tiegħu, l-approċċ transsettorjali tal-BERS, inklużi l-banek, il-kumpaniji tal-assigurazzjoni kif ukoll is-swieq finanzjarji u l-infrastrutturi tas-suq, kien effettiv ħafna. L-analiżi u l-pubblikazzjonijiet tagħhom ipprovdew bażi importanti għat-tfassil tal-politika makroprudenzjali fl-UE. L-identifikazzjoni tar-riskji sistemiċi emerġenti u eżistenti mwettqa minnu pprovdiet il-bażi għal għadd kbir ta' rakkomandazzjonijiet, twissijiet u opinjonijiet, li jitolbu teħid ta' azzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali.

35. Kif nistgħu nindirizzaw il-livelli għoljin tal-istokk ta' self improduttiv kif ukoll ir-riskji fil-fluss tas-self improduttiv? Kif tivvaluta l-problema tas-self improduttiv fil-karti bilanċjali tal-istituzzjonijiet ta' kreditu medji u żgħar? Kif tara r-rwol tal-BĊE/MSU fl-indirizzar ta' din il-kwistjoni?  

Il-BĊE kellu rwol importanti fl-isforzi biex jitnaqqas is-self improduttiv (NPLs), u l-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) għamel it-tnaqqis tal-NPLs prijorità fi stadju bikri. Wieħed mill-ewwel passi importanti kien l-armonizzazzjoni tad-definizzjonijiet tal-NPLs fiż-żona tal-euro kollha. Permezz tas-superviżjoni mikroprudenzjali tiegħu, il-BĊE stabbilixxa aspettattivi ċari dwar kif il-banek għandhom jindirizzaw il-problema u rnexxielu jippressa l-banek biex jimplimentaw strateġiji ta' tnaqqis tal-NPLs. Fil-bidu tal-MSU, l-NPLs tal-banek kienu jammontaw għal kważi EUR 1 triljun. Bl-għajnuna tal-ambjent ekonomiku favorevoli u azzjoni ta' superviżjoni ddeterminata, l-istokk tal-NPLs niżel għal EUR 560 biljun.

Madankollu, il-livelli tal-NPLs għadhom ivarjaw ħafna bejn l-Istati Membri, u speċjalment fil-maġġoranza tal-pajjiżi li preċedentement kienu fi kriżi, il-proporzjon NPL għadu ogħla mil-livelli ta' qabel il-kriżi. Għalhekk, it-tnaqqis ulterjuri tal-NPLs għadu kompitu importanti. Barra minn hekk, huwa importanti li jiġi evitat l-akkumulu futur tal-NPLs. Ir-regoli l-ġodda dwar il-proviżjonament aktar mgħaġġel tal-NPLs il-ġodda qed iħarsu lejn id-direzzjoni t-tajba.

S'issa, ingħatat ftit wisq attenzjoni lill-kwistjoni tal-NPLs f'istituzzjonijiet inqas sinifikanti, li mhumiex sorveljati direttament mill-BĊE u għalhekk mhumiex soġġetti għall-gwida tal-BĊE dwar l-NPLs. Minħabba li l-valutazzjoni komprensiva qabel il-bidu tal-MSU kienet iffokata fuq istituzzjonijiet sinifikanti biss, hemm ukoll inqas trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam mad-daqs tal-problema. Għalhekk, tista' tiġi kkunsidrata valutazzjoni komprensiva tal-LSIs, speċjalment biex jiġi konkluż jekk il-banek inqas sinifikanti humiex qed jissodisfaw il-prerekwiżiti biex isir progress fl-Unjoni Bankarja.

Fi kwalunkwe każ, il-banek iżgħar huma wkoll soġġetti għal garanzija ta' kontinġenza tal-Pilastru 1 fis-CRR rivedut biex jiġu żgurati livelli ta' proviżjonament adegwati għall-NPLs il-ġodda. Dan ġustament jirrifletti l-ħtieġa ta' kundizzjonijiet ekwi għall-banek kollha fl-Unjoni Bankarja, inklużi l-istituzzjonijiet inqas sinifikanti, filwaqt li jiġi rispettat il-prinċipju tal-proporzjonalità.

36. Kif tivvaluta l-livell għoli ta' assi ta' livell 2 u ta' livell 3 f'ħafna karti bilanċjali tal-banek? Dawn l-assi qed jitqiesu kif xieraq mill-qafas superviżorju attwali?

Il-volum ta' assi ta' livell 2 u ta' livell 3 fil-karti bilanċjali tal-banek huwa wieħed sostanzjali. Fit-tieni kwart tal-2019, skont l-istatistika superviżorja tal-BĊE, l-assi ta' livell 3 ta' banek tal-MSU kienu jammontaw għal EUR 194 biljun u l-assi ta' livell 2 għal EUR 3 174 biljun. Fid-dawl ta' tali kobor, ir-riskji ta' valutazzjoni minn assi ta' livell 2 u ta' livell 3 għandhom ikunu soġġetti għal skrutinju superviżorju mill-qrib. L-MSU jidher li qed jikkondividi din il-fehma peress li l-valutazzjoni tal-assi u r-riskju kummerċjali għadhom prijorità superviżorja għas-sena 2020.

It-trattament kontabilistiku tal-assi li ma għandhomx prezzijiet tas-suq affidabbli ilu kwistjoni għal żmien twil. L-assi (jew l-obbligazzjonijiet) ta' livell 2 ma jiġux innegozjati ta' spiss iżda xorta jippermettu li jiġi stabbilit valur ġust ibbażat fuq inputs osservabbli. Dan huwa diffiċli ħafna għall-assi ta' livell 3, li huma "evalwati skont mudell" abbażi ta' suppożizzjonijiet u inputs mhux osservabbli. Dan jimplika li hemm livell għoli ta' inċertezza fir-rigward tal-adegwatezza tal-valutazzjoni tagħhom. Mhux neċessarjament ifisser li dawn huma min-natura tagħhom perikolużi jew theddida għall-istabbiltà finanzjarja. Madankollu, minħabba d-diffikultajiet fil-valutazzjoni tal-assi ta' livell 2 u ta' livell 3, jenħtieġ monitoraġġ kontinwu.

37. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar ir-regolamentazzjoni tal-entitajiet bankarji paralleli? Tara lakuni regolatorji u superviżorji li għandhom jiġu indirizzati mil-leġiżlaturi fuq medda qasira ta' żmien?  

Wara l-kriżi finanzjarja, l-intermedjarji finanzjarji mhux bankarji (NBFIs), b'mod partikolari l-maniġers tal-assi, kisbu ċerta importanza. Fil-prinċipju, id-diversifikazzjoni akbar tas-sistema finanzjarja hija mixtieqa peress li s-sistemi finanzjarji ddominati mill-banek ftit li xejn urew reżiljenza fil-kriżi. Iż-żieda ta' intermedjarji finanzjarji mhux bankarji għalhekk tirrifletti parzjalment il-bidla mixtieqa lejn finanzjament ibbażat aktar fuq is-suq, li jista' jgħin biex tiżdied ir-reżiljenza ġenerali tal-ekonomija reali.

Madankollu, kien hemm tħassib dwar l-arbitraġġ regolatorju peress li l-attivitajiet riskjużi setgħu ċċaqilqu mis-settur bankarju, li huwa rregolat b'mod aktar qawwi, għal istituzzjonijiet finanzjarji mhux bankarji. Filwaqt li mhuwiex minnu li partijiet oħra tas-sistemi finanzjarji mhumiex regolati, kien biss reċentement li l-attenzjoni ċċaqalqet fuq ir-riskji sistemiċi potenzjali li jirriżultaw minn dawn is-setturi. Il-Bord għall-Istabbiltà Finanzjarja (FSB), il-BERS u l-ESMA wettqu ħidma utli biex jidentifikaw u jittrattaw ir-riskji sistemiċi fil-NBFIs, speċjalment fir-rigward tar-riskji ta' likwidità u r-riskji minn istituzzjonijiet ingranati. Hemm bżonn ta' ħidma ulterjuri biex jiġu mifhuma aħjar l-effetti konsegwenzjali mill-NBFIs għal partijiet oħra tas-settur finanzjarju, inkluż is-settur bankarju tradizzjonali.

Tali għarfien jista' jkun input utli għall-identifikazzjoni u l-għeluq tal-lakuni fir-regolamentazzjoni mikroprudenzjali u makroprudenzjali tas-settur tal-NBFI.

38. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-passi lejn it-tlestija tal-Unjoni Bankarja bi Skema Ewropea ta' Garanzija tad-Depożiti u garanzija ta' kontinġenza fiskali, inkluża l-implimentazzjoni meħtieġa tal-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni Bankarja?  

Skema Ewropea ta' Assigurazzjoni tad-Depożiti (EDIS) hija parti integrali u indispensabbli mill-Unjoni Bankarja. L-għan globali tal-Unjoni Bankarja kien li tiġi mmitigata r-rabta stretta bejn il-banek u s-sovrani. Is-superviżjoni u r-riżoluzzjoni komuni huma passi mixtieqa f'din id-direzzjoni. Madankollu, għad hemm lakuni importanti. Fid-dawl ta' dan, nilqa' bil-qawwa l-momentum imġedded biex jintlaħaq qbil dwar Pjan Direzzjonali għall-EDIS.

Permezz tal-iskemi nazzjonali ta' assigurazzjoni tad-depożiti, hemm rabta mill-qrib bejn il-banek u s-sovrani nazzjonali tagħhom, peress li l-kredibbiltà tal-assigurazzjoni tad-depożiti fl-aħħar mill-aħħar tiddependi fuq garanzija ta' kontinġenza fiskali impliċita. Għalhekk, il-kredibbiltà tal-assigurazzjoni tad-depożiti tiddependi fuq l-istat tas-sovran, bl-istess mod kif sovran jista' jiġi affettwat b'mod negattiv minn diffikultà fis-settur bankarju. L-assigurazzjoni tad-depożiti nazzjonali tikkostitwixxi impediment għall-integrazzjoni tas-settur bankarju peress li tistabbilixxi inċentivi għad-delimitazzjoni fi żminijiet ta' kriżi. Settur bankarju frammentat jagħmilha aktar diffiċli biex il-banek jisfruttaw il-benefiċċji tas-suq kbir Ewropew, li sar saħansitra aktar rilevanti bid-dħul tal-mudelli tan-negozju diġitali.

L-EDIS għandha titfassal bħala sistema ta' riassigurazzjoni b'kompartimenti nazzjonali permanenti, li jridu jkunu l-ewwel li jiġu sfruttati qabel ma jiġu aċċessati l-fondi Ewropej. Il-primjums tal-assigurazzjoni jenħtieġ li jiddependu fuq fatturi ta' riskju speċifiċi għall-pajjiż u għall-bank. Fil-futur, il-Pjan Direzzjonali għandu jwassal ukoll għal garanzija ta' kontinġenza pubblika komuni għall-EDIS, li tkun l-aħħar pass meħtieġ biex tinqata' r-rabta bejn is-sistemi bankarji nazzjonali u s-sovrani tagħhom.

L-EDIS jeħtieġ li tkun akkumpanjata minn passi regolatorji ulterjuri. Dan jinkludi, l-aktar importanti, regolamentazzjoni xierqa tal-esponimenti sovrani biex jiġi evitat li r-riskji ta' inadempjenza sovrana jkunu jistgħu jiġu trasferiti għal-livell Ewropew permezz ta' sistema komuni ta' assigurazzjoni tad-depożiti. Tali regolamentazzjoni tista' tieħu l-forma ta' imposti fuq il-konċentrazzjoni ta' esponiment sovran abbażi tar-riskju, li japplikaw biss 'il fuq minn ċertu livell ta' esponimenti sovrani għal sovran partikolari.

Barra minn hekk, it-tlestija tal-Unjoni Bankarja tirrikjedi tnaqqis tar-riskju ulterjuri, pereżempju tnaqqis ulterjuri fl-NPLs u l-akkumulazzjoni ta' kapital li jista' jiġi rikapitalizzat internament (TLAC u MREL). Assi sikur Ewropew (diskuss hawn fuq) jista' jgħin biex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni għar-reġim il-ġdid billi joffri assi sikur u diversifikat tajjeb għall-banek, u jista' jimmitiga t-tħassib dwar l-effetti tat-tibdil fit-trattament regolatorju fuq l-istabbiltà tas-swieq tad-dejn sovran.

Filwaqt li r-reġim ta' riżoluzzjoni l-ġdid għadda mill-ewwel testijiet tiegħu, għad hemm ukoll lakuni fil-qafas tar-riżoluzzjoni. Minħabba s-sistema attwali, il-każijiet ta' riżoluzzjoni akbar biss jiġu ttrattati fil-livell Ewropew, filwaqt li l-każijiet inqas sistemiċi huma responsabbli għalihom l-Istati Membri. Madankollu, ir-reġimi tal-insolvenza tal-banek nazzjonali mhumiex armonizzati, u dan jimplika li ma jeżistix reġim uniku ta' riżoluzzjoni, iżda de facto jeżistu 19-il wieħed separat. Għalhekk, l-armonizzazzjoni tar-reġimi tal-insolvenza tal-banek nazzjonali għandha tkun fuq quddiem tal-aġenda. Kwistjoni oħra tikkonċerna l-provvediment ta' likwidità f'riżoluzzjoni. Filwaqt li l-ftehim dwar il-garanzija ta' kontinġenza fiskali għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF) kien pass importanti, l-SRF xorta mhux se jkun kapaċi jittratta d-domandi ta' likwidità minħabba li dawn faċilment jilħqu skala li tmur ferm lil hinn mid-daqs tal-SRF inkluża l-garanzija ta' kontinġenza.

39. Liema riskji relatati mas-selfiet ingranati qed tara għall-istabbiltà finanzjarja u kif għandhom jiġu indirizzati?

F'kuntest ta' rati tal-imgħax baxxi, rajna investituri jfittxu investimenti li jrendu aktar. Is-self ingranat jingħata lil kumpaniji jew individwi li diġà jkollhom dejn għoli u bi storja ta' kreditu relattivament dgħajfa. Għalhekk, huma jġorru magħhom riskju ta' kreditu intrinsikament ogħla u jħallsu redditi ogħla.

Skont in-Newsletter ta' Mejju 2019 tas-Superviżjoni Bankarja tal-BĊE, it-18-il bank l-aktar attiv f'dan is-suq fost dawk issorveljati mill-BĊE kellhom esponimenti ta' 321 biljun fi tmiem is-sena l-oħra. Dan xorta għadu sostanzjalment inqas mis-suq tas-self ingranat fl-Istati Uniti. Iżda l-BĊE enfasizza ripetutament il-periklu tal-ipprezzar ħażin u tat-tidgħjif tal-istandards ta' sottoskrizzjoni fis-suq tas-self ingranat. Għalhekk fl-2017 il-BĊE ħareġ Gwida dwar is-self ingranat u inkluda l-finanzjament ingranat fil-prijoritajiet superviżorji tiegħu għall-2020. Fil-fatt, f'reċessjoni, is-self ingranat jista' juri rapidament żieda fir-rati ta' inadempjenza. Hemm ukoll element ta' riskju sistemiku potenzjali, peress li l-investituri huma interkonnessi ħafna u l-banek għandhom esponimenti indiretti, inkluż permezz tas-CLOs (Obbligi Kollateralizzati ta' Self).

40. Liema sfidi tipprevedi għall-BĊE jekk il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) kellu jiġi ttrasformat f'Fond Monetarju Ewropew (FME)? Liema rwol tattribwixxi lid-dixxiplina tas-suq finanzjarju fl-ipprezzar tas-sovrani?  

Ta' qofol għall-ġestjoni tal-kriżi fiż-żona tal-euro kien l-istabbiliment tal-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà (MES) u l-prekursur tiegħu, il-Faċilità Ewropea ta' Stabbiltà Finanzjarja (EFSF). L-iżborż totali tiegħu ta' EUR 295 biljun f'assistenza finanzjarja mill-2010 jenfasizza r-rwol importanti li kellu l-MES.

Minkejja r-rwol effettiv tiegħu, il-kriżi żvelat ukoll li l-funzjonament tal-MES jista' jittejjeb aktar. Dawn ir-riformi qed jieħdu żewġ direzzjonijiet. L-ewwel nett, hemm sett ta' riformi, li qed jiġu diskussi attwalment, li għandhom l-għan li jsaħħu l-governanza tal-MES u jikkomplementaw is-sett ta' għodod tiegħu. Dan jikkonċerna rwol akbar tal-MES fil-programmi ta' assistenza finanzjarja u modifiki tal-linji ta' kreditu prekawzjonarji tal-MES, li s'issa qatt ma ntużaw. (Dan ma jfissirx neċessarjament li mhumiex effettivi – l-OMTs ma ntużawx lanqas iżda jidher b'mod ċar l kellhom effetti ta' stabbilizzazzjoni.) It-tieni, hemm sett ta' riformi li permezz tagħhom ir-rwol tal-MES qed jiġi mmodifikat biex jiġi pprovdut appoġġ lil partijiet oħra tal-arkitettura taż-żona tal-euro. Dan jinkludi, b'mod partikolari, ir-rwol li l-MES se jkollu bħala garanzija ta' kontinġenza għall-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni, u b'hekk jissaħħaħ il-qafas ta' riżoluzzjoni bankarja.

Minħabba t-titjib previst fiż-żewġ dimensjonijiet ikun opportun li jintlaħaq ftehim politiku dwar ir-riforma tal-MES f'Diċembru 2019, li mbagħad jiġi segwit minn proċessi ta' ratifika nazzjonali fl-2020.

Madankollu, fir-rigward tat-trasformazzjoni tal-MES, nemmen li jkun żball li wieħed jirreferi għal MES trasformat bħala "Fond Monetarju Ewropew", peress li dan ma jiddeskrivix b'mod xieraq il-funzjonijiet tal-MES.

Il-politiki fiskali sodi huma essenzjali biex jiġi żgurat li l-livelli tad-dejn sovran jibqgħu sostenibbli u li l-gvernijiet nazzjonali jkollhom biżżejjed spazju fiskali biex jirreaġixxu għall-kriżijiet ekonomiċi. Iż-żidiet fil-primjums tar-riskju jistgħu jservu ta' twissija li s-sostenibbiltà tad-dejn sovran hija mhedda. Madankollu, l-esperjenza tal-passat uriet li s-swieq mhux dejjem jiffunzjonaw perfettament u li jista' jkun hemm fallimenti tas-suq speċjalment fi żminijiet ta' kriżi, li jwasslu għal dinamiki dannużi ta' żidiet u tnaqqis. Għalhekk, kwalunkwe qafas fiskali għandu jinkludi aspetti tad-dixxiplina tas-suq sabiex tiġi evitata l-akkumulazzjoni ta' żbilanċi fiskali, iżda għandu jkun fih ukoll qafas effettiv għall-ġestjoni tal-kriżijiet. It-tnejn huma fundamentali għall-istabbiltà taż-żona tal-euro.

41. X'inhi l-valutazzjoni tiegħek tal-involviment tal-BĊE fil-kuntest tal-programmi ta' assistenza finanzjarja? Kif taħseb li jista' jevolvi fil-futur involviment potenzjali tal-BĊE fil-programmi ta' assistenza finanzjarja u fis-sorveljanza ta' wara l-programmi?

Fil-kriżi taż-żona tal-euro, il-BĊE kien involut mill-qrib fil-programmi ta' assistenza finanzjarja. Fl-istess ħin, ma kellu l-ebda setgħa deċiżjonali formali għal azzjonijiet u deċiżjonijiet meħuda fil-kuntest tal-programmi u ma kienx kofirmatarju tal-Memoranda ta' Qbil mal-pajjiżi li għandhom aċċess għall-assistenza finanzjarja. Ta' min wieħed ifakkar fil-bażi legali: kemm ir-Regolament Two-Pack, kif ukoll it-Trattat dwar il-MES jallokaw lill-BĊE l-kompitu li jipprovdi pariri lill-Kummissjoni Ewropea fil-ħidma tagħha b'rabta mal-programmi ta' assistenza finanzjarja. L-involviment tal-BĊE fis-sorveljanza ta' wara l-programmi jiżgura wkoll li l-BĊE jkun f'pożizzjoni li jivvaluta l-implikazzjonijiet għall-kompiti tiegħu u li jipprovdi l-għarfien espert tiegħu lill-partijiet involuti kollha.

Madankollu, fil-fehma tiegħi, il-parteċipazzjoni tal-BĊE fil-programmi ta' assistenza finanzjarja u fis-sorveljanza ta' wara l-programmi potenzjalment tista' tqajjem konflitti ta' interess – minkejja li r-rwol tiegħu huwa biss wieħed konsultattiv. Barra minn hekk, l-attivitajiet tal-BĊE f'tali programmi għandhom ikunu marbuta mill-qrib kemm jista' jkun mal-mandat tiegħu.

Għal dik ir-raġuni, kienet xi ħaġa pożittiva li l-BĊE llimita ż-żona ta' operazzjonijiet tiegħu billi ffoka aktar fuq kwistjonijiet makroekonomiċi u tas-settur finanzjarju. Dan jippermetti li l-BĊE juża bl-aħjar mod l-għarfien espert u l-ingranaġġ tiegħu fuq il-politiki tas-settur finanzjarju fil-pajjiżi tal-programmi ta' assistenza, u b'hekk jiffaċilita t-twettiq tal-politika monetarja.

42. Kif tivvaluta l-implimentazzjoni tal-mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni bankarja fl-UE? X'inhuma l-fehmiet tiegħek rigward l-istituzzjonijiet "kbar wisq jew interkonnessi wisq biex ifallu", il-banek kooperattivi u tat-tfaddil, u l-kwistjoni ġenerali tal-profittabbiltà tas-settur bankarju fl-UE, u x'inhi l-fehma tiegħek dwar it-triq 'il quddiem għall-arkitettura tiegħu sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet tal-ekonomija reali u tal-finanzjament fit-tul?

Wieħed mill-għanijiet ewlenin tar-riformi ta' wara l-kriżi kien li l-banek jiġu riżolvibbli mingħajr ma jikkawżaw tfixkil sistemiku u mingħajr l-użu ta' flus il-kontribwenti. Għal dan il-għan, l-UE ħolqot reġim ġdid ta' riżoluzzjoni tal-banek ibbażat fuq id-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Banek (BRRD), li daħlet fis-seħħ fl-2015 (il-proċeduri tagħha għar-rikapitalizzazzjoni interna kienu applikabbli mill-1 ta' Jannar 2016). Fiż-żona tal-euro, dan ġie istituzzjonalizzat permezz tal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM), inkluż il-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRF). Il-bidla fundamentali fil-qafas ta' ħsieb hija li l-prattika komuni ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek tiġi sostitwita minn rikapitalizzazzjoni interna tal-kredituri.

Il-qafas ta' riżoluzzjoni l-ġdid huwa pass kbir fid-direzzjoni t-tajba. Madankollu, l-aħħar snin urew li dan għadu mhux biżżejjed. Filwaqt li rajna diversi rikapitalizzazzjonijiet interni ta' dejn subordinat, id-dejn superjuri ma ġiex affettwat. Ir-reġimi nazzjonali tal-insolvenza jistgħu jintużaw biex jiġu evitati r-regoli aktar stretti tal-Ewropa. U dlonk deher ċar li l-Fond Uniku ta' Riżoluzzjoni kien żgħir wisq biex ikun jista' jindirizza kriżijiet akbar, u dan wassal għall-proposta ta' garanzija ta' kontinġenza fiskali.

Għalhekk, ir-reġim ta' riżoluzzjoni għandu jiġi żviluppat aktar, filwaqt li jsir sforz favur l-armonizzazzjoni tar-reġimi nazzjonali tal-insolvenza tal-banek u jiġu stabbiliti kemm garanzija ta' kontinġenza fiskali kif ukoll faċilità biex tiġi pprovduta likwidità fil-proċeduri ta' riżoluzzjoni.

L-esperjenza wriet ukoll li r-rikapitalizzazzjoni interna tista' tkun kontroversjali anke fi żminijiet mhux ta' kriżi f'banek relattivament żgħar. Dan jagħti x'jifhem li r-rikapitalizzazzjoni interna f'bank kbir f'nofs kriżi tista' tkun ferm aktar diffiċli. Dan in-nuqqas potenzjali ta' riżolvibbiltà ta' banek akbar (minħabba d-daqs tagħhom – kbir wisq biex ifallu – jew minħabba l-interkonnettività tagħhom – interkonnessi wisq biex ifallu) għandu jiġi indirizzat billi jiġu imposti rekwiżiti ta' kapital ferm ogħla fuq il-banek li huma diffiċli biex jiġu riżolti. L-akkumulazzjoni ta' kapaċità addizzjonali ta' assorbiment tat-telf kif ukoll il-bafers kapitali addizzjonali għall-banek sistemikament importanti diġà kkontribwixxew sabiex tiġi indirizzata din il-problema. Iżda fil-fehma tiegħi, ir-rekwiżiti ta' kapital addizzjonali għal banek sistemikament rilevanti għadhom mhux eżiġenti biżżejjed.

Meta wieħed jagħmel paragun internazzjonali jidher li l-profittabbiltà tal-banek taż-żona tal-euro relattivament hija waħda baxxa. Dan huwa ta' tħassib minn perspettiva ta' stabbiltà finanzjarja peress li l-banek bi profittabbiltà baxxa jsibuha diffiċli biex jakkumulaw kapital permezz tal-qligħ imfaddal. Dan jista' jagħmilha wkoll aktar diffiċli għall-banek biex jikkompetu mal-parteċipanti ġodda fis-suq fl-ekonomija diġitali, peress li l-profitti baxxi jxekklu l-investimenti fil-mudelli tan-negozju diġitali u s-sistemi tal-IT, u dan ikompli jnaqqas il-kompetittività tal-banek.

Il-profittabbiltà baxxa mhijiex fenomenu reċenti, iżda tmur lura għas-snin ta' qabel il-kriżi, li jfisser li l-kawżi huma ta' natura strutturali. Il-proporzjonijiet ta' spiża u dħul għandhom it-tendenza li jkunu għoljin u f'dawn l-aħħar snin żdiedu parzjalment. Dan huwa dovut parzjalment għall-kompetizzjoni ħarxa, li tindika potenzjal ta' sovrakapaċità bankarja ("overbanking"). Fil-fatt, dan huwa parzjalment ir-riżultat tal-fatt li ma kienx hemm rieda biex il-banek jitħallew joħorġu mis-suq wara l-kriżi finanzjarja. F'sitwazzjoni fejn il-biċċa l-kbira tal-banek ġew salvati u daħlu fis-suq kompetituri ġodda, inklużi entitajiet mhux bankarji, il-marġnijiet tal-profitt kellhom it-tendenza li jonqsu, minkejja l-proċess ta' konsolidazzjoni li għaddej fis-settur bankarju Ewropew.

Sabiex titnaqqas is-sovrakapaċità bankarja, jidher li huwa inevitabbli li ssir konsolidazzjoni ulterjuri. Barra minn hekk, il-banek dgħajfa għandhom jitħallew joħorġu mis-suq u mhux jinżammu ħajjin bi flus il-kontribwenti. F'suq bankarju Ewropew, il-fużjonijiet transkonfinali jistgħu jkunu possibbiltà attraenti. Madankollu, dawn il-fużjonijiet isiru diffiċli minħabba l-prattika ta' delimitazzjoni tas-sussidjarji domestiċi ta' banek barranin. It-tlestija tal-Unjoni Bankarja tikkontribwixxi biex jittaffew il-frizzjonijiet fil-fużjonijiet transkonfinali. Dan jgħin biex jissaħħu l-banek u għalhekk jikkontribwixxi biex is-settur bankarju jkun jista' jwettaq il-kompitu tiegħu li jiffinanzja l-ekonomija reali.

43. Il-ħasil tal-flus, l-evitar tat-taxxa u l-finanzjament tat-terroriżmu kif jistgħu jiġu indirizzati b'mod aktar effikaċi fl-Unjoni Bankarja?  B'liema mod għandu l-BĊE jikkunsidra r-riskji tal-ħasil tal-flus meta jivvaluta l-istabbiltà finanzjarja tal-banek? Teżisti l-ħtieġa li s-superviżjoni kontra l-ħasil tal-flus (AML) tiġi ċċentralizzata f'aġenżija unika jew mekkaniżmu uniku tal-UE?  

Il-ħasil tal-flus deher bħala wieħed mill-akbar riskji operazzjonali fis-swieq bankarji. Meta l-banek ikunu involuti fil-ħasil tal-flus, dan mhuwiex biss reat kriminali, iżda jista' jwassal ukoll għall-falliment ta' bank, kif ikkonfermat minn każijiet reċenti.

Fil-kriżi finanzjarja, tgħallimna li r-riskji finanzjarji ma jiqfux mal-fruntieri nazzjonali u rreaġixxejna permezz tat-twaqqif ta' sistema integrata għas-superviżjoni bankarja Ewropea. Biex titjieb l-effettività tal-qafas tal-AML/CFT (ġlieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu) jaf ikun meħtieġ li jittieħed pass simili. It-tranżazzjonijiet ta' finanzjament illegali huma inerentement kwistjoni transkonfinali, li għandha tiġi solvuta fil-livell supranazzjonali. Is-sistema attwali għadha ssofri minn frammentazzjoni żejda u ma tirriflettix ir-realtà ta' suq bankarju Ewropew integrat. Il-passi futuri għandhom jinkludu mhux biss l-istabbiliment ta' korp ċentralizzat tal-UE responsabbli għas-superviżjoni tal-AML/CFT iżda anki armonizzazzjoni regolatorja ulterjuri, b'mod partikolari billi d-Direttiva kontra l-Ħasil tal-Flus tinbidel f'Regolament.

Barra minn hekk, l-UE u l-BĊE għandhom jiżviluppaw ukoll approċċ konsistenti dwar kif ir-riskji tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu jistgħu jiġu integrati fis-superviżjoni prudenzjali. Meta l-banek jinvolvu ruħhom f'attivitajiet illegali, dan huwa wkoll riflessjoni ta' oqfsa ta' governanza dgħajfa u oqfsa inadegwati ta' konformità, kontroll u ġestjoni tar-riskju. Il-BĊE spjega wkoll f'ċertu dettall dak li għamlu biex isaħħu l-impenn tagħhom fil-qasam tal-AML/CFT.

Madankollu, l-AML mhijiex kompitu prudenzjali, u dan ifisser li s-superviżur prudenzjali ma jkollux aċċess dirett għall-informazzjoni, iżda jkollu jiddependi fuq informazzjoni pprovduta minn awtoritajiet oħra. Il-ftehimiet ta' kooperazzjoni ffirmati reċentement bejn il-BĊE u l-awtoritajiet tal-AML fuq livell nazzjonali biex jingħata lok għall-kondivżjoni aktar tempestiva tal-informazzjoni jirrappreżentaw żvilupp pożittiv ħafna.

Il-pjan ta' Azzjoni tal-Kunsill jistabbilixxi wkoll għadd ta' azzjonijiet mhux leġiżlattivi importanti biex jiġu indirizzati l-problemi, u l-Opinjoni tal-EBA tibgħat messaġġ ċar dwar l-importanza tar-riskji tal-ħasil tal-flus għas-superviżjoni prudenzjali fis-Suq Uniku kollu.

44. Taħseb li l-Istati Membri li mhumiex fiż-żona tal-euro għandhom jissodisfaw kundizzjonijiet addizzjonali qabel isiru membri taż-żona tal-euro u b'hekk membri tal-Unjoni Bankarja, bħall-kontroll effettiv tar-riskji tal-ħasil tal-flus, juru li għandhom swieq tal-proprjetà komparabbilment stabbli, u li jikkontrollaw il-korruzzjoni b'mod effettiv?

Kif spjegat hawn fuq, il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea jippubblikaw rapporti ta' konverġenza regolari, sabiex jiġi vvalutat kemm kull pajjiż li mhuwiex fiż-żona tal-euro għamel progress lejn il-kriterji stabbiliti fit-Trattat u jekk din il-konverġenza hijiex sostenibbli. Peress li l-adozzjoni tal-euro timplika wkoll parteċipazzjoni fl-MSU, il-pajjiżi li jixtiequ jingħaqdu mal-euro jintalbu jidħlu f'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżjoni bankarja tal-BĊE qabel ma jadottaw l-euro. Dan diġà jinkludi kemm valutazzjoni tal-qafas legali nazzjonali li tippermetti lill-BĊE jeżerċita l-kompiti superviżorji tiegħu kif ukoll valutazzjoni komprensiva tal-banek li se jiġu ssorveljati direttament. Huwa importanti li dawn il-proċessi jkunu akkumpanjati minn skambji intensi mal-partijiet kollha involuti. Dan jista' jinkludi wkoll diskussjonijiet dwar aspetti mhux prudenzjali, bħall-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus, peress li dawn jista' jkollhom impatt sinifikanti fuq ir-riskji tal-banek.

45. L-integrazzjoni finanzjarja aktar profonda dejjem hija konsistenti mal-objettiv tal-istabbiltà finanzjarja? Temmen li l-fużjonijiet transkonfinali potenzjali tal-banek jirrinfurzaw il-problema tal-istituzzjonijiet li huma "kbar wisq biex ifallu”? X'għandhom ikunu l-għanijiet tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali (CMU)?  

Ir-relazzjoni bejn l-integrazzjoni finanzjarja u l-istabbiltà finanzjarja tista' tmur fiż-żewġ direzzjonijiet.

Minn naħa, l-integrazzjoni finanzjarja tista' xxekkel l-istabbiltà finanzjarja. Meta s-swieq finanzjarji jkunu integrati b'mod qawwi, il-kapaċità tagħhom li jippropagaw riskju tiżdied ukoll. Dan jippromwovi l-kontaġju finanzjarju li mbagħad iżid il-probabbiltà ta' kriżijiet sistemiċi. Dan jiddependi, madankollu, fuq ir-reżiljenza tal-flussi ta' kapital transkonfinali. Ir-riċerka wriet li l-flussi tal-ekwità għandhom tendenza li jkunu aktar reżiljenti mill-flussi tad-dejn, il-flussi fit-tul aktar minn dawk għal żmien qasir, u l-flussi tal-bejgħ bl-imnut aktar minn dawk tal-bejgħ bl-ingrossa.

Min-naħa l-oħra, bil-promozzjoni tal-kondiviżjoni tar-riskju, l-integrazzjoni finanzjarja tista' ssaħħaħ ir-reżiljenza u l-istabbiltà tas-sistema finanzjarja. Tista' wkoll iżżid il-produttività u t-tkabbir ekonomiku permezz tal-promozzjoni ta' allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi madwar il-pajjiżi. Fl-aħħar nett, mill-perspettiva tal-banek ċentrali, l-integrazzjoni transkonfinali aktar b'saħħitha ttejjeb il-mekkaniżmu ta' trażmissjoni tal-politika monetarja.

Din hija r-raġuni għalfejn il-proġetti tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-Unjoni Bankarja huma daqstant importanti għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fil-fatt, l-ikkompletar ta' dawn il-proġetti tagħmilha possibbli li jinkiseb bilanċ li huwa diffiċli ħafna biex jinkiseb bejn livell ogħla ta' integrazzjoni u stabbiltà finanzjarja akbar. Biex dawn il-benefiċċji jimmaterjalizzaw huwa importanti li jkun hemm struttura istituzzjonali li tiffunzjona tajjeb fil-livell Ewropew.

Għall-Unjoni Bankarja, bis-superviżjoni u r-riżoluzzjoni tal-banek imċaqalqa mil-livell nazzjonali għal dak Ewropew, issa huwa possibbli li tiġi żblukkata t-triq lejn suq bankarju Ewropew tabilħaqq integrat, filwaqt li fl-istess ħin jiġu ġestiti r-riskji assoċjati mal-indirizzar ta' banek transkonfinali kbar fi kriżi. F'suq bankarju Ewropew awtentiku, il-fużjonijiet transkonfinali jsiru n-norma. Peress li tali istituzzjonijiet jistgħu faċilment isiru kbar ħafna, jista' jkun hemm kwistjoni ta' "kbar wisq biex ifallu". Iżda minflok ma jiġu pprojbiti tali fużjonijiet, dawn il-banek għandhom ikunu soġġetti għal regolamentazzjoni u superviżjoni aktar stretti, pereżempju, fil-forma ta' rekwiżiti ta' kapital ogħla. Wieħed għandu jżomm f'moħħu wkoll li, meta mqabbla mas-settur bankarju Ewropew, anki l-banek fużi jkunu relattivament żgħar. Jekk l-Unjoni Bankarja ma tiġix ikkompletata, mhux se jkun hemm suq bankarju Ewropew awtentiku?

Bl-istess mod, Unjoni tas-Swieq Kapitali ġenwina tnaqqas id-dipendenza fuq il-banek, filwaqt li tħeġġeġ sorsi ta' finanzjament ibbażati fuq is-suq. Dan iżid ir-reżiljenza tas-sistema finanzjarja u jtejjeb il-funzjonament tal-kanali tal-kondiviżjoni tar-riskju privat meta l-ekonomija tintlaqat mix-xokkijiet. Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, l-enfasi ewlenija għandha tkun fuq forom reżiljenti ta' finanzjament, b'mod partikolari l-flussi tal-ekwità. Għal dan il-għan, importanti li jkun hemm aġenda ambizzjuża fir-rigward tal-Unjoni tas-Swieq Kapitali. Dan il-proġett għandu jissarraf fi proposti ta' politika konkreti, li jiġu implimentati b'mod effettiv, peress li t-tibdil tax-xenarju finanzjarju ċertament mhux kompitu faċli. Wieħed ċertament għandu japprezza l-progress li sar s'issa, iżda għad fadal ħafna xi jsir. Huwa importanti li jkun hemm pjan ambizzjuż biex tissaħħaħ il-konverġenza superviżorja fl-UE kollha. Eventwalment, jista' jkun meħtieġ superviżur ċentralizzat biex jimplimenta b'mod konsistenti ġabra unika tar-regoli msaħħa għas-swieq kapitali tal-UE. Barra minn hekk, għandu jkun hemm sforz ulterjuri favur l-armonizzazzjoni tal-oqfsa nazzjonali ta' insolvenza. Fl-aħħar nett, sabiex jitrawwem il-finanzjament mill-bejgħ ta' ishma, għandha tiġi indirizzata l-predispożizzjoni favur id-dejn fit-tassazzjoni.

46. Numru ta' bonds sinifikanti tas-settur pubbliku u privat fl-Ewropa huma karatterizzati minn rendimenti negattivi. Dan għandu xi implikazzjonijiet għall-istabbiltà finanzjarja u, jekk iva, kif għandhom jiġu indirizzati?  

L-ambjent attwali ta' rendiment baxx qed jitfa' pressjoni fuq il-profitti tal-istituzzjonijiet finanzjarji, u qed ikompli jsaħħaħ il-problemi strutturali sottostanti. Barra minn hekk, dan joħloq imġiba ta' tiftix għal rendiment, li tista' twassal għall-kompressjoni tal-primjums tar-riskju. L-ambjent bi prezz baxx għal tul ta' żmien jhedded il-mudelli tan-negozju tal-intermedjarji finanzjarji tradizzjonali.

Għall-banek li huma attivi fin-negozju bankarju tradizzjonali, il-kwistjoni ewlenija mhijiex il-livell tar-rati tal-imgħax iżda hija l-pendil tal-kurva tar-rendiment. Barra minn hekk, huwa importanti li jkun magħruf sa liema punt ir-rati negattivi jistgħu jiġu mgħoddija lill-klijenti tal-banek. B'mod ġenerali, wieħed jista' jidentifika nuqqas ta' qbil fil-maturità li qed jiżdied fis-settur bankarju, li jesponi wkoll lil dawn il-banek għal riskju sinifikanti ta' ċaqliq fir-rata tal-imgħax. Dan ir-riskju mhuwiex kopert mill-Pilastru 1 tar-Regolament ta' Basel u għalhekk għandu jiġi indirizzat permezz ta' miżuri tal-Pilastru 2.

Sabiex jitħallsu l-obbligi u l-iskemi ta' benefiċċji stabiliti li jirriżultaw minn impenji meħuda fil-passat, il-fondi tal-pensjonijiet u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni tal-ħajja jeħtieġ li jkollhom redditu għoli biżżejjed fuq l-investimenti tagħhom, li tista' tkun ħaġa diffiċli f'ambjent ta' rati nominali baxxi. Il-mekkanika wara dan hija li, meta r-rendimenti jkomplu jonqsu, ir-rata ta' skont applikata għall-flussi tal-flus futuri taqa' u dan iżid il-valur preżenti kemm tal-assi kif ukoll tal-obbligazzjonijiet. Iżda ż-żieda hija tipikament aktar qawwija fil-każ ta' dawn tal-aħħar. Għall-assiguraturi tal-UE, l-obbligazzjonijiet għandhom it-tendenza li bħala medja jkollhom durata ta' 11-il sena, filwaqt li l-assi jkollhom durata ta' madwar 6,7 snin. F'dak l-isfond, ir-rendimenti baxxi jistgħu tabilħaqq ikunu ta' sfida għall-assiguraturi u għall-fondi tal-pensjonijiet u wasslu biex ħafna minn dawn l-impriżi qalbu għal skemi ta' kontribuzzjoni definita.

Madankollu, kemm l-assiguraturi kif ukoll il-banek ibbenefikaw ukoll mill-fatt li r-rati tal-imgħax baxxi affettwaw it-tkabbir ekonomiku b'mod pożittiv u għenu biex jitnaqqsu r-riskji fl-ekonomija. Pereżempju, it-tnaqqis fil-qgħad u l-perspettiva ta' inflazzjoni stabbli jnaqqsu l-inċertezza fir-rigward tat-tfaddil u l-introjtu tal-unitajiet domestiċi, u dan imbagħad jiffaċilita l-bejgħ ta' prodotti ġodda ta' assigurazzjoni fuq il-ħajja u fondi tal-pensjonijiet. L-istess forzi huma wkoll ta' benefiċċju għar-riskji fuq il-karti bilanċjali tal-banek, prinċipalment peress li jnaqqsu l-inadempjenzi tas-self.

Kollox ma' kollox, l-impatt tal-politiki tal-BĊE fuq is-settur finanzjarju għalhekk għandu jiġi analizzat pjuttost bir-reqqa u b'mod bilanċjat. Fl-aħħar mill-aħħar, huwa importanti li wieħed jiftakar li l-BĊE mhuwiex responsabbli biex jiżgura l-profitti tas-settur finanzjarju, iżda huwa responsabbli biex jiżgura li s-settur jaġixxi ta' veikolu għall-politika monetarja u l-istabbiltà fil-prezzijiet. Il-politiki tiegħu fil-fatt huma mmirati parzjalment lejn il-ħolqien ta' inċentivi għall-atturi finanzjarji biex ifittxu assi aktar riskjużi u illikwidi, biex jgħinu sabiex jittaffew il-kundizzjonijiet ta' finanzjament għall-korporazzjonijiet mhux finanzjarji.

Wieħed għandu jkun konxju li dan jista' jikkontribwixxi wkoll għall-akkumulazzjoni ta' riskji u vulnerabbiltajiet fil-karti bilanċjali tal-banek u tal-entitajiet mhux bankarja, u dan imbagħad jirrikjedi l-applikazzjoni tal-għodod makroprudenzjali fis-settur bankarju u l-iżvilupp ta' qafas bħal dan għas-settur mhux bankarju, inkluż għall-kumpaniji tal-assigurazzjoni.

47. X'inhuma l-fehmiet tiegħek dwar il-politiki attwali tal-BĊE fir-rigward tal-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess fi ħdan il-BĊE? Hemm bżonn isiru xi bidliet?

L-assi prinċipali tal-BĊE huwa l-fiduċja. Għalhekk, huwa ta' importanza kbira li jħares l-ogħla standards f'termini ta' integrità, responsabbiltà u trasparenza. Dan għandu japplika fil-livelli kollha, jiġifieri kemm għall-korpi deċiżjonali tiegħu (il-Kunsill Governattiv u l-Bord Eżekuttiv) kif ukoll għall-persunal kollu tal-BĊE. Il-BĊE għandu jaħdem kontinwament fuq l-istandards etiċi tiegħu, u għandu jagħmel ħiltu biex jirrifletti l-aħjar prattiki fil-qafas etiku intern tiegħu, filwaqt li fl-istess ħin iqis l-ispeċifiċitajiet tal-BĊE bħala bank ċentrali, superviżur bankarju u istituzzjoni tal-UE.

L-impressjoni tiegħi hija li l-BĊE tejjeb b'mod sostanzjali r-regoli tiegħu biex jipprevjeni l-kunflitti ta' interess. Pereżempju, aktar kmieni din is-sena l-BĊE adotta Kodiċi Uniku ta' Kondotta, li japplika b'mod ugwali għall-membri tal-Kunsill Governattiv, tal-Bord Eżekuttiv u tal-Bord Superviżorju. Nifhem li dan kien parzjalment reazzjoni għall-feedback li rċieva l-Parlament Ewropew, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Ombudsman Ewropew kif ukoll ir-rapporti indipendenti ppubblikati minn NGOs Ewropej.

D. Il-funzjonament tal-BĊE u r-responsabbiltà demokratika u t-trasparenza

48. X'se jkun l-approċċ personali tiegħek rigward id-djalogu soċjali fil-BĊE?

Il-BĊE huwa impjegatur attraenti b'kundizzjonijiet tax-xogħol ġeneralment tajbin. Madankollu, nassumi li fl-istess ħin l-ambjent tax-xogħol huwa wieħed impenjattiv ħafna. Għas-suċċess ta' istituzzjoni, inqis li huwa importanti ħafna li l-impjegati jkunu sodisfatti bil-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Jekk dan ma jkunx il-każ, jeħtieġ li jkun hemm djalogu miftuħ u kostruttiv bejn il-membri tal-persunal, inklużi r-rappreżentanti tagħhom, u t-tmexxija, u jien lest li nipparteċipa f'tali djalogu. Peress li l-BĊE huwa impenjat li jipprovdi output ta' kwalità għolja, huwa jrid jiżgura wkoll ambjent tax-xogħol ta' kwalità għolja għall-persunal tiegħu. Minn dak li qed nifhem, il-BĊE diġà ħa miżuri biex itejjeb l-ammont ta' xogħol, il-ħin tax-xogħol u l-arranġamenti ta' flessibbiltà tal-persunal tiegħu, u din hija ħaġa pożittiva.

49. Il-Parlament Ewropew għandu rwol ewlieni fir-responsabbiltà tal-BĊE. X'konklużjonijiet tislet mit-tqabbil ma' ġurisdizzjonijiet oħra? (eż. il-Kungress tal-Istati Uniti/Fed vs il-Parlament Ewropew/BĊE vs il-Parlament tar-Renju Unit/il-Bank tal-Ingilterra)? X'miżuri u riformi futuri, fil-fehma tiegħek, għandhom jirrinfurzaw ir-responsabbiltà demokratika tal-BĊE fil-konfront tal-Parlament Ewropew?  

Il-ħtieġa ta' banek ċentrali indipendenti hija magħrufa sew. Madankollu, dan jirrikjedi kontrapiż fil-forma ta' responsabbiltà. Għal dan il-għan, il-BĊE jispjega d-deċiżjonijiet tiegħu u r-raġunament sottostanti kemm liċ-ċittadini tal-UE kif ukoll lir-rappreżentanti eletti tagħhom. Abbażi ta' dan, dawn jistgħu jiġġudikaw il-prestazzjoni tal-BĊE skont l-objettivi tiegħu, b'mod partikolari dik li tinżamm l-istabbiltà fil-prezzijiet, li huma speċifikati fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Skont it-Trattat, il-BĊE huwa primarjament responsabbli quddiem il-Parlament Ewropew bħala r-rappreżentanza taċ-ċittadini tal-UE, iżda jrid wkoll jirrapporta regolarment lill-Kunsill tal-UE, li jirrappreżenta l-gvernijiet tal-Istati Membri. Skont l-Artikolu 284(3) tat-TFUE u l-Artikolu 15(3) tal-Istatut tas-SEBĊ, il-qafas ta' responsabbiltà jinkludi l-elementi li ġejjin:

- rapport annwali dwar l-attivitajiet tas-SEBĊ u dwar il-politika monetarja li jrid jiġi indirizzat lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, u lill-Kunsill Ewropew u jiġi ppreżentat mill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew;

- possibilment seduti ta' smigħ tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew u tal-membri l-oħra tal-Bord Eżekuttiv quddiem il-kumitati kompetenti tal-Parlament Ewropew fuq talba tal-Parlament Ewropew jew fuq inizjattiva tagħhom stess.

Fil-prattika, il-kanali ta' responsabbiltà tal-BĊE żviluppaw sew lil hinn mir-rekwiżiti tat-Trattat u jinkludu dan li ġej:

- seduti ta' smigħ trimestrali tal-President tal-BĊE fil-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew, li huma disponibbli bħala webcasts u li fir-rigward tagħhom tiġi ppubblikata traskrizzjoni sħiħa bil-miktub;

- tweġibiet għal mistoqsijiet bil-miktub mill-Membri tal-Parlament Ewropew lill-BĊE, li jistgħu jitniżżlu mis-sit web tal-BĊE;

- feedback bil-miktub għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-Rapport Annwali tal-BĊE, ippubblikat fuq is-sit web tal-BĊE.

Barra minn hekk, ir-responsabbiltà tal-BĊE għall-kompiti ta' superviżjoni bankarja tiegħu hija soġġetta għal reġim speċifiku stabbilit fir-Regolament dwar il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU).

Dan il-qafas wiesa' ta' responsabbiltà jiżgura li r-rappreżentanti eletti jkollhom l-opportunità li jiksbu informazzjoni u jesprimu l-kritika tagħhom. Dan jikkostitwixxi pedament essenzjali tal-leġittimità u l-effettività tal-banek ċentrali fit-twettiq tal-mandat tagħhom.

Filwaqt li l-paraguni internazzjonali mhumiex faċli, skont il-pubblikazzjonijiet fir-rigward ma hemm l-ebda differenza kbira fil-livell ta' responsabbiltà tal-BĊE, il-Bank tal-Ingilterra (BoE) jew il-Fed fir-rigward tal-iskambji parlamentari. Dawn jinkludu seduti pubbliċi trimestrali quddiem il-kumitat kompetenti. Differenza waħda hija li l-President tal-BĊE jidher ukoll darba fis-sena quddiem il-plenarja biex jiddiskuti r-Rapport Annwali tal-BĊE. Għall-kuntrarju tal-BĊE u l-Fed, il-Gvernatur tal-BoE jiġi akkumpanjat fis-seduti ta' smigħ tal-kumitat minn membri oħra tal-Kumitat tal-Politika Monetarja.

Minbarra dan il-qafas formali ta' responsabbiltà, inħoss li l-Membri tal-Bord Eżekuttiv għandhom ukoll ir-responsabbiltà li jżommu lill-pubbliku ġenerali informat b'mod regolari. Il-preżenza tal-midja wkoll jista' jkollha rwol bħala għodda biex issir komunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali. Jien inqis dan bħala parti mill-istrateġija personali tiegħi ta' komunikazzjoni (u ta' responsabbiltà).

50. X'se jagħmel il-BĊE b'mod konkret biex ikollu listi ta' preselezzjoni ekwilibrati mil-lat ta' sessi għall-karigi għolja fil-BĊE fil-futur u biex b'mod ġenerali jtejjeb aktar id-diversità tal-ġeneru fil-BĊE, minħabba li, fil-preżent żewġ Membri biss mill-25 Membru tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE huma nisa? Personalment, kif biħsiebek ittejjeb il-bilanċ bejn il-ġeneri fil-BĊE? Meta tistenna l-ewwel riżultati tal-azzjonijiet tiegħek f'dan ir-rigward?

F'soċjetà, inklużi l-banek ċentrali, il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija objettiv ewlieni. Ir-riċerka wriet li diversi timijiet jipproduċu eżiti aħjar, u ma hemm l-ebda raġuni biex wieħed jemmen li dan għandu jkun differenti fis-settur tal-banek ċentrali. Għalhekk, it-trawwim tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandu jingħata prijorità fl-aġenda tal-BĊE.

Il-banek ċentrali qed jiffaċċjaw id-diffikultà li hemm nuqqas kbir ta' rappreżentanza tan-nisa mhux biss fil-banek ċentrali iżda fil-professjoni tal-ekonomija kollha kemm hi. Huwa għalhekk li l-promozzjoni tal-ugwaljanza tal-opportunitajiet trid tibda fi stadju bikri tal-karriera. Il-programmi li jippruvaw jattiraw lin-nisa fi stadu bikri jidhru li huma partikolarment promettenti. Għalhekk, nappoġġa b'entużjażmu l-Borża ta' Studju ġdida tal-BĊE għan-Nisa fl-Ekonomija. Dan huwa eżempju wieħed ta' kif jiġi appoġġat l-iżvilupp tal-karriera tan-nisa mill-bidu. Jien lest nuża n-netwerk u l-għarfien tiegħi fil-kuntest akkademiku favur l-iżvilupp ta' aktar programmi f'din id-direzzjoni.

Fl-istess ħin, importanti li wieħed jifhem ir-raġunijiet wara l-inugwaljanza bejn il-ġeneri. Ċerta riċerka turi li l-preġudizzji impliċiti jista' jkollhom rwol importanti, li jfisser li n-nisa jitqiesu inqas kompetenti kemm mill-irġiel kif ukoll min-nisa minħabba tipi partikolari ta' mġiba. Biex jingħelbu tali preġudizzji, it-taħriġ ta' min jirrekluta jista' jkun utli għas-sensibilizzazzjoni fir-rigward ta' distorsjonijiet potenzjali. Hemm ukoll ħafna evidenza li dawk in-nisa li r-rwol tagħhom jista' jservi ta' mudell jistgħu jkunu utli biex jimmotivaw lin-nisa żgħażagħ jaħdmu għal karriera. Dan jimplika li l-effett tad-deċiżjonijiet ta' reklutaġġ imur sew lil hinn mill-persuna kkonċernata. Fl-aħħar nett, wieħed jista' jikkunsidra politika fejn l-ebda membru tal-Kunsill Governattiv ma jipparteċipa f'panels ta' politika magħmula esklużivament minn membri maskili. Rajt istituzzjonijiet oħra li jimxu fuq tali politika. Naturalment, impenn bħal dan jista' jsir ukoll fuq bażi individwali.

B'mod ġenerali, jidher li huwa importanti li jkun hemm prijorità strateġika biex jiġi attirat u żviluppat it-talent femminili fil-livelli kollha, u jien nappoġġa bis-sħiħ tali strateġija.

Fuq livell organizzattiv, il-bini u l-ingranaġġ tad-diversità tal-ġeneru mhux faċli u m'hemmx shortcuts, iżda rridu nibqgħu naħdmu fuq dan. Huwa importanti li l-BĊE jkompli jattira u jiżviluppa t-talent femminili fil-livelli kollha.

Għandu jiġi enfasizzat li l-BĊE għandu impatt limitat fuq il-ħatriet tal-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali. Attwalment, kollha kemm huma huma rġiel. Il-Kunsill Governattiv għandu jiddikjara b'mod ċar li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri hija objettiv importanti u għandha tittejjeb ukoll fil-Kunsill Governattiv.

Il-BĊE għandu jippromwovi wkoll aspetti oħra tad-diversità, li jvarjaw minn nazzjonalità għal etniċità sa sfondi edukattivi u bl-inklużjoni wkoll tad-diversità tal-ħsieb. It-timijiet diversi u inklużivi għandhom it-tendenza li jkunu dawk bl-aqwa prestazzjoni, peress li jgħinu biex jiġi evitat kull raġunar gregarju. Tabilħaqq, ftit li xejn ikun ta' għajnuna jekk il-membri tal-persunal ta' istituzzjoni jsegwu b'għajnejhom magħluqa dak li jkun perċepit bħala "opinjoni interna". Minflok, għandu jkun hemm proċessi li jagħtu lok għal skambji ta' fehmiet interni.

51. X'titjib possibbli tar-responsabbiltà tal-BĊE fil-konfront tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) tipprevedi f'termini tal-effiċjenza operattiva tiegħu? Fejn taqta' l-linja għall-mandat tal-QEA?

Bħal kull istituzzjoni pubblika oħra, il-BĊE għandu jiżgura li jkun operazzjonalment effiċjenti, li ma jaħlix il-flus li fl-aħħar mill-aħħar huma l-flus tal-kontribwenti, u li l-istrutturi operazzjonali tiegħu jikkonformaw mal-mandat tiegħu. Għalhekk huwa tajjeb ħafna li l-effiċjenza operazzjonali tal-BĊE tiġi vvalutata regolarment mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA).

Madankollu, is-sustanza tal-politiki monetarji u politiki oħra tal-BĊE hija min-natura tagħha r-rwol tal-BĊE. Dawn l-oqsma mhumiex parti mill-mandat ta' awditjar tal-QEA. Fil-fehma tiegħi, il-QEA jkollha l-ogħla valur miżjud jekk tħares lejn l-effiċjenza li biha l-BĊE jmexxi l-proċessi biex jasal għad-deċiżjonijiet tiegħu.

Taħseb li l-BĊE għandu japplika l-istandards tad-direttiva l-ġdida dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni internament? Meta tistenna li l-BĊE għandu jistabbilixxi proċeduri speċifiċi għall-protezzjoni tal-informaturi?  

Il-fehma tiegħi hija li l-Bord Eżekuttiv tal-BĊE identifika t-tisħiħ tal-qafas tiegħu dwar l-iżvelar ta' informazzjoni protetta bħala prijorità strateġika, u ddikjara li dan jippreżenta wkoll opportunità biex jiġu kkunsidrati l-istandards stabbiliti mid-Direttiva l-ġdida dwar l-Informaturi, flimkien mal-aħjar prattiki, politiki u proċessi ta' istituzzjonijiet oħra. Il-mezzi ta' rappurtar protetti u l-protezzjoni tal-informaturi huma vitali biex tiġi żgurata l-ġestjoni tar-riskju u titjieb il-kultura tax-xogħol.

53. X'taħseb dwar il-fatt li darba fil-passat il-Kunsill injora l-opinjoni tal-Parlament Ewropew rigward il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE? Taċċetta l-ħatra tiegħek bħala membru tal-Bord Eżekuttiv jekk il-Parlament Ewropew jivvota kontriha?

Il-Parlament Ewropew għandu rwol ewlieni b'rabta mal-akkontabilità tal-BĊE. Mingħajr tali akkontabilità, ma jistax ikun hemm l-indipendenza ta' bank ċentrali. Għalhekk, l-involviment tal-Parlament Ewropew fil-proċess tal-ħatra tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv huwa kruċjali.

Napprezza ħafna l-iskambju mal-Parlament Ewropew bħala parti importanti mill-proċess tal-ħatra u nittama li jkun hemm valutazzjoni pożittiva tal-kompetenza u l-idoneità tiegħi għall-kariga ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE. Dan jifforma l-bażi għal relazzjoni futura miftuħa u bbażata fuq il-fiduċja.

Taħseb li jkun xieraq li inti jew persunal anzjan ieħor tal-BĊE tipparteċipaw fil-"Grupp tat-Tletin" ta' bankiera ċentrali u mexxejja tal-industrija finanzjarja jew fi gruppi jew assoċjazzjonijiet simili?  

Kull rappreżentant tal-BĊE għandu jsegwi l-istandards etiċi tal-BĊE, li min-naħa tagħhom għandhom ikunu konformi mal-aħjar prattiki internazzjonali.

Naturalment, madankollu jista' jkun hemm il-ħtieġa li jkun hemm interazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' partijiet interessati, inklużi rappreżentanti mis-settur pubbliku u privat, sabiex isir skambju ta' fehmiet u tiġi kondiviża l-informazzjoni. Fil-fatt, dan jista' jkun kruċjali biex ikun jista' jitwettaq il-mandat.

Il-kodiċi Uniku ta' Kondotta adottat mill-BĊE fl-2019 tejjeb il-ġestjoni tal-kunflitti ta' interess potenzjali billi introduċa regoli speċifiċi għar-relazzjonijiet mal-gruppi ta' interess varji. Il-membri kollha tal-Bord Eżekuttiv għandhom, f'kull ħin, u b'mod partikolari fl-interazzjonijiet tagħhom mal-gruppi ta' interess, ikunu konxji mill-indipendenza tagħhom kif ukoll mill-obbligi tagħhom ta' segretezza professjonali. Ċertament se nirrispetta strettament ir-regoli stabbiliti fil-Kodiċi Uniku ta' Kondotta.

55. Fil-passat, il-BĊE nieda inizjattivi bħal AnaCredit u l-Inizjattiva Ewropea għad-Distribuzzjoni tad-Dejn (EDDI), li ma kinux fil-qalba tal-mandat tal-BĊE. Kif tara r-rwol tal-BĊE f'tali l-inizjattivi u fejn taqta' l-linja fir-rigward tal-prerogattivi tal-leġiżlatur?  

Bħala riċerkatur, naf sew li d-data hija essenzjali. B'mod partikolari, l-bażijiet ta' data kbar ta' mikrodata jippermettu li jinxteħet dawl fuq rabtiet ekonomiċi u finanzjarji ġodda billi l-informazzjoni tiġi estiża għal kwalunkwe livell ta' diżaggregazzjoni meħtieġ. Huwa possibbli wkoll li jiġi segwit b'attenzjoni l-impatt ta' xokk partikolari fuq l-ekonomija.

Permezz ta' fehim aħjar tal-mekkaniżmu sottostanti, id-data ta' kwalità għolja tagħti lok biex dawk li jfasslu l-politika jieħdu deċiżjonijiet aħjar. Aktar ma tkun tajba d-data, aktar tkun kbira l-informazzjoni, u d-deċiżjonijiet ta' politika li jirriżultaw ikunu aħjar.

Dan, naturalment, japplika wkoll għall-BĊE. Din hija r-raġuni għaliex l-Istatut jeħtieġ li l-BĊE jiġbor l-informazzjoni statistika neċessarja għat-twettiq tal-kompiti tiegħu. L-AnaCredit se jkun fiha informazzjoni dettaljata dwar self bankarju individwali fiż-żona tal-euro. Nista' nara kif, bis-saħħa ta' din l-informazzjoni dettaljata, ikun possibbli li tiġi aġġornata b'mod sensibbli l-kapaċità tal-BĊE li jifhem id-dinamika tal-kreditu fl-ekonomija taż-żona tal-euro. Dan, imbagħad, se jgħin lill-BĊE meta jieħu deċiżjonijiet dwar il-politika monetarja.

Il-mandat tat-Trattat tal-BĊE u tal-Eurosistema fir-rigward tas-swieq finanzjarji jippermetti l-possibbiltà li jitwettqu inizjattivi regolatorji fis-sistemi ta' pagament. F'dan il-kuntest, il-BĊE qed jesplora l-possibbiltà li jappoġġa l-ħruġ u d-distribuzzjoni armonizzati ta' strumenti ta' dejn tal-euro fl-UE (l-inizjattiva EDDI).

Nemmen li l-BĊE għandu – u sa fejn naf jien, hekk għamel fiż-żewġ każijiet – jiġbor il-fehmiet u l-input minn partijiet interessati ewlenin dwar proġetti ta' statistika u infrastruttura tas-suq. Barra minn hekk, dawn l-inizjattivi għandhom iqisu bis-sħiħ il-leġiżlazzjonijiet tal-UE u l-kompetenzi definiti fit-Trattat. 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ħatra ta’ Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Referenzi

13651/2019 – C9-0173/2019 – 2019/0818(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

14.11.2019

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

25.11.2019

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Irene Tinagli

14.11.2019

 

 

 

Eżami fil-kumitat

3.12.2019

 

 

 

Data tal-adozzjoni

3.12.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

41

13

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gunnar Beck, Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Cristian-Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Jake Pugh, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Martin Schirdewan, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Carmen Avram, Gabriele Bischoff, Damien Carême, Fabio Massimo Castaldo, Richard Corbett, Agnès Evren, Eugen Jurzyca, Pedro Marques, Fulvio Martusciello, Ville Niinistö, Bogdan Rzońca, Stéphane Séjourné, Monica Semedo, Antonio Tajani, Julie Ward

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Rosa D’Amato, Anna Deparnay-Grunenberg, Dino Giarrusso

Data tat-tressiq

6.12.2019

 

 

 

 

Aġġornata l-aħħar: 16 ta' Diċembru 2019
Avviż legali - Politika tal-privatezza