AJÁNLÁS a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: André Rougé

Eljárás : 2019/0099(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0050/2019
Előterjesztett szövegek :
A9-0050/2019
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

 (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (09405/2019),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (3) bekezdésével, 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével, valamint 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0010/2019),

 tekintettel az AKCS–EU kapcsolatok 2020 utáni jövőjéről szóló, 2016. október 4-i állásfoglalására[1],

 tekintettel az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti ideiglenes partnerségi megállapodásról szóló, 2011. január 19-i állásfoglalására[2],

 tekintettel az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjának tagjai (AKCS), másrészről az Európai Közösség és tagállamai között 2000. június 23-án Cotonouban aláírt partnerségi megállapodásra (a továbbiakban: Cotonoui Megállapodás),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Fejlesztési Bizottság véleményére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0050/2019),

1. egyetért a Salamon-szigeteknek a megállapodáshoz való csatlakozásával;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Salamon-szigetek kormányainak és parlamentjeinek.


 

 

 

VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (3.12.2019)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

A vélemény előadója: Tomas Tobé

 

 

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást a Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezet jóváhagyására.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

Hivatkozások

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.7.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Tomas Tobé

22.10.2019

A vélemény korábbi előadója

Michèle Rivasi

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

19

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

19

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

ID

Valentino Grant, Bernhard Zimniok

PPE

György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

RENEW

Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana

 

4

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Ellie Chowns, Caroline Roose

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás


 

 

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

Hivatkozások

09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

14.6.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.7.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

PECH

23.7.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

André Rougé

23.9.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

Benyújtás dátuma

9.12.2019

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

PPE

Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

5

-

GUE/NGL

Helmut Scholz

ID

André Rougé

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

0

0

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2019. december 13.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat