RAKKOMANDAZZJONI dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

  9.12.2019 - (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)) - ***

  Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
  Rapporteur: André Rougé

  Proċedura : 2019/0099(NLE)
  Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
  Ċiklu relatat mad-dokument :  
  A9-0050/2019
  Testi mressqa :
  A9-0050/2019
  Dibattiti :
  Votazzjonijiet :
  Testi adottati :

  ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  (Approvazzjoni)

   wara li kkunsidra l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill (09405/2019),

   wara li kkunsidra t-talba għal approvazzjoni preżentata mill-Kunsill skont l-Artikolu 207(3), l-Artikolu 207(4), l-ewwel subparagrafu, u l-Artikolu 218(6), it-tieni subparagrafu, punt (a)(v) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (C9-0010/2019),

   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-4 ta' Ottubru 2016 dwar il-futur tar-relazzjonijiet AKP-UE wara l-2020[1],

   wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-19 ta' Jannar 2011 dwar il-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra[2],

   wara li kkunsidra l-Ftehim ta' Sħubija bejn il-membri tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (AKP) minn naħa waħda, u l-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-oħra, iffirmata f'Cotonou fit-23 ta' Ġunju 2000 (il-Ftehim ta' Cotonou),

   wara li kkunsidra l-Artikolu 105(1) u (4) u l-Artikolu 114(7) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

   wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp,

   wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali (A9-0050/2019),

  1.  Jagħti l-approvazzjoni tiegħu għall-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim;

  2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, kif ukoll lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri u tal-Gżejjer Solomon.


   

   

  OPINJONI tal-Kumitat għall-Iżvilupp (3.12.2019)

  għall-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

  dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

  (09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE))

  Rapporteur għal opinjoni: Tomas Tobé

   

   

   

  Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta' Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra.


  PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

  Titolu

  L-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta’ Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

  Referenzi

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Kumitat responsabbli

   

  INTA

   

   

   

   

  Opinjoni(jiet) mogħtija minn

   Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  DEVE

  15.7.2019

  Rapporteur għal opinjoni

   Data tal-ħatra

  Tomas Tobé

  22.10.2019

  Rapporteur għal opinjoni sostitut(a)

  Michèle Rivasi

  Eżami fil-kumitat

  6.11.2019

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  2.12.2019

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  19

  4

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Dominique Bilde, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Charles Goerens, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Ellie Chowns, Valentino Grant, Shaffaq Mohammed, Marlene Mortler, Rory Palmer, Caroline Roose

  Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

  Aušra Maldeikienė, Angelika Winzig

   


   

   

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
  FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

  19

  +

  ECR

  Ryszard Czarnecki, Beata Kempa

  ID

  Valentino Grant, Bernhard Zimniok

  PPE

  György Hölvényi, Aušra Maldeikienė, Marlene Mortler, Tomas Tobé, Angelika Winzig

  RENEW

  Charles Goerens, Martin Horwood, Shaffaq Mohammed, Chrysoula Zacharopoulou

  S&D

  Udo Bullmann, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Rory Palmer, Marc Tarabella

  VERTS/ALE

  Pierrette Herzberger-Fofana

   

  4

  -

  GUE/NGL

  Miguel Urbán Crespo

  ID

  Dominique Bilde

  VERTS/ALE

  Ellie Chowns, Caroline Roose

   

  0

  0

   

   

   

  Tifsira tas-simboli użati:

  + : favur

  - : kontra

  0 : astensjoni

   

   


   

  PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

  Titolu

  L-adeżjoni tal-Gżejjer Solomon mal-Ftehim Interim ta’ Sħubija bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u l-Istati tal-Paċifiku, min-naħa l-oħra

  Referenzi

  09405/2019 – C9-0010/2019 – 2019/0099(NLE)

  Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

  14.6.2019

   

   

   

  Kumitat responsabbli

   Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  INTA

  15.7.2019

   

   

   

  Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

   Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

  DEVE

  15.7.2019

  PECH

  15.7.2019

   

   

  Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

   Data tad-deċiżjoni

  PECH

  23.7.2019

   

   

   

  Rapporteurs

   Data tal-ħatra

  André Rougé

  23.9.2019

   

   

   

  Eżami fil-kumitat

  6.11.2019

   

   

   

  Data tal-adozzjoni

  3.12.2019

   

   

   

  Riżultat tal-votazzjoni finali

  +:

  –:

  0:

  29

  5

  0

  Membri preżenti għall-votazzjoni finali

  Nikos Androulakis, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Bernd Lange, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, André Rougé, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

  Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

  Saskia Bricmont, Jérémy Decerle, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski

  Data tat-tressiq

  9.12.2019

   


   

   

  VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

  29

  +

  ECR

  Geert Bourgeois, Witold Jan Waszczykowski, Jan Zahradil

  ID

  Roman Haider, Maximilian Krah

  PPE

  Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner,  Seán Kelly, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

  RENEW

  Jordi Cañas, Jérémy Decerle, Barbara Ann Gibson, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

  S&D

  Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

   

  5

  -

  GUE/NGL

  Helmut Scholz

  ID

  André Rougé

  VERTS/ALE

  Saskia Bricmont, Ellie Chowns, Heidi Hautala

   

  0

  0

   

   

   

   

   

  Tifsira tas-simboli użati:

  + : favur

  - : kontra

  0 : astensjoni

   

   

  Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Diċembru 2019
  Avviż legali - Politika tal-privatezza