Proċedura : 2019/2125(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0051/2019

Testi mressqa :

A9-0051/2019

Dibattiti :

PV 14/01/2020 - 9
CRE 14/01/2020 - 9

Votazzjonijiet :

PV 15/01/2020 - 10.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P9_TA(2020)0007

<Date>{11/12/2019}11.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0051/2019</NoDocSe>
PDF 380kWORD 104k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>

<Titre>dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – rapport annwali 2018</Titre>

<DocRef>(2019/2125(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}Kumitat għall-Affarijiet Barranin</Commission>

Rapporteur: <Depute> Isabel Wiseler-Lima </Depute>

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ANNEX I
 ANNEX II
 LETTER OF THE Committee on Women's Rights and Gender Equality
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni – rapport annwali 2018

(2019/2125(INI))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-trattati u l-istrumenti l-oħra tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

 wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikoli 2, 3, 8, 21 u 23 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 17 u 207 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE),

 wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea, ippreżentata fit-28 ta' Ġunju 2016,

 wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019, adottat mill-Kunsill fl-20 ta' Lulju 2015, u r-Rieżami ta' Nofs it-Terminu tiegħu ta' Ġunju 2017,

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin li ġew adottati fl-24 ta' Ġunju 2013,

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha mill-persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI), adottati fl-24 ta' Ġunju 2013,

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-piena tal-mewt, dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline, u dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem,

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida riveduti tal-UE għall-politika tal-UE lejn pajjiżi terzi dwar it-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra, adottati fis-16 ta' Settembru 2019,

 wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem fir-rigward tal-ilma tax-xorb sikur u s-sanità, adottati fis-17 ta' Ġunju 2019,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-vjolenza fuq in-nisa u l-vjolenza domestika (minn hawn 'il quddiem il-"Konvenzjoni ta' Istanbul") tal-11 ta' Mejju 2011, li mhux l-Istati Membri kollha rratifikawha,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjonijiet tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (CETS Nru 197) u dwar il-Protezzjoni tat-Tfal kontra l-Isfruttament u l-Abbuż Sesswali (CETS Nru 201),

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Qafas tal-Kunsill tal-Ewropa għall-Ħarsien tal-Minoranzi Nazzjonali u l-Karta Ewropea għal-Lingwi Reġjonali jew Minoritarji,

 wara li kkunsidra s-17-il Għan ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-NU u l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli,

 wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi II (GAP II) "L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa: Nibdlu l-Ħajja tal-Bniet u n-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020", tal-21 ta' Settembru 2015;

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-20 ta' Novembru 1989, u ż-żewġ Protokolli Fakultattivi tagħha,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità tat-30 ta' Marzu 2007,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjonijiet tan-NU dwar id-Drittijiet tal-Persuni li jappartjenu għal Minoranzi Nazzjonali, Etniċi, Reliġjużi u Lingwistiċi u dwar id-Drittijiet tal-Popli Indiġeni,

 wara li kkunsidra r-rapport tat-8 ta' Awwissu 2017 tar-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar id-drittijiet tal-popli indiġeni għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU[1],

 wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem tas-16 ta' Ġunju 2011,

 wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Dritt u r-Responsabbiltà ta' Individwi, Gruppi u Organi tas-Soċjetà li Jippromwovu u Jħarsu d-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali Universalment Rikonoxxuti, adottata fid-9 ta' Diċembru 1998,

 wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa (CEDAW), il-Pjattaforma ta' Azzjoni ta' Beijing u l-Programm ta' Azzjoni tal-Konferenza Internazzjonali dwar il-Popolazzjoni u l-Iżvilupp, u l-eżiti tal-konferenzi ta' rieżami tagħhom,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem fit-Tielet Kumitat tal-Assemblea Ġenerali tan-NU fi New York, tal-15 ta' Ottubru 2019,

 wara li kkunsidra l-Prinċipji ta' Yogyakarta (dwar l-applikazzjoni tad-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem b'rabta mal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru), adottati f'Novembru 2006, u l-10 prinċipji komplementari ("plus 10"), adottati fl-10 ta' Novembru 2017,

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU tat-28 ta' Mejju 2019 li taħtar it-22 ta' Awwissu bħala l-Jum Internazzjonali tan-NU ta' Tifkira għall-Vittmi ta' Atti ta' Vjolenza bbażata fuq Reliġjon jew Twemmin,

 wara li kkunsidra konvenzjonijiet ewlenin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO),

 wara li kkunsidra l-Patt Globali għal Migrazzjoni Sikura, Ordnata u Regolari, adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fl-10 u fil-11 ta' Diċembru 2018,

 wara li kkunsidra l-Patt Globali dwar ir-Rifuġjati, affermat mill-Assemblea Ġenerali tan-NU fis-17 ta' Diċembru 2018,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data)[2],

 wara li kkunsidra l-Protokoll tal-Kunsill tal-Ewropa tal-10 ta' Ottubru 2018 li jemenda l-Konvenzjoni għall-Protezzjoni ta' Individwi fir-rigward tal-Ipproċessar Awtomatiku ta' Data Personali,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill, tal-25 ta' Ġunju 2018, dwar il-prijoritajiet tal-UE fin-Nazzjonijiet Uniti u fit-73 Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill, tas-17 ta' Lulju 2018 dwar il-Qorti Kriminali Internazzjonali fl-okkażjoni tal-20 anniversarju tal-adozzjoni tal-Istatut ta' Ruma,

 wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' April 2016 intitolata "Lejn Ħajja b'Dinjità: minn dipendenza fuq l-għajnuna għal ħajja indipendenti" (COM(2016)0234) u l-konklużjonijiet sussegwenti tal-Kunsill tat-12 ta' Mejju 2016 dwar l-approċċ tal-UE għall-ispostament furzat u l-iżvilupp,

 wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar id-demokrazija, adottati fl-14 ta' Ottubru 2019,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni konġunta tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u tal-Ministri għall-Affarijiet Barranin jew ir-Rappreżentanti tat-13-il Stat Membru tan-NU parteċipanti, tas-27 ta' Settembru 2018, dwar l-Inizjattiva ta' Stejjer Tajbin dwar id-Drittijiet tal-Bniedem,

 wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2018,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Diċembru 2017 dwar ir-rapport annwali dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja 2017 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni[3], , u r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar rapporti annwali preċedenti,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Novembru 2016 dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi[4] u r-rakkomandazzjoni tiegħu tat-13 ta' Marzu 2019 lill-Kunsill u lill-VP/RGħ dwar l-analiżi tas-segwitu mogħti mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) sentejn wara r-Rapport tal-PE dwar komunikazzjoni strateġika tal-UE biex tikkontrobatti l-propaganda kontriha minn partijiet terzi[5],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2019 dwar il-Linji Gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra l-UE[6],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-3 ta' Lulju 2018 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni fid-dinja, inkluż il-ħtif tal-art[7],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2019 dwar il-futur tal-Lista ta' Azzjonijiet LGBTI (2019-2024)[8],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Frar 2019 dwar ir-rigressjoni attwali tad-drittijiet tan-nisa u tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-UE[9],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet kollha tiegħu adottati fl-2018 dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt (magħrufa bħala riżoluzzjonijiet ta' urġenza) skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb, li fl-2018 ingħata lil Oleg Sentsov, reġista Ukren u priġunier politiku miżmum fir-Russja,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-ittra mill-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0051/2019),

A. billi matul iċ-ċelebrazzjoni tas-70 anniversarju tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem fl-2018, l-UE saħqet fuq l-importanza politika li jiġi żviluppat ordni globali msejjes fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u tenniet l-impenn profond u sod tagħha favur il-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha; billi f'Novembru 2018 il-Parlament Ewropew organizza, għall-ewwel darba, il-Ġimgħa tad-Drittijiet tal-Bniedem, li fiha enfasizza r-riżultati ewlenin li kiseb mindu ġiet adottata d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, kif ukoll l-isfidi tal-lum għad-drittijiet tal-bniedem;

B. billi r-rispett, il-promozzjoni, l-indiviżibbiltà u s-salvagwardja tal-universalità tad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll il-promozzjoni tal-prinċipji u l-valuri demokratiċi inkluż l-istat tad-dritt, ir-rispett għad-dinjità tal-bniedem u l-prinċipji tal-ugwaljanza u tas-solidarjetà, huma l-pedamenti tal-acquis etiku u legali tal-UE u tal-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) tagħha, kif ukoll tal-azzjoni esterna kollha tagħha; billi l-UE għandha tkompli tistinka biex tkun l-attur globali ewlieni fil-promozzjoni u l-protezzjoni universali tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż fil-livell ta' kooperazzjoni multilaterali, b'mod partikolari permezz ta' rwol attiv u kostruttiv f'diversi korpi tan-NU u f'konformità mal-Karta tan-NU, mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mad-dritt internazzjonali, kif ukoll mal-obbligi fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u mal-impenji li ttieħdu fl-ambitu tal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli;

C. billi d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem, inkwantu ġabra ta' valuri, prinċipji u normi universali li jiggwidaw l-Istati Membri tan-NU, tqiegħed lill-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-governanza tajba; billi, fl-ispirtu tad-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Artikolu 21 tat-TUE, l-UE tinsab fuq quddiem nett biex issegwi politiki bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem u hija impenjata b'mod kostanti li tindirizza l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem;

D. billi l-UE, permezz ta' azzjonijiet f'livell bilaterali u multilaterali, kompliet tappoġġja l-progress tad-drittijiet tal-bniedem fl-2018, b'mod partikolari billi ssaħħaħ id-djalogu politiku ma' pajjiżi mhux membri tal-UE, inklużi dawk li jfittxu l-integrazzjoni Ewropea, u istituzzjonijiet reġjonali oħra bħall-Unjoni Afrikana, u billi tistabbilixxi ftehimiet internazzjonali ġodda li jinkludu l-kummerċ u s-sħubijiet ekonomiċi; billi impenn ambizzjuż jirrikjedi li l-UE tkun konsistenti u tmexxi bl-eżempju;

E. billi l-politiki tal-UE jridu jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-gruppi l-aktar vulnerabbli, bħal minoranzi etniċi, lingwistiċi u reliġjużi, il-persuni b'diżabilità, il-komunità LGBTI, in-nisa, it-tfal, il-persuni li jfittxu asil u l-migranti; billi matul iċ-ċelebrazzjoni tad-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, l-UE rrikonoxxiet ir-rwol kruċjali li jiżvolġu d-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem fit-tisħiħ tad-demokrazija u l-istat tad-dritt; billi s-Summit Dinji 2018 tad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem wassal għal Pjan ta' Azzjoni bi prijoritajiet għad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem; billi fl-2018, għadd kbir ta' Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem kienu fil-mira u nqatlu, filwaqt li kienu soġġetti għal attakki, theddid u persekuzzjoni; billi xi kumpaniji privati militari u ta' sigurtà kienu implikati f'għadd ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, ksur li jrid jiġi investigat b'mod xieraq filwaqt li dawk responsabbli jitressqu quddiem il-ġustizzja;

F. billi saħansitra fil-preżent, l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u d-drittijiet tan-nisa huma soġġetti għal restrizzjonijiet u attakki kontrihom fuq livell internazzjonali; billi s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati huma msejsa fuq id-drittijiet bażiċi tal-bniedem u huma aspetti essenzjali tad-dinjità tal-bniedem; billi l-vjolenza fuq in-nisa u l-bniet huwa wieħed mill-vjolazzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem l-aktar mifruxa fid-dinja li jaffettwa l-livelli kollha tas-soċjetà u jikkostitwixxi ostaklu ewlieni għall-kisba tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri; billi strateġija komprensiva u vinkolanti tal-UE għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, eżattament kif talab il-Parlament, trid tipprevedi l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fil-politiki kollha tal-UE u ssaħħaħ l-impatt tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi III;

G. billi l-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali hija parti mir-raison d'être tal-UE; billi l-UE hija impenjata li taġixxi fix-xena internazzjonali f'isem il-prinċipji li ispiraw il-ħolqien tagħha, u f'konformità mal-prinċipji tal-Karta tan-NU u d-dritt internazzjonali u li tappoġġjahom;

H. billi l-emerġenzi ambjentali, li jinkludu t-tisħin globali u d-deforestazzjoni, huma riżultat tal-azzjonijiet tal-bniedem u jagħtu lok għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem kontra l-persuni affettwati direttament, permezz tat-telf tad-djar u l-ħabitats tagħhom, iżda anke l-umanità kollha kemm hi; billi huwa importanti li tiġi rikonoxxuta r-rabta bejn id-drittijiet tal-bniedem, il-protezzjoni tas-saħħa u dik ambjentali; billi l-iżgurar tal-aċċess għall-ilma huwa essenzjali għall-prevenzjoni ta' tensjonijiet f'ċerti reġjuni;

I. billi iżjed koerenza bejn il-politiki interni u dawk esterni tal-UE, kif ukoll fost dawn tal-aħħar, tirrappreżenta rekwiżit indispensabbli għal politika tal-UE effikaċi u ta' suċċess fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; billi l-politiki ta' appoġġ favur id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija għandhom jiġu integrati fil-politiki kollha l-oħra tal-UE b'dimensjoni esterna, bħall-iżvilupp, il-migrazzjoni, is-sigurtà, il-ġlieda kontra t-terroriżmu, id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri, it-tkabbir u l-kummerċ, b'mod partikolari permezz tal-implimentazzjoni ta' klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem fi ftehimiet bejn l-UE u l-pajjiżi mhux membri tal-UE; billi konsistenza akbar għandha tippermetti lill-UE tirreaġixxi aktar malajr matul l-istadji bikrija tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tkun attur tad-drittijiet tal-bniedem aktar attiv u kredibbli fil-livell globali;

J. billi t-tranżizzjoni demokratika u l-istabbiliment jew il-konsolidament tal-istat tad-dritt f'bosta pajjiżi huma proċessi twal u diffiċli, u biex ikollhom eżitu pożittiv huwa essenzjali li jingħata appoġġ estern fuq perjodu twil, anke min-naħa tal-UE;

Drittijiet tal-bniedem u demokrazija: tendenzi ġenerali u sfidi ewlenin

1. Jesprimi t-tħassib kbir tiegħu dwar l-attakki fuq id-demokrazija u l-istat tad-dritt fid-dinja kollha matul l-2018, li jirriflettu l-qawmien tal-awtoritarjaniżmu bħala proġett politiku, li jinkarna l-inosservanza tad-drittijiet tal-bniedem, ir-repressjoni tad-dissens, ġustizzja politiċizzata u riżultati tal-elezzjonijiet predeterminati, spazju li qed jiċkien għas-soċjetà ċivili biex topera fih, u limitazzjonijiet fuq il-libertà ta' għaqda u espressjoni; jissottolinja l-importanza ta' soċjetà ċivili li tippermetti reazzjonijiet flessibbli, f'waqthom u effettivi għal reġimi li jiksru d-dritt internazzjonali, id-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji demokratiċi;

2. Huwa tal-fehma li l-pajjiżi li jaqgħu taħt reġimi awtoritarji jsiru aktar vulnerabbli għall-instabbiltà, il-kunflitt, il-korruzzjoni, l-estremiżmu vjolenti u l-involviment f'kunflitti militari barranin; jesprimi t-tħassib tiegħu li għad hemm reġimi li jiċħdu l-eżistenza nnifisha tad-drittijiet tal-bniedem universali minquxa fid-dritt internazzjonali; jilqa' l-fatt li, madankollu, għadd ta' pajjiżi taw bidu għal proċessi ta' paċi u demokratizzazzjoni, implimentaw riformi kostituzzjonali u ġudizzjarji, u ddjalogaw mas-soċjetà ċivili f'dibattiti miftuħin u pubbliċi bil-għan li jippromwovu l-libertajiet fundamentali u d-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt; jiddispjaċih għall-fatt li minkejja x-xejra dejjem tikber lejn l-abolizzjoni tal-piena tal-mewt madwar id-dinja, għadd ta' pajjiżi għad iridu jistabbilixxu moratorju;

3. Isostni li l-istati kollha li jirrispettaw il-libertajiet fundamentali rikonoxxuti internazzjonalment bħala l-pilastri tad-demokrazija jeħtiġilhom ikunu fuq quddiem nett fit-tixrid tal-prattiki ta' governanza demokratika bbażati fuq id-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt fid-dinja kollha, u fit-tisħiħ tal-istrumenti leġiżlattivi internazzjonali għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; jissottolinja l-isfidi maħluqa mill-użu tal-influwenzi ta' ħsara li jpoġġu f'riskju l-governanza demokratika u l-valuri intrinsiċi tad-drittijiet tal-bniedem, u b'hekk ixekklu l-isforzi pożittivi tal-istati demokratiċi; jinsab ferm imħasseb dwar ir-rabtiet bejn ir-reġimi awtoritarji u l-partiti u l-gvernijiet populisti fil-livell nazzjonali; jemmen li dawn ir-rabtiet jimminaw il-kredibbiltà tal-isforzi tal-UE biex tippromwovi l-valuri fundamentali;

4. Ifakkar li ma jista' jkun hemm ebda ġerarkija tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu żgurati r-rispett sħiħ u l-konformità sħiħa mal-prinċipju li d-drittijiet tal-bniedem huma universali u inaljenabbli, indiviżibbli, interdipendenti u interrelatati; jisħaq li t-tentattivi biex jintużaw id-drittijiet ta' ċerti gruppi ħalli jiġġustifikaw il-marġinalizzazzjoni ta' oħrajn huma kompletament inaċċettabbli;

5. Jenfasizza l-pjaga tal-kunflitti armati u l-attakki militari bil-għan, fost l-oħrajn, tat-tindif etniku, li għadha tikkaġuna l-mewt ta' ċivili u tikkawża spostamenti tal-massa, li fl-ambitu tagħha l-atturi statali u mhux statali jaħarbu mir-responsabbiltà tagħhom li jżommu mad-dritt internazzjonali umanitarju u mad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-fatt li r-reġjuni fil-gwerra jew f'sitwazzjonijiet ta' kunflitt iħabbtu wiċċhom ma' ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem, ta' natura eċċezzjonali u mmirati li jċaħħdu d-dinjità umana, u li huma kemm devastanti għall-vittmi kif ukoll degradanti għall-awturi; jenfasizza, bħala eżempju, l-użu tat-tortura u ta' trattamenti krudili, inumani u degradanti oħra, l-għajbien furzat, il-qtil extraġudizzjarju, il-vjolenza u l-ikkawżar intenzjonat tal-ġuħ bħala armi tal-gwerra mfassla biex jeqirdu, jiddestabbilizzaw u jiddemoralizzaw individwi, familji, komunitajiet u soċjetajiet, speċjalment it-tfal; jenfasizza l-vulnerabbiltà partikolari tan-nisa minn minoranzi etniċi u reliġjużi għall-vjolenza sesswali, b'mod speċjali dawk li jikkonvertu; jikkundanna bil-qawwa l-attakki fatali fuq sptarijiet, skejjel u fuq persuni ċivili oħra fil-mira li seħħew madwar id-dinja f'kunflitti armati fl-2018; ifakkar li d-dritt għall-ħajja huwa dritt importanti tal-bniedem, u li l-atti illegali tal-gwerra jridu dejjem jiġu kkundannati b'mod unanimu u indirizzati b'mod effettiv;

6. Jiddenunzja l-atti li jitfgħu lura l-multilateraliżmu u l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli, li qed joħloq sfida serja għad-drittijiet tal-bniedem fuq skala dinjija; jemmen bis-sħiħ f'approċċi u deċiżjonijiet meħuda f'kooperazzjoni fi ħdan qafas multilaterali, b'mod partikolari fi ħdan il-korpi tan-NU u f'formati ta' negozjar eżistenti maqbula fi ħdan organizzazzjonijiet reġjonali bħall-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE), bħala l-aktar mezz effettiv biex jiġu moqdija l-interessi tal-umanità, biex jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għall-kunflitti bbażati fuq in-normi u l-prinċipji tad-dritt internazzjonali, il-Karta tan-NU u l-Att Finali ta' Ħelsinki, u biex jitrawwem progress fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jinsab estremament imħasseb dwar il-fatt li s-siġġijiet ta' diversi korpi relatati mad-drittijiet tal-bniedem tan-NU, inkluż il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, huma okkupati minn pajjiżi b'rekord ippruvat ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

7. Jinsab serjament inkwetat biż-żieda fl-għadd ta' omiċidji, attakki kemm fiżiċi kif ukoll malafamanti u l-użu tal-pieni tal-mewt, persekuzzjonijiet, inkarċerazzjonijiet, fastidji u intimidazzjonijiet fil-konfront tal-persuni li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem fid-dinja kollha, speċjalment il-ġurnalisti, l-akkademiċi, l-avukati, il-politiċi u l-attivisti tas-soċjetà ċivili, inklużi l-attivisti tad-drittijiet tan-nisa, l-ambjentalisti, id-difensuri tal-artijiet u d-difensuri tal-minoranzi reliġjużi, prinċipalment fil-pajjiżi b'livelli għoljin ta' korruzzjoni u b'riżultati skarsi f'dawk li huma rispett tal-istat tad-dritt u sorveljanza ġudizzjarja; jinsab partikolarment imħasseb dwar l-attakki sfaċċati li dejjem qed jiżdiedu fuq art barranija, f'xi każijiet bi ksur tal-liġijiet u d-drawwiet relatati mal-privileġġi u l-immunitajiet diplomatiċi; jeżiġi ġustizzja u responsabbiltà fl-ogħla livell ta' teħid ta' deċiżjonijiet għal dawk l-attakki; jinnota li d-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari n-nisa, jiffaċċjaw riskji speċifiċi u jeħtieġu protezzjoni adegwata; jiddenunzja l-fatt li xi gvernijiet adottaw leġiżlazzjoni li tillimita l-attivitajiet tas-soċjetà ċivili jew tal-moviment soċjali, fosthom l-għeluq tal-NGOs jew l-iffriżar tal-assi tagħhom; jinsab ferm imħasseb dwar l-użu ta' leġiżlazzjoni repressiva dwar iċ-ċibersigurtà u kontra t-terroriżmu biex trażżan id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

8. Jisħaq fuq l-importanza li jsir progress fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri u fid-drittijiet tan-nisa u l-bniet fuq skala dinjija; jenfasizza li minkejja l-progress, in-nisa u l-bniet għadhom isofru diskriminazzjoni u vjolenza; jisħaq fuq il-fatt li l-maġġoranza tas-soċjetajiet għadhom ibatu biex jagħtu lin-nisa u lill-bniet drittijiet indaqs skont il-liġi u aċċess indaqs għall-edukazzjoni, għall-assistenza fis-saħħa, għal xogħol dinjituż, għal pagi ndaqs u għar-rappreżentanza politika u ekonomika; jesprimi tħassib dwar l-attakki kontinwi mifruxa fuq id-drittijiet tan-nisa u s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati tagħhom, u l-leġiżlazzjoni li f'bosta partijiet tad-dinja tirrestrinġi dawn id-drittijiet; jenfasizza li l-mutilazzjoni ġenitali femminili u ż-żwieġ tat-tfal huma fost l-aktar ksur mifrux tad-drittijiet tal-bniedem; jesprimi tħassib li n-nisa li jesprimu fidi jew twemmin huma vulnerabbli doppjament għall-persekuzzjoni; jilqa' l-Inizjattiva Spotlight bejn l-UE u n-NU dwar tmiem il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet u jitlob li tiġi msaħħa;

9. Jisħaq fuq il-fatt li r-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, il-ġlieda kontra kull forma ta' abbuż, abbandun, maltrattament, traffikar u sfruttament tat-tfal, inklużi ż-żwiġijiet furzati u r-reklutaġġ jew l-użu tas-suldati tfal fil-kunflitti armati, u l-għoti ta' kura u edukazzjoni lit-tfal huma kwistjonijiet kruċjali għall-ġejjieni tal-umanità; jappoġġja, f'dan ir-rigward, il-mekkaniżmu ta' monitoraġġ u rappurtar stabbilit bir-Riżoluzzjoni 1612 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU dwar it-tfal u l-kunflitt armat;

10. Jisħaq fuq l-importanza li tingħata kunsiderazzjoni sħiħa lill-bżonnijiet speċifiċi tal-persuni b'diżabilità; jitlob li l-UE tinkorpora l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni ta' persuni b'diżabilità fil-politiki tagħha ta' azzjoni esterna u dwar l-għajnuna għall-iżvilupp, flimkien mal-ġlieda għal aċċess ugwali għas-suq tax-xogħol u l-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ, filwaqt li tippromwovi soluzzjonijiet li jagħmluha aktar faċli għall-persuni b'diżabilità li joperaw fi ħdan is-soċjetà;

11. Jiġbed l-attenzjoni għal każi ta' persekuzzjoni u diskriminazzjoni relatati mal-etnija, in-nazzjonalità, il-klassi soċjali, il-kasta, ir-reliġjon, it-twemmin, il-lingwa, l-età, is-sess, is-sesswalità, u l-identità tal-ġeneru, li għadhom ferm imxerrdin f'bosta pajjiżi u soċjetajiet; jinsab serjament imħasseb bir-risposti dejjem aktar intolleranti u mimlija mibegħda mogħtija lill-persuni li jisfaw vittmi ta' dan il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob li l-persuni responsabbli għal dak il-ksur jagħtu kont ta' għemilhom;

12. Jinnota li l-għadd ta' persuni spostati b'mod furzat fl-2018 qabeż is-70 miljun ruħ, li jinkludi 26 miljun rifuġjat, 41 miljun persuna spostati internament u 3.5 miljun persuna li qed ifittxu asil[10]; jinnota, barra minn hekk, li hemm madwar 12-il miljun persuna apolida fid-dinja kollha; huwa tal-fehma li l-gwerer, il-kunflitti, it-terroriżmu, il-vjolenza, l-oppressjoni politika, il-persekuzzjoni minħabba r-reliġjon jew it-twemmin, il-faqar, u l-insigurtà tal-ilma u l-ikel jagħtu lok għal riskji ta' kunflitti ġodda u għal aktar spostament tal-popolazzjonijiet; jirrikonoxxi li l-konsegwenzi ambjentali tat-tibdil fil-klima, bħall-aċċess aktar limitat għall-ilma tax-xorb sikur, jistgħu jaggravaw l-ispostament tal-popolazzjonijiet;

13. Jisħaq fuq il-fatt li l-emerġenza klimatika u t-telf tal-massa tal-bijodiversità jikkostitwixxu theddid serju għall-popolazzjoni; ifakkar li d-drittijiet fundamentali tal-bniedem għall-ħajja, is-saħħa, l-ikel u l-ilma sikur ikunu f'riskju mingħajr ambjent tajjeb għas-saħħa; jiġbed l-attenzjoni għall-impatt li għandha l-qerda ambjentali fuq id-drittijiet tal-bniedem, kemm għall-popolazzjonijiet ikkonċernati kif ukoll fir-rigward tad-dritt għall-ambjent, għall-umanità kollha; jissottolinja l-obbligi u r-responsabbiltajiet essenzjali tal-istati u ta' entitajiet oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jikkonformaw mal-għanijiet tal-Ftehim ta' Pariġi tal-2015 biex jiġġieldu kontra t-tibdil fil-klima u l-effetti tiegħu, jimpedixxu l-effetti negattivi tiegħu fuq id-drittijiet tal-bniedem u jippromwovu politiki xierqa f'konformità mal-obbligi tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar fl-obbligi tal-istati li jipproteġu l-bijodiversità u jipprovdu aċċess għal rimedji effettivi f'każijiet ta' telf u degradazzjoni tal-bijodiversità; jesprimi l-appoġġ tiegħu għal sforzi leġiżlattivi naxxenti f'livell internazzjonali b'rabta ma' reati ambjentali;

14. Jisħaq fuq il-fatt li l-libertà tal-kelma u tal-espressjoni u l-pluraliżmu tal-midja, kemm online kif ukoll offline, huma fil-qalba tas-soċjetajiet demokratiċi reżiljenti; jikkundanna l-użu ħażin ta' għanijiet leġittimi bħall-ġlieda kontra t-terroriżmu, is-sigurtà tal-istat u l-infurzar tal-liġi sabiex jillimitaw il-libertà tal-espressjoni; jikkundanna l-propaganda tal-midja u l-miżinformazzjoni kontra l-minoranzi; jitlob li jiġu stabbiliti l-aħjar salvagwardji possibbli kontra d-diskors ta' mibegħda u r-radikalizzazzjoni, il-kampanji ta' diżinformazzjoni u l-propaganda ostili, speċjalment dawk li joriġinaw minn stati awtoritarji u atturi mhux statali bħal gruppi terroristiċi, billi jiġi żviluppat qafas legali, kemm fil-livell tal-UE kif ukoll f'dak internazzjonali, biex jiġi indirizzat it-theddid ibridu, inkluża l-gwerra ċibernetika u tal-informazzjoni, filwaqt li ma jiġux kompromessi d-drittijiet fundamentali; ifakkar li l-midja għandha tirrifletti pluralità ta' opinjonijiet diversi filwaqt li tappoġġja u tobdi l-prinċipju tan-nondiskriminazzjoni; jisħaq, f'dan ir-rigward, li persuni li jappartjenu għal minoranzi għandu jkollhom aċċess indiskriminat għall-mezzi tax-xandir, inkluż fil-lingwa tagħhom stess;

Il-politika barranija fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem tal-UE ssir aktar effikaċi

15. Ifakkar fl-impenn tal-UE li tqiegħed id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fil-qalba tar-relazzjonijiet tagħha mal-pajjiżi mhux membri tal-UE; jisħaq, għaldaqstant, li l-objettiv ta' progress tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija fid-dinja kollha jirrikjedi li dan jiġi integrat fil-politiki kollha tal-UE b'dimensjoni esterna; jitlob li l-UE tissodisfa dawn l-impenji u tiżgura li l-involviment tagħha ma jsaħħaħx involontarjament ir-reġimi awtoritarji;

16. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jadottaw Pjan ta' Azzjoni ġdid, ambizzjuż, komprensiv u vinkolanti dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija għall-ħames snin li ġejjin; jinsisti fuq il-fatt li l-isfidi kollha tad-drittijiet tal-bniedem, li jinkludu d-drittijiet diġitali, id-drittijiet ambjentali, id-drittijiet tal-anzjani, id-drittijiet tal-isport u d-drittijiet tal-bniedem, flimkien mad-drittijiet tal-migranti għandhom jiġu indirizzati b'mod adegwat fil-Pjan ta' Azzjoni futur; jitlob li jinħoloq mekkaniżmu ta' monitoraġġ b'saħħtu biex jivvaluta l-implimentazzjoni u l-impatt tal-Pjan ta' Azzjoni; jistieden lill-Istati Membri jieħdu responsabbiltà akbar tal-Pjan ta' Azzjoni u jirrapportaw dwar l-implimentazzjoni tiegħu;

17. Jinnota l-importanza tar-riżoluzzjonijiet tiegħu dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u l-istat tad-dritt u tal-ħidma tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda bil-qawwa li l-Kummissjoni u s-SEAE jsaħħu l-involviment tagħhom mas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Parlament sabiex ikun jista' jipparteċipa fil-Pjan ta' Azzjoni futur u jimmonitorja l-implimentazzjoni tiegħu; jistieden lis-SEAE jipprovdi lill-Parlament rapporti regolari dwar l-azzjonijiet ta' segwitu li ħa dwar ir-riżoluzzjonijiet kollha ta' urġenza u/jew ir-rakkomandazzjonijiet dwarhom;

18. Jenfasizza l-fatt li l-kummerċ, il-politiki tal-UE f'dan il-qasam u d-drittijiet tal-bniedem jistgħu u għandhom isaħħu lil xulxin, u li l-komunità tan-negozju tiżvolġi rwol importanti biex toffri inċentivi pożittivi għall-promozzjoni tad-drittjiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tar-responsabbiltà tal-kumpaniji; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lis-SEAE jagħmlu użu effettiv mill-klawżoli tad-drittijiet tal-bniedem fi ftehimiet internazzjonali, mhux biss permezz ta' djalogu politiku, valutazzjonijiet regolari tal-progress u rikors għal proċeduri ta' konsultazzjoni fuq talba, iżda anke billi joħolqu mekkaniżmu effettiv għall-monitoraġġ ta' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem li jista' jseħħ permezz ta' attivitajiet kummerċjali; jitlob li l-klawżoli dwar id-drittijiet tal-bniedem jiġu infurzati b'mod adegwat u mmonitorjati kif xieraq, anke permezz ta' punti ta' riferiment li jistgħu jitkejlu, bl-involviment tal-Parlament, tas-soċjetà ċivili u tal-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti; jitlob li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' lmenti effettiv u indipendenti għall-gruppi ta' ċittadini u partijiet interessati li huma affettwati minn ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-fatt li l-UE u l-Istati Membri tagħha jeħtiġilhom jimpedixxu kull tip ta' abbuż tad-drittijiet tal-bniedem korporattiv u l-impatt negattiv tal-attivitajiet kummerċjali;

19. Isostni d-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem mal-pajjiżi mhux membri tal-UE, bħala strument essenzjali għall-impenn bilaterali fil-promozzjoni u fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem; ifakkar li l-Linji Gwida tal-UE dwar id-djalogi tad-drittijiet tal-bniedem ma' pajjiżi terzi jiddeskrivu għadd ta' kriterji għall-bidu ta' djalogu inkluż "kemm il-gvern huwa lest li jtejjeb is-sitwazzjoni, l-impenn tal-gvern fir-rigward tal-konvenzjonijiet internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, ir-rieda tal-gvern li jikkoopera mal-proċeduri u l-mekkaniżmi tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-attitudni tal-gvern lejn is-soċjetà ċivili"; jitlob li s-SEAE jagħmel valutazzjoni regolari ta' kull djalogu, kif previst fil-linji gwida msemmija hawn fuq, u jiżgura li jekk ma jsirx progress tanġibbli, l-UE għandha taġġusta l-għanijiet tagħha u terġa' tikkunsidra l-approċċ tagħha; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE, b'involviment aktar b'saħħtu tal-gruppi tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti, jgħaqqdu l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw id-drittijiet tal-bniedem u l-obbligi relatati fid-djalogi jew fin-negozjati fi kwalunkwe qasam politiku u ekonomiku, mal-gvernijiet tal-pajjiżi mhux membri tal-UE, bil-għan li jissaħħaħ l-impatt tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem; jirrakkomanda li jinstema' t-tħassib li qed jitqajjem dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'dawk il-pajjiżi u li tittieħed azzjoni xierqa, inkluż billi jitqajmu każijiet individwali fil-kuntest ta' djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem; jappella għal involviment aktar attiv tal-Parlament meta jitfasslu l-aġendi tad-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li l-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem u r-rapporti annwali ta' implimentazzjoni tagħhom jikkostitwixxu strument essenzjali biex tiġi żgurata l-konsistenza politika, jiġu identifikati l-prijoritajiet strateġiċi ewlenin, jiġu definiti objettivi għal perjodu twil u qasir ta' żmien, u jiġu stabbiliti azzjonijiet konkreti sabiex isir progress fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem; itenni l-appell tiegħu biex il-Membri tal-PE jingħataw aċċess għall-kontenut tal-istrateġiji tal-pajjiżi dwar id-drittijiet tal-bniedem; jilqa' s-seminars tas-soċjetà ċivili ta' qabel id-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem u jħeġġeġ li l-konklużjonijiet tagħhom jiġu segwiti, bl-involviment iddedikat tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili (OSĊ);

20. Jagħmel appell b'saħħtu biex l-UE tindirizza b'mod konsistenti d-diskriminazzjoni billi tagħmel l-aħjar użu mis-sett ta' għodda tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem, ukoll permezz ta' djalogu, billi tikkundanna u tappoġġja s-soċjetà ċivili u l-inizjattivi konġunti fil-livell tan-NU, f'konformità mal-linji gwida adottati reċentement tal-UE dwar in-nondiskriminazzjoni fl-azzjoni esterna u mal-Istrument ta' Gwida tan-NU dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-dixxendenza, ippubblikat fl-2017;

21. Isostni bil-qawwa l-ħidma u l-isforzi tar-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem (RSUE) fil-protezzjoni u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja; jissottolinja l-objettiv importanti fil-mandat tal-RSUE biex tissaħħaħ l-effikaċja tal-Unjoni f'dan il-qasam; jistieden lill-RSUE jaġixxi fuq il-mandat tiegħu biex itejjeb l-isforzi tal-UE sabiex issaħħaħ id-demokrazija; jinsisti fuq it-talba tiegħu li l-mandat tal-RSUE jsirlu rieżami sabiex ir-Rappreżentant Speċjali jsir permanenti u aktar responsabbli, u jingħata setgħat ta' inizjattiva proprja, riżorsi adegwati u l-kapaċità li jitkellem pubblikament sabiex jirrapporta dwar il-kisbiet ta' żjarat f'pajjiżi terzi u jikkomunika l-pożizzjonijiet tal-UE dwar suġġetti relatati mad-drittijiet tal-bniedem; itenni t-talba tiegħu għal aktar trasparenza dwar l-attivitajiet u l-missjonijiet tal-RSUE u jinsisti li r-rapporti regolari tiegħu lill-Kunsill jiġu kondiviżi wkoll mal-Parlament; jilqa' l-espansjoni tal-mandat tal-RSUE biex jinkludi l-promozzjoni ta' appoġġ għall-ġustizzja kriminali internazzjonali u jistenna li l-RSUE jkun partikolarment attiv f'dan il-qasam;

22. Jilqa' l-isforzi tas-SEAE u tal-Kummissjoni biex kontinwament isaħħu is-sensibilizzazzjoni tal-uffiċjali tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem; jilqa' l-fatt li l-punti fokali tad-drittijiet tal-bniedem u l-uffiċjali ta' kollegament dwar id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem issa huma preżenti fid-Delegazzjonijiet kollha tal-UE; jistieden lis-SEAE joħroġ rapport dettaljat lill-Parlament dwar it-tlestija ta' dan in-netwerk ta' punti fokali sabiex jevalwah u jiżgura li jiġi implimentat b'mod konsistenti madwar id-Delegazzjonijiet kollha tal-UE; jistieden lid-Delegazzjonijiet kollha tal-UE u lill-punti fokali rispettivi tagħhom dwar id-drittijiet tal-bniedem biex b'mod konsistenti jirrispettaw l-obbligu tagħhom li jiltaqgħu mad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, iżuru attivisti detenuti, jimmonitorjaw il-proċessi tagħhom u jippromwovu l-protezzjoni tagħhom fil-post;

23. Jirrikonoxxi l-progress li sar f'termini tal-proċedura u l-format tar-Rapport Annwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2018, iżda jistenna li l-Kunsill u l-VP/RGħ iqisu aktar il-pożizzjonijiet espressi mill-Parlament fir-riżoluzzjonijiet u/jew ir-rakkomandazzjonijiet rilevanti tiegħu sabiex tiġi żgurata interazzjoni aktar profonda u aktar effikaċi bejn l-istituzzjonijiet tal-UE fir-rigward tal-kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-Kunsill ikompli bl-isforzi tiegħu biex jiffinalizza dawn ir-rapporti annwali aktar kmieni matul is-sena; jinkoraġġixxi lill-Kunsill jiżgura li l-adozzjoni tar-rapport annwali li jmiss tkun ibbażata fuq proċess ta' konsultazzjoni adegwat;

Żvilupp ta' soluzzjonijiet għall-promozzjoni u għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tad-demokrazija

Governanza demokratika u spazju favorevoli għas-soċjetà ċivili

24. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri jkomplu jżommu taħt monitoraġġ mill-qrib l-iżviluppi li jolqtu negattivament il-governanza u l-ispazju tas-soċjetà ċivili fid-dinja kollha, mingħajr eċċezzjoni, u jirrispondu b'mod sistematiku, bis-saħħa tal-mezzi adegwati kollha, għall-politiki u għall-bidliet leġiżlattivi mmexxija mill-gvernijiet awtoritarji mmirati biex jimminaw il-governanza bbażata fuq il-prinċipji demokratiċi fundamentali u biex iċekknu l-ispazju tas-soċjetà ċivili; huwa tal-fehma li għandu jkun hemm sinerġiji akbar bejn il-Kummissjoni, is-SEAE u l-Parlament dwar din il-kwistjoni; jilqa' l-assistenza imprezzabbli pprovduta lill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fid-dinja kollha fl-ambitu tal-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (EIDHR), li tibqa' l-għodda ewlenija tal-UE għall-implimentazzjoni tal-politika esterna tagħha dwar id-drittijiet tal-bniedem; jitlob li taħt is-suċċessur tal-EIDHR ikompli jiżdied il-finanzjament għas-soċjetà ċivili u għad-drittijiet tal-bniedem; jisħaq fuq il-fatt li fl-2018, mijiet ta' dimostranti paċifiċi tas-soċjetà ċivili ġew arrestati, soġġetti għal trattament ħażin u detenzjoni arbitrarja, u ġew mġiegħla jħallsu multi bħala riżultat tal-proċessi tagħhom;

L-approċċ tal-UE fir-rigward tal-kunflitti u r-responsabbiltà għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem

25. Jisħaq fuq ir-rabta bejn iż-żieda fil-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-impunità mifruxa u n-nuqqas ta' responsabbiltà f'dawk ir-reġjuni u fil-pajjiżi mifnija mill-kunflitti jew ikkaratterizzati minn intimidazzjoni, diskriminazzjoni, fastidju u aggressjoni, sekwestri ta' persuni, operazzjonijiet tal-pulizija vjolenti, arresti arbitrarji, każijiet ta' tortura, u qtil; jistieden lill-komunità internazzjonali tappoġġja azzjonijiet immirati lejn il-ġlieda kontra l-impunità u l-promozzjoni tar-responsabbiltà, speċjalment f'dawk ir-reġjuni u l-pajjiżi fejn id-dinamika tal-impunità tippremja lil dawk li għandhom l-akbar responsabbiltà u li ma tagħtix setgħa lill-vittmi; jenfasizza, barra minn hekk, li l-minoranzi u l-gruppi emarġinati spiss jintlaqtu b'mod partikolari mill-kunflitti;

26. Ifakkar fir-riżoluzzjonijiet tiegħu li jiddenunzjaw responsabbiltajiet speċifiċi għal kunflitti li fl-2018 wasslu għal mijiet ta' vittmi tfal matul attakki deliberati kontra popolazzjonijiet ċivili u infrastrutturi umanitarji; jistieden lill-Istati Membri kollha tal-UE jikkonformaw b'mod strett mal-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni tal-Armi, sabiex iwaqqfu t-trasferimenti kollha tal-armi jew ta' sorveljanza u t-tagħmir tal-intelligence li jista' jintuża mill-gvernijiet fir-repressjoni tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment fil-kuntest tal-kunflitti armati; jinsisti fuq il-ħtieġa għal trasparenza sħiħa u rappurtar regolari mill-Istati Membri tal-UE dwar it-trasferimenti tagħhom tal-armi; ifakkar fir-riżoluzzjoni tiegħu tas-27 ta' Frar 2014 dwar l-użu ta' drones armati[11], jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-użu ta' drones armati barra l-qafas ġuridiku internazzjonali; jitlob ukoll lill-Kummissjoni żżomm lill-Parlament informat sew dwar l-użu tal-fondi tal-UE għall-proġetti kollha ta' riċerka u żvilupp assoċjati mal-kostruzzjoni tad-drones; iħeġġeġ lill-VP/RGħ tipprojbixxi l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-użu ta' armi kompletament awtonomi, li jippermettu li jsiru attakki mingħajr intervent uman;

27. Jikkundanna bil-qawwa d-delitti faħxin kollha u l-ksur kollu tad-drittijiet tal-bniedem kommessi minn atturi statali u mhux statali, inkluż kontra ċittadini li kienu qegħdin jeżerċitaw id-drittijiet tal-bniedem tagħhom b'mod paċifiku; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jużaw il-piż politiku kollu tagħhom biex jevitaw kwalunkwe att li jista' jitqies bħala ġenoċidju, delitt tal-gwerra jew delitt kontra l-umanità, jirrispondu b'mod effiċjenti u koordinat meta jseħħu delitti bħal dawn, jimmobilizzaw ir-riżorsi kollha meħtieġa biex iressqu quddiem il-ġustizzja lil dawk kollha responsabbli, jgħinu lill-vittmi u jappoġġjaw il-proċessi ta' stabbilizzazzjoni u rikonċiljazzjoni; jistieden lill-komunità internazzjonali tiżviluppa strumenti li jimminimizzaw l-intervall bejn it-twissija u r-reazzjoni, bħas-sistema ta' twissija bikrija tal-UE, sabiex jiġi evitat li l-kunflitti vjolenti jfeġġu, ifeġġu mill-ġdid jew jeskalaw; jistieden lis-SEAE u lill-Kummissjoni jinkludu strateġija ambizzjuża dwar il-ġlieda kontra l-impunità fit-tielet Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija; jirrakkomanda bil-qawwa l-istabbiliment ta' osservatorju Ewropew dwar il-prevenzjoni, ir-responsabbiltà, u l-ġlieda kontra l-impunità; itenni t-talba tiegħu lill-VP/RGħ biex taħtar Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Dritt Umanitarju Internazzjonali u l-Ġustizzja Internazzjonali bil-mandat li jippromwovi, jintegra u jirrappreżenta l-impenn tal-UE fil-ġlieda kontra l-impunità;

28. Jilqa' b'sodisfazzjon l-isforzi tal-UE biex tippromwovi l-universalità tal-Istatut ta' Ruma fl-2018, is-sena li fiha ġie ċċelebrat l-20 anniversarju minn mindu ġie adottat, u jtenni l-appoġġ sod tiegħu favur il-Qorti Kriminali Internazzjonali (QKI); jinnota li d-dritt internazzjonali bħalissa jinsab taħt pressjoni serja; jinsab imħasseb li, minħabba l-ġurisdizzjoni wiesgħa tal-QKI, minn 193 Stat Membru tan-NU, 122 biss huma membri tal-QKI u 38 biss irratifikaw l-Emenda ta' Kampala, li tagħti s-setgħat lill-QKI li tressaq quddiem il-ġustizzja lil min iwettaq delitti ta' aggressjoni; jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jħeġġu lill-Istati Membri kollha tan-NU jirratifikaw u jimplimentaw l-Istatut ta' Ruma, u jinsab diżappuntat dwar l-irtirar mill-Istatut u t-theddid li partijiet jagħmlu dan; jistieden ukoll lill-firmatarji kollha tal-Istatut ta' Ruma jikkoordinaw u jikkooperaw mal-QKI; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jappoġġjaw b'mod sistematiku l-eżamijiet, l-investigazzjonijiet u d-deċiżjonijiet tal-QKI, u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jimpedixxu każijiet ta' nuqqas ta' kooperazzjoni mal-QKI; jitlob l-appoġġ għal organizzazzjonijiet li jiġbru, iżommu u jipproteġu evidenza – diġitali jew f'formati oħra – tad-delitti mwettqa minn kwalunkwe parti għall-kunflitti, sabiex tiġi ffaċilitata l-prosekuzzjoni tagħhom f'livell internazzjonali; jistieden lill-Istati Membri tal-UE u lin-Netwerk tal-UE kontra l-Ġenoċidju jappoġġjaw lit-tim investigattiv tan-NU fil-ġbir, fil-preservazzjoni u fil-ħażna ta' evidenza ta' reati li attwalment qed jitwettqu jew li saru dan l-aħħar sabiex ma jintilfux; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jeżaminaw modi u jippreżentaw strumenti ġodda biex jgħinu lill-vittmi tal-ksur tad-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt internazzjonali umanitarju jkollhom aċċess għall-ġustizzja internazzjonali u jiksbu rimedju u kumpens għad-danni, inkluż permezz tal-bini tal-kapaċità tal-pajjiżi mhux membri tal-UE biex japplikaw il-prinċipju ta' ġurisdizzjoni universali fis-sistemi ġuridiċi domestiċi tagħhom;

29. Jilqa' d-diskussjonijiet esploratorji inizjali, u jitlob li jitkomplew, fi ħdan il-Kunsill fir-rigward tat-twaqqif ta' mekkaniżmu globali ta' sanzjonijiet tal-UE għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, l-hekk imsejħa "Lista Magnitsky", li tippermetti l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet immirati kontra individwi kompliċi fil-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, kif appella l-Parlament f'bosta okkażjonijiet, speċjalment f'Marzu 2019; jistieden lill-Kunsill iħaffef id-diskussjonijiet tiegħu sabiex jadotta l-leġiżlazzjoni meħtieġa, jistabbilixxi dan il-mekkaniżmu, u jiffinanzjah b'mod adegwat mill-aktar fis possibbli; jisħaq fuq l-importanza li din is-sistema tkun konformi mal-mekkaniżmu ta' rieżami ġudizzjarja tal-UE; jenfasizza wkoll, bħala eżempju biex jiġi segwit, il-promulgazzjoni minn xi Stati Membri tal-UE ta' liġijiet li jipprevedu li jiġu imposti sanzjonijiet fuq individwi li jitqiesu responsabbli għall-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem;

30. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kunsill jagħtu attenzjoni speċjali lis-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem f'territorji okkupati illegalment; itenni li l-okkupazzjoni illegali ta' territorju jew parti minnu hija ksur kontinwu tad-dritt internazzjonali; jissottolinja r-responsabbiltà tas-setgħa okkupanti lejn il-popolazzjoni ċivili skont id-dritt umanitarju internazzjonali; jiddispjaċih għall-inklużjoni mill-ġdid ta' rappreżentanti minn pajjiż li jokkupa t-territorju ta' stat ieħor fl-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa;

Difensuri tad-drittijiet tal-bniedem (DDB)

31. Jisħaq fuq ir-rwol imprezzabbli u essenzjali li jiżvolġu d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem waqt li jissugraw ħajjithom stess, partikolarment id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem tan-nisa; jissottolinja l-ħtieġa għal koordinazzjoni b'saħħitha tal-UE dwar l-involviment ma' awtoritajiet ta' pajjiżi terzi rigward id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza li fl-2018 fakkarna l-20 anniversarju tad-Dikjarazzjoni tan-NU dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem; jirrakkomanda li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri, biex b'hekk ikunu jistgħu jagħtu appoġġ kontinwu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u jipproteġuhom; japprezza l-mekkaniżmu "protectdefenders.eu" li ġie stabbilit biex jipproteġi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem f'riskju gravi, u jitlob li jissaħħaħ;

32. Jissottolinja l-ħtieġa għal approċċ tal-UE orjentat lejn il-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, strateġiku, viżibbli u orjentat lejn l-impatt; jistieden lill-Kunsill joħroġ konklużjonijiet annwali tal-Kunsill Affarijiet Barranin dwar l-azzjoni tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-politika barranija tal-UE; jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jistabbilixxu proċedura koordinata biex jingħataw il-viżi lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u fejn ikun xieraq, biex ikun iffaċilitat l-għoti ta' kenn temporanju; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw finanzjament suffiċjenti għall-protezzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fil-programmi tematiċi rilevanti tal-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI), u jiżguraw li dan ikun aċċessibbli u jilħaq lil dawk l-aktar fil-bżonn, li huma l-aktar emarġinati; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu sħiħ minn dan l-istrument fil-futur u jinsisti li d-Delegazzjonijiet tal-UE u l-Istati Membri għandhom iżidu l-finanzjament u l-kapaċità tagħhom għall-protezzjoni ta' emerġenza u għall-appoġġ għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem li jinsabu f'riskju; jikkundanna l-impożizzjoni kontinwa ta' projbizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar fil-konfront ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem li jixtiequ jattendu sessjonijiet tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU f'Ġinevra u istituzzjonijiet internazzjonali oħra; jistieden lill-gvernijiet ikkonċernati biex ineħħuhom;

Id-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri

33. Jappoġġja bis-saħħa l-impenn strateġiku tal-UE favur l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-isforzi kontinwi tagħha biex titjieb is-sitwazzjoni tan-nisa u tal-bniet f'termini ta' drittijiet tal-bniedem, konformement mal-SDGs tal-2030; jenfasizza li l-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandha tkun prijorità ewlenija fir-relazzjonijiet ta' ħidma, fil-politiki u fl-azzjonijiet esterni kollha tal-UE, peress li hija prinċipju għall-UE u l-Istati Membri tagħha stess skont it-Trattati; jitlob li l-UE tadotta Strateġija komprensiva għall-Ugwaljanza bejn il-Ġeneri ladarba jiskadi l-impenn strateġiku; jistieden lill-Kummissjoni tħejji u tadotta komunikazzjoni għat-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi wara l-2020, bħala strument importanti tal-UE li jikkontribwixxi għad-drittijiet tan-nisa u tal-bniet madwar id-dinja; jistieden lill-Istati Membri japprovaw il-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi III fil-konklużjonijiet tal-Kunsill; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jkomplu jikkontribwixxu għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri u għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tal-bniet u tan-nisa billi jaħdmu mill-qrib mal-organizzazzjonijiet internazzjonali u mal-pajjiżi mhux membri tal-UE, sabiex jiżviluppaw u jimplimentaw oqfsa ġuridiċi ġodda rigward l-ugwaljanza bejn il-ġeneri;

34. Jisħaq fuq iż-żieda allarmanti ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet; jikkundanna kull sura ta' vjolenza fiżika, sessista, psikoloġika u abbażi tal-ġeneru; jesprimi tħassib serju dwar l-użu eskalat ta' tortura fis-sura ta' vjolenza sesswali u abbażi tal-ġeneru bħala arma tal-gwerra; jisħaq fuq il-fatt li l-Istatut ta' Ruma jqis li d-delitti sesswali u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru huma delitti tal-gwerra, delitti kontra l-umanità jew elementi kostituttivi ta' ġenoċidju jew tortura; iħeġġeġ lill-pajjiżi jsaħħu l-leġiżlazzjoni tagħhom sabiex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet; itenni l-appell tiegħu lill-Istati Membri tal-UE u lill-membri tal-Kunsill tal-Ewropa li għadhom ma għamlux dan biex jirratifikaw u jimplimentaw il-Konvenzjoni ta' Istanbul mill-aktar fis possibbli; jitlob li tittieħed aktar azzjoni biex jinqerdu l-forom kollha ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru u prattiki li jagħmlu ħsara lin-nisa u lill-bniet, bħaż-żwieġ furzat jew prekoċi, il-mutilazzjoni ġenitali femminili, il-vjolenza sesswali kif ukoll il-konverżjoni reliġjuża furzata; jappoġġja t-tkomplija tal-Inizjattiva konġunta Spotlight bejn l-UE u n-NU; jistieden lid-Delegazzjonijiet tal-UE jiżguraw li tinġabar id-data dwar il-vjolenza kontra n-nisa, ifasslu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u jippromwovu mekkaniżmi ta' protezzjoni u strutturi ta' appoġġ għall-vittmi;

35. Jafferma li l-aċċess għas-saħħa huwa dritt tal-bniedem, li s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati huma msejsa fuq id-drittijiet bażiċi tal-bniedem u huma elementi essenzjali tad-dinjità tal-bniedem; jirrimarka li aċċess inadegwat għall-beni vitali u s-servizzi soċjali (pereżempju l-ilma, in-nutrizzjoni, is-saħħa, l-edukazzjoni u s-sanità), kif ukoll id-diffikultajiet biex jinkiseb aċċess għas-saħħa sesswali u riproduttiva jirrappreżentaw ksur inaċċettabbli tad-drittijiet tal-bniedem; jikkundanna l-ksur tad-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa, inkluża ċ-ċaħda ta' aċċess għal servizzi rilevanti; jenfasizza li kura tas-saħħa xierqa u għall-but ta' kulħadd, li tinkludi l-kura tas-saħħa mentali bħall-appoġġ psikoloġiku, u r-rispett universali u l-aċċess għas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati u l-edukazzjoni għandhom ikunu ggarantiti għan-nisa kollha, u li n-nisa għandhom ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet liberi u responsabbli dwar saħħithom, inkluża s-saħħa sesswali u riproduttiva tagħhom; jinnota li dawn is-servizzi huma importanti biex jiġu salvati ħajjet in-nisa u biex titnaqqas il-mortalità tat-trabi u t-tfal; iqis li huwa inaċċettabbli li s-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati tan-nisa u l-bniet għadhom battalja, inkluż f'kuntesti multilaterali; jisħaq fuq il-fatt li n-nisa u l-bniet vittmi ta' kunflitti armati għandhom id-dritt li jirċievu l-kura medika neċessarja; jenfasizza r-rwol tan-nisa fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, fiż-żamma tal-paċi, fl-operazzjonijiet ta' għajnuna umanitarja u ta' rikostruzzjoni wara kunflitt u fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u r-riformi demokratiċi;

36. Jitlob lill-UE taħdem ma' pajjiżi oħra biex iżżid l-azzjonijiet tagħhom fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u s-servizzi soċjali, il-ġbir tad-data, il-finanzjament u l-ipprogrammar, biex tipprevjeni u tirrispondi aħjar għall-vjolenza sesswali u għall-vjolenza abbażi tal-ġeneru madwar id-dinja; jirrimarka li l-edukazzjoni hija strument essenzjali għall-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni u l-vjolenza kontra n-nisa u t-tfal; jitlob miżuri li jiffaċilitaw l-aċċess tan-nisa u l-bniet għall-edukazzjoni u għas-suq tax-xogħol, u li tingħata attenzjoni partikolari lill-bilanċ bejn il-ġeneri meta jimtlew pożizzjonijiet maniġerjali mill-kumpaniji; jitlob ukoll l-inklużjoni tal-edukazzjoni tal-bniet fil-ftehimiet tal-UE mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

Drittijiet tat-tfal

37. Jissottolinja l-fatt li l-minorenni ħafna drabi huma esposti għal forom speċifiċi ta' abbuż, bħal żwieġ tat-tfal furzat, prostituzzjoni ta' tfal, l-użu ta' tfal suldati, mutilazzjoni ġenitali, tħaddim tat-tfal u traffikar tat-tfal, speċjalment fi kriżijiet umanitarji u kunflitti armati, u għalhekk jirrikjedu protezzjoni msaħħa; jiġbed attenzjoni partikolari lejn it-tfal apolidi, migranti u rifuġjati; jitlob li l-UE tikkoopera ma' pajjiżi mhux membri tal-UE sabiex jintemmu ż-żwiġijiet prekoċi, tat-tfal u furzati billi jiġi stabbilit li l-età ta' 18-il sena tkun l-età legali minima għal żwieġ, tintalab il-verifika tal-età taż-żewġ konjuġi u tal-kunsens sħiħ u liberu tagħhom, jiġu introdotti reġistri taż-żwieġ obbligatorji, u tiġi żgurata l-konformità ma' dawn ir-regoli; jappella għal inizjattivi ġodda tal-UE biex jippromwovu u jipproteġu d-drittijiet tat-tfal, inkluż biex jimpedixxu u jiġġieldu l-abbuż tat-tfal fid-dinja, biex jirriabilitaw u jintegraw mill-ġdid lit-tfal affettwati mill-kunflitt, speċjalment dawk vittmi ta' gruppi estremisti, u tfal li jbatu minn diskriminazzjoni multipla u intersezzjonali, u biex jipprovdulhom ambjent protett, familjari u bbażat fuq il-familja u l-komunità bħala l-kuntest naturali għal ħajjithom, fejn il-kura u l-edukazzjoni jkunu fundamentali; jistieden lill-UE tagħti bidu għal moviment internazzjonali biex tiddefendi d-drittijiet tat-tfal, billi, fost affarijiet oħra, torganizza konferenza internazzjonali dwar il-protezzjoni tat-tfal f'kuntesti fraġli; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa urġenti għar-ratifika universali u l-implimentazzjoni effikaċi tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tan-NU u l-Protokolli Fakultattivi tagħha;

Drittijiet tal-bniedem ta' persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali (LGBTI)

38. Jikkundanna d-detenzjoni, it-tortura, il-persekuzzjoni u l-qtil arbitrarji tal-persuni LGBTI; jinnota li f'għadd ta' pajjiżi madwar id-dinja, il-persuni LGBTI għadhom jiffaċċjaw persekuzzjoni u vjolenza abbażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom; jiddispjaċih għall-fatt li ħafna pajjiżi għadhom jikkriminalizzaw l-omosesswalità, inklużi wħud li jipprevedu l-piena tal-mewt għall-omosesswalità; jemmen li l-prattiki u l-atti ta' vjolenza kontra individwi abbażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom ma għandhomx jitħallew bla kastig, u jridu jinqerdu; jappella għall-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE għall-promozzjoni u l-protezzjoni tat-tgawdija tad-drittijiet tal-bniedem kollha minn persuni leżbjani, gay, bisesswali, transġeneru u intersesswali,

Drittijiet tal-persuni b'diżabilità

39. Jilqa' pożittivament ir-ratifiki tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità; itenni l-importanza tal-implimentazzjoni effettiva min-naħa tal-Istati Membri tal-UE u tal-istituzzjonijiet tal-UE; jisħaq fuq l-importanza tan-nondiskriminazzjoni u l-bżonn li jiġi integrat b'mod kredibbli l-prinċipju tal-aċċessibbiltà universali u li jiġu żgurati d-drittijiet kollha tal-persuni b'diżabilità fil-politiki kollha rilevanti tal-UE, inkluż fil-politika tal-iżvilupp; jappella għall-ħolqien ta' ċentru globali ta' eċċellenza għal ħiliet li jibqgħu validi fil-futur u għal ħiliet intraprenditorjali għall-persuni b'diżabilità;

Il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta

40. Jinnota bi tħassib kbir l-iskala u l-konsegwenzi tal-ġerarkiji tal-kasti, tad-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta u t-tkomplija tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem ibbażat fuq il-kasta, inkluża ċ-ċaħda tal-aċċess għas-sistema ġuridika jew għall-impjieg, is-segregazzjoni kontinwa, il-faqar u l-istigmatizzazzjoni, u l-ostakli relatati mal-kasti għall-eżerċitar tad-drittijiet bażiċi tal-bniedem u l-faċilitazzjoni tal-iżvilupp tal-bniedem; itenni t-talba tiegħu għall-iżvilupp ta' politika tal-UE dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta, u jitlob li l-UE taġixxi fuq it-tħassib serju tagħha dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta; jappella għall-adozzjoni ta' strument tal-UE għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni ta' diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta; itenni l-appell tiegħu lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jintensifikaw l-isforzi u jappoġġjaw inizjattivi fil-livell tan-NU u fil-livell tad-delegazzjoni biex tiġi eliminata d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta; jinnota li tali inizjattivi għandhom jinkludu l-promozzjoni ta' indikaturi speċifiċi, data diżaggregata u miżuri speċjali biex tiġi indirizzata d-diskriminazzjoni bbażata fuq il-kasta fl-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli għall-2030 u l-osservanza tal-Istrument ta' Gwida l-ġdid tan-NU dwar id-diskriminazzjoni bbażata fuq id-dixxendenza u l-appoġġ għall-istati;

Il-popli indiġeni

41. Jinsab inkwetat ħafna li l-popli indiġeni jiffaċċjaw diskriminazzjoni mifruxa u sistematika u persekuzzjoni madwar id-dinja, inklużi arresti arbitrarji u qtil ta' difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, spostament furzat, ħtif tal-art u ksur tad-drittijiet tagħhom minn korporazzjonijiet; jinnota li l-biċċa l-kbira tal-popli indiġeni jgħixu taħt il-livell limitu tal-faqar; jistieden lill-Istati kollha jinkludu lill-popli indiġeni fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet dwar strateġiji għall-indirizzar tat-tibdil fil-klima; jistieden lill-pajjiżi jirratifikaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Nru 169 tal-ILO dwar il-Popli Indiġeni u Tribali;

Il-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin

 

42. Jenfasizza li d-dritt għal-libertà tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tar-reliġjon jew tat-twemmin (aktar magħruf bħala l-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin), li jinkludi d-drittijiet li wieħed ma jemminx u li jħaddan opinjonijiet teistiċi, anjostiċi jew atei u d-dritt għall-apostasija u li ma jħaddan l-ebda reliġjon irid ikun garantit madwar id-dinja kollha u jiġi ppreservat mingħajr kundizzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Istati Membri jintensifikaw l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni fir-rigward tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin, u jagħtu bidu għal djalogu mal-Istati u mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili u mal-għaqdiet ta' fidi, mhux konfessjonali, umanistiċi u filosofiċi, u knejjes, assoċjazzjonijiet reliġjużi u komunitajiet biex jitwaqqfu l-atti ta' vjolenza, il-persekuzzjoni, l-intolleranza u d-diskriminazzjoni fil-konfront ta' persuni abbażi tal-ħsieb, tal-kuxjenza, tal-opinjonijiet filosofiċi, tar-reliġjon jew tat-twemmin; jiddeplora l-liġijiet kontra l-konverżjoni u dwar il-blasfemija, li effettivament jillimitaw u anke jċaħħdu lill-minoranzi reliġjużi u lill-atei mil-libertà tagħhom ta' reliġjon jew ta' twemmin; iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni, lis-SEAE u lill-Istati Membri jimplimentaw bis-sħiħ il-Linji Gwida tal-UE dwar il-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin;

43. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkomplu jibnu alleanzi u jsaħħu l-kooperazzjoni ma' firxa wiesgħa ta' pajjiżi u organizzazzjonijiet reġjonali, sabiex titwettaq bidla pożittiva dwar il-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin, speċjalment f'żoni ta' kunflitt fejn il-gruppi ta' twemmin, bħall-Insara fil-Lvant Nofsani, huma l-aktar vulnerabbli; jappoġġja bis-sħiħ il-prattika tal-UE li tieħu l-inizjattiva dwar riżoluzzjonijiet tematiċi fil-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, u dwar il-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin fl-Assemblea Ġenerali tan-NU;

44. Jappoġġja l-ħidma u l-isforzi tal-Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra mill-UE; itenni l-appelli tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iwettqu valutazzjoni trasparenti u komprensiva tal-effettività u l-valur miżjud tal-pożizzjoni tal-Mibgħut Speċjali fil-proċess tat-tiġdid u t-tisħiħ tal-mandat u l-pożizzjoni tagħhom mill-Kummissjoni; jinsisti li l-ħidma tagħhom għandha tingħata riżorsi adegwati biex tissaħħaħ l-effikaċja tal-UE f'dan il-qasam; ifakkar lill-Kunsill u lill-Kummissjoni dwar il-ħtieġa li jappoġġjaw b'mod adegwat, f'konsultazzjoni permanenti mal-organizzazzjonijiet reliġjużi u filosofiċi, il-mandat istituzzjonali, il-kapaċità u d-dmirijiet tal-Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra l-UE, billi jesploraw il-possibbiltà ta' terminu pluriennali soġġett għal rieżami annwali, u billi jiżviluppaw netwerks ta' ħidma fi ħdan l-istituzzjonijiet rilevanti kollha tal-UE, f'konformità mar-riżoluzzjoni tiegħu tal-15 ta' Jannar 2019 dwar il-Linji Gwida tal-UE u l-mandat tal-Mibgħut Speċjali tal-UE dwar il-promozzjoni tal-libertà ta' reliġjon jew ta' twemmin barra mill-UE;

Il-libertà tal-espressjoni, il-libertà tal-midja u d-dritt għall-informazzjoni

45. Jiddenunzja bil-qawwa u jikkundanna l-qtil, il-ħtif, l-inkarċerazzjoni u l-intimidazzjoni ta' bosta ġurnalisti, bloggers u informaturi, u l-attakki kontrihom, kemm fiżikament kif ukoll b'mod ġudizzjarju, flimkien mat-theddid li ffaċċjaw fl-2018; jappella lill-UE tagħmel kull sforz biex fil-futur tipproteġihom; ifakkar li l-libertà tal-espressjoni u tal-midja jrawmu kultura ta' pluraliżmu, u huma komponenti essenzjali tal-fondazzjonijiet ta' soċjetà demokratika; ifakkar li l-ġurnalisti għandhom ikunu liberi li jeżerċitaw il-professjoni tagħhom mingħajr biża' ta' prosekuzzjoni jew inkarċerazzjoni; jenfasizza li kwalunkwe restrizzjoni fuq l-eżerċizzju tal-libertà tal-espressjoni u tal-midja, bħat-tneħħija ta' kontenut onlajn, trid tkun eċċezzjonali, b'attenzjoni speċjali għall-prinċipji tan-neċessità u tal-proporzjonalità, u trid tkun preskritta mil-liġi u ġudikata f'qorti tal-ġustizzja;

46. Jitlob lill-UE, lill-Istati Membri tagħha, u lir-RSUE tagħha b'mod partikolari, jagħtu attenzjoni speċjali lill-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni u l-libertà, l-indipendenza u l-pluraliżmu tal-midja madwar id-dinja, jimmonitorjaw aħjar kull forma ta' restrizzjoni – online jew offline – fuq il-libertà tal-espressjoni u tal-midja, jikkundannaw b'mod sistematiku tali restrizzjonijiet, u jużaw il-mezzi u l-għodod diplomatiċi kollha disponibbli biex dawn jintemmu; jisħaq fuq l-importanza li jiġu kkundannati u miġġielda d-diskors ta' mibegħda u l-inċitament għall-vjolenza online u offline bħala theddida diretta għall-istat tad-dritt u għall-valuri mħaddna fid-drittijiet tal-bniedem; jappoġġja inizjattivi li jgħinu biex issir distinzjoni bejn l-aħbarijiet foloz jew l-informazzjoni ħażina bi propaganda u l-informazzjoni miġbura bħala parti mill-ħidma ta' ġurnaliżmu ġenwin u indipendenti; jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata implimentazzjoni effikaċi u sistematika tal-Linji Gwida tal-UE dwar il-libertà tal-espressjoni online u offline, u li jsir monitoraġġ regolari tal-impatt tagħhom;

Il-piena tal-mewt, it-tortura u forom oħra ta' trattament ħażin

47. Jikkundanna l-użu tat-tortura, tat-trattament inuman jew degradanti u tal-piena tal-mewt, li għadhom iseħħu f'bosta pajjiżi madwar id-dinja kollha; jinsab imħasseb dwar l-għadd ta' kundanni u eżekuzzjonijiet għal raġunijiet li ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta' reati serji, u dan imur kontra d-dritt internazzjonali; jistieden lill-pajjiżi li għadhom m'għamlux dan biex jistabbilixxu moratorju immedjat fuq il-piena tal-mewt bħala pass lejn l-abolizzjoni tagħha; jitlob lill-UE tintensifika l-isforzi tagħha biex tinqered it-tortura u l-piena tal-mewt; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkunu partikolarment viġilanti fir-rigward tal-istati li qed jheddu li jerġgħu jdaħħlu l-piena tal-mewt fil-liġi jew fil-fatt; jitlob li jieqaf il-kummerċ globali ta' oġġetti użati għat-tortura u l-piena kapitali;

48. Iqis li huwa essenzjali li jiġu miġġielda l-forom kollha ta' tortura u trattament ħażin, inkluż l-abbuż psikoloġiku, ta' persuni fil-ħabs jew f'postijiet oħra ta' detenzjoni, li jiżdiedu l-isforzi biex tiġi żgurata l-konformità mad-dritt internazzjonali rilevanti f'dan il-qasam, u li jiġi żgurat il-kumpens għall-vittmi; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar l-istat tal-ħabsijiet u l-kundizzjonijiet ta' detenzjoni f'għadd ta' pajjiżi, inkluż l-aċċess għall-kura u l-mediċini, b'mod partikolari għal mard bħall-epatite jew l-HIV; ifakkar li r-rifjut li jingħata aċċess lil priġunieri għall-kura tas-saħħa jikkostitwixxi trattament ħażin jew saħansitra tortura, u jista' jkun nuqqas ta' assistenza lil persuna fil-periklu; jilqa' l-politika riveduta tal-UE lejn pajjiżi terzi dwar it-tortura u t-trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra; jistieden lill-Istati Membri jintegraw is-salvagwardji kontra t-tortura u trattament ħażin ieħor fl-azzjonijiet u l-politiki kollha tagħhom;

49. Jilqa' l-istabbiliment tal-Grupp ta' Koordinament Kontra t-Tortura tal-UE fl-2017; jilqa', f'dan ir-rigward, l-aġġornamenti għal-leġiżlazzjoni tal-UE mitluba fir-riżoluzzjoni leġiżlattiva tiegħu tad-29 ta' Novembru 2018 dwar il-kummerċ f'ċerti oġġetti li jistgħu jintużaw għall-piena kapitali, it-tortura jew trattament jew pieni krudili oħra[12]; jenfasizza l-importanza li tissaħħaħ aktar il-kooperazzjoni mal-mekkaniżmi tan-NU, mal-korpi reġjonali u mal-atturi rilevanti, bħall-QKI, l-OSĊ u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, fil-ġlieda kontra t-tortura u trattament ħażin ieħor;

Negozju u drittijiet tal-bniedem

50. Itenni li l-attivitajiet tal-kumpaniji kollha, sew jekk joperaw f'livell nazzjonali sew jekk f'livell transfruntier, iridu jirrispettaw bis-sħiħ l-istandards internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jerġa' jafferma, barra minn hekk, l-importanza tal-promozzjoni tar-responsabbiltà soċjali korporattiva; jissottolinja l-importanza tal-intrapriżi Ewropej li jiżvolġu rwol ewlieni fil-promozzjoni tal-istandards internazzjonali dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem; ifakkar fir-responsabbiltà tan-negozji li jiżguraw li l-operazzjonijiet u l-ktajjen ta' provvista tagħhom ma jkunux implikati f'abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, bħalma huma x-xogħol furzat u tat-tfal, il-ksur tad-drittijiet tal-popli indiġeni, il-ħtif tal-art, it-theddid u l-attakki fuq id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u d-degradazzjoni ambjentali;

51. Jisħaq fuq il-bżonn li jiġi stabbilit strument internazzjonali vinkolanti sabiex, fid-dritt internazzjonali fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, jirregola l-attivitajiet tal-kumpaniji transnazzjonali u ta' kumpaniji oħrajn; jitlob li jkun hemm proposta leġiżlattiva dwar id-drittijiet tal-bniedem korporattivi u d-diliġenza dovuta biex jiġu evitati l-abbużi fl-operazzjonijiet globali tal-kumpaniji, u biex jissaħħaħ l-aċċess għal rimedju ġudizzjarju għall-vittmi ta' mġiba korporattiva ħażina; jisħaq fuq l-importanza li l-pajjiżi kollha jimplimentaw bis-sħiħ il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, u jistieden lil dawk l-Istati Membri tal-UE li għadhom ma adottawx il-pjanijiet ta' azzjoni nazzjonali dwar id-drittijiet tan-negozju biex jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jipparteċipaw b'mod kostruttiv fix-xogħol tal-Grupp ta' Ħidma Intergovernattiv dwar il-Korporazzjonijiet Transnazzjonali u Intrapriżi Kummerċjali Oħrajn tan-NU fir-rigward tad-Drittijiet tal-Bniedem; iqis li dan huwa pass neċessarju 'l quddiem fil-promozzjoni u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem;

52. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tiżgura li l-proġetti appoġġjati mill-Bank Ewropew tal-Investiment (BEI) u l-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (BERŻ) ikunu konformi mal-politika u l-impenji tal-UE dwar id-drittijiet tal-bniedem u li jkun hemm mekkaniżmi ta' responsabbiltà għall-individwi biex jagħmlu pubbliku l-ksur relatat mal-attivitajiet tal-BEI u l-BERŻ; iqis li task force interistituzzjonali tal-UE dwar in-negozju u d-drittijiet tal-bniedem tkun għodda addizzjonali utli; jistieden lis-settur privat, b'mod partikolari lill-kumpaniji finanzjarji, tal-assigurazzjoni u tat-trasport, biex jipprovdu s-servizzi tagħhom lill-atturi umanitarji li jwettqu attivitajiet ta' għajnuna, b'konformità sħiħa mal-eżenzjonijiet umanitarji u l-eżenzjonijiet previsti fil-leġiżlazzjoni tal-UE; jilqa' t-twaqqif tal-Ombudsperson Kanadiż Indipendenti għar-Responsabbiltà Intraprenditorjali;

53. Jieħu nota pożittiva tas-sistema ta' preferenzi SPĠ+ bħala mezz biex tiġi stimolata l-implimentazzjoni effikaċi tas-27 konvenzjoni internazzjonali fundamentali dwar id-drittijiet tal-bniedem u l-istandards tax-xogħol; jirrikonoxxi li l-ktajjen ta' valur mondjali jikkontribwixxu għat-titjib tal-istandards internazzjonali fundamentali tax-xogħol, dawk ambjentali u soċjali, u jirrappreżentaw opportunità f'termini ta' żvilupp sostenibbli, b'mod partikolari fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u f'pajjiżi b'riskju akbar minħabba t-tibdil fil-klima; jenfasizza li l-pajjiżi mhux membri tal-UE li jibbenefikaw mis-sistema ta' preferenzi SPĠ+ għandhom juru progress fl-aspetti kollha tad-drittijiet tal-bniedem; jinnota li mekkaniżmi ta' monitoraġġ imtejba u effettivi jistgħu jsaħħu l-potenzjal ta' ingranaġġ ta' skemi ta' preferenza kummerċjali bi tweġiba għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jappoġġja l-introduzzjoni u l-implimentazzjoni tal-klawżoli ta' kondizzjonalità tad-drittijiet tal-bniedem fi ftehimiet internazzjonali bejn l-UE u l-pajjiżi mhux membri tal-UE, inkluż fl-oqsma tal-kummerċ u l-investiment; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja b'mod sistematiku l-implimentazzjoni ta' dawn il-klawżoli biex tiżgura li huma rispettati mill-pajjiżi benefiċjarji, u tirrapporta b'mod regolari lill-Parlament dwar ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem mill-pajjiżi sħab;

Teknoloġiji ġodda u drittijiet tal-bniedem

54. Jisħaq fuq l-importanza li tkun elaborata strateġija tal-UE biex it-teknoloġiji l-ġodda, bħall-intelliġenza artifiċjali, jitqiegħdu għas-servizz tan-nies, u biex tindirizza t-theddida potenzjali li joħolqu t-teknoloġiji l-ġodda għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-diżinformazzjoni, is-sorveljanza tal-massa, l-aħbarijiet foloz, id-diskors ta' mibegħda, ir-restrizzjonijiet sponsorjati mill-istat u l-abbuż tal-intelliġenza artifiċjali, jisħaq ukoll fuq it-theddida speċifika li dawn it-teknoloġiji jistgħu joħolqu fil-kontroll, ir-restrizzjoni u l-imminar ta' attivitajiet leġittimi; jissottolinja l-importanza li jinstab bilanċ tajjeb bejn id-drittijiet tal-bniedem, b'mod partikolari d-dritt għall-privatezza u kunsiderazzjonijiet leġittimi oħra bħas-sigurtà jew il-ġlieda kontra l-kriminalità, it-terroriżmu u l-estremiżmu; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar iż-żieda fl-impjiegi ta' ċerti teknoloġiji ta' ċibersorveljanza b'użu doppju fil-konfront ta' attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, ġurnalisti, avversarji politiċi u avukati;

55. Jitlob li l-UE u l-Istati Membri jimpenjaw ruħhom ma' gvernijiet ta' pajjiżi terzi biex itemmu l-prattiki u l-leġiżlazzjoni repressivi dwar iċ-ċibersigurtà u l-ġlieda kontra t-terroriżmu; ifakkar fl-obbligu li kull sena jiġi aġġornat l-Anness I tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009, li jelenka oġġetti b'użu doppju li jirrikjedu awtorizzazzjoni; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' kooperazzjoni diġitali effettiva bejn il-gvernijiet, is-settur privat, is-soċjetà ċivili, il-komunitajiet akkademiċi u tekniċi, is-sħab soċjali u partijiet interessati oħra sabiex jiġi żgurat ġejjieni sikur u inklużiv għal kulħadd, f'konformità mal-leġiżlazzjoni internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem;

Migranti u rifuġjati

56. Jisħaq fuq il-ħtieġa urġenti li jiġu indirizzati l-kawżi fundamentali tal-flussi migratorji bħall-gwerer, il-kunflitti, ir-reġimi awtoritarji, il-persekuzzjoni, in-netwerks tal-migrazzjoni irregolari, it-traffikar tal-bnedmin, il-kuntrabandu, il-faqar, l-inugwaljanza ekonomika u t-tibdil fil-klima, u li jinstabu soluzzjonijiet fit-tul ibbażati fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità; jissottolinja l-ħtieġa li jinħolqu mezzi u passaġġi legali għall-migrazzjoni, u li jiġu ffaċilitati r-ritorni volontarji, fejn possibbli, inkluż f'konformità mal-prinċipju ta' non-refoulement;

57. Jitlob li tiġi indirizzata d-dimensjoni esterna tal-kriżi tar-rifuġjati, anki billi jinstabu soluzzjonijiet sostenibbli għall-kunflitti bis-saħħa tal-bini ta' kooperazzjoni u sħubijiet mal-pajjiżi terzi kkonċernati; jemmen li l-konformità mad-dritt internazzjonali dwar ir-rifuġjati u d-drittijiet tal-bniedem hija element importanti għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi; jisħaq fuq il-ħtieġa li jittieħdu passi ġenwini, bi qbil mal-Patti Globali dwar il-Migrazzjoni u r-Rifuġjati, biex tissaħħaħ l-awtosuffiċjenza tar-rifuġjati, jiżdied l-aċċess għal soluzzjonijiet għal pajjiżi terzi, u jittejbu l-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem fil-ġestjoni tal-migrazzjoni, speċjalment tal-pajjiżi ta' oriġini jew ta' tranżitu, u għar-ritorn sikur fid-dinjità; jitlob li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkunu kompletament trasparenti dwar il-politiki ta' kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi u l-allokazzjoni tal-fondi lil dawn il-pajjiżi għall-kooperazzjoni dwar il-migrazzjoni; iqis li huwa importanti li r-riżorsi għall-iżvilupp u l-kooperazzjoni ma jiġux iddevjati mill-objettivi tagħhom, u ma jridux ikunu ta' benefiċċju għal dawk responsabbli għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-UE tappoġġja l-inizjattiva tal-UNHCR biex ittemm l-apolidija sal-2024 fl-UE u barra minnha;

58. Jiddenunzja l-imwiet ta' rifuġjati u migranti u l-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem li jġarrbu fil-Baħar Mediterran; jikkundanna wkoll l-attakki kontra l-NGOs li jgħinu lil dawn in-nies; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jżidu l-għajnuna umanitarja għal persuni spostati b'forza; jappella lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jipprovdu appoġġ lill-komunitajiet li jospitaw lir-rifuġjati; jinsisti li l-implimentazzjoni tal-Patti Globali dwar il-Migrazzjoni u r-Rifuġjati jridu jimxu pari passu mal-implimentazzjoni tal-Aġenda 2030 tan-NU, kif definita fl-SDGs, kif ukoll ma' żieda fl-investimenti fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw;

 

59. Jisħaq fuq il-fatt li l-emerġenza klimatika u t-telf tal-massa tal-bijodiversità jikkostitwixxu theddid serju għad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jaħdmu favur strateġija tal-UE biex jitħares ambjent b'saħħtu permezz ta' ħidma mill-qrib ma' pajjiżi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali bħall-UNHCR, li dan l-aħħar nediet strateġija konġunta mal-Programm tan-NU għall-Ambjent (UNEP); jissottolinja l-fatt li n-NU jistimaw li sal-2050 se jkun hemm ħafna persuni spostati minħabba raġunijiet ambjentali; ifakkar fl-obbligi u r-responsabbiltajiet ta' stati u korpi oħra responsabbli biex itaffu l-effetti tat-tibdil fil-klima u biex ma jħallux lil dan it-tibdil ikollu impatt negattiv fuq id-drittijiet tal-bniedem; jilqa' l-isforzi internazzjonali għall-promozzjoni tal-integrazzjoni tal-kwistjonijiet ambjentali, tad-diżastri naturali u tat-tibdil fil-klima mad-drittijiet tal-bniedem; jitlob lill-UE tipparteċipa b'mod attiv fid-dibattitu internazzjonali dwar qafas normattiv possibbli għall-protezzjoni ta' "persuni spostati minħabba kwistjonijiet ambjentali u klimatiċi";

Appoġġ għad-demokrazija

60. Jisħaq li l-UE għandha tkompli tappoġġja b'mod attiv il-pluraliżmu politiku demokratiku u effikaċi fl-istituzzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem, il-midja indipendenti, il-parlamenti u s-soċjetà ċivili fl-isforzi tagħhom biex jippromwovu d-demokratizzazzjoni, b'mod sensittiv għall-kuntest, filwaqt li jitqies l-isfond kulturali u nazzjonali tal-pajjiżi terzi kkonċernati sabiex jissaħħu d-djalogu u s-sħubija; ifakkar li d-drittijiet tal-bniedem huma pedament fundamentali tal-proċessi ta' demokratizzazzjoni; jieħu nota pożittiva tal-involviment konsistenti tal-Fond Ewropew għad-Demokrazija (EED) fil-Balkani tal-Punent u fil-viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-UE għall-promozzjoni tad-demokrazija u tar-rispett tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali; ifakkar li l-esperjenza miksuba u t-tagħlimiet meħuda mit-tranżizzjonijiet lejn demokrazija fil-qafas tal-politiki tat-tkabbir u tal-viċinat jistgħu jagħtu kontribut pożittiv lill-identifikazzjoni tal-aħjar prattiki li jistgħu jintużaw għall-appoġġ u l-konsolidament ta' proċessi oħrajn ta' demokratizzazzjoni mad-dinja kollha; ifakkar li t-tkabbir tal-UE wera li huwa l-aktar għodda effettiva għall-appoġġ tad-demokrazija, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem fil-kontinent Ewropew, u li l-għażla tal-adeżjoni mal-UE għandha għalhekk tibqa' miftuħa għall-pajjiżi li huma lesti li jissieħbu u li implimentaw riformi kif stipulat fl-Artikolu 49 tat-TUE; iħeġġeġ lill-UE ssegwi mill-qrib l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet li jħarsu d-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet ta' persuni li jappartjenu għal minoranzi, fil-fażijiet kollha tal-proċess ta' tkabbir;

61. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-14 ta' Ottubru 2019 dwar id-demokrazija bħala l-bidu tal-proċess ta' aġġornament u tisħiħ tal-approċċ tal-UE għat-tisħiħ tad-demokrazija; f'dan ir-rigward, jenfasizza r-rwol tal-edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem flimkien mad-demokratizzazzjoni bħala għodod essenzjali biex jiġu kkonsolidati dawn il-valuri kemm fl-UE kif ukoll barra minnha; jisħaq fuq l-importanza li jiġu adottati regoli speċifiċi ta' finanzjament għal programmi tal-UE ta' appoġġ għad-demokrazija, filwaqt li titqies in-natura ta' bidliet demokratiċi; jenfasizza l-ħtieġa li jsir investiment f'riżorsi adegwati biex jiġu koordinati aħjar il-programmi ta' appoġġ għad-demokrazija u l-prijoritajiet ta' politika; jappoġġja l-isforz biex tiġi żgurata t-trasparenza dwar l-għajnuna tal-UE f'dan il-qasam; jimpenja ruħu li jippromwovi trasparenza akbar fil-proċessi demokratiċi, b'mod partikolari fil-finanzjament minn atturi differenti mhux statali ta' kampanji politiċi u kampanji dwar kwistjonijiet speċifiċi;

62 Itenni l-opinjoni pożittiva tiegħu tal-appoġġ kontinwu tal-UE għall-proċessi elettorali u l-għoti, min-naħa tagħha, ta' assistenza elettorali u appoġġ għall-osservaturi nazzjonali; jilqa' pożittivament u jsostni b'mod sħiħ, f'dan il-kuntest, il-ħidma tal-Grupp għas-Sostenn għad-Demokrazija u Koordinazzjoni tal-Elezzjonijiet tal-Parlament; ifakkar fl-importanza li jingħata segwitu adegwat lir-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tal-missjonijiet ta' osservazzjoni elettorali, u dan bħala mod kif jissaħħaħ l-impatt tagħhom u l-appoġġ tal-UE għal standards demokratiċi fil-pajjiżi kkonċernati; jenfasizza fuq il-ħtieġa li tiġi appoġġjata d-demokrazija matul iċ-ċiklu elettorali permezz ta' programmi fit-tul u flessibbli li jirriflettu n-natura tal-bidla demokratika; iħeġġeġ li jkun hemm segwitu rigoruż ta' każijiet ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem kontra kandidati matul il-proċessi elettorali, b'mod partikolari kontra dawk li jappartjenu għal gruppi vulnerabbli jew minoranzi;

°

° °

63. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, lill-President tal-74 sessjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-NU, lill-President tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU, lill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-Kapijiet tad-delegazzjonijiet tal-UE.


 

ANNEX I

 

INDIVIDUAL CASES RAISED BY THE EUROPEAN PARLIAMENT BETWEEN JANUARY AND DECEMBER 2018

 

COUNTRY

Individual

BACKGROUND

ACTION TAKEN BY THE PARLIAMENT

BAHRAIN

Nabeel Rajab

Nabeel Rajab is a leading human rights defender in Bahrain. He served a two-year prison sentence between 2012 and 2014 for his role in helping to lead and organise demonstrations in Bahrain. He was again arrested in June 2016 and, on 21 February 2018, he was sentenced by the High Criminal Court to five years in prison for tweets, wherein he criticized Bahrain's government. On 5 June 2018, the High Court of Appeal ruled to uphold the sentence against him for ‘disseminating false rumours in time of war’, ‘insulting a neighbouring country’  and ‘insulting a statutory body’ in relation to tweets he posted on alleged torture in Bahrain’s Jaw prison and the Saudi Arabia-led coalition air strikes in Yemen.

In its Resolution of 12 June 2018, the European Parliament:

- Calls for the immediate release of all those detained solely for their peaceful human rights and political activities; calls for an end to all acts of violence, harassment, intimidation, including at judicial level, and censorship of human rights defenders, political opponents, protesters, civil society actors and their relatives within and outside the country by the state authorities, security forces and services; condemns the ongoing crackdown on fundamental democratic rights, notably freedom of expression, association and assembly, political pluralism, peaceful dissent and the rule of law in Bahrain;

- Calls for the immediate and unconditional release of Mr Rajab, for any remaining charges against him to be dropped, and for the authorities to ensure that, pending his release, he is not subjected to torture or other ill-treatment and has regular access to his family, lawyers of his choice and adequate healthcare;

- Condemns the detention of Nabeel Rajab, which violates, among other things, his right to freedom of expression and his freedom of movement.

BANGLADESH

Shahidul Alam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maroof Zaman and Mir Ahmad Bin Quasem

 

Shahidul Alam is an internationally recognised and award-winning Bangladeshi photojournalist, a teacher and activist. He was forcibly abducted from his home on 5 August 2018 and imprisoned after speaking out on student protests and criticising the use of violence by the authorities. He had allegedly been denied adequate medical treatment and subjected to torture. He was released from prison on 20 November 2018. after being granted bail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 4 December 2017, former Ambassador Maroof Zaman disappeared on his way to Dhaka airport. Mir Ahmad Bin Quasem is a barrister who was allegedly abducted by security forces on 5 August 2016. UN human rights experts and international human rights groups have reported a discernible pattern in Bangladesh of extrajudicial executions, mass arbitrary arrests and enforced disappearances such as the cases of Maroof Zaman and Mir Ahmad Bin Quasem

 

 

 

 

In its Resolution of 15 November 2018, the European Parliament:

- Calls on the Bangladeshi authorities to conduct independent investigations into reports of extrajudicial killings, enforced disappearances and excessive use of force, including the cases of Maroof Zaman and Mir Ahmad Bin Quasem, and to bring those responsible to justice in accordance with international standards;

- Calls on the Bangladeshi authorities to immediately and unconditionally release Shahidul Alam, drop all charges against him, and allow him to continue his legitimate human rights work; insists that the Bangladeshi authorities must take all necessary measures to guarantee Shahidul Alam’s physical and psychological integrity and security, as well as that of his family, and ensure that, while in detention, Shahidul Alam is treated in a manner that adheres to international principles and standards; calls on the Bangladeshi authorities to launch an immediate and public investigation into the allegations that Shahidul Alam has been tortured, and to bring the perpetrators to justice;

- Calls on the Bangladeshi authorities to conduct independent investigations into reports of extrajudicial killings, enforced disappearances and excessive use of force, including the cases of Maroof Zaman and Mir Ahmad Bin Quasem, and to bring those responsible to justice in accordance with international standards.

 


BELARUS

Mikhail Zhamchuzhny and Dzmitry Paliyenka

 

 

 

 

 

Henadz Fiadynich and Ihar Komlik

Mikhail Zhamchuzhny is the founder of the human rights organisation ‘Platform innovation’. He was sentenced to 6 years imprisonment in a penal colony by the Vitebsk regional court in June 2015.

On 12 October 2016, Dzmitry Paliyenka was sentenced to 2 years imprisonment after taking part in a peaceful protest of cyclists. He was released from prison on 14 October 2018.

On 24 August 2018, Henadz Fiadynich, chairperson of the Belarusian Independent Trade Union of Radio Electronic Industry Workers (REP), and Ihar Komlik, the Union’s accountant, were convicted of tax evasion. The charges were politically motivated. The trade union leaders were sentenced to 4 years of restricted freedom and are not eligible to hold official posts for the period of 5 years.

In its resolution of 19 April 2018, the European Parliament:

- Strongly calls for the release of Mikhail Zhamchuzhny and Dzmitry Paliyenka, two civil society activists currently detained for political reasons, and for all former political prisoners to be rehabilitated and their civil and political rights restored.

 

 

In its resolution of 4 October 2018, the European Parliament:

- Calls on the authorities to allow all independent trade unions to play their legitimate and central role in civil society without hindrance; regrets the conviction on 24 August 2018 of Henadz Fiadynich and Ihar Komlik, activists of the independent trade union REP, to four years of restricted freedom.

BURUNDI

Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore and, Marius Nizigama

 

Burundi has faced a political, human rights and humanitarian crisis since April 2015. Many human rights activists have been arrested and served lengthy prison sentences, most notably Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore and Marius Nizigama.

 

In its Resolution of 5 July 2018, the European Parliament:

- Denounces once again the intimidation, repression, violence and harassment of journalists, opposition supporters and human rights defenders;

- Calls on the Burundian authorities to respect the rule of law and fundamental human rights, such as freedom of expression and freedom of the media, and to immediately and unconditionally release Germain Rukuki, Nestor Nibitanga, Emmanuel Nshimirimana, Aimé Constant Gatore and Marius Nizigama, five human rights defenders who have been detained solely for their human rights work but stand accused by the authorities of undermining the internal security of the state.

Jean Bigirimana

The journalist Jean Bigirimana disappeared on 22 July 2016. He is one of the many victims of enforced disappearances.

- Demands that the Burundian authorities launch investigations with regard to the situation of the journalist Jean Bigirimana.


CAMBODIA

Kem Sokha

Sam Rainsy

 

Kem Sokha, is the President of the Cambodia National Rescue Party (CNRP), an opposition party in Cambodia. On 3 September 2017, he was arrested and then charged with treason. On 16 November 2017, the Supreme Court announced the dissolution of the CNRP, at the end of a one-day hearing, and banned 118 CNRP politicians from being politically active for five years.

On 10 September 2018, he was released on bail, and subsequently placed under house arrest.

Sam Rainsy was the previous President of the CNRP. He was convicted of criminal defamation and lives in exile.

 

In its Resolution of 13 September 2018, the European Parliament:

- Notes that Kem Sokha was released from prison on bail under strict conditions; denounces the fact that Kem Sokha has been placed under house arrest; calls for all charges against Kem Sokha to be dropped and for his immediate and full release; calls, furthermore, for other politically motivated charges and rulings against opposition politicians, including Sam Rainsy, to be dropped immediately;

- Is worried about the condition of Kem Sokha’s health, and calls on the Cambodian authorities to allow him to receive appropriate medical treatment; asks the Government to allow Kem Sokha to meet foreign diplomats, UN officials and human rights observers;

CHINA

Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk and Tibetan monk Choekyi

 

Wu Gang has been involved in human rights activism since May 2008. He supported the woman charged with murder in the Deng Yujiao incident in 2009. Since then he has advocated online and on the streets for a number of human rights cases.

In spring 2015 Wu started working for the Beijing Fengrui Law Firm, but on 20 May 2015 he was detained by police in Nanchang, and on 7 July he was formerly arrested and charged with inciting subversion of state power, and then in 16 August he was charged with subversion of state power.

On 26 December 2017 he was found guilty of subverting state power and sentenced to eight years in prison, which is one of the harshest sentences given to a Chinese human rights activist since the start of China's crackdown on lawyers and activists in 2015.

Xie Yang is a human rights lawyer who represented the family of Xu Chunhe, a man shot dead by police in Heilongjiang Province in May 2015. He has also represented those involved in the New Citizens' Movement, the Chinese Democracy Party, Christians and victims of land grabs. On 26 December 2017, a court declared him guilty of inciting subversion of state power but announced that he would be exempted from criminal penalties.

 

Lee Ming-che is a Taiwanese democracy activist, detained by Chinese authorities since March 2017. On 28 November 2017, a sentenced him to five years in prison after finding him guilty on charges of subverting state power.

Tashi Wangchuk, a Tibetan shopkeeper and language rights advocate. He has been detained since January 2016, when he was arrested after he appeared in a New York Times video advocating the right of Tibetans to learn and study in their mother tongue. On 22 May 2018, he was found guilty of inciting separatism and sentenced to five years in prison. 

Tibetan monk Choekyi was detained in June 2015 after he wore a t-shirt with Tibetan writing celebrating the Dalai Lama’s 80th birthday that year and posted messages of good wishes on social media. Choekyi was accused of being part of an ‘anti-Communist Party’ group.

 

In its Resolution of 18 January 2018, the European Parliament:

- Urges the Chinese authorities to release immediately and unconditionally all human rights defenders, activists, lawyers, journalists and petitioners being detained for their human rights work, and to end the ongoing crackdown against them, which is being perpetrated in the form of detention, judicial harassment and intimidation;

- Calls on the Government of the People’s Republic of China to release Wu Gan immediately and unconditionally, as he has been imprisoned solely for peacefully exercising his right to freedom of expression and assembly, and – pending his release – to ensure that he has regular, unrestricted access to his family and lawyers of his choice, and is not subjected to torture or other ill-treatment;

- Calls on the Government of the People’s Republic of China to release Wu Gan immediately and unconditionally, as he has been imprisoned solely for peacefully exercising his right to freedom of expression and assembly, and – pending his release – to ensure that he has regular, unrestricted access to his family and lawyers of his choice, and is not subjected to torture or other ill-treatment; calls for a prompt, effective and impartial investigation into torture in China and for those responsible to be brought to justice;

- Emphasises the need to investigate the allegations of torture of Xie Yang;

- Calls on the Chinese authorities to release Lee Ming-che immediately and unconditionally, and – pending his release – to ensure that he is protected from torture and other ill-treatment, and allowed access to his family, lawyers of his choice and adequate medical care;

- Expresses its deep concern at the arrest and continued detention of Tashi Wangchuk, as well as his limited right to counsel, the lack of evidence against him and the irregularities in the criminal investigation; calls for the immediate and unconditional release of Tashi Wangchuk;

- Calls on the Chinese authorities to release the Tibetan monk Choekyi immediately and unconditionally; urges the Chinese Government to allow his relatives and the lawyers of his choice to visit him and, in particular, to provide him with adequate medical care;

Ilham Tohti, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun and Abdukerim Abduweli

Ilham Tohti is a Uyghur economics professor. He was sentenced to life imprisonment on 23 September 2014 on the charge of alleged separatism, after being detained in January of the same year. He has always rejected separatism and violence and has sought reconciliation based on respect for Uyghur culture. Seven of his former students were also detained and sentenced to imprisonment of between three and eight years for alleged collaboration with Ilham Tohti.

Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun and Abdukerim Abduweli belong to the Uyghur community and have been detained in violation of their fundamental human rights.

In its Resolution of 4 October 2018, the European Parliament:

- Reiterates its call on the Chinese Government to immediately and unconditionally release Uyghur scholar Ilham Tohti and all others detained solely for the peaceful exercise of their freedom of expression and, pending their release, calls on China to ensure that they have regular, unrestricted access to their families and lawyers of their choice; calls, furthermore, for the release of Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun and Abdukerim Abduweli, as requested by the EU during the 36th round of the EU-China Human Rights dialogue held in Beijing on 9-10 July 2018.

DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO

Carbone Beni, Mino Bompomi, Palmer Kabeya Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji and Arciel Beni.

In December 2017, human rights defenders – Carbone Beni, Mino Bompomi, Palmer Kabeya, Roger Katanga Mwenyemali, Bony Dickson Mputu, Grâce Tshiunza, Cedrick Kalonji and Arciel Beni, all affiliated with the civil society movement Filimbi – were arrested and detained without arrest warrants. They were released in 2018 after serving prison sentences.

In its Resolution of 18 January 2018, the European Parliament:

- Calls on the Congolese authorities to proceed with the immediate and unconditional release of all prisoners of conscience.

EGYPT

Giulio Regeni

Giulio Regeni, was an Italian doctoral student at Cambridge University. He conducted research in Cairo on the development of independent trade unions in Egypt and had contact with opponents of the government. He disappeared on 25 January 2016 after leaving his home in Cairo.

His body was found on 3 February 2016 next to a road on the outskirts of Cairo. It was found to have been subjected to severe beating and multiple forms of torture.

In its Resolution of 8 February 2018, the European Parliament:

- Recalls its continued outrage at the torture and killing of the Italian researcher Giulio Regeni, and denounces, once again, the lack of progress in the investigation into this brutal murder; stresses that it will continue to press the European authorities to engage with their Egyptian counterparts until the truth is established on this case and the perpetrators are held accountable.

Ahmad Amasha, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzat Ghoneim, Hoda Abdelmoneim, Ibrahim Metwally Hegazy, and Azzouz Mahgoub

Mahmoud ‘Shawkan’ Abu Zeid, Hisham Gaafar, Mohammed ‘Oxygen’ Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, Hassan al-Bannaand and Moataz Wadnan

 

Since late October 2018, at least 40 human rights workers, lawyers and political activists have been arrested in Egypt, some of them forcibly disappeared. Human rights lawyer Ezzat Ghoneim, head of the Egyptian Coordination for Rights and Freedoms (ECRF), has been in pre-trial detention since March 2018, charged with ‘human rights terrorism’. Human rights lawyer Ibrahim Metwally Hegazy, co-founder of the League of Families of the Disappeared, was subjected to enforced disappearance and tortured and then ordered into arbitrary preventive detention, and remains in solitary confinement. human rights defender Amal Fathy was handed a two-year prison sentence in September 2018, on charges of ‘spreading false news’ with intent to harm the Egyptian state and of ‘public indecency’ for publishing a video on social media criticising the government’s failure to combat sexual violence.

 

In its Resolution of 13 December 2018, the European Parliament:

- Calls on the Egyptian Government to immediately and unconditionally release human rights defenders Ahmad Amasha, Hanan Badr el-Din, Amal Fathy, Ezzat Ghoneim, Hoda Abdelmoneim, Ibrahim Metwally Hegazy, and Azzouz Mahgoub and media workers Mahmoud ‘Shawkan’ Abu Zeid, Hisham Gaafar, Mohammed ‘Oxygen’ Ibraim, Ismail Iskandarani, Adel Sabri, Ahmed Tarek Ibrahim Ziada, Alaa Abdelfattah, Shady Abu Zaid, Mostafa al-Aasar, Hassan al-Bannaand and Moataz Wadnan, and all others detained solely for the peaceful exercise of their freedom of expression, in violation of Egypt’s constitution and international obligations; pending their release, calls on Egypt to allow them full access to their families, lawyers of their choice and adequate medical care, and to conduct credible investigations into any allegations of ill-treatment or torture.

Ola al-Qaradawi and Hosam Khalaf

Ola al-Qaradawi, a Qatari national, and her husband Hosam Khalaf, an Egyptian national, have been detained in appalling conditions in Egypt since 30 June 2017, with no charges formulated against either of them. In June 2018 the UN Working Group on Arbitrary Detention found that they have been subjected to cruel, inhuman or degrading treatment that may amount to torture, declared their detention arbitrary and called on the Egyptian government to release them.

- Urges the Egyptian Government to put an end to all discriminatory measures put in place after June 2017 against Qatari nationals, with particular reference to the case of Ola al-Qaradawi and her husband Hosam Khalaf.

GAZA STRIP

Avera Mengistu and Hisham al-Sayed

Avera Mengistu, an Israeli national whose family emigrated to Israel from Ethiopia, and Hisham al-Sayed, a Palestinian Bedouin from Israel, both of whom have psychosocial disabilities, are believed to be held in unlawful, incommunicado detention in the Gaza Strip.

In its Resolution of 19 April 2018, the European Parliament:

- Calls for Avera Mengistu and Hisham al-Sayed to be freed and returned to Israel.

IRAN

Nasrin Sotoudeh

Nasrin Sotoudeh is an Iranian human rights lawyer who undertook the legal defence of dissenters arrested in the 2009 mass protests, before her own arrest in 2010.

When she was awarded the Sakharov Prize in 2012, she was serving a 6-year jail sentence and on a 7-week hunger strike in solitary confinement in Iran's Evin prison. She was unexpectedly released in September 2013, but her sentence was not lifted. She returned to her activism, defending women victims of acid attacks, religious minorities and human rights campaigns, including the campaign for an end to the death penalty.

In June 2018, she was arrested and put in prison due to her support for the ongoing wave of protesters against compulsory hijab, and against torture. In March 2019, she was sentenced to 33 years in prison and 148 lashes, convicted of endangering national security, spreading propaganda, membership of illegal groups, encouraging people to engage in corruption and prostitution, and appearing without the sharia-sanctioned hijab.

In its Resolution of 13 December 2018, the European Parliament:

- Calls on the Government of Iran to immediately and unconditionally release Nasrin Sotoudeh; commends Nasrin Sotoudeh for her courage and commitment; urges the judiciary system of Iran to respect due process and fair trial and disclose information on the charges against Nasrin Sotoudeh;

- Calls on the Iranian authorities to ensure that the treatment of Nasrin Sotoudeh while in detention adheres to the conditions set out in the ‘Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment’, adopted by UN General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988.

 

Ahmadreza Djalali, Kamran Ghaderi, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, Abbas Edalat

Iranian authorities have continued a practice of arrests of EU-Iranian dual citizens. These arrests are followed by a pattern of prolonged solitary confinement and interrogations, lack of due process, denial of consular access or visits by the UN or humanitarian organisations, secretive trials, long prison sentences based on vague or unspecified ‘national security’ and ‘espionage’ charges, and state-sponsored smear campaigns against the imprisoned individuals.

Ahmadreza Djalali, is a Swedish-Iranian academic and researcher. In October 2017, he was sentenced to death for allegedly spying. Kamran Ghaderi, an Austrian-Iranian citizen, was arrested in January 2016. In the same years, he was sentenced to 10 years in prison after the prosecution used a coerced confession. Nazanin Zaghari-Ratcliffe is a British-Iranian who worked for a charitable organisation. She was arrested in April 2016. In September 2016, she was sentenced to five years' imprisonment allegedly for plotting to topple the Iranian government. Abbas Edalat, a British-Iranian academic. He was arrested in April 2018 and was detained on security charges. He was released in December 2018.

In its Resolution of 31 May 2018, the European Parliament:

- Calls on the Iranian authorities to guarantee Mr Djalali full access to his lawyer and to any medical treatment should he so request; urges the Iranian authorities to annul his death sentence and to immediately release him, as requested by the international community;

- Calls on the Iranian authorities to ensure the retrial of Kamran Ghaderi, in order to guarantee that his right to a fair trial is respected, to immediately release Nazanin Zaghari-Ratcliffe, who is already eligible for early release, and to urgently make known the charges against Abbas Edalat.

MALDIVES

Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath and Mohamed Nabeel

Maldivian law, in contravention of international law, allows minors to be sentenced to a delayed death penalty, to be carried out when the minor reaches the age of 18. In at least three cases, specifically those of Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath and Mohamed Nabeel, the Supreme Court of Maldives confirmed death sentences for condemned individuals whose trials failed to uphold internationally recognised standards of fair trial.

In its Resolution of 15 March 2018, the European Parliament:

- Calls for the universal abolition of capital punishment, and calls on the Government to revoke all capital punishment charges against juveniles and to prohibit the execution of juvenile offenders.

MYANMAR

Wa Lone, Kyaw Soe Oo and Aung Ko Htwe

On 12 December 2017, two journalists, Wa Lone and Kyaw Soe Oo, were arbitrarily arrested and detained for allegations of reporting serious human rights violations carried out by the Myanmar Armed forces in Rakhine State.

They were subsequently charged under the Official Secrets Acts of 1923 and on 3 September 2018, they were sentenced by a court to seven years of imprisonment.

In October 2005, Aung Ko Htwe was kidnapped by the Myanmar military in Yangon and forced to serve in the army. He was 13 years old at the time. In 2017, he was arrested and served two years in prison after being sentenced because of a media interview he gave about his experiences in the military. He was released on 6 September 2019.

In its Resolution of 13 September 2018, the European Parliament:

- Strongly condemns the arbitrary arrest and sentencing of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo for reporting on the situation in Rakhine State;

- Calls on the authorities of Myanmar to release them immediately and unconditionally and to drop all charges against them and all persons arbitrarily detained, including political prisoners, human rights defenders, journalists and media workers, simply for exercising their rights and freedoms.

PHILIPPINES

Leila De Lima

Leila De Lima is a lawyer and politician. She served as Minister of Justice from 2010 to 2015.  Elected senator in 2016, she chaired the Senate Committee on Justice and Human Rights investigating the extrajudicial killings in Davao while President Duterte was mayor of the city. She was removed from her position as chairperson on 19 September 2016 and was arrested on 23 February for allegedly violating the drug trafficking law. There have been serious concerns that the offences Senator De Lima has been charged with are almost entirely fabricated and politically motivated.

In its Resolution of 19 April 2018, the European Parliament:

- Reiterates its call on the authorities of the Philippines to release Senator Leila De Lima and to provide her with adequate security and sanitary conditions whilst in detention;

- Further reiterates its call on the authorities to guarantee a fair trial and to drop all politically motivated charges against her.

RUSSIA

Oyub Titiev

On 9 January 2018, Oyub Titiev, human rights activist and the Chechnya office director at the 2009 Sakharov Prize-winning human rights organisation, the Memorial Human Rights Centre was arrested by Chechen police and charged with drug possession. He denied these charges, which were denounced as fabricated by NGOs and other human rights defenders. On 18 March 2019, he was sentenced to four years in prison. He was released on parole in June 2019, after serving one and a half year detention.


 

In its Resolution of 8 February 2018, the European Parliament:

- Calls for the immediate release of the Director of the Memorial Human Rights Centre in the Chechen Republic, Mr Oyub Titiev, who was detained on 9 January 2018 and then officially indicted and remanded on trumped-up charges of illegal acquisition and possession of narcotics;

- Urges the Russian authorities to ensure full respect for Mr Titiev’s human and legal rights, including access to a lawyer and medical care, physical integrity and dignity, and protection from judicial harassment, criminalisation and arbitrary arrest;

- Is of the opinion that the arrest of Mr Titiev is part of a worrying trend of arrests, attacks, intimidations and discreditations of independent journalists and human rights defenders working in Chechnya.

Oleg Sentsov

 

Oleg Sentsov is a Ukrainian film director and writer, an outspoken opponent of Russia's annexation of Crimea. On 10 May 2014, he was arrested in Simferopol, Crimea, on charges of plotting acts of terrorism against the Russian 'de facto' rule in Crimea. He was accused of leading a terrorist organisation preparing to blow up monuments in Crimea, however no conclusive evidence of his involvement in criminal activities was found. Nonetheless, he was sentenced to 20 years in jail and sent to a high-security prison in Siberia, thousands of kilometres away from his home.

In May 2018, he staged a 145-day hunger strike demanding Russia’s release of dozens of Ukrainians whom he considers political prisoners. In December 2018, the European Parliament awarded him the Sakharov Prize. On 7 September 2019, in a prisoner swap with Ukraine, Russia released Oleg Sentsov.

In its Resolution of 14 June 2018, the European Parliament:

- Demands that the Russian authorities immediately and unconditionally release Oleg Sentsov and all other illegally detained Ukrainian citizens in Russia and on the Crimean peninsula; recalls that currently there are in total more than 70 Ukrainian political prisoners in Russia and in occupied Crimea;

- Underlines that the treatment of all prisoners must meet international standards and that all detainees should have access to legal counsel, to their families, to their diplomatic representatives and to medical treatment; stresses that the Russian authorities and judicial personnel bear full responsibility for the safety and wellbeing of those detained, especially in Crimea, in line with the Fourth Geneva Convention;

- Expresses its solidarity with the Ukrainian filmmaker, political activist and political prisoner Oleg Sentsov, who began a hunger strike on 14 May 2018 to press for the release of illegally detained compatriots, and is concerned about the effects of the hunger strike on Oleg Sentsov’s health.

SAUDI ARABIA

Jamal Khashoggi

Jamal Khashoggi was a prominent Saudi journalist who had been missing since entering the consulate of Saudi Arabia in Istanbul on 2 October 2018 to obtain documents necessary for his marriage. Saudi Arabia at first denied any involvement in his disappearance, but then admitted that he had been killed and dismembered by Saudi agents inside its consulate.

In its Resolution of 25 October 2018, the European Parliament:

- Condemns in the strongest possible terms the torture and killing of Jamal Khashoggi and extends its condolences to his family and friends; urges the Saudi authorities to disclose the whereabouts of his remains; recalls that the systematic practice of enforced disappearances and extrajudicial killings constitutes a crime against humanity;

- Calls for an independent and impartial international investigation into the circumstances of the death of Jamal Khashoggi; calls on those responsible to be identified and brought to justice, following a fair trial to be held in accordance with international standards before an impartial court and with international observers present;

- Is extremely concerned about information on Jamal Khashoggi’s fate and the implication of Saudi agents; takes note of the ongoing investigation by Turkish and Saudi officials and encourages further joint efforts; calls on the Saudi authorities to fully cooperate with the Turkish authorities and urges the Turkish authorities, for their part, to make all the information available in order to clarify exactly what happened on 2 October 2018, beyond the hypotheses;

- Reiterates that if the disappearance and murder of Jamal Khashoggi is attributed to Saudi agents, both state entities and individuals must be held to account; calls on the VP/HR and the Member States, in this regard, to stand ready to impose targeted sanctions, including visa bans and asset freezes against Saudi individuals, as well as human rights sanctions against the Kingdom of Saudi Arabia, once the facts have been established; insists that any such sanctions should target not only the perpetrators but also the masterminds and inciters of this crime;

- Is concerned that the disappearance of Mr Khashoggi is linked to his criticism of Saudi policies in recent years; reiterates its call on the Saudi authorities to open up to fundamental rights, including the right to life and the right to free expression and peaceful dissent.

Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar, Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah and Abdulaziz al-Meshaal

On 15 May 2018 Saudi authorities arrested seven women – Loujain al-Hathloul, Aisha al-Mana, Madeha al-Ajroush, Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef, Hessah al-Sheikh, Walaa al-Shubbar – and four men – Ibrahim Fahad Al-Nafjan, Ibrahim al-Modeimigh, Mohammed al-Rabiah and Abdulaziz al-Meshaal – for their women’s rights activism.

The arrested human rights defenders have been charged with supporting the activities of foreign circles, recruiting persons in charge of sensitive government positions and providing foreign circles with money with the aim of destabilising the Kingdom. These activists are known for their campaign against the ban on women driving and in favour of abolishing the male guardianship system.

Madeha al-Ajroush, Walaa al-Shubbar, Aisha al-Mana and Hessah al-Sheikh were released on 24 May 2018 while the others remained in detention.

 

In its Resolution of 31 may 2018, the European Parliament:

-  Calls on the Saudi authorities to put an end to all forms of harassment, including at judicial level, against Ms Eman al-Nafjan, Ms Aziza al-Youssef, Ms Loujain al-Hathloul, Ms Aisha al-Mana, Ms Madeha al-Ajroush, Ms Hessah al-Sheikh, Ms Walaa al-Shubbar, Mr Mohammed al-Rabiah, and Mr Ibrahim al-Modeimigh and all other human rights defenders in the country, so that they are able to carry out their work without unjustified hindrance and fear of reprisal.

 

SUDAN

Salih Mahmoud Osman

Salih Mahmoud Osman, a Sudanese lawyer, had provided free legal representation to people arbitrarily detained, tortured and subjected to serious human rights abuses in Sudan for over two decades when the European Parliament awarded him the Sakharov Prize in 2007.

 

Native of Darfur, he was himself detained by the authorities several times, but never charged with any crime.  He is actively involved in the protection of the millions of Darfuris displaced from their homes by the still on-going fighting in Darfur.

 

In February 2018, he was detained by the Sudanese National Intelligence and Security Service, against the background of widespread protests and was released after four months of detention. On 8 January 2019, he was arrested again and was released after the military coup in April 2019.

 

 In its Resolution of 15 March 2018, the European Parliament:

- Calls for the immediate and unconditional release of the Sakharov Laureate Salih Mahmoud Osman, as well as of any other human rights defenders, civil society activists and opposition activists who are being held solely as a result of their legitimate and peaceful work in defence of human rights and democracy.

Noura Hussein Hammad

Noura Hussein Hammad was forced into early marriage at the age of 16. According to her testimony, on 2 May 2017, six days after the wedding, she was beaten and raped by her husband with the assistance of his relatives. She stabbed her husband to death in self-defence when he attempted to rape her again the following day. She was subsequently charged for murder. She had been imprisoned at Omdurman Women’s Prison until 29 April 2018 when she was found guilty of premeditated murder and sentenced to death by the Central Criminal Court of Omdurman. An appeal has been lodged against her sentence.

In its Resolution of 31 May 2018, the European Parliament:

- Deplores and condemns the sentencing to death of Noura Hussein Hammad; calls on the Sudanese authorities to commute the death sentence and fully take into account the fact that Ms Hussein was acting in self-defence against the attempt by a man and his accomplices to rape her;

- Calls on the Sudanese authorities to comply with national law and international human rights standards, including the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa, as well as the Protocol of the Court of Justice of the African Union, adopted on 11 July 2003; recalls that, according to international standards, the imposition of the death penalty against clear evidence of self-defence constitutes arbitrary killing, particularly in instances where women have been charged with murder when defending themselves;

- Reminds the Sudanese authorities of their obligation to guarantee fundamental rights, including the right to a fair trial; insists that all necessary measures must be taken to ensure that Noura Hussein Hammad’s trial genuinely meets the highest standards of fairness and due process.

UGANDA

Robert Kyagulanyi Ssentamu, known by the stage name Bobi Wine

Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobi Wine, is a musician, businessman and politician. He has emerged as an influential critic of Ugandan President after winning a seat in the Ugandan Parliament in 2017.

On 15 August 2018, he was arrested for possible charges of unlawful possession of firearms and incitement to violence. He was later charged with treason in a civilian court and subsequently released on bail.

In its Resolution of 13 September 2018, the European Parliament:

- Calls on the Ugandan authorities to drop what appear to be trumped-up charges against Bobi Wine and to stop the crackdown against opposition politicians and supporters.

UNITED ARAB EMIRATES

Ahmed Mansoor

Ahmed Mansoor is a prominent human rights activist. On 29 May 2018, he was sentenced to 10 years in prison for exercising his right to freedom of speech in Twitter posts following a grossly unfair trial in Abu Dhabi. He was also fined one million UAE dirhams (EUR 232 475) and was to be placed under surveillance for three years on his release

In its Resolution of 4 October 2018, the European Parliament:

- Strongly condemns the harassment, persecution and detention of Ahmed Mansoor as well as of all other human rights defenders solely on the basis of their human rights work and their use of their right to freedom of expression both online and offline;

- Calls on the authorities to release Mr Mansoor immediately and unconditionally, and to drop all charges against him, as he is a prisoner of conscience detained solely for peacefully exercising his right to freedom of expression, including through his human rights work;

- Expresses its grave concern at the reports that Ahmed Mansoor has been subjected to forms of torture or ill-treatment while in detention, and that he is being held in solitary confinement; urges the authorities to investigate these allegations and grant him immediate and regular access to a lawyer, to his family, and to any medical care he may require.

VIETNAM

Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc and Le Dinh Luong

Hoang Duc Binh is an environmental rights defender and a member of Viet Labour, an organisation of labour groups inside and outside Vietnam aiming to protect the rights of workers. He is also an active blogger and covered the environmental disaster caused by the Taiwanese steel plant, Formosa, in April 2016, its impact on local populations, as well as protests against the company as a result of the pollution. He was sentenced to 14 years in prison for blogging about the protests. Nguyen Nam Phong was sentenced to two years in prison for taking part in the protests. He was released from prison on 28 July 2019.

In April 2018 members of the Brotherhood for Democracy were sentenced to prison terms of between seven and 15 years as part of an extensive enforcement of the national security provisions of the Criminal Code. In September 2018, Nguyen Trung Truc, member of this group, was sentenced to a 12-year prison term on charges of trying to overthrow the state.

Le Dinh Luong, a human rights defender who has peacefully advocated the promotion and protection of human rights, was sentenced on 16 August 2018 under the national security provisions of the Criminal Code to 20 years in prison and 5 years of house arrest.

In its Resolution of 15 November 2018, the European Parliament:

- Calls on the Vietnamese authorities to immediately and unconditionally release all human rights defenders and prisoners of conscience detained or sentenced for merely exercising their right to freedom of expression, including Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc and Le Dinh Luong, and to drop all charges against them.

 


 

ANNEX II

 

LIST OF RESOLUTIONS

 

 

List of resolutions adopted by the European Parliament during the year 2018 and relating directly or indirectly to human rights violations in the world

 

Country

Date of adoption in plenary

Title

Africa

DRC +

18.01.2018

Democratic Republic of Congo

Nigeria +

18.01.2018

Nigeria

Egypt  +

08.02.2018

Executions in Egypt

Sudan +

15.03.2018

The arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

Uganda +

15.03.2018

Mercy killings in Uganda

Sudan +

31.05.2018

Sudan, notably the situation of Noura Hussein Hammad

Burundi +

05.07.2018

Burundi

Somalia +

05.07.2018

Somalia

Uganda +

13.09.2018

Uganda, arrest of parliamentarians from the opposition

Tanzania +

13.12.2018

Tanzania

Egypt +

13.12.2018

Egypt, notably the situation of human rights defenders

Americas

Haiti +

08.02.2018

Child slavery in Haiti

Nicaragua

31.05.2018

Situation in Nicaragua

Cuba +

15.11.2018

The human rights situation in Cuba

Asia

China +

18.01.2018

The cases of human rights activists Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-che, Tashi Wangchuk and the Tibetan monk Choekyi

Maldives +

15.03.2018

Situation in the Maldives

Philippines  +

19.04.2018

Philippines

Bangladesh +

14.06.2018

Situation of Rohingya refugees, in particular the plight of children

Cambodia +

13.09.2018

Cambodia, notably the case of Kem Sokha

Myanmar +

13.09.2018

-Myanmar, notably the case of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo

China +

04.10.2018

Mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

Bangladesh +

15.11.2018

The human rights situation in Bangladesh

Vietnam +

15.11.2018

Vietnam, notably the situation of political prisoners

Europe and Eastern Partnership countries

Russia +

08.02.2018

Russia, the case of Oyub Titiev and the Human Rights Centre Memorial

Belarus +

19.04.2018

Belarus

Russia +

14.06.2018

Russia, notably the case of Ukrainian political prisoner Oleg Sentsov

Moldova +

05.07.2018

The political crisis in Moldova following the invalidation of the mayoral elections in Chișinău

Belarus+

04.10.2018

Deterioration of media freedom in Belarus, notably the case of Charter 97

Middle East

Gaza +

19.04.2018

The situation in Gaza strip

Saudi Arabia +

31. 05.2018

Women’s rights defenders in Saudi Arabia

Iran +

31. 05.2018

European Parliament resolution on the situation of imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran

Bahrein +

12.06.2018

Human rights situation in Bahrain, notably the case of Nabeel Rajab

United Arab Emirates +

04.10.2018

The UAE, notably the situation of human rights defender Ahmed Mansoor

Saudi Arabia +

25.10.2018

The killing of journalist Jamal Khashoggi in the Saudi consulate in Istanbul

Iran +

13.12.2018

Iran, notably the case of Nasrin Sotoudeh

Cross-cutting issues

Minorities *

13.01.2018

Minimum standards for minorities in the EU

Women, gender equality and climate justice *

16.01.2018

Women, gender equality and climate justice

Indigenous peoples *

03.07.2018

Violation of the rights of indigenous peoples in the world, including land grabbing

Forced marriages *

04.07.2018

Towards an EU external strategy against early and forced marriages

 

+ urgency resolution, according to rule 135, EP RoP

* resolutions with human rights-related issues

 


 

LETTER OF THE Committee on Women's Rights and Gender Equality

Ms Maria Arena

Chair

Subcommittee on Human Rights

BRUSSELS

Subject: <Titre>Opinion on Human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter – annual report 2018</Titre> <DocRef>(2019/2125(INI))</DocRef>

Dear Madam Chair,

Under the procedure referred to above, the Committee on Women's Rights and Gender Equality has been asked to submit an opinion to your committee. At its meeting of 6 November 2019, the committee decided to send the opinion in the form of a letter.

At that meeting[13], the Committee on Women's Rights and Gender Equality considered the matter and it decided to call on the Subcommittee on Human Rights, as the committee responsible, to incorporate the following suggestions into its motion for a resolution.

Yours sincerely,

Evelyn Regner

 

SUĠĠERIMENTI

1. Ifakkar li l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (GAP II) huwa waħda mill-għodod fundamentali tal-UE li ttejjeb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri f'pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-impatt globali tiegħu meta jiskadi, tikkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-8 ta' Ottubru 2015 dwar it-tiġdid tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa fl-Iżvilupp u r-riżoluzzjoni tagħha tal-31 ta' Mejju 2018 dwar l-implimentazzjoni tad-Dokument ta' Ħidma Konġunt tal-Persunal (SWD(2015)0182) – L-Ugwaljanza bejn is-Sessi u t-Tisħiħ tal-Pożizzjoni tan-Nisa: Nibdlu l-Ħajja tal-Bniet u n-Nisa permezz tar-Relazzjonijiet Esterni tal-UE 2016-2020 u b'segwitu għar-rakkomandazzjonijiet li jinsabu fih, biex twettaq GAP III li jkun fih għal darb'oħra miri ambizzjużi speċifiċi dwar l-ibbaġitjar skont il-ġeneru bl-istatus ta' komunikazzjoni dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri; ifakkar, f'dan il-kuntest, l-impenn tal-Kummissarju nnominata għas-Sħubija Internazzjonali, Jutta Urpilainen, fis-smigħ tagħha tal-1 ta' Ottubru 2019 fil-Parlament Ewropew biex tvara GAP III, filwaqt li enfasizzat l-impatt pendenti tal-GAP biex tintlaħaq ugwaljanza bejn il-ġeneri fi sħubiji internazzjonali;

2. Jiġbed l-attenzjoni għall-obbligu tat-Trattat tal-UE li jippromwovi l-ugwaljanza bejn il-ġeneri u jiżgura l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri fl-azzjonijiet kollha tiegħu, inkluż fl-azzjonijiet esterni; jenfasizza li r-rapport ta' implimentazzjoni tal-2018 tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi II ivvaluta li bit-twaħħid tal-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri u l-miżuri u l-azzjonijiet speċifiċi, kien sar progress sinifikanti, ifaħħar il-prattika li d-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn il-ġeneri qed jiġu inkorporati fid-djalogi dwar id-drittijiet tal-bniedem kif ukoll l-isforzi speċifiċi biex tiġi integrata l-kwistjoni tal-ġeneru fis-Sigurtà u d-Difiża Komuni; jappella għal inizjattivi globali, finanzjament adegwat u approċċ sistemiku biex jiġu inklużi l-aspetti relatati mal-ġeneru fil-politika u l-azzjoni esterni, speċifikament fil-kummerċ, l-impjiegi, l-edukazzjoni, il-kunflitti u l-bini tal-paċi, il-klima u l-ambjent, l-agrikoltura, il-faqar, it-traffikar, il-migrazzjonijiet u l-ibbaġitjar; jenfasizza l-ħtieġa li d-Delegazzjonijiet tal-UE jsaħħu r-rwol tagħhom fil-koordinazzjoni fil-qasam tal-ġeneru fost l-oħrajn permezz ta' punti li jiffukaw fuq il-ġeneru fejn għadhom ma ġewx stabbiliti, kif ukoll il-Konsulent Prinċipali tas-SEAE dwar l-Ugwaljanza bejn is-Sessi f'pajjiżi terzi, billi jiġi żgurat baġit dedikat u billi tintuża analiżi tal-ġeneru b'data diżaggregata skont is-sessi;

3. Jiddispjaċih li r-Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja 2018 ma jirrikonoxxix b'mod espliċitu ż-żieda fir-reazzjoni negattiva kontra d-drittijiet tan-nisa fuq skala globali, b'mod partikolari fir-rigward tas-saħħa sesswali u riproduttiva u d-drittijiet relatati u jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-Kummissjoni ma ressqet l-ebda strateġija biex tiġġieled dan il-fenomenu; jenfasizza l-ħtieġa għall-azzjoni esterna tal-UE inkluża l-politika tal-iżvilupp tagħha biex taħdem favur l-ilħuq tal-SDGs relatati mas-saħħa; jikkundanna bil-qawwa r-riintroduzzjoni u t-tixrid tar-regola "Global Gag" mill-amministrazzjoni ta' Trump u l-impatt negattiv tagħha fuq l-aċċess tan-nisa u l-bniet għal drittijiet tas-saħħa u dawk sesswali u riproduttivi komprensivi, li huma drittijiet fundamentali tal-bniedem, u jtenni t-talba tiegħu li l-UE, flimkien mal-Istati Membri tagħha, teżamina mill-qrib u tikkunsidra li timla l-lakuna fil-finanzjament li tibqa' f'dan il-qasam wara din l-azzjoni;

4. Jenfasizza ż-żieda allarmanti tal-vjolenza kontra n-nisa u jappella għal aktar azzjoni sabiex tiġi ratifikata u implimentata l-Konvenzjoni ta' Istanbul madwar l-Ewropa; jistieden lid-Delegazzjonijiet tal-UE jinkludu data dwar il-vjolenza kontra n-nisa biex ifasslu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u jippromwovu mekkaniżmi ta' protezzjoni u ta' appoġġ għall-vittmi; jitlob lis-SEAE jtejjeb l-implimentazzjoni tal-Linji Gwida tal-UE dwar l-LGBTI;

5. Ifaħħar bil-qawwa l-kontinwazzjoni tal-Inizjattiva Spotlight globali bejn l-UE u n-NU u l-implimentazzjoni ta' proġetti li għandhom l-għan li jeliminaw il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet madwar id-dinja billi jindirizzaw il-vjolenza abbażi tal-ġeneru u prattiki dannużi bħall-mutilazzjoni ġenitali femminili, iż-żwiġijiet bikrija u furzati u t-traffikar tal-bnedmin; jirrikonoxxi madankollu li l-vjolenza fuq firxa wiesgħa, mifruxa u b'għeruq fondi u l-prattiki dannużi ma jistgħux jiġu ttrattati abbażi ta' proġetti biss u jappella għal pjan ta' azzjoni sistematiku u komprensiv biex jiġu involuti s-subien u l-irġiel, jiġu indirizzati n-normi u l-istereotipi tal-ġeneru u tiġi instigata bidla fis-setturi kollha u fuq livell globali, kif preskritt mill-Konvenzjoni tan-NU dwar l-Eliminazzjoni tad-Diskriminazzjoni kontra n-Nisa;

6. Jistieden lill-Kulleġġ tal-Kummissarji l-ġdid taħt il-gwida tal-Kummissarju għall-Ugwaljanza, il-Kummissarju għas-Sħubijiet Internazzjonali u r-Rappreżentant Għoli biex jiżgura kooperazzjoni u koerenza mill-qrib fir-rigward tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri u l-integrazzjoni tal-perspettiva tal-ġeneri, iħeġġeġ lill-UE biex tipprovdi appoġġ għal organizzazzjonijiet ta' bażi speċjalizzati li jaħdmu fuq id-drittijiet tan-nisa u d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa fuq bażi sistemika kif ukoll biex tipprovdi protezzjoni għad-drittijiet tan-nisa u għad-difensuri tal-LGBTI li s-sikurezza tagħhom tista' tkun mhedda f'pajjiżhom.


 

 

 

 

INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

Data tal-adozzjoni

4.12.2019

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

48

6

8

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Traian Băsescu, Phil Bennion, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gina Dowding, Tanja Fajon, Michael Gahler, Giorgos Georgiou, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Javier Nart, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Hermann Tertsch, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Andrea Cozzolino, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Jytte Guteland, Andrzej Halicki, Martin Horwood, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Juozas Olekas, Kris Peeters, Bert-Jan Ruissen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Charles Goerens, Gilles Lebreton, Geoffrey Van Orden

 


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

48

+

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Kris Peeters, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

RENEW

Phil Bennion, Charles Goerens, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Irina Von Wiese

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Jytte Guteland, Claudiu Manda, Sven Mikser, Juozas Olekas, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Gina Dowding, Katrin Langensiepen, Hannah Neumann, Diana Riba i Giner, Catherine Rowett, Viola Von Cramon-Taubadel

 

6

-

ECR

Bert-Jan Ruissen, Hermann Tertsch

ID

Susanna Ceccardi, Gilles Lebreton, Jaak Madison, Thierry Mariani

 

8

0

ECR

Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

 

It-tifsira tas-simboli:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

 

[2] ĠU L 119, 4.5.2016, p. 1.

[3] Testi adottati, P8_TA(2018)0515.

[4] ĠU C 224, 27.6.2018, p. 58.

[5] Testi adottati, P8_TA(2019)0187.

[6] Testi adottati, P8_TA(2019)0013.

[7] Testi adottati, P8_TA(2018)0279.

[8] Testi adottati, P8_TA(2019)0129.

[9] Testi adottati, P8_TA(2019)0111.

[10] UNHCR – rapport Global Trends 2018 (19 ta' Ġunju 2019).

[11] ĠU C 285, 29.8.2017, p. 110.

[12] Testi adottati, P8_TA(2018)0467.

[13] The following were present for the final vote: Evelyn Regner (Chair), Gwendoline Delbos-Corfield (Vice-Chair), Christine Anderson, Vilija Blinkevičiūtė, Annika Bruna, Belinda De Lucy, Rosa Estaràs Ferragut, Frances Fitzgerald, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Jackie Jones, Lívia Járóka, Arba Kokalari, Alice Kuhnke, Naomi Long, Andżelika Anna Możdżanowska, Maria Noichl, Pina Picierno, Samira Rafaela, Elżbieta Rafalska, Diana Riba i Giner, Christine Schneider, Irène Tolleret, Isabella Tovaglieri, Ernest Urtasun, Marco Zullo (Full Members) Maria Da Graça Carvalho, Ewa Kopacz, Predrag Fred Matić, Chrysoula Zacharopoulou (Substitute Members) Anne-Sophie Pelletier (pursuant to Rule 209(7))

Aġġornata l-aħħar: 8 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza