Procedură : 2018/0006(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0055/2019

Texte depuse :

A9-0055/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2020 - 10.4

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0004

<Date>{13/12/2019}13.12.2019</Date>
<NoDocSe>A9-0055/2019</NoDocSe>
PDF 163kWORD 49k

<TitreType>RAPORT </TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici</Titre>

<DocRef>(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Comisia pentru afaceri economice și monetare</Commission>

Raportoare: <Depute>Inese Vaidere</Depute>

[Consultare repetată - articolul 84 din Regulamentul de procedură]

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici

(13952/2019 – C9-0166/2019 – 2018/0006(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare repetată)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul Consiliului (13952/2019),

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0021),

 având în vedere poziția sa din 11 septembrie 2018[1],

 având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia Consiliul a consultat din nou Parlamentul (C9-0166/2019),

 având în vedere articolele 82 și 84 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0055/2019),

1. aprobă proiectul Consiliului;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

 


 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

Consiliul a ajuns la un acord cu privire la o abordare generală în cadrul reuniunii ECOFIN din 8 noiembrie 2019 privind simplificarea în continuare a normelor în materie de TVA aplicabile întreprinderilor mici (IMM-uri).

 

În plus, Consiliul a decis să consulte din nou Parlamentul European cu privire la abordarea sa generală, întrucât textul diferă, într-adevăr, substanțial de propunerea inițială a Comisiei din 18 ianuarie 2018.

 

Atât propunerea inițială a Comisiei, cât și abordarea generală a Consiliului vizează introducerea de noi norme pentru a reduce sarcina administrativă și costurile de asigurare a conformității pentru IMM-uri și să se contribuie la crearea unui mediu fiscal care va ajuta IMM-urile să se dezvolte și să facă comerț transfrontalier mai eficient.

 

Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia a introdus mai multe măsuri, care au fost menținute în linii mari în abordarea generală a Consiliului:

 

În primul rând, abordarea generală a Consiliului menține propunerea Comisiei de a extinde scutirea de TVA pentru IMM-uri la IMM-urile nestabilite, în conformitate cu și în spiritul pieței unice.

 

În al doilea rând, abordarea generală a Consiliului extinde, astfel cum se prevede în propunerea Comisiei, perioada de tranziție pentru ca IMM-urile să treacă de la o derogare la regimul normal de TVA.

 

Dispoziția privind un „ghișeu unic pentru IMM-uri” care a fost dezvoltată în cadrul abordării generale a Consiliului și dispozițiile detaliate suplimentare privind cooperarea administrativă pentru schimbul de informații între statele membre sunt în conformitate cu solicitările Parlamentului European din raportul său anterior cu privire la această propunere.

 

În concluzie, Consiliul este invitat să adopte rapid aceste norme în mod oficial, pentru a permite intrarea în vigoare și punerea în aplicare a acestora cât mai curând posibil, în beneficiul IMM-urilor din UE.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici

Referințe

13952/2019 – C9-0166/2019 – COM(2018)0021 – C8-0022/2018 – 2018/0006(CNS)

Data consultării PE

5.2.2018

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ECON

25.11.2019

 

 

 

Raportori

 Data numirii

Inese Vaidere

18.11.2019

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

12.12.2019

Examinare în comisie

12.12.2019

 

 

 

Data adoptării

12.12.2019

 

 

 

Data depunerii

13.12.2019

 

 

[1] Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.

Ultima actualizare: 8 ianuarie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate