Eljárás : 2018/0358(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0002/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0002/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 12/02/2020 - 11.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0028

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0002/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 63k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról </Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Geert Bourgeois</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05931/2019),

 tekintettel az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás tervezetére (05932/2019),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0020/2019),

 tekintettel a határozattervezetről szóló, [1]...-i nem jogalkotási állásfoglalására,

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Fejlesztési Bizottság levelére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0002/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

INDOKOLÁS

Az EU és Vietnám közötti beruházásvédelmi megállapodás elő fogja segíteni a Vietnám és az EU közötti magas színvonalú beruházások előmozdítását. A beruházásvédelemre vonatkozó aktualizált uniós megközelítés jobb egyensúlyt teremt a munkahelyteremtő beruházások fellendítése és védelme, valamint a kormány azon jogának védelme között, hogy a közérdeket szolgáló politikát folytasson.

A Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követően, illetve tekintettel arra, hogy a Lisszaboni Szerződés kizárólagos hatáskört ruház az EU-ra a közvetlen külföldi befektetések, így a beruházásvédelem terén is, az uniós tárgyalók beruházásvédelmi rendelkezéseket is belefoglaltak az EU és Vietnám, illetve az EU és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodásokba. A két megállapodás javarészt hasonló volt és ugyanolyan jogi struktúrával rendelkezett. 2015-ben a Bizottság úgy határozott, hogy kikéri az Európai Unió Bíróságának véleményét arról, hogy az EU-nak jogában áll-e önállóan megkötni az EU és Szingapúr közötti szabadkereskedelmei megállapodást, vagy szükség van-e a tagállamok részvételére. A véleményt 2017. május 16-án adták ki, és ennek alapján az uniós intézmények között az uniós szabadkereskedelmi megállapodások új szerkezetéről folytatott megbeszéléseket követően a Vietnámmal, illetve Szingapúrral kötött szabadkereskedelmi megállapodást szétválasztották egy csak az EU-t érintő szabadkereskedelmi megállapodásra és egy vegyes beruházásvédelmi megállapodásra.

Az EU és Vietnám közötti beruházásvédelmi megállapodás fő elemei a következők:

 A beruházásokra vonatkozó pontosan meghatározott normák, úgymint: a megkülönböztetés tilalma; a gyors és megfelelő kompenzáció nélküli kisajátítás tilalma; a befektetéshez kapcsolódó pénzeszközök átutalásának és hazatelepítésének lehetősége; az igazságos és méltányos bánásmódra és a fizikai biztonságra vonatkozó általános garancia; kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a kormányok tiszteletben fogják tartani írott és jogilag kötelező érvényű szerződéses kötelezettségeiket a beruházó irányában; háborús vagy fegyveres konfliktushoz kapcsolódó bizonyos körülmények között a veszteségek kompenzálására vonatkozó kötelezettségvállalás.

 A viták elkerülésére és rendezésére szolgáló hatékony, állandó és független mechanizmus egy nemzetközi és független beruházási bírósági rendszer révén. A bírósági rendszer tagjait az EU és Vietnám előzetesen nevezi ki, és a rendszernek szigorú függetlenségi és feddhetetlenségi követelményeknek kell megfelelnie. Másodfokon egy állandó fellebbviteli bíróságon lehet majd fellebbezni. Az eljárások átláthatóságát a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentumok és meghallgatások közzététele biztosítja. Az átláthatóság és az igazságos és méltányos bánásmód biztosítása érdekében a nemzeti bíróságok nem avatkozhatnak be a jogerős ítélet végrehajtásába, illetve nem kérdőjelezhetik meg a bíróság határozatát.

 Annak pontos meghatározása, hogy a kormányok mely esetekben sértik meg az igazságos és méltányos bánásmódra vonatkozó kötelezettséget, ily módon megakadályozva az önkényes értelmezés lehetőségét.

 Biztosítékok a rendszerrel való esetleges visszaélésekkel szemben, például a többszörös és párhuzamos követelések tilalma, valamint a nyilvánvalóan megalapozatlan kérelmek korai elutasítását lehetővé tevő rendelkezések. A „vesztes fizet elv” alkalmazása az eljárási költségek elosztására vonatkozik.

Az EU és Vietnám közötti beruházásvédelmi megállapodás csaknem azonos az EU és Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodással, és túlmutat a CETA-ban foglalt beruházásvédelmi rendelkezéseken (egy teljes mértékben működő fellebbviteli fórum és az annak tagjaira vonatkozó magatartási kódex).

A Szingapúrral kötött beruházásvédelmi megállapodáshoz hasonlóan a Vietnámmal kötött beruházásvédelmi megállapodás nem tartalmaz a kereskedelemre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó külön fejezetet. A preambulum azonban tartalmaz a partnerségi és együttműködési megállapodásra, illetve az EU és a Vietnám közötti szabadkereskedelmi megállapodásra, valamint az abban foglalt értékekre és elvekre vonatkozó hivatkozásokat, többek között a kereskedelemről és fenntartható fejlődésről szóló fejezetben.

A Vietnám és az uniós tagállamok között hatályban lévő 21 kétoldalú beruházási megállapodást hatálybalépését követően felváltja EU és Vietnám közötti beruházási megállapodás.

Az előadó a megállapodás jóváhagyását javasolja.


 

 

VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (3.12.2019)

<CommissionInt>a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről</Titre>

<DocRef>(05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

Az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodás célja a kereskedelem ösztönzése és a beruházások előtt még álló akadályok nagy részének lebontása.

 

A megállapodás beruházásokkal foglalkozó fejezetei számos védőintézkedést tartalmaznak a minősített külföldi beruházók és beruházásaik érdekében. E védőintézkedések között szerepel többek között a „tisztességes és méltányos elbánás” biztosításának kötelezettsége vagy az úgynevezett „teljes körű védelem és biztonság”, a „nemzeti elbánás” és a „legnagyobb kedvezményes elbánás”.

 

A stabil és kiszámítható beruházási légkör megteremtése fontos eszköze a beruházások ösztönzésének és a munkahelyteremtésnek Vietnámban. Az előadó üdvözli a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezéseit, amelyek jobbak az egyes tagállamok és Vietnám között megkötött kétoldalú beruházási megállapodások régi és elavult rendelkezéseinél. Különösen üdvözlendő az eljárások régóta várt nagyobb fokú átláthatósága. Kulcsfontosságú, hogy ezeket a rendelkezéseket tiszteletben tartsák és szükség esetén felülvizsgálják annak érdekében, hogy valamennyi szereplő hozzájusson a folyamatban levő beruházásvédelmi vitarendezési esetekkel kapcsolatos fontos információkhoz.

 

Az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy mindenekelőtt rendkívül fontos, hogy a beruházók teljes mértékben tiszteletben tartsák a kormányok jogát a közérdek érdekében való szabályozáshoz, beleértve az egészségügyet, a környezetvédelmet, a munkaügyi jogokat és az adózási szabályokat, valamint hogy az ne vezessen sem de facto kisajátításhoz, sem a tisztességes és méltányos kereskedelem sérüléséhez. Az Európai Parlament az elsők között lépett fel a beruházásvédelmi rendszer reformja érdekében, és a jövőben is igen szorosan nyomon fogja követni a beruházásvédelmi megállapodások hatását – beleértve a Vietnámmal kötendő megállapodást – mind a szabályozáshoz való jog, mind bármiféle lehetséges korlátozó hatás tekintetében. Az EU–Vietnám beruházásvédelmi megállapodásban szereplő, a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer – beleértve mindkét fél kötelezettségvállalását arra, hogy védelmezik a szabályozáshoz való jogot a beruházói kihívásokkal szemben – lényeges előrelépés, de még nem jelenti a reformfolyamat végét.

 

E tekintetben az előadó hangsúlyozza továbbá, hogy a beruházói felelősségnek lépést kell tartania a beruházói jogok kiterjesztésével, és felhívja a figyelmet a beruházásvédelmi megállapodás rendelkezéseinek és hatásainak, valamint a beruházói felelősség megteremtéséhez vezető úton megtett összehasonlítható előrelépések szoros nyomon követésének fontosságára.

 

Mindezekre tekintettel az előadó javasolja a megállapodás jóváhagyását.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelemi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Parlamentnek, hogy adja egyetértését az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásra irányuló javaslathoz.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

Hivatkozások

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.7.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Tomas Tobé

4.9.2019

Vizsgálat a bizottságban

5.9.2019

8.10.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

11

7

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


 

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG
NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 


 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

Hivatkozások

05931/2019 – C9-0020/2019 – 2018/0358(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

1.7.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.7.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

AFET

4.12.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Korábbi előadók

Jan Zahradil

Vizsgálat a bizottságban

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

7

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Saskia Bricmont

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Jordi Cañas

Benyújtás dátuma

23.1.2020

 

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

26

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

7

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

S&D

Jude Kirton-Darling

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

6

0

ID

Roman Haider, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

Tiziana Beghin, James Wells

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] E napon elfogadott szövegek, P9_TA(0000)0000.

Utolsó frissítés: 2020. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat