Eljárás : 2018/0356(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0003/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0003/2020

Viták :

PV 11/02/2020 - 4
CRE 11/02/2020 - 4

Szavazatok :

PV 12/02/2020 - 11.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0026

<Date>{23/01/2020}23.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0003/2020</NoDocSe>
PDF 211kWORD 73k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute> Geert Bourgeois</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 VÉLEMÉNY A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06050/2019),

 tekintettel az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás tervezetére (06051/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 91. cikkének (1) bekezdésével, 100. cikkének (2) bekezdésével, 207. cikke (4) bekezdésének első albekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban a Tanács által előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0023/2019),

 tekintettel a határozatra irányuló tervezetről szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Fejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság véleményére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0003/2020),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.

INDOKOLÁS

Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás a legátfogóbb és legambiciózusabb megállapodás, amely az EU és egy fejlődő ország között valaha is köttetett. Nagyratörő modellt jelent az uniós kereskedelempolitika számára a feltörekvő gazdaságokkal kapcsolatban. Ebben a modellben egyenlő partnerek tárgyalnak egymással, akik közös célokat tűztek ki maguk elé és közös értékeket vallanak – ösztönözni kívánják a növekedést és a foglalkoztatást, javítani a versenyképességet, küzdeni a szegénység ellen és megszilárdítani a szerkezeti reformokat. Ebben a modellben arra törekszünk, hogy kölcsönösen előnyös partnerséget építsünk ki egymással.

Az EU és Vietnam 2015 decemberében több mint három évig tartó tárgyalássorozat után kötötte meg a kereskedelmi és a beruházási megállapodást. Ezután az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás jogi felülvizsgálata két és fél esztendeig tartott. Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás végleges szövege tekintetében a két fél 2018 júniusában egyezett meg. 2018. október 17-én a Bizottság az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodást megküldte jóváhagyás céljából a Miniszterek Tanácsának, illetve ratifikálás céljából az Európai Parlamentnek[2]. A megállapodást 2019. június 30-án Hanoiban írták alá, és a Parlament 2019. július 15-i plenáris ülésén a Tanács bejelentette az egyetértésre irányuló kérelmét.

A tárgyalások eredményeként a megállapodást két – kereskedelmi és beruházási – részre osztották annak érdekében, hogy megfeleljen az uniós szabadkereskedelmi megállapodások új – a Bíróság 2017. május 16-i 2/15. számú (Szingapúr) véleményére épülő – szerkezetének.

Vietnam lendületben levő, versenyképes és összekapcsolt gazdasággal, majd 100 millió polgárral, bővülő középosztállyal, valamint fiatal és dinamikus munkaerővel rendelkezik. Vietnám ugyanakkor egyike az ASEAN leggyorsabban fejlődő országainak, és GDP-jének átlagos növekedése 2000 és 2018 között mintegy 6,51%-os volt. Emellett egyike a régió legnyitottabb és a szabadkereskedelem tekintetében legfogadókészebb gazdaságainak.

A szabadkereskedelmi megállapodás új növekedési és fejlődési lehetőségeket teremt mindkét fél számára: például jelentősen csökkennek az uniós termékekre – köztük a gépkocsikra, gépkocsi-alkatrészekre, gépekre és a baromfira – kivetett vámtételek, miközben védelmet kapnak a különösen érzékeny ágazatok.

Az EU jelenleg Kína után Vietnam legnagyobb kereskedelmi partnere, az USA után pedig a második legnagyobb exportpiaca. Az országba irányuló uniós kivitel az elmúlt tíz évben évente átlagosan 5–7%-kal bővült. Ugyanakkor az Unió kereskedelmi hiánya Vietnammal szemben viszonylag magas, 2018-ban elérte a 27 milliárd EUR-t.

Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás kötelezettségeket tartalmaz az alapvető emberi jogok munkahelyi védelmére, az emberi jogokra általában és a környezetvédelemre vonatkozólag. A megállapodás célja, hogy eszközként segítse Vietnam fejlődését és társadalmi előrehaladását, támogatva a Vietnam által a gazdaság egész népet szolgáló növekedése és fejlődése érdekében kifejtett erőfeszítéseket.

Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás átfogó és kötelező fejezetet tartalmaz a kereskedelem és a fenntartható fejlődés tekintetében, a munkaerőről és a környezet védelméről szólva. A megállapodás kötelezi Vietnamot arra, hogy hatékonyan hajtsa végre az általa ratifikált alapvető ILO-egyezményeket, és tegyen kitartó erőfeszítéseket a függőben lévő egyezmények – a 105. és 87. egyezmény – ratifikálására, amelyek ratifikációja tekintetében Vietnam 2019. június 14-én céldátumokat mutatott be.

A kereskedelem és a fenntartható fejlődés kapcsolatára vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelés hiánya esetére a megállapodás olyan vitarendezési mechanizmust irányoz elő, amely bevonja a kormányokat, egy független szakértői testületet és civil társadalmi csoportokat is. A civil társadalom fontos szerepet játszik a kereskedelmi és fenntartható fejlődési rendelkezések végrehajtásának ellenőrzésében. A megállapodás különösen olyan, szakszervezetekből, környezetvédelmi szervezetekből és gazdasági szervezetekből álló belföldi tanácsadó csoportok létrehozását irányozza elő, amelyek ajánlásokat nyújthatnak be a feleknek e rendelkezések végrehajtásáról. Ezeket a tanácsadó csoportokat a megállapodás hatálybalépését követően gyorsan létre kell hozni.

Ezenkívül a megállapodás mindkét felet kötelezi a nemzetközi környezetvédelmi megállapodások, így a Párizsi Megállapodás végrehajtására; a vadon élő állatok, a biodiverzitás, az erdőségek és a halászati területek megóvása és fenntartható kezelése érdekében történő fellépésre; továbbá mindkét oldalon a civil társadalom bevonására ezen kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésébe.

Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás fő elemei a következők:

 A hatálybalépés másnapjától kezdve a Vietnamba irányuló uniós kivitel 65%-a vámmentessé válik, a fennmaradó termékeket pedig – néhány kivétellel – tíz év elteltével liberalizálják. Az EU a hatálybalépéskor a behozatalának 71%-át liberalizálja, egy 7 éves időszak leteltével pedig 99%-os lesz a vámmentesség. A vámtarifákat fokozatosan, időszakokra bontva számolják fel, időt engedve a termelőknek az alkalmazkodásra.

 Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás tiltja a behozott és a hazai előállítású termékek megkülönböztetését, valamint tiltja – a WTO szabályaival összhangban – bármilyen tiltás vagy korlátozás bevezetését bármely áru behozatala tekintetében.

 Lehetőség van állami kereskedelmi vállalatok működésére, de nekik is a WTO szabályainak megfelelően kell tevékenykedniük.

 Az újrafeldolgozott termékek ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint a vadonatújak.

 A liberalizált mezőgazdasági termékekre exporttámogatások megadása és fenntartása mindkét importáló fél számára tiltott.

 Vietnam elfogadta, hogy a nem mezőgazdasági termékeken – a gyógyszerek kivételével – „Made in EU” formában szerepelhet az eredet megjelölése. Továbbra is elfogadott az uniós tagállamok származási helyként történő megjelölése.

 Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodásban rögzített származási szabályok az uniós megközelítést követik és a főbb jellemzők megegyeznek az EU általános vámkedvezmény-rendszerének származási szabályaival, bár számos korlátozás veszi figyelembe a két fél egyedi helyzetét.

 A kereskedelmi akadályok lebontását célzó rendelkezések túlmutatnak a WTO-kötelezettségeken.

 Vietnam kötelezi magát, hogy valamennyi uniós tagállamból érkező termékekre ugyanazon élelmiszer-biztonsági előírásokat alkalmazza. Újdonságnak számít, hogy bizonyos állatbetegségek esetén a felek a nemzetközi szervezeteknek, így az Állategészségügyi Világszervezetnek megfelelő módon egyedileg elfogadják a hivatalos egészségügyi állapotjelentést, ami elősegíti a szivacsos agyvelőbántalommal (BSE) kapcsolatos akadályok leküzdését Vietnamban.

 Szellemi tulajdonjogok: Vietnam csatlakozni fog a WIPO internetről szóló szerződéseihez (az interneten vagy más digitális hálózatokon megjelenő kreatív alkotásokhoz való hozzáférés és azok felhasználása). A szerzők, műsorszolgáltatók, előadók és producerek további jogokat szereznek, így a jogot a többszörözésre, a terjesztésre vagy a nyilvánossághoz való közvetítésre. Vietnam alkalmazni fogja a WIPO közismert védjegyek védelmére vonatkozó ajánlását. Vietnam vállalta, hogy a formatervezési minták oltalmának idejét kiterjeszti 15 évre. A gyógyszerek (köztük a biológiai gyógyszerek) és a mezőgazdasági vegyi termékek oltalmának idejét öt évben határozták meg. A felek biztosítják a növényfajta-oltalmi jogok védelmét.

 169 európai földrajzi jelzés kap az uniós jogszabályok által biztosítotthoz hasonló elismerést és védelmet a vietnami piacon. Szintén elismernek és védenek ilyenként 39 vietnami földrajzi jelzést az EU-ban.

 A szolgáltatáskereskedelmi ágazat a vietnami GDP 40%-át képviseli. A megállapodással Vietnam túlmegy a WTO-kötelezettségeken és számos alágazatban jobb hozzáférést biztosít (például az építészeti és várostervezési szolgáltatások területén), valamint új piaci hozzáférést ad olyan ágazatokhoz, mint az épülettakarítás, csomagolás, kereskedelmi vásárok és egyebek. A felsőoktatási szolgáltatások terén Vietnam első ízben ad lehetőséget határokon átnyúló szolgáltatásokra. A pénzügyi szolgáltatások és az értékpapírok tekintetében Vietnam vállalta a piaci hozzáférés megnyitását és a nemzeti elbánás alkalmazását. Vietnam az egyetemes szolgáltatás és a fenntartott szolgáltatások kivételével megnyitotta a futár- és postai szolgáltatásokat is.

 A szabadkereskedelmi megállapodás számos e-kereskedelemre vonatkozó szabályt tartalmaz, így például tiltja vámtételek kivetését az elektronikus adatátvitelre.

 Vietnam és az EU a WTO közbeszerzésről szóló megállapodásának szabályait követő szabályozásban állapodtak meg. Ennek különös jelentőséget ad, hogy Vietnam még nem tagja ennek a megállapodásnak. Az EU–Vietnam szabadkereskedelmi megállapodás közbeszerzésekről szóló fejezete megteremti az átláthatóságnak és az eljárás tisztességességének azon fokát, amely hasonlatos az EU által fejlett és előrehaladottabb fejlődő országokkal aláírt szabadkereskedelmi megállapodásokhoz.

Következtetés

A megállapodás fontos lépés az EU végső célja, egy régiók közötti szabadkereskedelmi térség kialakítása felé az ASEAN-országokkal. A Szingapúrral és Japánnal kötött hasonló megállapodásokkal együtt megerősíti az EU kapcsolatait Ázsiával egy olyan időszakban, amikor megkérdőjelezik a szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmet. Erős jelzést ad a protekcionista tendenciákkal szemben.

 

Az EU–Vietnam kereskedelmi megállapodás összességében a vámtarifák több mint 99%-át megszünteti. Több európai vállalat számára ösztönzést nyújt a vietnami jelenlétre, valamint elősegíti a vietnami vállalatok megjelenését az európai piacon.

 

A megállapodás magas minőségű és értékalapú. A kereskedelmi megállapodás a maga kereskedelmi és fejlesztési fejezetével egyszersmind fontos eszköze a helyi üzleti környezet, valamint a szociális és környezetvédelmi feltételek javításának. A vietnami hatóságok által vállalt kötelezettségek és lépések összessége révén a kereskedelmi megállapodás máris hozzájárul ahhoz, hogy a vietnami szabványok elérjék a nemzetközi, illetve európai uniós munkaügyi és környezetvédelmi normák szintjét. A megállapodás hatálybalépésével az EU-nak több lehetősége lesz Vietnamot az emberi jogok és a környezetvédelmi kérdések terén befolyásolni.

 

Az előadó következésképpen javasolja az egyetértés megadását a megállapodáshoz.

 

 

 


 

 

 

VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (3.12.2019)

<CommissionInt>a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Tomas Tobé</Depute>

 

 

 

RÖVID INDOKOLÁS

Az Unió és tagállamai évtizedeken keresztül hozzájárultak Vietnám fejlődéséhez az ország különböző ágazatiban, különböző régióiban és tartományaiban. Az elmúlt években az ország az ASEAN (Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége) országai között az egyik legnagyobb növekedési rátát érte el, és egyre vonzóbb partnerré vált Európa és a világ más régiói számára. A Bizottság adatai szerint Vietnám GDP-jének átlagos növekedési aránya 2000 és 2014 között körülbelül 6% volt.

 

Az Vietnámmal kötendő megállapodás a legambiciózusabb és legátfogóbb szabadkereskedelmi megállapodás, amelyet az EU valaha is egy közepes jövedelemszintű országgal kötött. Ekképpen a felemelkedő gazdaságok iránti európai elkötelezettséget tekintve új mérföldkövet jelent. Nemcsak hogy eltörli az áruk vámjainak több mint 99%-át, hanem a vietnámi szolgáltatási piacot is megnyitja az uniós vállalkozások előtt. Az Európai Bizottság adatai szerint a szabadkereskedelmi megállapodás Vietnám rohamosan fejlődő gazdaságát a GDP 15%-ával lendítheti fel, és az Európába irányuló vietnámi export több mint egyharmadával bővülhet.

 

Délkelet-Ázsiában a cél egy régióközi szabadkereskedelmi megállapodás megkötése az ASEAN mind a tíz országával; a Vietnámmal (az Unió e régión belüli második legnagyobb kereskedelmi partnerével) kötendő megállapodás fontos lépést jelentene ebbe az irányba.

 

A megállapodás mindkét oldalon a fenntartható fejlődést kívánja elősegíteni. Kötelezettségeket tartalmaz az alapvető emberi jogok munkahelyi védelmére, általánosságban az emberi jogokra és a környezetvédelemre vonatkozóan. Célja továbbá, hogy támogassa a Vietnám által a gazdaság egész népet szolgáló növekedése és fejlődése érdekében kifejtett erőfeszítéseket.

 

A Vietnámmal kapcsolatos munkajogi és környezetvédelmi aggályokra reagálva a szabadkereskedelmi megállapodás kötelezettségvállalásokat foglal magában a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet főbb normáinak (például a független szakszervezetekhez való csatlakozás szabadságának és a gyermekmunka tilalmának), illetve ENSZ-egyezmények (például az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a biológiai sokféleség védelme) végrehajtása tekintetében.

 

A Vietnámmal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás gazdasági előnyei ellenére számos érdekelt fél fenntartásokat fogalmazott meg emberi jogi problémák miatt. Vietnámban a politikai változás nem tartott lépést a gazdasági fejlődéssel. Az ország továbbra is egypártrendszerű állam, amely nem tűri az eltérő véleményeket. Az egyik legkevésbé szabad médiával rendelkezik a világon (a Riporterek Határok Nélkül 2018. évi sajtószabadság-indexe szerint 180 ország közül a 175. helyen áll).

 

A fent említett emberi jogi aggályok dacára az előadó úgy véli, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás megkötése mind az Unió, mind Vietnám érdekében áll. Mindezekre tekintettel javasolja a megállapodás jóváhagyását.

******

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja, hogy a Parlament adja egyetértését az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló javaslathoz; (2018/0356(NLE)).


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

Hivatkozások

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

15.7.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Tomas Tobé

4.9.2019

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

11

7

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Patrizia Toia

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

11

+

ECR

Beata Kempa

ID

Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Chrysoula Zacharopoulou

 

7

-

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

6

0

RENEW

Martin Horwood

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


 

 

 

VÉLEMÉNY A HALÁSZATI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (3.12.2019)

<CommissionInt>a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről</Titre>

<DocRef>(06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Pietro Bartolo</Depute>

 


PA_Leg_Consent


RÖVID INDOKOLÁS

2007-ben a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy tárgyalásokat kezdjen az ASEAN országaival kötendő térségközi szabadkereskedelmi megállapodásról.  A Tanács által 2007-ben elfogadott és 2013. októberben a beruházásvédelem belefoglalása érdekében kiegészített tárgyalási irányelvek alapján a Bizottság tárgyalásokat folytatott Vietnámmal egy ambiciózus és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásról, valamint egy beruházásvédelmi megállapodásról (IPA) azzal a céllal, hogy új lehetőségeket és jogbiztonságot teremtsen a két partner közötti kereskedelem és beruházások fejlődéséhez.

A szabadkereskedelmi megállapodás 13. cikkének (9) bekezdésében (Az élő tengeri erőforrások és akvakultúra-termékek kereskedelme és fenntartható kezelése) a szerződő felek elismerik az élő tengeri erőforrások és ökoszisztémák megőrzése és fenntartható kezelése biztosításának, valamint a fenntartható akvakultúra előmozdításának a fontosságát.

A Bizottság 2017 októberében, miután bizonyítékokat szerzett arról, hogy vietnámi halászhajók több ízben megsértették a szomszédos országok vizeit, tájékoztatta a tagállamokat, hogy az ország nem tesz eleget a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére vonatkozó követelményeknek, és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászatról szóló rendelet értelmében előzetesen „sárga lapos” eljárást indított ellene.

E bizottság küldöttsége 2018 novemberében Vietnámba (Hanoiba és Ninhamba) látogatott annak érdekében, hogy értékelje a vietnámi hatóságok által a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem céljából hozott intézkedéseket, többek között a vietnámi halászati ágazat átalakítására irányuló cselekvési tervet.

A Halászati Bizottság véleményének előadója nem vállalkozik a megállapodás politikai értékelésére, ami más bizottságok hatáskörébe tartozik. Úgy véli, hogy a megállapodást a Parlamentnek támogatnia kell, mivel az stabil keretet biztosítana az Unió egyik jelentős partnerével folytatott kereskedelem számára. Ami azonban a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által kidolgozott nem jogalkotási állásfoglalást illeti, az előadó úgy érzi, hogy a vietnámi hatóságok jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemre vonatkozó kötelezettségvállalásainak bizonyos kérdéseit konkrétabban kellene kezelni.  Így például a halászati ágazatra vonatkozó új kerettörvény végrehajtásának, valamint a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat hatékonyan kezelésére és az attól való elrettentésre szolgáló nyomonkövetési, ellenőrzési és bűnüldözési struktúrák továbbra is elégtelen voltát; a vietnámi hatóságok előtt álló jelentős kihívásokat a rendkívül széttagolt halászflotta túlzott kapacitása és a tengeri erőforrások túlzott kiaknázása tekintetében, amit a gyorsan bővülő hal- és tengeriélelmiszer-feldolgozó ágazat ösztönöz; az ország halászflottájának szoros nyomon követésének és olyan intézkedések végrehajtásának szükségességét, amelyek biztosítják az uniós piacra szánt halászati termékek teljes nyomonkövethetőségét.

Ezen okokból az előadó úgy véli, hogy a halászati és akvakultúra-termékek preferenciális vámtételeit a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat kezelését célzó vietnámi cselekvési terv végrehajtásának nyomon követésével és a Vietnám által a „kereskedelmi és fenntartható fejlődési fejezetben” vállalt kötelezettségek felülvizsgálatával kell összekapcsolni.  Az előadó ezenfelül úgy véli, hogy annak érdekében, hogy az Unió piacára szánt halak és tengeri eredetű élelmiszerek biztonságosságának és a fogyasztók védelmének szavatolása érdekében az Uniónak teljes mértékben ki kell használnia a rendelkezésére álló eszközöket, például a „piros lapot”, amennyiben Vietnám nem tesz eleget a fenntartható halászat feltételeinek.

Végezetül emlékeztet arra, hogy az Európai Bizottság „sárga lapról” szóló értesítését arra irányuló ösztönzésnek kell tekinteni, hogy a vietnámi hatóságok fokozzák a vietnámi halászati műveletek fenntarthatóságának biztosítására és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászati tevékenységek hathatós kezelésére irányuló erőfeszítéseiket. Az előadó ezért támogatja Vietnámnak a Nyugat- és Közép-csendes-óceáni Halászati Bizottságon (WCPFC) belüli teljes jogú tagságára irányuló kérelmét, amely szervezetben az Unió és Vietnám elmélyíthetné együttműködését, és a WVPFC egyezmény hatálya alá tartozó területen ambiciózusabb intézkedéseket szorgalmazhatna a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat visszaszorítása céljából.

******

A Halászati Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást a Parlamentnek az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyására.


ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

Hivatkozások

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

Illetékes bizottság

 

INTA

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

15.7.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Pietro Bartolo

23.7.2019

Vizsgálat a bizottságban

4.9.2019

12.11.2019

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

6

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Aguilera, Christian Allard, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Rosanna Conte, Richard Corbett, Rosa D’Amato, Chris Davies, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carmen Avram, Nicolás González Casares, Ska Keller, June Alison Mummery, Maxette Pirbakas, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Jeroen Lenaers, Robert Rowland

 

 

 


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

17

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

PPE

Peter van Dalen, Niclas Herbst, Jeroen Lenaers, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Maria Walsh, Theodoros Zagorakis

RENEW

Chris Davies, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Richard Corbett, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

 

6

-

GUE/NGL

João Ferreira

NI

Rosa D'Amato, June Alison Mummery

VERTS/ALE

Christian Allard, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan

 

2

0

ID

Rosanna Conte, Maxette Pirbakas

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

Hivatkozások

06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

1.7.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.7.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

24.10.2019

DEVE

15.7.2019

PECH

15.7.2019

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

AFET

4.12.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Geert Bourgeois

23.9.2019

 

 

 

Korábbi előadók

Jan Zahradil

Vizsgálat a bizottságban

2.10.2019

6.11.2019

3.12.2019

 

Az elfogadás dátuma

21.1.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

6

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Nicola Danti, Emmanouil Fragkos, Barbara Ann Gibson, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro, Jude Kirton-Darling, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Luisa Regimenti, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, James Wells, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Saskia Bricmont

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Nicolas Bay

Benyújtás dátuma

23.1.2020

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

29

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Jordi Cañas, Barbara Ann Gibson, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Miroslav Číž, Nicola Danti, Bernd Lange, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

 

6

-

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Ellie Chowns, Heidi Hautala

 

5

0

ID

Nicolas Bay, Danilo Oscar Lancini, Luisa Regimenti

NI

James Wells

S&D

Jude Kirton-Darling

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] E napon elfogadott szövegek, P9_TA(0000)0000.

[2] Vietnam az általános vámkedvezmény-rendszer alapján a megállapodás hatálybalépésétől számított két évig továbbra is kedvezményekben részesül az EU-tól, sőt tovább is, amennyiben az egyeztetett tarifák magasabbak, mint az általános vámkedvezmény-rendszer tarifái.

 

Utolsó frissítés: 2020. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat