Eljárás : 2020/0901(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0008/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0008/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 30/01/2020 - 5.7

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 148kWORD 47k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról

(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Bankhatóság felügyelőtanácsának 2020. január 14-i javaslatára (C9-0006/2020),

 tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelet[1] 51. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására[2],

 tekintettel a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről, illetve a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzéséről szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására[3],

 tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0008/2020),

A. mivel az Európai Bankhatóság jelenlegi ügyvezető igazgatója bejelentette, hogy 2020. január 31-jei hatállyal lemond tisztségéről;

B. mivel 2020. január 14-én az Európai Bankhatóság felügyelőtanácsa nyílt pályázati eljárást követően javasolta Gerry Cross ügyvezető igazgatónak való kinevezését ötéves hivatali időre, az 1093/2010/EU rendelet 51. cikke (2) és (3) bekezdésével összhangban;

C. mivel 2020. január 22-én a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta Gerry Crosst, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1. nem ért egyet Gerry Crossnak az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójává történő kinevezésével, és kéri a javaslat visszavonását, valamint új javaslat benyújtását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Bankhatóságnak, valamint a tagállamok kormányainak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Bankhatóság (EBH) ügyvezető igazgatójának kinevezése

Hivatkozások

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

14.1.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

24

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Benyújtás dátuma

24.1.2020

 

 

[1] HL L 331., 2010.12.15, 12. o.

[2] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0211.

[3] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0017.

 

Utolsó frissítés: 2020. január 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat