Proċedura : 2020/0901(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0008/2020

Testi mressqa :

A9-0008/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 30/01/2020 - 5.7

Testi adottati :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 45k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>

<Titre>dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea</Titre>

<DocRef>(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji</Commission>

Rapporteur: <Depute> Irene Tinagli </Depute>

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għall-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea

(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Approvazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Bord tas-Superviżuri tal-Awtorità Bankarja Ewropea tal-14 ta' Jannar 2020 (C9-0006/2020),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 51(2) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE[1],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Marzu 2019 dwar il-bilanċ bejn is-sessi fin-nomini fis-settur tal-affarijiet ekonomiċi u monetarji tal-UE[2],

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja: il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess wara l-impjieg fis-servizz pubbliku[3],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0008/2020),

A. billi d-Direttur Eżekuttiv attwali tal-Awtorità Bankarja Ewropea ħabbar ir-riżenja tiegħu mill-kariga b'effett mill-31 ta' Jannar 2020;

B. billi, fl-14 ta' Jannar 2020, il-Bord tas-Superviżuri tal-Awtorità Bankarja Ewropea, wara proċedura tal-għażla miftuħa, ippropona li jaħtar lil Gerry Cross bħala Direttur Eżekuttiv għal mandat ta' ħames snin, b'konformità mal-Artikolu 51(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010;

C. billi, fit-22 ta' Jannar 2020, il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji kellu seduta ta' smigħ ma' Gerry Cross, li fiha hu għamel stqarrija preliminari u mbagħad wieġeb għal mistoqsijiet li saru mill-membri tal-Kumitat;

1. Jirrifjuta l-ħatra ta' Gerry Cross bħala Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea u jitlob li l-proposta tiġi rtirata u li tiġi preżentata waħda ġdida lill-Parlament;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Awtorità Bankarja Ewropea u lill-gvernijiet tal-Istati Membri.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA)

Referenzi

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Data tal-konsultazzjoni / talba għal approvazzjoni

14.1.2020

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

 

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Eżami fil-kumitat

22.1.2020

 

 

 

Data tal-adozzjoni

23.1.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

27

24

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Data tat-tressiq

24.1.2020

 


 

[1] ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12.

[2] Testi adottati, P8_TA(2019)0211.

[3] Testi adottati, P9_TA(2020)0017.

 

Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Jannar 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza