Postopek : 2020/0901(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0008/2020

Predložena besedila :

A9-0008/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/01/2020 - 5.7

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0023

<Date>{24/01/2020}24.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0008/2020</NoDocSe>
PDF 147kWORD 45k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa</Titre>

<DocRef>(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu za imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa

(C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga odbora nadzornikov Evropskega bančnega organa z dne 14. januarja 2020 (C9-0006/2020),

 ob upoštevanju člena 51(2) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1093/2010 z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o  spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES[1],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU[2],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o institucijah in organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju[3],

 ob upoštevanju člena 131 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0008/2020),

A. ker je sedanji izvršni direktor Evropskega bančnega organa napovedal svoj odstop s položaja, ki bo začel veljati 31. januarja 2020;

B. ker je 14. januarja 2020 odbor nadzornikov Evropskega bančnega organa po odprtem izbirnem postopku predlagal Gerryja Crossa za izvršnega direktorja za petletni mandat, v skladu s členom 51(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1093/2010;

C. ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 22. januarja 2020 poslušal predstavitev Gerryja Crossa, na kateri je slednji podal uvodno izjavo, nato pa odgovarjal na vprašanja članov odborov;

1. zavrne imenovanje Gerryja Crossa za izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa in poziva, naj se predlog umakne in se Parlamentu predloži nov predlog;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu bančnemu organu in vladam držav članic.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Imenovanje izvršnega direktorja Evropskega bančnega organa (EBA)

Referenčni dokumenti

N9-0003/2020 – C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

14.1.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2020

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

24

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francesca Donato, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Datum predložitve

24.1.2020

 

 

[1] UL L 331, 15.12.2010, str. 12.

[2] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0211.

[3] Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017.

 

Zadnja posodobitev: 28. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov