Eljárás : 2020/0904(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0010/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0010/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 30/01/2020 - 5.6

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0022

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2020</NoDocSe>
PDF 150kWORD 49k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezésére irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezésére irányuló javaslatról

(N9-0006/2020 - C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Jan de Carpentier úrnak az Egységes Szanálási Testület alelnökévé történő kinevezéséről szóló, 2020. január 14-i bizottsági javaslatra (C9-0011/2020),

 tekintettel a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Szanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. július 15-i 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[1] 56. cikkének (6) bekezdésére,

 tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására[2],

 tekintettel a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről, illetve a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzéséről szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására[3],

 tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0010/2020),

A. mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdése szerint az Egységes Szanálási Testület alelnökét érdemei, képességei, banki szakértelme, pénzügyi ismeretei, illetve a pénzügyi felügyelet és szabályozás, valamint a bankok szanálása szempontjából releváns tapasztalatai alapján kell kinevezni;

B. mivel a Parlament sajnálja, hogy a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében rögzített kötelezettségek, valamint a Parlament által a jelöltek listájának benyújtásakor a nemek közötti egyensúly tiszteletben tartására tett számos felszólítás ellenére az összes jelölt férfi, mivel a Parlament sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nők továbbra sincsenek megfelelő arányban képviselve a banki és pénzügyi szolgáltatások terén betöltött vezető pozíciókban, és kéri, hogy a következő kinevezésnél tartsák tiszteletben a nemek kiegyensúlyozott képviseletét; mivel valamennyi uniós és nemzeti intézménynek és szervnek konkrét intézkedéseket kell tennie a nemek közötti egyensúly biztosítása érdekében;

C. mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság 2019. november 13-án elfogadta az Egységes Szanálási Testület alelnöki tisztségére előválogatott jelöltek listáját;

D. mivel a 806/2014/EU rendelet 56. cikke (6) bekezdésének megfelelően a Bizottság megküldte az előválogatott jelöltek listáját a Parlamentnek;

E. mivel 2020. január 14-én a Bizottság javaslatot fogadott el Jan de Carpentiernek az Egységes Szanálási Testület alelnökévé és az Egységes Szanálási Testület vállalati szolgáltatásait működtető és az Egységes Szanálási Alapot felügyelő igazgatóvá történő kinevezéséről, és továbbította ezt a javaslatot a Parlamentnek;

F. mivel a Gazdasági és Monetáris Bizottság ezután értékelte az Egységes Szanálási Testület alelnöki tisztségére javasolt jelölt képességeit, különös tekintettel a 806/2014/EU rendelet 56. cikkének (4) bekezdésében meghatározott követelményekre;

G. mivel 2020. január 22-én a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta Jan de Carpentiert, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1. egyetért Jan de Carpentiernek az Egységes Szanálási Testület alelnökévé történő, ötéves időtartamra szóló kinevezéséről szóló bizottsági javaslattal;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Egységes Szanálási Testület alelnökének kinevezése

Hivatkozások

N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

14.1.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

23.1.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

11

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Benyújtás dátuma

27.1.2020

 

 

[1] HL L 225., 2014.7.30., 1. o.

[2] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0211.

[3] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0017.

Utolsó frissítés: 2020. január 28.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat