Postopek : 2020/0904(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0010/2020

Predložena besedila :

A9-0010/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 30/01/2020 - 5.6

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0022

<Date>{27/01/2020}27.1.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0010/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 45k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o predlogu za imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje</Titre>

<DocRef>(N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu za imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

(N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije z dne 14. januarja 2020 o imenovanju Jana de Carpentiera za podpredsednika Enotnega odbora za reševanje (C9-0011/2020),

 ob upoštevanju člena 56(6) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 806/2014 z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010[1],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2019 o uravnoteženi zastopanosti spolov pri imenovanjih na področju ekonomskih in monetarnih zadev EU[2],

 ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o institucijah in organih ekonomske in monetarne Unije: preprečevanje nasprotij interesov po koncu zaposlitve v javnem sektorju[3],

 ob upoštevanju člena 131 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0010/2020),

A. ker člen 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 določa, da se podpredsednika Enotnega odbora za reševanje imenuje na podlagi njihovih sposobnosti, veščin, znanja na področju bančništva in financ ter izkušenj, ki so relevantne za finančni nadzor, regulacijo in reševanje bank;

B. ker Parlament obžaluje, da so bili kljub obveznostim iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014 in kljub številnim pozivom Parlamenta, da je treba pri sestavljanju seznama kandidatov upoštevati uravnoteženo zastopanost spolov, vsi kandidati moški; ker Parlament obžaluje tudi, da so ženske še vedno premalo zastopane na vodilnih položajih na področju bančnih in finančnih storitev, ter zahteva, da se pri naslednjem imenovanju upošteva uravnotežena zastopanost spolov; ker bi morale vse institucije in organi na ravni EU in nacionalni ravni izvajati konkretne ukrepe za zagotavljanje uravnotežene zastopanosti spolov;

C. ker je Komisija 13. novembra 2019 v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 sprejela ožji seznam kandidatov za podpredsednika Enotnega odbora za reševanje;

D. ker je Komisija v skladu s členom 56(6) Uredbe (EU) št. 806/2014 ta seznam posredovala Parlamentu;

E. ker je Komisija 14. januarja 2020 sprejela predlog o imenovanju Jana de Carpentiera za podpredsednika Enotnega odbora za reševanje in direktorja, ki upravlja skupne službe SRB in nadzoruje Enotni sklad za reševanje, ter ga posredovala Parlamentu;

F. ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve nato ocenil priporočila predlaganega kandidata za mesto podpredsednika Enotnega odbora za reševanje, zlasti glede na zahteve iz člena 56(4) Uredbe (EU) št. 806/2014;

G. ker je Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 22. januarja 2020 poslušal predstavitev Jana de Carpentiera, na kateri je slednji podal uvodno izjavo, nato pa odgovarjal na vprašanja članov odborov;

1. odobri predlog Komisije o imenovanju Jana de Carpentiera za podpredsednika Enotnega odbora za reševanje za obdobje petih let;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Evropskemu svetu, Svetu, Komisiji in vladam držav članic.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Imenovanje podpredsednika Enotnega odbora za reševanje

Referenčni dokumenti

N9-0006/2020 – C9-0011/2020 – 2020/0904(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

14.1.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

 

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Irene Tinagli

14.1.2020

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2020

 

 

 

Datum sprejetja

23.1.2020

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

11

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marek Belka, Stefan Berger, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Neena Gill, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Luisa Porritt, Antonio Maria Rinaldi, Robert Rowland, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Francesca Donato, Martin Hlaváček, Eugen Jurzyca, Fulvio Martusciello, Bogdan Rzońca, Julie Ward

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju

César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Rob Rooken, Anna Zalewska

Datum predložitve

27.1.2020

 

 

[1] UL L 225, 30.7.2014, str. 1.

[2] Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0211.

[3] Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0017.

Zadnja posodobitev: 28. januar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov