Eljárás : 2019/0078M(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0023/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0023/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 18/06/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0135

<Date>{26/02/2020}26.2.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0023/2020</NoDocSe>
PDF 185kWORD 66k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetéről</Titre>

<DocRef>(08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Halászati Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT NEM JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

 (08662/2019 – C9-0004/2019 – 2019/0078M(NLE))

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (08662/2019),

 tekintettel az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvre (2019–2024) (08668/2019),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 43. cikkének (2) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0004/2019),

 tekintettel a határozattervezetről szóló, 2020. …-i jogalkotási állásfoglalására[1],

 tekintettel a közös halászati politikáról szóló, 2013. december 11-i 1380/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet[2] 31. cikkének (4) bekezdésére,

 tekintettel a közös halászati politika külső dimenziójának – többek között a halászati megállapodások – alkalmazására vonatkozó közös szabályokról szóló, 2016. április 12-i állásfoglalására[3],

 tekintettel „Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás előzetes és utólagos értékelő tanulmánya” című, 2018. februári végleges jelentésre,

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel a Fejlesztési Bizottság véleményére,

 tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0023/2020),

A. mivel a Bizottság tárgyalásokat folytatott a Zöld-foki Köztársaság kormányával egy új, fenntartható halászati partnerségi megállapodásról (a továbbiakban: az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás), valamint annak ötéves időszakra szóló végrehajtási jegyzőkönyvéről;

B. mivel az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás általános célkitűzése, hogy a fenntartható halászati politika és a zöld-foki-szigeteki kizárólagos gazdasági övezetbeli halászati erőforrások fenntartható kiaknázásának előmozdításával a felek kölcsönös érdekében megerősítse az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati együttműködést;

C. mivel az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti korábbi fenntartható halászati partnerségi megállapodás keretében a halászati lehetőségek kihasználásának mértéke 58%-tól 68%-ig terjedt, a kerítőhálós hajók esetében jó, a hosszú horogsoros hajók, valamint a horgászbotos hajók esetében pedig mérsékelt szintet elérve;

D. mivel a fogások 20%-át cápák teszik ki, de a tudományos adatok hiánya miatt előfordulhat, hogy a teljes számadat nem pontos és sokkal magasabb is lehet;

E. mivel az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak hozzá kell járulnia a zöld-foki-szigeteki halászközösségek, valamint a kapcsolódó iparágak és tevékenységek, többek között a halászattal foglalkozó tudomány hatékonyabb fenntartható fejlődéséhez; mivel a jegyzőkönyv értelmében nyújtandó támogatásnak összhangban kell lennie a nemzeti fejlesztési tervekkel és az ökológiai határokon belül megvalósítandó, kék növekedésre vonatkozó cselekvési tervvel, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködésben került kidolgozásra az ágazat professzionalizálása és a termelés növelése érdekében, a helyi lakosság élelmezési és foglalkoztatási igényeinek kielégítése céljából;

F. mivel a nemzetközi megállapodások szerinti uniós kötelezettségvállalásokat a fenntartható halászati partnerségi megállapodás keretében is támogatni kell, nevezetesen az ENSZ fenntartható fejlődési céljait, különösen a 14. fenntartható fejlődési célt, és mivel valamennyi uniós fellépésnek, mint például a fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak, hozzá kell járulnia ezekhez a célkitűzésekhez;

G. mivel az Európai Fejlesztési Alapon keresztül az EU 55 millió eurós, egy fő szektorra, a jó kormányzás és a fejlesztés területével kapcsolatos szerződésekre összpontosító többéves költségvetést biztosít a Zöld-foki Köztársaság számára;

H. mivel a fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak hozzá kell járulnia a zöld-foki-szigeteki halászati ágazat előmozdításához vagy fejlesztéséhez, és mivel meg kell építeni vagy fel kell újítani az alapvető infrastruktúrát, például a kikötőket, a kirakodóhelyeket, a tárolólétesítményeket és a feldolgozóüzemeket;

I. mivel a Parlamentet haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatni kell valamennyi szakaszban a jegyzőkönyvhöz vagy annak megújításához kapcsolódó eljárásokról;

1. úgy véli, hogy az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak két, egyformán fontos célra kell törekednie: 1) a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismeretek és tanácsadás alapján halászati lehetőségek biztosítása az uniós hajók számára a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében, a Zöld-foki-szigeteket magában foglaló regionális szervezetek – különösen az Atlanti Tonhalfélék Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (ICCAT) – állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseinek sérelme, illetve a rendelkezésre álló többlet túllépése nélkül; és 2) az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti további gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos együttműködés előmozdítása a fenntartható halászat és a halászati erőforrások felelősségteljes kiaknázása terén a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében, ugyanakkor nem aláásva a Zöld-foki Köztársaságnak a saját fejlődésével kapcsolatos szuverén lehetőségeit és stratégiáit; ugyanakkor és a zöld-foki-szigeteki vizek tengerbiológiájának magas értéke fényében úgy véli, hogy a megállapodásnak garantálnia kell az uniós hajók által a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében folytatott véletlen halászat csökkentésére szolgáló intézkedések elfogadását;

2. úgy véli, hogy intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a megállapodásban meghatározott referenciamennyiséget ne lépjék túl;

3. felhívja a figyelmet az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a 2014–2018-as időszakra szóló fenntartható halászati partnerségi megállapodás jegyzőkönyvéről 2018 májusában készített, múltbeli és jövőbeli tendenciákat egyaránt vizsgáló értékelésekben megfogalmazott megállapításokra, amelyek egyfelől kifejtik, hogy a jegyzőkönyv összességében eredményesnek, hatékonynak, az érintett érdekek szempontjából megfelelőnek bizonyult, továbbá összhangban állt a zöld-foki-szigeteki ágazati politikával és elfogadottsága az érdekeltek körében magas volt, másfelől pedig ajánlásként egy újabb jegyzőkönyv megkötésére tesznek javaslatot; hangsúlyozza, hogy az EU és a Zöld-foki szigetek közötti halászati együttműködés terén hatékonyabb előrelépésre is lehetőség van, és úgy véli, hogy az új jegyzőkönyvnek ennélfogva tovább kell mennie annál, mint ami a megállapodás korábbi végrehajtási jegyzőkönyveiben szerepel, különös tekintettel a zöld-foki-szigeteki halászati ágazat fejlesztési támogatására;

4. kitart amellett, hogy jelentős előrelépésre van szükség a zöld-foki-szigeteki halászati ágazat fejlődése tekintetében, többek között az iparágak és a kapcsolódó tevékenységek szintjén is, és felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést, beleértve a megállapodás ágazati támogatási elemének esetleges felülvizsgálatát és megerősítését, valamint a támogatás felhasználási arányának növelését célzó feltételek megteremtését;

5. úgy véli, hogy az EU és a Zöld-foki-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás célkitűzései nem fognak teljesülni, amennyiben nem járul hozzá ahhoz, hogy a Zöld-foki-szigeteken növekedjen az ország halászati erőforrásainak kiaknázása révén keletkezett hozzáadott érték;

6. fenntartja, hogy az EU és a Zöld-foki Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodást és annak jegyzőkönyvét össze kell hangolni a nemzeti fejlesztési tervekkel és a zöld-foki-szigeteki halászati ágazat ökológiai határokon belül megvalósítandó, kék növekedésre vonatkozó cselekvési tervével, melyek kiemelt jelentőségű területet képeznek az uniós támogatás szempontjából, és amelyekre mozgósítani kell a szükséges technikai és pénzügyi segítséget, és különösen a következőkre kell irányulniuk:

 az intézményi kapacitás megerősítése és az irányítás javítása: jogszabályok kidolgozása, a gazdálkodás tervszerűvé tétele, valamint az említett jogszabályok és gazdálkodási tervek végrehajtásának támogatása;

  a nyomon követés, az ellenőrzés és a felügyelet szigorítása a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében és a környező területeken;

 a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan – többek között szárazföldi vizeken végzett – halászati tevékenységek elleni küzdelmet szolgáló intézkedések megerősítése;

 a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében folytatott halászati tevékenységekben érdekelt más országokkal fenntartott partnerségek megerősítése, nevezetesen halászati megállapodások révén, valamint az átláthatóság biztosítása azok tartalmának közzétételével és a megfigyelők képzésére és alkalmazására vonatkozó regionális program létrehozásával;

 egy olyan adatgyűjtési program létrehozásának és fejlesztésének támogatása, amely lehetővé teszi a zöld-foki-szigeteki hatóságok számára, hogy megismerjék a rendelkezésre álló erőforrásokat és támogassák az erőforrások tudományos értékelését, ami a rendelkezésre álló legjobb tudományos ismereteken alapuló döntéshozatalt eredményez;

 a halászatot és a kapcsolódó tevékenységeket érintő infrastruktúra, például rakpartok és (ipari és kisüzemi) kikötők építésének és/vagy felújításának lehetővé tétele, például Mindelo (São Vicente-sziget) kikötőjében, raktárak és halfeldolgozó létesítmények, piacok, forgalmazási és értékesítési infrastruktúrák, minőségvizsgáló laboratóriumok létrehozása;

 valamennyi munkavállaló, különösen a nők munkakörülményeinek támogatása és javítása a halászattal kapcsolatos valamennyi tevékenység során, beleértve nemcsak a kereskedelmi hasznosítást, de az átalakítást, a halászati gazdálkodást és a tudományt is;

 a védett tengeri területek létrehozásához szükséges tudományos ismeretek támogatása, beleértve gyakorlati megvalósításukat, nyomon követésüket és ellenőrzésüket;

 az érzékeny fajok, például a tengeri teknősök járulékos fogásainak korlátozása,

 a halászati ágazatban foglalkoztatott – különösen a kisüzemi halászatban részt vevő – nőket és férfiakat képviselő szervezetek megerősítése, hozzájárulva ezáltal a műszaki, gazdálkodási és tárgyalási képességek megerősítéséhez;

 az alap- és szakképzési központok létrehozása és/vagy fejlesztése a halászok, tengerészek, a halászati ágazatban dolgozó nők és a kék gazdasággal összefüggő tevékenységeket végzők készségszintjének növelése érdekében;

 a fiatalokat a halászatban való részvételre ösztönző intézkedések megerősítése;

 a tudományos kutatási, valamint a halászati erőforrások és a tengeri környezet nyomon követésére rendelkezésre álló kapacitások bővítése;

 a tengeri erőforrások fenntarthatóságának javítása általánosságban;

7. üdvözli, hogy a megállapodás nem vonatkozik a kisméretű nyílt vízi fajokra, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a helyi lakosság számára, és amelyekből nincs többlet;

8. aggodalmát fejezi ki a halászati tevékenységeknek a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében élő cápapopulációra gyakorolt esetleges káros hatásai miatt;

9. úgy véli, hogy a jegyzőkönyv végrehajtásából adódó, a helyi gazdaságok számára (a foglalkoztatás, az infrastruktúra, a társadalmi fejlődés tekintetében) jelentkező előnyök részletesebb értékelésére van szükség;

10. úgy véli, hogy a fogások teljes körére (a célfajokra és a járulékos fogásokra egyaránt), a halászati erőforrások védettségi helyzetére, és a halászati tevékenységnek a tengeri környezetre gyakorolt hatására vonatkozóan is több és megbízhatóbb adatra lenne szükség, valamint javítani kellene az ágazati támogatások finanszírozásának végrehajtását annak érdekében, hogy a megállapodás tengeri ökoszisztémára, a halászati erőforrásokra és a helyi közösségekre gyakorolt hatását pontosabban lehessen értékelni, beleértve a megállapodás társadalmi és gazdasági hatását is;

11. úgy véli, hogy a halászat esetleges leállítása vagy a halászatot érintő korlátozások bevezetése fényében megalapozott tudományos szakvélemények alapján először a helyi halászati igényeket kell kielégíteni a fenntartható erőforrások biztosítása érdekében;

12. felhívja a Bizottságot és a zöld-foki-szigeteki hatóságokat, hogy a túlhalászással összefüggésben javítsák az állományokkal kapcsolatos adatgyűjtést és azok nyomon követését, különös figyelmet fordítva a cápákra;

13. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a Zöld-foki Köztársaságra összpontosító együttműködési és hivatalos fejlesztési támogatási politikájukban tartsák szem előtt, hogy az Európai Fejlesztési Alapnak és az e fenntartható halászati partnerségi megállapodásban meghatározott ágazati támogatásnak ki kell egészíteniük egymást annak érdekében, hogy hozzájáruljanak a helyi halászati ágazat megerősítéséhez, és biztosítsák, hogy az ország teljes szuverenitással rendelkezzen saját forrásai felett; felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Fejlesztési Alapon keresztül és más, e célt szolgáló eszközök révén segítsen elő olyan infrastruktúra kialakításához szükséges lépéseket, amely – nagyságrendjéből és költségéből fakadóan – nem épülhet meg kizárólag a fenntartható halászati partnerségi megállapodás keretén belül nyújtott ágazati támogatással, és amelybe beletartoznak például a halászkikötők is (az ipari és kisüzemi kikötők egyaránt);

14. kitart amellett, hogy a fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak nagyobb mértékben kell – közvetlen vagy közvetett módon – hozzájárulnia a helyi munkahelyek létrehozásához, legyen szó a fenntartható halászati partnerségi megállapodás keretében működő hajókról, vagy a halászattal kapcsolatos – az ellátási lánc mindkét irányát érintő – tevékenységekről; úgy véli, hogy a tagállamok fontos szerepet játszhatnak ebben, és e célból aktívan részt vehetnek a kapacitásbővítési és képzési tevékenységekben;

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy erősítsék tovább a Zöld-foki Köztársasággal folytatott együttműködésüket, értékeljék a fejlesztési támogatás jövőbeli növelésének lehetőségeit, elsősorban az EU 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó költségvetésének részeként javasolt új Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI) keretében, különös tekintettel az uniós alapok Zöld-foki-szigeteken történő megfelelő felhasználására és az összetett geopolitikai környezetben az ország politikai stabilitására, amelyet támogatni és jutalmazni kell;

16. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a Zöld-foki Köztársaságot arra, hogy használja fel a jegyzőkönyv által biztosított pénzügyi hozzájárulást nemzeti halászati iparának hosszú távú megerősítésére, ösztönözze a helyi beruházási és ipari projektek iránti keresletet, és ösztönözze a fenntartható kék gazdaság növekedését, ezáltal helyi szinten munkahelyeket teremtve, és növelve a halászati tevékenységek vonzerejét a fiatal generációk számára;

17. felhívja a Bizottságot, hogy küldje meg a Parlamentnek és tegye nyilvánosan hozzáférhetővé a megállapodás 9. cikkében előírt vegyes bizottság üléseinek jegyzőkönyveit és következtetéseit, valamint az éves értékelések megállapításait; felkéri a Bizottságot, hogy segítse elő a Parlament képviselőinek megfigyelőként történő részvételét a vegyes bizottság ülésein és ösztönözze a zöld-foki szigeteki halászközösségek és az azokhoz kapcsolódó érintett felek részvételét;

18. úgy véli, hogy össze kell gyűjteni a jegyzőkönyv végrehajtásából adódó, a helyi gazdaságok (a foglalkoztatás, az infrastruktúra, a társadalmi fejlődés) tekintetében jelentkező előnyökre vonatkozó információkat;

19. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unióról szóló szerződés 13. cikkének (2) bekezdése és az EUMSZ 218. cikkének (10) bekezdése értelmében saját hatáskörükön belül eljárva haladéktalanul és teljes körűen tájékoztassák a Parlamentet a jegyzőkönyvvel és adott esetben annak megújításával kapcsolatos eljárások minden szakaszában;

20. felhívja a Bizottság és különösen a Tanács figyelmét arra, hogy a nemzetközi megállapodások ideiglenes alkalmazásának a Parlament egyetértését megelőzően történő ismétlődő folytatása nem egyeztethető össze a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás vezérelveivel, hogy ez a gyakorlat jelentősen csökkenti a Parlament mint az egyetlen közvetlenül demokratikusan megválasztott uniós intézmény tekintélyét, és hogy az egész EU demokratikus hitelességét is rontja;

21. felhívja a Bizottságot, hogy jobban építse be az itt megfogalmazott ajánlásokat az EU és a Zöld-foki-szigetek közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásba, és vegye azokat figyelembe például a jegyzőkönyv megújítására vonatkozó eljárások során;

22. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint a Zöld-foki Köztársaság kormányának és parlamentjének.


 

 

 

VÉLEMÉNY A FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (12.12.2019)

<CommissionInt>a Halászati Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről szóló nem jogalkotási állásfoglalási indítványról</Titre>

<DocRef>(2019/0078M(NLE))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Catherine Chabaud</Depute>

 

JAVASLATOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. tudomásul veszi, hogy a halászati erőforrások túlzott kiaknázása közepette és akkor, amikor az Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható fejlesztés céljainak teljesítése iránt, különös tekintettel a 14. fenntartható fejlesztési célra (Az óceánok, tengerek és tengeri erőforrások fenntartható fejlődés érdekében történő megőrzése és hasznosítása), az új referenciamennyiség 60%-kal nő a jelenlegi jegyzőkönyvhöz képest; ezért felszólít az állomány helyzetének szoros figyelemmel követésére, különös tekintettel a nyílttengeri életmódot folytató cápákra, amelyek sebezhetőségére a tudósok külön felhívják a figyelmet;

2. felszólít a járulékos fogások csökkentését célzó intézkedések alkalmazásának egyértelmű kötelezővé tételére az Európai Unió távolsági flottáját érintő valamennyi fenntartható halászati partnerségi megállapodásban;

3. felkéri a Bizottságot és a Zöld-foki szigeteket, hogy adjanak pontosabb információkat az érintett kizárólagos gazdasági övezet halászati megállapodásainak az erőforrásokra, valamint  a régióban folytatott ipari halászattal kapcsolatos tevékenységek alakulására gyakorolt kumulatív hatásairól;

4. úgy véli, hogy tekintettel a számos kihívásra, amelyekkel a Zöld-foki szigeteknek szembe kell néznie, a jegyzőkönyvnek és a pénzügyi támogatásnak az alábbi prioritásokhoz kell hozzájárulnia:

  a fenntartható kék gazdaság támogatása, különös tekintettel a helyi kisüzemi halászati ágazat előmozdítására, a hűtőláncra, a kikötői infrastruktúrák korszerűsítésére, a higiéniára és az élelmiszer-biztonságra, valamint a nők és a fiatalok helyzetének megerősítésére a helyi halászatban, akik nagy szerepet játszanak a forgalmazásban és feldolgozásban;

 a kisüzemi halászat támogatása, és a helyi halászati közösségek fokozott részvétele az ágazati támogatás keretében megvalósítandó fellépések meghatározásában, többek között képzések formájában nyújtott támogatással;

  az óceáni régióra vonatkozó ismeretek, valamint az ezen óceáni régión belüli  tudományos együttműködés fejlesztése azáltal, hogy lehetővé teszik a helyi tudósok felvételét az ezen a területen közlekedő hajók fedélzetére, szem előtt tartva az ENSZ fenntartható fejlesztéssel összefüggő óceánkutatási évtizedét (2021–2030), a helyi lakosok említett ismeretekről, valamint az ismeretek alkalmazásáról való tájékoztatása érdekében;

  a helyi gazdasági fejlődés előmozdítása és a tengeri erőforrásoktól függő part menti közösségek erősítése;

  közreműködés az Európai Unió és a Zöld-foki szigetek ambiciózus hozzájárulásában a fenntartható fejlődést szolgáló óceántudomány nemzetközi évtizedéhez;

  az ágazati támogatás keretében a halászat nyomon követésének, ellenőrzésének és felügyeletének megerősítése a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzése érdekében, különösen az irányítás javításával, a helyi szereplők kapacitásépítésével, képzéssel és a helyi közigazgatással való együttműködéssel, valamint olyan innovatív felügyeleti technikák létrehozásának támogatásával, mint a halászhajók műholdas nyomonkövetési rendszere, különös tekintettel a kis szigetekre, amelyeknek 200 mérföldes kizárólagos gazdasági övezetükön belül kell irányítaniuk a halászati tevékenységeket;

  annak lehetővé tétele, hogy az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság a jegyzőkönyvben foglalt célnak megfelelően szorosabban együttműködjön a fenntartható halászati politika előmozdításában és a zöld-foki-szigeteki vizek halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázásában, megakadályozva a túlzott kiaknázás minden formáját a Zöld-foki-szigetek kizárólagos gazdasági övezetében;

  a szennyezés elleni küzdelem a műanyagok helyi halászok általi összegyűjtésének támogatásával;

5. átláthatóságot követel az ágazati uniós források felhasználása tekintetében a jobb nyomon követhetőség céljából; szorosabb közreműködésre szólít fel az érintett bizottsági szervezeti egységek között, valamint azt javasolja, hogy az Unió zöld-foki-szigeteki küldöttsége is járuljon hozzá a jegyzőkönyv nyomon követéséhez;

6. emlékeztet arra, hogy annak érdekében, hogy az Unió teljesíteni tudja a környezettel kapcsolatos kötelezettségeit, átlátható tudományos adatoknak kell a jegyzőkönyv megújítását érintő bármely uniós szinten meghozott döntés alapjául szolgálniuk;

7. kitart amellett, hogy e megállapodást hozzá kell igazítani a Zöld-foki-szigetek szükségleteihez és prioritásaihoz, különösen azokhoz, amelyek a Zöld-foki-szigetek kék gazdasággal kapcsolatos tervében szerepelnek;

8. felszólítja a Bizottságot, biztosítsa, hogy a kibővült halászati pánafrikai politikai keret – a fenntartható halászati partnerségi megállapodások – egyértelműen szervezze meg hogy mindkét fél részéről nagyobb számú szereplő (civil társadalom, a helyi halászati közösségek, tudósok) vegyen részt a jegyzőkönyvről szóló tárgyalásokon és a jegyzőkönyv végrehajtásában;

9. az átfedések elkerülése érdekében és a projektek különböző finanszírozási forrásaival kapcsolatos társadalmi tudatosság biztosítása érdekében azt ajánlja, hogy ezt a megállapodást hozzák összhangba más, olyan támogatók és nemzetközi partnerek által finanszírozott programokkal is, mint például a Világbank, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete vagy az Afrikai Fejlesztési Bank;

10. emlékeztet arra, hogy a tengeri erőforrások nem szoríthatók határok közé; ezért – szem előtt tartva a regionális és globális halászati irányítási stratégiák harmadik országokkal történő megerősítését – felszólít a régióbeli országokkal kötött különböző halászati megállapodások kumulatív hatásának figyelembevételére;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötése

Hivatkozások

2019/0078M(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

24.10.2019

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Catherine Chabaud

17.9.2019

Vizsgálat a bizottságban

7.11.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Pierfrancesco Majorino, Lukas Mandl, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Louis Stedman-Bryce, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Chrysoula Zacharopoulou, Bernhard Zimniok

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Alessandra Basso, Stéphane Bijoux, Marlene Mortler, Caroline Roose, Carlos Zorrinho

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

22

+

ECR

Beata Kempa

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

ID

Alessandra Basso, Bernhard Zimniok

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Marlene Mortler, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Charles Goerens, Martin Horwood, Chrysoula Zacharopoulou

S&D

Mónica Silvana González, Pierfrancesco Majorino, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Michèle Rivasi, Caroline Roose

 

2

-

ID

Dominique Bilde

NI

Louis Stedman-Bryce

 

0

0

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás végrehajtására vonatkozó jegyzőkönyv (2019–2024) megkötése

Hivatkozások

2019/0078M(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

16.10.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

24.10.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

24.10.2019

BUDG

24.10.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

BUDG

24.9.2019

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Cláudia Monteiro de Aguiar

24.7.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.1.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Isabel Carvalhais, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Benoît Biteau, Nicolás González Casares, Gabriel Mato, Annalisa Tardino, Javier Zarzalejos

Benyújtás dátuma

26.2.2020

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

23

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira

ID

Annalisa Tardino

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Javier Zarzalejos

RENEW

Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Nicolás González Casares, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

2

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

ID

France Jamet

 

0

0

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1]  Elfogadott szövegek, P9_xxx(…)...

[2] HL L 354., 2013.12.28., 22. o.

[3] HL C 58., 2018.2.15., 93. o.

Utolsó frissítés: 2020. június 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat