Eljárás : 2019/2072(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0035/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0035/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0089

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0035/2020</NoDocSe>
PDF 197kWORD 69k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Költségvetési Ellenőrző Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2019/2072(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

 tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt[1],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[2],

 tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0039/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 70. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre[5] és különösen annak 14. cikkére,

 tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[6] és különösen annak 108. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[7] és különösen annak 105. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0035/2020),

1. mentesítést ad az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatója számára a központ 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

 


 

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2019/2072(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

 tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt[8],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára[9],

 tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében a központ számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0039/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 208. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[11] és különösen annak 70. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2695/94/EK tanácsi rendeletre[12] és különösen annak 14. cikkére,

 tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[13] és különösen annak 108. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[14] és különösen annak 105. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0035/2020),

1. jóváhagyja az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását ;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

 

 


3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2019/2072(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Kulturális és Oktatási Bizottság véleményére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0035/2020),

A. mivel bevételi és kiadási kimutatása[15] szerint az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (a központ) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetése 47 142 100 EUR volt, ami 2017-hez képest 4,63%-os csökkentést jelent; mivel a központ költségvetésének 91,48%-a intézmények, más ügynökségek és szervek közvetlen hozzájárulásaiból származik;

B. mivel a Számvevőszék a központ 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott a központ éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1. megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeképpen a költségvetés végrehajtási aránya 94,94%-os volt, ami az előző évhez képest 1,82%-os növekedést jelent; megállapítja, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 87,94%-os volt, ami az előző évhez képest 2,53%-os növekedést jelent;

Teljesítmény

2. megjegyzi, hogy a központ bemeneti és kimeneti mutatókat használ fő teljesítménymutatókként, hogy értékelje tevékenységeinek eredményeit, és több mutatót, hogy javítsa költségvetési gazdálkodását; tudomásul veszi a központ programjainak és tevékenységeinek felülvizsgált előzetes értékelését és folyamatban lévő utólagos felülvizsgálatát; felkéri a központot, hogy fejlessze tovább a fő teljesítménymutatókat tevékenységei eredményének és hatásának értékelésére, annak érdekében, hogy minőségi tanácsot kapjon arra vonatkozóan, hogy miként lehet több hozzáadott értéket biztosítani a központ teljesítménye számára, és javítani a központ üzleti modelljét;

3. elismeréssel állapítja meg, hogy 2018-ban a központ jelentős lépéseket tett a fordítási technológia alkalmazása terén, és hogy a Bizottság partner-főigazgatóságával szoros együttműködésben sikeresen beépítette a gépi fordítást és az Euramis-t munkafolyamatába;

4. megjegyzi továbbá, hogy 2018-ban a világ legnagyobb terminológiai adatbázisának, az InterActive Terminology for Europe (IATE) adatbázisnak a legújabb változata a nagyközönség számára is elérhetővé vált, és hogy a központ intézményi partnerei nevében fejleszti és kezeli azt;

5. üdvözli, hogy a központ két intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy az uniós ügynökségek hálózata révén megossza forrásait más ügynökségekkel az átfedésben lévő feladatok tekintetében: létrehozta a megosztott szolgáltatások katalógusát, amely felsorolja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az uniós ügynökségek megoszthatnak, valamint elindított egy közös közbeszerzési portált, amelyen az ügynökségek közbeszerzési terveit osztják meg; határozottan ösztönzi a központot, hogy aktívan törekedjen az összes uniós ügynökséggel való további és szélesebb körű együttműködésre, különös tekintettel a stratégiai szempontból kiváló luxemburgi elhelyezkedésére, ahol sok más uniós ügynökség székhelye is található;

6. ösztönzi a központot, hogy hajtsa végre a Számvevőszék ajánlásait;

7. üdvözli a központ üzleti modelljének 2017-ben elvégzett külső értékelése tekintetében elért haladást; felhívja a központot, hogy számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak a végleges értékelés eredményéről;

8. megelégedéssel nyugtázza és kiemeli a dokumentumok fordítására vonatkozó, 2017-ben bevezetett új árképzési struktúra folytatódó, pozitív hatását, ami 4,4 millió EUR megtakarítást jelentett a központ ügyfelei számára 2018-ban;

9. sürgeti a központot, hogy a „Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (Tanulmány az uniós ügynökségek és szervek közös nyelvi szolgáltatójáról, a Fordítóközpontról) című külső tanulmányt követően kidolgozott átalakítási tervnek megfelelően fogadjon el fenntartható üzleti modellt; arra ösztönzi a központot, hogy maradéktalanul hajtsa végre azokat a fellépéseket, melyek segítenek az új üzleti modellt hozzáigazítani a technológiai vívmányokhoz, például a webes fordításhoz és a beszédfelismerő projekthez;

10. aggodalommal állapítja meg, hogy a központ nem készült el azzal a csalás elleni tervvel, amelyet 2018 végére el kellett volna készítenie, és amelynek készültségi állapota 2018-ban 66% volt; sürgeti a központot, hogy gyorsítsa fel e terv végrehajtását;

11. elégedettségének ad hangot a központ által a minőség- és a projektirányítás területén a kulcsfontosságú személyzeti képességek kialakításával kapcsolatban, mivel a személyzet 86,8%-a részesült képzésben, és így sikerült meghaladni a 2018. évre kitűzött célt;

12. elismeri, hogy a központ teljesítette azon kötelezettségvállalását, miszerint 2018 végéig az uniós intézmények rendelkezésére bocsátja az IATE (Európai interaktív terminológia) új változatát, ami 2018 novemberében megtörtént; arra ösztönzi a központot, hogy a lehető leghamarabb véglegesítse az IATE intézményközi változatát;

Személyzeti politika

13. megállapítja, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása 94,82%-os volt: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 55 kinevezett tisztviselőből 50-et és az engedélyezett 138 ideiglenes alkalmazottból 133-at foglalkoztattak (szemben a 2017. évi 195 engedélyezett álláshellyel); megjegyzi, hogy ezen felül a központnál 2018-ban 23 szerződéses alkalmazott dolgozott;

14. elégedetten állapítja meg, hogy 2018-ban a felső vezetői álláshelyek (3 férfi és 2 nő) tekintetében és az igazgatótanácson belül (32 férfi és 27 nő) sikerült jó nemek közötti egyensúlyt elérni;

15. ösztönzi a központot egy olyan hosszú távú emberierőforrás-politikai keret kidolgozására, amely a személyzete munka és magánélet közötti egyensúlyára, az egész életen át tartó pályaorientációra és karrierfejlesztésre, a nemek közötti egyensúlyra, a távmunkára, a megkülönböztetésmentességre, a földrajzi egyensúlyra, valamint a fogyatékossággal élők felvételére és integrációjára összpontosít;

Közbeszerzés

16. megállapítja, hogy a számvevőszéki jelentés szerint a központ 2018 végéig bevezette ugyan az elektronikus számlázást, de még nem vezette be a Bizottság által létrehozott e-közbeszerzés és e-benyújtás eszközt, amely a közbeszerzési eljárásokban (e-közbeszerzés) részt vevő harmadik felekkel folytatott elektronikus információcserét szolgáló egységes megoldás bevezetését célozza; felhívja a központot, hogy vezesse be a közbeszerzési eljárások kezeléséhez szükséges valamennyi eszközt, és ezek végrehajtásáról számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

17. megjegyzi, hogy az igazgatótanácsának mérete (körülbelül 130 tag és póttag) miatt felmerülő irányítási problémák miatt a központ úgy döntött, hogy az érdekeltségi nyilatkozatokat önéletrajzok nélkül teszi közzé; megjegyzi, hogy az igazgató önéletrajzát és érdekeltségi nyilatkozatát közzétették a központ honlapján; megjegyzi, hogy a központ véleménye szerint az összeférhetetlenséghez kapcsolódó kockázatok üzleti tevékenységének jellege miatt nagyon alacsonyak;

18. aggodalommal állapítja meg, hogy bár a központ finanszírozása nem díjakból történik, a központ igazgatótanácsában képviselt ügyfeleitől kapott bevételektől függ, és hogy ezért fennáll az összeférhetetlenség kockázata a központ termékeinek árképzése tekintetében, ami azzal lenne orvosolható, ha a Bizottság szedné be a díjakat a központ ügyfeleitől, és így a központ finanszírozása teljes mértékben az uniós költségvetésből történne; tudomásul veszi a központ azon észrevételét, hogy az uniós költségvetésből történő finanszírozás lehetőségéhez a Bizottság és a költségvetési hatóság közötti megállapodásra lenne szükség; felhívja a központot, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e kockázat enyhítése érdekében tett intézkedésekről;

Egyéb megjegyzések

19. üdvözli az IATE új változatának 2018-as elindítását, amelynek célja a központ nyilvánosság általi láthatóságának és online jelenlétének növelése; felhívja a központot, hogy jobban összpontosítson munkája eredményeinek a nyilvánosság körében történő terjesztésére, és a közösségi médián és más médiaorgánumokon keresztül szólítsa meg a nyilvánosságot;

20. ösztönzi a központot, hogy folytassa szolgáltatásai digitalizálását;

21. sajnálja, hogy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) 2018. április 26-án úgy határozott, hogy felmondja a központtal kötött fordítási megállapodást, annak ellenére, hogy az EUIPO-t létrehozó (EU) 2017/1001 európai parlamenti és tanácsi rendelet[16] 148. cikkének értelmében jogi kötelezettsége, hogy a központ szolgáltatásait vegye igénybe; tudomásul veszi a központ által 2018. július 6-án a Törvényszék előtt indított jogi eljárást és a meghallgatás szóbeli szakaszának 2019. június 4-i lezárását; megjegyzi, hogy a központ és az EUIPO közötti új megállapodást csak két évre írták alá 2018. december 7-én; felhívja a központot, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a jogi eljárással kapcsolatos fejleményekről;

o

o  o

22. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló 2020. március ...-i állásfoglalására[17].

 

VÉLEMÉNY A KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (22.1.2020)

<CommissionInt>a Költségvetési Ellenőrző Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről</Titre>

<DocRef>(2019/2072(DEC))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Sabine Verheyen</Depute>

 

JAVASLATOK

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1. újólag megerősíti az EU demokratikus rendszere megfelelő működésének egyik alapvető előfeltételét képező, az Európai Unión belüli többnyelvűség iránti erőteljes elkötelezettségét; hangsúlyozza, hogy valamennyi hivatalos tagállami nyelv fordítási és nyelvi szolgáltatásait egyenlően kell kezelni; elismeri, hogy a Fordítóközpont az Unió valamennyi hivatalos nyelvén színvonalas fordításokat és nyelvi szolgáltatásokat nyújtva fontos szerepet tölt be az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek munkájának megkönnyítésében; emlékeztet arra, hogy az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek fordításainak biztosítására szakosodott szerv léte méretgazdaságosságot és hatékonyságbeli előnyöket eredményez; 2.  üdvözli, hogy az uniós szervek, hivatalok és ügynökségek számára egy közfeladatot ellátó uniós ügynökség biztosítja a fordítást; kiemeli a Fordítóközpont erősségét, mely 200 főnyi tapasztalt személyzetet foglalkoztató, régóta fennálló uniós ügynökség;

3. megelégedéssel nyugtázza és kiemeli a dokumentumok fordítására vonatkozó, 2017-ben bevezetett új árképzési struktúra folytatódó, pozitív hatását, ami 4,4 millió EUR megtakarítást jelentett a Fordítóközpont ügyfelei számára 2018-ban;

4. sürgeti a Fordítóközpontot, hogy a „Study on the Translation Centre as the Linguistic Shared Service Provider for the EU Agencies and Bodies” (Tanulmány az uniós ügynökségek és szervek közös nyelvi szolgáltatójáról, a Fordítóközpontról) című külső tanulmányt követően kidolgozott átalakítási tervnek megfelelően fogadjon el fenntartható üzleti modellt; arra ösztönzi a Fordítóközpontot, hogy hajtsa végre azokat a fellépéseket, melyek segítenek az új üzleti modellt hozzáigazítani a technológiai vívmányokhoz, például a webes fordításhoz és a beszédfelismerő projekthez;

5. aggodalommal állapítja meg, hogy a Fordítóközpont nem készült el azzal a csalás elleni tervvel, amelyet 2018 végére el kellett volna készítenie, és amelynek készültségi állapota 2018-ban 66% volt; sürgeti a központot, hogy gyorsítsa fel e terv végrehajtását;

6. elégedettségének ad hangot a Fordítóközpont által a minőség- és a projektirányítás területén a kulcsfontosságú személyzeti képességek kialakításával kapcsolatban, mivel a személyzet 86,8%-a részesült képzésben, és így sikerült meghaladni a 2018. évre kitűzött célt;

7. elismeri, hogy a Fordítóközpont teljesítette azon kötelezettségvállalását, miszerint 2018 végéig az uniós intézmények rendelkezésére bocsátja az IATE (Európai interaktív terminológia) új változatát, ami 2018 novemberében megtörtént; arra ösztönzi a Fordítóközpontot, hogy a lehető leghamarabb véglegesítse az intézményközi változatot.


INFORMÁCIÓ A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

21.1.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Isabella Adinolfi, Christine Anderson, Andrea Bocskor, Judith Bunting, Gianantonio Da Re, Laurence Farreng, Claire Fox, Alexis Georgoulis, Hannes Heide, Irena Joveva, Petra Kammerevert, Niyazi Kizilyürek, Predrag Fred Matić, Dace Melbārde, Shaffaq Mohammed, Peter Pollák, Andrey Slabakov, Massimiliano Smeriglio, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Christian Ehler, Loucas Fourlas, Ibán García Del Blanco, Catherine Griset, Marcel Kolaja

 


 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

27

+

ECR

Dace Melbārde, Andrey Slabakov

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Niyazi Kizilyürek

ID

Christine Anderson, Gianantonio Da Re, Catherine Griset

NI

Isabella Adinolfi

PPE

Asim Ademov, Andrea Bocskor, Christian Ehler, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Milan Zver

RENEW

Judith Bunting, Laurence Farreng, Irena Joveva, Shaffaq Mohammed

S&D

Ibán García Del Blanco, Hannes Heide, Petra Kammerevert, Predrag Fred Matić, Massimiliano Smeriglio, Julie Ward

VERTS/ALE

Marcel Kolaja

 

0

-

 

 

 

1

0

NI

Claire Fox

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

 

 


 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

19.2.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Nico Semsrott, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

József Szájer

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ECR

Ryszard Czarnecki

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, David Lega, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi, Nico Semsrott

 

3

-

ID

Matteo Adinolfi, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL C 417., 2019.12.11., 1. o.

[2] HL C 417., 2019.12.11., 1. o.

[3] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[4] HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

[5] HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

[6] HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

[7] HL L 122., 2019.5.10, 1. o.

[8] HL C 417., 2019.12.11., 1. o.

[9] HL C 417., 2019.12.11., 1. o.

[10] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[11] HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

[12] HL L 314., 1994.12.7., 1. o.

[13] HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

[14] OJ L 122, 10.5.2019, p. 1.

[15] HL C 416., 2018.11.15., 16. o.

[16] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1001 rendelete (2017. június 14.) az európai uniós védjegyről (HL L 154., 2017.6.16., 1. o.).

[17] Elfogadott szövegek, P9_TA-PROV(2020)0000.

Utolsó frissítés: 2020. március 27.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat