<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0036/2020</NoDocSe>
PDF 152kWORD 45k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku</Titre>

<DocRef>(2019/2154(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravna pitanja</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Andrzej Halicki</Depute>

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku

(2019/2154(IMM))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Gunnaru Becku koji je njemačko Savezno ministarstvo pravosuđa i zaštite potrošača proslijedilo 29. listopada 2019. u vezi s postupkom br. 80 AR 137/19 i koji je objavljen na plenarnoj sjednici 25. studenog 2019.,

 nakon saslušanja Gunnara Becka u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

 uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011., 17. siječnja 2013. i 30. travnja 2019.[1],

 uzimajući u obzir članak 46. Ustava Savezne Republike Njemačke,

 uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0036/2020),

A. budući da je glavni državni odvjetnik u Düsseldorfu zatražio ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Gunnaru Becku, u vezi s mogućom istragom navodne zlouporabe titule, kaznenog djela utvrđenog i kažnjivog u skladu s odjeljkom 132.a (1) (1) njemačkog Kaznenog zakona;

B. budući da istraga nije povezana s izražavanjem mišljenja ili glasanjem Gunnara Becka pri obnašanju dužnosti zastupnika u Europskom parlamentu, u skladu s člankom 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

C. budući da se u članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije navodi da zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

D. budući da je na glasačkom listiću za izbor zastupnika u Europskom parlamentu 26. svibnja 2019. Gunnar Beck bio naveden kao „prof. dr. Gunnar Beck, Hochschuldozent [docent] Barrister-at-Law für EU-Recht [za pravo EU-a], Neuss (NW)”; budući da je Gunnar Beck 1996. doktorirao filozofiju u Oxfordu (Velika Britanija), a da u Njemačkoj nije stekao ni titulu profesora ni doktorat; budući da je državno odvjetništvo u Düsseldorfu, prije konstituirajuće sjednice Europskog parlamenta, na temelju novinskih izvješća i kaznenih prijava, pokrenulo istragu zbog sumnje na zlouporabu titule u skladu s odjeljkom 132.a (1) (1) njemačkog Kaznenog zakona; budući da je ubrzo nakon 5. srpnja 2019., vjerojatno 9. srpnja 2019., istraga obustavljena zbog izbora Gunnara Becka za zastupnika u Europskom parlamentu; budući da je 4. rujna 2019. glavni državni odvjetnik u Düsseldorfu njemačkom Saveznom ministarstvu pravosuđa i zaštite potrošača proslijedio zahtjev za ukidanje imuniteta zastupniku u Europskom parlamentu Gunnaru Becku radi ponovnog pokretanja istrage navodne zlouporabe titule, u skladu s odjeljkom 132.a (1) (1) njemačkog Kaznenog zakona;

E. budući da se, u skladu s člankom 9. stavkom 8. Poslovnika, Odbor za pravna pitanja „ni pod kojim uvjetima ne može izjasniti o zastupnikovoj krivnji niti se izjasniti o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci zastupnika koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni u slučaju da odbor prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o činjenicama slučaja”;

F. budući da, u skladu s člankom 5. stavkom 2. Poslovnika imunitet parlamentarnih zastupnika nije osobna povlastica zastupnika, već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika;

G. budući da je svrha zastupničkog imuniteta štititi Parlament i njegove zastupnike od pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode tijekom obnašanja zastupničkih dužnosti i koje su od njih neodvojive;

H. budući da u ovom slučaju Parlament nije pronašao dokaze o postojanju fumus persecutionis, odnosno o činjeničnim elementima koji bi upućivali na to da se pravnim postupkom nastoji nanijeti šteta političkoj aktivnosti zastupnika, a time i Europskom parlamentu;

1. odlučuje ukinuti imunitet Gunnaru Becku;

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora njemačkim vlastima i Gunnaru Becku.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

18.2.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

15

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Caterina Chinnici, Andrzej Halicki, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok

 

 

[1] Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C-200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; presuda Općeg suda od 30. travnja 2019., Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Posljednje ažuriranje: 6. ožujka 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti