Postup : 2019/2149(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0037/2020

Předložené texty :

A9-0037/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/06/2020 - 27

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0133

<Date>{02/03/2020}2.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0037/2020</NoDocSe>
PDF 153kWORD 45k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>

<Titre>o žádosti, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity</Titre>

<DocRef>(2019/2149(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Výbor pro právní záležitosti</Commission>

Zpravodajka: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

 
 NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

 
NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity

(2019/2149(IMM))

Evropský parlament,

 s ohledem na žádost, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity, kterou předložil dne 15. října 2019 pátý trestní senát obvodního soudu pro Varšavu-Śródmieście v souvislosti s trestním řízením, jež probíhá v návaznosti na žalobu podanou u tohoto soudu (č. j. X K 7/18), a která byla oznámena na plenárním zasedání dne 13. listopadu 2019,

 poté, co Guy Verhofstadt dostal v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu možnost k vyjádření,

 s ohledem na článek 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

 s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 30. dubna 2019[1],

 s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0037/2020),

A. vzhledem k tomu, že soudce pátého trestního senátu obvodního soudu pro Varšavu-Śródmieście v Polsku předložil žádost, aby byl Guy Verhofstadt zbaven imunity v souvislosti s některými výroky, které pronesl dne 15. listopadu 2017 během rozpravy v plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku; vzhledem ke zdůvodnění usnesení obvodního soudu, v němž se uvádí, že „jelikož je na žalobci, aby získal povolení ke stíhání, v tomto případě od státního zástupce“ a „pokud se státní zástupce odmítne zúčastnit tohoto řízení a podat návrh na zbavení dané osoby poslanecké imunity, je žalující strana zbavena možnosti dovolávat se v souvislosti s osobami chráněnými poslaneckou imunitou svých práv“, přičemž „v předmětném ustanovení [čl. 9 odst. 12 jednacího řádu] není stanoveno, že soudní orgán musí tuto žádost vypracovat, nýbrž ji pouze předložit. Žádost o zbavení poslanecké imunity znamená tedy spíše čistě formální předložení žádosti žalující strany.“; konstatuje proto, že předmětnou žádost o zbavení imunity oznámil soudní orgán v souladu s čl. 9 odst. 12 jednacího řádu, upozorňuje však, že podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu je nutné, aby všechny žádosti o zbavení imunity předkládal „příslušný orgán členského státu“, a proto nejsou tyto dva pojmy totožné;

B. vzhledem k tomu, že Guy Verhofstadt byl obžalován na základě soukromé žaloby předložené zástupcem žalující strany u uvedeného soudu, že úmyslně urazil žalující stranu; vzhledem k tomu, že Guy Verhofstadt ve svých výrocích pronesených během rozpravy v plénu o stavu právního státu a demokracie v Polsku a přenášených sdělovacími prostředky označil účastníky pochodu nezávislosti ve Varšavě v roce 2017 za „fašisty, neonacisty a bílé rasisty“; vzhledem k tomu, že se pochodu zúčastnila i žalující strana;

C. vzhledem k tomu, že uvedenými výroky Guy Verhofstadt úmyslně veřejně urazil nepřítomnou žalující stranu a údajně ji obvinil z činů, které ji poškozují v očích veřejnosti, což by podle žalující strany mohlo vést ke ztrátě důvěry nezbytné pro výkon funkce, zaměstnání nebo určité činnosti, čímž se dopustil činu podle čl. 216 odst. 2 ve spojení s čl. 212 odst. 2 ve vztahu k čl. 11 odst. 2 polského trestního zákoníku;

D. vzhledem k tomu, že poslanecká imunita není osobní výsadou poslanců, nýbrž zárukou nezávislosti Evropského parlamentu jako celku a jeho poslanců;

E. vzhledem k tomu, že na jedné straně Parlament nemá být soudem, a na druhé straně poslanec nemá být v průběhu postupu zbavení imunity považován za „obviněného“[2];

F. vzhledem k tomu, že se v článku 8 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie stanovuje, že poslanci Evropského parlamentu nemohou být pro své názory či hlasování během výkonu své funkce vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni;

G. vzhledem k tomu, že Guy Verhofstadt pronesl své výroky během plenárního zasedání Evropského parlamentu přímo v jednacím sále, a to při výkonu funkce poslance Evropského parlamentu;

H. vzhledem k tomu, že výroky Guy Verhofstadta byly tudíž učiněny v rámci plnění funkce poslance a jeho činnosti v Evropském parlamentu;

1. rozhodl, že se Guy Verhofstadt nezbavuje imunity;

2. pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Polské republiky a Guy Verhofstadtovi.

 


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

18.2.2020

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

14

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Marcos Ros Sempere, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Caterina Chinnici, Andrzej Halicki, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování

Tom Vandendriessche, Bernhard Zimniok

 

 

[1] Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois/Parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

 

 

[2] Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 19. prosince 2019, Oriol Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Poslední aktualizace: 6. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí