Eljárás : 2019/2080(DEC)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0039/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0039/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0091

<Date>{05/03/2020}5.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0039/2020</NoDocSe>
PDF 189kWORD 55k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (jelenleg az ENISA (Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség)) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről</Titre>

<DocRef>(2019/2080(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Költségvetési Ellenőrző Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Ryszard Czarnecki

</Depute> 

MÓDOSÍTÁSOK
1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (jelenleg az ENISA Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2019/2080(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

 tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt[1],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára[2],

 tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0047/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[3] és különösen annak 208. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[4] és különösen annak 70. cikkére,

 tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013 május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[5] és különösen annak 21. cikkére,

 tekintettel az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2019. április 17-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre [6]  és különösen annak 31. cikkére,

 tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[7] és különösen annak 108. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 és különösen annak 105. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0039/2020),

1. mentesítést ad az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatója számára az ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

2. megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételükről.

 


 

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (jelenleg az ENISA Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2019/2080(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

 tekintettel a Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan kiadott éves jelentésére, az ügynökségek válaszaival együtt[8],

 tekintettel a Számvevőszéknek a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozóan az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti megbízhatósági nyilatkozatára[9],

 tekintettel a 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó költségvetés végrehajtása tekintetében az ügynökség számára adandó mentesítésről szóló, 2020. február 18-i tanácsi ajánlásra (05761/2020 – C9-0047/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[10] és különösen annak 208. cikkére,

 tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[11] és különösen annak 70. cikkére,

 tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013 május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[12] és különösen annak 21. cikkére,

 tekintettel az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, 2019. április 17-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre[13] és különösen annak 31. cikkére,

 tekintettel a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló, 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre[14] és különösen annak 108. cikkére,

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés és az Euratom-Szerződés keretében létrehozott és az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet 70. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról szóló 2018. december 18-i (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre7 és különösen annak 105. cikkére,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0039/2020),

1. jóváhagyja az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában (L sorozat) való közzétételéről.

 


 

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (jelenleg az ENISA Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

(2019/2080(DEC))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozatára,

 tekintettel eljárási szabályzata 100. cikkére és V. mellékletére,

 tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésére (A9-0039/2020),

A. mivel bevételi és kiadási kimutatása[15] szerint az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (az ügynökség) 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges költségvetése 11 473 788 EUR volt, ami 2017-hez képest 2,67%-os növekedést jelent; mivel az ügynökség költségvetése főként az uniós költségvetésből származik[16];

B. mivel a Számvevőszék az ügynökség 2018. évi pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról készített jelentésében (a számvevőszéki jelentés) megállapítja, hogy kellő mértékben megbizonyosodott az ügynökség éves beszámolójának megbízhatóságáról, valamint arról, hogy az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűek és szabályszerűek;

Költségvetés és pénzgazdálkodás

1. megelégedéssel nyugtázza, hogy a 2018. évi pénzügyi év során folytatott költségvetés-ellenőrzési erőfeszítések eredményeként a költségvetés végrehajtási aránya 99,98%-os szintet ért el, ami 2017-hez képest 0,01%-os csökkenést jelent; megjegyzi továbbá, hogy a kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 88,56% volt, ami a 2017. évhez képest 0,37%-os enyhe növekedést jelent;

Teljesítmény

2. tudomásul veszi, hogy az ügynökség alkalmaz bizonyos fő teljesítménymutatókat az ügynökség tevékenységei révén elért hozzáadott érték mérésére, valamint költségvetési gazdálkodásának javítása érdekében, az operatív célok elérésének értékelésére inkább minőségi mutatókat, az igazgatási célokra vonatkozóan pedig inkább mennyiségi mutatókat használva; megjegyzi, hogy az érdekelt felek elvárásainak való jobb megfelelés érdekében az ügynökség javítja jelentéstételi csomagját azáltal, hogy a tevékenysége hatásának hatékonyabb mérésére alkalmas módon alakítja ki a minőségi és mennyiségi fő teljesítménymutatóit;

3. felszólítja az ügynökséget, hogy fokozza az 5G biztonsági sebezhetőségeinek kezelésére, valamint a létező műszaki megoldások iparági átvételének biztosítása érdekében a témával kapcsolatos információknak a lehető legszélesebb körben történő terjesztésére irányuló fellépését;

4. sajnálja, hogy az ügynökség 2013 és 2016 közötti teljesítményének külső értékelése tárgyában a Bizottság megbízásából 2017-ben készült tanulmányt követően nem készült hivatalos intézkedési terv; megjegyzi azonban, hogy a vonatkozó ajánlásokat végrehajtották, és a Belső Ellenőrzési Szolgálat által végzett belső ellenőrzés egymást átfedő ajánlásokat fogalmazott meg, amelyekre vonatkozóan hivatalos korrekciós cselekvési tervet fogadtak el;

5. ösztönzi az ügynökséget, hogy folytassa szolgáltatásai digitalizálását;

6. felszólítja a Bizottságot, hogy készítsen megvalósíthatósági tanulmányt a szaloniki székhelyű Cedefoppal való közös szinergiák létrehozásának lehetőségéről; felszólítja a Bizottságot mindkét lehetőség értékelésére, nevezetesen az ügynökség áthelyezése a Cedefop székhelyére, Szalonikibe, valamint az ügynökség székhelyének áthelyezése annak irakliói székhelyére; megjegyzi, hogy az ügynökség áthelyezése a Cedefop székhelyére azzal járna, hogy megosztják az adminisztrációs és támogatási szolgáltatásokat, a közös helyiségek kezelését, valamint az IKT-, a távközlési és az internetes infrastruktúrákat, ily módon igen jelentős összegeket takarítva meg, amelyeket mindkét ügynökség pótlólagos finanszírozására lehetne fordítani;

Személyzeti politika

7. aggodalommal állapítja meg, hogy 2018. december 31-én a létszámterv végrehajtása mindössze 93,62%-os szintet ért el: az uniós költségvetés értelmében engedélyezett 47 ideiglenes alkalmazottból (szemben a 2017. évi 48 engedélyezett álláshellyel) 44 kinevezett ideiglenes alkalmazott dolgozott; megállapítja, hogy ezen felül 27 szerződéses alkalmazott és három kirendelt nemzeti szakértő is dolgozott az ügynökségnél 2018-ban;

8. megjegyzi, hogy az ügynökség 2015-ben azt tervezte, hogy az igazgatásában részt vevő személyzetet Athénba helyezi át, az 526/2013/EU rendelet[17] azonban előírja, hogy az ilyen alkalmazottaknak Iráklióban kell tartózkodniuk, és hogy a költségek valószínűleg tovább csökkennének, ha a személyzet valamennyi tagját egy helyen központosítanák; megjegyzi, hogy jelenleg csak hét munkavállaló dolgozik az iráklioni létesítményben; megjegyzi, hogy az ügynökség a jelenlegi székhely-megállapodással és a létesítményekben kidolgozott programokkal összhangban tovább fogja vizsgálni a létesítmények relevanciáját;

9. aggodalommal jegyzi meg, hogy az ügynökség számára nehéz megfelelő szakképzett személyzetet toborozni, vonzani és megtartani, főképpen a felajánlott munkahelyek jellege miatt – szerződéses alkalmazotti helyek –, valamint az ügynökség görögországi alkalmazottainak fizetésére érvényes, alacsony korrekciós együttható miatt; elégedetten állapítja meg azonban, hogy az ügynökség számos szociális intézkedést hajtott végre vonzerejének növelése érdekében;

10. megjegyzi, hogy az ügynökség nem rendelkezik az összes üres álláshely valamennyi uniós nyelven – az EPSO előírásainak megfelelő módon – történő meghirdetéséhez szükséges előirányzatokkal; megjegyzi azonban, hogy az ügynökség a többi decentralizált uniós ügynökséghez hasonlóan álláshirdetéseket tesz közzé számos weboldalon és kiadványokban Unió-szerte, valamint az uniós ügynökségek hálózatának honlapján is;

11. megjegyzi, hogy az új munkavállalóknak történő átadás folyamatát jelenleg felülvizsgálják annak érdekében, hogy az ismeretek a jövőben jobban eljussanak az új munkavállalókhoz, és hogy e folyamatot az érzékeny álláshelyekre vonatkozó politika részének tekintik; felszólítja az ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a felülvizsgálat befejezését követően;

12. aggodalommal állapítja meg, hogy a felső vezetők (8 férfi és 2 nő) és az igazgatótanács (25 férfi és 5 nő) esetében 2018-ban nem valósult meg a nemek közötti egyensúly;

Az összeférhetetlenség megelőzése és kezelése, valamint az átláthatóság

13. tudomásul veszi az ügynökségnek az átláthatósággal, valamint az összeférhetetlenség megelőzésével és kezelésével kapcsolatos meglévő intézkedéseit és az azok biztosítására irányuló folyamatos erőfeszítéseit, és megjegyzi, hogy az igazgatótanács tagjainak önéletrajzát és összeférhetetlenségi nyilatkozatát közzétették az ügynökség honlapján; emlékeztet arra, hogy az ügynökség nem teszi közzé honlapján a felső vezetés tagjainak összeférhetetlenségi nyilatkozatát; ismét felszólítja az ügynökséget, hogy az igazgatótanács valamennyi tagjának önéletrajzát és a felső vezetés valamennyi tagjának összeférhetetlenségi nyilatkozatát tegye közzé, és számoljon be a mentesítésért felelős hatóságnak az e tekintetben hozott intézkedésekről;

Belsőkontroll-rendszerek

14.  aggodalommal jegyzi meg a Számvevőszék jelentése alapján, hogy az ügynökség nem rendelkezik a bizalmi tisztségekre vonatkozó politikával, amely meghatározná és naprakészen tartaná a bizalmas információkkal dolgozó álláshelyek jegyzékét, és megfelelő intézkedéseket írna elő az egyéni érdekérvényesítés kockázatának csökkentésére; felszólítja az ügynökséget, hogy haladéktalanul fogadjon el és hajtson végre ilyen politikát;

15. megjegyzi, hogy a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata „Az érdekeltek bevonása a célkitűzések megvalósításába az ENISA-nál” címmel ellenőrzési jelentést adott ki 2018-ban, és az ügynökség ennek megfelelő cselekvési tervet készít néhány lehetséges javításra szoruló terület kezelésére;

Egyéb megjegyzések

16. megjegyzi, hogy az Egyesült Királyság EU-ból való kilépéssel kapcsolatos döntése igen korlátozott hatást gyakorol az ügynökség tevékenységére és igazgatására; megjegyzi azonban, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépésével kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében az ügynökség felülvizsgálta belső eljárásait, és e kockázatok egyikét sem ítéli kritikusnak, csupán igen alacsonynak;

17. sajnálja, hogy az ügynökség még nem fogadott el a környezetbarát munkahely biztosítására irányuló hivatalos stratégiát; felszólítja az ügynökséget, hogy ezt sürgősen tegye meg;

18. felszólítja az ügynökséget, hogy összpontosítson kutatási eredményeinek a nyilvánosság körében történő terjesztésére, és a közösségi médián és más médiaorgánumokon keresztül szólítsa meg a nyilvánosságot;

o

o  o

19. a mentesítő határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2020. március ...-i állásfoglalására[18].

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

19.2.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Peter Pollák, József Szájer

 


 

 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

ID

Jean-François Jalkh

NI

Sabrina Pignedoli

PPE

Lefteris Christoforou, Monika Hohlmeier, David Lega, Peter Pollák, József Szájer, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský

RENEW

Olivier Chastel, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

S&D

Caterina Chinnici, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Lara Wolters

VERTS/ALE

Daniel Freund, Mikuláš Peksa, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Matteo Adinolfi, Joachim Kuhs

 

0

0

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] HL C 417., 2019.12.11., 1. o.

[2] HL C 417., 2019.11.12., 34. o.

[3] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[4] HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

[5] HL L 165., 2013.6.18, 41. o.

[6] HL L 151., 2019.6.7, 15. o.

[7] HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

[8] HL C 417., 2019.12.11., 1. o.

[9] HL C 417., 2019.12.11., 34. o.

[10] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

[11] HL L 193., 2018.7.30, 1. o.

[12] HL L 165., 2013.6.18, 41. o.

[13] HL L 151., 2019.6.7, 15. o.

[14] HL L 328., 2013.12.7., 42. o.

[15] HL C 120/42., 2019.3.29., 207. o.

[16] HL C 120/42., 2019.3.29., 206. o.

[17]  Az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. május 21-i 526/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).

[18] E napon elfogadott szövegek, P8_TA(2020)0000.

Utolsó frissítés: 2020. május 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat