Proċedura : 2019/2055(DEC)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0069/2020

Testi mressqa :

A9-0069/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0114

<Date>{03/03/2020}3.3.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0069/2020</NoDocSe>
PDF 669kWORD 251k

<TitreType>RAPPORT</TitreType>

<Titre>dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>


<Commission>{CONT}Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit</Commission>

Rapporteur: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 3. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 4. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 5. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 6. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 7. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 8. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 9. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AGRIKOLTURA U L-IŻVILUPP RURALI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-KULTURA U L-EDUKAZZJONI
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAL-LIBERTAJIET ĊIVILI, IL-ĠUSTIZZJA U L-INTERN
 OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAD-DRITTIJIET TAN-NISA U L-UGWALJANZA BEJN IS-SESSI
 INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI FIL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

1. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[1],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[2],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2018 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2019)0299),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-18 ta' Diċembru 2019 dwar l-istat tad-dritt f'Malta wara r-rivelazzjonijiet reċenti rigward il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia[3],

 wara li kkunsidra r-Rapport Speċjali 15/2019 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni - Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal,

 wara li kkunsidra d-dokument ta' ħidma dwar "[I]r-Rapport Speċjali 15/2019 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri: Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni - Iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal" li ħareġ il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament,

 wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Jannar 2020 dwar is-seduti ta' smigħ li għaddejjin bħalissa skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE fir-rigward tal-Polonja u l-Ungerija[4],

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet[5], u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[6] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05760/1/2020 – C9-0018/2015),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[7], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[8], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[9];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mar-riżoluzzjoni li hija parti integrali minnha, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


 

2. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2018

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[10],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[11],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2018[12],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija[13],

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[14] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (057622020 – C9-0019/2015),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[15], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[16], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[17], u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[18], u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/776/UE tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura u li tħassar id-Deċiżjoni 2009/336/KE[19],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenżija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[20];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


 

3. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2018

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[21],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[22],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2018[23],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija[24],

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[25] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2018),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[26], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[27], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[28], u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[29], u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/771/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji u li tħassar id-Deċiżjonijiet 2004/20/KE u 2007/372/KE[30],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[31];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


 

4. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2018

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[32],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[33],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2018[34],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija[35],

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[36] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[37], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[38], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[39], u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[40], u b'mod partikolari l-Artikolu 66(3), l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2013/770/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/858/KE[41],

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni 2014/927/UE tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2013/770/UE sabiex "L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel" tiġi ttrasformata f'"L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel"[42],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[43];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, id-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


 

5. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[44],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[45],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018[46],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija[47],

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[48] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[49], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[50], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[51], u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[52], u b'mod partikolari l-Artikolu 66(3), l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/779/UE tas-17 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/37/KE[53],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[54];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


 

6. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[55],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[56],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018[57],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija[58],

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[59] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[60], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[61], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[62], u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[63], u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/778/UE tat-13 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2008/46/KE[64],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[65];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


 

7. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2018

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[66],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[67],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali finali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2018[68],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-kontijiet annwali tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposta tal-Aġenzija[69],

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[70] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-aġenziji eżekuttivi għall-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05762/2020 – C9-0019/2015),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[71], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[72], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[73], u b'mod partikolari l-Artikolu 14(3) tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1653/2004 tal-21 ta' Settembru 2004 dwar regolament finanzjarju standard tal-aġenziji eżekuttivi skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[74], u b'mod partikolari l-Artikolu 66, l-ewwel u t-tieni subparagrafi, tiegħu,

 wara li kkunsidra d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/801/UE tat-23 ta' Diċembru 2013 li tistabbilixxi l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks u li tħassar id-Deċiżjoni 2007/60/KE kif emendata bid-Deċiżjoni 2008/593/KE[75],

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 17(1) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni għandha timplimenta l-baġit u tiġġestixxi l-programmi, u billi, b'applikazzjoni tal-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, din għandha timplimenta l-baġit f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, taħt ir-responsabbiltà tagħha stess, b'konsiderazzjoni tal-prinċipji ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

1. Jagħti l-kwittanza lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[76];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni, flimkien mad-deċiżjoni dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni li hija parti integrali minn dawn id-deċiżjonijiet, lid-Direttur tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Qorti tal-Awdituri, u biex jiżgura li jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


 

8. PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-għeluq tal-kontijiet għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018[77],

 wara li kkunsidra l-kontijiet annwali konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018 (COM(2019)0316 – C9-0050/2019)[78],

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kummissjoni dwar is-segwitu għall-kwittanza għas-sena finanzjarja 2017 (COM(2019)0334),

 wara li kkunsidra r-Rapport Annwali tal-2018 tal-Kummissjoni dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni tal-Baġit tal-UE (COM(2019)0299),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kummissjoni lill-awtorità ta' kwittanza dwar l-awditi interni mwettqa fl-2018 (COM(2019)0350) u d-dokument ta' ħidma tas-servizzi tal-Kummissjoni li jakkumpanjah (SWD(2019)0300),

 wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, flimkien mar-risposti tal-istituzzjonijiet[79], u r-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri,

 wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni[80] dwar l-affidabbiltà tal-kontijiet u l-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet ta' bażi, ipprovduta mill-Qorti tal-Awdituri għas-sena finanzjarja 2018 skont l-Artikolu 287 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-18 ta' Frar 2020 dwar il-kwittanza li għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018 (05760/2020 – C9-0018/2015),

 wara li kkunsidra l-Artikoli 317, 318 u 319 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002[81], u b'mod partikolari l-Artikoli 62, 164, 165 u 166 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012[82], u b'mod partikolari l-Artikoli 69, 260, 261 u 262 tiegħu,

 wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 58/2003 tad-19 ta' Diċembru 2002 li jfassal l-istatut għall-aġenziji eżekuttivi li jridu jiġu fdati b'ċerti kompiti fil-ġestjoni tal-programmi tal-Komunità[83], u b'mod partikolari l-Artikolu 14(2) u (3) tiegħu,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

1. Japprova l-għeluq tal-kontijiet tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018;

2. Jippreżenta l-kummenti tiegħu fir-riżoluzzjoni li hija parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi, kif ukoll fir-riżoluzzjoni tiegħu ta' ... dwar ir-rapporti speċjali tal-Qorti tal-Awdituri fil-kuntest tal-kwittanza lill-Kummissjoni għas-sena finanzjarja 2018[84];

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din id-deċiżjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, lill-Qorti tal-Awdituri u lill-Bank Ewropew tal-Investiment, kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali u lill-istituzzjonijiet tal-awditjar nazzjonali u reġjonali tal-Istati Membri, u biex jiżgura li tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea (serje L).

 


9. MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

li tinkludi l-kummenti li jagħmlu parti integrali mid-deċiżjonijiet dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

(2019/2055(DEC))

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra d-deċiżjoni tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni,

 wara li kkunsidra d-deċiżjonijiet tiegħu dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġits tal-aġenziji eżekuttivi għas-sena finanzjarja 2018,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 99 u l-Anness V tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin, tal-Kumitat għall-Iżvilupp; tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali; tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel; tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu; tal-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali; tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali; tal-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni; tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern u għall-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi;

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit (A9-0069/2020),

A. billi l-infiq tal-UE huwa strument sinifikanti biex jintlaħqu l-objettivi ta' politika, u bħala medja jirrappreżenta 1,9 % tal-infiq tal-amministrazzjonijiet pubbliċi tal-Istati Membri;

B. billi, meta jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni, il-Parlament jivverifika jekk il-fondi jkunux intużaw b'mod korrett jew le, u jekk l-objettivi ta' politika jkunux intlaħqu jew le;

Prijoritajiet politiċi

1. Jenfasizza li kull meta l-Kummissjoni flimkien mal-Istati Membri timplimenta l-baġit tal-Unjoni, u jkun xi jkun il-metodu ta' implimentazzjoni użat - ġestjoni kondiviża, diretta jew indiretta - ir-rispett tal-istat tad-dritt huwa wieħed mill-prekondizzjonijiet l-aktar essenzjali biex jikkonformaw mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba, stabbiliti fl-Artikolu 317 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE); l-atturi kollha għandhom jagħmlu ħilithom biex jużaw il-fondi bl-aktar mod trasparenti, effettiv u effiċjenti; jinsab imħasseb dwar it-telf finanzjarju kkawżat minn nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt f'għadd ta' Stati Membri u jsostni li l-Unjoni għandha tkun kapaċi timponi miżuri xierqa li jinkludu s-sospensjoni, it-tnaqqis u r-restrizzjoni tal-aċċess għall-finanzjament tal-Unjoni f'każijiet bħal dawn; jilqa' għalhekk il-proposta għal regolament dwar il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f'każ ta' nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri u jitlob li din il-proposta tiġi adottata bħala prijorità;

 

2. Jisħaq li, fil-kuntest ta' riżorsi finanzjarji skarsi fil-baġit tal-Unjoni li għandhom jappoġġaw il-prijoritajiet u r-responsabbiltajiet tal-Unjoni, il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni hija ta' importanza kbira u li l-aktar sforzi b'saħħithom huma meħtieġa fil-livelli kollha sabiex jimpedixxu l-frodi, il-korruzzjoni u l-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni, u jiġġielduhom;

jissottolinja li l-ħolqien tal-UPPE huwa sinjal ta' żvilupp fundamentali fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni; jikkritika l-fatt li m'hemmx biżżejjed finanzjament u persunal tal-UPPE matul il-fażi ta' żvilupp u jikkritika s-sottovalutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-Uffiċċju mill-Kummissjoni;

jenfasizza li l-UPPE għandu jipproċessa sa 3 000 każ kull sena; jenfasizza li l-UPPE jeħtieġ mill-inqas 76 post tax-xogħol addizzjonali u EUR 8 miljun jekk għandu jsir kompletament operattiv, kif previst, sa tmiem l-2020; iħeġġeġ bil-qawwa lill-Kummissjoni tippreżenta abbozz ta' baġit emendatorju; itenni li l-Parlament assolutament jopponi t-tnaqqis ta' 45 post mill-persunal tal-OLAF;

3. Ifakkar li l-Artikolu 61 tar-Regolament Finanzjarju, li daħal fis-seħħ fit-2 ta' Awwissu 2018, wessa' d-definizzjoni ta' kunflitti ta' interessi; jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-"Gwardjan tat-Trattati", tiġġieled kull forma ta' kunflitt ta' interessi u tevalwa fuq bażi regolari l-miżuri preventivi meħuda mill-Istati Membri biex jevitawhom; jistieden lill-Kummissjoni tipproponi linji gwida komuni sabiex jiġu evitati l-kunflitti ta' interess li jaffettwaw lill-politiċi ta' profil għoli; iħeġġeġ lill-Kunsill jadotta standards etiċi komuni dwar il-kwistjonijiet kollha relatati mal-kunflitti ta' interess u joħloq fehim komuni fl-Istati Membri kollha; jissottolinja li, minħabba l-problemi mifruxa ta' kunflitt ta' interessi fid-distribuzzjoni tal-fondi agrikoli tal-Unjoni, mhuwiex mixtieq li l-membri tal-Kunsill Ewropew, il-ministri tal-agrikoltura, il-funzjonarji, jew il-membri tal-familja tagħhom, jieħdu deċiżjonijiet dwar l-appoġġ għall-introjtu;

4. Jilqa' l-intenzjoni tal-Qorti tal-Awdituri (il-"Qorti") li timxi lejn metodoloġija ta' attestazzjoni li permezz tagħha l-Qorti tiġbor evidenza li tkun suffiċjenti u xierqa biex tasal għal konklużjoni dwar l-aċċertament espress mill-entità responsabbli; ifakkar fis-sejba tal-Qorti li l-kwalità u l-affidabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali jeħtieġ li jitjiebu malajr u li l-metodoloġija ta' attestazzjoni għandha tqis dawn il-fatti; jirrakkomanda li l-Qorti tikkomplementa l-kontrolli aleatorji tagħha b'approċċ ibbażat fuq ir-riskju sabiex ir-rapporti tagħha dwar ir-rati ta' żball jagħtu aktar attenzjoni lil oqsma fejn x'aktarx ikun hemm problemi;

5. Jistieden lill-Kummissjoni, għaldaqstant, taħdem mill-qrib mal-Istati Membri sabiex tiggarantixxi data komprensiva, preċiża u affidabbli mingħajr ma tinsa l-għan ta' implimentazzjoni sħiħa tal-Iskema ta' Awditjar Uniku; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jintużaw metodoloġija trasparenti u terminoloġija konsistenti u tissimplifika r-rappurtar tagħha, speċjalment, fir-rigward tar-rati ta' żball sabiex jiġu evitati l-konfużjoni u n-nuqqas ta' trasparenza;

6. Jinnota li l-kejl ta' dak li nkiseb permezz tal-prijoritajiet, tal-politiki u tal-programmi tal-Unjoni jippreżenta sfida; jinnota, madankollu, li l-monitoraġġ effettiv tal-prestazzjoni huwa essenzjali sabiex tkun tista' tinftiehem is-sitwazzjoni, jiġu identifikati kwistjonijiet emerġenti, u jittieħdu azzjonijiet korrettivi meta l-objettivi ma jintlaħqux jew fejn l-eżiti ta' politika waħda tal-Unjoni jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-kisba tal-għanijiet stabbiliti ta' politika oħra;

 7. Jistieden lill-Kummissjoni:

- ittejjeb l-allinjament bejn l-objettivi ġenerali ta' livell għoli, u l-objettivi u l-programmi ta' politika speċifiċi;

- tiddefinixxi indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni aktar b'saħħithom li jirriflettu l-impatt u l-kisbiet tal-programmi u l-politiki ta' nfiq tal-Unjoni aktar milli l-prestazzjoni tal-awtoritajiet li jimplimentawhom;

- tuża informazzjoni aġġornata dwar il-prestazzjoni sabiex l-objettivi u l-indikaturi jkunu jistgħu jiġu adattati f'waqthom;

- tpoġġi aktar enfasi fuq ir-riżultati u l-valur miżjud tal-finanzjament tal-Unjoni li jmur lil hinn minn sempliċi outputs;

8. Jilqa' l-intenzjoni espressa mill-Qorti li tipprovdi lill-awtoritajiet ta' kwittanza valutazzjoni li tkopri kemm id-dimensjonijiet tal-konformità kif ukoll tal-prestazzjoni, għal kull politika tal-Unjoni, skont l-intestaturi baġitarji kapitolu b'kapitolu fir-rapport annwali tagħha;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Qorti jaċċelleraw il-proċess ta' kwittanza għal N+1;

10. Jafferma mill-ġdid il-ħtieġa ċara għal aktar kooperazzjoni bejn is-servizzi doganali fl-Istati Membri sabiex tiġi evitata l-ħsara għall-baġits tal-Unjoni u dawk nazzjonali; b'mod partikolari fir-rigward ta' telf tal-VAT, kummerċ elettroniku u prodotti foloz;

11. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tirrieżamina, flimkien mal-Istati Membri, kif id-dazji doganali jistgħu jinġabru b'mod aktar effettiv u kwalunkwe ammont li l-ħlas tiegħu ġie evitat b'mod frodulenti jista' jiġi rkuprat; kif ukoll tikkunsidra t-titjib li jista' jsir fl-irkupru tad-dħul doganali;

12. Jinsab imħasseb dwar ir-riskju ta' sottovalutazzjoni ta' provvisti ta' oġġetti tal-kummerċ elettroniku li ġejjin mill-pajjiżi terzi u jistieden lill-Kummissjoni twettaq biżżejjed attivitajiet ta' kontroll u ta' sorveljanza fl-Istati Membri biex tiżgura kooperazzjoni aħjar;

13. Jinnota li t-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea wriet tendenza pożittiva fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri f'dawn l-aħħar snin;

14. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti aktar attenzjoni għad-distribuzzjoni ġeografika tal-fondi ta' riċerka bil-ħsieb li tikkontribwixxi għat-tixrid tar-riċerka fl-ogħla livell ta' eċċellenza fl-Unjoni kollha u għall-ħolqien ta' kundizzjonijiet ekwi għat-tkabbir u l-impjiegi; jissuġġerixxi li l-fondi strutturali għandhom jintużaw aktar biex jiġu promossi l-innovazzjoni u l-eċċellenza; jisħaq li l-Programmi Qafas iridu jiffinanzjaw l-istadji kollha tar-riċerka u l-innovazzjoni; jirrimarka li għalkemm il-proġetti ta' riċerka fundamentali spiss iwasslu għal riżultati tanġibbli fuq medda itwal ta' żmien biss, huma indispensabbli biex tiġi żgurata l-eċċellenza tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni kif ukoll biex jiġu attirati l-aqwa xjentisti; jinnota bi tħassib li l-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni titqiegħed f'riskju minn xi pajjiżi terzi li jipparteċipaw fi proġetti ta' riċerka konġunta;

15. Itenni t-tħassib tiegħu dwar il-livell għoli ta' impenji pendenti l-aktar minħabba l-bidu tard tal-finanzjament tal-proġetti u l-programmi tal-perspettiva finanzjarja 2014-2020 u minħabba l-implimentazzjoni bil-mod tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej; jistieden lill-Istati Membri rispettivi jħaffu t-twettiq tal-programmi tal-politika ta' koeżjoni u l-pagamenti relatati, mingħajr ma jtaffu l-kontrolli meħtieġa, filwaqt li jżidu t-trasparenza għall-applikanti u jnaqqsu l-kumplessità bil-ħsieb li jitnaqqas it-tul tal-perjodu ta' implimentazzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tipproponi li tmur lura għar-regola n+2; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni mill-Istati Membri fil-każ ta' sottoimplimentazzjoni u rati baxxi ta' assorbiment;

16. Jiġbed l-attenzjoni għall-importanza kruċjali tal-politika ta' koeżjoni u l-FSIE fit-tnaqqis tad-differenzi bejn l-Istati Membri u r-reġjuni, fil-promozzjoni tat-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, u għalhekk fit-titjib tal-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej;

17. Jistieden lill-Kummissjoni żżid l-appoġġ tekniku (sessjonijiet ta' taħriġ, komunikazzjoni eċċ.) ma' awtoritajiet nazzjonali, reġjonali jew lokali sabiex tikseb rati aħjar ta' assorbiment;

18. Jinnota li, skont id-dritt tal-Unjoni, il-benefiċjarji intitolati għal pagamenti diretti tal-PAK huma dawk li jaħdmu l-art; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li jiġu adottati regoli bil-għan li tiġi evitata sitwazzjoni li fiha s-sussidji tal-Unjoni jitqassmu lid-destinatarji li akkwistaw l-art inkwistjoni b'mezzi illegali jew frawdolenti, kif ġie osservat f'xi Stati Membri; jissottolinja, filwaqt li jqis każijiet bħal dawk irrapportati mill-OLAF fis-Slovakkja u fl-Italja li l-Kummissjoni għandha toħroġ bi proposti li jindikaw biċ-ċar li l-kuntratti ta' kera jew ta' sjieda ta' art huma bbażati fuq l-istat tad-dritt u li l-leġiżlazzjoni nazzjonali dwar id-drittijiet tal-ħaddiema, inklużi d-drittijiet li jirrigwardaw l-introjtu tal-ħaddiema tal-farms qed jiġu segwiti; jitlob lill-Kummissjoni biex, f'kooperazzjoni mal-aġenziji nazzjonali, toħroġ format standardizzat u aċċessibbli għall-pubbliku (li jirrispetta d-deċiżjoni rilevanti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja) li jiżvela l-benefiċjarji finali tal-PAK;

19. Jinsab ferm imħasseb dwar investigazzjonijiet reċenti mill-awtoritajiet Taljani li żvelaw frodi b'valur ta' EUR 5,5 miljun u diversi strutturi tal-mafja li jużaw ħażin is-sussidji agrikoli tal-Unjoni għall-iskopijiet kriminali tagħhom, u li huma ta' theddida għal bdiewa onesti li jipparteċipaw fl-irkanti ta' art li tkun proprjetà tal-istat, u li jinjoraw il-liġi tax-xogħol nazzjonali; jemmen li l-interessi finanzjarji tal-UE u flus il-kontribwenti fl-UE jirriskjaw li jiddgħajfu kawża tal-kriminalità organizzata u jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri meħtieġa biex timpedixxi lin-netwerks kriminali milli jiksbu flejjes tal-UE; jissottolinja l-ħtieġa għal skambju aħjar ta' informazzjoni fil-livell nazzjonali, kif ukoll bejn il-livelli nazzjonali u tal-Unjoni, sabiex jiġu identifikati malajr l-organizzazzjonijiet kriminali li qed jippruvaw jagħmlu profitti illegali; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ is-sistemi ta' kontroll sabiex jiġi evitat li tali sitwazzjoni tirrepeti ruħha; jitlob li l-Kummissjoni żżomm lill-awtorità ta' kwittanza infurmata dwar kwalunkwe żvilupp ġdid;

20. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi bilanċ aħjar bejn il-ġeneru u approċċ ta' bbaġitjar reattiv għal kwistjonijiet ta' ġeneru fil-fondi allokati;

21. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni taħdem favur id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tagħha;

22. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem favur s-simplifikazzjoni amministrattiva sabiex tattira strutturi żgħar bħall-SMEs biex jipparteċipaw fil-programmi tal-UE u fl-akkwisti pubbliċi;

23. Jinsisti li l-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu ta' lment speċifiku fil-livell tal-Unjoni biex jappoġġa lill-bdiewa jew lill-benefiċjarji li jħabbtu wiċċhom, pereżempju, ma' prattiki ħżiena ta' ħtif tal-art, imġiba ħażina tal-awtoritajiet nazzjonali, pressjoni minn strutturi kriminali jew minn kriminalità organizzata, jew persuni li huma soġġetti għal xogħol furzat jew ta' skjavitù, li jagħtihom l-opportunità li jressqu malajr ilment mal-Kummissjoni, u li l-Kummissjoni għandha tivverifika b'urġenza;

24. Jinnota b'dispjaċir il-konċentrazzjoni tal-maġġoranza tal-pagamenti diretti tal-PAK f'idejn ftit destinatarji f'xi Stati Membri; ma japprovax bil-qawwa l-ħolqien u t-twaqqif ta' strutturi oligarkiċi f'xi Stati Membri; jinsab ferm imħasseb li membri ta' dawn l-istrutturi oligarkiċi jieħdu fondi tal-Unjoni partikolarment fil-qasam tal-agrikoltura u l-koeżjoni biex isaħħu l-pożizzjoni ta' setgħa tagħhom; huwa tal-fehma li l-fondi tal-Unjoni għandhom, minflok, ikunu ta' benefiċċju għall-parti l-kbira taċ-ċittadini tal-UE;

25. Jinsab imħasseb ħafna bir-rapporti ta' dan l-aħħar dwar il-fondi agrikoli li allegatament qed ikunu ta' benefiċċju għall-istrutturi oligarkiċi; itenni li dan jirrappreżenta inġustizzja gravi lejn il-kontribwenti tal-UE u partikolarment lejn il-bdiewa żgħar u l-komunitajiet rurali; jistieden lill-Kummissjoni tressaq proposta li timmodifika r-regoli tal-PAK u tal-koeżjoni sabiex issir allokazzjoni aktar ġusta tal-fondi tal-Unjoni u b'hekk tevita distribuzzjoni distorta fejn minoranza żgħira ta' benefiċjarji (kemm persuni fiżiċi kif ukoll ġuridiċi) tirċievi maġġoranza vasta ta' sussidji tal-Unjoni fiż-żewġ oqsma; iqis li huwa meħtieġ li jinbidlu r-regoli tal-QFP biex tiġi evitata sitwazzjoni li fiha persuna fiżika waħda li tkun proprjetarja ta' diversi kumpaniji jkollha l-possibbiltà li tirċievi sussidji tal-Unjoni fil-PAK u koeżjoni li tammonta għal mijiet ta' miljuni matul QFP wieħed;

26. Josserva r-rekwiżiti fil-qasam tat-trasparenza għall-Politika ta' Koeżjoni u għall-Politika Agrikola Komuni, li jobbligaw lill-awtoritajiet responsabbli tal-Istati Membri, skont ir-regoli tal-ġestjoni kondiviża, iżommu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku lista tal-benefiċjarji finali; jistieden lill-Istati Membri jippubblikaw tali data b'mod uniformi u jiżguraw l-interoperabbiltà tal-informazzjoni; jistieden lill-Kummissjoni tiġbor u taggrega d-data u tippubblika l-listi tal-akbar 50 benefiċjarju minn kull fond f'kull Stat Membru kif ukoll tal-akbar 50 benefiċjarju tal-PAK u tal-politika ta' koeżjoni (persuni fiżiċi u ġuridiċi) mill-Istati Membri kollha biex ikollha stampa ġenerali preċiża tat-tqassim tas-sussidji tal-UE;

27. Jistieden lill-Kummissjoni, fl-aċċettazzjoni sħiħa tal-prinċipju tal-ġestjoni kondiviża:

- tistabbilixxi sistemi ta' informazzjoni uniformi u standardizzati għall-Istati Membri biex jirrapportaw l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji finali tal-fondi tal-Unjoni fil-qasam tal-agrikoltura u tal-koeżjoni; tenfasizza li l-informazzjoni dwar il-benefiċjarji finali għandha tinkludi speċifikazzjoni dwar is-sidien ta' kumpaniji benefiċjarji (persuni fiżiċi u ġuridiċi);

- tipproponi regolament għall-ħolqien ta' sistema informatika li tippermetti rapportar uniformi u standardizzat f'ħin reali min-naħa tal-awtoritajiet tal-Istati Membri li tiżgura l-interoperabbiltà mas-sistemi użati fl-Istati Membri, bil-għan li tkun garantita kooperazzjoni u trasparenza aħjar bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u tkompli titjieb ir-responsabbiltà għall-pagamenti, u, b'mod partikolari, jingħata kontribut għall-identifikazzjoni ta' żbalji sistemiċi u użu ħażin mill-istadji inizjali;

- tassisti lill-Istati Membri biex jadattaw is-sistemi informatiċi tal-Istati Membri għal sistema ta' rapportar ġdida, jew biex jiżviluppawha;

- tagħmel monitoraġġ tal-kwalità u tal-kompletezza tad-data fornuta mill-Istati Membri;

- tiżgura aktar effikaċja, tempestività u anqas piż burokratiku bl-għajnuna tas-sistemi diġitalizzati moderni;

28. Jirrikonoxxi li l-ħolqien u l-istabbiliment ta' sistema informatika bħal din se jieħdu l-ħin biex isiru; jirrikonoxxi b'mod sħiħ li l-għoti ta' informazzjoni dwar il-benefiċjarji f'reġim ta' ġestjoni kondiviża huwa r-responsabbiltà tal-Istati Membri; jitlob, fl-istess ħin, skambju aktar rapidu u aktar trasparenti ta' informazzjoni u data relatati mas-sussidji tal-UE fil-qasam tal-Koeżjoni u tal-PAK; jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-awtorità ta' kwittanza lista tal-akbar 50 destinatarju individwali (persuni fiżiċi bħala sidien benefiċjarji ta' kumpanija jew ta' bosta kumpaniji) għal kull Stat Membru kif ukoll lista tal-akbar 50 destinatarju (persuni fiżiċi u persuni ġuridiċi kif ukoll persuni fiżiċi bħala sidien ta' bosta kumpaniji) tas-sussidji tal-UE aggregati fl-Istati Membri kollha kemm huma; jitlob lill-Kummissjoni tforni din l-informazzjoni lill-awtorità ta' kwittanza fuq bażi annwali;

29. Jistieden lill-Kummissjoni tqis, fil-proposti tagħha dwar il-QFP u l-Patt Ekoloġiku Ewropew, il-konklużjonijiet kritiċi tal-Qorti dwar in-nuqqas ta' effiċjenza u effikaċja tal-ekoloġizzazzjoni tar-reġim tal-PAK;

30. Jinsab partikolarment imħasseb dwar l-informazzjoni allarmanti pprovduta mill-istampa u mill-NGOs dwar is-sitwazzjoni drammatika tal-migranti l-aktar vulnerabbli fil-hotspots, speċjalment, il-migranti tfal u r-rifuġjati nisa; jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri speċifiċi f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-Istati Membri sabiex jiġu evitati l-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni, l-abbuż u t-traffikar, filwaqt li jiġi żgurat li l-fondi tal-Unjoni jintużaw biex jiġu protetti d-drittijiet fundamentali;

31. Jenfasizza li l-użu dejjem akbar tal-istrumenti finanzjarji u tal-Fondi Fiduċjarji biex jitwettqu l-politiki tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi, id f'id mal-baġit tal-Unjoni, għandu r-riskju li jimmina l-livell tal-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza tal-azzjoni tal-Unjoni; jinsisti li l-Kummissjoni tiżgura li l-għoti tal-għajnuna esterna jkun suġġett għall-istat tad-dritt u għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi destinatarji; jisħaq, b'mod partikolari, fuq il-ħtieġa li jiġi garantit li l-ebda fond tal-Unjoni ma jappoġġja l-ebda forma ta' tħaddim furzat jew tat-tfal; jinsab imħasseb dwar ir-rapporti tal-istampa ta' dan l-aħħar li ġejjin mill-proġetti fl-Eritrea li fihom allegazzjonijiet; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tagħti segwitu malajr lil dawn l-allegazzjonijiet u tirrapporta lura lill-awtorità ta' kwittanza fil-mument opportun;

32. Jilqa' pożittivament ix-xogħol eċċellenti li għamlet il-Qorti li xogħolha u r-rapporti tagħha huma strument essenzjali għat-trasparenza u għall-governanza tajba Ewropea; jieħu nota tar-rakkomandazzjonijiet kollha fformulati mill-Qorti fir-rapporti speċjali tal-2018 u jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej jimplimentawhom malajr;

Id-dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni tal-Qorti

33. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Qorti kkonkludiet li l-kontijiet għall-2018 huma affidabbli, kif għamlet mill-2007 'l hawn, u li l-Qorti kkonkludiet li d-dħul kien ħieles minn kwalunkwe żball materjali fl-2018;

34. Jinnota b'sodisfazzjon li l-impenji li fuqhom huma bbażati l-kontijiet għas-sena li ntemmet fil-31 ta' Diċembru 2018 huma legali u regolari fl-aspetti materjali kollha;

35. Jilqa' t-tendenza pożittiva tar-rata tal-iżball l-aktar probabbli għall-pagamenti maħruġa mill-Qorti meta mqabbla mat-tendenza li kien hemm dawn l-aħħar snin minħabba li l-pagamenti fl-2018 huma milquta minn rata tal-iżball l-aktar probabbli ta' 2,6 %[85];

36. Jinnota li f'26 sena, fi tliet okkażjonijiet konsekuttivi, il-Qorti ħarġet opinjoni kwalifikata (pjuttost milli opinjoni negattiva) dwar il-legalità u r-regolarità tal-pagamenti li fuqhom huma bbażati l-kontijiet, u dan ifisser li fil-fehma tal-Qorti l-iżbalji materjali kienu limitati prinċipalment għan-nefqa bbażata fuq ir-rimborżi, li tirrappreżenta madwar nofs il-popolazzjoni awditjata;

37. Jiddispjaċih li, għas-26 sena konsekuttiva, il-pagamenti huma materjalment milquta minn żbalji minħabba l-fatt li s-sistemi ta' superviżjoni u ta' kontroll huma biss parzjalment effikaċi; jisħaq fuq il-fatt li l-Istati Membri kellhom biżżejjed informazzjoni disponibbli biex jipprevjenu, jaqbdu u jikkoreġu proporzjon sinifikanti ta' żbalji qabel ma ddikjaraw in-nefqa lill-Kummissjoni u li, kieku ntużat din l-informazzjoni, ir-rata ta' żball stmat kienet tkun konsiderevolment inqas; jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi l-istrumenti neċessarji biex tkompli ttejjeb il-qbid ta' żbalji min-naħa tal-awtoritajiet tal-Istati Membri;

38. Jinnota li, meta l-pagamenti jsiru fuq il-bażi tar-rimborż tal-kostijiet, il-Qorti tistima r-rata ta' żball għal 4,5 % (meta mqabbla ma' 3,7 % fl-2017 u 4,8 % fl-2016), filwaqt li r-rata ta' żball għall-pagamenti għad-drittijiet[86] kienet anqas mis-soll ta' materjalità ta' 2 %, esklużi ċerti skemi ta' żvilupp rurali; jiddispjaċih li, fil-każ tal-pagamenti għad-drittijiet, ir-rata ta' żball ma kinitx kwantifikata b'mod ċar;

39. Jindika li l-Qorti sabet l-ogħla livell ta' żball stmat għall-infiq fl-ambitu tas-subintestatura "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" (5,0 %), filwaqt li r-rata ta' żball materjali l-aktar baxxa għall-infiq fl-ambitu tas-subintestatura "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" kienet tikkorrispondi għas-soll ta' materjalità (2,0 %);

40. Jindika li, skont il-fehma tal-Qorti, in-nefqa għar-riċerka tibqa' qasam ta' riskju ogħla kif ukoll is-sors prinċipali ta' żbalji fl-ambitu tal-intestatura "Kompetittività";

41. Josserva li l-Qorti forniet fl-2018 rati ta' żball speċifiċi għal erba' (sub)intestaturi tal-QFP: "Kompetittività", "Koeżjoni", "Riżorsi naturali" u "Nefqa amministrattiva";

42. Jindika li, għall-2018, il-Qorti ppreżentat rata ta' żball għal kull qasam ta' politika iżda ma stmatx il-livelli ta' żball għall-oqsma tan-nefqa fl-ambitu tal-intestatura 3 "Sigurtà u ċittadinanza" u tal-intestatura 4 "Ewropa globali"; jitlob lill-Qorti tqis jekk l-awditu ta' kampjun rappreżentattiv taż-żewġ intestaturi jistax ikun utli għall-evalwazzjoni tat-tranżazzjonijiet finanzjarji; josserva, barra minn hekk, li l-Qorti ma ħarġitx rati ta' żball speċifiċi għal dak li għandu x'jaqsam mal-iżvilupp rurali u l-operazzjonijiet tas-suq tal-PAK, la ħarġet rati ta' żball individwali għall-Fond Soċjali Ewropew, la għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u lanqas għall-fond ta' koeżjoni; jissuġġerixxi lill-Qorti tikkunsidra l-possibbiltà li tirrevedi l-istrateġija ta' kampjunar tagħha biex tiżgura komparabbiltà aħjar minn sena għall-oħra;

43. Jiddispjaċih li l-Qorti ma stmatx il-livelli ta' żball għall-oqsma tan-nefqa fl-ambitu tal-intestatura 3 "Sigurtà u ċittadinanza" u tal-intestatura 4 "Ewropa globali"; iqis li, avolja ċ-ċifri f'dawn l-intestaturi huma relattivament baxxi, huma ta' importanza politika partikolari; jisħaq fuq il-fatt li l-awditjar ta' kampjun rappreżentattiv ta' dawn iż-żewġ intestaturi huwa essenzjali għall-finijiet ta' evalwazzjoni rigoruża u indipendenti tat-tranżazzjonijiet finanzjarji kif ukoll għall-finijiet ta' sorveljanza aħjar tal-użu tal-fondi tal-Unjoni min-naħa tal-Parlament Ewropew, u jistieden lill-Qorti tforni data dwar ir-rata ta' żball relatata mal-pagamenti fl-ambitu ta' dawn l-intestaturi fir-rapporti annwali tagħha li jmiss;

44. Jinnota li l-Qorti għamlet awditjar tat-tranżazzjonijiet għall-valur totali ta' EUR 120,6 biljun u li l-intestatura "Riżorsi naturali" tirrappreżenta l-ogħla perċentwal tal-popolazzjoni kumplessiva (48 %), filwaqt li l-piż tas-subintestatura 1b "Koeżjoni" huwa relattivament żgħir (madwar 20 %); josserva t-tqassim tal-popolazzjoni awditjata, fid-dawl tar-rata ta' żball ferm għolja għall-"Koeżjoni"; jissuġġerixxi lill-Qorti tqis kemm is-sehem tan-nefqa totali tal-UE kif ukoll l-iżball relatat mar-riskju meta tiddeċiedi dwar id-diviżjoni tas-sehem tal-awditjar li jmiss tal-popolazzjoni kumplessiva;

45. Jistagħġeb li l-Qorti ddeċidiet li r-riżorsi naturali għandhom jikkostitwixxu l-akbar sehem tal-popolazzjoni awditjata kumplessiva għall-awditjar finanzjarju u tal-konformità annwali tagħha, waqt li l-pagamenti diretti tal-PAK ma kinux suġġetti għal żbalji; josserva, madankollu, li fil-qasam tal-pagamenti diretti diversi każijiet ta' kunflitt ta' interess, kriminalità organizzata u korruzzjoni saru pubbliċi u ġew segwiti minn awditi tal-Kummissjoni; jitlob li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jieħdu miżuri aktar adegwati għall-prevenzjoni u għar-riżoluzzjoni tal-każijiet li jpoġġu f'riskju l-PAK;

46. Jindika li l-popolazzjoni awditjata tal-Qorti għall-"Koeżjoni" kienet differenti mis-snin preċedenti u kienet tikkonsisti mill-pagamenti finali għall-perjodu 2007-2013 u min-nefqa mdaħħla fil-kontijiet aċċettati fuq bażi annwali mill-Kummissjoni għall-perjodu 2014-2020; jissuġġerixxi li dan ifisser li l-Qorti ttestjat tranżazzjonijiet li għalihom l-azzjonijiet korrettivi rilevanti kollha kienu ġew implimentati fil-livell tal-Istati Membri; jiddispjaċih għall-fatt li, minkejja dan l-approċċ ta' awditjar, ir-rata ta' żball kienet kwantifikata f'livell ferm għoli ta' 5 %;

47. Jindika li, bħal fis-snin preċedenti, l-iżbalji ta' eliġibbiltà (jiġifieri kostijiet mhux eliġibbli li kienu inklużi fid-dikjarazzjonijiet ta' spejjeż, u fi proġetti, attivitajiet jew benefiċjarji mhux eliġibbli) kienu dawk li l-aktar li kkontribwew għal-livell ta' żball stmat, fl-2018, għan-nefqa b'riskju għoli;

48. Jindika, madankollu, li l-impatt tal-iżbalji ta' eliġibbiltà kien inqas importanti minn dak tal-2017 (2018: 68 %, 2017: 93 %); jiddispjaċih li, fl-2018, il-Qorti sabet għadd ogħla ta' żbalji fir-rigward tal-akkwist pubbliku, tar-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat u tal-proċeduri ta' aġġudikazzjoni ta' għotjiet; jistieden lill-Kummissjoni tagħti attenzjoni partikolari lil dawn il-kategoriji ta' żbalji u tivvaluta jekk jippreżentawx riskju għall-kompetizzjoni libera jew humiex saħansitra sinjal ta' każijiet possibbli ta' korruzzjoni; iqis li, f'dan l-aħħar każ, il-Kummissjoni ma għandhiex iżżomm lura milli tadotta miżuri korrettivi u tinforma lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew;

49. Jistieden lill-Kummissjoni tirrazzjonalizza u tissemplifika l-oqfsa strateġiċi li jirregolaw l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, u b'hekk tirrinforza l-obbligu ta' rendikont għar-riżultati u żżid iċ-ċarezza u t-trasparenza għall-partijiet ikkonċernati kollha;

Ir-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni: ir-riżultati tal-ġestjoni

L-affidabbiltà tad-data kkomunikata mill-Kummissjoni

50. Jiddispjaċih li l-Qorti ma għamlitx awditjar tar-Rapport Annwali dwar il-Ġestjoni u l-Prestazzjoni (AMPR); jindika, madankollu, li l-Qorti eżaminat uħud mir-rapporti annwali tal-attività, u, b'mod partikolari, dawk tad-DĠ AGRI, tad-DĠ DEVCO, tad-DĠ ECHO, tad-DĠ NEAR, tad-DĠ EMPL u tad-DĠ REGIO;

51. Jindika li fil-kapitolu relatat mas-sinteżi tal-ġestjoni finanzjarja tal-AMPR, il-Kummissjoni tirrapporta dwar riskju stmat fil-waqt tal-pagament ta' 1,7 % u tikkonferma li "[r]-riskju fil-waqt tal-pagament huwa l-eqreb għal-"livell ta' żball l-aktar probabbli" tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri." (ara l-paġna 163 tal-AMPR 2018, COM(2019)0299);

52. Josserva li l-Kummissjoni fl-2018 insistiet li l-progress kien dovut l-aktar għall-punteġġ tajjeb li kisbet il-familja tal-"Koeżjoni", jiġifieri 1,1 %, (ara l-AMPR tal-2017, p. 81)[87]; josserva bi stagħġib li għall-istess sena ta' kalendarju 2017, fir-rapport annwali tal-attività tiegħu għall-2018 (p. 70), id-DĠ REGIO jagħmel referenza għal rata ta' żball oħra, jiġifieri 1,95 %;

53. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li d-Direttur Ġenerali tad-DĠ EMPL, fir-rapport annwali tal-attività tiegħu għall-2018, fil-paġna 83, jispjega li:

- "fir-Rapporti Annwali tal-Attività 2017, id-diretturi ġenerali tad-DĠ REGIO u tad-DĠ EMPL iddeċidew li jistmaw ir-riskju billi jagħmlu projezzjoni tar-rata proviżorja tal-iżball residwu għall-infiq fis-sena kalendarja 2017, li kienu għadhom la ma aċċettaw u lanqas ma kkonfermaw";

- "il-Qorti tal-Awdituri hija tal-fehma li r-rapporti annwali tal-attività għandhom ikomplu jiġu semplifikati u adattati skont il-qafas ta' kontroll u ta' aċċertament il-ġdid. Dan il-qafas ifisser li wara kważi sentejn minn tmiem il-perjodu kontabilistiku rilevanti tista' l-Kummissjoni tirrapporta għall-ewwel darba l-konklużjonijiet tagħha dwar l-affidabbiltà tar-rati tal-iżball residwu tal-awtoritajiet tal-awditjar għal sena kontabilistika partikolari";

54. Jitlob lill-Kummissjoni taċċerta ruħha li l-AMPR ikun totalment affidabbli u mhux ibbażat fuq projezzjonijiet;

55. Josserva li, fil-qasam tar-relazzjonijiet esterni, fir-rapporti annwali tal-attività tagħhom, id-DĠ NEAR u d-DĠ DEVCO jużaw rati tal-iżball residwu (RERs) li huma l-prodott ta' studji tal-RERs li għamlu kumpaniji esterni;

56. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-RER hija kkalkulata fuq tranżazzjonijiet minn kuntratti magħluqa bejn l-1 ta' Settembru 2017 sal-31 ta' Awwissu 2018 biss (kaxxa 9.5 tar-rapport annwali għall-2018 tal-Qorti) li għalihom ġew applikati l-kontrolli u l-verifiki kollha;

57. Jenfasizza li l-RERs tad-DĠ DEVCO u tal-DĠ NEAR ma jikkonċernawx biss il-pagamenti li saru fl-2018;

58. Ifakkar li għall-AMIF/ISF, id-DĠ HOME, fl-2018, indika li "jirrapporta biss r-rata tal-iżball residwu peress li, kif previsti mill-bażi ġuridika, l-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Awditjar ma għandhomx l-obbligu li jirrapportaw lid-DĠ HOME r-rati ta' żball maqbuda" (ara t-tweġiba għall-Mistoqsija nru 14, seduta smigħ ta' Avramopoulos fit-18 ta' Ottubru 2018); josserva, konsegwentement, li r-rata ta' żball irrapportata kienet dik residwa, u dan ifisser ir-rata ta' żball stmata li minnha tnaqqas kwalunkwe ammont li jikkorrispondi għal kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda li diġà kienet effettivament naqset l-iskopertura[88];

59. Jaqbel mal-fehma espressa mill-Qorti (fil-punt 6.74 tar-rapport annwali tal-Qorti għall-2018) skont liema, fl-AMPR, il-Kummissjoni tippreżenta riskju stmat meta jsir il-pagament għal "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" li "tirreferi għall-infiq li għadu ma għaddiex miċ-ċiklu ta' kontroll sħiħ"; Jiddispjaċih li jkollu jikkonstata li dan ifisser li l-Kummissjoni qiegħda tivvaluta r-rata ta' żball għall-"Koeżjoni" abbażi ta' sempliċi stimi mqabbla mas-sena kontabilistika 2017-2018 u mhux fuq ċifri reali vverifikati għas-sena finanzjarja 2018 stess;

60. Jenfasizza li, għal din ir-raġuni, il-Qorti osservat li ma tistax toqgħod fuq id-data fornuta mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha fir-rigward tal-koeżjoni soċjali u territorjali (ara r-rapport annwali tal-Qorti għall-2018, punt 6.74);

61. Jisħaq, barra minn hekk, fuq il-fatt li billi r-rati ta' żball li ħarġet il-Kummissjoni fl-oqsma tal-koeżjoni, tar-relazzjonijiet esterni u wħud minn dawk tal-politika interna huma bbażati fuq riskju residwu, mhuwiex ġustifikabbli t-tqabbil tar-riskju fil-waqt tal-pagament irrappurtat mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha mal-livell ta' żball stmat tal-Qorti;

62. Jindika li jekk ir-riskju fil-waqt tal-pagament ikkomunikat mill-Kummissjoni diġà jintegra l-korrezzjonijiet finanzjarji, il-kapaċità korrettiva tal-Unjoni tista' tiġi sovrastimata; jiddispjaċih bil-fatt li dan jista' jkollu riperkussjonijiet fuq l-affidabbiltà;

63. Jiddispjaċih li l-iżbalji li nstabu huma sinjal ta' nuqqasijiet persistenti fir-regolarità tan-nefqa ddikjarata mill-awtoritajiet ta' ġestjoni u li l-Qorti identifikat dgħufijiet fil-metodoloġiji ta' kampjunar tal-awtoritajiet tal-awditjar;

64. Huwa tal-fehma li jekk l-Uffiċjali Awtorizzanti b'delega, huma u jiddivulgaw l-oqsma speċifiċi tan-nefqa tagħhom li għalihom joħorġu riżerva, jirreferu għas-soll ta' materjalità ta' 2 % espress bħala RER, fl-aħħar mill-aħħar jissugraw li ma jipproteġux adegwatament il-baġit tal-Unjoni;

65. Jiddispjaċih li l-istimi tad-direttorati ġenerali individwali tal-livell tal-infiq irregolari mhumiex ibbażati fuq metodoloġija konsistenti;

66. Jindika li r-rapporti annwali tal-attività tad-direttorati ġenerali u l-AMPR jużaw terminoloġija kumplessa u inkoerenti li tagħmel diffiċli t-tqabbil bejn ir-riżultati rrappurtati bejn DĠ u ieħor u f'termini temporali;

67. Josserva, b'mod partikolari, li "l-Qorti tal-Awdituri hija tal-fehma li l-Kummissjoni, fir-rapporti annwali tal-attività tad-DĠ REGIO u tad-DĠ EMPL, tippreżenta tal-anqas 13-il rata differenti għaż-żewġ perjodi ta' programmazzjoni bħala kejl tan-nefqa f'riskju. Għadd daqshekk kbir ta' rati jaf iwassal għal nuqqas ta' ċarezza u taħwid potenzjali f'termini ta' rilevanza tagħhom u ta' aċċertament mogħti" (ir-Rapport Annwali tal-Attività 2018 tad-DĠ EMPL, paġna 83);

68. Josserva li minflok ma rreferiet, bħal fl-2017, għan-nozzjoni tal-RER, il-Kummissjoni tuża l-AMPR tagħha għat-termini "rata ta' żball fl-għeluq" tal-2018; josserva li dan jikkorrispondi għar-riskju fil-waqt tal-pagament bit-tnaqqis tal-korrezzjonijiet u l-irkupri futuri stmati li l-maniġers tal-fondi tal-Unjoni jistennew li jagħmlu fir-rigward tan-nefqa għall-2018 matul is-snin li jmiss tal-programmi attwali; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li din ir-rata ta' żball hija biss stima;

69. Josserva li skont l-AMPR għall-baġit tal-Unjoni fl-2018 (COM 2019/0299 final) 30 (anki fl-2017) Uffiċjal Awtorizzanti b'Delega ddikjaraw aċċertament mhux kwalifikat, filwaqt li 20 (anki fl-2017) dikjarazzjoni kienu kwalifikati b'40 (38 fl-2017 u 37 fl-2016) riżerva għall-2018;

70. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-Kummissjoni fformulat 40 riżerva għall-2018: 2 riżervi ġodda u 38 rikorrenti; josserva li ġew aġġornati ħames riżervi rikorrenti, minn kwantifikati għal mhux kwantifikati (jew viċiversa) jew għal tibdil fl-ambitu ta' applikazzjoni, u li, għar-riżervi kollha, ġie kkalkulat jew rikalkulat l-impatt fuq in-nefqa tal-2018; josserva għaldaqstant li l-ammont fir-riskju fil-waqt tar-rapportar għan-nefqa tal-2018 taħt riżerva huwa stmat għal EUR 1 078 miljun (EUR 1 053 miljun fl-2017, EUR 1 621 miljun fl-2016 u EUR 1 324 miljun fl-2015);

71. Jiddispjaċih li, minkejja t-titjib tal-metodoloġija li sar fl-analiżi tagħha tal-impatt tal-azzjoni korrettiva, il-Kummissjoni għadha ma eliminatx ir-riskju li l-impatt tal-azzjonijiet korrettivi qed jiġi sopravvalutat; jirrimarka li f'tali każ l-RERs fl-AMPR mhumiex affidabbli;

72. Jirrimarka, partikolarment, li għal aktar minn tliet kwarti tan-nefqa fl-2018, id-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni jibbażaw l-istimi tagħhom tal-ammonti f'riskju fuq id-data pprovduta mill-awtoritajiet nazzjonali, filwaqt li mir-rapporti annwali tal-attività tad-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni kkonċernati (DĠ AGRI, DĠ REGIO u DĠ EMPL) jidher li l-kwalità u l-affidabbiltà ta' diversi kontrolli tal-Istati Membri għadhom problematiċi;

73. Itenni l-appell tiegħu li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jimplimentaw proċeduri sodi biex jikkonfermaw l-għażla taż-żmien, l-oriġini u l-ammont tal-miżuri korrettivi u jipprovdu informazzjoni li tirrikonċilja, sa fejn ikun possibbli, is-sena meta jsiru l-pagamenti, is-sena meta jinqabad l-iżball relatat u s-sena meta l-irkupri jew il-korrezzjonijiet finanzjarji jiġu ddivulgati fin-noti tal-kontijiet;

74. Jinnota li, kumplessivament, huma 208 l-każijiet li fihom l-OLAF ifformula rakkomandazzjonijiet bejn l-2012 u l-2018, u l-awtoritajiet nazzjonali ma ħadu l-ebda deċiżjoni[89]; jinnota li f'ċerti Stati Membri l-każijiet li fihom l-awtoritajiet tal-Istati Membri ma taw l-ebda segwitu lir-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF huma saħansitra l-maġġoranza, u dan jista' jirriżulta f'dannu dirett għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea u taċ-ċittadini;

75. Jinnota bi tħassib id-disa' każijiet ta' suspett ta' frodi li l-Qorti kkomunikat lill-OLAF fl-2018;

76. Jistieden lill-Kummissjoni tissemplifika u tarmonizza l-prattiki u l-metodi tad-direttorati ġenerali sabiex tkun tista' tirrispetta b'mod sħiħ ir-rekwiżiti tal-Artikolu 247 tar-Regolament Finanzjarju u, b'mod partikolari, il-paragrafu 1b tiegħu, li jgħid li: “... ir-rapport annwali dwar il-ġestjoni u l-prestazzjoni ... jinkludi informazzjoni dwar l-arranġamenti ewlenin ta' governanza fil-Kummissjoni kif ukoll: (i) stima tal-livell ta' żball fin-nefqa tal-Unjoni bbażata fuq metodoloġija konsistenti u stima ta' korrezzjonijiet futuri; ..."

77. Jistieden lill-Kummissjoni, skont l-Artikolu 247 tar-Regolament Finanzjarju, tallinja malajr il-metodoloġija tagħha ma' dik użata mill-Qorti u tagħti lill-awtorità ta' kontroll baġitarju rata ta' żball unika li tikkorrispondi għar-riskju fil-waqt tal-pagament (rata ta' żball fil-waqt tal-pagament); jistieden lill-Kummissjoni tiddivulga separatament stima tal-korrezzjonijiet futuri (rata tal-iżball residwu); iħeġġeġ lill-Kummissjoni tuża terminoloġija koerenti għad-direttorati ġenerali kollha meta tirrapporta dwar dawn iż-żewġ stimi; jitlob li jkun infurmat dwar il-progress li sar fir-rigward tal-kwistjoni sat-30 ta' Ġunju 2021;

78. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri neċessarji biex tikseb data affidabbli mill-Istati Membri fir-rigward tar-rata ta' żball fil-waqt tal-pagament; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel aġġustamenti xierqa b'mod f'waqtu jekk jinqabdu nuqqasijiet fil-kontrolli tal-Istati Membri;

79. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-miżuri kollha neċessarji biex tikseb data affidabbli mill-Istati Membri fir-rigward tar-rata ta' żball fil-waqt tal-pagament;

80. Jistieden lill-Qorti:

(a)  teżamina u tagħmel rieżami taż-żewġ partijiet tal-AMPR fir-rapport annwali tagħha u

(b)  teżamina jekk, fir-rapporti annwali tal-attività tad-direttorati ġenerali, is-soll ta' materjalità użat biex jattiva l-mekkaniżmi ta' riżerva għandux ikun espress bħala riskju fil-waqt tal-pagament minflok RER;

Ġestjoni baġitarja u finanzjarja

81. Josserva li l-approprjazzjonijiet ta' impenn u l-approprjazzjonijiet ta' pagament disponibbli fil-baġit finali kienu kważi ntużaw kompletament: 99,5 % tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u 98,6 % tal-approprjazzjonijiet ta' pagament;

82. Jindika li kien hemm żieda notevoli fit-talbiet għal pagament min-naħa tal-Istati Membri fl-2018 għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE);

83. Josserva bi tħassib li minħabba prinċipalment id-dewmien, ammonti sostanzjali ta' prefinanzjament annwali mhux użat għall-Fondi SIE ntraddu lura lill-baġit tal-Unjoni: EUR 8,1 biljun fl-2018 (meta mqabbel mal-EUR 5,4 biljun fl-2017), li żiedu konsiderevolment id-dħul assenjat f'dawk is-sentejn;

84. Jenfasizza li fl-2018,

- l-ebda pagament addizzjonali ma kien meħtieġ, u l-ammont ta' EUR 5,3 biljun tal-Marġini Globali għall-Pagamenti (MGP) disponibbli mis-snin preċedenti ma kienx meħtieġ;

- dan l-ammont ma setax jiġi ttrasferit minħabba li l-limitu massimu tal-MGP għall-2019 u dak għall-2020 kienu ntlaħqu u

- ammont addizzjonali ta' EUR 11,2-il biljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament li ma ntużawx fl-2018 ma setax jiġi ttrasferit għall-2019 jew għall-2020;

85. Jirrimarka li skont il-previżjonijiet tal-Qorti (paragrafi 2.15 u 2.16 tar-rapport tal-Qorti) total ta' EUR 44,9 biljun jista' jibqa' ma jintużax sal-2020; ifakkar li l-flessibbiltà prevista mill-MGP tintemm flimkien mal-QFP attwali fl-2020;

86. Jirrimarka bi tħassib li:

- l-impenji pendenti komplew jiżdiedu, u laħqu EUR 281,2 biljun fi tmiem l-2018 (meta mqabbla mal-EUR 267,3 biljun fl-2017) u li dawn żdiedu b'36 % (EUR 73,7 biljun) matul l-aħħar seba' snin mill-2011 'il hawn, jiġifieri s-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti;

- abbażi tal-previżjoni fuq terminu twil tal-Kummissjoni (COM(2018)0687), l-impenji pendenti se jilħqu l-ammont ta' EUR 313,8-il biljun sal-2023, stima li tqarreb lejn il-projezzjonijiet tal-Qorti;

87. Huwa inkwetat bil-fatt li l-impenji pendenti (RAL) komplew jiżdiedu fl-2018 u laħqu rekord ġdid; dan jirrappreżenta riskju gravi; jistieden lill-Kummissjoni, bil-għan li jonqsu l-impenji pendenti attwali u jiġu evitati dawk futuri, ittejjeb il-previżjonijiet finanzjarji tagħha u, meta neċessarju, tgħin lill-pajjiżi jsibu proġetti eliġibbli, speċjalment dawk b'valur miżjud Ewropew ċar;

88. Ifakkar li l-livell għoli ta' impenji pendenti huwa prinċipalment dovut għall-implimentazzjoni bil-mod tal-Fondi SIE, iżda wkoll għad-differenza annwali bejn l-impenji u l-pagamenti u għaż-żieda fid-daqs tal-baġit tal-Unjoni (Analiżi Rapida tal-Qorti dwar Każ Speċifiku, "Impenji pendenti fil-baġit tal-UE - Ħarsa aktar mill-qrib");

89. Huwa mħasseb bħall-Qorti dwar il-fatt li jeżisti riskju għoli li mhux biżżejjed approprjazzjonijiet ta' pagament se jkunu disponibbli biex ikopru l-ammonti dovuti kollha fl-ewwel snin tal-QFP il-ġdid u dan jista' jkun partikolarment il-każ fir-rigward tal-2021, l-ewwel sena tal-QFP 2021-2027 (ir-rapport tal-Qorti, fil-paragrafu 2.20).

90. Jindika li r-riskju li l-approprjazzjonijiet ta' pagament ma jkunux biżżejjed jerġa' huwa akbar minħabba li l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE kienet iddewmet aktar minn dik tal-QFP preċedenti; jissottolinja, f'dan ir-rigward, li f'disa' Stati Membri mit-13 li daħlu fl-Unjoni mill-2004 l-impenji pendenti jirrappreżentaw aktar minn 15 % tan-nefqa pubblika annwali u li, f'każ li ma jkunux disponibbli biżżejjed approprjazzjonijiet ta' pagament biex ikopru l-ammonti kollha, dan jista' jikkostitwixxi problema finanzjarja u politika gravi kemm f'dawn il-pajjiżi kif ukoll fl-Unjoni;

91. Jirrimarka li skont il-Qorti: kumplessivament, l-assorbiment tal-Fondi SIE mill-Istati Membri kien aktar baxx milli kien fis-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti (ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2018, paragrafi 2.22 sa 2.24);

92. Jindika li, b'mod partikolari, il-Bulgarija, il-Lussemburgu, l-Awstrija, ir-Rumanija u l-Finlandja biss għandhom rata ta' assorbiment aktar rapida matul il-QFP attwali milli matul dak preċedenti;

93. Jindika li f'dawn l-aħħar snin żdiedu l-garanziji appoġġjati mill-baġit tal-Unjoni u dan huwa dovut l-aktar għaż-żieda tal-garanziji tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi u tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli; josserva li garanziji oħra jinkludu garanziji tal-mandat ta' self estern mogħtija lill-BEI, kif ukoll garanziji tal-UE li jappoġġjaw l-attivitajiet ta' għoti u teħid b'self, li prinċipalment huma self li jingħata lill-Istati Membri;

94. Josserva bi tħassib li ż-żieda fil-garanziji żżid l-iskopertura tal-baġit tal-Unjoni għar-riskju, billi l-livell ta' telf mistenni mill-Kummissjoni huwa kopert mill-fondi ta' garanzija, li l-QFP il-ġdid se jiġbor flimkien f'fond ta' proviżjonament komuni;

95. Jirrimarka li f'dawn l-aħħar snin, l-Unjoni kompliet dejjem aktar tagħmel użu mill-istrumenti finanzjarji u mill-garanziji tal-baġit offruti mill-Grupp tal-BEI u li dan tal-aħħar għandu relazzjoni kumplessa mal-baġit tal-Unjoni u arranġamenti ta' obbligu ta' rendikont li huma differenti minn dawk tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni;

96. Ifakkar li, attwalment, l-operazzjonijiet tal-Grupp tal-BEI li mhumiex iffinanzjati mill-baġit tal-Unjoni, iżda li jaqdu l-istess objettivi tal-Unjoni, ma jaqgħux taħt il-mandat tal-awditjar tal-Qorti; jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li dan ifisser li l-Qorti ma tistax tipprovdi stampa sħiħa tar-rabtiet bejn l-operazzjonijiet tal-Grupp tal-BEI u l-baġit tal-Unjoni; isostni, b'mod partikolari, ir-rikjesta tal-Qorti biex twettaq awditu tal-operazzjonijiet tal-BEI li mhumiex relatati mal-baġit tal-Unjoni; jagħmel appell biex it-tiġdid tal-ftehim tripartitiku bejn il-Kummissjoni, il-BEI u l-Qorti, mistenni fl-2020, jinkludi dispożizzjonijiet li jagħtu lill-Qorti aktar aċċess għall-awditjar tal-operazzjonijiet tal-BEI bil-għan li jitjieb l-iskrutinju estern; jistieden, barra minn hekk, lill-grupp tal-BEI jagħmel aktar trasparenti dan li ġej: l-operazzjonijiet ekonomiċi, l-użu min-naħa tiegħu tal-garanzija tal-UE, l-addizzjonalità tal-operazzjonijiet tal-BEI u l-pjanijiet futuri possibbli għal sussidjarja fi ħdan il-BEI inkarigata mill-iżvilupp; jagħmel appell għal Memorandum ta' Qbil bejn il-BEI u l-Parlament Ewropew biex jitjieb l-aċċess ta' dan tal-aħħar għad-dokumenti u għad-data relatata mal-orjentament strateġiku u mal-politiki ta' finanzjamenti tal-BEI bil-għan li jissaħħaħ l-obbligu ta' rendikont tal-Bank;

97. Japprova r-rakkomandazzjonijiet ewlenin ifformulati mill-Qorti fil-kapitolu 2 tar-rapport annwali tagħha għall-2018;

98. Jistieden lill-Kummissjoni tieħu miżuri biex tevita pressjoni indebita fuq il-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fl-ewwel snin tal-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027; jitlob li fost dawn il-miżuri ikun hemm:

(a) it-titjib fil-preċiżjoni tal-previżjonijiet tal-ħtiġijiet ta' pagament;

(b) appell indirizzat lill-awtorità baġitarja biex:

(i) tipprevedi bilanċ ordnat bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn u l-approprjazzjonijiet ta' pagament imniżżla fil-baġit għall-QFP li jmiss billi żżid l-approprjazzjonijiet ta' pagament, tbiddel ir-regoli tal-impenji jew tnaqqas l-approprjazzjonijiet ta' impenn;

(ii) meta tagħmel dan, tieħu f'kunsiderazzjoni l-possibbiltà li jista' jkun hemm ammont kbir ta' talbiet għal pagament fl-2021 u fl-2022, kif ukoll il-fatt li l-approprjazzjonijiet ta' pagament mhux użati ma jistgħux jiġu ttrasferiti għall-QFP li jmiss;

(c) l-iffaċilitar tal-adozzjoni f'waqtha ta' oqfsa ġuridiċi u l-promozzjoni ta' ppjanar bikri tal-programmi min-naħa tal-Istati Membri;

99. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura, hekk kif jiġi stabbilit il-fond ta' proviżjonament komuni, ġestjoni effikaċi u monitoraġġ aġġornat tal-iskopertura tal-baġit tal-UE għall-garanziji relatati; jitlob, f'dan il-kuntest, lill-Kummissjoni tibbaża l-kalkolu tagħha tar-rata ta' proviżjonament effettiva fuq metodoloġija prudenti li tkun ibbażata fuq prassi tajba rikonoxxuta;

100. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta kull sena lill-awtorità baġitarja l-ammont kumplessiv u r-ripartizzjoni tal-fondi li jkunu ġew ittrasferiti mill-baġit tal-Unjoni favur strumenti finanzjarji ġestiti mill-Grupp tal-BEI, kif ukoll tippreżenta informazzjoni dwar il-livell ta' implimentazzjoni ta' dawn il-fondi;

Kisba ta' riżultati mill-baġit tal-Unjoni

101. Jenfasizza li l-għan tal-informazzjoni dwar il-prestazzjoni huwa li tagħti indikazzjoni dwar jekk il-politiki u l-programmi tal-Unjoni humiex qed jilħqu l-objettivi tagħhom b'mod effiċjenti u effikaċi; jissuġġerixxi li, jekk ikun jeħtieġ li jsir titjib, l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni tintuża bħala bażi għall-proċessi ta' tfassil tal-miżuri korrettivi meħtieġa, u biex tiġi mmonitorjata kontinwament l-implimentazzjoni tagħhom;

102. Jilqa' favorevolment il-fatt li l-Qorti analizzat l-informazzjoni dwar il-prestazzjoni għall-2018 ippubblikata mill-Kummissjoni u, b'mod partikolari, irrieżaminat l-indikaturi ta' prestazzjoni:

- fid-dikjarazzjonijiet tal-programm li jakkumpanjaw l-abbozz tal-baġit 2019,

- fil-Ħarsa Ġenerali lejn il-Prestazzjoni tal-Programmi (PPO) għall-Baġit tal-UE għall-perjodu 2014-2020, li nħarġet għall-ewwel darba f'Mejju 2018;

103. Jinsisti li l-awditjar tal-konformità u tal-prestazzjoni jirrappreżentaw żewġ uċuħ tal-istess midalja; jindika li l-kombinazzjoni taż-żewġ dimensjonijiet, jiġifieri l-evalwazzjoni tar-riżultati miksuba u fl-istess ħin jiġu żgurati l-legalità u r-regolarità tal-infiq, għandha tqiegħed lill-awtoritajiet ta' kwittanza fil-pożizzjoni li jiggarantixxu valur miżjud Ewropew u jikkontrollaw l-eżekuzzjoni tal-baġit min-naħa tal-Kummissjoni;

104. Jiddispjaċih, għal darb'oħra, li r-rapporti annwali tal-attività tad-direttorati ġenerali tal-Kummissjoni ma jinkludux dikjarazzjoni dwar il-kwalità tad-data tal-prestazzjoni rrappurtata ffirmata minnhom, u li wara li jadotta l-AMPR, il-Kulleġġ tal-Kummissarji jassumi r-responsabbiltà politika ġenerali għall-ġestjoni finanzjarja tal-baġit tal-Unjoni, iżda mhux għall-informazzjoni dwar il-prestazzjoni u r-riżultati;

105. Jilqa' b'sodisfazzjon, u jsegwi b'interess kbir, il-fatt li l-Qorti biħsiebha taġġorna fir-rapport annwali tagħha l-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-infiq tal-Unjoni u, b'mod partikolari, tippreżenta, għal kull intestatura tal-QFP, kapitolu dwar il-konformità u l-prestazzjoni;

  106. Jilqa' pożittivament il-fatt li fil-kapitolu 3 tar-rapport annwali għall-2018, taħt it-titolu "Kisba ta' riżultati mill-baġit tal-UE", il-Qorti daħħlet sommarju tar-rapporti speċjali ewlenin ippubblikati fis-sena mqassma skont l-intestaturi tal-QFP; josserva li fl-2018, ir-risposti ppubblikati għar-rapporti tal-Qorti juru li l-entitajiet awditjati aċċettaw bis-sħiħ 78 % tat-388 rakkomandazzjoni li fformulat il-Qorti (meta mqabbla ma' 68 % fl-2017) u li, fit-18 % tal-każijiet, ir-rakkomandazzjonijiet ġew implimentati biss f'ċerti aspetti, u għad hemm punti ta' dgħufija sinifikanti; josserva li 6 % biss tar-rakkomandazzjonijiet ma ġewx implimentati;

107. Huwa mħasseb bil-fatt li f'ċerti Stati Membri l-kapaċità amministrattiva taf ma tkunx biżżejjed;

108. Jirrimarka bi tħassib li, kumplessivament, id-data inkluża fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi tagħti x'tifhem li l-progress lejn l-objettivi ta' prestazzjoni huwa moderat, u dan jista' jkun spjegat mill-fatt li l-bidu kemm tal-programmi tal-koeżjoni kif ukoll tal-iżvilupp rurali kien tard u bil-mod;

109. Jisħaq fuq il-fatt li, skont il-Qorti, l-indikaturi mhux dejjem taw stampa tajba tal-progress reali;

110. Jinsisti li kemm il-kalkolu tal-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi kif ukoll il-kalkolu lejn l-objettiv irrappurtat mill-Kummissjoni fil-PPO għandhom ikunu ttrattati b'kawtela għax ħafna indikaturi ma ntgħażlux b'mod adegwat jew għax il-progress ma setax jitkejjel għal firxa ta' indikaturi; josserva li għal kważi nofs l-indikaturi, ma kienx possibbli li jiġi kkalkulat il-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi;

111. Josserva bi tħassib li għal xi programmi, id-data għad-dispożizzjoni ma kinitx ta' kwalità biżżejjed u li xi programmi jinkludu objettivi li mhumiex ambizzjużi biżżejjed;

112. Jistieden lill-Kummissjoni tippromwovi l-inklużjoni, fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi, tal-indikaturi li:

(a) permezz ta' bilanċ aħjar bejn ir-riżorsi, ir-realizzazzjonijiet, ir-riżultati u l-impatti jipprovdu informazzjoni aktar rilevanti dwar il-kisbiet tal-programmi ta' nfiq tal-Unjoni;

(b) ikollhom rabta ċara mal-azzjonijiet iffinanzjati mill-programmi ta' nfiq tal-Unjoni;

(c) jirriflettu l-kisbiet tal-programmi ta' nfiq tal-Unjoni aktar milli l-prestazzjoni tal-Kummissjoni u tal-korpi l-oħra li jimplimentawhom u

(d) ikopru l-objettivi tal-programmi;

113. Jinsisti li biex tkun tista' tikkalkula l-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi, il-Kummissjoni tipproponi oqfsa tal-prestazzjoni għall-programmi kollha li jkollhom il-karatteristiċi elenkati hawn taħt għal dak li jirrigwarda l-indikaturi tal-prestazzjoni u li jekk lill-Kummissjoni jidhrilha li dan mhuwiex sinifikattiv għal indikatur speċifiku, għandha tispjega l-għażla tagħha fid-dikjarazzjonijiet tal-programmi:

(a) linji bażi kwantitattivi, li jistabbilixxu s-sena għal-linja bażi;

(b) objettivi intermedjarji kwantitattivi;

(c) objettivi kwantitattivi, li jistabbilixxu s-sena tal-objettiv;

(d) data li jkollha l-livell meħtieġ ta' kwalità biex il-progress lejn l-objettiv meta mqabbel mal-linja bażi jkun jista' jiġi kkalkulat faċilment;

114. Jistieden lill-Kummissjoni timmira li tirċievi informazzjoni f'waqtha dwar il-prestazzjoni għall-indikaturi kollha tal-prestazzjoni, pereżempju billi tintroduċi għodod ġodda ta' rappurtar fuq pjattaformi tal-Internet;

115. Jistieden lill-Kummissjoni tiddokumenta l-objettivi u l-valuri fil-mira tal-programmi, inklużi l-parametri ta' riferiment, biex l-awtorità baġitarja tkun tista' tivvaluta l-grad ta' ambizzjoni tagħhom u r-riżultati meta jintlaħqu l-objettivi;

116. Jisħaq fuq l-importanza ta' monitoraġġ rigoruż, fil-każ ta' proġetti infrastrutturali ta' skala kbira, tar-riskju possibbli ta' korruzzjoni u frodi; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni ex ante u ex post b'mod indipendenti u bir-reqqa fir-rigward tal-proġett suġġett għal finanzjament;

117. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb il-PPO, speċjalment billi:

(a) tuża metodu wieħed biex tikkalkula l-programm lejn l-objettiv mil-linja bażi u jekk lill-Kummissjoni jidhrilha li għal indikatur speċifiku dan mhuwiex fattibbli, għandha tispjega l-approċċ tagħha fil-PPO;

(b) tispjega r-raġunament li ntuża għall-għażla tal-indikaturi tal-prestazzjoni għal kull programm;

118. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli ssostni lill-Istati Membri bil-għan li tiżgura li kemm il-kwalità kif ukoll il-kwantità ta' kontrolli jitjiebu, u li tikkondividi l-aħjar prattika fil-ġlieda kontra l-frodi;

Dħul

Ir-Rapporti Annwali tal-Qorti għall-2018

119. Josserva b'sodisfazzjon li l-Qorti tindika li l-livell ta' żball fid-dħul ma kienx materjali u li s-sistemi relatati mad-dħul kienu, kumplessivament, effikaċi;

120. Jinnota li għat-tielet sena konsekuttiva, id-DĠ Baġit stabbilixxa riżerva fuq il-valur tar-riżorsi proprji tradizzjonali miġbur mir-Renju Unit, minħabba li l-pajjiż naqas milli jagħmel għad-dispożizzjoni tal-baġit tal-Unjoni d-dazji doganali li ma tħallsux fuq importazzjonijiet ta' tessuti u żraben;

121. Jinnota bi tħassib li l-ambitu tar-riżerva ġie estiż biex jinkludi t-telf potenzjali tar-riżorsi proprji tradizzjonali ta' Stati Membri oħra minħabba s-sottovalutazzjoni msemmija hawn fuq, li għadha ma ġietx stmata;

122. Jiddispjaċih li wara li fl-2011 talbet lir-Renju Unit jistabbilixxi profili tar-riskju għal importazzjonijiet sottovalutati ta' tessuti u żraben miċ-Ċina, il-Kummissjoni mbagħad damet aktar minn seba' snin biex tniedi proċedura ta' ksur;

123. Jilqa' pożittivament il-fatt li fl-2018, il-Kummissjoni bagħtet opinjoni motivata lir-Renju Unit u kkalkulat li t-total tat-telf (prinċipali u mgħax) għall-baġit tal-Unjoni ammonta għal EUR 2,8 biljun, u li f'Marzu 2019, il-Kummissjoni rreferiet il-każ lill-Qorti tal-Ġustizzja;

124. Jiddispjaċih li l-kontrolli interni ewlenin tar-riżorsi proprji tradizzjonali li vvalutat il-Qorti fil-Kummissjoni u f'ċerti Stati Membri kienu parzjalment effikaċi;

125. Josserva bi tħassib li l-Qorti fi Spanja sabet dgħufijiet fis-sistemi ta' kontrolli għall-kompilazzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' kull xahar tad-dazji doganali;

126. Josserva bi tħassib li fil-kampjun każwali tat-tliet pajjiżi magħżula l-Qorti sabet dgħufijiet fil-ġestjoni tad-dazji stabbiliti li kienu għadhom ma ġewx miġbura; josserva li dawn id-dgħufijiet kienu jikkonċernaw prinċipalment id-dewmien fl-irkupru infurzat ta' djun doganali u fir-reġistrazzjoni jew it-tħassir tardivi ta' djun fis-sistema kontabilistika; josserva dgħufijiet fil-verifiki li l-Kummissjoni twettaq tar-rapporti dwar ir-riżorsi proprji tradizzjonali tal-Istati Membri;

127. Jiddispjaċih li l-programm ta' spezzjoni tal-2018 tal-Kummissjoni relatati mal-effiċjenza tas-sistemi biex jiġbru, jirrappurtaw u jagħmlu disponibbli l-ammont korrett ta' riżorsi proprji tradizzjonali ma kienx sostnut biżżejjed minn valutazzjoni tar-riskju strutturata u dokumentata, u li ma kienx jikklassifika l-Istati Membri skont il-livell ta' riskju jew jippreżenta l-impatt u l-probabbiltà tar-riskji;

128. Josserva bi tħassib li l-Kummissjoni, meta rċeviet ir-rapporti dwar ir-riżorsi proprji tradizzjonali ta' kull xahar jew ta' kull trimestru, la wettqet analiżi sistematika tal-bidliet mhux tas-soltu fir-rapporti u lanqas ma ġabret informazzjoni rilevanti li tispjega r-raġunijiet għal dawn il-bidliet;

129. Jindika li l-għadd ta' riżervi tal-ING u tal-VAT baqgħu ma nbidlux globalment, filwaqt li l-punti miftuħa tar-riżorsi proprji tradizzjonali żdiedu b'14 %[90];

130. Jiddispjaċih li l-analiżi tal-Qorti tal-punti miftuħa tar-riżorsi proprji tradizzjonali magħżula li kellhom impatt finanzjarju żvelat li kien hemm xi dewmien fis-segwitu mogħti lil dawn il-punti u fl-għeluq tagħhom, min-naħa tal-Kummissjoni; jinnota, barra minn hekk, li l-Qorti sabet li 27 % tal-punti miftuħa kienu ilhom pendenti għal aktar minn ħames snin;

131. Josserva li l-VAT tikkontribwixxi 12 % lid-dħul tal-Unjoni, jiġifieri EUR 145 biljun fl-2018; jevidenzja, f'dan il-kuntest, li skont l-istimi tal-Kummissjoni, id-"diskrepanza" tal-VAT, li hija d-differenza bejn id-dħul mistenni mill-VAT għall-baġits tal-Istati Membri u l-VAT realment miġbura fit-teżoreriji nazzjonali, fl-2017, ammontat għal EUR 137,5 biljun[91]; id-diskrepanza tal-VAT tkopri t-telf ta' VAT li tolqot prinċipalment il-baġits nazzjonali; it-telf jista' jkun dovut, fost affarijiet oħra, għal insolvenzi, fallimenti, żbalji amministrattivi, ottimizzazzjoni tat-taxxa kif ukoll attivitajiet illegali/frawdolenti possibbli;

132. Josserva bi tħassib li, fl-2018, il-Kummissjoni għamlet riżerva ġenerali relatata mal-istima li Franza pprovdiet fir-rigward tal-ING tagħha inkwantu Franza kienet ipprovdiet biżżejjed informazzjoni dwar il-kompilazzjoni tal-ING tagħha;

133. Jiddispjaċih li fir-rigward tal-ħames rakkomandazzjonijiet ifformulati mill-Qorti fir-rapport annwali tal-2015 tagħha, il-Kummissjoni implimentat biss waħda b'mod sħiħ, rakkomandazzjoni waħda f'ċerti aspetti u tlieta fil-biċċa l-kbira mill-aspetti;

134. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta valutazzjoni tar-riskju aktar strutturata u dokumentata għall-ippjanar tal-ispezzjonijiet tagħha tar-riżorsi proprji tradizzjonali, inkluża analiżi tal-livell ta' riskju għal kull Stat Membru kif ukoll tar-riskji relatati mat-tfassil tal-kontijiet A u B;

135. Jistieden lill-Kummissjoni tirrinforza l-ambitu tal-kontrolli tagħha ta' kull xahar u ta' kull trimestru tar-rapporti tal-kontijiet A u B tar-riżorsi proprji tradizzjonali filwaqt li twettaq analiżi aktar profonda tal-bidliet mhux tas-soltu sabiex tiżgura reazzjoni fil-pront għal anomaliji potenzjali;

136. Jikkonferma mill-ġdid il-pożizzjoni tiegħu dwar riforma tas-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni, li tirrappreżenta parti pożittiva ħafna mid-dħul fil-pakkett tal-QFP 2021-2027; jilqa' favorevolment, għalhekk, l-introduzzjoni proposta ta' tliet riżorsi proprji ġodda tal-Unjoni, kif ukoll is-semplifikazzjoni tar-riżorsa proprja kurrenti bbażata fuq il-VAT għall-QFP 2021-2027[92];

Ir-Rapport Speċjali Nru 12/2019 tal-Qorti: Kummerċ elettroniku: ħafna mill-isfidi relatati mal-ġbir tal-VAT u tad-dazji doganali għad iridu jiġu riżolti

137. Jinnota li ma hemmx stimi disponibbli tat-telf tal-VAT fil-livell tal-Unjoni fuq il-fornimenti transfruntieri ta' servizzi, iżda l-Kummissjoni tistima li t-telf fuq il-provvisti ta' oġġetti b'valur baxx li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi jammonta sa EUR 5 biljun kull sena;

138. Jenfasizza r-rwol tal-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' kooperazzjoni amministrattiva, l-effikaċja tal-kontrolli, l-infurzar tal-ġbir tad-data u s-sorveljanza fir-rigward tal-konformità tan-negozjanti mal-qafas regolatorju;

139. Huwa konxju mill-fatt li l-infurzar tal-ġbir tal-VAT huwa kompetenza nazzjonali;

140. Jenfasizza li hu importanti li jkun hemm skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u mal-pajjiżi terzi;

141. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-iskambju ta' informazzjoni dwar kumpaniji u dwar tranżazzjonijiet frawdolenti possibbli permezz tal-Eurofisc;

142. Jistieden lill-awtoritajiet tat-taxxa tal-Istati Membri jsaħħu l-attività ta' kontroll tagħhom fir-rigward tas-sistema tal-Punt Uniku ta' Servizz Żgħir (MOSS)[93];

143. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni twettaq biżżejjed attivitajiet ta' kontroll u ta' sorveljanza fl-Istati Membri;

144. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li qed ikunu sottovalutati l-provvisti ta' oġġetti tal-kummerċ elettroniku li ġejjin mill-pajjiżi terzi; jilqa' pożittivament il-passi meħuda biex tissolva l-problema tal-frodi tal-VAT fil-kummerċ elettroniku;

145. Jitlob adozzjoni rapida tal-leġiżlazzjoni proposta dwar il-VAT għall-kummerċ elettroniku sabiex jiġu indirizzati d-dgħufijiet tar-reġim tal-bejgħ mill-bogħod;

146. Jistieden lill-OLAF jinforma lill-Parlament dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet tiegħu relatati mal-importazzjoni tal-kummerċ elettroniku ta' lbies ta' valur baxx u dwar suspett ta' importazzjoni permezz ta' tranżazzjonijiet ta' kummerċ elettroniku ta' merkanzija potenzjalment sensittiva permezz tat-trasport bl-ajru;

Il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

147. Josserva li s-sottointestatura 1a "Kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi" tal-QFP jikkorrispondi għal 13,7 % tal-baġit tal-Unjoni, jiġifieri EUR 21,4 biljun; minn tali ammont, EUR 11,7-il biljun (54,3 %) huma ddestinati għar-riċerka u l-innovazzjoni, EUR 2,4 biljun (11,1 %) għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, EUR 2,2 biljun (10,4 %) għat-trasport u l-enerġija, EUR 1,5 biljun (7,2 %) għall-ispazju u l-bqija għal azzjonijiet oħra;

Kontribut biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropa 2020

148. Huwa sodisfatt bil-fatt li t-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Innovazzjoni Ewropea wriet tendenza pożittiva fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni, b'mod partikolari f'Malta, fin-Netherlands u fi Spanja, filwaqt li l-Iżvezja hija kkonfermata bħala l-ewwel pajjiż fl-innovazzjoni fl-Unjoni;

149. Jiddispjaċih madankollu li l-maġġor parti tal-Istati Membri għadha lura biex tilħaq l-objettiv li l-pajjiżi jinvestu 3 % tal-prodott domestiku gross (PDG) fir-riċerka u l-iżvilupp; jenfasizza li l-DĠ R&I tagħti prinċipalment tliet raġunijiet għal dan l-istaġnar, jiġifieri (a) in-nuqqas ta' investimenti pubbliċi u privati f'dan is-settur, (b) il-kwalità u l-effiċjenza skarsi tas-sistemi nazzjonali ta' riċerka u innovazzjoni u (c) il-fallimenti tas-suq marbuta mad-deċiżjoni dwar l-investimenti tal-impriżi fir-R&I;

150. Jilqa' b'sodisfazzjon il-fatt li l-livell ta' parteċipazzjoni tal-SMEs fil-parti "Tmexxija f'teknoloġiji abilitanti u industrijali" (Leadership in Enabling and Industrial Technologies - LEIT) u fil-pilastru "Sfidi tas-soċjetà" tal-programm Orizzont 2020 għadu 'l fuq mill-objettiv tal-programm, u dan jirrifletti l-isforzi notevoli li saru biex jinġibdu l-SMEs fil-programm u s-semplifikazzjonijiet li saru biex il-parteċipazzjoni ssir aktar faċli;

151. Jilqa' favorevolment il-fatt li l-perċentwal ta' parteċipanti ġodda f'Orizzont 2020 laħaq il-61,4 %, b'hekk qabeż il-parametru ta' riferiment ta' 55 % stabbilit għall-2018;

152. Jiddeplora l-fatt li l-perċentwal tal-kontribut tal-Unjoni ddedikat għall-azzjonijiet klimatiċi fl-ambitu ta' Orizzont 2020 naqas milli jilħaq l-objettivi stabbiliti tal-infiq fuq il-klima u s-sostenibbiltà u għaldaqstant għall-QFP 2014-2020 kollu kemm hu; jisħaq fuq il-fatt li, b'segwitu għall-impenn tal-Unjoni fl-ambitu tal-Ftehim ta' Pariġi u fid-dawl tal-Patt Ekoloġiku Ewropew l-infiq relatat mal-klima għandu jiżdied konsiderevolment mill-aktar fis possibbli;

L-ambitu u l-approċċ tal-awditjar

153. Josserva li l-Qorti eżaminat kampjun ta' 130 tranżazzjoni, maħsub biex ikun rappreżentattiv tal-firxa sħiħa ta' nfiq fl-ambitu ta' din is-subintestatura tal-QFP: 81 tranżazzjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni (22 fl-ambitu tas-Seba' Programm Kwadru u 59 fl-ambitu ta' Orizzont 2020) u 49 tranżazzjoni fl-ambitu ta' programmi u attivitajiet oħra, partikolarment Erasmus+, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u l-programmi spazjali; il-benefiċjarji awditjati kienu jinsabu fi 19-il Stat Membru u 4 pajjiżi terzi;

154. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Qorti stmat li l-livell ta' żball għas-subintestatura 1a tal-QFP kollha kemm hi hu 2,0 % u li dan il-perċentwal huwa inqas minn dak tas-sentejn preċedenti, li l-livell ta' żball tagħhom kien kemxejn 'il fuq minn 4 %;

155. Jiddispjaċih, madankollu, li fi tmien każijiet ta' żbalji kwantifikabbli li saru mill-benefiċjarji, it-talba għar-rimborż kien fiha informazzjoni suffiċjenti biex il-Kummissjoni, l-awtoritajiet nazzjonali jew l-awditur indipendenti jipprevjenu, jew jaqbdu u jikkoreġu l-iżbalji qabel ma jaċċettaw l-infiq; josserva li kieku l-Kummissjoni għamlet użu adegwat mill-informazzjoni kollha li kellha għad-dispożizzjoni tagħha, il-livell ta' żball stmat għal dan il-kapitolu kien ikun aktar baxx b'0,3 %;

156. Josserva li, bħal fis-snin preċedenti, ħafna żbalji kwantifikabbli kienu jikkonċernaw lill-ispejjeż tal-persunal; barra minn hekk, l-ispejjeż għat-tagħmir u għall-infrastrutturi kienu wkoll sors ta' żball;

157. Kien sorpriż li sar jaf li l-verifiki ex ante tal-kontribut tal-Unjoni għall-programmi dwar l-infrastrutturi tar-riċerka l-kbar mhux biss swew ħafna ħin u flus (jiġifieri manodopera, vjaġġar) iżda spiss kellhom impatt skars fuq il-prevenzjoni tal-iżbalji;

158. Jieħu nota tal-fatt li l-Qorti eżaminat il-fajls tal-awditu (dokumenti ta' ħidma u dokumenti ġustifikattivi) għand is-Servizz Komuni tal-Awditjar u l-kumpaniji privati ta' awditjar u li, fi 11-il każ, il-Qorti kellha tattwa proċeduri ta' awditjar addizzjonali, prinċipalment minħabba l-ħtieġa li jinkisbu dokumenti ġustifikattivi addizzjonali jew diskrepanzi fid-dokumenti ta' ħidma;

159. Huwa mħasseb bl-iżbalji metodoloġiċi li qabdet il-Qorti għall-kalkolu tar-rata ta' żball fil-programm Orizzont 2020: "L-awditi ex post jimmiraw għal kopertura massima tal-ispejjeż aċċettati, iżda rarament ikopru l-ispejjeż kollha. Ir-rata ta' żball tiġi kkalkulata bħala sehem tal-ispejjeż aċċettati kollha, minflok tal-ammont li tassew ikun ġie awditjat. Dan ifisser li d-denominatur fil-kalkolu tal-iżball huwa ogħla, u għalhekk ir-rata ta' żball tiġi ddikjarata b'mod insuffiċjenti. F'każ li l-iżbalji misjuba jkunu ta' natura sistemika, l-iżball jiġi estrapolat u dan ipatti parzjalment għad-dikjarazzjoni insuffiċjenti msemmija hawn fuq. Madankollu, peress li ma titwettaqx estrapolazzjoni għal żbalji [mhux] sistemiċi, ir-rata kumplessiva ta' żball xorta waħda tiġi ddikjarata b'mod insuffiċjenti."[94];

160. Innota li d-DĠ R&I kkalkula r-rati ta' żball għas-Seba' Programm Kwadru u għal Orizzont 2020:

- id-DĠ R&I stima li r-rata ta' żball rappreżentattiv komuni għas-Seba' Programm Kwadru, ikkalkulata fuq bażi pluriennali, kienet kemxejn 'il fuq minn 5 %; l-RER hu stmat għal 3,36 %;

- l-RER għas-settur tar-riċerka u l-innovazzjoni huwa 2,22 % (2,24 % għad-DĠ R&I) u mistenni jitla' għal madwar 2,45 % (2,48 % għad-DĠ R&I) meta jittieħed kont tal-abbozzi ta' rapporti tal-awditjar;

161. Josserva li għad-DĠ R&I l-ammont total stmat f'riskju fil-waqt tal-pagament għall-pagamenti 2018 li saru kien bejn EUR 97,6 u 101,1 miljun; l-ammont globali f'riskju fil-waqt tal-għeluq għan-nefqa tal-2018 huwa bejn EUR 69,1 u 72,7 miljun, u dan jirrappreżenta bejn 2,21 % u 2,33 % tan-nefqa totali;

162. Jirrimarka li l-kunċetti ta' "riskju fil-waqt tal-pagament" u ta' "riskju fil-waqt tal-għeluq" ġew introdotti għall-eżerċizzju ta' awditjar 2018;

163. Jilqa' pożittivament il-fatt li s-sejbiet tal-Qorti (ibbażati fuq is-subintestatura tal-QFP) u tal-Kummissjoni huma simili;

Ġestjoni finanzjarja u kontrolli interni

164. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li għas-Seba' Programm Kwadru nżammet ir-riżerva orizzontali fuq ir-rimborż tad-dikjarazzjonijiet ta' spejjeż;

165. Jispeċifika li fl-2018 id-DĠ R&I ġġestiet direttament 56 % (meta mqabbel ma' 58 % fl-2017) tal-baġit tiegħu, espress f'termini ta' pagamenti, u li 44 % tal-pagamenti kien iddestinat għal korpi fdati oħrajn, inkarigati mill-implimentazzjoni tiegħu;

166. Jieħu nota li d-DĠ R&I fada 15,05 % tal-baġit tiegħu għall-2018 lill-BEI/FEI għall-Innovfin, li Innovfin jimmira li jsostni r-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta' strumenti finanzjarji u li l-ammont ittrasferit lill-BEI/FEI fl-2018 kien EUR 472,9 miljun;

167. Huwa tal-fehma li kwalunkwe programm, azzjoni jew proġett tal-familja tal-BEI kofinanzjati mill-baġit tal-Unjoni għandu/ha j/tkun awditjat(a) mill-Qorti;

168. Jinsab imħasseb bil-fatt li, avolja huma magħluqa 4 740 proġett tal-perjodu ta' finanzjament 2007-2013 minn 4 934, għad fadal akkumulu ta' impenji pendenti ("reste à liquider" jew "RAL") tal-valur ta' EUR 157,3 miljun u li l-Kummissjoni mhijiex f'qagħda li tindika meta r-RAL se jkunu saldati[95];

169. Jenfasizza bi tħassib l-allokazzjoni ferm żbilanċjata tal-fondi għar-riċerkaturi fl-Istati Membri kollha minn Orizzont 2020;

170. Jirrimarka li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 attwali, 64,26 % tal-baġit ġie eżegwit;

171. Jinkoraġġixxi lid-DĠ R&I jkompli bl-isforzi ta' semplifikazzjoni tiegħu konformement mar-Rapport Speċjali Nru 28/2018 tal-Qorti iżda mingħajr ma jikkomprometti ċ-ċertezza ġuridika u mingħajr ma jbiddel il-kontrolli ex post f'kontrolli ex ante;

172. Huwa tal-fehma li d-DĠ R&I għandu jagħti aktar attenzjoni lill-kejl tal-valur miżjud tal-Unjoni tal-investimenti fis-settur tar-R&I; jisħaq fuq il-fatt li l-kejl tal-prestazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni ma għandux ikun ibbażat biss fuq l-indikaturi ta' produzzjoni u l-indikaturi monetarji fit-terminu qasir, iżda għandu jqis in-natura partikolari tar-riċerka; jinkoraġġixxi lill-Kummissjoni tiżviluppa modi kif ittejjeb l-appoġġ favur il-proġetti tar-riċerka u l-innovazzjoni b'riskju għoli b'mod trasparenti;

173. Jirrakkomanda bil-qawwa li d-DĠ R&I jagħti aktar attenzjoni lill-kejl tal-valur miżjud tal-Unjoni tal-investimenti fis-settur tar-R&I;

HUAWEI

174. Jikkonstata li s-sussidjarji ta' HUAWEI applikaw għall-kofinanzjamenti tal-Unjoni fl-ambitu tal-programm Orizzont 2020;

175. Josserva, madankollu, li l-parteċipanti mill-Brażil, miċ-Ċina, mill-Indja, mill-Messiku u mir-Russja ma baqgħux jiġu ffinanzjati fl-ambitu ta' Orizzont 2020[96];

176. Ifakkar li r-Regoli ta' Parteċipazzjoni u Tixrid tal-programm Orizzont 2020 jirregolaw l-isfruttament tar-riżultati u jikkonferixxu lill-Kummissjoni d-dritt li topponi t-trasferimenti ta' sjieda jew l-għoti ta' liċenzji esklużivi lil suġġetti stabbiliti f'pajjiżi terzi mhux assoċjati f'Orizzont 2020;

177. Jieħu nota tal-fatt li l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi, f'dan il-kuntest, analizza l-informazzjoni dwar allegati vjolazzjonijiet u ddeċieda li jibda evalwazzjoni ġdida;

178. Jieħu nota bi tħassib tal-periklu tal-abbuż deliberat tal-fondi tal-Unjoni min-naħa ta' pajjiżi terzi fil-proġetti ta' riċerka konġunti; ifakkar li dawn il-pajjiżi terzi jeħtieġu jsegwu r-regoli dwar l-integrità u l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni eżatt kif jagħmlu l-Istati Membri;

Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA)

179. Jinsab imħasseb bis-sejba tal-Qorti skont liema s-sistemi ta' kontroll intern tal-aġenzija għandhom bżonn jitjiebu b'mod ċar u li l-Kummissjoni ħarġet, għat-tieni sena konsekuttiva, riżerva fuq is-sistema;

Rakkomandazzjonijiet

180. Jistieden lid-DĠ R&I:

- jagħti segwitu lir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti relatati ma' din is-sottointestatura;

- jimplimenta mill-aktar fis possibbli s-26 rakkomandazzjoni pendenti tas-Servizz tal-Awditjar Intern;

- jagħti aktar attenzjoni lill-promozzjoni tal-azzjonijiet klimatiċi (Indikatur Ewlieni tal-Prestazzjoni) u turi ambizzjoni akbar f'dan ir-rigward;

- jibqa' partikolarment għassa tal-konformità mar-Regoli ta' Parteċipazzjoni u Tixrid ta' Orizzont 2020;

- jinkoraġġixxi allokazzjoni aktar ibbilanċjata tar-riżorsi fost l-Istati Membri fl-ambitu ta' Orizzont 2020 u jgħin aktar lill-Istati Membri u lir-riċerkaturi, b'mod partikolari fl-applikazzjoni tagħhom għall-finanzjamenti;

- jippubblika fir-rapport annwali tal-attività tiegħu l-proposti kollha tiegħu għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fl-ambitu tal-eżerċizzju tas-Semestru Ewropew;

- jerġa' jikkunsidra l-mod kif issir l-verifika ex ante għall-infrastrutturi tar-riċerka biex tkun aktar effiċjenti u effikaċi;

- jirrapporta, flimkien mal-EACEA, lill-kumitat responsabbli tal-Parlament sa Lulju 2020 dwar ir-riformi introdotti biex jinstab rimedju għas-sitwazzjoni;

- jagħti attenzjoni partikolari lit-tqassim tal-fondi lill-benefiċjarju min-naħa tal-koordinatur tal-proġett;

- jinvesti fil-kejl tal-prestazzjoni u tal-valur miżjud tal-Unjoni;

181. Jistieden lill-Qorti twessa' l-kopertura tal-prestazzjoni fir-rapport annwali tagħha, li għaliha r-rapporti speċjali tal-Qorti jikkostitwixxu sors prezzjuż ta' informazzjoni; jilqa' b'sodisfazzjon, f'dan il-kuntest, il-proposti li saru fid-19 ta' Novembru fil-Lussemburgu fl-okkażjoni taż-żjara tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit;

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

182. Josserva l-informazzjoni li l-Qorti ppreżentat skont liema l-pagamenti tal-2018 fl-ambitu tas-sottointestatura 1b "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" tal-QFP huma 34,8 % tal-baġit annwali tal-Unjoni, jiġifieri EUR 54,5 biljun; jinnota wkoll li minn tali ammont, EUR 30,1 biljun (55,1 %) huma ddestinati għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), EUR 9,3 biljun (17 %) għall-Fond ta' Koeżjoni (FK), EUR 13,9-il biljun (25,6 %) għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u l-bqija għal azzjonijiet oħra;

183. Josserva li għall-2018 id-DĠ REGIO rrapporta pagament ta' EUR 39,5 biljun li jirrappreżenta rata ta' implimentazzjoni ta' 98,52 % tal-approprjazzjonijiet ta' pagament awtorizzati għall-2018, u li d-DĠ EMPL irrapporta pagament ta' EUR 14,6-il biljun, jiġifieri rata ta' implimentazzjoni ta' 94,42 %;

Kontribut biex jintlaħqu l-objettivi tal-Unjoni għall-2020

184. Jieħu nota mill-affermazzjonijiet tal-Kummissjoni li ġejjin fir-rigward tal-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni:

- għal dak li għandu x'jaqsam mal-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment, kull euro li jintnefaq iġġenera tkabbir addizzjonali ta' EUR 2,7 tal-prodott domestiku gross (PDG), u li, b'konsegwenza t'hekk, dan iddetermina l-ħolqien ta' madwar 1,3 miljun impjieg matul l-aħħar perjodu ta' programmazzjoni;

- għal dak li għandu x'jaqsam mat-tisħiħ tar-riċerka, tal-iżvilupp teknoloġiku u mal-innovazzjoni, il-previżjonijiet jindikaw, abbażi tal-proġetti magħżula fi tmiem l-2017, li n-numru ta' proġetti ta' kooperazzjoni bejn impriżi u istituti ta' riċerka kważi rdoppja;

- għal dak li għandu x'jaqsam mal-kompetittività tal-SMEs, il-previżjonijiet indikaw, abbażi tal-proġetti magħżula fi tmiem l-2017, li n-numru ta' impriżi benefiċjarji ta' sostenn żdied b'40 %;

- għal dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija b'emissjonijiet baxxi tal-karbonju, il-previżjonijiet jindikaw, abbażi tal-proġetti magħżula fi tmiem l-2017, li n-numru aktar minn irdoppja u laħaq 69,2 % tal-objettiv ta' 6 708 megawatt ta' kapaċità addizzjonali stabbilit għal tmiem l-2023;

185. Jirrimarka li r-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni għall-perjodu 2014-2020 (ir-Regolament 1303/2013, Artikolu 71) ma jinkludix dispożizzjonijiet li jiddefinixxu l-ksib ta' riżultati u s-sostenibbiltà tagħhom bħala kriterji għad-durabbiltà tal-investimenti produttivi mill-FEŻR; jieħu nota tal-osservazzjonijiet ifformulati mill-Qorti dwar is-sostenibbiltà[97] u l-kwalità ta' tali investimenti u jtenni l-appell tiegħu għall-inklużjoni tal-ksib tar-riżultati bħala kunsiderazzjoni fundamentali fl-evalwazzjoni tad-durabbiltà tal-proġetti li tippermetti l-valutazzjoni tal-grad sa liema l-iżviluppi ekonomiċi pożittivi jitrawmu permezz ta' rpiljar ekonomiku ġenerali jew bis-saħħa tal-finanzjamenti tal-Unjoni;

L-ambitu u l-approċċ tal-awditjar

186. Josserva li l-Qorti eżaminat kampjun ta' 220 tranżazzjoni, maħsub biex ikun statistikament rappreżentattiv tal-firxa sħiħa ta' nfiq fl-ambitu tas-subintestatura 1b tal-QFP, li l-awtoritajiet tal-awditjar kienu vverifikaw preċedentement;

187. Jinnota bi tħassib li l-Qorti identifikat u kkwantifikat, f'dawk il-220 tranżazzjoni, 36 żball, li ma kinux inqabdu mill-awtoritajiet tal-awditjar; b'kont meħud tas-60 żball li nstabu preċedentement mill-awtoritajiet tal-awditjar u tal-korrezzjonijiet applikati mill-awtoritajiet inkarigati mill-programmi (b'valur totali ta' EUR 314-il miljun għaż-żewġ perjodi ta' programmazzjoni flimkien), il-Qorti stmat li l-livell ta' żball huwa 5,0 %;

188. Josserva li l-Kummissjoni ma taqbilx mal-valutazzjoni tal-Qorti dwar tliet żbalji sinifikanti li saru fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u żewġ żbalji li saru fil-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013; josserva li l-Kummissjoni tagħmel referenza għal interpretazzjoni diverġenti tar-regoli nazzjonali jew tal-Unjoni applikabbli li għandhom impatt fuq ir-rata ta' żball ikkalkulata[98];

189. Jippreċiża li s-sorsi ta' żball ewlenin ikkonċernaw l-ispejjeż ineliġibbli (37) u l-akkwist pubbliku (18) segwiti min-nuqqas ta' dokumentazzjoni essenzjali ta' sostenn (3);

190. Josserva li, barra minn hekk, sa tmiem is-sena kontabilistika 2016/2017, EUR 2,9 biljun kienu tħallsu permezz ta' pagamenti bil-quddiem lil strumenti finanzjarji, li minnhom EUR 2,3 biljun kienu ġew iddikjarati bejn l-1 ta' Lulju 2016 u t-30 ta' Ġunju 2017 (17 % tal-ammont totali mħallas f'kofinanzjament mill-Unjoni); matul is-sena kontabilistika 2016/2017, EUR 1,3 biljun (43 %) ġew żborżati favur id-destinatarji finali;

191. Jitlob lill-Kummissjoni tinforma lill-awtorità ta' kwittanza dwar min jibbenefika mill-imgħax akkumulat fuq il-EUR 1,6 biljun li għadhom ma tħallsux lill-benefiċjarji u minn issa 'l quddiem tinkludi din l-informazzjoni fir-rapportar annwali tagħha;

192. Jinnota li l-awditu tal-Qorti kopra l-iżborżi li saru lil ħames strumenti finanzjarji (tnejn mill-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u tlieta mill-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013); jinnota li l-Qorti eżaminat 30 garanzija u 100 każ ta' self għal dawn il-ħames strumenti fil-livell tal-intermedjarju finanzjarju u sabet 14-il każ ta' żborż ineliġibbli lid-destinatarji finali, relatati ma' tlieta mill-istrumenti eżaminati mill-Qorti: dawn kienu jikkonċernaw jew self ineliġibbli jew inkella destinatarji finali ineliġibbli, kif ukoll żborżi kkanċellati li l-Istat Membru kkonċernat irreġistra b'mod skorrett bħala mħallsa;

193. Josserva li d-DĠ REGIO kkonferma rata ta' żball residwu ta' 1,96 % għas-sena kontabilistika 2016-2017, wara t-tlestija taċ-ċiklu ta' kontroll nazzjonali u tal-Kummissjoni, fuq il-bażi tal-evidenza kollha tal-awditjar disponibbli f'din id-data u fl-istennija tal-konklużjoni tal-proċeduri kontradittorji (approċċ konservattiv); jinnota fl-istess ħin li d-DĠ REGIO stima li r-rata kkonfermata taf tilħaq massimu ta' 2,74 %;

194. Jinnota bi tħassib id-differenza ċara bejn ir-rati ta' żball stmati mill-Qorti u mill-Kummissjoni;

195. Josserva, barra minn hekk, li għall-2018 il-Kummissjoni introduċiet żewġ kunċetti ġodda: "ammont f'riskju fil-waqt tal-pagament"[99] u "ammont f'riskju fil-waqt tal-għeluq";

196. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-"ammont f'riskju fil-waqt tal-pagament" huwa bbażat fuq il-kontijiet trażmessi mill-Istati Membri wara li jkunu tnaqqsulhom il-korrezzjonijiet finanzjarji; jinnota li jkun jidher, għalhekk, li l-Kummissjoni ma għandhiex informazzjoni diretta dwar l-ammont fir-riskju fil-waqt tal-pagament;

197. Barra minn hekk, jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-"ammont f'riskju fil-waqt tal-għeluq" huwa estrapolazzjoni bbażata fuq l-esperjenza tal-Kummissjoni;

198. Iqis utli, f'dan il-kuntest, li jfakkar fil-punt (b)(i) tal-Artikolu 247(1) li jirrikjedi li l-Kummissjoni tressaq "(...) stima tal-livell ta' żball fin-nefqa tal-Unjoni bbażata fuq metodoloġija konsistenti u stima ta' korrezzjonijiet futuri (...)";

199. Jinsab imħasseb dwar il-konklużjoni tal-Qorti li attwalment hemm dipendenza limitata fuq ix-xogħol magħmul minn ħafna awtoritajiet tal-awditjar minħabba dgħufijiet fil-metodu ta' kampjunar użat mill-awtoritajiet tal-awditjar, fid-dokumentazzjoni tar-rendikont tal-entrati u fit-trattament tal-iżbalji; jesprimi wkoll it-tħassib tiegħu li l-Qorti ma tistax tiddependi fuq ir-rata ta' żball ippreżentata mill-Kummissjoni minħabba li hija bbażata fuq in-nefqa li tkun għadha ma għaddietx miċ-ċiklu sħiħ ta' kontroll u li mhijiex l-istess bħal dik awditjata mill-Qorti;

200. Iqis bħala insodisfaċenti li l-Qorti u l-Kummissjoni jużaw metodoloġiji differenti biex jistabbilixxu l-opinjonijiet tagħhom dwar il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet finanzjarji; u għaldaqstant jaslu għal riżultati differenti f'dak li għandu x'jaqsam mar-rata ta' żball residwu (RER): ˃ 2 % (DĠ EMPL & DĠ REGIO), 5 % (Qorti); f'dan ir-rigward, jitlob li l-Qorti ma tipprovdix RER iżda rata ta' żball fil-waqt tal-pagamenti (qabel ma jiġu applikati l-korrezzjonijiet) sabiex ittejjeb il-kwalità tal-evalwazzjoni u tal-iskrutinju tal-Parlament;

201. Jirrimarka, barra minn dan, li l-bażi tad-data taż-żewġ istituzzjonijiet hija differenti: filwaqt li l-Qorti ssegwi approċċ annwali, fl-2018 il-Kummissjoni setgħet biss tivverifika l-kontijiet 2016-2017 u ssegwi approċċ pluriennali;

Ġestjoni finanzjarja u kontrolli interni

202. Jirrimarka li d-DĠ REGIO joħroġ 30 riżerva għal 30 programm operattiv fl-ambitu tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali; 18-il riżerva kienu għadhom stabbiliti fir-rigward tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013;

203. Jinnota li fi tmiem l-2018, id-DĠ REGIO jirrapporta t-tlestija ta' 99 % tal-pjanijiet ta' azzjoni biex jiġu ssodisfati l-kundizzjonalitajiet ex ante u li l-pjanijiet ta' azzjoni mhux kompluti tnaqqsu għal 6 fl-2018 (8 fl-2017); jinnota bi tħassib li żewġ deċiżjonijiet ta' sospensjoni u żewġ ittri ta' presospensjoni nħarġu għal dawk il-pjanijiet li ma tlestewx li jistgħu jaffettwaw l-implimentazzjoni f'waqtha tal-programmi operattivi kkonċernati li l-maġġoranza tagħhom huma fis-settur ambjentali;

204. Jistieden lill-Kummissjoni tipprevedi simplifikazzjoni ġenwina tal-proċedura, inkluż fid-dokumentazzjoni rikjesta sabiex jinkiseb aċċess għall-finanzjament, mingħajr ma jiġu injorati l-prinċipji ta' awditjar u monitoraġġ;

205. Jinsab imħasseb dwar id-dewmien fl-implimentazzjoni tal-fondi strutturali u dwar il-fatt li s-sitwazzjoni tirriżulta saħansitra aktar gravi minn dik li kien hemm fil-fażi komparabbli matul il-perjodu ta' programmazzjoni preċedenti; filwaqt li attwalment ir-rata ta' assorbiment medju kienet taħt l-40 %, fil-fażi komparabbli matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 kienet taħt is-60 %[100];

206. Jinnota li r-RAA tad-DĠ REGIO għall-2018 jiddikjara li attwalment, EUR18-il biljun tal-FEŻR u tal-FK, li huma ekwivalenti għal 7,2 % tal-allokazzjonijiet totali, huma ppjanati biex isiru disponibbli permezz tal-istrumenti finanzjarji;

207. Jiddispjaċih li r-rapport annwali tal-2018 dwar l-"Istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE" ma ġiex ippubblikat qabel Jannar 2020; jinnota li fi tmiem l-2018, il-kontribuzzjonijiet tal-FSIE impenjati għall-istrumenti finanzjarji (FIs) kienu ta' EUR 16,9 biljun, EUR 7 biljun tħallsu lill-FIs mill-FSIE (madwar 41 %) u EUR 3,7 biljun ġew investiti f'benefiċjarji finali; jistieden lill-Kummissjoni tippubblika r-rapport annwali tal-2019 sa Ottubru 2020 sabiex is-sejbiet tagħha jkunu jistgħu jiġu integrati fir-rapport ta' kwittanza għall-2019;

208. Ifakkar fl-appell tiegħu biex l-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar jitħallew jawditjaw l-istrumenti finanzjarji taħt il-baġit tal-Unjoni, inaqqsu l-għadd ta' strumenti finanzjarji, u jintroduċu regoli aktar stretti għar-rappurtar mill-amministraturi tal-fondi, inkluż mill-Grupp tal-BEI u minn istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali oħra dwar il-prestazzjoni u r-riżultati miksuba, u b'hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont[101];

209. Jenfasizza li huma meħtieġa aktar trasparenza, obbligu ta' rendikont aħjar u rappurtar aħjar dwar il-prestazzjoni u s-sostenibbiltà għall-istrumenti finanzjarji implimentati fl-Unjoni u lil hinn minnha; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-kontropartijiet tagħha li jimplimentaw l-istrumenti finanzjarji appoġġati mill-baġit tal-Unjoni jiżguraw l-akbar trasparenza u obbligu ta' rendikont;

210. Jenfasizza li l-istrumenti finanzjarji jistgħu jissupplimentaw l-għotjiet iżda mhux suppost jissostitwuhom[102];

211. Jinsab imħasseb ferm li l-akkumulu ta' impenji fi tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni se jkun ferm ogħla minn dak fi tmiem l-eżerċizzju preċedenti, u b'hekk jaf possibbilment jikkawża kriżi oħra tal-pagamenti;

212. Jinnota li d-DĠ REGIO, għas-sena kontabilistika 2016-2017, ikkonferma l-RERs irrappurtati mill-awtoritajiet tal-awditjar (inkluż f'ċerti każijiet wara li ddaħħlu aġġustamenti mingħajr impatt materjali) bħala taħt il-livell limitu ta' materjalità għal 135 programm operattiv, filwaqt li 29 minnhom kellhom jiġu riveduti biex jitilgħu fuq 2 %;

213. Jinnota wkoll li d-DĠ REGIO aċċetta 242 kont iċċertifikat mill-258 għas-sena kontabilistika 2017-2018; filwaqt li ma aċċettax 16-il kont; jissottolinja f'dan il-kuntest li l-Qorti ma eżaminatx il-kontijiet għal dak il-perjodu peress li l-verifiki kienu għadhom ma ġewx konklużi;

214. Josserva li, fl-ambitu tal-politika strutturali u ta' koeżjoni, is-setturi l-aktar esposti għar-riskju ta' frodi huma l-infrastruttura (34 %), l-ambjent (13 %) u r-riċerka (13 %), u li l-każijiet ta' frodi jikkonċernaw ir-regoli dwar l-akkwist (52 %), in-nefqa irregolari (14 %) u l-kunflitti ta' interess (8 %);

Irregolaritajiet serji u użu ħażin ta' fondi fl-Istati Membri

215. Jinnota li r-rapport finali tal-awditjar tad-DĠ REGIO dwar ir-Repubblika Ċeka ġie żvelat mal-media mingħajr awtorizzazzjoni; kien infurmat li l-Kummissjoni wettqet awditi komprensivi rigward l-applikazzjoni tad-dritt nazzjonali u tal-Unjoni, billi vverifikat bir-reqqa mhux biss ir-regolarità tal-operazzjonijiet iżda wkoll il-konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni u dik nazzjonali dwar il-kunflitti ta' interess; jinnota li l-Kummissjoni infurmat lill-kumitat responsabbli tal-Parlament f'laqgħa bil-magħluq f'Diċembru 2019 dwar il-progress tal-awditi mwettqa mid-DĠ REGIO u d-DĠ EMPL; jistieden lill-Kummissjoni żżomm lill-awtorità ta' kwittanza u lill-kumitat(i) responsabbli tal-Parlament infurmat(i) dwar kwalunkwe żvilupp ġdid mingħajr dewmien żejjed u tiżgura segwitu xieraq għas-sejbiet;

216. Jiddeplora l-indikazzjonijiet inizjali li, fil-qasam tal-fondi reġjonali u ta' koeżjoni, l-awdituri sabu nuqqasijiet serji fil-funzjonament tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll u għaldaqstant ipproponew korrezzjoni finanzjarja ta' kważi 20 %; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod kritiku jekk dawn il-każijiet jirrappreżentawx każijiet ta' użu ħażin sistemiku tal-fondi tal-Unjoni; jistenna li l-Kummissjoni tadotta mekkaniżmu xieraq biex jiġu evitati nuqqasijiet futuri;

217. Jiddeplora wkoll l-indikazzjonijiet inizjali li l-awdituri tal-Kummissjoni sabu każijiet serji ħafna ta' kunflitti ta' interess relatati mal-Gvern Ċek; jifhem, madankollu, li d-dritt nazzjonali Ċeka fil-qasam tal-kunflitti ta' interess ma ppenalizzax, qabel Frar 2017, l-għoti ta' fondi pubbliċi lill-uffiċjali pubbliċi; jinnota li sa issa għadha ma ġiet iddikjarata l-ebda nefqa għall-2018; jistenna li l-Kummissjoni tagħmel l-almu tagħha biex tlesti l-proċess b'mod effiċjenti u f'waqtu u twettaq bis-sħiħ il-miżuri korrettivi neċessarji kollha; fid-dawl tar-rapporti dwar it-tħassib serju dwar il-kunflitti ta' interessi relatati mal-Gvern Ċek li nstabu fl-awditi mwettqa mill-Kummissjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinforma bis-sħiħ lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-sitwazzjoni;

218. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni infurmat lill-kumitat kompetenti tiegħu li d-DĠ REGIO wettaq korrezzjonijiet finanzjarji ta' aktar minn EUR 1,5 biljun minn programmi tal-perjodu 2007-2013 fl-Ungerija, li fihom skopra irregolaritajiet u li dan l-ammont jaffettwa l-programmi operattivi li ġejjin:

 

- 2007HU161PO001  Żvilupp ekonomiku  EUR 275 miljun

- 2007HU161PO002  Ambjent u Enerġija  EUR 254 miljun

- 2007HU161PO007 Trasport   EUR 371 miljun

- 2007HU161PO008  Infrastruttura soċjali   EUR 120 miljun

- 7 programmi operattivi reġjonali  EUR 473 miljun

- 2007HU161PO010  Implimentazzjoni   EUR 75 miljun

219. Jirrikonoxxi l-ħidma eċċellenti ta' awditjar mill-Kummissjoni fid-detezzjoni ta' riskji sistemiċi u sorsi ta' żball; jilqa' l-korrezzjonijiet finanzjarji imposti; jinnota bi tħassib iż-żmien sostanzjali meħtieġ biex jiġu rkuprati fondi mħallsa b'mod irregolari; jistieden lill-Kummissjoni tinforma f'aktar dettall lill-Awtorità ta' Kwittanza rigward is-sejbiet tagħha dwar ir-riskji sistemiċi u l-istrutturi oligarkiċi;

220. Jiddeplora l-fatt li, fil-qasam tal-FSIE, l-awdituri tal-Kummissjoni sabu nuqqasijiet serji fil-funzjonament tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll prinċipalment fir-rigward tal-kontroll tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku;

221. Ifakkar li ġiet applikata korrezzjoni finanzjarja b'rata fissa ta' 10 % fir-rigward tal-programmi operattivi (PO) kollha;

222. Ifakkar li l-korrezzjoni finanzjarja ta' 25 % għall-ftehimiet qafas fis-settur tal-ilma fil-PO dwar l-Ambjent u l-Effiċjenza fl-Enerġija hija minħabba irregolaritajiet fl-akkwist pubbliku;

223. Ifakkar li l-korrezzjoni finanzjarja b'rata fissa ta' 10 % fil-Programm Operattiv għall-Iżvilupp Territorjali u tas-Saldu hija minħabba nuqqasijiet matul l-għażla tal-proġett;

224. Jinnota, barra minn hekk, li d-DĠ REGIO għadu ma għalaqx minn qabel il-programmi li jikkonċernaw l-amministrazzjoni elettronika, u dan jaf jimplika korrezzjonijiet ulterjuri;

225. Jinnota bi tħassib li l-livell ta' irregolaritajiet jindika li hemm problema sistemika fil-programmi operattivi tal-Ungerija li tmur lura għall-2007; jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-Parlament u lill-pubbliku ġenerali rigward il-valutazzjoni tal-Kummissjoni stess dwar ir-raġunijiet wara dan il-livell ta' irregolaritajiet; jirrimarka li l-multa ta' somma f'daqqa ta' 10 % għall-ġestjoni ħażina ta' programmi operattivi mhijiex soluzzjoni fit-tul għal-livell għoli ta' irregolaritajiet identifikati u li, mingħajr mekkaniżmi mtejba u adegwati ta' kontroll u ta' monitoraġġ, dan il-livell ma jistax jonqos;

226. Għall-programmi msemmija hawn fuq, jitlob lill-Kummissjoni tistabbilixxi skeda ta' żmien ċara, mill-bidu tal-proġett sal-irkupru tal-fondi, li tispjega d-diversi fażijiet;

227. Jitlob lill-Kummissjoni tindika l-mod kif dawn l-irkupri se jkunu inklużi fil-baġit peress li jaffettwaw programmi tal-perjodu ta' programmazzjoni 2007-2013 preċedenti;

228. Ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu favur it-twaqqif ta' mekkaniżmu li, permezz tiegħu, l-Istati Membri li ma jirrispettawx il-valuri minquxa fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) jistgħu jkunu soġġetti għal konsegwenzi legali u finanzjarji sinifikanti;

Rakkomandazzjonijiet

229. Jistieden lill-Kummissjoni:

- testendi r-rappurtar dwar l-impatt u s-sostenibbiltà tal-investimenti tal-Unjoni biex jintwera l-valur miżjud tal-Unjoni tal-finanzjament tal-Unjoni;

- issaħħaħ l-isforzi tagħha biex ittejjeb l-oqfsa attwali ta' kontroll u ta' aċċertament bil-għan li tistabbilixxi katina ta' awditjar uniku;

- tippreżenta, fl-AMPR tagħha, ċifra għal-livell ta' żball fil-waqt tal-pagament (qabel il-korrezzjoni fil-livell nazzjonali) u stima ta' korrezzjoni futura;

- tkompli l-kooperazzjoni tagħha mal-Qorti sabiex tallinja aktar il-metodoloġiji ta' awditjar u l-interpretazzjoni ta' testi legali;

 - tippubblika l-proposti kollha tagħha għal rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi fl-ambitu tal-eżerċizzju tas-Semestru Ewropew;

- tagħti aktar attenzjoni, u talloka aktar appoġġ tekniku, lill-Istati Membri, li s-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll tagħhom huma biss parzjalment affidabbli, jew mhux affidabbli, fejn hemm riskju akbar ta' frodi u korruzzjoni relatati mal-fondi u speċjalment ma' dawk l-Istati Membri li ma ngħaqdux mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew;

- tħeġġeġ bil-qawwa lill-Istati Membri biex jissieħbu fl-UPPE;

- tagħti attenzjoni partikolari lill-ftehimiet qafas mogħtija permezz ta' proċeduri tal-akkwist pubbliku, peress li l-frodi u l-korruzzjoni relatati magħhom jirrappreżentaw riskju akbar għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni;

- tnaqqas kemm jista' jkun malajr l-akkumulu ta' impenji;

 - tnaqqas id-diżimpenn awtomatiku għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 minn n+3 snin għal n+2 snin biex l-Istati Membri jingħataw spinta ħalli jimplimentaw il-programmi malajr;

- timponi korrezzjonijiet finanzjarji għall-iżbalji identifikati mill-Qorti bi qbil mad-dispożizzjonijiet legali relevanti;

- tispeċifika fir-rapporti annwali tal-attività kif l-ammonti affettwati mill-korrezzjonijiet finanzjarji ex post imposti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni ntużaw mill-ġdid, b'mod partikolari f'dawk il-każijiet fejn kienu involuti frodi, korruzzjoni jew attività kriminali oħra;

- tispeċifika fir-rapporti annwali tal-attività jekk l-Istati Membri kkonċernati użawx mill-ġdid u b'liema mod użaw il-korrezzjonijiet finanzjarji ex post imposti mill-Istati Membri u mill-Kummissjoni;

- tippubblika r-rapport annwali tal-2020 dwar "L-istrumenti finanzjarji tal-Fondi SIE" mingħajr dewmien;

- iżżid it-trasparenza billi tippermetti t-tfittxija għal offerenti rebbieħa fuq it-TED, is-sit web tal-akkwist pubbliku elettroniku tal-UE;

- tħeġġeġ lill-Istati Membri kollha jużaw il-programm tal-IT ARACHNE biex jidentifikaw u jirrimedjaw ir-riskji ta' frodi;

- tipprovdi aktar appoġġ u gwida lill-Istati Membri permezz tal-mekkaniżmi differenti tagħha inkluż l-assistenza teknika għad-dispożizzjoni tagħha u Task Force dedikat għat-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva għall-assorbiment tal-fondi tal-Unjoni u għat-tranżizzjoni bla xkiel mill-perjodu ta' programmazzjoni attwali għal dak li jmiss;

-  tallinja l-perjodi kontabilistiċi tal-fondi strutturali ma' dawk tal-Qorti;

-  tiżgura li ż-żamma ta' 10 % fuq il-pagamenti interim tiġi ppreservata matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 u li f'każijiet fejn il-programmi jitqiesu li jirrappreżentaw riskju għoli għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-ammonti miżmuma għandhom jiġu rilaxxati biss ladarba jitlestew il-verifiki kollha, u l-awtorità ta' ġestjoni kompetenti għandha tiġi avżata fil-ħin dwar is-sitwazzjoni;

-  tiżviluppa linji gwida komuni għall-kunflitti ta' interess ta' politiċi ta' livell għoli; tiżviluppa flimkien mal-Istati Membri strumenti legali effettivi biex jiġi evitat li jitrawmu strutturi oligarkiċi li jużaw il-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni;

-  tikkunsidra l-introduzzjoni ta' ġestjoni diretta minflok il-ġestjoni kondiviża f'każ li jsir użu ħażin intenzjonat ta' fondi għall-QFP il-ġdid;

230. Jistieden lill-Qorti testendi l-kopertura tal-prestazzjoni fir-rapport annwali tagħha, li għaliha r-rapporti speċjali tal-Qorti jikkostitwixxu sors prezzjuż ta' informazzjoni; f'dan il-kuntest, jilqa' l-proposti li saru mill-Qorti matul iż-żjara tal-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit f'Novembru 2019;

 

Riżorsi naturali

Konformità

231. Jinnota li għas-sena finanzjarja 2018, il-Qorti tistima livell ta' żball ta' 2,4 % għall-Intestatura sħiħa "Riżorsi Naturali", li xorta għadu ogħla mil-livell limitu ta' materjalità ta' 2 %;

232. Jenfasizza li l-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà kumplessi jżidu r-riskju ta' żball fl-iżvilupp rurali, il-miżuri tas-suq, is-sajd, l-ambjent u l-azzjoni klimatika; jinnota li dawk l-oqsma jikkorrispondu għal madwar kwart tal-baġit għar-"Riżorsi Naturali";

233. Jinnota li mill-156 pagament ittestjati mill-Qorti fiż-żoni ta' riskju ogħla, kwart minnhom kien fihom żball u li l-kawżi ewlenin tal-iżbalji kienu relatati ma' kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà, regoli ta' akkwist jew ta' għoti, u informazzjoni mhux preċiża dwar żoni;

234. Jinnota b'sodisfazzjon li għall-baġit li jikkorrispondi għall-pagamenti diretti tal-FAEG (72 % tal-intestatura "Riżorsi Naturali"), il-Qorti tistima li l-livell ta' żball f'dan il-qasam huwa taħt il-livell limitu ta' materjalità ta' 2 %;

235. Jirrimarka li mill-95 pagament dirett awditjati mill-Qorti, 81 % ma kienx fihom żbalji u li l-biċċa l-kbira tal-iżbalji kienu pagamenti żejda minuri taħt il-5 %, l-aktar minħabba bdiewa li jipprovdu informazzjoni mhux preċiża dwar żoni;

236. Jenfasizza li l-kisbiet pożittivi fil-qasam tal-pagamenti diretti tal-FAEG huma prinċipalment dovuti għall-kwalità tas-Sistema Integrata ta' Amministrazzjoni u Kontroll, is-Sistema ta' Identifikazzjoni tal-Irqajja' tal-Art, l-Applikazzjoni ta' Għajnuna Ġeospazjali u l-kontroverifiki preliminari tal-applikazzjonijiet tal-bdiewa;

237. Jinnota li, skont il-Qorti, iċ-ċifri ppreżentati mill-Kummissjoni fl-AMPR tagħha huma konsistenti mal-konklużjoni tal-awditu tagħha;

238. Jirrimarka li fl-2018, id-DĠ AGRI wettaq żjarat ta' rieżami għal 17-il korp ta' ċertifikazzjoni u sab li hemm bżonn ta' titjib għall-maġġoranza tagħhom u għalhekk, ix-xogħol tal-biċċa l-kbira tal-korpi ta' ċertifikazzjoni miżjura ma setax jiġi kompletament fdat fir-rigward tal-verifika tal-legalità u r-regolarità; b'mod partikolari, ġew identifikati nuqqasijiet fir-rigward tal-metodoloġija tat-teħid tal-kampjuni u l-firxa tal-verifiki tal-eliġibbiltà;

Prestazzjoni

239. Jinnota li l-azzjonijiet ta' żvilupp rurali ġeneralment twettqu kif ippjanat u li l-Istati Membri kienu vverifikaw ir-raġonevolezza tal-ispejjeż;

240. Jirrimarka li, għal xi proġetti, l-għażliet simplifikati fil-qasam tal-ispejjeż, bħal somom f'daqqa jew rati fissi, għandhom il-potenzjal li jissimplifikaw l-amministrazzjoni u jżommu l-ispejjeż taħt kontroll;

241. Jiddispjaċih li l-awtoritajiet nazzjonali ftit li xejn għamlu użu minn għażliet simplifikati fil-qasam tal-ispejjeż għalkemm setgħu kienu utli f'madwar terz tal-proġetti eżaminati mill-Qorti; jinnota, madankollu, l-isforzi tad-DĠ AGRI biex jgħin lill-Istati Membri jegħlbu d-diffikultajiet u l-problemi li jiltaqgħu magħhom meta jintroduċu għażliet ta' spejjeż simplifikati;

242. Jirrimarka bi tħassib li l-Qorti għadha qed tkompli tidentifika dgħufijiet fl-użu tal-indikaturi tar-riżultat fir-rigward tal-qafas komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tal-PAK (is-CMEF);

243. Jiddispjaċih, b'mod partikolari, li l-Qorti sabet li kważi terz tal-azzjonijiet tal-iżvilupp rurali ma kellhom l-ebda indikatur tar-riżultat rilevanti fis-CMEF u li fejn ġew definiti, l-indikaturi mhux dejjem kienu relatati mal-objettivi tal-oqsma ta' prijorità;

244. Jirrakkomanda li:

- il-Kummissjoni tivvaluta l-effikaċja tal-azzjonijiet tal-Istati Membri biex ikunu indirizzati l-kawżi sottostanti tal-iżbalji u biex tinħareġ gwida addizzjonali meta meħtieġ;

- il-korpi taċ-ċertifikazzjoni jtejbu l-proċeduri tagħhom sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tuża għalkollox ix-xogħol tagħhom bħala s-sors primarju ta' aċċertament tagħha fir-rigward tar-regolarità tal-infiq tal-PAK;

- il-Kummissjoni tindirizza d-dgħufijiet ikkonstatati mill-Qorti fir-rigward tal-qafas komuni ta' monitoraġġ u evalwazzjoni fil-kuntest tal-proposta tagħha għall-PAK il-ġdida;

KPIs

245. Ifakkar li wieħed mill-objettivi ewlenin tal-PAK huwa li tipprovdi stabbiltà tad-dħul lill-bdiewa u tappoġġa ż-żamma u l-ħolqien tal-impjiegi u li tistimula t-tkabbir u l-investimenti fit-territorju kollu tal-Unjoni;

246. Jinnota bi tħassib kbir li bħal fis-snin preċedenti, skont ir-RAA tad-DĠ AGRI għall-2018, "l-introjtu tal-fattur agrikolu għal kull unità tax-xogħol full time kien irkuprat f'termini reali iżda ġeneralment l-introjtu kien għadu lura meta mqabbel mas-salarji fl-ekonomija kollha"; jistieden lill-Kummissjoni tindirizza din is-sitwazzjoni bl-akbar serjetà, filwaqt li żżomm quddiem għajnejha l-konsegwenzi tas-salarji tal-bdiewa li ġeneralment għadhom lura, speċjalment f'żoni rurali inqas żviluppati;

247. Jinnota li l-impjieg fiż-żoni rurali tal-Unjoni qabeż il-livell ta' qabel il-kriżi rreġistrat fl-2008: 67,7 %;

248. Jirrimarka li l-KPI relatat mar-rata tal-impjiegi rurali mhuwiex biss iddeterminat mill-fattur tal-PAK;

249. Jirrimarka bi tħassib kbir li, skont ir-RAA tad-DĠ AGRI għall-2018, il-forza tax-xogħol fil-PAK naqset b'mod kostanti minn 11 595 (1 000 unità ta' xogħol annwali) fl-2008 għal 9 363 (1 000) xogħol annwali fl-2017 (paġna 22);

250. Jinnota x-xejra pożittiva kkomunikata mill-Kummissjoni fir-rigward tal-KPI dwar is-sehem minimu ta' art bi prattiki ambjentali speċifiċi;

251. Jenfasizza, madankollu, li l-Kummissjoni kkonkludiet fid-dokument ta' ħidma tal-persunal tagħha 2018/478 (finali), paġni 55 u 56, li "... minkejja l-objettivi tal-miżuri ta' ekoloġizzazzjoni stabbiliti fir-Regolament dwar il-Pagamenti Diretti, l-objettivi ambjentali u klimatiċi ma kinux ġeneralment fattur ewlieni fl-għażliet ta' implimentazzjoni tal-Istati Membri. L-Istati Membri (...) ma jużawx din il-flessibbiltà biex jimmassimizzaw il-benefiċċji ambjentali u klimatiċi; id-deċiżjonijiet jidhru li kienu motivati pjuttost minn kwistjonijiet amministrattivi u kunsiderazzjonijiet agrikoli, inkluża r-rieda li jiġi żgurat tfixkil minimu għall-prattiki tal-biedja"[103];

252. Jiddispjaċih li, bħal fir-rapporti preċedenti, il-Qorti reġgħet identifikat dgħufijiet fl-użu tal-indikaturi tar-riżultati, inklużi lakuni fil-kwalità tal-indikaturi tar-riżultati[104]; jenfasizza li, biex tinkiseb il-bidla proposta għall-PAK ibbażata fuq il-prestazzjoni, din tkun teħtieġ l-iżvilupp ta' sett komprensiv ta' indikaturi komuni tar-riżultati, u tkun teħtieġ ukoll l-applikazzjoni bir-reqqa ta' dawk l-indikaturi;

253. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-finanzjament tal-PAK ikun konformi mal-għanijiet tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Ftehim ta' Pariġi;

254. Jiddispjaċih b'mod partikolari li l-Kummissjoni kellha tikkonkludi li "l-effetti ġenerali tal-miżuri ta' ekoloġizzazzjoni, kif applikati bħalissa, fuq prattiki ta' ġestjoni tal-farms u l-ambjent/il-klima huma inċerti iżda jidhru li huma pjuttost limitati, għalkemm hemm varjazzjonijiet fost l-Istati Membri" u li "l-miżura ta' diversifikazzjoni tal-uċuħ tar-raba' rriżultat f'żieda fid-diversità ta' għelejjel ikkultivati ta' madwar 0,8 % tar-raba li tinħadem"[105];

255. Jirrimarka li l-ekoloġizzazzjoni tal-PAK ma setgħetx tilħaq l-għan oriġinali tagħha li ttejjeb il-prestazzjoni ambjentali u baqgħet skema ta' appoġġ għall-introjtu minħabba l-bażi kontinwa ta' pagamenti abbażi tal-ettari; u jfakkar li skont ir-Rapport Speċjali tal-Qorti Nru 21/2017 dan ħoloq ir-riskju ta' deadweight sinifikanti u finanzjament doppju;

256. Jirrimarka bi tħassib li filwaqt li l-emissjonijiet tal-gassijiet b'effett ta' serra mill-agrikoltura naqsu b'mod sostanzjali bejn l-1990 u l-2010, din it-tendenza ġiet interrotta u l-emissjonijiet żdiedu mill-2016 sal-2017 fil-mument meta ġiet implimentata l-ekoloġizzazzjoni (ara t-tweġiba għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 9);

Allokazzjoni tal-PAK aktar ġusta

257. Jinsisti li, fi żminijiet ta' kriżi tal-volatilità tal-introjtu, l-introjti ta' farms akbar mhux bilfors jeħtieġu l-istess livell ta' appoġġ għall-istabbilizzazzjoni tal-introjti tal-farms bħal farms iżgħar peress li dawn jistgħu jibbenefikaw mill-ekonomiji ta' skala potenzjali li x'aktarx huma reżiljenti; jemmen li l-Kummissjoni għandha tieħu miżuri biex tiżgura li l-fondi tal-PAK jitqassmu b'mod ponderat, b'tali mod li l-pagamenti għal kull ettaru jkunu inversament proporzjonali għad-daqs tal-azjenda agrikola/farm;

258. Jinsisti li fis-sistema l-ġdida ta' implimentazzjoni, jiġi adottat indikatur speċifiku tar-riżultat "Distribuzzjoni mill-ġdid għal farms iżgħar";

259. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-PAK tkun allokata b'mod ġust għall-bdiewa attivi u li ma tirriżultax fi ftehimiet dwar l-art li jkunu ta' benefiċċju għal grupp magħżul ta' persuni b'informazzjoni privileġġata tal-politika li spiss jissejħu "l-oligarki"; jistieden lill-Kummissjoni tqis il-ksur, iċ-ċirkumvenzjonijiet u l-konsegwenzi mhux intenzjonati tar-regoli attwali dwar l-allokazzjoni tal-PAK; jinnota l-importanza ta' sistema ta' governanza trasparenti u b'saħħitha u jistieden ukoll lill-Kummissjoni żżid l-isforzi biex tipprevjeni u tidentifika l-frodi;

260. Huwa mħasseb dwar rapporti reċenti ta' każijiet allegati ta' kunflitti ta' interess ta' livell għoli u ħtif tal-art f'ċerti Stati Membri; jinnota li, b'referenza għas-sjieda tal-art, huwa l-ewwel u qabel kollox għall-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri li jaġixxu u jistabbilixxu s-sistemi neċessarji biex jipprevjenu u jevitaw il-frodi; jissottolinja li l-allegazzjonijiet jew is-suspetti kollha rigward frodi u l-użu ħażin jew il-ġestjoni ħażina tal-fondi tal-Unjoni għandhom jiġu indirizzati lill-OLAF u lill-UPPE; f'dan ir-rigward, jinnota l-importanza ta' sistema ta' governanza trasparenti u b'saħħitha u jistieden ukoll lill-Kummissjoni żżid l-isforzi biex tipprevjeni u tidentifika l-frodi;

261. Jirrikonoxxi l-proposta tal-Kummissjoni għal mudell ta' implimentazzjoni ġdid inkluż l-iffissar ta' limitu massimu flimkien ma' mekkaniżmu digressiv biex tiżgura li l-fondi tal-PAK jitqassmu b'mod ponderat, b'tali mod li l-pagamenti għal kull ettaru jkunu inversament proporzjonali għad-daqs tal-azjenda agrikola/farm; huwa tal-fehma li l-iffissar ta' limiti massimi, bl-introduzzjoni ta' kumpens għax-xogħlijiet qabel ma jkun iffissat limitu massimu, huwa insuffiċjenti biex jiggarantixxi allokazzjoni aktar ġusta ta' pagamenti diretti; barra minn hekk, jappoġġa l-idea ta' mekkaniżmu ta' ridistribuzzjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tinkludi proposta għal ammont massimu ta' pagamenti diretti għal kull persuna fiżika bħala s-sid benefiċjarju ta' kumpanija waħda jew aktar; jissottolinja li m'għandux ikun possibbli li jingħataw sussidji tal-UE li jammontaw għal mijiet ta' miljuni ta' euro f'perjodu wieħed ta' QFP;

Riżervi maħruġa mid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI

262. Japprova r-riżervi maħruġa mid-direttur ġenerali tad-DĠ AGRI fir-RAA tad-DĠ AGRI għall-2018 (fil-paġna 145);

Ir-Repubblika Ċeka

263. Jieħu nota tal-fatt li (ara t-tweġibiet għall-Mistoqsijiet bil-Miktub Nru 3 u Nru 18 matul is-seduta ta' smigħ tal-Kumitat CONT tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fis-17 ta' Ottubru 2019):

- il-Kummissjoni bħalissa qed issegwi allegazzjonijiet ta' kunflitt ta' interess fir-Repubblika Ċeka fuq il-bażi tal-Artikolu 61 tar-Regolamenti Finanzjarji. F'Jannar-Frar 2019 sar awditu kkoordinat minn diversi servizzi tal-Kummissjoni (DĠ AGRI/DĠ REGIO/DĠ EMPL). Id-DĠ AGRI awditja l-miżuri ta' investiment fl-ambitu tal-Iżvilupp Rurali;

- l-inkjesta tal-Kummissjoni għadha għaddejja, u bħala miżura ta' prekawzjoni u sakemm is-sitwazzjoni tiġi ċċarata, l-ebda pagament mill-baġit tal-Unjoni taħt il-Fondi SIE mhu qed isir lill-kumpaniji li huma direttament u indirettament proprjetà tal-PM Babiš li jistgħu potenzjalment ikunu affettwati mill-allegat kunflitt ta' interess;

- fir-rigward tal-Fond għall-Iżvilupp Rurali, il-Kummissjoni mhijiex tirrimborża lill-awtoritajiet Ċeki l-ammonti relatati mal-proġetti Agrofert li jistgħu potenzjalment ikunu affettwati mill-allegat kunflitt ta' interess;

264. Jinsab imħasseb li (ara t-tweġiba għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 3 matul is-seduta ta' smigħ tal-Kumitat CONT tad-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fis-17 ta' Ottubru 2019):

265. Jistieden lill-Kummissjoni, f'każ ta' nuqqas ta' konformità mar-regoli, biex tieħu miżuri xierqa biex tipproteġi l-baġit tal-Unjoni inklużi azzjonijiet korrettivi għall-passat fejn dan ikun previst;

266. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja b'kawtela l-proċess attwali fir-Repubblika Ċeka, billi tagħti attenzjoni partikolari lill-pagamenti li jsiru lil kumpaniji li huma direttament u indirettament proprjetà tal-Prim Ministru Ċek jew ta' Membri oħra tal-Gvern Ċek;

267. Jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja bir-reqqa l-proċess tal-irkupru ta' fondi użati ħażin sabiex tiżgura li r-Repubblika Ċeka tieħu passi legali biex tinfurza rimedju mingħand dawk responsabbli għall-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni;

268. Jistieden lill-Kummissjoni tinforma minnufih lill-kumitat responsabbli tal-Parlament u lill-pubbliku dwar ir-riżultati tal-awditi b'rispett sħiħ għall-prinċipji tat-trasparenza u taċ-ċertezza tad-dritt li huma parti mill-prinċipji tal-istat tad-dritt; jistieden lill-Kummissjoni tinforma lill-kumitat responsabbli tal-Parlament fil-każ li kwalunkwe kunflitt ta' interess possibbli relatat mal-Gvern Ċek ikompli wara li l-awditi jkunu tlestew uffiċjalment jew fil-każ li l-Awtoritajiet Ċeki joġġezzjonaw li jimplimentaw xi miżura korrettiva għal raġunijiet politiċi jew raġunijiet mhux legali oħrajn;

269. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa jekk is-sitwazzjoni politika fir-Repubblika Ċeka tirrispettax bis-sħiħ il-prinċipji tal-istat tad-dritt u tieħu kwalunkwe pass raġonevoli biex tħares l-istat tad-dritt bħala wieħed mill-prinċipji ewlenin tal-Unjoni jekk issib li dan il-prinċipju huwa tabilħaqq mhedded;

Is-Slovakkja

270. Jistieden lill-Kummissjoni teżamina bir-reqqa t-tweġibiet mogħtija f'Awwissu 2019 mill-awtoritajiet Slovakki dwar il-miżuri leġiżlattivi li qed jieħdu biex itejbu l-korrettezza u t-trasparenza tar-"Reġistru tal-Artijiet" (katast), is-segwitu għall-allegazzjoni ta' frodi, l-irkupri kif ukoll dwar metodoloġija ġdida implimentata mill-Aġenzija tal-Pagamenti (APA) Slovakka għat-trattament ta' talbiet doppji;

271. Jistieden lill-Kummissjoni tkompli żżomm lill-Parlament infurmat b'mod f'waqtu dwar l-evoluzzjoni tal-fajls fir-Repubblika Ċeka u fis-Slovakkja;

L-Ungerija

272. Jinnota li fir-rigward tal-Ungerija, wara r-riżultati tal-investigazzjonijiet tal-OLAF, l-awditi tal-2015 u l-2017 tad-DĠ AGRI sabu nuqqas sistemiku ta' verifiki fir-rigward ta' kunflitt ta' interess fil-proċeduri ta' akkwist pubbliku fl-ambitu tal-Programm tal-Iżvilupp Rurali 2007-2013;

273. Jilqa' l-fatt li:

- il-Kummissjoni ddeċidiet li tapplika korrezzjonijiet finanzjarji li jammontaw għal madwar EUR 6,5 miljun;

- l-awtoritajiet Ungeriżi impenjaw ruħhom li jirrimedjaw is-sitwazzjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020, inkluż li jaħtru kumpanija tal-awditjar biex twettaq ir-rieżami tal-proċessi tal-akkwist pubbliku;

274. Jistieden lid-DĠ AGRI jissorvelja mill-qrib is-sitwazzjoni fl-Ungerija u jirrapporta fil-ħin lill-Parlament dwar is-segwitu;

Ħtif tal-art

275. Jinnota bi tħassib li fit-tweġibiet tagħha għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 41 lid-Direttur Ġenerali tad-DĠ AGRI fis-smigħ tal-Kumitat CONT tas-17 ta' Ottubru 2019, il-Kummissjoni tiddikjara li "Skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, il-benefiċjarji intitolati għall-ħlas huma dawk li jħaddmu l-art. L-irqajja' ddikjarati minn benefiċjarji hemm bżonn li jkunu għad-dispożizzjoni tal-bidwi f'data ta' referenza partikolari stabbilita minn Stat Membru (...). Jekk l-art tkun meħuda bil-forza, allura jkun hemm kwistjoni ta' stat tad-dritt u s-sistema ġudizzjarja tal-Istat Membru għandha taġixxi. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' tassisti lill-Istat Membru. Xi Stati Membri talbu lill-benefiċjarji jipprovdu evidenza li huma legalment intitolati li jħaddmu l-art. Oħrajn għażlu li dan ma jagħmluhx. Huwa f'idejn l-Istati Membri li jirregolaw din il-kwistjoni";

276. Jinsab imħasseb ferm dwar allegazzjonijiet serji ta' ħtif tal-art, xi kultant bl-appoġġ ta' strutturi oligarkiċi b'faċilitazzjoni potenzjali minn gvernijiet u awtoritajiet pubbliċi f'xi Stati Membri; jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa linji gwida komuni għall-kunflitti ta' interess ta' politiċi ta' livell għoli; iħeġġeġ lill-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, biex jiżviluppaw strumenti legali effettivi biex jiġi rrispettat l-istat tad-dritt u jiġi evitat it-trawwim ta' strutturi oligarkiċi li jużaw il-fondi agrikoli tal-Unjoni; jirrikonoxxi l-miżuri meħuda mill-Kummissjoni, eż. is-sistema ta' identifikazzjoni tal-irqajja' tal-art f'xi Stati Membri, biex ittejjeb l-imparzjalità tal-ħidma tal-aġenziji tal-pagamenti kif ukoll tal-awtoritajiet tal-awditjar;

277. Jiddispjaċih li, mit-tweġiba mogħtija mill-Kummissjoni, jidher li għas-servizzi tad-DĠ AGRI, ir-rispett tal-istat tad-dritt huwa prinċipalment kwistjoni li tikkonċerna l-Istati Membri;

278. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta proposta biex temenda r-regoli tal-PAK bil-għan li tiġi evitata sitwazzjoni fejn il-fondi tal-Unjoni jitħallsu fir-rigward ta' art li tkun ittieħdet bil-forza, akkwistata b'mod illegali jew frodulenti, jew li fir-rigward tagħha s-sjieda tkun ġiet iddikjarata b'mod falz, possibbilment mingħajr l-għarfien tas-sidien veri jew, fil-każ ta' art li hija proprjetà tal-istat, tal-korpi pubbliċi kkonċernati;

279. Jistieden lill-Kummissjoni tistabbilixxi mekkaniżmu li jiżgura li l-bdiewa/benefiċjarji affettwati jingħataw l-opportunità li jressqu lment mal-Kummissjoni f'każ ta' ħtif tal-art, u li jkunu jistgħu jibbenefikaw minn mekkaniżmi ta' protezzjoni adegwati;

280. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura sew li l-istat tad-dritt jiġi applikat fl-Istati Membri kollha u tiżgura li s-sistema ġuridika tkun kapaċi taħdem b'mod indipendenti biex tiggarantixxi investigazzjonijiet indipendenti tal-kawżi legali; jilqa' l-applikazzjoni ta' kundizzjonalitajiet possibbli aktar stretti fil-finanzjament tal-PAK;

281. Jistieden lill-Kummissjoni tirrieżamina u tanalizza l-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-Istati Membri li jevitaw il-ħtif tal-art u tifformula gwida dwar l-aħjar prattiki; jistieden lill-Istati Membri japplikaw prattiki leġiżlattivi tajbin maħsuba biex jirrestrinġu l-ħtif tal-art; jistieden lill-Kummissjoni żżid l-isforzi għall-prevenzjoni u d-detezzjoni ta' frodi; iħeġġeġ lill-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, biex jiżviluppaw strument legali xieraq fil-livell tal-UE ħalli jiġi evitat il-ħtif tal-art;

282. Ifakkar fil-pożizzjoni tal-Parlament[106] dwar il-konċentrazzjoni tal-art agrikola u jsaħħaħ l-istedina tiegħu lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi servizz osservatorju għall-ġbir ta' informazzjoni u data fil-livell tal-konċentrazzjoni u l-pussess tal-art agrikola fl-Unjoni kollha; jistieden lill-Kummissjoni tagħmel użu mis-sistemi u l-bażijiet ta' data għad-dispożizzjoni tagħha, u tikkombinahom, sabiex tidentifika s-sidien benefiċjarji aħħarin fil-każ ta' azjendi agrikoli li jiffurmaw parti minn struttura korporattiva akbar; jinnota l-iżvilupp ta' reġistru tan-negozju fl-Unjoni kollha, li b'hekk jorbot l-azjendi agrikoli ma' identifikatur uniku tan-negozju fil-livell tal-Unjoni, biex jiddistingwi aħjar id-destinazzjoni finali tal-fondi tal-PAK;

Skema għall-bdiewa żgħażagħ

283. Jilqa' l-fatt li skont it-tweġiba tal-Kummissjoni għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 39, "data provviżorja tissuġġerixxi li l-għadd totali ta' benefiċjarji żdied fis-sena tat-talba 2018 b'xi 28 %, minn 364 153 għal 466 006. L-ammont totali żdied b'53 %, minn EUR 390 miljun fl-2017 għal EUR 600 miljun fl-2018" (AGRIIVIEW DATA);

284. Jiddispjaċih li, f'dak li jikkonċerna l-appoġġ lill-bdiewa żgħażagħ permezz ta' skemi ta' żvilupp rurali, il-Qorti kkonkludiet fir-rapport speċjali tagħha 10/2017 li l-miżuri huma ġeneralment ibbażati fuq valutazzjoni tal-ħtiġijiet vaga u li ma hemmx koordinazzjoni reali bejn il-pagamenti tal-Pilastru I u l-appoġġ tal-Pilastru II għall-bdiewa żgħażagħ;

285. Jistieden lill-Kummissjoni ssegwi r-rakkomandazzjonijiet maħruġa mill-Qorti għal dak li jikkonċerna l-perjodu ta' programmazzjoni wara l-2020 u, b'mod partikolari, tadotta (jew tobbliga lill-Istati Membri jindikaw, f'konformità mad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni kondiviża) loġika ċara ta' intervent għall-istrumenti tal-politika li jindirizzaw it-tiġdid ġenerazzjonali fl-agrikoltura; jipproponi li l-loġika ta' intervent għandha tinkludi:

- valutazzjoni soda tal-ħtiġijiet tal-bdiewa żgħażagħ;

- valutazzjoni ta' liema ħtiġijiet jistgħu jiġu indirizzati mill-istrumenti tal-politika tal-Unjoni u liema ħtiġijiet jistgħu, jew diġà qegħdin, jiġu indirizzati aħjar mill-politiki tal-Istati Membri, kif ukoll analiżi ta' liema forom ta' appoġġ (eż. pagamenti diretti, somom f'daqqa, strumenti finanzjarji) huma l-aktar adatti biex jaqblu mal-ħtiġijiet identifikati;

- definizzjoni tal-objettivi SMART, li permezz tagħha r-riżultati mistennija tal-istrumenti tal-politika jsiru espliċiti u kwantifikabbli, f'termini tar-rata mistennija ta' tiġdid ġenerazzjonali u tal-kontribut għall-vijabbiltà tal-azjendi li jingħataw appoġġ;

Ewropa Globali

Is-sejbiet tal-Qorti

286. Jilqa' l-evoluzzjoni pożittiva tar-RER kif stabbilit mill-istudji dwar ir-RER ikkummissjonati mid-DĠ DEVCO u mid-DĠ NEAR[107];

287. Jinnota bi tħassib, fir-rigward tal-istudju dwar ir-RER tad-DĠ NEAR, li, skont il-Qorti:

- hemm lok għal titjib fil-grad ta' diskrezzjoni mogħtija lill-awdituri meta jkunu qed jagħmlu stima tal-iżbalji għal tranżazzjonijiet individwali;

- meta mqabbel mal-2017, l-għadd ta' tranżazzjonijiet fejn ma twettaq l-ebda ttestjar sostantiv minħabba d-dipendenza sħiħa minn xogħol ta' kontroll preċedenti rdoppja fl-2018;

- id-dipendenza eċċessiva fuq ix-xogħol tal-awditjar imwettaq minn oħrajn tista' taffettwa l-ilħuq tal-objettiv prinċipali tal-istudju dwar ir-RER billi taffettwa r-RER;

288. Jinnota bi tħassib kbir, fir-rigward tal-istudju dwar ir-RER tad-DĠ DEVCO li:

- l-istudju dwar ir-RER ma jikkostitwix impenn ta' aċċertament jew awditu;

- il-kuntrattur RER għandu marġini ta' interpretazzjoni sinifikanti u l-kuntratt tal-istudju dwar ir-RER huwa konkluż kull darba għal sena waħda biss u għalhekk il-kuntrattur u l-approċċ jistgħu jinbidlu kull sena;

- il-Qorti identifikat nuqqasijiet, bħall-għadd żgħir ħafna ta' verifiki fuq il-post imwettqa għat-tranżazzjonijiet, il-verifiki mhux kompluti tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku u s-sejħiet għal proposti, kif ukoll l-istima tal-iżbalji;

- il-Qorti identifikat żbalji u inkonsistenzi fil-kalkolu u l-estrapolazzjoni ta' żbalji individwali;

- il-Qorti osservat żbalji fid-dokumenti ta' ħidma tal-kuntrattur, bħal żbalji aritmetiċi u l-fatt li l-verifiki ma kinux ikopru l-kriterji kollha ta' eliġibbiltà tal-infiq;

- fil-każ ta' ebda ttestjar sostantiv minħabba d-dipendenza fuq kontroll preċedenti, l-iżbalji identifikati mill-kontrolli preċedenti mhumiex estrapolati għall-parti mhux ittestjata tal-infiq, li jnaqqas ir-rata ta' żball;

289. Jinnota li l-Qorti qieset li l-għadd ta' tranżazzjonijiet awditjati fl-2018 ma kienx biżżejjed biex jiġi stmat il-livell ta' żball u li ħadet din id-deċiżjoni wara l-istrateġija ġenerali tagħha li tnaqqas l-ittestjar sostantiv tagħha u tiddependi parzjalment fuq l-hekk imsejjaħ "xogħol ta' ħaddieħor"; jipproponi li l-Qorti żżid l-għadd ta' tranżazzjonijiet awditjati sabiex tipprovdi stima tal-livell ta' żball għall-kapitolu Ewropa Globali;

290. Jiddispjaċih li l-Qorti qieset li l-għadd ta' tranżazzjonijiet awditjati fl-2018 ma kienx biżżejjed biex jiġi stmat il-livell ta' żball u li ħadet din id-deċiżjoni wara l-istrateġija ġenerali tagħha li tnaqqas l-ittestjar sostantiv tagħha u tiddependi parzjalment fuq l-hekk imsejjaħ "xogħol ta' ħaddieħor";

291. Jirrimarka li mit-58 tranżazzjoni eżaminati mill-QEA, 11 kienu affettwati minn żbalji u li l-Qorti identifikat ħames żbalji kwantifikabbli li kellhom impatt finanzjarju fuq l-ammont iddebitat lill-baġit tal-Unjoni;

292. Jinnota bi tħassib li, minkejja r-riżultati tajbin f'termini ta' rata ta' żball, id-DĠ DEVCO fir-RAA tiegħu għall-2018:

- jindika li, fir-rigward tal-għotjiet b'ġestjoni diretta, 4,64 % tal-ammont totali awditjat fl-2018 ġie identifikat bħala mhux eliġibbli mill-awdituri esterni (fil-paġna 57);

- isemmi li, fil-ġestjoni indiretta ma' pajjiżi benefiċjarji, 3,77 % tal-ammont mhuwiex eliġibbli (fil-paġna 66);

293. Jiddispjaċih li l-Qorti esperjenzat nuqqas ta' kooperazzjoni min-naħa ta' żewġ organizzazzjonijiet internazzjonali: il-Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal u l-Programm Dinji tal-Ikel, biex jibagħtu fil-ħin id-dokumenti ġustifikattivi essenzjali;

294.  Jiddispjaċih li l-Qorti sabet li minkejja l-isforzi biex jiġu esklużi mill-kalkolu tagħha l-irkupri dwar il-prefinanzjament, l-ordnijiet ta' rkupru kkanċellati u l-imgħax iggwadanjat, l-affidabbiltà taċ-ċifri tal-2018 rigward il-kapaċità korrettiva tad-DĠ ECHO hija kompromessa minħabba żbalji mhux identifikati li wasslu għal dikjarazzjoni eċċessiva tal-kapaċità korrettiva tagħha;

295. Jirrimarka li l-ewwel riżerva inkluża fir-RAA tad-DĠ DEVCO għall-2018 hija relatata ma' għotjiet ġestiti mid-DĠ NEAR f'isem id-DĠ DEVCO u li l-portata ta' din ir-riżerva saret aktar stretta b'mod sinifikanti kemm fl-2017 kif ukoll fl-2018 u din ġrat parzjalment minħabba li r-RER kienet għal tliet snin konsekuttivi taħt il-livell limitu ta' materjalità;

296. Jinnota bi tħassib kbir li meta jitqiesu l-limitazzjonijiet tal-istudju dwar ir-RER, il-portata ristretta ta' din ir-riżerva mhijiex iġġustifikata b'mod suffiċjenti;

297. Itenni l-appoġġ tiegħu għall-azzjonijiet multimedjali tal-Kummissjoni, li jikkontribwixxu għal kopertura tal-media indipendenti dwar l-affarijiet tal-Unjoni u jgħinu fil-promozzjoni ta' sfera pubblika Ewropea komuni; madankollu, jinsab allarmat bil-konklużjonijiet tar-rieżami tal-każ rapidu tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-Euronews, li jenfasizza li l-appoġġ finanzjarju tal-Unjoni lill-Euronews huwa nieqes minn trasparenza u obbligu ta' rendikont, u li l-mekkaniżmi ta' monitoraġġ u ta' evalwazzjoni mhumiex robusti biżżejjed; għalhekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni twieġeb għad-dubji kollu li għandha l-Qorti tal-Awdituri u tivvaluta mill-ġdid l-approċċ tagħha fil-kooperazzjoni mal-Euronews; barra minn hekk, iħeġġeġ lill-Kummissjoni żżid b'mod ġenerali t-trasparenza u l-obbligu ta' rendikont tal-baġit użat għall-azzjonijiet multimedjali, b'mod partikolari billi toħloq linji baġitarji speċifiċi relatati mal-azzjonijiet differenti, kif ukoll twettaq rieżami fuq skala sħiħa tal-użu tal-linja baġitarja;

Rapport dwar il-Ġestjoni tal-Assistenza Esterna

298. Jiddispjaċih, għal darb'oħra, li r-rapporti dwar il-ġestjoni tal-assistenza esterna (RĠAE) maħruġa mill-kapijiet tad-Delegazzjoni tal-Unjoni mhumiex mehmuża mar-RAA tad-DĠ DEVCO u tad-DĠ NEAR, kif previst fl-Artikolu 76(3) tar-Regolament Finanzjarju;

299. Jilqa' l-fehma espressa mill-Kummissjoni[108] li r-RĠAE jistgħu jiġu kondiviżi bejn il-Membri u l-uffiċjali tal-Parlament, tal-Kunsill u tal-Qorti bi kwalunkwe mezz (email, kopji) u li ma hemm l-ebda obbligu li dawk id-dokumenti jiġu kkonsultati f'kamra sigura;

Aktar trasparenza u approċċ aktar strateġiku tal-politika ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp

300. Jirrimarka li l-akkomunament ta' riżorsi mill-FEŻ, mill-baġit tal-Unjoni u minn donaturi oħra f'fondi fiduċjarji ma għandux ikollu bħala konsegwenza li l-flus maħsuba għall-politika tal-iżvilupp u ta' kooperazzjoni ma jaslux għand il-benefiċjarji normali tagħhom;

301. Jenfasizza li l-użu dejjem akbar ta' mekkaniżmi finanzjarji biex jiġu stabbiliti l-politiki tal-Unjoni fil-pajjiżi terzi, id f'id mal-baġit tal-Unjoni, għandu r-riskju li jimmina l-livell tal-obbligu ta' rendikont u t-trasparenza tal-azzjoni tal-Unjoni; jinsisti li l-Kummissjoni tiżgura li l-għoti ta' għajnuna esterna jkun soġġett għall-istat tad-dritt u għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiżi destinatarji; jenfasizza, b'mod partikolari, il-ħtieġa li jiġi ggarantit li l-ebda fond tal-Unjoni ma jappoġġa t-tħaddim furzat tat-tfal u li l-ebda fond tal-Unjoni ma jintuża biex jiġu ffinanzjati kotba tal-iskola u materjal edukattiv li jinċitaw ir-radikalizzazzjoni reliġjuża, l-intolleranza, il-vjolenza etnika u biex it-tfal imutu martirju;

302. Jinsab imħasseb li l-materjal problematiku f'kotba tal-iskola Palestinjani għadu ma tneħħiex u jinsab imħasseb dwar in-nuqqas kontinwu ta' azzjoni effettiva kontra d-diskors ta' mibegħda u l-vjolenza fil-kotba tal-iskola; jinsisti li s-salarji tal-għalliema u tal-uffiċjali ċivili fis-settur tal-edukazzjoni li huma ffinanzjati mill-fondi tal-Unjoni, bħall-PEGASE, jintużaw għall-abbozzar u t-tagħlim tal-kurrikuli li jirriflettu l-istandards tal-UNESCO tal-paċi, it-tolleranza, il-koeżistenza u n-nonvjolenza, kif kien deċiż mill-ministri tal-edukazzjoni tal-Unjoni f'Pariġi fis-17 ta' Marzu 2015; u d-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-18 ta' April 2018 dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2016, Taqsima III – Il-Kummissjoni (2017/2136(DEC));

303. Jinnota li sabiex ikun hemm kooperazzjoni għall-iżvilupp aktar effiċjenti, il-Kummissjoni tista' tuża fondi tal-Unjoni għal skopijiet ta' sigurtà; jeħtieġ li jiġu żgurati bażi ġuridika xierqa u t-trasparenza sħiħa tal-azzjonijiet iffinanzjati;

304. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li, minħabba riskji ta' sigurtà, ħafna drabi l-awdituri ma jkunux jistgħu jivverifikaw, f'ħafna pajjiżi bħal pereżempju fil-Libja, jekk il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni humiex qed jirrispettaw standards għoljin fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-FEŻ u l-baġit tal-Unjoni ma jiffinanzjawx proġetti permezz tal-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-UE (EUTF) implimentati mill-forzi governattivi u lokali (milizzji) li jkunu involuti fi ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment f'pajjiżi bħal-Libja u s-Sudan; jistieden lill-Kummissjoni tikkunsidra twaqqaf l-għajnuna tal-UE f'każ li l-awdituri indipendenti tagħha ma jkunux jistgħu jivverifikaw għal darb'oħra l-użu effettiv tal-flus tal-UE f'dawn il-pajjiżi;

305. Jiddeplora r-rwol limitat tal-Parlament fis-superviżjoni u l-governanza tal-EUTF; iqis li huwa fundamentali li l-Parlament ikun jista' jissorvelja l-attivitajiet tal-Kumitat Operattiv[109];

306. Ifakkar li l-possibbiltà li l-Kummissjoni toħloq u tiġġestixxi fondi fiduċjarji tal-Unjoni hija maħsuba biex:

- issaħħaħ ir-rwol internazzjonali tal-Unjoni, kif ukoll issaħħaħ il-viżibbiltà u l-effiċjenza tal-azzjoni esterna u tal-għajnuna għall-iżvilupp tagħha;

- tipprevedi proċess aktar mgħaġġel ta' teħid ta' deċiżjonijiet fl-għażla tal-miżuri li jridu jiġu implimentati, li huwa kruċjali f'azzjonijiet ta' emerġenza u ta' wara emerġenza;

- tiżgura l-ingranaġġ tar-riżorsi addizzjonali ddedikati għall-azzjoni esterna; u

- żżid, permezz tal-akkomunament tar-riżorsi, il-koordinazzjoni bejn donaturi differenti tal-Unjoni f'ċerti oqsma ta' intervent;

- tipprovdi lill-maniġers tal-Fond Fiduċjarju bi prijoritajiet strateġiċi u linji gwida ffukati fuq l-iżgurar ta' riżultati u impatti tanġibbli;

307. Jissottolinja l-fatt li l-użu dejjem akbar ta' mekkaniżmi finanzjarji oħra biex il-politiki tal-Unjoni jiġu attwati id f'id mal-baġit tal-Unjoni għandu r-riskju li jimmina dan il-livell ta' obbligu ta' rendikont u trasparenza, peress li l-arranġamenti ta' rappurtar, ta' awditjar u ta' skrutinju pubbliku mhumiex allinjati.

Rakkomandazzjonijiet

308. Jistieden lill-Kummissjoni:

- tieħu passi biex tirrinforza l-obbligu fuq l-organizzazzjonijiet internazzjonali biex jippreżentaw lill-Qorti, fuq talba tagħha stess, kull dokument jew informazzjoni neċessarja sabiex twettaq ix-xogħol tagħha, kif previst fit-Trattati;

- tadatta l-metodoloġija tar-RER tad-DĠ NEAR u tad-DĠ DEVCO biex tillimita d-deċiżjonijiet dwar "dipendenza sħiħa", tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni tagħha u tirrimedja n-nuqqasijiet kollha identifikati mill-Qorti;

- tirrevedi l-kalkolu tad-DĠ ECHO tal-kapaċità korrettiva għall-2019, billi teskludi l-irkupri ta' prefinanzjament li ma jkunx intnefaq;

- tindika fl-ittra tagħha li takkompanja r-RĠAE li dawk id-dokumenti jistgħu jiġu kondiviżi bejn il-Membri u l-uffiċjali tal-Parlament bi kwalunkwe mezz (email, kopji) u li ma hemm l-ebda obbligu li dawk id-dokumenti jiġu kkonsultati f'kamra sigura;

- tikkunsidra li ttemm il-fondi fiduċjarji li ma jkunux jistgħu jattiraw kontribuzzjonijiet sinifikanti minn donaturi oħra jew li ma jilħqux l-objettivi u l-miri tagħhom;

 - tissorvelja b'mod regolari u sistematiku jekk l-impatti potenzjali ta' attivitajiet u proġetti ffinanzjati fuq id-drittijiet fundamentali humiex identifikati u effettivament mitigati;

- tiżgura li l-ebda fond tal-Unjoni ma jappoġġa t-tħaddim furzat tat-tfal;

- tiżgura li l-entitajiet terzi kollha jużaw biss il-fondi tal-Unjoni biex jipprovdu kotba tal-iskola u materjal tat-tagħlim li jirriflettu valuri komuni u jikkonformaw bis-sħiħ mal-istandards tal-UNESCO li jippromwovu l-paċi, it-tolleranza u l-koeżistenza fl-edukazzjoni skolastika;

- tiżgura li l-fondi tal-Unjoni ma jintużawx għal skopijiet differenti mill-oqsma assenjati;

- tipprovdi informazzjoni dettaljata dwar id-deċiżjonijiet meħuda fil-Kumitat Operattiv u tiżgura li l-Parlament ikun irrappreżentat fil-laqgħat tiegħu[110];

309. Jinsisti li kriterju importanti, biex il-Kummissjoni tipprijoritizza l-għajnuna esterna, għandu jkun il-preżenza tal-istat tad-dritt u r-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż destinatarju; jinsisti li l-Kummissjoni għandha tivverifika bir-reqqa l-użu tal-fondi tal-Unjoni minn entitajiet terzi biex tiżgura li l-ebda fond ma jkun allokat jew marbut ma' xi kawża jew forma ta' terroriżmu u/jew radikalizzazzjoni reliġjuża u politika;

Rapport Speċjali Nru 35/2018 tal-Qorti: Trasparenza fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE mill-NGOs: jeħtieġ li jsiru aktar sforzi

310. Jirrikonoxxi r-rwol importanti li għandhom l-NGOs indipendenti fl-Unjoni u lil hinn minnha; jirrikonoxxi l-kontribut kritiku tas-soċjetà ċivili mad-dinja kollha biex tippromwovi u tiddefendi d-drittijiet tal-bniedem, tikkontribwixxi għall-iżvilupp u tipproteġi d-demokrazija, filwaqt li tagħti għajnuna umanitarja; iqis il-fatt li xi wħud joperaw f'kuntest diffiċli ħafna jew perikoluż, jew f'żoni fejn il-kontribut tagħhom huwa indispensabbli: jippromwovu l-inklużjoni soċjali u l-impjiegi, kif ukoll jiżguraw l-aċċess għall-edukazzjoni, għas-saħħa u jikkontribwixxu għall-protezzjoni tal-ambjent u għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni;

311. Jinnota li l-Kummissjoni timplimenta 1,7 % tal-baġit tal-Unjoni u 6,8 % tal-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp permezz ta' interventi tal-NGOs;

312. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi definizzjoni armonizzata tal-NGOs kompatibbli mal-leġiżlazzjonijiet tal-Istati Membri;

313. Jirrimarka li t-trasparenza hija wieħed mill-prinċipji baġitarji stabbiliti mir-Regolament Finanzjarju; din tirrikjedi li l-Kummissjoni tagħmel disponibbli, bi kwalunkwe mod xieraq u f'waqtu, informazzjoni dwar il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni;

314. Jirrikonoxxi li nuqqasijiet simili bħal dawk irrappurtati li jikkonċernaw l-NGOs huma rilevanti għall-benefiċjarji kollha tal-UE, bħall-kumpaniji privati, l-awtoritajiet pubbliċi, eċċ.;

315. Jenfasizza li l-Qorti identifikat ħames elementi fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni mill-NGOs fejn il-Kummissjoni mhijiex trasparenti biżżejjed:

- in-nuqqas ta' affidabbiltà tal-klassifikazzjoni tal-NGOs fis-sistema tal-kontabbiltà ABAC tal-Kummissjoni;

- in-nuqqas ta' trasparenza fl-għażla tal-NGOs biex jimplimentaw programm;

- in-nuqqas ta' informazzjoni adegwata pprovduta lill-Kummissjoni dwar fondi u attivitajiet implimentati mill-NGOs;

- in-nuqqas ta' affidabbiltà tal-informazzjoni żvelata dwar il-pagamenti attwali jew dwar entitajiet li jirċievu finanzjament permezz ta' sottogħotjiet;

- l-inadegwatezza tal-informazzjoni pprovduta mill-korpi tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-kuntratti mogħtija lill-NGOs;

 

316. Jinnota li l-biċċa l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti issa huma diġà koperti mir-Regolament Finanzjarju kif adottat fl-2018 u li l-Kummissjoni diġà implimentat ħafna mir-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti; jistieden lill-Kummissjoni tiffoka fuq l-implimentazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet li għandhom ikunu applikabbli għall-benefiċjarji kollha tal-Unjoni f'konformità mar-Regolament Finanzjarju u l-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni;

317. Jitlob lill-Kummissjoni tiżviluppa malajr gwida u kriterji biex l-NGOs ikunu identifikati fis-sistema ta' kontabbiltà tagħha u biex tivverifika d-data awtodikjarata ppreżentata mill-applikanti;

318. Josserva li, għal kull DĠ, hemm sistemi ta' reġistrazzjoni differenti biex jirreġistraw l-applikanti għall-fondi tal-Unjoni; jistieden lill-Kummissjoni toħloq punt ta' dħul uniku sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tad-data fis-Sistema ta' Trasparenza Finanzjarja u biex twaqqaf kriterji u linji gwida għad-definizzjoni ta' NGOs u ta' kategoriji oħra ta' benefiċjarji;

319. Jistieden lill-Kummissjoni teskludi NGOs jew kwalunkwe applikant ieħor li jippreżentaw b'mod ripetut jew intenzjonali dikjarazzjonijiet foloz fir-rigward ta' żbalji li jkunu saru fil-qafas ta' esperjenzi preċedenti, u tivverifikahom aktar bir-reqqa;

320. Jilqa' l-isforzi tar-regolamenti finanzjarji ġodda għas-simplifikazzjoni, bħall-introduzzjoni ta' valutazzjoni tal-pilastru ex ante u jitlob lill-Kummissjoni Ewropea tapplika interpretazzjoni konsistenti tar-regoli applikabbli tar-regolament finanzjarju, b'mod partikolari fir-rigward tas-sottogħotjiet fost is-servizzi differenti, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet settorjali;

321. Jitlob lill-Kummissjoni tistandardizza u ttejjeb il-preċiżjoni tal-informazzjoni ppubblikata fis-Sistema ta' Trasparenza Finanzjarja, filwaqt li tiżgura li l-benefiċjarji kollha kkuntrattati mal-Unjoni jiġu żvelati, flimkien mal-ammont tal-finanzjament mogħti lilhom sa nofs l-2021;

322. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma vverifikatx jekk il-korpi tan-Nazzjonijiet Uniti jiżvelawx informazzjoni dwar l-għotjiet mogħtija b'finanzjament mill-Unjoni jew le; jeżiġi li l-Kummissjoni twettaq dawk il-verifiki b'mod konsistenti;

323. Jitlob lill-Kummissjoni ttejjeb l-informazzjoni miġbura, billi tippermetti diversi sistemi ta' ġestjoni tal-għotjiet li jirreġistraw il-finanzjament li jkunu rċevew il-benefiċjarji kollha kkuntrattati mill-Unjoni, u mhux biss il-benefiċjarju ewlieni, billi tagħmel din l-informazzjoni utilizzabbli għall-analiżi u t-trattament u tilqa', f'dan il-kuntest, il-varar li jmiss tal-OPSYS fil-kuntest tal-finanzjament estern tal-Unjoni;

324. Itenni t-talba urġenti lill-Kummissjoni biex timplimenta d-deċiżjonijiet ġudizzjarji kemm tal-Qorti tal-Ġustizzja[111] kif ukoll tal-Qorti Permanenti ta' Arbitraġġ[112] u biex tirrikonoxxi bis-sħiħ l-istatus ta' IMG bħala organizzazzjoni internazzjonali;

325. Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta lill-awtorità ta' kwittanza malajr kemm jista' jkun dwar il-miżuri meħuda;

Sigurtà u ċittadinanza

Is-sejbiet tal-Qorti

326. Jilqa' l-fatt li għat-tielet sena konsekuttiva, il-Qorti pprovdiet kapitolu separat dwar is-Sigurtà u ċ-Ċittadinanza fir-Rapport Annwali tagħha; jieħu nota tal-fatt li s-sejbiet tal-Qorti ma jipprovdux rata ta' żball speċifika għal dan il-qasam ta' nfiq minħabba li jirrappreżenta biss madwar 2 % tal-baġit totali tal-Unjoni;

327. Jirrimarka li l-interess pubbliku u politiku f'dan il-qasam huwa ferm ogħla mis-sehem finanzjarju tiegħu; jistieden lill-Qorti tikkunsidra l-awditjar ta' tranżazzjonijiet addizzjonali u tipprovdi estimu tal-livell ta' żball għall-kapitolu Sigurtà u Ċittadinanza;

328. Jirrimarka li, skont il-Qorti, għad hemm marġni għal użu aħjar tal-fondi tal-UE taħt dan il-perjodu ta' programmazzjoni billi jiġi żgurat li l-Istati Membri jirrimborżaw azzjonijiet biss meta jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha għall-pagament jew meta l-kuntratti jingħataw biss wara li tkun saret evalwazzjoni xierqa u konsistenti tal-kriterji kollha tal-għażla u tal-għoti;

329. Jinnota li l-Istati Membri żiedu b'mod sinifikanti r-rata ta' implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali tagħhom tal-AMIF/FSI; huwa mħasseb, madankollu, dwar il-fatt li l-valur tal-ammonti li ma jintefqux ikompli jogħla, u dan jista' jżid il-pressjoni fuq l-awtoritajiet nazzjonali hekk kif il-programmi joqorbu lejn l-għeluq tagħhom;

330. Jinnota li l-awditu tal-Qorti tas-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll ta' seba'[113] awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli għall-implimentazzjoni ta' programmi nazzjonali tal-AMIF/FSI wera li b'mod ġenerali dawn kellhom fis-seħħ biżżejjed kontrolli biex jindirizzaw ir-rekwiżiti tar-regolamenti, għalkemm instabu xi dgħufijiet (ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2018, fil-punt 8.10); jinnota li l-istess jgħodd għall-proċeduri interni tad-DĠ HOME għall-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet għal għotjiet u għall-awtorizzazzjoni tat-talbiet għall-pagamenti (ir-rapport annwali tal-Qorti għall-2018, fil-punt 8.13);

331. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li, meta tkun qed twettaq verifiki amministrattivi tat-talbiet għall-pagamenti, tuża b'mod sistematiku d-dokumentazzjoni li hija tkun talbet lill-benefiċjarji tal-għotjiet tagħha jipprovdu, sabiex teżamina b'mod xieraq il-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta' akkwist li dawn il-benefiċjarji jkunu organizzaw;

332. Jistieden lill-Kummissjoni tagħti istruzzjonijiet lill-awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli mill-programmi nazzjonali tal-AMIF u l-FSI biex jivverifikaw b'mod adegwat il-legalità u r-regolarità tal-proċeduri ta' akkwist organizzati mill-benefiċjarji tal-fondi meta jkunu qed iwettqu verifiki amministrattivi tat-talbiet għall-pagamenti;

333. Jinnota bi tħassib li, fir-rigward tal-prestazzjoni, il-Qorti tindika fir-rapport annwali tagħha għall-2018 (fil-paragrafi 8.19 u 8.20) li l-Istati Membri mhux dejjem jużaw indikaturi xierqa fil-livell tal-proġett; b'riżultat ta' dan, l-impatt tal-proġetti ffinanzjati ma jistax jitkejjel b'mod preċiż;

RAA tad-DĠ HOME għall-2018

334. Jilqa' l-enfasi li għamlet il-Kummissjoni dwar l-istabbiliment ta' sistema strutturata fil-livell tal-Unjoni dwar ir-risistemazzjoni li twitti triq legali u sikura lejn l-Unjoni għall-persuni vulnerabbli fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali;

335. Jiddispjaċih għall-fatt li s-sitwazzjoni attwali f'xi wħud mill-hotspots kofinanzjati mill-Unjoni ma tikkorrispondix għall-aħjar prattiki u standards fir-rigward b'mod partikolari tal-ikel u l-kura tas-saħħa;

336. Jiddispjaċih għall-fatt li d-DĠ HOME ma stabbilixxa ebda KPI rigward is-sitwazzjoni tal-migranti l-aktar vulnerabbli, u b'mod partikolari tat-tfal migranti u tan-nisa u l-bniet migranti, bil-għan li jipprevjeni u jevita l-abbużi u t-traffikar; jiddeplora l-użu sistematiku tad-detenzjoni;

Riżervi

337. Jiddispjaċih għall-fatt li, meta wieħed iqis li l-ambitu tar-riżerva mhuwiex daqshekk kbir, jieħu żmien daqshekk twil biex jissolvew il-problemi identifikati fil-Ġermanja mill-2013 'l hawn;

338. Jinsab imħasseb dwar id-dgħufijiet sinifikanti identifikati fis-sistemi ta' ġestjoni u ta' kontroll tal-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO), li ġġustifikaw l-adozzjoni ta' riżerva abbażi ta' raġunijiet ta' reputazzjoni;

339. Jinnota r-riżervi maħruġa mid-direttur ġenerali tad-DĠ HOME fir-RAA tad-DĠ HOME (fil-paġna 108);

Rakkomandazzjonijiet

340. Jirrakkomanda li:

- il-Qorti tkompli tipprovdi kapitolu separat għas-sigurtà u ċ-ċittadinanza fir-rapport annwali tagħha;

- id-DĠ HOME jintroduċi KPI rigward is-sitwazzjoni tal-migranti l-aktar vulnerabbli, u b'mod partikolari tat-tfal migranti u tan-nisa u l-bniet migranti, bil-għan li jipprevjeni u jevita l-abbużi u t-traffikar;

- il-Kummissjoni teħtieġ lill-Istati Membri, fil-kontijiet annwali tal-programmi nazzjonali tal-AMIF u tal-FSI tagħhom, jisseparaw l-ammonti li jirrappurtaw skont jekk dawn ikunux irkupri, prefinanzjamenti jew nefqa li verament tkun iġġarrbet; u

- l-infiq reali għal kull fond għandu jiġi indikat fir-RAA tad-DĠ tal-Kummissjoni mill-2018 'il quddiem;

Rapport Speċjali Nru 20/2019 tal-Qorti: Sistemi ta' informazzjoni li jappoġġaw il-kontroll fil-fruntieri – għodda b'saħħitha, iżda hemm bżonn ta' aktar enfasi fuq data li tkun f'waqtha u kompluta

341. Jilqa' l-fatt li, skont il-Qorti, is-sistemi tal-Istati Membri eżaminati mill-Qorti huma ġeneralment imfassla tajjeb biex jiffaċilitaw il-verifiki fil-fruntieri u li l-Istati Membri li saritilhom żjara[114] kienu ġeneralment konformi mal-qafas legali applikabbli;

342. Jinnota bi tħassib li l-Qorti sabet fir-rapport speċjali 20/2019 tagħha li:

- il-komponenti tas-Sistema ta' Informazzjoni ta' Schengen II (SIS II) u tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viża (VIS) ta' xi pajjiżi jiffaċilitaw verifiki fil-fruntieri aktar effiċjenti minn oħrajn;

- kien hemm dewmien twil fl-implimentazzjoni tas-soluzzjonijiet tal-IT għas-Sistema Ewropea ta' Sorveljanza tal-Fruntieri (Eurosur) u r-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR) kemm fil-livell tal-Unjoni kif ukoll f'dak nazzjonali; dan impedixxa lill-gwardji tal-fruntieri u lil awtoritajiet oħra li jgawdu mill-benefiċċji intenzjonati ta' dawn is-sistemi;

- jenħtieġ żmien twil biex l-Istati Membri jirrimedjaw id-dgħufijiet identifikati fil-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen; dan huwa minħabba nuqqas ta' skadenzi vinkolanti għall-adozzjoni ta' rapporti ta' evalwazzjoni u għall-implimentazzjoni ta' azzjonijiet korrettivi;

- aktar minn nofs il-gwardji tal-fruntiera involuti fl-istħarriġ tal-Qorti f'xi mument ippermettew lil persuni jaqsmu l-fruntieri mingħajr ma jikkonsultaw is-sistemi ta' informazzjoni;

- hemm diskrepanza bejn l-għadd ta' viżi maħruġa u l-għadd ta' viżi verifikati;

- ftit li xejn hemm referenza għall-kontroll tal-kwalità tad-data fl-atti ġuridiċi li jirregolaw is-sistemi ta' informazzjoni Ewropej;

- għalkemm l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta' Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) twettaq verifiki awtomatiċi kull xahar tal-kwalità tad-data fis-SIS II, ir-riżultati huma disponibbli biss għall-Istati Membri kkonċernati u, għalhekk, mhuwiex possibbli għall-Aġenzija jew għall-Kummissjoni li tevalwa l-progress li sar minn pajjiżi individwali biex jindirizzaw il-problemi relatati mal-kwalità tad-data;

- la l-eu-LISA u lanqas il-Kummissjoni ma għandhom setgħat ta' infurzar biex jiżguraw li l-Istati Membri jikkoreġu l-problemi relatati mal-kwalità tad-data b'mod f'waqtu;

- il-gwardji tal-fruntieri mhux dejjem jiksbu data f'waqtha u kompleta mis-sistemi ta' informazzjoni;

- ħlief fil-każ tal-Dattiloskopija Ewropea (Eurodac), ġeneralment ma hemm l-ebda skadenza obbligatorja biex tiddaħħal id-data; pereżempju, il-Eurosur suppost tipprovdi informazzjoni f'ħin reali dwar is-sitwazzjoni fil-fruntieri; madankollu, filwaqt li wħud mill-pajjiżi koperti mill-awditu tal-Qorti tabilħaqq idaħħlu informazzjoni fil-Eurosur fuq bażi ta' ħin reali, oħrajn jagħmlu dan darba fil-ġimgħa biss;

- minn meta l-Eurodac bdiet topera fl-2003, ma kienx hemm sena waħda li fiha l-Istati Membri kollha għaddew l-informazzjoni meħtieġa fil-ħin;

- trażmissjoni mdewma tista' twassal biex jintgħażel il-pajjiż il-ħażin bħala dak responsabbli għall-ipproċessar tal-applikazzjoni għall-asil;

343. Jistieden lill-Kummissjoni:

- tippromwovi malajr l-użu ta' ambjenti ta' taħriġ għas-SIS II u għall-VIS;

- tħaffef il-korrezzjoni tad-dgħufijiet identifikati matul l-evalwazzjonijiet ta' Schengen;

- tanalizza d-diskrepanzi fil-verifiki tal-viżi biex jittejbu l-proċeduri ta' kontroll tal-kwalità tad-data;

- tnaqqas id-dewmien fid-dħul tad-data;

- tiżgura konnettività aħjar bejn il-ħames sistemi ta' informazzjoni eżistenti sabiex tiżgura flussi ta' data korretti u f'waqthom;

- tħeġġeġ prattiki u mġiba tajbin kontinwi fil-forniment u l-appoġġ tas-sistemi ta' informazzjoni;

Rapport Speċjali 24/2019: L-asil, ir-rilokazzjoni u r-ritorn ta' migranti: wasal iż-żmien li tingħata spinta biex jiġu indirizzati d-disparitajiet bejn l-objettivi u r-riżultati

344. Jinnota bi tħassib li l-Qorti sabet fir-rapport speċjali 24/2019 tagħha li:

- l-implimentazzjoni tal-proċeduri tal-asil fil-Greċja u fl-Italja għadha qed tiġi affettwata minn żminijiet twal ta' pproċessar u sitwazzjonijiet problematiċi;

- bħal fil-bqija tal-Unjoni, l-ammont ta' ritorni mill-Greċja u mill-Italja huwa baxx;

- ma tinġabar l-ebda data dwar l-effikaċja tal-proċeduri ta' ritorn u ma hemm l-ebda indikatur li jkejjel is-sostenibbiltà tar-ritorni, bħall-għadd ta' migranti ritornati li jippruvaw jerġgħu lura lejn l-Unjoni jew is-suċċess tal-pakketti ta' riintegrazzjoni fl-ambitu tal-programm ta' Ritorn Volontarju Assistit u Riintegrazzjoni (AVRR);

- filwaqt li r-reġistrazzjoni u t-teħid tal-marki tas-swaba' tal-migranti fil-hotspots tjiebu b'mod sinifikanti minn mindu l-Qorti għamlet l-awditu fl-2017 (ir-rapport speċjali 6/2017 tal-Qorti), l-iskemi temporanji ta' rilokazzjoni ta' emerġenza ma laħqux l-objettivi tagħhom u b'hekk ma taffewx b'mod effikaċi l-pressjoni fuq is-sistemi tal-asil Griegi u Taljani;

- għalkemm l-20 azzjoni ta' appoġġ tal-Unjoni fil-Greċja u fl-Italja eżaminati mill-Qorti indirizzaw il-ħtiġijiet identifikati, baqa' nuqqasijiet fit-tfassil tagħhom, il-biċċa l-kbira tal-proġetti ma kinux laħqu l-objettivi tagħhom bis-sħiħ u l-qafas ta' prestazzjoni ġie stabbilit tard u mingħajr objettivi; barra minn hekk, id-data dwar il-prestazzjoni disponibbli ma kinitx biżżejjed;

- il-kapaċità ta' pproċessar tal-każijiet ta' asil kienet żdiedet kemm fil-Greċja kif ukoll fl-Italja, iżda kienet għadha mhijiex suffiċjenti biex tindirizza l-akkumulu dejjem akbar ta' applikazzjonijiet fil-Greċja;

- peress li hemm inqas applikazzjonijiet ġodda fl-Italja, l-akkumulu tal-proċeduri ta' asil u ritorn qed jonqos, iżda l-kapaċità ta' pproċessar tal-għadd kbir ta' appelli mill-ewwel deċiżjoni mhijiex suffiċjenti;

- l-għadd ta' migranti li fil-fatt jiġu rritornati huwa ferm inqas mid-deċiżjonijiet ta' ritorn li jittieħdu, kemm fil-Greċja u fl-Italja kif ukoll fl-Unjoni kollha kemm hi; dan huwa dovut, pereżempju, għat-tul ta' żmien meħtieġ biex jiġu pproċessati każijiet ta' asil, il-kapaċità insuffiċjenti fiċ-ċentri ta' detenzjoni, il-kooperazzjoni diffiċli mal-pajjiż ta' oriġini tal-migranti jew, sempliċement, il-fatt li l-migranti jaħarbu meta tittieħed id-deċiżjoni li jintbagħtu lura;

345. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-aġenziji:

- jużaw it-tagħlimiet meħuda biex jibnu fuq l-esperjenza għal kwalunkwe mekkaniżmu volontarju ta' rilokazzjoni possibbli fil-futur u jipproponu miżuri ġodda biex tiġi indirizzata b'mod effikaċi kwalunkwe sitwazzjoni ta' emerġenza bħall-kriżi tal-migrazzjoni tal-2015, li jkunu aċċettabbli għall-Istati Membri;

- isaħħu l-ġestjoni tal-assistenza ta' emerġenza u tal-programmi nazzjonali fl-ambitu tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni;

- itejbu l-appoġġ operattiv tal-EASO lill-Istati Membri għall-proċeduri ta' asil;

- jaġġustaw l-appoġġ għar-ritorn u l-istazzjonament tal-esperti fil-hotspots min-naħa tal-Frontex;

- jirrinfurzaw il-ġestjoni tas-sistemi nazzjonali ta' asil;

- jappoġġjaw aktar il-proċeduri nazzjonali ta' ritorn; u l-ġbir ta' data dwar il-prestazzjoni tal-proċeduri ta' ritorn biex jiffaċilitaw it-tfassil tal-politika, l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni u r-riċerka;

346. Jistieden lill-Kummissjoni:

- ittejjeb il-funzjonament tas-sistema tal-hotspots sabiex tiżgura kundizzjonijiet ta' akkoljenza dinjitużi u effiċjenza fil-ġestjoni tal-wasliet;

- tissorvelja bir-reqqa l-effiċjenza tal-azzjonijiet immexxija mill-Frontex sabiex tipproteġi aħjar il-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea;

- issaħħaħ l-effikaċja tal-kontroll tal-fruntieri esterni tal-UE u ttejjeb il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet nazzjonali;

- tieħu l-miżuri meħtieġa biex tindirizza l-kawżi li jwasslu għall-migrazzjoni;

- huwa partikolarment imħasseb dwar il-politika ta' ritorn insuffiċjenti lejn il-pajjiżi terzi, għalkemm hija prijorità ewlenija. Il-politika ta' ritorn u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali huma essenzjali biex jiġu żviluppati politika effiċjenti dwar il-migrazzjoni u sħubija vera mal-pajjiżi terzi;

- tipprovdi assistenza lill-pajjiżi ta' oriġini sabiex migranti potenzjali ma jagħżlux il-vjaġġ perikoluż lejn l-Ewropa, iżżid l-għajnuna għall-pajjiżi ta' oriġini u ttejjeb il-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-prospettivi għall-popolazzjoni lokali u tiġġieled kontra t-traffikanti tal-bnedmin li jisfruttaw id-disprament u l-vulnerabbiltà;

Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS)

347. Jinnota bi tħassib l-osservazzjonijiet tal-Qorti li l-istima rrapportata tal-investiment mobilizzat ma tqisx il-fatt li xi operazzjonijiet tal-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS) ħadu post operazzjonijiet oħra tal-BEI u strumenti finanzjarji tal-Unjoni u l-fatt li parti mill-appoġġ tal-FEIS marret għal proġetti li setgħu ġew iffinanzjati minn sorsi oħra ta' fondi pubbliċi jew privati f'kundizzjonijiet differenti;

348. Jiddispjaċih dwar is-sejbiet tal-Qorti li minkejja li l-appoġġ tal-FEIS ippermetta lill-BEI jżid b'erba' darbiet il-volum tal-attivitajiet ta' self tiegħu b'riskju ogħla meta mqabbel mal-2014, il-valur ta' dawn l-operazzjonijiet finanzjarji ffirmati għadu aktar baxx milli mistenni;

349. Japprova r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti li:

-  jiġi promoss l-użu ġustifikat ta' prodotti tal-BEI b'riskju ogħla fil-qafas tal-FEIS;

-  titħeġġeġ il-komplementarjetà bejn l-istrumenti finanzjarji tal-UE u l-garanziji baġitarji tal-UE;

-  tittejjeb il-valutazzjoni ta' jekk proġetti potenzjali tal-FEIS setgħux ġew iffinanzjati minn sorsi oħra;

-  jiġi stmat aħjar l-investiment mobilizzat;

-  tittejjeb il-firxa ġeografika tal-investiment appoġġjat mill-FEIS;

350. Iqis li valutazzjonijiet preliminari approfonditi tal-ħtiġijiet f'diversi setturi huma ta' importanza kbira (i) għall-identifikazzjoni ta' diskrepanzi fl-investiment u ostakli għall-investiment fi Stati Membri jew f'reġjuni differenti, (ii) għal valutazzjoni adegwata tan-natura u l-kobor tan-nuqqasijiet tas-suq u (iii) għat-tfassil tal-approċċ/programmi l-aktar xierqa għall-mitigazzjoni ta' dawn id-diskrepanzi fl-investiment;

351. Jitlob li jkun hemm stampa ġenerali oġġettiva tal-addizzjonalità u l-valur miżjud tal-proġetti FEIS kif ukoll il-konsistenza tagħhom mal-politiki tal-Unjoni jew ma' operazzjonijiet oħra tal-BEI sabiex ikunu mmexxija aktar mill-politiki milli mid-domanda;

352. Ifakkar fil-ħtieġa li tiġi pprovduta informazzjoni ċara u aċċessibbli dwar l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali u l-valur miżjud miksub mill-proġetti ffinanzjati mill-FEIS; jenfasizza li l-valutazzjoni tal-addizzjonalità tal-proġetti kollha appoġġjati mill-FEIS għandha tiġi dokumentata debitament;

Rapport Speċjali 15/2019 tal-Qorti: Implimentazzjoni tal-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014 fil-Kummissjoni: iffrankar sinifikanti, iżda mhux mingħajr konsegwenzi għall-persunal

353. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma tagħtix lill-awtorità ta' kwittanza data eżatta dwar każijiet ta' eżawriment; jinnota, madankollu, li l-Kummissjoni varat strateġija "fit at work" li tinkludi għodda għall-monitoraġġ tas-saħħa fir-rigward tal-assenzi u l-kawżi tagħhom, miżuri biex tinkiseb ġestjoni tajba tal-assenzi, u l-unità l-ġdida għall-kontrolli mediċi[115]; huwa għalhekk tal-opinjoni li l-Kummissjoni hija mgħammra bl-għodod kollha meħtieġa biex tidentifika, tindirizza, timmonitorja u tirrapporta dwar każijiet ta' eżawriment u tagħmel distinzjoni bejnhom u l-leave għal mard fit-tul; jistieden lill-Kummissjoni tagħti lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament data dwar każijiet ta' eżawriment fi ħdan il-proċess ta' kwittanza; jiddeplora f'dan il-kuntest it-tweġibiet ta' segwitu mogħtija mill-Kummissjoni li jidher li tiġġustifika rata ogħla ta' mard u assenza fit-tul għan-nisa abbażi ta' "għadd ta' mard serju jew kundizzjonijiet serji li huma speċifiċi għan-nisa" u abbażi ta' "xejriet soċjetali (...) fejn ġeneralment in-nisa jieħdu sehem akbar mir-responsabbiltajiet tal-familja, inkluż biex jieħdu ħsieb tfal u qraba morda"[116];

354. Huwa mħasseb dwar il-problema li qed tikber tad-disparità fil-kapaċità tal-akkwist imġarrba mill-impjegati tas-servizz pubbliku Ewropew li jaħdmu l-Lussemburgu; jieħu nota tas-sejbiet tal-istudju mwettaq minn AIRINC[117] fuq talba tal-Kummissjoni li jikkorrobora l-problema tad-disparità u jistabbilixxi li hija fil-livell ta' 10,5 % (li taqbeż il-perċentwal ta' attivazzjoni ta' 5 % stabbilit mir-Regolament tal-Persunal), l-aktar minħabba l-għoli tal-ħajja fil-Lussemburgu; jirrikonoxxi li l-Kummissjoni mhux se tkun tista' tagħmel proposta leġiżlattiva li tkopri l-kwistjoni tal-koeffiċjenti ta' korrezzjoni qabel ma jiġi ffinalizzat ir-rapport dwar il-metodu tas-salarji li għandu jitlesta sal-31 ta' Marzu 2022; sadanittant, madankollu, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tivvaluta l-fattibbiltà u l-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri temporanji fil-mira inklużi fir-rapport AIRINC, b'mod partikolari l-introduzzjoni ta' skema ta' allowance għall-akkomodazzjoni;

355. Jinnota bi tħassib l-osservazzjonijiet tal-Qorti rigward il-pakkett ta' riformi tal-persunal tal-2014[118]; jilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti kif ukoll id-disponibbiltà tal-Kummissjoni li taċċettahom; jappoġġja l-pożizzjoni espressa mill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit tiegħu[119] dwar il-kwistjoni; jiddeplora l-impatt negattiv ħafna tal-pakkett ta' riformi tal-2014 fuq għadd ta' aspetti kruċjali tar-riżorsi umani fl-istituzzjonijiet tal-UE u, għalhekk, fuq kemm huma attraenti bħala impjegatur, u dan kollu biex isir iffrankar diskutibbli; iwissi dwar il-konsegwenzi serji li kwalunkwe tnaqqis baġitarju fl-amministrazzjoni jew tnaqqis tal-persunal jista' jkollu fil-futur fuq is-servizz pubbliku Ewropew u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni;

356. Ifakkar lill-Kummissjoni fit-talba tiegħu li ssir analiżi rigoruża u aġġornata tal-impatt tad-disinn tal-ispazji miftuħa fil-qafas tal-kwittanza 2017[120]; jieħu nota tal-Komunikazzjoni "The workplace of the future in the European Commission" (Il-post tax-xogħol tal-futur fil-Kummissjoni Ewropea)[121] u jilqa', b'mod partikolari, il-prinċipju skont liema "l-persunal affettwat għandu jkun involut matul il-proċess ta' kunċettwalizzazzjoni u implimentazzjoni tal-ispazju tax-xogħol il-ġdid"; jiddispjaċih li l-kunċett ta' benessri tal-persunal adottat fil-Komunikazzjoni ma jinkludix il-kundizzjonijiet psikoloġiċi – bħall-ansjetà, l-istress jew l-eżawriment – li l-post tax-xogħol għandu impatt fundamentali fuqhom; jenfasizza l-ħtieġa ta' analiżi ġenerali li sservi bħala bażi għal valutazzjoni każ każ qabel ma jsiru arranġamenti sostanzjali futuri tal-uffiċċji fil-Kummissjoni, li għandha dejjem tinvolvi lill-membri tal-persunal affettwati;

Amministrazzjoni

Sejbiet tal-Qorti

357. Jieħu nota tal-fatt li l-evidenza kumplessiva tal-awditu tal-Qorti tindika li l-livell ta' żball fl-infiq għall-"Amministrazzjoni" ma kienx materjali;

358. Huwa mħasseb ferm dwar il-fatt li l-Qorti qabdet numru akbar ta' dgħufijiet fil-kontroll intern meta mqabbel mas-snin preċedenti f'termini ta' ġestjoni ta' allowances tal-familja għal membri tal-persunal, u jiddispjaċih li l-PMO ma ssorveljax biżżejjed l-aġġornament preċiż u f'waqtu tal-fajls personali biex jiġi żgurat li l-bażi użata għall-kalkolu tas-salarji u l-allowances tkun korretta;

359. Huwa mħasseb ferm dwar il-fatt li l-Qorti sabet dgħufijiet fil-proċeduri ta' akkwist organizzati mill-Kummissjoni biex ittejjeb is-sigurtà tal-persuni u l-bini iżda jinnota li dawn id-dgħufijiet seħħew l-aktar minħabba l-urġenza li l-kuntratti jiġu konklużi;

360. Jistieden lill-Kummissjoni timplimenta proċedura ta' ħatra aktar trasparenti għall-pożizzjonijiet kollha, speċjalment dawk maniġerjali; jistieden lill-Kummissjoni tiċċara l-proċeduri ta' ħatra preċedenti li ma fihomx trasparenza u obbligu ta' rendikont;

361. Jistieden lill-Kummissjoni ttejjeb, mill-aktar fis possibbli, is-sistemi tagħha għall-ġestjoni tal-allowances statutorji tal-familja billi żżid il-frekwenza tal-verifiki li jirrigwardaw is-sitwazzjoni personali tal-membri tal-persunal u billi tirrinforza l-verifiki ta' konsistenza fuq id-dikjarazzjoni tal-allowances li jkunu ngħataw minn sorsi oħra, speċjalment meta jsiru riformi fis-sistemi tal-allowances tal-familja fl-Istati Membri;

362. Jinnota t-titjib kontinwu fl-ugwaljanza bejn il-ġeneri fost il-membri tal-persunal; ifakkar fin-nuqqas eżistenti ta' rappreżentanza ugwali ta' rġiel u nisa f'pożizzjonijiet maniġerjali;

363. Jirrimarka li, skont it-tweġibiet bil-miktub, 10 Stati Membri kienu sottorappreżentati b'mod sinifikanti fil-gradi AD5 - AD8. L-Istati Membri kkonċernati kienu: id-Danimarka, il-Ġermanja, l-Irlanda, Franza, il-Lussemburgu, in-Netherlands, l-Awstrija, il-Portugall, il-Finlandja u l-Iżvezja. Jinnota bi tħassib li l-pożizzjonijiet tal-impjegati tas-servizz pubbliku fl-istituzzjonijiet jistgħu ma jkunux attraenti għal impjegati tas-servizz pubbliku minn ċerti Stati Membri, u għalhekk ikun aktar diffiċli li jitnaqqsu d-differenzi ġeografiċi;

364. Jinnota n-numru li qed jikber ta' entitajiet li tneħħew mir-Reġistru ta' Trasparenza; jirrimarka, madankollu, l-importanza li l-individwi u l-entitajiet ġuridiċi li tneħħew mir-Reġistru ta' Trasparenza jiġu segwiti; jistieden lill-Kummissjoni tagħti aktar attenzjoni lill-fatt li l-validazzjoni u l-kontrolli ta' kampjuni tal-entitajiet tar-Reġistru ta' Trasparenza jeħtieġu aktar riżorsi;

365. Jistieden lill-Kummissjoni twettaq valutazzjoni biex teżamina mill-ġdid il-mekkaniżmi interni dwar il-protezzjoni tal-informaturi li huma diġà fis-seħħ, inklużi dispożizzjonijiet dwar is-sensibilizzazzjoni għall-membri tal-persunal kollha u taħriġ għall-maniġers li jirċievu rapporti; jistieden lill-istituzzjonijiet Ewropej jarmonizzaw ir-regolamenti rispettivi tagħhom dwar il-persunal biex jipproteġu lill-informaturi;

Kodiċi ta' kondotta tal-Kummissarji

366. Ifakkar li fl-2018 il-Parlament ġie avżat dwar il-fatt li sabiex jiġu kkumpensati għad-dispożizzjonijiet aktar stretti mdaħħla fil-kodiċi ta' kondotta rigward il-perjodu ta' preklużjoni tal-Kummissarji, is-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni kkunsidra l-possibbiltà li joffrilhom faċilitajiet prattiċi ġodda (uffiċċji, IT, xufiera) wara t-tmiem tal-mandat tagħhom;

367. Jinnota li fit-tweġiba tiegħu għall-Mistoqsija bil-Miktub Nru 64 fit-tħejjija għas-smigħ tal-Kumitat CONT tal-5 ta' Diċembru 2019, il-Kummissarju Hahn iddikjara li:

"L-ex Membri tal-Kummissjoni, u b'mod partikolari l-ex Presidenti, jibqgħu ambaxxaturi tal-UE, kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha. Ħafna minnhom ser ikomplu jiddefendu u jippromwovu l-kisbiet tal-Unjoni wara tmiem il-mandat tagħhom, pereżempju, meta jiġu mistiedna jitkellmu f'konferenzi jew jipparteċipaw f'dibattiti pubbliċi dwar l-Ewropa u r-rwol tal-Kummissjoni.

F'konformità ma' arranġamenti simili f'amministrazzjonijiet nazzjonali u istituzzjonijiet oħra, il-Kummissjoni, fil-laqgħa tagħha tat-30 ta' Ottubru 2019, iddeċidiet li tippermetti lill-ex Presidenti tal-Kummissjoni jwettqu funzjonijiet ta' rappreżentanza b'mod xieraq wara tmiem il-mandat tagħhom. Għalhekk, l-ex Presidenti għandu jkollhom aċċess għal ċerti riżorsi limitati ħafna, pereżempju appoġġ loġistiku, bħal uffiċċju, u ċerta assistenza oħra. L-ex Kummissarji se jkollhom appoġġ loġistiku fil-forma ta' "bureau de passage" u se jingħataw ċertu materjal ta' komunikazzjoni mill-Kummissjoni. Il-Kodiċi ta' Kondotta diġà jirreferi għal dan id-dmir fl-Artikolu 11(1), l-ewwel sentenza (...)";

368. Huwa tal-opinjoni li l-Kummissjoni għandha tagħmel l-istatus ta' konsulenti speċjali tal-Kummissjoni aktar trasparenti b'definizzjoni ċara tal-kompiti u l-missjonijiet tagħhom u tagħti lill-Parlament l-informazzjoni kollha relatata mal-ispiża finanzjarja tad-deċiżjoni tagħha tat-30 ta' Ottubru 2019;

369. Ifakkar lill-Kummissjoni li l-Membri tal-Kummissjoni huma soġġetti għal rekwiżiti ta' trasparenza fir-rigward tal-laqgħat li jkollhom ma' organizzazzjonijiet jew ma' individwi li jaħdmu għal rashom, li t-trasparenza sħiħa hija obbligu tal-Membri u tal-membri tal-kabinett tagħhom, li għandhom jiltaqgħu biss ma' dawk l-organizzazzjonijiet jew l-individwi li jaħdmu għal rashom li jkunu reġistrati fir-Reġistru ta' Trasparenza u li għandhom jagħmlu pubblika l-informazzjoni dwar tali laqgħat skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/839/UE;

370. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li, wara l-perjodu ta' preklużjoni, l-ex Kummissarji ma jibqgħux jibbenefikaw mill-faċilitajiet offruti permezz tad-deċiżjoni tagħha tat-30 ta' Ottubru 2019 u lanqas jibqgħu jibbenefikaw mill-faċilitajiet f'każijiet fejn jassumu rwol differenti;

371. Jenfasizza li wara li ma jibqgħux fil-kariga, l-ex Membri tal-Kummissjoni jibqgħu marbuta bl-obbligu tagħhom ta' integrità u diskrezzjoni skont l-Artikolu 245 tat-TFUE;

372. Jistieden lill-Kummissjoni tinforza r-regoli ġuridikament vinkolanti eżistenti tal-kodiċi ta' kondotta rigward il-kwistjoni tar-"revolving doors" kemm għall-Kummissjoni kif ukoll għall-aġenziji tagħha;

UPPE

373. Jinnota li, skont l-Artikolu 3 tar-Regolament dwar l-UPPE, l-UPPE jiġi stabbilit bħala korp istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea filwaqt li fil-baġit 2020 l-UPPE jiġi ppreżentat bħala aġenzija taħt l-intestatura "Il-Kummissjoni"; huwa mħasseb li din is-sitwazzjoni ma tiggarantix b'mod adegwat l-indipendenza meħtieġa tal-UPPE u jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta l-baġit tal-UPPE bħala istituzzjoni taħt l-intestatura 7 (Amministrazzjoni) futura flimkien mal-korpi u l-istituzzjonijiet l-oħra minflok taħt l-intestatura 2 (Il-Kummissjoni) futura mal-aġenziji fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni; jitlob li l-Kummissjoni tqis l-istima tal-kawżi ġodda miftuħa u l-volum tal-kawżi pendenti ppreżentati mill-UPPE lill-istituzzjonijiet biex tistabbilixxi baġit u tabella tal-persunal realistiċi; huwa mħasseb ferm li l-ippjanar tal-baġit attwali mhux se jippermetti lill-UPPE jsir kompletament operattiv sa Novembru 2020;

Skejjel Ewropej

374. Jinnota li, skont ir-Regolament Finanzjarju tal-Iskejjel Ewropej, il-Qorti rieżaminat il-kontijiet annwali konsolidati tal-Iskejjel għas-sena finanzjarja 2018, il-kontijiet tal-Uffiċċju Ċentrali u s-sistemi ta' kontroll intern (reklutaġġ, akkwist u pagamenti) ta' żewġ Skejjel (Bergen u Varese); jinnota li l-Qorti analizzat il-ħidma tal-awditur estern tal-Iskejjel, li eżamina l-kontijiet u s-sistemi ta' kontroll intern ta' seba' Skejjel qabel ma saret il-konsolidazzjoni;

375. Jiddispjaċih ħafna għall-fatt li l-Qorti ma setgħetx tikkonferma li l-ġestjoni finanzjarja tal-Iskejjel fl-2018 kienet konformi mar-Regolament Finanzjarju, mar-regoli ta' implimentazzjoni tiegħu u mar-Regolamenti tal-Persunal;

376. Jinnota, b'mod partikolari, li r-rieżami tal-Qorti tas-sistemi ta' kontroll intern tal-Uffiċċju Ċentrali u taż-żewġ Skejjel magħżula żvela dgħufijiet fl-ambjent ta' kontroll, fis-sistemi ta' pagament, fil-proċeduri ta' akkwist u fid-dokumentazzjoni tal-proċeduri ta' reklutaġġ; jinnota wkoll li l-Qorti sabet li ma kinux konformi mar-regoli dwar ir-reklutaġġ tal-persunal;

377. Japprova r-rakkomandazzjonijiet ewlenin maħruġa mill-Qorti fir-rapport annwali tagħha dwar l-Iskejjel Ewropej u, b'mod partikolari, jistieden lill-Bord tal-Gvernaturi, lill-Uffiċċju Ċentrali u lill-Iskejjel jieħdu azzjoni immedjata biex jindirizzaw id-dgħufijiet identifikati fil-proċeduri ta' kontabbiltà tagħhom u fis-sistema ta' pagament u jkomplu jipprovdu taħriġ u appoġġ lil dawk involuti fit-tħejjija tal-kontijiet;

378. Itenni l-fehma tal-Parlament li "rieżami komprensiv" tas-sistema tal-Iskejjel Ewropej huwa meħtieġ b'urġenza; jistieden lill-Kummissjoni, bħala membru iżda anki bħala l-kontributur ewlieni, mhux biss tipprovdi gwida u appoġġ għall-Iskejjel Ewropej fi ħdan l-istruttura amministrattiva u ta' governanza attwali, iżda timmonitorja wkoll l-implimentazzjoni tas-Servizz tal-Awditjar Intern tal-Qorti u tal-Kummissjoni;

379. Iħeġġeġ lill-Iskejjel itejbu l-proċeduri ta' reklutaġġ, akkwist u pagament u jitlob li l-progress jiġi kkomunikat lill-Parlament sat-30 ta' Ġunju 2020;

380. Huwa mħasseb ħafna dwar ir-rapport ta' Human Rights Watch dwar l-aċċessibbiltà tal-Iskejjel Ewropej[122] għat-tfal b'diżabbiltà, li jenfasizza l-problemi li għadhom qed jiġu ffaċċjati u l-fatt li t-tfal b'diżabbiltà ma jingħatawx edukazzjoni kompletament inklużiva;

381. Jistieden lill-Iskejjel Ewropej jimpenjaw ruħhom favur edukazzjoni inklużiva fil-politika u fil-prattika;

382. Jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-finanzjatur ewlieni tal-Iskejjel Ewropej inkarigata bl-implimentazzjoni tas-CRPD mill-UE, biex tmexxi l-proċess ta' riformi meħtieġa;

Tagħlimiet meħuda mill-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020

383. Huwa mħasseb li l-perjodu ta' programmazzjoni għall-QFP il-ġdid jista' jibda b'dewmien kif ġara fil-każ tal-QFP attwali; jinnota li l-kamp ta' applikazzjoni tal-Patt Ekoloġiku Ewropew ġie fformulat qabel ma ġiet ikkomunikata l-proposta l-ġdida dwar il-QFP; iħeġġeġ lill-Istati Membri u lill-Kunsill jiddiskutu u jadottaw prijoritajiet u strateġija biex jibdew in-negozjati dwar il-QFP mal-Parlament mill-aktar fis possibbli;

384. Huwa tal-fehma li l-baġits pubbliċi għandhom jiġu determinati biss wara li jiġu stabbiliti objettivi politiċi ċari u jitfasslu politiki preċiżi;

385. Jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li l-ippjanar finanzjarju tal-Unjoni għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 jirrifletti b'mod adegwat kwalunkwe objettiv determinat sussegwentement; jenfasizza l-proposta tal-Parlament li jiġu inklużi prijoritajiet ġodda fil-QFP u li titħalla flessibbiltà fi ħdan il-QFP biex jiġu indirizzati eventi mhux previsti;

386. Jistieden lill-Kummissjoni tiċċara s-suppożizzjonijiet ewlenin wara l-proposta l-ġdida dwar il-QFP fi pjan finanzjarju komprensiv; josserva li l-għan ewlieni ta' tali pjan ikun li jqiegħed iċ-ċifri fil-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 fil-kuntest ekonomiku u finanzjarju adegwat tagħhom;

387. Itenni t-tħassib tiegħu li kwalunkwe dewmien fl-adozzjoni tal-QFP 2021-2027 u tal-bażi ġuridika relatata għall-implimentazzjoni tiegħu jista' jwassal għal aktar dewmien fl-implimentazzjoni tal-programmi ta' nfiq tal-UE fil-bidu tal-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw bidu bla xkiel tal-perjodu ta' programmazzjoni l-ġdid;

388. Iqis li informazzjoni ta' kwalità tajba tista' tikkontribwixxi għal proċess deċiżjonali aktar rapidu u aħjar;

389. Jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni wettqet rieżami tal-infiq li jkopri l-programmi ewlenin kollha fl-ambitu tal-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 u li dan ir-rieżami kellu l-għan li jikkombina rieżami strateġiku (iffukat l-aktar fuq il-prijoritizzazzjoni tal-programmi skont il-valur miżjud tagħhom u l-koerenza mal-objettivi tal-Unjoni) ma' rieżami tal-effiċjenza (li jara kif itejjeb it-twettiq tal-programmi eżistenti billi jeżamina opportunitajiet ta' razzjonalizzazzjoni u sinerġiji, billi jissemplifika r-regoli amministrattivi, itejjeb il-flessibbiltà, u jiffoka aktar fuq il-prestazzjoni); il-Kummissjoni għandha tagħmel rieżamijiet perjodiċi b'KPIs aħjar;

390. Jilqa' l-fatt li l-Qorti sabet li l-analiżi tal-Kummissjoni hija konvinċenti fir-rigward tal-effiċjenza tal-infiq;

391. Jinnota li r-rieżami tal-infiq jipprovdi argumenti b'saħħithom favur miżuri għas-semplifikazzjoni tal-programmi, ir-razzjonalizzazzjoni tal-baġit u ż-żieda fil-flessibbiltà finanzjarja; jinnota li jidentifika sinerġiji mhux sfruttati bejn programmi differenti kif ukoll opportunitajiet ta' fużjoni ta' programmi simili f'diversi oqsma ta' politika;

392. Jinnota li r-rieżami tal-infiq jagħti wkoll eżempji ta' regoli kumplessi bla bżonn u inkonsistenti li spiss iwasslu għal nuqqas ta' fehim u spejjeż ineliġibbli;

393. Huwa mħasseb dwar il-konklużjoni tiegħu li s-suċċess tal-isforzi ta' semplifikazzjoni sal-lum kien limitat;

394. Jappella għal semplifikazzjoni kull fejn possibbli, pereżempju bl-użu akbar ta' għażliet ta' spejjeż issemplifikati u somom f'daqqa bħala għażla għall-benefiċjarji u bl-adozzjoni ta' prattiki tal-kontabbiltà abitwali, kif ukoll bl-implimentazzjoni ta' approċċ ta' awditjar uniku; jenfasizza li l-maġġoranza tas-sussidji tal-Unjoni għandhom ikunu ta' benefiċċju għaċ-ċittadini u li l-SMEs u l-farms tal-familji jew il-farms iż-żgħar u medji għandhom jibbenefikaw l-aktar; jenfasizza wkoll li l-iżbalji li saru fil-perjodu ta' programmazzjoni 2014-2020 attwali jeħtieġ li jiġu rimedjati fil-QFP il-ġdid, speċjalment fil-qasam tal-iżvilupp reġjonali u l-koeżjoni;

395. Jirrimarka li aktar semplifikazzjoni tista' tiġi żgurata kemm fil-livell tal-programmazzjoni, billi jiġi limitat in-numru ta' regolamenti u jiġu evitati bidliet mhux meħtieġa li jistgħu jikkawżaw inċertezza, xogħol b'lura u żbalji, kif ukoll fil-livell tal-implimentazzjoni effikaċi, sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-awtoritajiet u l-benefiċjarji u tiżdied l-aċċessibbiltà tal-fondi;

396. Jilqa' l-fatt li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027, il-Kummissjoni tipproponi li l-għadd ta' programmi ta' nfiq jitnaqqas b'terz u li r-regoli jsiru aktar koerenti abbażi ta' ġabra unika tar-regoli;

397. Huwa konvint li, biex tinkiseb semplifikazzjoni b'mod effettiv, il-ġabra unika tar-regoli għandha telimina r-regoli, ir-rekwiżiti u l-proċeduri kollha mhux meħtieġa u kumplessi; huwa tal-fehma li ma għandhiex tkun sempliċement konsolidazzjoni tal-ġabriet tar-regoli separati eżistenti f'volum kbir uniku;

398. Iqis li s-semplifikazzjoni mhijiex għan fiha nnifisha iżda mezz li bih tiżdied l-effiċjenza tal-azzjoni tal-Unjoni biex b'hekk l-entitajiet iż-żgħar jingħataw opportunità aħjar biex ikunu benefiċjarji; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, biex fit-tfassil tar-regoli għall-programmi tal-Unjoni, issib bilanċ bejn il-faċilità tal-implimentazzjoni u l-effikaċja fl-ilħuq tal-objettivi u t-trasparenza tal-Unjoni;

399. Jinnota bi tħassib li r-rieżami tal-infiq jispjega wkoll kif il-mekkaniżmi ta' flessibbiltà kienu insuffiċjenti biex ilaħħqu mal-emerġenzi matul il-perjodu attwali; jappella għal bidliet biex tiżdied il-flessibbiltà ġenerali u jiġu żgurati biżżejjed approprjazzjonijiet biex ikopru eventi mhux previsti;

400. Jinnota b'dispjaċir li l-Qorti sabet li r-rieżami tal-infiq kien inqas konvinċenti fir-rigward tal-aspetti strateġiċi, bħall-valur miżjud tal-Unjoni tal-programmi ta' nfiq u l-koerenza tagħhom mal-objettivi tal-Unjoni;

401. Jaqbel mal-Kummissjoni li l-valur miżjud tal-Unjoni għandu jkun fil-qalba ta' kull diskussjoni dwar il-baġit futur tal-Unjoni;

402. Jinnota li l-Kummissjoni identifikat il-kunċett ta' valur miżjud tal-Unjoni bħala prinċipju ta' gwida tal-eżerċizzju ta' rieżami tal-infiq; jistenna li l-Kummissjoni tiżviluppa aktar u tapplika kunċett robust u definit b'mod ċar tal-valur miżjud tal-Unjoni;

403. Iqis li l-kunċett tal-valur miżjud tal-Unjoni jimxi id f'id mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità;

404. Huwa konvint li l-kunċett tal-valur miżjud tal-Unjoni huwa meħtieġ mhux biss biex jiġu allokati riżorsi iżda anki biex jitfasslu u jiġu evalwati programmi ta' nfiq;

405. Huwa tal-fehma li l-programmi b'valur miżjud għoli ħafna tal-Unjoni biss għandhom jirċievu finanzjament sħiħ mill-Unjoni; jipproponi li l-finanzjament għandu jkun limitat għal programmi b'valur miżjud medju jew għoli tal-Unjoni u li m'għandu jkun hemm l-ebda finanzjament għal programmi b'valur miżjud baxx tal-Unjoni;

406. Jinsisti li l-fondi kollha impenjati jridu jintużaw u jintefqu bl-aktar mod xieraq skont il-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja tajba sabiex l-impatt jiġi massimizzat;

407. Jappoġġja l-idea li l-baġit tal-Unjoni jintrabat b'mod aktar b'saħħtu mar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż deskritti fil-prinċipji ta' governanza ekonomika bil-għan li jitħeġġu riformi strutturali li jsaħħu t-tkabbir fl-Istati Membri; jenfasizza li r-rakkomandazzjonijiet iridu jsegwu l-prinċipju tas-sussidjarjetà u jiffukaw fuq il-kwistjonijiet essenzjali u sistemiċi bħat-titjib tal-kompetittività, it-tisħiħ tal-koeżjoni soċjali u ekonomika, l-opportunitajiet kummerċjali, id-diversità kulturali, il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-iżgurar tal-impjiegi;

408. Jappella għal titjib fl-amministrazzjoni tal-fondi filwaqt li tissaħħaħ l-effikaċja tal-kontrolli, li għandhom jinkludu l-miżuri meħuda f'każijiet ta' użu ħażin sistematiku tal-fondi tal-Unjoni;

409. Jenfasizza li l-kontrolli biex jiġi evitat l-użu ħażin tal-fondi tal-Unjoni jridu jiġu intensifikati f'konformità mal-proporzjonalità; fejn il-Qorti tidentifika dgħufijiet serji fil-kwalità u l-affidabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar, il-kontrolli tal-Unjoni jeħtieġ li jissaħħu; jirrimarka li l-Qorti għandha tidentifika falliment totali tal-awtoritajiet nazzjonali tal-awditjar u li l-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027 għandu jipprovdi mekkaniżmi għall-Kummissjoni biex tamministra l-allokazzjoni tal-fondi;

410. Jenfasizza li l-viżibbiltà tal-politiki tal-Unjoni trid tissaħħaħ; jenfasizza li d-dispożizzjonijiet ġuridiċi kollha rigward l-informazzjoni u l-komunikazzjoni jridu jiġu implimentati bir-reqqa biex jiġu żgurati t-trasparenza u t-tixrid wiesa' tar-riżultati li kisbu l-fondi;

411. Jirrimarka li l-istrumenti finanzjarji dejjem għandhom ikunu mfassla apposta u jkunu komplementari għall-għotjiet, sabiex jimmassimizzaw ir-riżultati fil-post; jenfasizza li s-sinerġija ma' politiki u strumenti oħra għandha tissaħħaħ sabiex jiġi massimizzat l-impatt tal-investiment; huwa tal-opinjoni li jistgħu jinkisbu riżultati aħjar filwaqt li dan xorta jsir b'mod kosteffikaċi;

412. Iqis li huwa essenzjali li l-programmi ta' nfiq tal-Unjoni jiġu mgħammra b'oqfsa ta' prestazzjoni b'saħħithom u reċiprokament koerenti, allinjati mal-objettivi strateġiċi tal-Unjoni u l-QFP għall-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027;

413. Jinnota li huwa importanti li jittejbu aktar il-monitoraġġ tal-prestazzjoni u l-valutazzjoni tal-impatt tal-finanzjament fl-ambitu tal-QFP li jmiss. Ġabra ta' indikaturi u għodod ta' valutazzjoni komparattiva tista' tappoġġja fuq bażi regolari r-responsabbiltà operattiva u politika fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-fondi;

414. Jinnota li l-objettivi tal-programmi għall-perjodu 2021-2027 definiti fl-anness tal-Komunikazzjoni dwar il-QFP jieħdu l-forma ta' deskrizzjonijiet ta' missjonijiet; jiddispjaċih li l-objettivi mhumiex kwantifikati u li huma nieqsa mill-ispeċifiċità;

415. Jistenna mudelli loġiċi ta' intervent globali b'objettivi speċifiċi u ġabriet korrispondenti ta' indikaturi ta' output, ta' riżultat u ta' impatt li għandhom jiġu żviluppati fil-leġiżlazzjoni settorjali jew fid-dokumenti ta' programmazzjoni rilevanti (inkluż fil-livell ta' Stat Membru jew f'dak reġjonali);

416. Jenfasizza li għandhom jiġu stabbiliti mandati ta' awditjar pubbliċi għal kull tip ta' finanzjament tal-politiki tal-Unjoni fil-livell tal-Unjoni u f'dak nazzjonali; jenfasizza li l-Qorti għandha tinħatar bħala l-awditur ta' korpi mwaqqfa biex jimplimentaw il-politiki tal-Unjoni, inklużi l-korpi tal-Unjoni u l-korpi maħluqa skont ftehimiet barra mill-ordinament ġuridiku tal-Unjoni;

Opinjonijiet tal-Kumitati

Affarijiet Barranin

417. Fir-rigward tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II), jinnota li d-dgħufijiet kontinwi fil-kapaċitajiet amministrattivi tal-pajjiżi kandidati għall-adeżjoni wasslu għal nuqqas ta' kapaċità ta' assorbiment fl-ambitu tal-ġestjoni indiretta; jenfasizza li, kif indikat fir-rapport speċjali 2018 tal-Qorti dwar il-finanzjament tal-IPA għat-Turkija, il-progress f'oqsma sensittivi bħall-istat tad-dritt u s-soċjetà ċivili ma jiddependix biss mill-finanzjament tal-IPA, iżda, aktar minn hekk, mir-rieda politika tal-awtoritajiet; jinnota bi tħassib li l-fondi tal-IPA għat-Turkija bilkemm jindirizzaw il-valuri fundamentali, fosthom il-libertà tal-istampa u l-imparzjalità tal-ġustizzja; jemmen li, issa aktar minn qatt qabel, il-Kummissjoni għandha tuża l-kundizzjonalità biex tappoġġja riformi fis-setturi primarji bħall-istat tad-dritt u l-governanza fit-Turkija;

418. Jilqa' l-varar tal-ewwel miżuri ta' tisħiħ tal-kapaċità fl-ambitu tal-Istrument emendat li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP) fl-2018; jenfasizza li dawn l-azzjonijiet għandhom iseħħu f'kuntest ta' proċess ta' riforma globali tas-settur tas-sigurtà; iħeġġeġ segwitu aktar qawwi tal-azzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni fuq perjodu qasir permezz ta' azzjonijiet aktar fit-tul iffinanzjati mill-IcSP jew minn strumenti oħra;

419. Jieħu nota tar-rieżami analitiku tal-Qorti dwar id-Difiża Ewropea u jappoġġja r-rakkomandazzjonijiet tagħha; jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjan tat-Trattati, tiżgura l-koerenza tal-isforzi kollha ta' difiża tal-Unjoni mwettqa għall-implimentazzjoni tal-attività tal-Unjoni fl-ambitu tal-PSDK (PESCO, EDIDP, FED, CARD, eċċ.) u tiggarantixxi l-interoperabbiltà u s-sinerġiji man-NATO;

420. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-leġittimità tal-irtirar tal-funzjoni baġitarja mill-Parlament Ewropew permezz tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-EDA u l-PESCO; ifakkar li l-Artikoli 45(2) u 46(2) rilevanti tat-TUE jipprevedu li d-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati b'maġġoranza kwalifikata mingħajr il-possibbiltà ta' veto; ifakkar li l-irtirar tal-funzjoni baġitarja tal-PE skont l-Artikolu 42 tat-TUE huwa possibbli għall-infiq operattiv biss u jirrikjedi deċiżjoni unanima mill-Kunsill; jissottolinja li l-Kunsill qatt ma ħa deċiżjoni simili;

421. Jinsisti fuq il-bżonn li jsir monitoraġġ mill-qrib tal-użu tal-fondi tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, filwaqt li jiġi żgurat li dawn il-fondi jindirizzaw b'mod preċiż il-proġetti tar-rifuġjati u ma jintużawx għal xi skopijiet oħra; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta regolarment lill-awtorità baġitarja dwar il-kompatibbiltà tal-azzjonijiet iffinanzjati mal-bażi ġuridika sottostanti;

Żvilupp u Kooperazzjoni

422. Iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jżommu lura milli jappoġġjaw prattiki li jiffaċilitaw l-evitar tat-taxxa minn kumpaniji transnazzjonali u individwi, huma u jipprovaw jilħqu l-objettiv tagħhom li joħolqu ambjent li jiffavorixxi n-negozju għal investituri privati f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fl-ambitu tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli; barra minn hekk, jenfasizza r-riskju ta' dejn marbut maż-żieda fl-użu tat-taħlit mill-Unjoni, b'mod partikolari fl-Afrika sub-Saħarjana u l-pajjiżi tal-Karibew bi dħul limitat biex iħallsu d-dejn tagħhom; jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha jindirizzaw l-evażjoni tat-taxxa, il-prattiki aggressivi tal-evitar tat-taxxa u l-kompetizzjoni fiskali dannuża b'mod effikaċi u konsistenti, f'konformità mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp;

Impjiegi u Affarijiet Soċjali

423. Jinnota li, għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE), l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), ġew interrotti 3 programmi FSE/YEI għar-Renju Unit, l-Italja u l-Ungerija u programm wieħed tal-FEAD għall-Italja u dawn l-interruzzjonijiet wasslu għall-interruzzjoni ta' diversi pagamenti fl-2018; jinnota li ntbagħtu 33 ittra ta' twissija lill-Istati Membri kkonċernati;

424. Jirrikonoxxi li n-numru ta' ittri ta' twissija u ta' interruzzjonijiet żdied b'mod sinifikanti fl-2018 meta mqabbel mas-sena ta' qabel minħabba ż-żieda fin-numru ta' pakketti ta' aċċertament rċevuti fi Frar 2018 u r-riżultati tal-awditi ta' konformità li saru matul is-sena;

425. Ifakkar li għad hemm għaxar rakkomandazzjonijiet li jirreferu għal rapporti speċjali (waħda mir-Rapport Speċjali Nru 16/2016 ("L-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni: il-programmi huma allinjati iżda hemm nuqqasijiet fil-kejl tal-prestazzjoni"), tnejn mir-Rapport Speċjali Nru 14/2016 ("Inizjattivi ta' politika u appoġġ finanzjarju tal-UE għall-integrazzjoni tar-Rom: sar progress sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, iżda sforzi addizzjonali huma meħtieġa fil-prattika") u sebgħa mir-Rapport Speċjali Nru 6/2018 ("Moviment Liberu tal-Ħaddiema – il-libertà fundamentali hija żgurata iżda orjentament aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta' għajnuna għall-mobilità tal-ħaddiema")) li jeħtieġ li jiġu implimentati, li l-biċċa l-kbira tagħhom kellhom jiġu implimentati sal-31 ta' Diċembru 2019; jieħu nota, b'mod partikolari, tar-Rapport Speċjali Nru 14/2016 skont liema l-biċċa l-kbira tal-proġetti twettqu kif ippjanat, iżda l-kriterji tal-"aħjar prattika" li jikkontribwixxu għall-inklużjoni b'suċċess tar-Rom mhux dejjem ġew applikati, u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-proġetti kien diffiċli; ifakkar li n-nuqqas ta' data soda u komprensiva dwar ir-Rom mhuwiex biss problema f'dak li jirrigwarda l-proġetti iżda anki biex jitfasslu politiki fil-livell tal-UE u f'dak nazzjonali; jiddeplora l-fatt li din is-sitwazzjoni tista' ma tinbidilx, sakemm ma titteħidx azzjoni malajr;

426. Ifakkar fis-sejbiet tar-Rapport Speċjali Nru 5/2019 tal-Qorti ("Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD): appoġġ siewi iżda l-kontribut tiegħu għat-tnaqqis tal-faqar għadu mhuwiex stabbilit"), b'mod partikolari l-konklużjoni tal-QEA li, minbarra li jtaffu l-faqar permezz tal-għajnuna alimentari (li tirrappreżenta 83 % tal-baġit tal-FEAD), l-elementi innovattivi tal-politika soċjali tal-FEAD joffru possibbiltajiet lill-Istati Membri biex irawmu l-inklużjoni soċjali;

427. Ifakkar ukoll li d-data disponibbli ppreżentata fir-Rapport Speċjali Nru 5/2019 tal-Qorti turi li l-Fond għandu effett konsiderevoli fi kważi l-Istati Membri kollha u li l-miżuri ta' għajnuna alimentari u materjali u ta' inklużjoni soċjali tal-FEAD jagħmlu differenza għal dawk l-aktar fil-bżonn, inklużi dawk li inkella jafu jkunu esklużi mill-assistenza soċjali ordinarja jew li għandhom bżonn għajnuna immedjata; jenfasizza wkoll li, skont il-banek tal-ikel, terz mill-ikel li jipprovdu huwa ffinanzjat mill-FEAD, u li l-FEAD jippermetti anqas dipendenza mill-fluss irregolari ta' donazzjonijiet u għalhekk jippermetti l-ippjanar aħjar tat-tqassim mill-ġdid ta' ikel speċifiku;

428. Jinnota madankollu li, minħabba limitazzjonijiet fil-monitoraġġ u nuqqas ta' data fil-livell tal-UE, il-kontribut tal-FEAD għat-tnaqqis tal-faqar għadu ma ntweriex b'mod kwantitattiv, u jfakkar li l-Kummissjoni għandha ttejjeb id-data miġbura biex turi aħjar l-importanza relattiva tal-FEAD bħala mezz ta' solidarjetà Ewropea u mod ta' kif wieħed jgħin fil-ġlieda kontra d-differenzi soċjali fl-Unjoni;

429. Jinnota li r-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-FEAD identifika diversi dgħufijiet fl-implimentazzjoni tal-Fond u li l-Qorti ssuġġeriet li l-Fond jiġi orjentat aktar lejn dawk l-aktar fil-bżonn; ifakkar ukoll li r-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu kkunsidra li t-tħejjija u l-monitoraġġ tal-miżuri ta' akkumpanjament jistgħu jiġu sfruttati aktar;

430. Ifakkar li, skont il-konklużjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 6/2019 tal-Qorti ("L-indirizzar tal-frodi fl-infiq fil-qasam tal-koeżjoni tal-UE: jeħtieġ li l-awtoritajiet maniġerjali jsaħħu l-identifikazzjoni, ir-rispons u l-koordinazzjoni"), għalkemm kien hemm titjib fil-mod kif l-awtoritajiet maniġerjali jidentifikaw ir-riskji ta' frodi fil-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni (inkluż l-FSE) u jfasslu miżuri preventivi, l-awtoritajiet maniġerjali għad iridu jsaħħu l-identifikazzjoni tal-frodi, ir-rispons u l-koordinazzjoni;

431. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-EaSI wriet li l-objettivi tiegħu għadhom rilevanti u li l-programm huwa effikaċi biex jintlaħqu l-partijiet ikkonċernati rilevanti, jinkisbu riżultati ta' kwalità tajba u jintlaħqu l-objettivi tiegħu, b'mod partikolari fid-dawl tal-kuntest soċjoekonomiku diffiċli tal-lum, ikkaratterizzat mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja; jinnota wkoll li, minkejja li jidher li t-tliet assi (Progress, EURES u Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali) joperaw b'mod indipendenti, ġew identifikati xi oqsma li jistgħu jwasslu għal żieda fl-effikaċja ("sinerġiji");

432. Jinnota li l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-EaSI evidenzjat għadd ta' soluzzjonijiet biex itejbu l-implimentazzjoni tal-programm, speċjalment bis-saħħa tas-semplifikazzjoni tal-proċeduri, it-titjib tal-konsistenza interna, il-flessibbiltà msaħħa, l-indirizzar ta' gruppi li jeħtieġu appoġġ speċifiku u l-konnessjonijiet ma' fondi oħra, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni taġixxi f'dan ir-rigward; jitlob b'insistenza, b'mod partikolari, li, fl-ambitu tal-komponent EaSI, l-FSE+ jinkludi sensiela ta' miżuri ta' titjib f'dan is-sens;

Ambjent

433. Jenfasizza li s-sehem ta' pagamenti li jaqbżu l-iskadenzi legali laħaq 8,20 % tal-pagamenti eżegwiti mid-DĠ ENV fl-2018 (5,85 % fl-2017, 3,92 % fl-2016); jiddispjaċih, b'mod partikolari, li d-dewmien fil-pagamenti fl-ambitu tal-Programm LIFE laħaq livelli ogħla fl-2018 (10,3 % meta mqabbel ma' 5,8 % fl-2017 u 3,9 % fl-2016);

434. Jinnota li fl-2018, id-DĠ ENV ippreżenta, fir-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) tiegħu, rata medja ta' żball residwu ta' 0,09 %, li ma taqbiżx il-limitu minimu ta' materjalità ta' 2 %;

435. Jinnota li fir-RAA tiegħu, id-DĠ ENV enfasizza li t-termini tad-deċiżjoni ta' esternalizzazzjoni għal kooperazzjoni mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) b'rabta mal-persunal jimplikaw li s-sitwazzjoni tal-persunal fid-DĠ ENV hija partikolarment diffiċli fir-rigward tal-attivitajiet relatati mal-Programm LIFE, u dan jista' jeħtieġ rieżami ulterjuri tal-metodi u tal-arranġamenti ta' ħidma fi ħdan id-DĠ;

436. Jilqa' l-fatt li fl-2018, 0,93 % biss tal-pagamenti kollha tad-DĠ CLIMA saru tard meta mqabbla mal-iskadenzi legali (3,9 % fl-2017);

437. Jenfasizza li d-DĠ CLIMA u d-DĠ BUDG jimmonitorjaw l-objettiv ta' 20 % marbuta mal-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-QFP, u li d-DĠ CLIMA jappoġġja lid-DĠ l-oħra fl-integrazzjoni ta' kunsiderazzjonijiet klimatiċi fl-attivitajiet tagħhom; jilqa' l-fatt li fl-2018, 20,1 % tal-baġit tal-Unjoni ntefaq fuq attivitajiet relatati mal-klima, iżda jiddispjaċih li fil-bidu tal-2019 kien għadu stmat li x-xejra baġitarja tal-Unjoni tilħaq biss 19,7 % għall-perjodu tal-QFP attwali;

438. Huwa mħasseb ferm dwar il-fatt li r-riżerva għal raġunijiet ta' reputazzjonali, ġuridiċi, finanzjarji u istituzzjonali relatati ma' riskji sinifikanti ta' sigurtà identifikati fil-manutenzjoni u t-tħaddim tas-sistema tar-Reġistru tal-Unjoni tal-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS), kif irrappurtat fir-RAA mill-2010 u kif ikkonfermat mill-eżerċizzju ta' valutazzjoni tar-riskju 2018, hija ripetuta fir-RAA tad-DĠ CLIMA għall-2018; jiddeplora t-tul anormali ta' din ir-riżerva; jistieden lill-Kummissjoni ssolvi l-problema malajr;

Saħħa pubblika, sikurezza tal-ikel, saħħa u trattament xieraq tal-annimali u saħħa tal-pjanti

439. Jenfasizza l-fatt li fil-qasam tas-saħħa pubblika, l-akkwist pubbliku huwa l-aktar strument importanti ta' ġestjoni finanzjarja u li, fl-2018, il-krediti ta' impenn u ta' pagament intużaw għalkollox; jenfasizza li, fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, il-baġit huwa implimentat fil-biċċa l-kbira permezz ta' għotjiet diretti lill-Istati Membri, u li r-rati ta' implimentazzjoni tal-impenji u l-pagamenti laħqu 99,0 % u 98,6 % rispettivament;

440. Jinnota li fl-2018 id-DĠ SANTE, fir-RAA tiegħu, ippreżenta rata medja ta' żball residwu ta' 1,9 %, li ma taqbiżx is-soll ta' materjalità ta' 2 %;

441. Jinnota bi tħassib li, bejn l-2016 u l-2018, is-sehem ta' pagamenti relatati mal-ġestjoni tal-għotjiet li saru fil-ħin minn DĠ SANTE naqas minn 97 % għal 83 %;

442. Jiġbed l-attenzjoni għall-isfidi identifikati mid-DĠ SANTE fir-RAA tiegħu fir-rigward tal-implimentazzjoni tat-Tielet Programm tas-Saħħa tal-Unjoni 2014-2020 (il-"Programm tas-Saħħa"); jinnota li dawk l-isfidi huma relatati mal-mekkaniżmu ta' finanzjament attwali tal-Programm tas-Saħħa, li jippermetti biss finanzjament orjentat lejn proġetti u li jista' jkollu impatt negattiv fuq is-sostenibbiltà fit-tul tal-azzjonijiet meħuda, u mal-kumplessità ta' xi mekkaniżmi fil-Programm tas-Saħħa, bħal azzjonijiet konġunti implimentati mal-Istati Membri, li jimplika li iż-żmien bejn l-ippjanar inizjali tal-attività u l-varar effettiv tagħha jista' jkun twil; jinnota l-konklużjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali Nru 21/2019 dwar ir-reżistenza għall-antimikrobiċi (AMR), skont liema l-attivitajiet tal-Kummissjoni u l-aġenziji wasslu għal xi progress, pereżempju fi kwistjonijiet veterinarji u relatati mal-ikel; jiddispjaċih madankollu li, skont l-istess rapport, sal-lum ftit hemm evidenza li turi li l-piż fuq is-saħħa tal-AMR naqas fl-Unjoni;

Trasport u Turiżmu

443. Jilqa' t-tlestija fl-2018 tas-sejħa biex jiġu ppreżentati proposti ta' finanzjament imħallat, fil-qasam tat-trasport, fl-ambitu tal-FNE 2017 b'approċċ innovattiv li jagħmel disponibbli baġit indikattiv totali ta' EUR 1,35 biljun ta' għotjiet tal-UE li jingħaqdu ma' finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi (FEIS), il-Bank Ewropew tal-Investiment, il-banek promozzjonali nazzjonali jew l-investituri privati; jemmen li trid issir evalwazzjoni ex post ta' dawn il-proġetti sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja ta' dan l-approċċ innovattiv; jinnota li t-tieni skadenza, f'April 2018, għall-preżentazzjoni ta' proposti li jiffukaw fuq proġetti ta' innovazzjoni u teknoloġiji ġodda, b'mod partikolari fil-qasam tal-fjuwils alternattivi, b'appoġġ għall-politika tal-Kummissjoni dwar il-Mobbiltà Nadifa, wasslet biex intgħażlu 35 proġett b'total ta' EUR 404,8 miljun f'finanzjament mill-FNE; jinnota l-ħtieġa li jittejjeb il-livell ta' għarfien tar-regoli ta' eliġibbiltà tal-FNE fost il-benefiċjarji, b'mod partikolari billi ssir distinzjoni ċara bejn kuntratti ta' implimentazzjoni u sottokuntratti; ifakkar li l-ammont ta' flus li jintefaq fl-ambitu ta' strument finanzjarju mhuwiex l-uniku kriterju tal-prestazzjoni tiegħu u jistieden lill-Kummissjoni tapprofondixxi l-valutazzjoni tagħha tal-kisbiet ikkompletati fil-proġetti tat-trasport iffinanzjati mill-UE u tanalizza l-aspett tal-valur miżjud tagħhom u l-infiq maħsub biex jinkisbu riżultati;

444. Jinnota li sal-ħames sena tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali 2014-2020 madwar 23 % biss tal-fondi inizjalment mogħtija kienu rriżultaw f'pagamenti sa Jannar 2019, u dan iqajjem dubju dwar l-implimentazzjoni sħiħa tal-FNE; itenni li sabiex jiġi evitat dewmien fil-pagamenti, id-diżimpenji u r-rimborżi se jakkumulaw b'mod sinifikanti sa tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni u b'hekk ma jkunx jibqa' biżżejjed żmien biex il-fondi jerġgħu jiġu ttrasferiti lejn proġetti oħra, huwa essenzjali li l-INEA tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni teknika u finanzjarja tal-proġetti, sabiex ikunu jistgħu jittieħdu miżuri korrettivi effikaċi fil-ħin; itenni r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti lill-Kummissjoni u lill-INEA biex jiġu żgurati koerenza u trasparenza akbar tal-proċeduri tal-għażla tal-proġetti, biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aħjar għal implimentazzjoni f'waqtha tal-programmi u biex jitfassal mill-ġdid il-qafas ta' prestazzjoni għal monitoraġġ aħjar tar-riżultati tal-proġetti;

445. Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 30/2018 tal-Qorti li jikkonkludi li l-modi ewlenin tat-trasport pubbliku huma koperti mir-regolamenti tal-UE, u b'hekk il-qafas tal-UE għad-drittijiet tal-passiġġieri huwa uniku globalment; madankollu, jiddispjaċih dwar il-konklużjoni tal-Qorti li bosta passiġġieri ma kinux konxji biżżejjed tad-drittijiet tagħhom u ħafna drabi ma setgħux jibbenefikaw minnhom minħabba problemi relatati mal-infurzar; għalhekk, itenni t-talba tal-Qorti li jittejbu l-koerenza, iċ-ċarezza u l-effikaċja tal-qafas tad-drittijiet tal-passiġġieri tal-UE, tittieħed azzjoni biex jiġu promossi kampanji ta' sensibilizzazzjoni aktar effikaċi u trasparenti u l-korpi nazzjonali ta' infurzar ikunu mgħammra b'aktar għodod għall-infurzar tad-drittijiet tal-passiġġieri;

446. Itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni, fid-dawl tad-diversi sorsi ta' finanzjament, tipprovdi aċċess faċli għall-proġetti, f'forma ta' punt uniku ta' kuntatt, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu b'mod ċar l-iżviluppi u l-finanzjament tal-infrastrutturi kofinanzjati mill-fondi tal-Unjoni u mill-FEIS; dawn il-punti uniċi ta' kuntatt għandu jkollhom setgħat ta' koordinazzjoni estensivi, b'regoli tal-UE prevalenti, b'dimensjoni multilingwi, li jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali kollha; jinnota li fil-ħames sena tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, l-assorbiment tal-fondi tal-FEIS kompla jimxi aktar bil-mod milli kien ippjanat; jenfasizza li l-iżbalji identifikati huma fil-livell tal-benefiċjarju, u għalhekk hija meħtieġa aktar gwida fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-ispejjeż;

447. Jenfasizza li l-politika dwar l-infrastruttura tat-trasport toffri opportunità ċara biex jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-ħtiġijiet tad-difiża u dawk ċivili u t-TEN-T; jilqa' ż-żieda ta' pilastru tal-mobbiltà militari fil-politika tat-TEN-T bl-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni f'Marzu 2018 u l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi inkluż pakkett ġdid iddedikat għall-ħtiġijiet tal-mobbiltà militari ta' EUR 6,5 biljun fl-ambitu tal-baġit tal-FNE għall-2021-2027; jenfasizza l-importanza li jiġu analizzati d-diskrepanzi bejn ir-rekwiżiti militari u tat-TEN-T biex tiġi stabbilita riżerva għal proġetti ta' infrastruttura b'użu doppju li jistgħu jiġu appoġġjati fl-ambitu tal-FNE 2021-2027 u jsaħħu t-TEN-T; itenni li dan l-iżvilupp jirrifletti r-rwol strateġiku tat-TEN-T fl-integrazzjoni tal-infrastruttura tal-Unjoni sabiex tinkiseb mobbiltà rapida u bla xkiel madwar il-kontinent, kif ukoll it-tisħiħ tal-kapaċità tagħna li nirreaġixxu għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal kriżijiet umanitarji, diżastri naturali jew emerġenzi ċivili, u b'hekk is-suq intern jiġi żviluppat aktar;

448. Jilqa' l-bidu ta' proġetti ġodda li jiffukaw fuq il-mobbiltà urbana, il-loġistika u l-infrastruttura effiċjenti, inkluż il-port tal-futur, b'valur ta' madwar EUR 105 miljun mis-sejħa tal-2017 tal-programm Orizzont 2020; jilqa' l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma fuq 3 snin dwar it-Trasport (2018-2020) ta' Orizzont 2020; itenni r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li jiġi stabbilit pjan ta' żvilupp tal-portijiet madwar l-UE kollha għall-portijiet ewlenin u li jiġi rivedut l-għadd ta' portijiet ewlenin;

Żvilupp Reġjonali

449. Jissottolinja li l-irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea mhux neċessarjament jimplikaw frodi u li tenħtieġ analiżi bir-reqqa tar-riżultati tal-awditu qabel ma jiġu applikati korrezzjonijiet finanzjarji fil-konfront tal-benefiċjarji; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-Istrateġija Kontra l-Frodi tagħha u tkompli tappoġġja u tassisti lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' miżuri kontra l-frodi, inkluż bl-analiżi tal-irregolaritajiet irrapportati mill-Istati Membri fl-ambitu tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE);

450. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi dettaljata tar-raġunijiet għala ċerti reġjuni għandhom rati baxxi ta' assorbiment tal-fondi u tivvaluta mezzi speċifiċi biex jiġu solvuti l-problemi strutturali sottostanti għal dawk l-iżbilanċi, kif ukoll biex issaħħaħ l-assistenza teknika fuq il-post; jenfasizza li l-flessibbiltà u regoli aktar sempliċi jistgħu jtejbu l-effiċjenza u l-effikaċja tal-Fondi SIE;

451. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill jistabbilixxu pjan ta' azzjoni fl-ewwel nofs tal-2020 biex iħaffu l-implimentazzjoni tal-Fondi SIE fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, li jkollu inċentivi ċari għall-assorbiment effikaċi tal-fondi disponibbli, it-tisħiħ tal-objettivi strateġiċi tal-Unjoni, b'mod partikolari l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali u, b'konformità mal-objettivi tal-Ftehim ta' Pariġi, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima;

Agrikoltura u Żvilupp Rurali

452. Jistieden lill-Qorti tal-Awdituri tabbozza rapport speċjali dwar il-ħtif tal-art u l-impatt potenzjali tiegħu fuq il-PAK;

453. Ifakkar lill-Kummissjoni li hemm differenza sinifikanti fit-tipi ta' żbalji, pereżempju bejn ommissjonijiet mhux intenzjonati u każijiet ta' frodi; ifakkar li l-parti l-kbira tal-benefiċjarji huma farms żgħar u medji u li r-regolamentazzjoni kumplessa żżid ir-riskju ta' ommissjonijiet mhux intenzjonati, li għandhom jitqiesu wkoll meta tiġi stmata r-rata ta' żball reali;

454. Jenfasizza li l-implimentazzjoni xierqa tal-interventi tal-PAK hija strettament relatata mal-konformità tal-benefiċjarji mal-impenji stabbiliti fil-livell tal-Unjoni; jenfasizza li ż-żieda fil-flessibbiltà tal-Istati Membri fl-allokazzjoni tas-sussidji tal-PAK tista' twassal għal interessi politiċi nazzjonali għal żmien qasir u taf tkompli taggrava l-abbużi, u għalhekk iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevita r-rinazzjonalizzazzjoni tal-PAK, b'mod partikolari s-sistema għall-monitoraġġ tal-konformità tal-benefiċjarji individwali mar-regoli dwar l-eliġibbiltà għall-appoġġ, sabiex tinżamm il-kredibbiltà tal-Unjoni fil-ġestjoni ta' waħda mill-politiki pubbliċi ewlenin tagħha;

Kultura u Edukazzjoni

455. Jilqa' l-konklużjoni tar-Rapport Speċjali Nru 22/2018 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri dwar il-mobbiltà fil-qafas ta' Erasmus+ li l-programm għandu effett pożittiv fuq il-mod kif il-parteċipanti jħarsu lejn l-Unjoni u jiġġenera ħafna forom ta' valur miżjud Ewropew; jenfasizza wkoll, madankollu, li għandhom isiru aktar sforzi biex l-indikaturi jiġu allinjati bis-sħiħ mal-objettivi, u li hemm bżonn li l-proċess tal-applikazzjoni u r-rapportar ikun aktar sempliċi;

456. Jilqa' l-effett pożittiv tal-programm Erasmus+ biex titrawwem l-inklużjoni ta' persuni minn sfondi żvantaġġati, kif innutat il-Qorti fir-Rapport Speċjali Nru 22/2018; jappella għal titjib fid-definizzjoni, ir-rappurtar u l-monitoraġġ f'dan il-qasam biex tiġi żgurata l-inklużività tal-programm Erasmus+, kif ukoll dik tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u l-programm Ewropa Kreattiva;

457. Jissottolinja l-ħtieġa ta' aktar finanzjament għall-programmi Erasmus+ u Ewropa Kreattiva, fid-dawl tas-suċċess tal-programmi u l-valur miżjud li jġibu;

458. Jirrikonoxxi li, ladarba l-Faċilità ta' Garanzija ta' Self lill-Istudenti ma tatx ir-riżultati mistennija, il-Kummissjoni ddeċidiet li tirrialloka l-fondi rilevanti;

459. Jenfasizza l-progress fir-rati ta' suċċess tal-programm Ewropa Kreattiva meta mqabbla mal-2017 (31 % għall-Kultura u 48 % għas-sottoprogramm MEDIA), iżda jenfasizza li hemm bżonn livelli ta' finanzjament aktar adegwati biex jiġu indirizzati dawk ir-riżultati li għadhom mhumiex sodisfaċenti;

460. Jistieden lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) tagħti attenzjoni dovuta lis-semplifikazzjoni u l-adattament tal-proċessi tal-applikazzjoni għad-destinatarji biex tittejjeb l-aċċessibbiltà tal-programmi;

461. Jinnota li għad hemm bżonn titjib kbir fis-sistema ta' kontroll intern tal-EACEA, kif identifikat mir-riżervi li tqajmu fit-tieni fażi ta' awditu dwar il-ġestjoni tal-għotjiet tal-programmi Erasmus+ u Ewropa Kreattiva; jistieden lill-EACEA tadotta l-azzjonijiet korrettivi kollha meħtieġa biex ikun hemm iċ-ċertezza li l-implimentazzjoni tal-programmi tkun tal-ogħla kwalità;

462.  Jiġbed l-attenzjoni dwar l-isfidi li se jiffaċċjaw l-Iskejjel Ewropej matul il-proċess tal-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (ir-"Renju Unit") mill-Unjoni u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Iskejjel Ewropej jirrapportaw lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni dwar il-ħruġ tar-Renju Unit u dwar kif biħsiebhom ikomplu joffru tagħlim tal-aqwa kwalità bl-Ingliż fl-Iskejjel Ewropej wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni;

463. Jenfasizza s-sottorappreżentanza tan-nisa (31 %) fil-pożizzjonijiet maniġerjali intermedji fl-EACEA; jistieden lill-Aġenzija tilħaq l-objettiv ta' 40 % fl-2020.

Ġustizzja, Libertà u Affarijiet Interni

464. Jilqa' r-rapport speċjali tal-Qorti dwar l-appoġġ tal-Unjoni għall-Istati Membri fl-isforzi tagħhom biex jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni[123], iffinanzjat, fost sorsi oħra, mill-Fond għas-Sigurtà Interna (FSI) u l-Programm "Ġustizzja"; jikkondividi l-fehma tal-Qorti li l-Kummissjoni għandha ttejjeb il-qafas għall-koordinazzjoni globali tal-azzjonijiet iffinanzjati mill-Unjoni li jindirizzaw ir-radikalizzazzjoni, iżżid l-appoġġ prattiku għall-operaturi u għal dawk li jfasslu l-politika fl-Istati Membri, u ttejjeb il-qafas għall-valutazzjoni tar-riżultati;

465. Jilqa' l-fatt li l-Qorti ma sabitx nuqqasijiet kbar fil-proċeduri ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni fir-rigward tal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) u l-FSI, u jilqa' wkoll il-fatt li hija taqbel mad-deċiżjonijiet ta' approvazzjoni tal-Kummissjoni; jiddeplora, madankollu, il-fatt li tlieta mit-tmintax-il tranżazzjoni eżaminati mill-Qorti kien fihom żbalji, li minnhom tranżazzjoni ta' ġestjoni kondiviża waħda fl-ambitu tal-AMIF kellha rata ta' żball ta' 9,4 %; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tindirizza d-dgħufijiet sistemiċi identifikati mill-Qorti, bħal nuqqas ta' kontrolli ex post ta' dokumenti ta' sostenn f'każ ta' verifiki amministrattivi ex ante tat-talbiet għall-pagament; jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-verifiki tal-proċeduri ta' akkwist organizzati mill-benefiċjarji tal-fondi fir-rigward tal-legalità u r-regolarità ta' proċeduri bħal dawn.

Drittijiet tan-Nisa u Ugwaljanza bejn il-Ġeneri

466. Jisħaq fuq il-fatt li d-drittijiet tan-nisa u l-perspettiva tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri għandhom jiġu integrati u garantiti fl-oqsma kollha tal-politika; itenni, għalhekk, l-appell tiegħu għall-implimentazzjoni tal-ibbaġitjar skont il-ġeneru fl-istadji kollha tal-proċess baġitarju, inkluż fl-implimentazzjoni tal-baġit u fil-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tiegħu;

467. Jiddispjaċih għax-xejra tal-aħħar snin li jitnaqqsu l-fondi tal-Unjoni għall-ġlieda kontra l-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet u jtenni t-talba tiegħu biex jiżdiedu r-riżorsi għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne; itenni t-talba tiegħu għal linja baġitarja distinta għall-objettiv speċifiku tal-programm Daphne tar-REC; jieħu nota tal-evoluzzjoni tal-iżvilupp tal-istħarriġ li jkopri l-Unjoni kollha, b'metodoloġija u kwestjonarju komuni, biex tinġabar data komparabbli dwar il-vjolenza abbażi tal-ġeneru, fuq bażi regolari, fl-Istati Membri kollha; jistenna li sal-2019 ikun irċieva l-ewwel riżultati tal-eżerċizzju pilota tal-istħarriġ, bil-għan li jkun jista' jipproċedi bl-implimentazzjoni prevista tal-istħarriġ mill-2020-2021 'il quddiem;

468. Jappella għal eżami tas-sinerġiji bejn il-programmi interni u esterni tal-Unjoni bil-għan li jiġi garantit approċċ koerenti u kontinwu għall-politiki, kemm fl-Unjoni kif ukoll barra l-Unjoni, bħal fil-każ tal-Mutilazzjoni Ġenitali Femminili (MĠF).

 

 

 

 


<Date>{21/01/2020}21.1.2020</Date>

 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AFFARIJIET BARRANIN

<CommissionInt>għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit</CommissionInt>


<Titre>dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute>Vangelis Meimarakis</Depute>

 

 

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li, fl-2018, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (il-"Qorti") ma kkalkulat l-ebda stima tal-livell tar-rata ta' żball għall-infiq fl-ambitu tal-Intestatura 4; jappoġġja bis-sħiħ ir-rakkomandazzjonijiet ifformulati mill-Qorti; jenfasizza, b'mod partikolari, li l-Qorti teħtieġ jkollha aċċess għad-dokumenti rilevanti kollha biex tkun tista' twettaq il-ħidma tagħha, inkluż meta l-fondi jiġu żburżati permezz ta' organizzazzjonijiet internazzjonali; jappoġġja r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li tirrinforza l-obbligu fuq l-organizzazzjonijiet internazzjonali biex jittrażmettu d-dokumenti meħtieġa;

2. Jieħu nota tar-rapport Speċjali Nru 32/2018 tal-Qorti ("Il-Fond Fiduċjarju ta' Emerġenza tal-Unjoni Ewropea għall-Afrika: għodda flessibbli, iżda mhuwiex iffukat biżżejjed"); jistieden lill-Kummissjoni tindirizza r-rakkomandazzjonijiet pendenti mingħajr dewmien; jenfasizza l-bżonn li jiġi żgurat li l-proġetti ffinanzjati mill-Fond Fiduċjarju tal-UE jikkomplementaw azzjonijiet oħra fl-ambitu ta' strumenti oħra tal-Unjoni u dawk iffinanzjati mill-Istati Membri jew minn donaturi oħrajn; jinnota l-livell baxx ta' kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri u minn donaturi oħrajn, li jqajjem dubji dwar il-loġika wara l-użu tal-Fond Fiduċjarju tal-UE;

3. Ifaħħar l-isforzi tas-soċjetà ċivili fuq livell dinji fil-promozzjoni u fid-difiża tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment fi żmien meta l-ispazju għas-soċjetà ċivili qiegħed dejjem jiċkien u meta qegħdin jitqajmu dubji dwar l-universalità tad-drittijiet tal-bniedem; jieħu nota tar-Rapport Speċjali Nru 35/2018 tal-QEA intitolat "It-trasparenza fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-UE mill-NGOs: jeħtieġ li jsiru aktar sforzi"; jenfasizza li fil-qasam tal-azzjoni esterna, il-Qorti sabet li fl-għażla ta' proġetti mmexxija mill-NGOs, il-Kummissjoni kienet ġeneralment trasparenti u b'mod ġenerali l-Kummissjoni kienet irrapportat data dwar l-assistenza umanitarja u ta' żvilupp b'konformità mal-istandards ta' trasparenza internazzjonali; jinnota, madankollu, li r-rapport tal-Qorti jindika li l-Kummissjoni tista' ttejjeb it-trasparenza tagħha rigward l-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni mill-NGOs; jenfasizza li l-NGOs huma soġġetti għall-istess rekwiżiti ta' trasparenza bħall-benefiċjarji l-oħra; jistieden lill-Kummissjoni tkompli ttejjeb is-sistemi ta' monitoraġġ tagħha dwar l-użu tal-fondi implimentati mill-NGOs u tiżgura u tivverifika l-applikazzjoni korretta u konsistenti tar-regoli u l-proċeduri, bi qbil mar-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti, billi tippermetti wkoll il-valutazzjoni tal-kostijiet iddikjarati mill-atturi ta' implimentazzjoni kollha; jilqa', f'dan il-kuntest, il-varar tal-EU Aid Explorer f'Marzu 2019, is-sit web pubbliku li juri d-data kollha ppubblikata dwar l-assistenza esterna tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u tal-Istati Membri; jenfasizza l-importanza li jissaħħaħ l-appoġġ tal-Unjoni għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) li jmiss;

4. Fir-rigward tal-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II), jinnota li d-dgħufijiet kontinwi fil-kapaċitajiet amministrattivi tal-pajjiżi tal-adeżjoni wasslu għal nuqqas ta' kapaċità ta' assorbiment fl-ambitu tal-ġestjoni indiretta; jenfasizza li, kif indikat fir-rapport speċjali tal-Qorti għall-2018 dwar il-finanzjament tal-IPA għat-Turkija, il-progress f'oqsma sensittivi bħall-istat tad-dritt u s-soċjetà ċivili ma jiddependix biss mill-finanzjament tal-IPA, iżda, aktar minn hekk, mir-rieda politika tal-awtoritajiet; jinnota bi tħassib li l-fondi tal-IPA għat-Turkija bilkemm jindirizzaw il-valuri fundamentali, fosthom il-libertà tal-istampa u l-imparzjalità tal-ġustizzja; jemmen li issa aktar minn qatt qabel il-Kummissjoni għandha tuża l-kundizzjonalità biex tappoġġja riformi fis-setturi primarji bħall-istat tad-dritt u l-governanza fit-Turkija;

5. Jilqa' l-varar, fl-2018, tal-ewwel miżuri ta' bini tal-kapaċitajiet fil-qasam tal-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (IcSP) emendat; jenfasizza li dawn l-azzjonijiet għandhom iseħħu f'kuntest ta' proċess ta' riforma globali tas-settur tas-sigurtà; iħeġġeġ li jingħata segwitu aktar b'saħħtu lill-azzjonijiet ta' stabbilizzazzjoni fuq il-perjodu qasir permezz ta' azzjonijiet aktar fit-tul iffinanzjati mill-IcSP jew minn strumenti oħrajn;

6. Jieħu nota tar-rieżami analitiku tal-Qorti dwar id-Difiża Ewropea u jappoġġja r-rakkomandazzjonijiet tagħha; jistieden lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-Trattati, tiżgura l-koerenza tal-isforzi kollha ta' difiża tal-Unjoni mwettqa għall-implimentazzjoni tal-attività tal-Unjoni fl-ambitu tal-PSDK (PESCO, EDIDP, FED, CARD, eċċ.) u tiggarantixxi l-interoperabbiltà u s-sinerġiji man-NATO; iqis li bażi teknoloġika u industrijali ta' difiża Ewropea, li ssaħħaħ il-kapaċitajiet militari tal-Istati Membri u d-definizzjoni ta' Unjoni Ewropea tad-Difiża għandhom ikunu wieħed mill-għanijiet ewlenin tal-Unjoni fl-ambitu tal-QFP li jmiss; jitlob li jsiru valutazzjonijiet aktar indipendenti u li jkunu disponibbli għall-pubbliku tal-miżuri ta' sigurtà ċivili u militari tal-UE, b'mod partikolari tal-missjonijiet ta' taħriġ militari tal-UE, il-bini tal-kapaċitajiet ta' atturi militari f'pajjiżi terzi (CBDSD peremezz tal-IcSP), u l-miżuri ta' ġestjoni tal-fruntieri u tal-migrazzjoni;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-leġittimità tal-irtirar tal-funzjoni baġitarja mill-Parlament Ewropew permezz tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-EDA u l-PESCO; ifakkar li l-Artikoli 45(2) u 46(2) TUE rilevanti jistabbilixxu li d-deċiżjonijiet jiġu adottati b'maġġoranza kwalifikata mingħajr il-possibbiltà ta' veto; ifakkar li l-irtirar tal-funzjoni baġitarja tal-PE skont l-Artikolu 42 tat-TUE huwa possibbli għan-nefqa operattiva biss u jirrikjedi deċiżjoni unanima mill-Kunsill; jissottolinja li l-Kunsill qatt ma ħa deċiżjoni simili;

8. Jinsisti dwar il-bżonn li jsir monitoraġġ mill-qrib tal-użu tal-fondi tal-Faċilità għar-Rifuġjati fit-Turkija, filwaqt li jiġi żgurat li dawn il-fondi jkunu mmirati b'mod preċiż għall-proġetti ta' rifuġjati u mhux użati għal kwalunkwe skop ieħor; jistieden lill-Kummissjoni tirrapporta regolarment lill-awtorità baġitarja dwar il-kompatibbiltà tal-azzjonijiet iffinanzjati mal-bażi ġuridika sottostanti;

9. Jinsab imħasseb bin-nuqqas ta' viżibbiltà tal-proġetti ffinanzjati mill-Unjoni u jenfasizza l-bżonn li titjieb il-viżibbiltà u tissaħħaħ il-komplementarjetà tal-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni;

10. Jiddeplora n-nuqqas ta' flessibbiltà tal-proċeduri amministrattivi u baġitarji/finanzjarji tal-Unjoni rigward il-missjonijiet ċivili tal-PSDK; itenni l-opinjoni tiegħu li l-Kummissjoni għandha tintroduċi regoli dwar l-akkwist speċifiċi għall-miżuri ta' ġestjoni tal-kriżi skont il-PSDK bil-għan li jiġi ffaċilitat it-twettiq rapidu u flessibbli tal-missjonijiet;


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

21.1.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

49

10

2

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Phil Bennion, Lars Patrick Berg, Reinhard Bütikofer, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Nathan Gill, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Sandra Kalniete, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Nathalie Loiseau, Jaak Madison, Claudiu Manda, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Catherine Rowett, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Irina Von Wiese, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Attila Ara-Kovács, Loucas Fourlas, Sunčana Glavak, Markéta Gregorová, Robert Hajšel, Martin Horwood, Arba Kokalari, Hannah Neumann, Luisa Porritt, Paulo Rangel, Tineke Strik, Javier Zarzalejos

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Costas Mavrides, Mikuláš Peksa, Geoffrey Van Orden

 


 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

49

+

NI

Márton Gyöngyösi

PPE

Traian Băsescu, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Paulo Rangel, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos, Željana Zovko

RENEW

Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Luisa Porritt, Irina Von Wiese

S&D

Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Robert Hajšel, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Costas Mavrides, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Isabel Santos, Andreas Schieder

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Hannah Neumann, Mikuláš Peksa, Catherine Rowett, Tineke Strik, Salima Yenbou

 

10

-

ECR

Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Geoffrey Van Orden, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou

ID

Jaak Madison

NI

Nathan Gill, Kostas Papadakis

 

2

0

ID

Lars Patrick Berg, Thierry Mariani

 

 

Korrezzjoni tal-votazzjoni

+

 

-

Thierry Mariani

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 


 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP (23.1.2020)

<CommissionInt>għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit</CommissionInt>


<Titre>dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute>Charles Goerens</Depute>

 

 

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-legalità tal-infiq tal-Unjoni hija prinċipju ewlieni ta' ġestjoni finanzjarja tajba;

2. Jenfasizza li l-ambizzjoni tal-Unjoni li toħloq "sħubija bejn partijiet ugwali" mal-pajjiżi sħab tagħha timplika rispett sħiħ tal-"prinċipju ta' sjieda", f'konformità mal-impenji internazzjonali tal-Unjoni dwar l-effikaċja tal-għajnuna; itenni t-tħassib tiegħu rigward l-użu ta' fondi ta' żvilupp għal objettivi li m'għandhomx x'jaqsmu mal-iżvilupp u jissottolinja li l-finanzjament li ma jissodisfax il-kriterji tal-għajnuna uffiċjali għall-iżvilupp irid jiġi minn strumenti oħra u mhux mill-Istrument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI); b'mod partikolari, iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha biex iżommu lura milli jimponu kundizzjonalitajiet ta' għajnuna rigward ir-riformi tal-migrazzjoni u tal-kummerċ, li jmorru kontra l-prinċipji tal-effikaċja tal-iżvilupp; jisħaq fuq l-importanza li jiġi żgurat ir-rispett tal-istandards fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem f'kull kooperazzjoni taħt id-DCI u jinsisti li biex jiġi miġġieled b'suċċess il-faqar fit-tul, l-Unjoni jeħtiġilha tindirizza l-kawżi fundamentali tal-faqar u tippromwovi opportunitajiet ġusti;

3. Jiddispjaċih li, minkejja l-impenn tal-Unjoni favur is-sostenibbiltà u l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) tan-Nazzjonijiet Uniti, ir-Rapport Speċjali Nru 7/2019 tal-Qorti tal-Awdituri juri li l-Kummissjoni ma tirrapportax dwar, jew ma timmonitorjax, kif il-baġit u l-politiki tal-Unjoni jikkontribwixxu għall-iżvilupp sostenibbli u għall-kisba tal-SDGs; jinnota li l-Kummissjoni reċentement ippubblikat dokument ta' riflessjoni li jispjega x-xenarji għal Ewropa sostenibbli; jiddispjaċih, madankollu, li dan id-dokument ma jinkludix analiżi tal-lakuni ta' x'jeħtieġ li tagħmel aktar l-Unjoni f'termini ta' baġit, ta' politika u ta' leġiżlazzjoni, u lanqas ma jippreżenta l-kontribut tal-programmi ta' nfiq tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-SDGs;

4. Jilqa' l-fatt li, sal-2018, 20,3 % tal-kooperazzjoni internazzjonali ffinanzjata mill-Unjoni u l-għajnuna għall-iżvilupp kellhom l-għan li jiġġieldu t-tibdil fil-klima; ifakkar fil-pożizzjoni tiegħu li, madankollu, fil-futur dan il-finanzjament għandu jkun aktar mid-doppju, sabiex mill-inqas 45 % tal-finanzjament mill-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) 2021-2027 propost jiġi allokat għall-objettivi klimatiċi u ambjentali; jitlob, f'dan il-kuntest, aċċess aħjar għall-enerġija rinnovabbli u appoġġ għall-investiment f'teknoloġiji ambjentali, kif ukoll kondiviżjoni tal-għarfien, l-iżvilupp ta' ktajjen ta' provvista sostenibbli u l-iżvilupp ulterjuri tal-ekonomija ċirkolari, sħubijiet internazzjonali għall-użu sostenibbli tal-art, tal-foresti, tal-ilma u tar-riżorsi, u investiment fil-protezzjoni ċivili u s-sistemi ta' twissija bikrija;

5. Jilqa' b'sodisfazzjon l-użu tal-appoġġ baġitarju b'mod ġenerali biex jgħin lill-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fl-isforzi ta' riforma tagħhom u biex jiksbu l-SDGs; iħeġġeġ, madankollu, lill-Kummissjoni tivvaluta b'mod aktar ċar il-kontribut tal-appoġġ baġitarju tal-Unjoni għall-kisba tal-SDGs, b'mod partikolari fir-rigward tal-SDG 10 (Inugwaljanza Mnaqqsa), u biex ittejjeb il-mekkaniżmi ta' kontroll li jikkonċernaw l-imġiba tal-istati riċevituri fl-oqsma tal-korruzzjoni, ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, l-istat tad-dritt u d-demokrazija; ifakkar li l-mobilizzazzjoni tar-riżorsi domestiċi hija element ċentrali għall-finanzjament sostenibbli tal-iżvilupp u waħda mill-ħames sfidi ewlenin għall-iżvilupp li għandhom jiġu indirizzati mill-appoġġ baġitarju; jistieden lill-Kummissjoni tadotta politika ta' kummerċ u ta' investiment li tkun konsistenti ma' dan l-għan, li tinvolvi, fost oħrajn, il-kunsiderazzjoni tat-tħassib tal-pajjiżi l-anqas żviluppati dwar il-ftehimiet ta' sħubija ekonomika rigward l-erożjoni tad-dħul marbut mat-tneħħija tad-dazji doganali u l-iżgurar ta' distribuzzjoni ġusta ta' drittijiet ta' tassazzjoni waqt in-negozjar ta' trattati dwar it-taxxa u l-investiment ma' pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp, b'mod partikolari fir-rigward tar-ridistribuzzjoni tad-dħul mit-taxxa minn riżorsi naturali;

6. Jitlob li jkun hemm aktar obbligu ta' rendikont u effiċjenza fl-infiq għall-iżvilupp tal-Unjoni, peress li l-eżiti tal-iżvilupp għandhom mhux biss jiġu definiti iżda wkoll jiġu skrutinizzati u mmonitorjati f'termini ta' riżultati tanġibbli u impatti tal-iżvilupp.

7. Iħeġġeġ lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha biex iżommu lura milli jappoġġaw prattiki li jiffaċilitaw l-evitar tat-taxxa minn korporazzjonijiet u individwi transnazzjonali, fl-insegwiment tal-objettiv tiegħu li joħloq ambjent li jiffavorixxi n-negozju għal investituri privati f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp fil-mandat tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli; barra minn hekk, jenfasizza r-riskju ta' dejn marbut mal-użu miżjud tat-taħlit mill-Unjoni, b'mod partikolari fl-Afrika Sub-Saħarjana u l-pajjiżi tal-Karibew bi dħul limitat biex iħallsu d-dejn tagħhom; jistieden lill-Unjoni u lill-Istati Membri tagħha biex jindirizzaw b'mod effettiv u konsistenti l-evażjoni tat-taxxa, il-prattiki aggressivi tal-evitar tat-taxxa u l-kompetizzjoni fiskali dannuża b'mod effettiv u konsistenti, f'konformità mal-prinċipju tal-Koerenza tal-Politiki għall-Iżvilupp;

8. Jilqa' l-impenji meħuda mill-Kummissarju għas-Sħubijiet Internazzjonali, inklużi l-impenji li jinvolvu lill-Parlament Ewropew fl-iskrutinju tal-fondi fiduċjarji tal-Unjoni, biex tittejjeb it-trasparenza fir-rigward tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp kollha tal-Unjoni u l-użu ta' fondi għal dan, u biex tiġi żgurata koerenza bejn id-diversi politiki tal-Unjoni.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

22.1.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

18

2

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Martin Horwood, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Norbert Neuser, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Stéphane Bijoux, Patrizia Toia

 


 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

18

+

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Lukas Mandl, Tomas Tobé

RENEW

Stéphane Bijoux, Catherine Chabaud, Charles Goerens, Martin Horwood

S&D

Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Norbert Neuser, Marc Tarabella, Patrizia Toia

VERTS/ALE

Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Michèle Rivasi

 

2

-

ID

Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

 

0

0

 

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 


 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IMPJIEGI U L-AFFARIJIET SOĊJALI (23.1.2020)

<CommissionInt>għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit</CommissionInt>


<Titre>dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute>Tomáš Zdechovský</Depute>

 

 

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li l-2018 kienet is-sena ta' qabel tal-aħħar tal-implimentazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) attwali u li l-programmi finanzjarji kollha issa huma kompletament operattivi;

2. Jinnota bi tħassib li t-talbiet għall-pagamenti ta' valur sostanzjali ddewmu u se jiġu preżentati fi snin futuri u li dan affettwa l-użu tal-prefinanzjament u l-impenji pendenti, u se jaffettwa l-ħtiġijiet ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-bidu tal-QFP li jmiss; jirrikonoxxi li l-Kummissjoni qiegħda tieħu miżuri biex tevita pressjoni indebita fuq il-livell tal-approprjazzjonijiet ta' pagament fl-ewwel snin tal-QFP 2021-2027;

3. Jilqa' l-fatt li fl-2018, għall-ewwel darba, l-awtoritajiet tal-awditjar irrapportaw żbalji bl-użu ta' metodoloġija komuni maqbula bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri u li t-tipi l-aktar komuni ta' irregolarità kienu jikkonċernaw nefqa mhux eliġibbli u proċeduri ta' akkwist pubbliku; jinnota l-fatt li kien hemm titjib kostanti fil-livell ta' żball globali stmat fl-infiq li sar mill-baġit tal-UE f'dawn l-aħħar snin (4,4 % fl-2014; 3,8 % fl-2015; 3,1 % fl-2016; 2,4 % fl-2017 u 2,6 % fl-2018);

4. Jilqa' pożittivament il-fatt li l-Kummissjoni implimentat numru kbir tar-rakkomandazzjonijiet dwar is-segwitu fformulati mill-Qorti u tappoġġja l-impenn tal-Qorti, konformement mal-istrateġija tagħha għall-perjodu 2018-2020, biex tmexxi 'l quddiem is-segwitu tar-rakkomandazzjonijiet kollha li kienet ifformulat tliet snin ilu lill-Kummissjoni fil-kuntest tal-awditjar tal-prestazzjoni;

KUMMENTI DWAR IS-SUBINTESTATURA 1B TAL-QFP "KOEŻJONI EKONOMIKA, SOĊJALI U TERRITORJALI"

Kummenti ġenerali

5. Jisħaq fuq l-importanza tal-politika ta' koeżjoni tal-Unjoni biex jingħata sostenn lill-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u tingħata għajnuna lill-Istati Membri u lir-reġjuni biex jieħdu l-opportunitajiet il-ġodda u jindirizzaw sfidi, bħall-globalizzazzjoni, il-qgħad, il-bidliet industrijali, id-diġitalizzazzjoni u t-taħriġ mill-ġdid tal-persuni;

6. Jinnota li l-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) ikkonstatat żieda sinifikanti fit-talbiet għall-pagament għall-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) li jinkludu l-Fond Soċjali Ewropew, mill-Istati Membri fl-2018, prinċipalment minħabba l-livell relattivament baxx tat-talbiet għall-pagament relatati mal-Fondi SIE fl-ewwel snin tal-programmi 2014-2020; jinnota fl-istess ħin, li għal dawk il-fondi l-assorbiment kompla jimxi aktar bil-mod milli kien ippjanat - fenomenu li kien ikkontribwixxa biex jiżdiedu l-impenji pendenti tal-Fondi SIE; jiddispjaċih minn tali dewmien fl-implimentazzjoni tal-Fondi SIE, li se jkompli jaffettwa l-użu ta' prefinanzjament u impenji pendenti għall-aħħar sena tal-QFP attwali, kif ukoll il-ħtiġijiet ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-QFP li jmiss; jistieden lill-Kummissjoni tanalizza r-raġunijiet għal-livell baxx ta' assorbiment u tieħu miżuri, b'mod partikolari billi tissemplifika r-regoli l-ġodda għall-perjodu wara l-2020, bil-għan li tevita kemm pressjoni indebita fuq il-livell ta' approprjazzjonijiet fl-ewwel snin tal-QFP 2021-2027 li jmiss u/jew regolamentazzjoni indebitament kumplessa u/jew b'piż amministrattiv żejjed li ma tagħtix valur miżjud lill-politiki tal-UE;

7. Huwa nkwetat immens biż-żieda tal-livell ta' żball stmat fil-qasam tal-politika ta' "Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" ta' 5,0 %, li huwa ogħla sew mil-livell ta' materjalità ta' 2 %; jisħaq fuq il-fatt li l-qafas l-ġdid ta' kontroll u ta' assigurazzjoni kien maħsub biex jiżgura li r-rati tal-iżball residwu fuq bażi annwali jkunu anqas minn 2 %;

8. Josserva li għadhom jippersistu dgħufijiet f'dak li għandu x'jaqsam mar-regolarità tan-nefqa dikjarata mill-awtoritajiet ta' ġestjoni u li, minkejja t-titjib reċenti, għad hemm nuqqasijiet, żbalji li ma nqabdux jew żbalji mhux korretti; jenfasizza f'dan ir-rigward li l-awtoritajiet tal-awditjar jiżvolġu rwol kruċjali fil-qafas għall-aċċertament u l-kontroll tal-infiq fil-qasam tal-koeżjoni.

9. Jirrikonoxxi li, f'dan il-qasam ta' politika, l-infiq tal-Unjoni huwa kkaratterizzat l-aktar minn rimborżi tal-ispejjeż, u għalhekk b'infiq ta' riskju għoli li jinvolvi regoli aktar kumplessi milli f'xi oqsma oħra ta' politika; jinnota wkoll li meta r-rekwiżiti nazzjonali ta' eliġibbiltà jmorru lil hinn minn dak li huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni tal-UE, dan joħloq sors sinifikanti ta' kumplessità għall-benefiċjarji. ifakkar li l-QEA sabet li l-livell ta' żball stmat għan-nefqa ta' riskju għoli huwa ta' 4,5 %;

10. Jenfasizza li dan jirriżulta f'dak il-livell ta' żball stmat relattivament għoli (li żdied bi 3,0 % meta mqabbel mas-sena preċedenti) f'dan il-qasam ta' politika li kien l-akbar kontributur għal-livell ta' żball stmat għal nefqa b'riskju għoli fl-2018 (43,0 % tal-iżbalji kollha);

11. Huwa wkoll imħasseb li, skont il-QEA, id-DĠ EMPL, fl-istima tiegħu tal-ammont ta' riskju (1,8 % tan-nefqa tal-2018 taħt il-mandat tad-DĠ EMPL, jew EUR 247 miljun), issottovaluta l-livell ta' irregolarità għall-2018;

12. Jaqbel mal-konklużjonijiet tal-Qorti skont liema jinħtieġ aktar titjib, b'mod partikolari f'termini ta' implimentazzjoni tal-qafas min-naħa tal-awtoritajiet ta' ġestjoni, tal-awtoritajiet tal-awditjar u tal-Kummissjoni, bil-għan li, fil-futur, jonqos il-livell għoli ta' żball;

13. Jenfasizza, din is-sena wkoll, fuq il-ħtieġa li jittieħdu miżuri effettivi u urġenti biex jitnaqqsu dawk is-sorsi ta' żball filwaqt li tinkiseb prestazzjoni għolja u jħeġġeġ lill-Kummissjoni timplimenta malajr ir-rakkomandazzjonijiet tal-QEA f'dan il-qasam ta' politika; jistieden, b'mod partikolari, lill-Kummissjoni timplimenta aħjar miżuri ta' kontroll xierqa bil-għan li tiżgura li l-ebda programm ma jkun jista' jingħalaq b'livell materjali jew infiq irregolari u jħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-awditjar jindirizzaw id-dgħufijiet irrapportati u jagħmlu użu aħjar mill-mudell ta' aċċertament tal-Kummissjoni fil-futur, u b'mod partikolari jwettqu kontrolli regolari fil-livell tal-intermedjarji finanzjarji;

14. Jinnota li, għall-Fond Soċjali Ewropew (FSE), l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) u l-Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD), ġew interrotti 3 programmi FSE/YEI għar-Renju Unit, l-Italja u l-Ungerija u programm wieħed tal-FEAD għall-Italja u dawn l-interruzzjonijiet wasslu għall-interruzzjoni ta' diversi pagamenti fl-2018; jinnota li ntbagħtu 33 ittra ta' twissija lill-Istati Membri kkonċernati;

15. Jirrikonoxxi li n-numru ta' ittri ta' twissija u ta' interruzzjonijiet żdied b'mod sinifikanti fl-2018, meta mqabbel mas-sena ta' qabel, minħabba ż-żieda fin-numru ta' pakketti ta' assigurazzjoni rċevuti fi Frar 2018 u r-riżultati tal-awditi ta' konformità li saru matul is-sena;

FSE

 16. Ifakkar li l-FSE u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (YEI) għandhom l-għan li jinkoraġġixxu livell għoli ta' impjiegi, edukazzjoni u taħriġ u l-ħolqien ta' aktar impjiegi u impjiegi aħjar, inkluż permezz tal-YEI li tolqot reġjuni b'rata għolja ta' qgħad fost iż-żgħażagħ; jenfasizza li l-YEI għandha, għalhekk, ikollha l-appoġġ finanzjarju u politiku kontinwu tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni u ta' dawk nazzjonali u reġjonali fit-twettiq tal-miri tagħhom fis-snin li ġejjin, u jilqa' f'dan ir-rigward l-impenn tal-Kummissjoni li tagħmel il-YEI strument permanenti għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ;

17. Ifakkar li fir-Rapport Speċjali Nru 5/2017 tagħha ("Il-qgħad fost iż-żgħażagħ – il-politiki tal-UE għamlu differenza?"), il-Qorti tal-Awdituri sabet li, filwaqt li sar xi progress fl-implimentazzjoni tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ (YG) f'xi Stati membri, u filwaqt li nkisbu xi riżultati, is-sitwazzjoni naqset milli tilħaq l-aspettattivi inizjali li tqajmu waqt it-tnedija tal-YG; ifakkar ukoll li, minkejja li r-riorjentament tal-fondi FSE inkiseb, insegwitu tar-rakkomandazzjonijiet ifformulati fir-Rapport Speċjali Nru 17/2015 tal-QEA ("Appoġġ mill-Kummissjoni għat-timijiet ta´ azzjoni għaż-żgħażagħ: ir-riorjentament tal-finanzjament mill-FSE nkiseb, iżda ma kienx hemm fokus suffiċjenti fuq ir-riżultati") għad hemm bżonn aktar enfasi fuq ir-riżultati;

18. Itenni, għalhekk, li l-proċeduri ta' ġestjoni finanzjarja, kif ukoll ir-rekwiżiti ta' rapportar fl-ambitu tal-YEI u l-YG għandhom jittejbu u jkunu orjentati aħjar lejn iż-żgħażagħ li jinsabu l-aktar 'il bogħod mill-edukazzjoni, mit-taħriġ u mill-impjiegi;

19. Ifakkar li għad hemm il-ħtieġa li jiġu implimentati, fil-biċċa l-kbira tal-każijiet sal-31 ta' Diċembru 2019, għaxar rakkomandazzjonijiet li jirreferu għal rapporti speċjali (waħda fir-Rapport Speċjali Nru 16/2016 ("L-objettivi tal-UE għall-edukazzjoni: il-programmi huma allinjati iżda hemm nuqqasijiet fil-kejl tal-prestazzjoni"), tnejn fir-Rapport Speċjali Nru 14/2016 ("Inizjattivi ta' politika u appoġġ finanzjarju tal-UE għall-integrazzjoni tar-Rom: sar progress sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, iżda sforzi addizzjonali huma meħtieġa fil-prattika") u sebgħa fir-Rapport Speċjali Nru 6/2018 ("Moviment Liberu tal-Ħaddiema – il-libertà fundamentali hija żgurata iżda orjentament aħjar tal-fondi tal-UE jkun ta' għajnuna għall-mobilità tal-ħaddiema")); jieħu nota, b'mod partikolari, tar-Rapport Speċjali Nru 14/2016 skont liema l-biċċa l-kbira mill-proġetti twettqu kif ippjanat, iżda l-kriterji tal-"aħjar prattika" li jikkontribwixxu għall-inklużjoni b'suċċess tar-Rom mhux dejjem ġew applikati, u l-monitoraġġ tal-prestazzjoni tal-proġetti kien diffiċli; ifakkar li n-nuqqas ta' data soda u komprensiva dwar ir-Rom mhuwiex biss problema fir-rigward tal-proġetti iżda wkoll biex jitfasslu politiki fil-livell nazzjonali u tal-UE; jiddeplora l-fatt li din is-sitwazzjoni tista' tibqa' għaddejja, sakemm ma tittiħidx azzjoni malajr;

FEAD

20. Jemmen li azzjoni inċiżiva tal-Unjoni favur il-persuni l-aktar fil-bżonn hija ta' importanza enormi, fid-dawl tal-fatt li, bħala medja, fl-Unjoni Ewropea aktar minn persuna waħda minn ħamsa u aktar minn tifel wieħed minn erbgħa għadhom f'riskju ta' faqar jew ta' esklużjoni soċjali;

21. Ifakkar fil-konstatazzjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 05/2019 tal-QEA ("Rapport Speċjali Nru 05/2019: Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD):  Appoġġ siewi iżda l-kontribut tiegħu għat-tnaqqis tal-faqar għadu mhuwiex stabbilit"), b'mod partikolari l-konklużjoni tal-QEA li, minbarra li jtaffi l-faqar permezz tal-għajnuna alimentari (li tirrappreżenta 83 % tal-baġit tal-FEAD), l-elementi innovattivi tal-politika soċjali tal-FEAD joffru possibbiltajiet lill-Istati Membri biex irawmu l-inklużjoni soċjali;

22. Ifakkar ukoll li d-data disponibbli ppreżentata fir-Rapport Speċjali Nru 05/2019 tal-QEA turi li l-Fond għandu effett konsiderevoli fi kważi l-Istati Membri kollha u li l-miżuri tal-FEAD ta' provvista ta' ikel, ta' materjal ta' appoġġ u l-miżuri ta' inklużjoni soċjali jagħmlu differenza għal dawk l-aktar fil-bżonn, inklużi dawk li inkella jafu jkunu esklużi mill-assistenza soċjali ordinarja jew li għandhom bżonn għajnuna immedjata; jenfasizza wkoll li, skont il-banek tal-ikel, terz mill-ikel li jipprovdu huwa ffinanzjat mill-FEAD, u li l-FEAD jippermetti anqas dipendenza fuq il-fluss irregolari ta' donazzjonijiet u għalhekk jippermetti l-ippjanar aħjar tat-tqassim mill-ġdid ta' ikel speċifiku;

23. Jappoġġja għalhekk lill-FEAD, li jimmira li jtaffi l-agħar forom ta' faqar fl-Unjoni, bħall-privazzjoni tal-ikel, il-kondizzjoni ta' persuni mingħajr dar u l-faqar fost it-tfal;

24. Jinnota madankollu li, minħabba limitazzjonijiet fil-monitoraġġ u nuqqas ta' data fil-livell tal-UE, il-kontribut tal-FEAD għat-tnaqqis tal-faqar għadu ma ġiex muri b'mod kwantitattiv u jfakkar li l-Kummissjoni għandha ttejjeb id-data miġbura biex turi aħjar l-importanza relattiva tal-FEAD bħala mezz ta' solidarjetà Ewropea u mod ta' kif wieħed jgħin fil-ġlieda kontra d-differenzi soċjali fl-Unjoni;

25. Jinnota li r-rapport ta' evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-FEAD identifika diversi dgħufijiet fl-implimentazzjoni tal-Fond u li l-QEA ssuġġeriet li l-Fond jiġi orjentat aktar lejn dawk l-aktar fil-bżonn; ifakkar ukoll li l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu kkunsidrat li jistgħu jiġu sfruttati aktar it-tħejjija u l-monitoraġġ tal-miżuri ta' akkumpanjament;

Il-ġlieda kontra l-frodi potenzjali

26. Jevidenzja l-bżonn ta' verifika aktar rigoruża tal-akkwist pubbliku waqt iċ-ċiklu ta' finanzjament kollu kemm hu;

27. Ifakkar li, skont il-konklużjonijiet tar-Rapport Speċjali Nru 06/2019 tal-QEA ("L-indirizzar tal-frodi fl-infiq fil-qasam tal-Koeżjoni tal-UE: jeħtieġ li l-awtoritajiet maniġerjali jsaħħu l-identifikazzjoni, ir-rispons u l-koordinazzjoni"), għalkemm kien hemm titjib fil-mod kif l-awtoritajiet ta' ġestjoni identifikaw ir-riskji ta' frodi fil-fondi ta' koeżjoni tal-Unjoni (inkluż l-FSE) u l-mod kif ifasslu miżuri preventivi, l-awtoritajiet ta' ġestjoni għad iridu jsaħħu d-detezzjoni tal-frodi, ir-rispons u l-koordinazzjoni;

28. Jirrikonoxxi l-isforzi li għamlu l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri f'dan ir-rigward u jinkoraġġixxi l-iżvilupp ulterjuri tal-istrument ta' valutazzjoni tar-riskju ARACHNE, bil-parteċipazzjoni attiva tal-Istati Membri; jistieden għal dan il-għan lill-Istati Membri biex jużaw kemm jista' jkun il-bażi tad-data ARACHNE għall-prevenzjoni ta' użu frawdolenti u irregolari tal-fondi tal-UE;

KUMMENTI DWAR IS-SUBINTESTATURA 1A TAL-QFP "KOMPETITTIVITÀ GĦAT-TKABBIR U L-IMPJIEGI"

Kummenti ġenerali

29. Ifakkar li l-biċċa l-kbira mill-infiq taħt is-subintestatura 1A tal-QFP hija ġestita b'mod dirett mill-Kummissjoni, u tieħu l-għamla ta' għotjiet lil benefiċjarji pubbliċi jew privati li jipparteċipaw fi proġetti.

30. Jinnota b'sodisfazzjon li l-livell ta' żball stmat fil-qasam tal-"Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi" huwa ta' 2,0 % - li jirrappreżenta tnaqqis sostanzjali meta mqabbel mal-2017 (4,2 %) u l-2016 (4,1 %) u jinnota li l-biċċa l-kbira tal-iżbalji kienu relatati mal-infiq fuq ir-riċerka filwaqt li l-iżbalji fuq infiq ieħor huma limitati; jirrikonoxxi l-isforzi tal-Kummissjoni maħsuba biex inaqqsu l-livell ta' żball, li huwa aktar baxx minn dak ta' dawn l-aħħar sentejn, u jtenni l-importanza tal-programmi ta' nfiq tal-kapitolu "kompetittività", li jiżvolġu rwol importanti biex irawmu soċjetà inklużiva, jinkoraġġixxu t-tkabbir u joħolqu l-impjiegi fl-UE;

EaSI

31. Jinnota li, skont il-Kummissjoni, l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-EaSI wriet li l-objettivi tiegħu għadhom rilevanti u li l-programm huwa effettiv biex jintlaħqu l-partijiet interessati rilevanti, jiġu prodotti riżultati ta' kwalità tajba u jinkisbu l-objettivi tiegħu, b'mod partikolari fid-dawl tal-kuntest soċjoekonomiku diffiċli tal-lum, ikkaratterizzat mill-konsegwenzi tal-kriżi finanzjarja u ekonomika; jinnota wkoll li, għalkemm it-tliet assi (Progress, EURES u Mikrofinanzjament u Intraprenditorija Soċjali) jidhru li joperaw b'mod indipendenti, ġew identifikati xi oqsma li jistgħu jwasslu għal żieda fl-effikaċja ("sinerġiji");

32. Jinnota li l-evalwazzjoni ta' nofs it-terminu tal-EaSI evidenzjat għadd ta' soluzzjonijiet biex itejbu l-implimentazzjoni tal-programm, speċjalment bis-saħħa tas-simplifikazzjoni tal-proċeduri, it-titjib tal-konsistenza interna, il-flessibbiltà msaħħa, l-immirar ta' gruppi li jeħtieġu appoġġ speċifiku u l-konnessjonijiet ma' fondi oħra, u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex taġixxi f'dan ir-rigward; iħeġġeġ, b'mod partikolari, li fl-ambitu tal-komponent EaSI, il-FSE+ għandu jinkludi sensiela ta' titjib f'din id-direzzjoni;

L-Aġenziji

33. Jilqa' l-fatt li fl-2018 il-Kummissjoni lestiet l-ewwel evalwazzjoni trasversali tal-Aġenziji tal-Kummissjoni Ewropea li jaħdmu fil-qasam tal-politika tal-impjiegi u l-affarijiet soċjali (Eurofound, Cedefop, ETF u EU-OSHA) biex tikkomplementa r-reviżjoni tar-regolament tat-twaqqif tat-tliet aġenziji tripartitiċi; jinnota b'sodisfazzjon li l-valutazzjoni tikkonferma r-rapport ta' evalwazzjoni ferm pożittiv dwar ir-rilevanza, l-effikaċja, l-effiċjenza, il-koerenza u l-valur miżjud tal-aġenziji, kif ukoll il-ħtieġa li tissaħħaħ il-kooperazzjoni sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji; jevidenzja, barra minn hekk, li t-trasparenza tal-aġenziji u l-għarfien taċ-ċittadini dwar l-eżistenza tal-aġenziji huma essenzjali għar-responsabbiltà demokratika tal-aġenziji stess; iqis li l-utilizzabbiltà u l-faċilità tal-użu tar-riżorsi u tad-data tal-aġenziji huma ta' importanza fundamentali; jitlob, għalhekk, valutazzjoni dwar kif id-data u r-riżorsi qed jiġu ppreżentati u magħmula disponibbli attwalment, u dwar kemm iċ-ċittadini jsibuha faċli biex jidentifikawhom, jgħarfuhom u jużawhom;

34. Jilqa' favorevolment il-ħolqien tal-Aġenzija Ewropea tax-Xogħol (ELA) u jevidenzja l-bżonn li tiġi żgurata l-allokazzjoni ta' biżżejjed riżorsi finanzjarji għat-twaqqif tagħha; jinsisti fuq il-fatt li l-finanzjament ma jistax isir permezz ta' riallokazzjoni ta' fondi mill-aġenziji u l-linji baġitarji l-oħra relatati mal-impjiegi u l-affarijiet soċjali u ma għandux iwassal għal tnaqqis tar-riżorsi u tal-kapaċitajiet ta' EURES; jenfasizza l-bżonn, għalhekk, li jinżammu linji baġitarji ċari u separati għall-ELA u l-EURES;

KONKLUŻJONI

35. Jilqa' l-fatt li fl-2018 il-Kummissjoni nediet erba' evalwazzjonijiet tematiċi (dwar l-appoġġ għall-impjiegi taż-żgħażagħ, dwar l-appoġġ tal-FSE għall-impjiegi u l-mobilità, dwar l-appoġġ tal-FSE għall-edukazzjoni u t-taħriġ u dwar l-appoġġ tal-FSE għall-inklużjoni soċjali);

36. Jirrikonoxxi li r-rakkomandazzjoni tal-QEA – li skontha l-Kummissjoni għandha, fl-attivitajiet kollha tagħha, tuża t-termini input, output, riżultat u impatt b'mod konsistenti u f'konformità mal-linji gwida tagħha għal regolamentazzjoni aħjar – ġiet implimentata biss f'xi aspetti u jħeġġeġ lill-Kummissjoni biex tistinka sabiex din ir-rakkomandazzjoni tiġi implimentata b'mod sħiħ;

37. B'mod aktar ġenerali, jitlob lill-Kummissjoni timplimenta mill-aktar fis ir-rakkomandazzjonijiet pendenti kollha tal-QEA u, fuq perspettiva aktar fit-tul, tieħu kont tar-rakkomandazzjonijiet tal-QEA meta timplimenta azzjonijiet taħt l-FSE + il-ġdid mill-2021.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

22.1.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

46

4

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Jane Brophy, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Elena Lizzi, Radka Maxová, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Matthew Patten, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Miroslav Radačovský, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Monica Semedo, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Alex Agius Saliba, Marc Botenga, Antonius Manders, Bill Newton Dunn, Sara Skyttedal, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Zalewska

 


 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

46

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska

GUE/NGL

Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Nikolaj Villumsen

NI

Miroslav Radačovský, Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Antonius Manders, Dennis Radtke, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

RENEW

Jane Brophy, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Bill Newton Dunn, Dragoş Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Alex Agius Saliba, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

VERTS/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Tatjana Ždanoka

 

4

-

ID

Elena Lizzi, Guido Reil, Stefania Zambelli

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

1

0

NI

Matthew Patten

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 


 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-AMBJENT, IS-SAĦĦA PUBBLIKA U S-SIKUREZZA TAL-IKEL (22.1.2020)

<CommissionInt>għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit</CommissionInt>


<Titre>dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

 

 

 

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Huwa sodisfatt bl-implimentazzjoni ġenerali mill-Kummissjoni tal-intestaturi baġitarji għall-ambjent, l-azzjoni klimatika, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel fl-2018;

2. Huwa sodisfatt bil-ħidma mwettqa mill-ħames aġenziji deċentralizzati li jaqgħu fil-kompetenza tiegħu u li jwettqu kompiti tekniċi, xjentifiċi jew maniġerjali li jgħinu lill-istituzzjonijiet tal-Unjoni jfasslu u jimplimentaw politiki fil-qasam tal-ambjent, il-klima, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel, kif ukoll bil-mod kif ġew implimentati l-baġits ta' dawk l-aġenziji; jenfasizza li, minħabba l-kobor tal-isfidi li ġejjin, għandu jiġi garantit finanzjament xieraq għall-aġenziji u d-Direttorati Ġenerali tal-Kummissjoni li jaħdmu fl-oqsma tal-ambjent, il-klima, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel, u li aktar tnaqqis jew nuqqas ta' żieda fil-baġits ikollhom effetti sekondarji fuq il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini Ewropej;

3. Jinnota li l-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti"), fir-Rapport annwali tagħha dwar l-implimentazzjoni tal-baġit għas-sena finanzjarja 2018, kompliet issib livell materjali ta' żball fl-oqsma tal-infiq tal-iżvilupp rurali, il-miżuri tas-suq fl-ambitu tal-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG), is-sajd, l-ambjent u l-azzjoni klimatika, fakkret li n-nefqa f'dawn l-oqsma hija soġġetta għal kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà kumplessi u ġibdet l-attenzjoni għat-tip ta' żbalji li jistgħu jseħħu, bħal benefiċjarji ineliġibbli, attivitajiet jew spejjeż iddikjarati; jinnota li minn 251 tranżazzjoni fil-kampjun li ntuża għall-istima tal-livell ta' żball għal "Riżorsi naturali", 6 tranżazzjonijiet (2,4 %) jirrigwardaw l-ambjent, l-azzjoni klimatika u s-sajd; jinnota li l-Qorti ma qisitx il-livell ġenerali ta' żball rigward l-intestatura 3, li tinkludi l-infiq fuq is-saħħa, u s-sikurezza tal-ikel u tal-għalf;

Ambjent u Azzjoni Klimatika

4. Jenfasizza li fl-2018, id-DĠ ENV kellu 456 membru tal-persunal u l-baġit tiegħu laħaq EUR 469,02 miljun;

5. Jirrimarka li r-rati ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament laħqu 99,8 % u 97,7 %, rispettivament, fl-2018;

6. Jenfasizza li s-sehem ta' pagamenti li jaqbżu l-iskadenzi legali laħaq 8,20 % tal-pagamenti eżegwiti mid-DĠ ENV fl-2018 (5,85 % fl-2017, 3,92 % fl-2016); jiddispjaċih b'mod partikolari li d-dewmien fil-pagamenti fl-ambitu tal-Programm LIFE laħaq livelli ogħla fl-2018 (10,3 % meta mqabbel ma' 5,8 % fl-2017 u 3,9 % fl-2016);

7. Jinnota li, fl-2018, id-DĠ ENV ippreżenta fir-Rapport Annwali tal-Attività (RAA) tiegħu rata medja ta' żball residwu ta' 0,09 %, li ma taqbiżx il-limitu ta' materjalità ta' 2 %;

8. Jinnota li fir-RAA tiegħu, id-DĠ ENV enfasizza li t-termini tad-deċiżjoni ta' esternalizzazzjoni għal kooperazzjoni mal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) b'rabta mal-persunal jimplikaw li s-sitwazzjoni tal-persunal fid-DĠ ENV hija partikolarment diffiċli fir-rigward tal-attivitajiet relatati mal-Programm LIFE, li tista' twassal għal rieżami ulterjuri tal-metodi u tal-arranġamenti ta' xogħol fi ħdan id-DĠ;

9. Jenfasizza li fl-2018, id-DĠ CLIMA kien ġestixxa EUR 131,9 miljun fl-ambitu tat-titolu "Azzjoni klimatika" tal-baġit tal-Unjoni, u kellu 200 membru tal-persunal; jirrimarka li r-rati ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament laħqu 99,77 % u 92,04 %, rispettivament, fl-ambitu ta' dak it-titlu;

10. Jilqa' l-fatt li fl-2018, 0,93 % biss tal-pagamenti kollha tad-DĠ CLIMA tħallsu tard meta mqabbla mal-iskadenzi legali (3,9 % fl-2017);

11. Jenfasizza li d-DĠ CLIMA u d-DĠ BUDG jimmonitorjaw il-mira ta' 20 % marbuta mal-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP), u li d-DĠ CLIMA jappoġġja lid-DĠ l-oħrajn fl-integrazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet tal-azzjoni klimatika fl-attivitajiet tagħhom; jilqa' l-fatt li fl-2018, 20,1 % tal-baġit tal-Unjoni ntefaq fuq attivitajiet relatati mal-klima, iżda jiddispjaċih li fil-bidu tal-2019 kien għadu stmat li x-xejra baġitarja tal-Unjoni tilħaq biss 19,7 % għall-perjodu tal-QFP attwali;

12. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa sistema ta' monitoraġġ għall-implimentazzjoni xierqa u f'waqtha tal-mira tal-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika għall-QFP 2021-2027 u jfakkar li minħabba li l-QFP attwali beda tard, il-mira tal-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika ma setgħetx tinkiseb fl-ewwel ftit snin; jenfasizza li l-Unjoni trid tiżgura li dawk il-miri jintlaħqu, sabiex tgħin fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi;

13. Jitlob lill-Kummissjoni biex kull sena tagħti lill-Parlament Ewropew rapport bid-dettalji dwar il-kontribuzzjoni ta' kull punt tal-baġit għall-mira ta' integrazzjoni ta' azzjoni klimatika, sabiex jiġi ffaċilitat il-monitoraġġ tagħha;

14. Jinsab imħasseb ħafna dwar il-fatt li r-riżerva għal raġunijiet ta' reputazzjoni, legali, finanzjarji u istituzzjonali relatati ma' riskji sinifikanti ta' sigurtà identifikati fil-manutenzjoni u t-tħaddim tas-sistema tar-Reġistru tal-Unjoni tas-Sistema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet (EU ETS), kif irrappurtat fir-RAA mill-2010 u kif ikkonfermat mill-eżerċizzju ta' valutazzjoni tar-riskju għall-2018, hija ripetuta fir-RAA tad-DĠ CLIMA għall-2018; jiddeplora t-tul anormali ta' din ir-riżerva; jistieden lill-Kummissjoni ssolvi l-problema malajr;

Saħħa pubblika, sikurezza tal-ikel, saħħa u trattament xieraq tal-annimali u saħħa tal-pjanti

15. Jinnota li fl-2018 id-DĠ SANTE implimenta baġit ta' EUR 484,9 miljun fl-oqsma ta' politika tiegħu;

16. Jenfasizza l-fatt li fil-qasam tas-saħħa pubblika, l-akkwist pubbliku huwa l-aktar strument importanti ta' ġestjoni finanzjarja u li, fl-2018, il-krediti ta' impenn u ta' pagament kienu kkunsmati totalment; jenfasizza li fil-qasam tas-sikurezza tal-ikel u tal-għalf, il-baġit huwa implimentat fil-biċċa l-kbira permezz ta' għotjiet diretti lill-Istati Membri, u li r-rati ta' implimentazzjoni tal-impenji u l-pagamenti laħqu 99,0 % u 98,6 % rispettivament;

17. Jinnota li fl-2018 id-DĠ SANTE ppreżenta fir-RAA tiegħu rata medja ta' żball residwu ta' 1,9 %, li ma taqbiżx il-limitu ta' materjalità ta' 2 %;

18. Jinnota bi tħassib li s-sehem tal-pagamenti relatati mal-ġestjoni tal-għotjiet li sar fil-ħin minn DĠ SANTE naqas minn 97 % għal 83 % bejn l-2016 u l-2018;

19. Jenfasizza li fl-2018, 778 membru tal-persunal ħadmu fid-DĠ SANTE (780 fl-2017);

20. Jiġbed l-attenzjoni għall-isfidi identifikati mid-DĠ SANTE fir-RAA tiegħu fl-implimentazzjoni tat-Tielet Programm tas-Saħħa tal-Unjoni 2014-2020 (il-"Programm tas-Saħħa"); jinnota li dawk l-isfidi huma relatati mal-mekkaniżmu ta' finanzjament attwali tal-Programm tas-Saħħa, li jippermetti biss finanzjament orjentat lejn proġetti u li jista' jkollu impatt negattiv fuq is-sostenibbiltà fit-tul tal-azzjonijiet meħuda, u għall-kumplessità ta' xi mekkaniżmi fil-Programm tas-Saħħa, bħal azzjonijiet konġunti implimentati mal-Istati Membri, li jimplika li l-intervalli ta' żmien mill-ippjanar inizjali tal-attività għat-tnedija attwali tagħha jistgħu jkunu twal; jinnota l-konklużjonijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri fir-Rapport Speċjali Nru 21/2019 dwar ir-reżistenza antimikrobika (AMR), li skontu l-attivitajiet tal-Kummissjoni u l-aġenziji wasslu għal xi progress, pereżempju fi kwistjonijiet veterinarji u relatati mal-ikel; jiddispjaċih, madankollu, li skont l-istess rapport ftit li xejn hemm evidenza li turi li l-piż fuq is-saħħa tal-AMR naqas fl-Unjoni;

21. Jenfasizza l-isfidi identifikati mid-DĠ SANTE fir-RAA tiegħu fl-implimentazzjoni tal-Qafas Finanzjarju Komuni (CFF) għall-2014-2020 fil-qasam tal-katina alimentari, bħan-nuqqas ta' aċċess għal faċilità ta' riżerva għall-kriżijiet u n-nuqqas ta' metodu stabbilit ta' valutazzjoni għal annimali, pjanti u prodotti li jeħtieġ li jinqerdu fil-qafas ta' miżuri għat-trażżin tal-mard;

22. Huwa tal-opinjoni, abbażi tad-data disponibbli u tar-rapport ta' implimentazzjoni, li l-kwittanza tista' tingħata lill-Kummissjoni fir-rigward tan-nefqa fl-oqsma tal-politika ambjentali u klimatika, is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel għas-sena finanzjarja 2018.


INFORMAZZJONI DWAR L-ADOZZJONI
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

21.1.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

58

6

9

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, Sylvia Limmer, César Luena, Anthea McIntyre, Tilly Metz, Silvia Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, Anna Zalewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Christel Schaldemose

 


 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET
FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

58

+

GUE/NGL

Malin Björk, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

NI

Eleonora Evi

PPE

Hildegard Bentele, Agnès Evren, Krzysztof Hetman, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Peter Liese, Aušra Maldeikienė, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Michal Wiezik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Andreas Glück, Martin Hojsík, Jan Huitema, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Caroline Voaden

S&D

Maria Arena, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, César Luena, Alessandra Moretti, Rory Palmer, Rovana Plumb, Christel Schaldemose, Günther Sidl, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Jutta Paulus, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

 

6

-

ECR

Rob Rooken

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Silvia Sardone

 

9

0

ECR

Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Anthea McIntyre, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

ID

Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer

NI

Athanasios Konstantinou, Ivan Vilibor Sinčić

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 


 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦAT-TRASPORT U T-TURIŻMU (22.1.2020)

<CommissionInt>għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit</CommissionInt>


<Titre>dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute>Cláudia Monteiro de Aguiar</Depute>

 

SUGGESTIONS

Il-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' s-sejba tal-Qorti tal-Awdituri ("il-Qorti") li l-kontijiet konsolidati tal-Unjoni Ewropea għas-sena 2018 huma affidabbli u li t-tranżazzjonijiet li fuqhom huma bbażati l-kontijiet tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2018 huma ġeneralment legali u regolari fl-aspetti materjali kollha, ħlief għall-infiq b'riskju għoli (prinċipalment l-infiq fuq bażi ta' rimborż, li huwa suġġett għal regoli kumplessi), li għandu livell ta' żball stmat ta' 4,5 %; jinnota li l-livell kumplessiv stmat ta' żball ta' 2,6 % għadu ogħla mil-livell limitu ta' materjalità tal-QEA (2 %);

2. Jinnota li fl-2018 EUR 4 248 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 2 454 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament kienu disponibbli għall-politiki dwar it-trasport, inkluż il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE), is-sigurtà tat-trasport u d-drittijiet tal-passiġġieri, l-aġenziji ta' trasport, u r-riċerka u l-innovazzjoni relatati mat-trasport (Orizzont 2020); jinnota wkoll li EUR 3 708,4 miljun f'approprjazzjonijiet ta' impenn u EUR 1 950,5 miljun f'approprjazzjonijiet ta' pagament awtorizzati għat-trasport tal-FNE (Kapitolu 06 02) u għal Orizzont 2020 (riċerka u innovazzjoni relatati mat-trasport - Kapitolu 06 03) ġew amministrati mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA);

3. Jilqa' t-tlestija tas-sejħa għal finanzjament imħallat tat-Trasport tal-FNE tal-2017 fl-2018 b'approċċ innovattiv li jagħmel disponibbli baġit indikattiv totali ta' EUR 1,35 biljun ta' għotjiet tal-UE li jingħaqdu ma' finanzjament mill-Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (FEIS), il-Bank Ewropew tal-Investiment, banek promozzjonali nazzjonali jew investituri privati; jemmen li trid issir evalwazzjoni ex post ta' dawn il-proġetti sabiex tiġi vvalutata l-effikaċja ta' dan l-approċċ innovattiv; jinnota li t-tieni skadenza għall-preżentazzjoni tal-proposti f'April 2018, li jiffukaw fuq proġetti ta' innovazzjoni u teknoloġiji ġodda, b'mod partikolari fil-qasam tal-fjuwils alternattivi, b'appoġġ għall-politika tal-Kummissjoni dwar il-Mobbiltà Nadifa, wasslu biex 35 proġett intgħażlu b'total ta' EUR 404,8 miljun f'finanzjament mill-FNE; jinnota l-ħtieġa li jittejjeb il-livell ta' għarfien tar-regoli ta' eliġibbiltà tal-FNE fost il-benefiċjarji, b'mod partikolari billi ssir distinzjoni ċara bejn sottokuntratti u kuntratti ta' implimentazzjoni; ifakkar li l-ammont ta' flus li jintefqu fl-ambitu ta' strument finanzjarju mhuwiex l-uniku kriterju tal-prestazzjoni tiegħu u jistieden lill-Kummissjoni tapprofondixxi l-valutazzjoni tagħha tal-kisbiet li ntlaħqu fil-proġetti tat-trasport iffinanzjati mill-UE u tanalizza l-aspett tal-valur miżjud tagħhom u l-infiq maħsub biex jinkisbu riżultati;

4. Jistieden lill-koordinaturi Ewropej tat-TEN-T iwettqu valutazzjoni bir-reqqa tal-proġetti li tlestew u tat-titjib miksub tul il-kurituri tat-TEN-T fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali, u jippreżentawha lill-Parlament u lill-Kummissjoni; barra minn hekk jitlob lill-Kummissjoni tipproponi mekkaniżmu ġdid orjentat lejn ir-riżultati, li jinkludi l-ippjanar u l-assistenza teknika fuq terminu qasir, medju u fit-tul, biex jiżdied il-valur miżjud tal-Fondi Ewropej u biex jiġi żgurat li l-Istati Membri jilħqu l-miri ta' tlestija għall-2030 u l-2050 rispettivament għan-netwerks ewlenin u dawk komprensivi;

5. Jilqa' l-adozzjoni ta' emenda għall-Programm ta' Ħidma Pluriennali tal-FNE fid-19 ta' April 2018, li jagħmel disponibbli ammont indikattiv totali ta' EUR 450 miljun għas-sejħa għal proposti tal-2018 taħt il-pakkett ġenerali tat-Trasport tal-FNE biex jiġu appoġġati proġetti ta' interess komuni relatati mal-objettivi trasversali tad-diġitalizzazzjoni tat-trasport, is-sikurezza stradali u l-multimodalità; ifakkar fl-importanza tal-koordinazzjoni tal-programmi ta' ħidma, sabiex jiġu sfruttati s-sinerġiji bejn is-setturi tat-trasport, l-enerġija u t-telekomunikazzjonijiet; jilqa' l-adozzjoni ta' deċiżjoni ta' finanzjament li tistabbilixxi l-Programm ta' Ħidma Annwali tal-FNE, li tippermetti lill-INEA tniedi s-sejħa tat-Trasport tal-FNE tal-2019 dwar l-assistenza finanzjarja permezz ta' għotjiet għal proġetti ta' interess komuni rigward sezzjonijiet transkonfinali, konnessjonijiet ma' portijiet marittimi u l-iżvilupp tagħhom u l-mitigazzjoni tal-impatt ta' storbju u vibrazzjonijiet tal-ferroviji tal-merkanzija, bl-ammont indikattiv ta' EUR 100 miljun disponibbli; ifakkar li biex jinkisbu benefiċċji konkreti fis-settur tat-trasport, jeħtieġ li l-baġit jiġi mmaniġġjat tajjeb u jintefaq fuq proġetti ta' investiment rilevanti u xierqa li mbagħad jiġu implimentati fi żmien xieraq;

6. Jinnota li fil-ħames sena tal-perjodu ta' programmazzjoni attwali 2014-2020 madwar 23 % biss tal-fondi inizjalment mogħtija kienu rriżultaw fi ħlasijiet sa Jannar 2019, u dan joħloq dubju dwar l-implimentazzjoni sħiħa tal-FNE; itenni li sabiex jiġi evitat dewmien fil-ħlasijiet, id-diżimpenji u r-rimborżi se jakkumulaw b'mod sinifikanti sa tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni u billi ma jifdalx biżżejjed żmien biex il-fondi jerġgħu jiġu trasferiti lejn proġetti oħra, huwa essenzjali li l-INEA tissorvelja mill-qrib l-implimentazzjoni teknika u finanzjarja tal-proġetti, sabiex il-miżuri korrettivi effettivi jkunu jistgħu jittieħdu fil-ħin; itenni r-rakkomandazzjonijiet tal-Qorti lill-Kummissjoni u lill-INEA biex jiġu żgurati koerenza u trasparenza akbar tal-proċeduri tal-għażla tal-proġetti, biex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet aħjar għal implimentazzjoni f'waqtha tal-programmi u biex jiġi mfassal mill-ġdid il-qafas ta' prestazzjoni għal monitoraġġ aħjar tar-riżultati tal-proġetti;

7. Jilqa' r-Rapport Speċjali Nru 30/2018 tal-Qorti li jikkonkludi li l-modi ewlenin tat-trasport pubbliku huma koperti mir-regolamenti tal-UE, li jagħmlu l-qafas tal-UE għad-drittijiet tal-passiġġieri uniku globalment; madankollu, jiddispjaċih dwar il-konklużjoni tal-Qorti li bosta passiġġieri ma kinux konxji biżżejjed tad-drittijiet tagħhom u ħafna drabi ma setgħux jibbenefikaw minnhom minħabba problemi relatati mal-infurzar; għalhekk, itenni t-talba tal-Qorti li jittejbu l-koerenza, iċ-ċarezza u l-effettività tal-qafas tad-drittijiet tal-passiġġieri tal-UE, tittieħed azzjoni biex jiġu promossi kampanji ta' sensibilizzazzjoni aktar effikaċi u trasparenti u jiġu pprovduti korpi nazzjonali ta' infurzar b'aktar għodod għall-infurzar tad-drittijiet tal-passiġġieri;

8. Jinnota li fl-2018 il-Qorti vvalutat il-pagamenti marbuta mal-mobbiltà u t-trasport bħala parti mill-kapitolu "Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi" fil-kuntest tal-eżerċizzju ta' dikjarazzjoni ta' assigurazzjoni għall-2017; jilqa' s-sejba li r-rata ta' żball residwu tat-Trasport tal-FNE u tal-programm predeċessur tagħha TEN-T, il-komponenti ewlenin tal-pagamenti għall-mobbiltà u t-trasport, hija inqas minn 1 %; jinnota li l-ittestjar tat-tranżazzjonijiet tal-kapitolu sħiħ "Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi" ipproduċa livell globali ta' żball stmat ta' 4,2 %, li huwa ogħla mil-livell limitu ta' materjalità;

9. Itenni t-talba tiegħu li l-Kummissjoni, fid-dawl tad-diversi sorsi ta' finanzjament, tipprovdi aċċess faċli għall-proġetti, f'forma ta' punt uniku ta' servizz, sabiex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jsegwu b'mod ċar l-iżviluppi u l-finanzjament tal-infrastrutturi kofinanzjati mill-fondi tal-Unjoni u mill-FEIS; dawn il-punti uniċi ta' servizz għandu jkollhom setgħat ta' koordinazzjoni estensivi, b'regoli tal-UE prevalenti, b'dimensjoni multilingwi, li jiffaċilitaw il-ġestjoni tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali kollha; jinnota li fil-ħames sena tal-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020, l-assorbiment tal-fondi tal-FEIS kompla jimxi aktar bil-mod milli kien ippjanat; jenfasizza li l-iżbalji identifikati huma fil-livell tal-benefiċjarju, u għalhekk hija meħtieġa aktar gwida fir-rigward tal-eliġibbiltà tal-kostijiet;

10. Jinnota li l-għadd ta' strumenti finanzjarji żdied b'mod konsiderevoli, b'mod li jippermetti opportunitajiet ġodda ta' finanzjament diversifikat fis-settur tat-trasport, filwaqt li joħloq nisġa kumplessa ta' arranġamenti madwar il-baġit tal-Unjoni; jinsab imħasseb li dawn l-istrumenti paralleli mal-baġit tal-Unjoni jistgħu jirriskjaw li jimminaw il-livell ta' rendikont u trasparenza, peress li r-rappurtar, l-awditjar u l-iskrutinju pubbliku mhumiex allinjati; jappella lill-Kummissjoni ssib kif is-sistema baġitarja tal-Unjoni tista' tiġi riformata, b'mod partikolari kif l-aħjar jiġi żgurat li l-arranġamenti ġenerali ta' finanzjament ma jkunux aktar kumplessi milli meħtieġ biex jintlaħqu l-objettivi ta' politika tal-Unjoni u jiġi garantit li jkun hemm d-dover ta' rendikont, it-trasparenza u l-possibbiltà ta' awditjar;

11. Jilqa' l-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern lid-DĠ MOVE rigward is-superviżjoni ta' Shift2Rail u s-sistema ta' monitoraġġ tal-politiki tal-avjazzjoni u tas-sigurtà marittima;

12. Jenfasizza l-importanza li jiġi rreklutat persunal speċjalizzat ħafna sabiex jiġi żgurat li jkun hemm għarfien espert tekniku fid-DĠ MOVE u fl-INEA, li huwa meħtieġ biex jiġu indirizzati r-rwoli eżiġenti tagħhom;

13. Jenfasizza li l-politika dwar l-infrastruttura tat-trasport toffri opportunità ċara biex jiżdiedu s-sinerġiji bejn il-ħtiġijiet tad-difiża u dawk ċivili u t-TEN-T; Jilqa' ż-żieda ta' pilastru tal-mobbiltà militari għall-politika tat-TEN-T bl-adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni f'Marzu 2018 u l-proposta mill-Kummissjoni biex jiġi inkluż pakkett ġdid iddedikat għall-ħtiġijiet tal-mobbiltà militari ta' EUR 6,5 biljun taħt il-baġit tal-FNE għall-2021-2027; jenfasizza l-importanza tal-analiżi tal-lakuni bejn ir-rekwiżiti militari u tat-TEN-T għall-ġenerazzjoni tal-pipeline għal proġetti ta' infrastruttura b'użu doppju li jistgħu jiġu appoġġati taħt l-FNE 2021-2027 u jsaħħaħ it-TEN-T; itenni li dan l-iżvilupp jirrifletti r-rwol strateġiku tat-TEN-T fl-integrazzjoni tal-infrastruttura tal-Unjoni sabiex tinkiseb mobbiltà rapida u bla xkiel madwar il-kontinent, kif ukoll it-tisħiħ tal-kapaċità tagħna li nirreaġixxu għal sitwazzjonijiet ta' emerġenza bħal kriżijiet umanitarji, diżastri naturali jew emerġenzi ċivili, u b'hekk jiġi żviluppat aktar is-suq intern;

14. Jilqa' l-bidu ta' proġetti ġodda li jiffukaw fuq il-mobbiltà urbana, il-loġistika u l-infrastruttura effiċjenti, inkluż il-port tal-futur, b'valur ta' madwar EUR 105 miljun mis-sejħa tal-2017 tal-programm Orizzont 2020; jilqa' l-adozzjoni tal-Programm ta' Ħidma fuq tliet snin dwar it-Trasport ta' Orizzont 2020 għall-2018-2020; itenni r-rakkomandazzjoni tal-Qorti li jiġi stabbilit pjan ta' żvilupp tal-portijiet madwar l-UE kollha għall-portijiet ewlenin u li jiġi rivedut l-għadd ta' portijiet ewlenin;

15. Jemmen li s-settur tat-turiżmu huwa estremament relatat mas-settur tat-trasport; itenni, għalhekk, it-talba tiegħu biex tiżdied linja baġitarja fil-baġits futuri tal-Unjoni li tkun dedikata għat-turiżmu sabiex jiġu appoġġati azzjonijiet għall-iżvilupp ta' settur tat-turiżmu sostenibbli;

16. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippubblika, f'kooperazzjoni mal-Istati Membri, ħarsa ġenerali annwali lejn il-proġetti tat-trasport u t-turiżmu li ġew kofinanzjati permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) u l-Fond ta' Koeżjoni, kif inhi l-prattika għall-FNE;

17. Jipproponi li, fir-rigward tas-setturi li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu, il-Parlament jagħti l-kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni għas-sena finanzjarja 2018.


RIŻULTAT TAL-VOTAZZJONI FINALI FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Data tal-adozzjoni

21.1.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

40

8

1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Scott Ainslie, Izaskun Bilbao Barandica, David Bull, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Johan Danielsson, Andor Deli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Cláudia Monteiro de Aguiar, June Alison Mummery, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Dominique Riquet, Vera Tax, Barbara Thaler, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Clotilde Armand, Leila Chaibi, Angel Dzhambazki, Markus Ferber, Maria Grapini, Pierre Karleskind, Andrey Novakov, Catherine Rowett, Henna Virkkunen

Sostituti (skont l-Artikolu 209(7)) preżenti għall-votazzjoni finali

Tiziana Beghin, Elena Lizzi, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova

 


 

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

40

+

ECR

Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

PPE

Andor Deli, Gheorghe Falcă, Markus Ferber, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Barbara Thaler, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

Clotilde Armand, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Bogusław Liberadzki, Juozas Olekas, Tsvetelina Penkova, Vera Tax, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Scott Ainslie, Ciarán Cuffe, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz, Catherine Rowett

 

8

-

ECR

Peter Lundgren

ID

Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Elena Lizzi, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

David Bull, June Alison Mummery

 

1

0

NI

Tiziana Beghin

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

 


 

 

OPINJONI TAL-KUMITAT GĦALL-IŻVILUPP REĠJONALI (22.1.2020)

<CommissionInt>għall-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit</CommissionInt>


<Titre>dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2018, Taqsima III - Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi</Titre>

<DocRef>(2019/2055(DEC))</DocRef>

Rapporteur għal opinjoni: <Depute> Josianne Cutajar</Depute>

 

 

SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota li, kif indikat fir-Rapport Annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) għas-sena finanzjarja 2018, il-livell ta' żball stmat fl-infiq relatat mal-"Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali" żdied minn 3 % fl-2017 għal 5 % fl-2018; jiddispjaċih, li anke jekk l-ammont awditjat fl-2018 f'dan il-qasam (EUR 23,8 biljun) kien ferm ogħla minn dak tal-2017 (EUR 8,0 biljun), ix-xejra pożittiva ta' dawn l-aħħar snin issa nqalbet; iwissi dwar riskju ta' żball akbar fi tmiem il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) kurrenti minħabba pressjoni għal adozzjoni rapida fid-dawl tal-possibbiltà ta' telf ta' finanzjament mill-Unjoni;

2. Jissottolinja li l-irregolaritajiet fl-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni Ewropea ma jimplikawx frodi awtomatikament u tinħtieġ analiżi bir-reqqa tar-riżultati tal-awditu qabel ma jiġu applikati l-korrezzjonijiet finanzjarji fil-konfront tal-benefiċjarji; jistieden lill-Kummissjoni timplimenta l-Istrateġija Kontra l-Frodi tagħha u tkompli ssostni u tappoġġja lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni ta' miżuri kontra l-frodi, inkluż bl-analiżi tal-irregolaritajiet irrapportati mill-Istati Membri taħt il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE);

3. Jieħu nota li s-sors ta' dawk l-irregolaritajiet, rigward l-għotjiet kif ukoll l-istrumenti finanzjarji (li jiġu awditjati b'anqas reqqa) huwa prinċipalment ir-riżultat ta' rimborżi ta' proġetti, benefiċjarji, attivitajiet u spejjeż ineliġibbli (44 %), kif ukoll il-ksur tar-regoli tas-suq intern u tal-għajnuna mill-Istat (40 %) u n-nuqqas ta' dokumentazzjoni ġustifikattiva (11 %), iżda huwa wkoll dovut għar-rati baxxi globali ta' rimborż u pagamenti tas-sena preċedenti u wkoll minħabba l-fatt li ġew inklużi anqas strumenti finanzjarji fl-awditu; jenfasizza li l-kontribuzzjoni tal-livell ta' żball stmat tal-QEA għan-nefqa ta' riskju għoli ta' żbalji b'rabta mal-akkwist pubbliku, ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat u l-għoti tal-għotjiet żdiedet fl-2018; jinnota li, kif indikat fir-rapport annwali tal-QEA għall-2018, ir-rimborż tal-VAT huwa suxxettibbli għal żbalji u mhux dejjem jirriżulta fl-aħjar użu tal-fondi tal-Unjoni, liema użu ottimali jista' jinkiseb b'semplifikazzjoni ulterjuri tar-regoli; jinnota li mhux l-Istati Membri kollha jikkonformaw mal-obbligu li jħallsu lill-benefiċjarji l-kontribuzzjoni pubblika sħiħa sa mhux aktar tard minn 90 jum wara t-talba għall-ħlas;

4. Jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-infiq ta' riskju għoli spiss huwa soġġett għal regoli kumplessi u għal kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà; jiddispjaċih dwar id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom ċerti Stati Membri u reġjuni fir-rigward tal-użu tal-fondi; jaqbel mal-konklużjoni tal-QEA li regoli ta' eliġibbiltà nazzjonali aktar sempliċi jistgħu jgħinu biex jitnaqqas dan is-sors ta' żball kif ukoll il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji; ifakkar li, filwaqt li tiżgura livelli għoljin ta' trasparenza, s-semplifikazzjoni tar-regoli tista' tikkontribwixxi bil-kbir għall-użu aktar effettiv tal-fondi; jappella għal parteċipazzjoni aktar effettiva tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-ħolqien ta' regoli nazzjonali speċifiċi għall-implimentazzjoni tal-Fondi ta' Koeżjoni; jistieden lill-QEA u lill-awtoritajiet tal-awditu nazzjonali jipproponu rakkomandazzjonijiet dwar is-semplifikazzjoni u t-twettiq ta' awditi ta' semplifikazzjoni;

5. Jenfasizza r-rwol ewlieni li għandhom l-awtoritajiet tal-awditjar nazzjonali, flimkien mal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, fil-monitoraġġ tal-użu tal-Fondi SIE; jappella għal titjib fil-metodi ta' ħidma tal-awditjar stabbiliti fil-livell nazzjonali; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tnaqqas l-interpretazzjoni diverġenti tar-regoli nazzjonali jew tal-Unjoni applikabbli f'dak li jirrigwarda n-nuqqas ta' qbil mal-valutazzjonijiet magħmula mir-Rapport Annwali tal-Qorti tal-Awdituri dwar in-natura tal-iżbalji li seħħew sabiex jiġu evitati sitwazzjonijiet simili fil-futur u interpretazzjonijiet differenti tar-regoli applikabbli;

6. Jenfasizza li l-assorbiment tal-Fondi SIE reġa' kien aktar baxx milli previst, 27,3 % biss, sa tmiem l-2018 li huwa saħansitra anqas mir-rata ta' assorbiment ta' 33,4 % sa tmiem l-2011, jiġifieri għas-sena korrispondenti tal-QFP preċedenti; iwissi li din is-sitwazzjoni tista' twassal għal infiq mgħaġġel sa tmiem il-perjodu ta' programmazzjoni, li jista' jipperikola l-ilħuq tal-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni;

7. Jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta analiżi dettaljata tar-raġunijiet għar-rati baxxi ta' użu ta' finanzjament f'ċerti reġjuni u tivvaluta mezzi speċifiċi għar-rimedju tal-problemi strutturali sottostanti għal dawk l-iżbilanċi, kif ukoll biex issaħħaħ l-assistenza teknika fuq il-post; jenfasizza li l-flessibbiltà u regoli aktar sempliċi jistgħu jtejbu l-effiċjenza u l-effikaċja tal-Fondi SIE;

8. Ifakkar li r-raġunijiet wara r-rata baxxa ta' assorbiment ma jinsabux biss fil-metodoloġija ta' diżimpenn (l-hekk imsejħa regola "n+3"), iżda wkoll fl-adozzjoni tardiva tal-qafas leġiżlattiv li jippermetti l-implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni; jissottolinja l-importanza li jintlaħaq ftehim politiku rapidu bejn l-istituzzjonijiet dwar