Nós Imeachta : 2020/0016(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0095/2020

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0095/2020

Díospóireachtaí :

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2020)0060

<Date>{30/04/2020}30.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0095/2020</NoDocSe>
PDF 149kWORD 48k

<TitreType>MOLADH</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin</Titre>

<DocRef>(06101/2020 – C9‑0091/2020 – 2020/0016(NLE))</DocRef>


<Commission>{ITRE}An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh</Commission>

Rapóirtéir: <Depute>Cristian‑Silviu Buşoi</Depute>

(Nós imeachta simplithe – Riail 52(1) de na Rialacha Nós Imeachta)

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

DRÉACHT-RÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin

(06101/2020 – C9‑0091/2020 – 2020/0016(NLE))

(Toiliú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

 ag féachaint don dréachtchinneadh ón gComhairle (06101/2020),

 ag féachaint do Chinneadh 2003/96/CE ón gComhairle an 6 Feabhra 2003 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin[1],

 ag féachaint don iarraidh ar thoiliú a thíolaic an Chomhairle i gcomhréir le hAirteagal 186 agus Airteagal 218(6), an dara fomhír, pointe (a)(v), den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (C9‑0091/2020),

 ag féachaint do Riail 105(1) agus (4) agus do Riail 114(7) dá Rialacha Nós Imeachta,

 ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh (A9-0095/2020),

1. ag tabhairt a toilithe d’athnuachan an chomhaontaithe;

2. á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na hÚcráine.


AN NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Athnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin

Tagairtí

06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE)

Dáta an chomhairliúcháin / na hiarrata ar thoiliú

26.3.2020

 

 

 

Coiste freagrach

 Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Rapóirtéirí

 Dáta an cheapacháin

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Nós imeachta simplithe - dáta an chinnidh

8.4.2020

Dáta a ghlactha

28.4.2020

 

 

 

Dáta don chur síos

30.4.2020

 

 

[1] IO L 36, 12.2.2003, lch. 31.

An nuashonrú is déanaí: 7 Bealtaine 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais