Procedură : 2020/0016(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0095/2020

Texte depuse :

A9-0095/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0060

<Date>{30/04/2020}30.4.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0095/2020</NoDocSe>
PDF 155kWORD 48k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina</Titre>

<DocRef>(06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))</DocRef>


<Commission>{ITRE}Comisia pentru industrie, cercetare și energie</Commission>

Raportor: <Depute>Cristian-Silviu Buşoi</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina

(06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06101/2020),

 având în vedere Decizia 2003/96/CE a Consiliului din 6 februarie 2003 privind încheierea Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei între Comunitatea Europeană și Ucraina[1],

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0091/2020),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0095/2020),

1. aprobă reînnoirea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ucrainei.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Ucraina

Referințe

06101/2020 – C9-0091/2020 – 2020/0016(NLE)

Data sesizării

26.3.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

8.4.2020

Data adoptării

28.4.2020

 

 

 

Data depunerii

30.4.2020

 

 

[1] JO L 36, 12.2.2003, p. 31.

Ultima actualizare: 5 mai 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate