AJÁNLÁS az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

  30.4.2020 - (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

  Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
  Előadó: Cristian-Silviu Buşoi
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

  Eljárás : 2020/0015(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A9-0096/2020
  Előterjesztett szövegek :
  A9-0096/2020
  Viták :
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

  (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06104/2020),

   tekintettel az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 2002. június 25-i 2002/648/EK tanácsi határozatra[1],

   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 186. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0090/2020),

   tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

   tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság ajánlására (A9-0096/2020),

  1. egyetért a megállapodás megújításával;

  2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve az Indiai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbítása

  Hivatkozások

  06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  26.3.2020

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  16.4.2020

   

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  Cristian-Silviu Buşoi

  8.4.2020

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

  8.4.2020

  Az elfogadás dátuma

  28.4.2020

   

   

   

  Benyújtás dátuma

  30.4.2020

   

   

  Utolsó frissítés: 2020. május 8.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat