RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India

30.4.2020 - (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

Comisia pentru industrie, cercetare și energie
Raportor: Cristian-Silviu Buşoi
[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

Procedură : 2020/0015(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0096/2020
Texte depuse :
A9-0096/2020
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India

(06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06104/2020),

 având în vedere Decizia 2002/648/CE a Consiliului din 25 iunie 2002 privind încheierea Acordului de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India[1],

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 186 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0090/2020),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0096/2020),

1. aprobă reînnoirea acordului;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii India.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și guvernul Republicii India

Referințe

06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

Data sesizării

26.3.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Raportor

 Data numirii

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

8.4.2020

Data adoptării

28.4.2020

 

 

 

Data depunerii

30.4.2020

 

 

Ultima actualizare: 5 mai 2020
Aviz juridic - Politica de confidențialitate