PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

30.4.2020 - (06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)) - ***

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
Poročevalec: Cristian-Silviu Buşoi
(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

Postopek : 2020/0015(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A9-0096/2020
Predložena besedila :
A9-0096/2020
Razprave :
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

(06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06104/2020),

 ob upoštevanju Sklepa Sveta 2002/648/ES z dne 25. junija 2002 o sklenitvi Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije[1],

 ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C9-0090/2020),

 ob upoštevanju člena 105(1) in (4) ter člena 114(7) Poslovnika,

 ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A9-0096/2020),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Indije.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Vlado Republike Indije

Referenčni dokumenti

06104/2020 – C9-0090/2020 – 2020/0015(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

26.3.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

16.4.2020

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Cristian-Silviu Buşoi

8.4.2020

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

8.4.2020

Datum sprejetja

28.4.2020

 

 

 

Datum predložitve

30.4.2020

 

 

Zadnja posodobitev: 8. maj 2020
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov