Postupak : 2020/2051(INL)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0099/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0099/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0065

<Date>{05/05/2020}5.5.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0099/2020</NoDocSe>
PDF 173kWORD 59k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>s preporukama Komisiji o sigurnosnoj mreži za zaštitu korisnika programa Unije: donošenje rezervnog plana za VFO</Titre>

<DocRef>(2020/2051(INL))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Odbor za proračune</Commission>

Suizvjestitelji: <Depute>Jan Olbrycht, Margarida Marques</Depute>

(Inicijativa – članak 47. Poslovnika)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG PRIJEDLOGU REZOLUCIJE
 PISMO ODBORA ZA POLOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s preporukama Komisiji o sigurnosnoj mreži za zaštitu korisnika programa Unije: donošenje rezervnog plana za VFO

(2020/2051(INL))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 311. i članak 312. stavak 4. UFEU-a,

 uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.[1];

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije za Uredbu Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) za razdoblje 2021. – 2027. od 2. svibnja 2018.[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2018. o sljedećem VFO-u: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.[3],

 uzimajući u obzir svoje Privremeno izvješće od 14. studenog 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora[4],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana[5],

 uzimajući u obzir Komisijin Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.[6],

 uzimajući u obzir točku 16. Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije[7],

 uzimajući u obzir točku 10. Međuinstitucijskog sporazuma Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o boljoj izradi zakonodavstva[8],

 uzimajući u obzir članke 47. i 54. Poslovnika,

 uzimajući u obzir pismo Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0099/2020),

A. budući da je Komisija trebala predstaviti svoj prijedlog novog VFO-a prije 1. siječnja 2018., u skladu s člankom 25. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013, no umjesto toga odlučila ga je odgoditi za nekoliko mjeseci;

B. budući da je na dan 14. ožujka 2018. Parlament bio prva institucija Unije koja je donijela svoje stajalište i utvrdila svoje prioritete u pogledu VFO-a za razdoblje nakon 2020.;

C. budući da je 2. svibnja 2018. Komisija predstavila niz zakonodavnih prijedloga o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima EU-a, zajedno sa zakonodavnim prijedlozima o uspostavi novih programa i instrumenata EU-a; budući da prema tom prijedlogu ukupna gornja granica VFO-a od 1 134,6 milijardi EUR u cijenama iz 2018., ili 1,11 % BND-a skupine EU-27 prije krize[9] (uključujući 0,03 % iz Europskog razvojnog fonda), koja je već niža od procijenjenih 1,16 % BND-a skupine EU-27 za gornju granicu VFO-a u razdoblju 2014. – 2020., kako bi se postavio temelj za brzi završetak pregovora prije izbora za Europski parlament 2019.;

D. budući da je Parlament 14. studenog 2018. usvojio svoje privremeno izvješće s detaljnim brojkama, prema kojima bi ukupna gornja granica VFO-a iznosila 1 324,1 milijardi EUR u cijenama iz 2018. (1,3 % BND-a skupine EU-27), kao i amandmanima koji čine njegov pregovarački mandat te je od tada spreman započeti pregovore s Vijećem u cilju pravovremenog postizanja sporazuma; budući da je taj pregovarački mandat ponovno potvrđen 10. listopada 2019.;

E. budući da je od studenog 2018. do travnja 2019. Parlament u rekordnom roku usvojio pregovaračke mandate ili stajališta u prvom čitanju o gotovo svim sektorskim programima te je pristao pregovarati s Vijećem o nekoliko djelomičnih sporazuma i zajedničkih dogovora kako se ne bi odgodio postupak uspostave novih programa; budući da Vijeće zbog svoje metodologije za pripremu pregovaračkih okvira za VFO, koji uključuju znatan broj sektorskih odredbi koje podliježu redovnom zakonodavnom postupku, nije moglo pregovarati s Parlamentom o ključnim aspektima sektorskih zakonodavnih akata, kao ni o prijedlogu o vladavini prava;

F. budući da je Europsko vijeće već nekoliko puta produljilo rok za postizanje političkog dogovora o VFO-u, čime je de facto smanjena mogućnost da se osigura nesmetan prijelaz s VFO-a za razdoblje 2014. 2020. na VFO za razdoblje 2021. – 2027.;

G. budući da su tek u prosincu 2019., za vrijeme finskog predsjedanja Vijećem, odnosno više od 18 mjeseci nakon prijedloga Komisije, podnesene prve brojke Vijeću za opće poslove i Europskom vijeću; budući da se u prijedlogu finskog predsjedništva uopće nije uzelo u obzir stajalište Parlamenta;

H. budući da na izvanrednom sastanku Europskog vijeća o VFO-u od 20. i 21. veljače 2020., koji je sazvao predsjednik Europskog vijeća, nisu doneseni zaključci;

I. budući da Europsko vijeće nakon neuspjeha izvanrednog sastanka na vrhu sada znatno zaostaje u usporedbi s tijekom pregovora o VFO-u za razdoblje 2014. – 2020., kada je politički dogovor postiglo 8. veljače 2013.; budući da su, nakon naknadnih pregovora između Vijeća i Parlamenta, VFO i sektorski zakonodavni akti usvojeni u vrlo kasnoj fazi, što je uzrokovalo ozbiljne prepreke u prijelazu na VFO za razdoblje 2014. – 2020. i pokretanju programa Unije na štetu korisnika i građana, posebno kada je riječ o programima podijeljenog upravljanja;

J. budući da, s obzirom na niz kašnjenja i neovisno o tome kada će Europsko vijeće konačno donijeti svoje zaključke, sada postoji konkretan rizik da sljedeći VFO neće biti dogovoren na vrijeme kako bi stupio na snagu 1. siječnja 2021. i da neće biti neometanog prijelaza s VFO-a za razdoblje 2014. – 2020. na VFO-a za razdoblje 2021. – 2027., uzimajući u obzir i da postoji mogućnost da će Parlament i Vijeće imati vrlo različita stajališta i da će se morati održati intenzivni međuinstitucijski pregovori u okviru postupka suglasnosti i redovnog zakonodavnog postupka;

K. budući da je pandemija bolesti COVID-19, unatoč naglašavanju važnosti i potencijala snažnog proračuna EU-a kako bi se zajamčio sveobuhvatni i trenutni odgovor Unije, dodatno odgodila raspravu i postizanje dogovora o sljedećem VFO-u u Europskom vijeću te je utjecala na uvjete u kojima bi se međuinstitucijski pregovori mogli odvijati;

L. budući da se, u slučaju da novi VFO ne bude usvojen na vrijeme, u članku 312. stavku 4. UFEU-a predviđa sigurnosna mreža za zaštitu korisnika programa Unije u obliku automatskog i privremenog produljenja gornjih granica i ostalih odredbi koje se odnose na posljednju godinu sadašnjeg okvira, što bi rezultiralo ukupnom gornjom granicom od 162 243 milijuna EUR u cijenama iz 2018. ili 172 173 milijuna EUR u tekućim cijenama u 2021., tj. 1,15 % BND-a skupine EU-27;

M. budući da su u temeljnim aktima znatnog broja aktualnih programa potrošnje sadržani rokovi koji bi, zajedno s nedostatkom operativne pripravnosti, mogli ugroziti sigurnosnu mrežu predviđenu UFEU-om; budući da bi se ti rokovi trebali produljiti ili ukinuti kako bi se uskladili s načelima na kojima se temelji članak 312. stavak 4. UFEU-a te kako bi se izbjeglo ukidanje određenih programa, na štetu njihovih korisnika i Unije u cijelosti, posebno u razdoblju krize;

N. budući da je Parlament stoga u svojoj rezoluciji od 10. listopada 2019. pozvao Komisiju da započne pripremati rezervni plan u slučaju nepostizanja dogovora oko VFO-a u cilju zaštite korisnika i osiguravanja kontinuiteta financiranja, koji će biti predstavljen početkom 2020. kako bi se Parlamentu i Vijeću olakšalo njegovo brzo donošenje;

O. budući da je Komisija već uvidjela rizike do kojih bi moglo doći eventualnim istekom ili neusvajanjem određenih zakonodavnih akata za sljedeći VFO te iznijela prijedlog tranzicijske uredbe kojom bi se krajnjim korisnicima zajamčila sigurnost i osigurao kontinuitet;

P.  budući da se Parlament dobro unaprijed pripremio i da je opetovano upozoravao na ukidanje programa Unije, pri čemu je izjavio da zbog vremenskog pritiska ne namjerava biti prisiljen prihvatiti loš sporazum o VFO-u;

Q budući da je zbog zdravstvene krize kao posljedice pandemije bolesti COVID-19 i dosad neviđenih socioekonomskih učinaka na živote građana još važnije ukloniti svaki rizik koji bi mogao dovesti do diskontinuiteta ili neurednog produljenja trenutačnog VFO-a i programa; budući da je jamstvo da će Unija moći provoditi svoje aktivnosti i osigurati ambiciozan odgovor na krizu, kao i strategiju oporavka, i to unatoč nesigurnom datumu stupanja na snagu novog VFO-a, postalo sve važnije; budući da bi u tom pogledu Komisija dionicima trebala dati jasnu poruku;

R. budući da bi se proračunom Unije za 2021. trebale nastaviti rješavati izravne socijalne i ekonomske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19; budući da bi ambiciozan, odgovoran i solidaran rezervni plan za VFO mogao biti bolje rješenje od zakašnjelog i neodgovarajućeg VFO-a kada je riječ o pružanju odgovora Unije na krizu, o donošenju strategije oporavka i usvajanju političkih prioriteta, temeljeći se na postojećim programima uz odgovarajuće prilagodbe, preusmjeravanja i fleksibilnosti, kao i na pozitivnim primjerima mjera koje su već poduzete u okviru proračuna za 2020.; budući da bi pregovori o sljedećem VFO-u i dalje bili hitni, uzimajući u obzir i vrijeme potrebno za pokretanje novih programa te izmjenu i ratifikaciju nove odluke o vlastitim sredstvima;

S. budući da je sada nužno da Komisija podnese relevantne potrebne zakonodavne prijedloge i operativne odredbe, kao čuvar Ugovora i nositelj prava na inicijativu te u skladu s usmenom i pisanom obvezom koju je 16. srpnja 2019. preuzela izabrana predsjednica Komisije, i da odgovori zakonodavnim aktom kada Parlament, koji odlučuje većinom svojih zastupnika, usvoji rezolucije sa zahtjevom da Komisija podnese zakonodavne prijedloge;

1. traži od Komisije da do 15. lipnja 2020., na temelju relevantnih pravnih osnova za svaki program potrošnje[10] i u svjetlu članka 312. stavka 4. UFEU-a, podnese prijedlog za rezervni plan u slučaju nepostizanja dogovora oko VFO-a radi pružanja sigurnosne mreže za zaštitu korisnika programa Unije, u skladu s preporukama navedenima u Prilogu;

2. zahtijeva da se rezervnim planom za VFO:

 ukinu ili produlje rokovi iz temeljnih akata svih relevantnih programa potrošnje VFO-a;

 ako je to pravno potrebno, posebno u okviru programa podijeljenog upravljanja, ažuriraju relevantni financijski iznosi na temelju tehničkog produljenja razina iz 2020.;

 revidiraju pravila i ciljevi kojima su uređeni relevantni programi potrošnje kako bi ih se privremeno preusmjerilo na rješavanje i ublažavanje izravnih ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 i na pružanje pomoći u cilju oporavka;

 u tu svrhu omoguće ciljana povećanja sredstava na temelju pozitivnih mjera koje su već poduzete u okviru proračuna za 2020.; uspostave najhitniji novi instrumenti i inicijative u okviru paketa za obnovu i oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19;

3. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i popratne preporuke proslijedi Komisiji i Vijeću.


PRILOG PRIJEDLOGU REZOLUCIJE

PREPORUKE O SADRŽAJU TRAŽENOG PRIJEDLOGA

 

A. NAČELA I CILJEVI PRIJEDLOGA

 

1. Rezervni plan za VFO usmjeren je na pružanje sigurnosne mreže za zaštitu korisnika programa Unije u slučaju da se dogovor oko VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. ne postigne na vrijeme kako bi mogao stupiti na snagu 1. siječnja 2021. Rezervni plan za VFO trebao bi osigurati dovoljan stupanj predvidljivosti i kontinuiteta u izvršenju proračuna Unije. Nadalje, njime bi se trebalo omogućiti da Unija odgovori na trenutne socijalne i ekonomske posljedice pandemije bolesti COVID-19 te da počne raditi na oporavku;

 

2.  Rezervni plan za VFO mora uključivati jedan ili više zakonodavnih prijedloga za ukidanje ili produljenje rokova iz temeljnih akata svih relevantnih programa potrošnje te, ako je to pravno potrebno, prvenstveno u okviru programa podijeljenog upravljanja, za ažuriranje relevantnih financijskih iznosa na temelju tehničkog produljenja razina iz 2020. Zakonodavni prijedlozi također bi trebali uključivati privremeno preusmjerenje ciljeva svih relevantnih programa potrošnje kako bi na najbolji način mogli odgovoriti na prisutne posljedice izbijanja bolesti COVID-19. U tu svrhu, kada je to relevantno, prijedlozi bi trebali uključivati ponovnu prilagodbu pravila kako bi se omogućila maksimalna fleksibilnost, posebice u provedbi programa podijeljenog upravljanja, uključujući produljenje svih zakonodavnih mjera usvojenih 2020. za pomoć državama članicama i korisnicima u ublažavanju učinka pandemije bolesti COVID-19;

 

3. Rezervni plan za VFO trebao bi omogućiti ciljano pojačavanje relevantnih programa potrošnje u proračunu za 2021. te uspostavu najhitnijih novih zakonodavnih instrumenata, mjera i programa, kao dio plana obnove i oporavka koji je potreban nakon pandemije bolesti COVID-19;

 

4. Rezervni plan za VFO trebao bi biti podnesen najkasnije do 15. lipnja 2020., osim ako Europski parlament i Vijeće na temelju pregovora prije ne postignu politički dogovor o VFO-u. Rok za podnošenje rezervnog plana potreban je iz dva razloga: a) kako bi se zajamčilo da proračunski postupak za 2021. započne sa svim potrebnim informacijama o planiranju za nepredviđene situacije; b) kako bi se osiguralo da suzakonodavci mogu donijeti relevantne zakonodavne prijedloge prije postupka mirenja u vezi s proračunom za 2021. U tom će roku proračunsko tijelo morati donijeti konačnu odluku o proračunu Unije za sljedeću godinu, bilo na temelju novog VFO-a za razdoblje 2021. – 2027. ili na temelju produljenja gornjih granica za 2020.; 

 

5.  Mjere potrebne za provedbu rezervnog plana financiraju se iz godišnjeg proračuna, u okviru gornjih granica VFO-a za 2020. i odredbi o fleksibilnosti VFO-a za razdoblje 2014. – 2020., proširenih u skladu s člankom 312. stavkom 4. UFEU-a, tj. na temelju tehničkog produljenja iznosa koje je proračunsko tijelo već dogovorilo 2020., uvećanih za deflator od 2 % i za dodatne iznose potrebne za provedbu paketa za obnovu i oporavak nakon pandemije bolesti COVID-19. Tim bi se tehničkim produljenjem trebale odrediti i nacionalne omotnice u okviru programa podijeljenog upravljanja.

 

B. MJERE KOJE PREDLAŽE

 

1. Jedan ili više zakonodavnih prijedloga:

 za ukidanje ili produljenje rokova iz temeljnih akata svih relevantnih programa potrošnje VFO-a i,

 ako je to pravno potrebno, prvenstveno u okviru programa podijeljenog upravljanja, za ažuriranje relevantnih financijskih iznosa na temelju tehničkog produljenja razina iz 2020.,

 za revidiranje pravila i ciljeva kojima su uređeni relevantni programi potrošnje kako bi ih se privremeno preusmjerilo na rješavanje i ublažavanje izravnih ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19 i na pružanje pomoći u cilju oporavka, uključujući produljenje i praćenje svih zakonodavnih mjera koje su u tu svrhu uvedene 2020.

 


 

 

 

PISMO ODBORA ZA POLOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Johan Van Overtveldt

Predsjednik

Odbor za proračune

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje o sigurnosnoj mreži za zaštitu korisnika programa EU-a: donošenje rezervnog plana za VFO</Titre> <DocRef>(2020/2051(INL))</DocRef>

Poštovani g. Van Overtveldt,

u okviru navedenog predmeta, Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj bio je zadužen za podnošenje mišljenja Vašem odboru. Odbor je 27. ožujka 2020. odlučio to mišljenje podnijeti pisanim postupkom u obliku pisma.

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj predmetno je pitanje razmotrio pisanim postupkom 27. ožujka 2020. Odbor je odlučio pozvati Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uključi niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

(potpisano) Norbert Lins

 

PRIJEDLOZI

- uzimajući u obzir Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 31. listopada 2019. o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 228/2013, (EU) br. 229/2013 i (EU) br. 1308/2013 u pogledu sredstava i njihove raspodjele u godini 2021. i izmjeni uredbi (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i (EU) br. 1307/2013 u pogledu njihovih sredstava i primjene u godini 2021.[11],

A. budući da je Komisija 31. listopada 2019. već predložila uredbu o utvrđivanju određenih prijelaznih odredbi za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) u godini 2021. te o izmjeni ostalih mjerodavnih uredbi;

B. budući da se prijelazne mjere predložene za EPFRR i EFJP utvrđuju kako bi se zajamčila plaćanja korisnicima nakon razdoblja obuhvaćenog trenutačnim VFO-om i uzimajući u obzir da sadrže posebne odredbe o kojima odlučuju suzakonodavci;

C. budući da bi taj prijedlog mogao poslužiti kao temelj za slične prijelazne odredbe za druge programe, ne samo u smislu tehničkih rješenja, već i kao primjer pozitivnih učinaka koje takvi prijedlozi imaju na stabilnost dotičnih sektora;

D. budući da je u prijedlogu prijelaznih mjera za ZPP Komisija slijedila načelo proširenja postojećih pravila i mogućnost upotrebe novog novca bez uvođenja novih pravila, što bi moglo biti ključno za pravodobno donošenje prijelaznih mjera;

E. budući da se očekuje da će tijekom prijelaznog razdoblja poljoprivredno-prehrambeni sektor ispunjavati sve postojeće zahtjeve, stoga bi postojeću razinu financiranja ZPP-a trebalo zadržati kao minimum.

PRILOG PRIJEDLOGU REZOLUCIJE

PREPORUKE O SADRŽAJU TRAŽENOG PRIJEDLOGA

 

A. NAČELA I CILJEVI PRIJEDLOGA

1. Krizni plan VFO-a uzima u obzir presedan utvrđen za financiranje ZPP-a nakon 2020., u kojem je Komisija već predložila prijelazne mjere za EPFRR i EFJP, posebno proširenjem postojećih pravila i bez uvođenja elemenata iz pregovora o novim sektorskim programima, osim ako je to apsolutno nužno.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

4.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Petros Kokkalis

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis, Petros Kokkalis

ID

Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Francisco Guerreiro

 

1

-

NI

Mislav Kolakušić

 

3

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1]  SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

[3]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0075.

[4]  Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.

[5]  Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0032.

[6]  COM(2019)0581 final.

[7]  SL L 304, 20.11.2010, str. 47.

[8]  SL L 123, 12.5.2016., str. 1.

[9]  U trenutku predstavljanja prijedloga VFO-a 2. svibnja 2018. pri izračunu predviđenog bruto nacionalnog dohotka nisu uzeta u obzir naknadna zbivanja, ponajprije u vezi s kriznim stanjem prouzročenim bolesti COVID-19.

[10]  članci 19(2), 21(2), 33, 42, 43(2), 46(d), 77(2), 78(2), 79(2), 79(4), 81(1), 81(2), 82(1), 84, 87(2), 91(1), 100(2), 113, 114, 149, 153(2)(a), 164, 165(4), 166(4), 167(5), 168(4)(b), 168(5), 169, 172, 173(3), 175, 177, 178, 182(1), 182(4), 183, 188, 189(2), 192(1), 194(2), 195(2), 196, 197, 203, 207(2), 209(1), 212(2), 214(5), 325, 338(1), 349, 352 UFEU-a i članci 7(1) i 203 Ugovora o Euratomu.

Posljednje ažuriranje: 8. svibnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti