Postupak : 2020/0086(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0111/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0111/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0180

<Date>{09/06/2020}9.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0111/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 51k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Odbor za regionalni razvoj</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 1.Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE
 PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

(COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0206),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0145/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir pisma Odbora za proračune i Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A9-0111/2020),

A. budući da je zbog žurnosti opravdano provesti glasovanje prije isteka roka od osam tjedana koji je utvrđen u članku 6. Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti;

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


 

OBRAZLOŽENJE

Komisija je 25. svibnja 2020. podnijela dodatni prijedlog o izmjeni Uredbe o zajedničkim odredbama u pogledu financiranja Inicijative za zapošljavanje mladih u 2020.

 

Inicijativom za zapošljavanje mladih pruža se potpora mladima koji žive u područjima gdje je nezaposlenost mladih 2012. bila viša od 25 %. U 2017. povećano je financiranje regija gdje je nezaposlenost mladih tijekom 2016. bila viša od 25 %.

 

Inicijativom za zapošljavanje mladih podržavaju se mladi koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i ne osposobljavaju (NEET), uključujući dugoročno nezaposlene osobe i one koje nisu registrirane kao tražitelji zaposlenja. Inicijativom se osigurava da u dijelovima Europe koji se suočavaju s najvećim izazovima mladi mogu dobiti ciljanu potporu. U načelu, Inicijativom za zapošljavanje mladih financiraju se naukovanja, pripravništva, posredovanja pri zapošljavanju i daljnje akademsko obrazovanje koji vode do stjecanja kvalifikacije.

 

Inicijativa za zapošljavanje mladih dio je Garancije za mlade, programa kojim države članice provode mjere kako bi osigurale da osobe mlađe od 25 godina dobiju kvalitetnu ponudu za zaposlenje, mogućnost daljnjeg školovanja, naukovanja ili stažiranja u roku od 4 mjeseca od završetka formalnog obrazovanja ili gubitka zaposlenja.

 

Prethodno je dio sredstava izdvojenih za Inicijativu za zapošljavanje mladih u 2020. prebačen za 2018. Povećanje izdvojenih sredstava od 116,7 milijuna EUR za Inicijativu za zapošljavanje mladih dogovoreno je i za 2019., ovoga puta bez odgovarajućeg smanjenja sredstava za 2020.

 

U kontekstu godišnjih pregovora za 2020. proračunska tijela odlučila su povećati posebna sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2020. za iznos od 28 333 334 EUR u tekućim cijenama, čime je ukupan iznos za 2020. porastao na 145 milijuna EUR.

 

Predmetna izmjena Uredbe o zajedničkim odredbama potrebna je jer su sredstva koja se izdvajaju za Inicijativu za zapošljavanje mladih određena tekstom Uredbe, u članku 92. stavku 5. Povećanje iznosa u tom stavku mora se odražavati i u ukupnim iznosima navedenima u članku 91. stavku 1. i Prilogu VI. Proračunsko povećanje za 2020. ne može se provesti bez te izmjene.

 

Usto, Komisija predlaže da se odredbe koje su uvedene 2019. kako bi se olakšalo programiranje dodatnih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih, omogućavanjem transfera dodatnih sredstava u iznosu do 50 % Europskom socijalom fondu, primjenjuju i 2020.

 

Odbor za regionalni razvoj odlučio je stoga slijediti pojednostavljeni postupak za ovu manju izmjenu teksta Uredbe o zajedničkim odredbama, s predsjednikom u ulozi izvjestitelja. Izvjestitelj predlaže brzo usvajanje prijedloga bez izmjena.

 


 

 

PISMO ODBORA ZA PRORAČUNE

G. Younous Omarjee

Predsjednik

Odbor za regionalni razvoj

BRUXELLES


Predmet: <Titre>Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih (COM(2020)206 final), vodeći odbor REGI, članak 52. Poslovnika (pojednostavljeni postupak)</Titre>

 

 

Poštovani predsjedniče,

 

 

Od Odbora BUDG zatraženo je 26. svibnja 2020. da vodećem odboru iznese mišljenje o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih.

 

Prema mojim saznanjima, vaš se odbor odlučio za primjenu pojednostavnjenog postupka iz članka 52. Poslovnika, a vaše izvješće bit će usvojeno 8. lipnja.

 

Cilj je prijedloga prilagoditi iznos sredstava u temeljnom aktu kako bi se odrazilo povećanje posebne dodjele za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Konkretno, u skladu s donesenim proračunom za 2020. odobrena sredstva za preuzimanje obveza za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2020. trebalo bi povećati za iznos od 28 333 334 EUR prema tekućim cijenama, čime bi se ukupni iznos za 2020. povećao na 145 milijuna EUR. Usto, u prijedlogu se objašnjava da će se odredbe koje su uvedene kako bi se olakšalo programiranje dodatnih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih 2019. primjenjivati i na dodatna sredstva za tu inicijativu 2020.

 

Naglasio bih činjenicu da prijedlog sadrži potrebne tehničke prilagodbe nakon usvajanja proračuna za 2020., što odražava zahtjev Europskog parlamenta u proračunskom postupku za 2020.

 

U ime Odbora za proračune uviđam potrebu za brzim usvajanjem prijedloga Komisije kako bi se osiguralo brzo reprogramiranje i što skorija dostupnost sredstava za korisnike. Stoga Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da usvoji prijedlog bez izmjena.

 

S poštovanjem

 

 

 

 

 

Johan VAN OVERTVELDT

Predsjednik Odbora za proračune (BUDG)

 

 

Kopija:

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ, predsjednica Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL)

 


 

PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

G. Younous Omarjee

Predsjednik

Odbor za regionalni razvoj

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje u obliku pisma o Prijedlogu uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih</Titre> <DocRef>(COM(2020) 206 - 2020/0086 (COD))</DocRef>

Poštovani g. predsjedniče,

pišem Vam kao predsjedniku Odbora za regionalni razvoj i izvjestitelju za navedeni zakonodavni prijedlog. Prema mojim saznanjima, vaš se odbor odlučio za primjenu pojednostavnjenog postupka iz članka 51. stavka 1., a vaše izvješće bit će usvojeno 8. lipnja 2020.

Komisija je 25. svibnja 2020. podnijela novi prijedlog izmjene aktualne Uredbe (EU) br. 1303/2013 (Uredbe o zajedničkim odredbama). Ta se izmjena odnosi na proračun za 2020. namijenjen Inicijativi za zapošljavanje mladih.

U jesen 2019., u kontekstu godišnjih pregovora o proračunu za 2020., proračunska tijela odlučila su povećati posebna sredstva za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2020. za iznos od 28 333 334 EUR u tekućim cijenama odobrenih sredstava za preuzimanje obveza, čime je ukupan iznos za 2020. porastao na 145 milijuna EUR. Procjenjuje se da će zbog predložene izmjene 2020. biti potrebna dodatna plaćanja u iznosu od 3 milijuna EUR.

Izmjena Uredbe o zajedničkim odredbama nužna je jer su člankom 92. stavkom 5. Uredbe o zajedničkim odredbama utvrđena posebna sredstva koja se dodjeljuju za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Povećanje iznosa u tom stavku mora se odražavati i u ukupnim iznosima navedenima u članku 91. stavku 1. i Prilogu VI.

Shvaćamo da se povećanje proračuna za 2020. o kojem je odlučilo proračunsko tijelo ne može provesti bez ove izmjene, koja je strogo ograničena na modifikacije potrebne za prilagodbu dodatnim sredstvima dodijeljenima za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja stoga podržava tu tehničku izmjenu.

 

Usto, u članku 1. stavku 2. Prijedloga objašnjava se da će se relevantne odredbe koje su uvedene kako bi se olakšalo programiranje dodatnih sredstava za Inicijativu za zapošljavanje mladih 2019. (omogućavanjem transfera dodatnih sredstava u iznosu do 50 % Europskom socijalom fondu) primjenjivati i na dodatna sredstva za tu inicijativu 2020. Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja podržava i to tehničko objašnjenje.

 

 

S poštovanjem

 

[potpis]

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Predsjednica Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja

 

 

 

Kopija:  

Johan VAN OVERTVELDT Predsjednik Odbora za proračune


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu sredstava za posebnu dodjelu za Inicijativu za zapošljavanje mladih

Referentni dokumenti

COM(2020)0206 – C9-0145/2020 – 2020/0086(COD)

Datum podnošenja EP-u

25.5.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

27.5.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

27.5.2020

EMPL

27.5.2020

CULT

27.5.2020

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

4.6.2020

CULT

3.6.2020

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Younous Omarjee

29.5.2020

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

8.6.2020

Datum usvajanja

8.6.2020

 

 

 

Datum podnošenja

9.6.2020

 

 

Posljednje ažuriranje: 24. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti