Postupak : 2017/0122(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0115/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0115/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0185

<Date>{10/06/2020}10.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0115/2020</NoDocSe>
PDF 188kWORD 55k

<TitreType>PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa</Titre>

<DocRef>(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))</DocRef>


<Commission>{TRAN}Odbor za promet i turizam</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Henna Virkkunen</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 KRATKO OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) br. 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05114/1/2020 – C9-0104/2020),

 uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 18. siječnja 2018.[1],

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 1. veljače 2018.[2],

 uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2020)0151),

 uzimajući u obzir svoje stajalište u prvom čitanju[3] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0277),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je nadležni odbor odobrio u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje u Odboru za promet i turizam (A9‑0115/2020),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. utvrđuje da je akt prihvaćen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3. nalaže svojem predsjedniku da u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniraju Europske unije potpiše akt s predsjednikom Vijeća;

4. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 


 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

1. Socijalno zakonodavstvo u međunarodnom cestovnom prometu

 

Sektor cestovnog prometa vrlo je važan dio zajedničke prometne politike. U njemu je zaposleno više od 11 milijuna osoba i na njega odlazi gotovo 50 % ukupnog prijevoza robe u EU-u. Socijalno zakonodavstvo u području cestovnog prometa ima tri komplementarna cilja: (1) unaprijediti cestovnu sigurnost, (2) spriječiti narušavanje tržišnog natjecanja i (3) poboljšati radne uvjete vozača.

 

Uredbom (EZ) br. 561/2006 utvrđuju se pravila o vremenu vožnje, stankama i razdobljima odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz robe i putnika. U postupku provedbe ove Uredbe pojavilo se nekoliko izazova. Među njima su različita provedbena praksa koja se primjenjuje u različitim državama članicama EU-a, jasnoća teksta Uredbe, široka diskrecijska ovlast država članica i razna izuzeća dopuštena Uredbom. Ti izazovi utječu na usklađivanje cestovnog prometa i pravnu sigurnost te se njima ograničava ispunjavanje cilja Uredbe.

 

Kako bi se suočila s tim izazovima Komisija je 31. svibnja 2017. u sklopu paketa „Europa u pokretu” donijela niz zakonodavnih prijedloga koji obuhvaćaju socijalne aspekte i aspekte unutarnjeg tržišta za cestovni promet u EU-u. Svrha tog paketa bila je zajamčiti pošteno tržišno natjecanje i pojednostavniti postojeća pravila, uz očuvanje unutarnjeg tržišta EU-a i osiguranje prava radnika u cestovnom sektoru.

 

2. Prijedlog Komisije

 

Opći cilj prijedloga izmjene uredbi (EZ) br. 561/2006 o vremenu vožnje i razdobljima odmora te (EU) br. 165/2014 o tahografima bio je pojasniti određene odredbe i prilagoditi neka pravila novim potrebama u sektoru te pametnije provoditi socijalna pravila u cestovnom prometu.

 

Kako bi se ispunio opći cilj, Komisija je, među ostalim, predložila sljedeće:

 

– omogućiti dodatnu fleksibilnost u organizaciji tjednih razdoblja odmora vozača kako bi vozači mogli koristiti dva uzastopna skraćena tjedna odmora tijekom razdoblja od četiri tjedna te imati koristi od akumuliranog tjednog odmora.

 

– pojasniti da tjedni odmor od 45 sati ili više vozač ne može iskoristiti u vozilu, a poslodavac je vozaču dužan osigurati prikladan smještaj s odgovarajućim mjestom za odmor i sanitarnim čvorovima ako vozač tjedni odmor ne može iskoristiti u privatnom prostoru prema vlastitu izboru. Time se nastojalo poboljšati radne uvjete vozača i osigurati dobre uvjete za odmor.

 

– obvezati prijevoznike u pogledu organizacije rada vozača kako bi se najmanje jednom u tri uzastopna tjedna mogli vratiti kući i iskoristiti tjedni odmor. Time se namjeravalo spriječiti da vozači dugo rade u inozemstvu, bez mogućnosti da se redovno vrate kući.

 

– poboljšati značajke „pametnih” tahografa kako bi se omogućilo preciznije pozicioniranje vozila koja se koriste za prekogranični prijevoz i dodati obvezu vozača da tahografom zabilježe položaj vozila  na najbližem prikladnom zaustavnom mjestu nakon prelaska granice.

 

3. Međuinstitucijski pregovori

 

Nakon usvajanja stajališta Parlamenta u prvom čitanju 4. travnja 2019. započeli su međuinstitucijski pregovori (u cilju postizanja ranog sporazuma u drugom čitanju), koji su trajali od listopada do prosinca 2019. godine, za vrijeme finskog predsjedanja Vijećem. Nakon četiri kruga trijaloga, od kojih su neki provedeni zajednički, pregovarački tim Parlamenta postigao je privremeni dogovor s predsjedništvom Vijeća tijekom posljednjeg trijaloga koji se održao 11. i 12. prosinca 2019.

 

Tekst privremenog sporazuma predočen je Odboru za promet i turizam (TRAN) te je potvrđen 21. siječnja 2020. Predsjednica Odbora TRAN je na temelju odobrenja Odbora u svom dopisu upućenom predsjedniku Odbora stalnih predstavnika (COREPER I) navela da će preporučiti da se na plenarnoj sjednici stajalište Vijeća odobri bez izmjena pod uvjetom da ono bude u skladu s privremenim sporazumom koji su postigle obje institucije. Nakon pravne i jezične provjere Vijeće je 7. travnja 2020. (pisanim postupkom) formalno donijelo svoje stajalište u skladu s privremenim sporazumom.

 

4. Glavni elementi sporazuma

 

Općim sporazumom koji je Europski parlament postigao s Vijećem i Komisijom namjerava se dodatno poboljšati postojeća pravila EU-a o socijalnim pitanjima i unutarnjem tržištu u cestovnom prijevozu. Konkretno, ostvareno je sljedeće:

 

– kad je riječ o tjednim razdobljima odmora, sporazumom se podupire cilj Komisije da se osigura dodatna fleksibilnost za prijevoz robe na velike udaljenosti, a vozači redovito vraćaju kući na dulje razdoblje odmora. Ta je mogućnost predviđena kao iznimka od sadašnjeg pravila kojim se omogućuje skraćeni tjedni odmor svaki drugi tjedan. Ograničena je na vozače u međunarodnom prijevozu robe, uz određene uvjete, odnosno dva se uzastopna skraćena tjedna odmora koriste izvan države članice poslovnog nastana, uzastopna skraćena razdoblja odmora nadoknađuju se prije sljedećeg redovitog razdoblja odmora i  vozač je u mogućnosti vratiti se kući svaka tri tjedna.

 

– kad je riječ o redovnom povratku vozača, sporazumom se određuje da bi poduzeća trebala organizirati rad vozača na način da su vozači u mogućnosti vratiti se u operativno središte poslodavca gdje je obično baza vozača ili u mjesto boravišta vozača u svakom razdoblju od četiri uzastopna tjedna. U uvodnoj izjavi pojašnjava se da „vozači mogu slobodno odlučiti o tome gdje provode svoje razdoblje odmora”. Razdoblje se skraćuje na tri tjedna ako je vozač koristio dva uzastopna skraćena tjedna odmora.  Vozači u međunarodnom prometu mogli bi profitirati od te odredbe jer se njome doprinosi sprečavanju dužeg rada vozača u inozemstvu, bez mogućnosti da se vrate kući svojim obiteljima.

 

– dodatna fleksibilnost omogućuje se uvođenjem mogućnosti prekoračenja dnevnih i tjednih vremena vožnje u iznimnim okolnostima kako bi se moglo stići do operativnog središta poslodavca ili mjesta boravka vozača za korištenje tjednog odmora. U takvim iznimnim okolnostima vozač može prekoračiti vrijeme vožnje za najviše jedan sat ili do dva sata ako je prije dodatne vožnje uzeo stanku od 30 minuta. Fleksibilnost se povećava i na način da se vozaču omogućuje putovanje trajektom i vlakom u trajanju od najmanje 8 sati za redovni tjedni odmor, pod uvjetom da vozač ima pristup spavaćoj kabini.

 

– sporazumom se podržava zabrana redovnih tjednih odmora u vozilu. Čak se ide i korak dalje u nastojanju da se zajamče odgovarajući uvjeti odmora za vozače tražeći od Komisije da sastavi detaljne odredbe o sigurnim i zaštićenim parkiralištima, odnosno o razini usluge i postupku certifikacije tih parkirališta.

 

– novi element je uključivanje prijevoznika koji upotrebljavaju laka gospodarska vozila teža od 2,5 tona u područje primjene tih uredbi. S obzirom na to da ovaj zahtjev uključuje samo vozila za profesionalnu uporabu i koja djeluju u međunarodnom prijevozu, primjenjivao bi se na operacije u kojima se zahtijevaju jednaki tržišni uvjeti. Time će se dodatno povećati sigurnost cestovnog prometovanja tog tipa vozila koji sudjeluje u međunarodnom prijevozu uz naknadu.

 

– kako bi se postigla djelotvorna i učinkovita provedba novih pravila o socijalnim pitanjima i unutarnjem tržištu, sporazumom se uvodi nova generacija „pametnih” tahografa za preciznije pozicioniranje vozila u prekograničnom prijevozu s ciljem osiguravanja pravilne provedbe novih pravila. Također se traži ambiciozan, ali realističan vremenski plan za uvođenje te nove tehnologije. Predviđen je plan za nova vozila (dvije godine od datuma donošenja tehničkih specifikacija) i postojeći vozni park (naknadna ugradnja tri godine od datuma donošenja tehničkih specifikacija za sva vozila opremljena tahografom koji nije prva verzija pametnog tahografa; naknadna ugradnja četiri godine od datuma donošenja tehničkih specifikacija za sva vozila opremljena prvom verzijom pametnog tahografa).

 

 

5. Preporuka

 

S obzirom na to da je stajalište Vijeća u prvom čitanju u skladu s privremenim sporazumom postignutim na međuinstitucijskim pregovorima, izvjestiteljica preporučuje njegovo usvajanje bez izmjena.

 

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu maksimalnih dnevnih i tjednih vremena vožnje, minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora i Uredbe (EU) 165/2014 s obzirom na pozicioniranje s pomoću tahografa

Referentni dokumenti

05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

4.4.2019 T8-0340/2019

Prijedlog Komisije

COM(2017)0277 - C8-0167/2017

Datum objave primitka stajališta Vijeća u prvom čitanju na plenarnoj sjednici

17.4.2020

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

17.4.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Henna Virkkunen

18.7.2019

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Henna Virkkunen

Razmatranje u odboru

28.4.2020

 

 

 

Datum usvajanja

8.6.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

33

15

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Leila Chaibi, Roman Haider, Henna Virkkunen

Datum podnošenja

10.6.2020

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

33

+

ECR

Peter Lundgren

GUE/NGL

Leila Chaibi, Kateřina Konečná, Elena Kountoura

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

NI

Mario Furore

PPE

Benoît Lutgen, Giuseppe Milazzo, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg‑Vrionidi

Renew

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan‑Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Vera Tax

Verts/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay‑Grunenberg, Tilly Metz

 

15

-

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

NI

Dorian Rookmaker

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Marian‑Jean Marinescu, Barbara Thaler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Andris Ameriks, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

1

0

PPE

Cláudia Monteiro de Aguiar

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 197, 8.6.2018., str. 45.

[2] SL C 176, 23.5.2018., str. 57.

[3]  Usvojeni tekstovi od 4.4.2019., P8_TA(2019)0340.

Posljednje ažuriranje: 25. lipnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti