Postupak : 2020/2023(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0117/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0117/2020

Rasprave :

PV 17/06/2020 - 22
CRE 17/06/2020 - 22

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0152

<Date>{13/06/2020}13.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0117/2020</NoDocSe>
PDF 586kWORD 210k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}Odbor za vanjske poslove

Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestitelji: <Depute>Kati Piri, Christophe Hansen</Depute>

(Postupak u zajedničkom odboru – članak 58. Poslovnika)

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM
 MIŠLJENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO
 MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PREDSTAVKE
 PISMO ODBORA ZA RAZVOJ
 PISMO ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR
 PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PISMO ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU
 PISMO ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 PISMO ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE
 PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o preporuci Europskog parlamenta za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske

(2020/2023(INI))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji (UEU) i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU), a posebno njegov članak 218.,

 uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU, Euratom) 2020/266 od 25. veljače 2020. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu[1] i smjernicama navedenima u njegovu dodatku za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske, koje su objavljene,

 uzimajući u obzir svoje rezolucije od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije[2], od 3. listopada 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom[3], od 13. prosinca 2017. o trenutačnom stanju pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom[4], od 14. ožujka 2018. o okviru za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine[5], od 18. rujna 2019. o trenutačnom stanju u pogledu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije[6], od 15. siječnja 2020. o provedbi i praćenju odredbi o pravima građana u Sporazumu o povlačenju[7] te od 12. veljače 2020. o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske[8],

 uzimajući u obzir nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom od 18. ožujka 2020.[9];

 uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od 29. siječnja 2020. o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju[10],

 uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju[11] („Sporazum o povlačenju”) te priloženu Političku izjavu kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose Europske unije i Ujedinjene Kraljevine[12] („Politička izjava”),

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za proračune, Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za promet i turizam, Odbora za regionalni razvoj, Odbora za ribarstvo, Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, Odbora za ustavna pitanja i Odbora za predstavke,

 uzimajući u obzir pisma Odbora za razvoj, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, Odbora za kulturu i obrazovanje te Odbora za pravna pitanja,

 uzimajući u obzir članak 114. stavak 4. i članak 54. Poslovnika,

 uzimajući u obzir zajedničke rasprave Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu u skladu s člankom 58. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove i Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0117/2020),

A. budući da je Politička izjava mjerilo za održavanje pregovora te da se njome utvrđuju parametri ambicioznog, širokog, dubokog i fleksibilnog partnerstva u okviru trgovinske i gospodarske suradnje u čijem je središtu sveobuhvatni i uravnoteženi Sporazum o slobodnoj trgovini, te u okviru izvršavanja zakonodavstva i kaznenog pravosuđa, vanjske politike, sigurnosti i obrane te širih područja suradnje; budući da je na temelju toga mandat Europske unije, koji je Vijeće donijelo 25. veljače 2020., okvir za pregovore kojim se predviđa snažno i sveobuhvatno partnerstvo između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, stvarajući pritom koherentnu strukturu i cjelokupni okvir upravljanja; budući da EU neće prihvatiti nesustavni pristup Ujedinjene Kraljevine prema kojem bi se pregovaralo o nizu odvojenih i samostalnih sporazuma;

B.  budući da se mandat EU-a temelji na smjernicama Europskog vijeća od 23. ožujka 2018. i Političkoj izjavi;

C.  budući da se pregovori o budućem partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom (UK) mogu temeljiti samo na djelotvornoj i potpunoj provedbi Sporazuma o povlačenju i njegovih triju protokola;

D. budući da bi EU trebao održati svoje napore i nastojanja u cilju postizanja ambicioznog sporazuma kako je jasno predviđeno Političkom izjavom, koju su obje strane, uključujući predsjednika vlade Ujedinjene Kraljevine, potpisale 17. listopada 2019., te mandatom EU-a; budući da Ujedinjena Kraljevina više nije članica EU-a od 31. siječnja 2020.;

E. budući da odgovornost za trenutačni vremenski pritisak u pregovorima snosi Ujedinjena Kraljevina;

F. budući da bi budući sporazum trebao biti ugrađen u sveobuhvatni okvir upravljanja i budući da bi Sud Europske unije trebao biti jedino tijelo odgovorno za tumačenje prava EU-a;

G. budući da je tijekom tranzicijskog perioda zakonodavstvo EU-a u svim područjima politike i dalje mjerodavno za Ujedinjeno Kraljevstvo te se ondje primjenjuje, osim odredbi ugovora i akata koji nisu bili obvezujući za Ujedinjenu Kraljevinu niti su se ondje primjenjivali prije stupanja na snagu Sporazuma o povlačenju; budući da je 14. svibnja 2020. Europska komisija pokrenula postupke zbog povrede protiv Ujedinjene Kraljevine zbog nepoštovanja pravila EU-a o slobodnom kretanju;

H. budući da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a utječe na milijune građana, na građane Ujedinjene Kraljevine koji žive, putuju ili rade u EU-u, građane EU-a koji žive, putuju ili rade u Ujedinjenoj Kraljevini te osobe koje nisu ni građani EU-a ni Ujedinjene Kraljevine;

I. budući da Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja ne može imati ista prava i koristi ni podlijegati istim obvezama kao država članica te da će se stanje u EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini stoga znatno promijeniti na kraju prijelaznog razdoblja; budući da EU i UK dijele temeljna načela i vrijednosti; budući da je u budućem sporazumu o partnerstvu potrebno uzeti u obzir geografsku blizinu Ujedinjene Kraljevine, razinu međusobne povezanosti i visoku razinu postojeće usklađenosti s propisima EU-a te međusobne ovisnosti u tom pogledu; budući da je EU jasno dao do znanja da s količinom privilegija i prava koje traži Ujedinjena Kraljevina dolazi i više obveza;

J.  budući da su se EU i Ujedinjena Kraljevina u Političkoj izjavi dogovorili da će se sastati na visokoj razini u lipnju 2020. kako bi razmotrili ostvareni napredak u cilju postizanja dogovora o daljnjim pregovorima o budućem odnosu;

K. budući da je jedinstvo EU-a i njegovih država članica tijekom pregovora od ključne važnosti kako bi se na najbolji mogući način zaštitili interesi EU-a i njegovih građana; budući da su EU i njegove države članice bili i ostali ujedinjeni tijekom trajanja i nakon završetka pregovora i usvajanja Sporazuma o povlačenju; budući da je odraz tog jedinstva usvajanje mandata za pregovore koji je povjeren pregovaraču EU-a i voditelju Radne skupine za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom Michelu Barnieru, koji ima snažnu potporu EU-a i njegovih država članica;

L. budući da su se EU i Ujedinjena Kraljevina u Političkoj izjavi dogovorili da bi se budući odnos trebao temeljiti na zajedničkim vrijednostima kao što su poštovanje i zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda, demokratska načela, vladavina prava, međunarodni poredak utemeljen na pravilima, uključujući Povelju UN-a i potporu neširenju oružja, načela razoružanja, mira i sigurnosti kao i održivi razvoj i zaštita okoliša te da su te vrijednosti osnovni preduvjet za suradnju u okviru Političke izjave, što bi trebalo doći do izražaja u obvezujućim političkim klauzulama i proizlaziti iz uzajamnog povjerenja; budući da, iako će EU i dalje biti obvezan Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, sporazum o budućem odnosu mora biti uvjetovan trajnom predanošću Ujedinjene Kraljevine poštovanju okvira Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP);

M. budući da je pandemija bolesti COVID-19 stvorila potpuno neočekivanu i novu situaciju bez presedana, koja ima znatne posljedice na ritam i učinkovitost pregovora između EU-a i UK-a; budući da, ako je nemoguće postići sporazum, obje strane moraju biti spremne na vrlo dramatične promjene svojih gospodarstava, koje će biti dodatno pogoršane krizom uzrokovanom pandemijom bolesti COVID-19 i očekivanim ekonomskim posljedicama; budući da globalna pandemija i njezine predvidive geopolitičke, ekonomske i socijalne posljedice dodatno naglašavaju potrebu za boljim mehanizmima suradnje između partnera i saveznika;

Opća načela

1. žali zbog toga što nakon četiri kruga pregovora nije postignut nikakav stvaran napredak, osim vrlo malih pomaka u ograničenom broju područja; napominje da postoje znatne razlike između EU-a i UK-a, među ostalim u pogledu područja primjene i pravne arhitekture teksta o kojem će se pregovarati; izražava duboku zabrinutost zbog ograničenog opsega budućeg partnerstva koji predviđa Vlada Ujedinjene Kraljevine i njezina nesustavnog pristupa pregovorima kojim se apostrofiraju samo područja koja su u interesu UK-a; ponavlja da je takav pristup „selektivnog odabira” neprihvatljiv za EU; ističe da prijedlozi Ujedinjene Kraljevine ne odgovaraju njezinim obvezama predviđenim u Sporazumu o povlačenju i Političkoj izjavi s kojima se Ujedinjena Kraljevina složila, uključujući njezino odbijanje pregovora o sporazumu o sigurnosnim i obrambenim pitanjima; 

2. ponavlja čvrst stav EU-a da je potrebno postići osjetan napredak u svim područjima pregovora istovremeno, uključujući ravnopravna tržišna pravila, ribarstvo, unutarnju sigurnost i upravljanje, kako je navedeno u Političkoj izjavi; ističe da su svi pregovori neodvojivi i da EU neće pristati na dogovor pod svaku cijenu, osobito ne na Sporazum o slobodnoj trgovini bez čvrstih jamstava o ravnopravnim tržišnim pravilima i zadovoljavajućeg sporazuma o ribarstvu; stoga u potpunosti podržava Komisiju koja se zalaže za potrebu sveobuhvatnog nacrta ugovora kako je EU i predložio na početku, umjesto sklapanja pojedinačnih sporazuma kako je predložila Ujedinjena Kraljevina;

3. ustraje u tome da svaki sporazum o novom odnosu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mora biti koherentan i prilagođen zemljopisnoj blizini dviju strana te visokoj razini međusobne povezanosti gospodarstava dviju strana;

4.  pozdravlja objavljivanje, bez obzira na kašnjenje, nacrta zakonodavnih prijedloga Ujedinjene Kraljevine; napominje da se, suprotno tvrdnjama Ujedinjene Kraljevine o oslanjanju na postojeće presedane, u brojnim nacrtima tih zakonodavnih prijedloga znatno nadilaze okviri onoga što je posljednjih godina EU dogovorio s trećim zemljama u sklopljenim sporazumima o slobodnoj trgovini; podsjeća da se svaki konačni sporazum mora temeljiti na ravnoteži prava i obveza;

5. pozdravlja činjenicu da postoji visoka razina usklađenosti između pregovaračkih ciljeva navedenih u Rezoluciji Parlamenta od 12. veljače 2020. i u Odluci Vijeća (EU, Euratom) 2020/266 od 25. veljače 2020. o odobravanju otvaranja pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske o novom sporazumu o partnerstvu[13] („pregovaračke smjernice”); naglašava da Parlament u potpunosti podržava Komisiju u pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom u skladu s pregovaračkim smjernicama, s obzirom na to da sve tri institucije općenito dijele iste ciljeve u pogledu onoga što bi se tim pregovorima trebalo postići;

6. pozdravlja EU-ov nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom objavljenog 18. ožujka 2020. kojim se predlaže sklapanje sveobuhvatnog sporazuma za duboko i blisko partnerstvo, kojim bi se obuhvatila slobodna trgovina u robi i uslugama, ali i načini sprečavanja narušavanja tržišnog natjecanja i nepoštene konkurentske prednosti, uključujući one povezane sa sektorima poljoprivrede, sanitarnih i fitosanitarnih mjera i državnih potpora te načini uspostave povoljne klime za razvoj trgovine i ulaganja;

7. poziva Komisiju da nastavi voditi pregovore na transparentan način s obzirom na to da to povoljno djeluje na proces pregovora te na građane i poduzeća jer im omogućuje da se bolje pripreme za fazu koja dolazi nakon prijelazne faze; poziva Komisiju da u tom pogledu osigura javno savjetovanje te stalan dijalog sa socijalnim partnerima i civilnim društvom, kao i s nacionalnim parlamentima; pozdravlja to što Komisija Parlamentu pruža redovite i pravovremene informacije o pregovorima i očekuje da će se ta praksa nastaviti, u skladu s informacijama koje se razmjenjuju s državama članicama; 

8. podsjeća da svaki sporazum o pridruživanju sklopljen između EU-a i Ujedinjene Kraljevine na temelju članka 217. UFEU-a („Sporazum”) mora biti strogo usklađen sa sljedećim načelima:

(i) treća zemlja ne smije imati ista prava i povlastice ili podlijegati istim obvezama kao država članica EU-a odnosno član Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) ili Europskog gospodarskog prostora (EGP);

(ii) zaštita punog integriteta te pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta i carinske unije, nedjeljivost četiriju sloboda; konkretno, stupanj suradnje u gospodarskom stupu mora biti u skladu s obvezama preuzetima u cilju olakšavanja mobilnosti osoba, uključujući putovanje bez viza, mobilnosti istraživača, studenata, privremenih pružatelja usluga i poslovnih putnika te suradnje u područjima socijalne sigurnosti;(iii)  očuvanje autonomije odlučivanja EU-a;

(iv) očuvanje pravnog poretka EU-a i uloge koju u njemu ima Sud Europske unije kao najviše tijelo odgovorno za tumačenje prava EU-a;

(v) trajna privrženost demokratskim načelima, ljudskim pravima i temeljnim slobodama, kako su utvrđeni prije svega u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP) i njezinim protokolima, Europskoj socijalnoj povelji, Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda i drugim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima UN-a i Vijeća Europe te poštovanje načela vladavine prava posebno podsjećaju na to da budući odnos treba uvjetovati trajnom predanošću Ujedinjene Kraljevine poštovanju okvira EKLJP-a;

(vi) ravnopravni uvjeti, uključujući za poslovne subjekte, kojima se osiguravaju visoki istovjetni standardi u socijalnoj politici, politici rada, politici zaštite okoliša i zaštite potrošača, borbi protiv klimatskih promjena kao i oporezivanju, politici tržišnog natjecanja i državnih potpora, među ostalim s pomoću čvrstog i sveobuhvatnog okvira za kontrolu tržišnog natjecanja i državnih potpora. Ti ravnopravni uvjeti moraju biti zajamčeni učinkovitim mehanizmima za rješavanje sporova i provedbu, među ostalim u vezi s poglavljem o trgovini i održivom razvoju; posebno podsjeća da bi svaki budući sporazum trebao biti potpuno uvjetovan poštovanjem Pariškog sporazuma donesenog u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama („Pariški sporazum”);

(vii) načelo predostrožnosti, načelo da se šteta nanesena okolišu popravlja prvenstveno na izvoru i načelo „onečišćivač plaća”

(viii) očuvanje sporazumâ EU-a s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama, uključujući Sporazum o EGP-u, i održavanje ukupne ravnoteže tih odnosa:

(ix) zaštita financijske stabilnosti EU-a i usklađenost s njegovim regulatornim i nadzornim režimom i standardima te njihova primjena;

(x) uravnoteženost prava i obveza, uključujući, ako je to primjereno, razmjerne financijske doprinose;

(xi) jamstvo ishoda koji je primjeren i pošten za sve države članice i u najboljem interesu naših građana;

9. naglašava da glavni pregovarač EU-a ima punu i neupitnu potporu Parlamenta kada ustraje u tome da su jamstva jednakih uvjeta tržišnog natjecanja ključan element svakog eventualnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom, jer to nije dogmatizam niti ideologija EU-a, već preduvjet za uspostavu ambicioznog i uravnoteženog partnerstva s Ujedinjenom Kraljevinom i za očuvanje konkurentnosti unutarnjeg tržišta i poduzeća EU-a, kao i za zadržavanje i budući razvoj visokih razina socijalne zaštite, zaštite okoliša i zaštite potrošača;

10. u tom pogledu u potpunosti poštuje suverenitet Ujedinjene Kraljevine, koji EU nema namjeru ugroziti u tekućim pregovorima; podsjeća, međutim, da Ujedinjena Kraljevina nikad neće biti izjednačena s drugim trećim zemljama zbog svojeg statusa bivše države članice EU-a, trenutačne potpune regulatorne usklađenosti i znatnog obujma trgovine između dviju strana, kao i zbog zemljopisne blizine Europskoj uniji, što sve objašnjava potrebu za jakim i čvrstim odredbama o jednakim uvjetima tržišnog natjecanja u sporazumu;

11. naglašava da bi EU trebao nastaviti s naporima i angažmanom da u sporazumu, kako je naveo u Političkoj deklaraciji i pregovaračkim smjernicama, ispregovara sljedeća područja: trgovinsku i gospodarsku suradnju, kazneni progon i pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, vanjsku politiku, sigurnost i obranu te tematska područja suradnje kao što je suradnja u području održivog razvoja; poziva na pragmatičan i razuman pristup s obje strane;

12. naglašava važnost potpune pripremljenosti na povlačenje Ujedinjene Kraljevine s unutarnjeg tržišta i carinske unije na kraju prijelaznog razdoblja, bez obzira na ishod pregovora; naglašava da će posljedice biti još veće ako se ne postigne dogovor; ističe, međutim, da je EU spreman na oba scenarija;

13. pozdravlja, u tom pogledu, Komisijine sektorske „obavijesti o pripravnosti” kojima se nastoji osigurati da je industrija EU-a spremna za neizbježan šok koji će prouzročiti povlačenje Ujedinjene Kraljevine s unutarnjeg tržišta; poziva Komisiju i države članice da ulože više napora kako bi građane i poduzeća u EU-u informirale o riziku da bi prijelazno razdoblje moglo završiti prije no što se postigne sporazum, kako bi se omogućila adekvatna pripremljenost;

14. ističe važnost jačanja mjera pripravnosti i mjera za izvanredne situacije te njihova odgovarajućeg financiranja znatno prije kraja prijelaznog razdoblja, posebno u slučaju zastoja u pregovorima; ističe da bi te mjere za izvanredne situacije trebale biti privremene i jednostrane;

15. ponovno ističe svoju potporu pregovaračkim smjernicama kojima se previđa da Gibraltar neće biti uključen u teritorijalno područje primjene sporazumâ koje EU i Ujedinjena Kraljevina trebaju sklopiti te da će za svaki zasebni sporazum biti potrebna prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske;

16. ističe važnost provedbe odredbi iz Protokola o Gibraltaru u vezi s pograničnim radnicima, oporezivanjem, okolišem i ribarstvom; poziva vlade Španjolske i Ujedinjene Kraljevine da se pobrinu za uspostavu potrebne suradnje kako bi se riješila ta pitanja;

17. podsjeća na to da se člankom 132. Sporazuma o povlačenju predviđa mogućnost da Zajednički odbor donese odluku o produljenju prijelaznog razdoblja nakon 31. prosinca 2020.;

Provedba Sporazuma o povlačenju

18. podsjeća da je pravno obvezujući Sporazum o povlačenju instrument za provedbu aranžmana za uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, da nije moguće pregovarati o njegovim odredbama i da je jedina svrha Zajedničkog odbora EU-a i UK-a nadgledanje njegove provedbe; naglašava da je djelotvorna provedba Sporazuma o povlačenju preduvjet i temeljni element za osiguravanje povjerenja koje je potrebno za uspješno sklapanje sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom i test dobre vjere Ujedinjene Kraljevine s kojom se obvezala pristupiti pregovorima;

19. inzistira na tome da što prije bude vidljiv osjetan napredak i da postoje čvrsta jamstva da će Ujedinjena Kraljevina učinkovito i u cijelosti provesti Sporazum o povlačenju prije kraja prijelaznog razdoblja, naglašava da je praćenje njegove provedbe sastavni dio rada Parlamenta i ponavlja da, u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a, Parlament treba odmah i u potpunosti biti obaviješten o svim održanim raspravama i odlukama koje je donio Zajednički odbor te da će i dalje biti oprezan i u potpunosti izvršavati svoje ovlasti; u tom kontekstu podsjeća na obvezu koju je predsjednik Europske komisije preuzeo na plenarnoj sjednici Parlamenta 16. travnja 2019., kao i na obveze koje proizlaze iz Odluke Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020.; poziva supredsjednike Zajedničkog odbora da u svoje rasprave aktivno uključe građane i organizacije civilnog društva;

20. podsjeća na to da se Sporazumom o povlačenju predviđa uzajamna zaštita građana EU-a i UK-a, uključujući članove njihovih obitelji, kojima bi se trebale pružiti sve potrebne informacije o njihovim pravima i postupcima koje treba slijediti kako bi nastavili živjeti, raditi i putovati u svojoj zemlji boravišta ili u nju; podsjeća da se građani na koje utječe povlačenje Ujedinjene Kraljevine oslanjaju na pravovremene i pouzdane informacije u vezi svojih prava i statusa te potiče države članice i Ujedinjenu Kraljevinu da to pitanje postave kao prioritet;

21. ponavlja da će prava građana ostati apsolutni prioritet i odlučan je osigurati da se ta prava Sporazumom o povlačenju jamče građanima EU-a i Ujedinjene Kraljevine te njihovim obiteljima; apelira na EU i UK da u budućem sporazumu teže visokoj razini prava na mobilnost; žali zbog činjenice da Ujedinjena Kraljevina dosad nije pokazala velike ambicije u pogledu mobilnosti građana, od koje su i ta država i njezini građani imali koristi u prošlosti;

22. izražava zabrinutost zbog navoda da građani EU-a, koji imaju status privremenog rezidenta, nisu imali pravo na socijalne naknade u Ujedinjenoj Kraljevini zbog birokratskih prepreka; ističe da takve situacije predstavljaju nepotrebnu diskriminaciju i da one imaju teške posljedice, posebno u doba velike gospodarske i socijalne neizvjesnosti;

23. naglašava da građani EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini doživljavaju znatne probleme pri dobivanju statusa trajnog rezidenta, među ostalim i zbog pandemije bolesti COVID-19; smatra da je broj slučajeva u kojima je odobren status privremenog rezidenta neproporcionalno visok u odnosu na broj slučajeva u kojima je odobren status trajnog rezidenta; apelira na Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine da bude fleksibilno u pogledu prihvaćanja dokaza o traženom petogodišnjem boravku u zemlji koje prilažu podnositelji zahtjeva; također je zabrinut zbog toga što se podnositeljima zahtjeva ne izdaje nikakav fizički dokaz o odobrenom statusu;

24. poziva stranke da osiguraju strogu provedbu Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj jer je to preduvjet za uspješno sklapanje budućeg sporazuma; podsjeća da je taj Protokol osmišljen i prilagođen kako bi se poštovao mirovni proces i Sporazum na Veliki petak, uz jamstvo nepostojanja „tvrde“ granice na irskom otoku i zaštitu integriteta unutarnjeg tržišta, te da je od ključne važnosti za poduzeća, posebno za poljoprivredno-prehrambeni sektor, zaštitu građana, okoliša i biološke raznolikosti; ističe važnost slobodnog kretanja građana EU-a i usluga na irskom otoku kako bi se ograničila šteta za gospodarstvo cijelog otoka te da bi budući sporazum trebao obuhvatiti to pitanje; apelira na vlasti Ujedinjene Kraljevine da zajamče da se prava građana u Sjevernoj Irskoj neće smanjiti;

25. izražava zabrinutost zbog javnih izjava Vlade Ujedinjene Kraljevine kojima se pokazuje nedostatak političke volje da se u potpunosti poštuju pravne obaveze preuzete iz Sporazuma o povlačenju, naime u vezi s provjerom robe u Irskom moru;

26. podsjeća da Zajednički odbor EU-a i Ujedinjene Kraljevine treba donijeti važne odluke o provedbi Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj prije kraja prijelaznog razdoblja;

27. nada se da će se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine postići sporazum o svim institucijskim dogovorima, kao što je osnivanje tehničkog ureda Europske komisije u Belfastu unatoč opetovanom odbijanju vlasti UK-a da odobre otvaranje takvog ureda; naglašava da Ujedinjena Kraljevina treba predstaviti detaljan raspored i nastaviti s potrebnim mjerama, kao što su priprema za provedbu Carinskog zakonika Unije i uvođenje carinskih postupaka za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku iz Velike Britanije te osiguravanje da se za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku s područja izvan EU-a mogu izvršavati sve potrebne sanitarne i fitosanitarne kontrole kao i ostale regulatorne provjere, što je također potrebno kako bi se postigla jasnoća za poduzeća; 

28. ističe važnost jasnih pravnih pravila, transparentne provedbe i učinkovitih kontrolnih mehanizama kako bi se izbjegli sistemski rizici za prijevaru u vezi s PDV-om i carinom, trgovinu ljudima (krijumčarenje) ili druge vrste zlouporabe potencijalno nejasnog pravnog okvira, uključujući povećani rizik od lažnih izjava o podrijetlu i proizvoda koji nisu namijenjeni unutarnjem tržištu; poziva Komisiju da provodi redovite i učinkovite provjere i kontrole i da redovito izvještava Parlament o stanju granične kontrole;

29. napominje da izraz „roba za koju postoji rizik naknadnog premještanja u Uniju” iz članka 5. Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj ovisi o naknadnim odlukama Zajedničkog odbora, te inzistira na tome da se te odluke donose pod nadzorom Europskog parlamenta; traži da ga se u potpunosti obavještava o primjeni tog članka i svim prijedlozima odluka Zajedničkog odbora u vezi s primjenom tog članka, kao što je donošenje posebnih kriterija prema kojima će se određena roba smatrati „robom za koju postoji rizik”, ili o izmjenama njegovih ranijih odluka;

30. podsjeća da je do kraja prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina obvezna doprinijeti, između ostalog, financiranju Europske obrambene agencije, Instituta Europske unije za sigurnosne studije i Satelitskog centra Europske unije, kao i troškovima operacija zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), u kojima sudjeluje;

31. ističe činjenicu da Ujedinjena Kraljevina mora provoditi sve restriktivne mjere i sankcije EU-a koje su na snazi ili o kojima je odlučeno tijekom prijelaznog razdoblja, podržavati izjave i stajališta EU-a u trećim zemljama i međunarodnim organizacijama te na pojedinačnoj osnovi sudjelovati u vojnim operacijama i civilnim misijama EU-a koje su uspostavljene u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP), a da pritom neće moći preuzeti vodeću ulogu na temelju okvirnog sporazuma o sudjelovanju, uz istovremeno poštovanje autonomije odlučivanja EU-a i relevantnih odluka i zakonodavstva EU-a, među ostalim i u pogledu javne nabave i prijenosa u području obrane; navodi da ta suradnja ovisi o punom poštovanju međunarodnog prava o ljudskim pravima i međunarodnog humanitarnog prava te temeljnih prava EU-a;

Gospodarsko partnerstvo

Trgovina

32. prima na znanje da je Ujedinjena Kraljevina odlučila uspostaviti svoje buduće gospodarsko i trgovinsko partnerstvo s EU-om na temelju „sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini”, kako je utvrđeno u dokumentu koji je vlada UK-a objavila 27. veljače 2020. pod naslovom „Budući odnos s EU-om – pristup Ujedinjene Kraljevine pregovorima”; naglašava da, premda Parlament podržava konstruktivno pregovaranje EU-a o uravnoteženom, ambicioznom i sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini s Ujedinjenom Kraljevinom, sporazum o slobodnoj trgovini po svojoj prirodi nikada neće biti istovjetan neometanoj trgovini; dijeli stajalište iz pregovaračkih smjernica koje je zajedno usvojilo 27 država članica i prema kojem bi područje primjene i ambicija sporazuma o slobodnoj trgovini s kojim bi se EU složio bili uvjetovani i imali izravnu vezu s time da se Ujedinjena Kraljevina složi sa sveobuhvatnim, obvezujućim i primjenjivim odredbama koje se odnose na ravnopravne uvjete tržišnog natjecanja, s obzirom na veličinu, zemljopisnu blizinu, gospodarsku međuovisnost i povezanost te integraciju tržišta, kao i sklapanjem bilateralnog sporazuma o ribarstvu kao integralnog dijela partnerstva; ponavlja da se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ne može sklopiti trgovinski sporazum ako u njega ne bude uključen cjelovit, održiv, uravnotežen i dugoročan sporazum o ribarstvu, koji će pod optimalnim uvjetima podupirati nastavak postojećeg pristupa vodama, resursima i tržištima u skladu s načelima zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i koji će biti usvojen prije kraja prijelaznog razdoblja;

33. napominje da se suprotno tvrdnjama Ujedinjene Kraljevine o oslanjanju na postojeće presedane, u brojnim nacrtima zakonodavnih prijedloga Ujedinjene Kraljevine znatno nadilaze okviri onoga što je EU posljednjih godina u pregovorima s trećim zemljama dogovorio sklapanjem sporazuma o slobodnoj trgovini, na primjer u području financijskih usluga, uzajamnog priznavanja stručnih kvalifikacija i ocjenjivanja sukladnosti, istovjetnosti sustava sanitarnih i fitosanitarnih standarda ili kumulacije pravila o podrijetlu; podržava sustav bilateralnog sustava kumulacije, koji je najprikladniji, s obzirom na to da uključuje potporu integraciji između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, a ne s trećim zemljama s kojima je EU sklopio sporazume o slobodnoj trgovini, te bi trebalo predvidjeti ad hoc mehanizam protiv rizika „zamjene” (eng. „swap” risks)[14];

34. izražava duboko žaljenje u tom pogledu zbog toga što se Ujedinjena Kraljevina dosad odbila angažirati, bez obzira na obvezu koju je preuzela u Političkoj izjavi, u područjima kao što su javna nabava, pomorski prijevoz te zaštita budućih oznaka zemljopisnog podrijetla, pogotovo zato što je neke od tih tema uvrstila u svoje pregovaračke mandate sa SAD-om i Japanom; nadalje, žali što Ujedinjena Kraljevina dosad nije podnijela prijedlog o malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima);

35. podsjeća da je stalna zajednička predanost cilju nultih kvota i nultih carina u pogledu trgovinskih odnosa i dalje ključni uvjet za pravodobno sklapanje sporazuma s izrazito kratkim rokom koji je u okviru pregovora nametnula sama Ujedinjena Kraljevina, posebno uzme li se u obzir da je prethodno iskustvo jasno pokazalo da bi pregovori o svakoj pojedinoj carinskoj liniji mogli potrajati nekoliko godina; izražava zabrinutost u pogledu namjera vlade Ujedinjene Kraljevine da odustane od tog cilja; ističe da bi poljoprivredna roba vjerojatno bila najviše pogođena, s obzirom na to da preostale nenulte carinske linije u sporazumima o slobodnoj trgovini obično utječu na taj sektor; u tom pogledu ponavlja da neovisno o tome odbaci li se 100 % ili manje carinskih linija, to neće imati utjecaja na zahtjev EU-a za čvrstim pravilima u pogledu ravnopravnih uvjeta tržišnog natjecanja; ponavlja da se odredbama o ravnopravnim uvjetima tržišnog natjecanja standardi u pogledu okoliša i zapošljavanja te socijalni standardi moraju zadržati na istoj visokoj razini, oslanjajući se na odgovarajuće i relevantne međunarodne standarde i standarde EU-a te uključujući odgovarajuće mehanizme za jamčenje učinkovite domaće provedbe, kao i čvrst i sveobuhvatan okvir za tržišno natjecanje i kontrolu državnih potpora kojim bi se spriječilo neopravdano narušavanje trgovine i tržišnog natjecanja i koji se ne bi pozivao samo na subvencije, kao što to UK na žalost čini;

36. potiče Komisiju da iskoristi zamah do kojeg je došlo uz pomoć tih pregovora kako bi se povećala konkurentnost europskih poduzeća i MSP-ova; naglašava da bi cilj sporazuma trebao biti omogućavanje pristupa tržištu i lakše trgovine na što bliskiji mogući način kako bi se poremećaji na tržištu sveli na najmanju moguću mjeru; potiče stranke da uspostave kontaktne točke za MSP-e te poziva općenito na stabilan, transparentan i predvidljiv pravni okvir kojim se MSP-ovima ne nameće nerazmjerno opterećenje;

37. naglašava da bi, kako bi se sporazumom o slobodnoj trgovini zaista promicali interesi EU-a, cilj pregovora trebao biti postizanje sljedećih ciljeva utvrđenih u Rezoluciji Parlamenta od 12. veljače, a posebno u njezinu stavku 14., čije su odredbe i dalje u potpunosti valjane; osim toga, naglašava da bi trebalo obuhvatiti sljedeće:

(i) uzajamno koristan pristup tržištu za robu, usluge i javnu nabavu, priznavanje stručnih kvalifikacija, kao i pravila o proizvodima; ističe, nadalje, potrebu za stabilnim, pouzdanim i održivim vrijednosnim lancima;  

(ii) Komisija bi trebala ocijeniti potrebu za zaštitnim klauzulama kako bi se zaštitila cjelovitost i stabilnost unutarnjeg tržišta EU-a, na primjer od neočekivanog porasta uvoza, prijevare i izbjegavanja mjera trgovinske zaštite; 

(iii) obveze u pogledu antidampinških i kompenzacijskih mjera koje, prema potrebi, nadilaze pravila Svjetske trgovinske organizacije (WTO) u tom području, te obveze i mogućnosti provedbe u pogledu tržišnog natjecanja i državnih potpora;

(iv) pravilima o razvoju i olakšavanju digitalne trgovine trebalo bi riješiti neopravdane prepreke trgovini elektroničkim sredstvima, uključujući zahtjeve za lokalizaciju podataka, očuvati regulatornu autonomiju EU-a i osigurati otvoreno, sigurno i pouzdano internetsko okruženje za poduzeća i potrošače, pod uvjetom da online trgovci na malo u Ujedinjenoj Kraljevini poštuju relevantna pravila unutarnjeg tržišta i pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina pruža razinu zaštite koja je u osnovi jednakovrijedna onoj koju pruža pravni okvir EU-a, uključujući daljnje prijenose u treće zemlje;

(v)  sve sanitarne i fitosanitarne mjere trebale bi se temeljiti na procjenama rizika, uz potpuno poštovanje načela predostrožnosti;

(vi) o oznakama zemljopisnog podrijetla iz Sporazuma o povlačenju ne može se pregovarati; budućim sporazumom također bi trebalo štititi i održati oznake zemljopisnog podrijetla registrirane nakon isteka prijelaznog razdoblja;

(vii) uključiti čvrsta bonitetna izuzeća kako bi se pravno zajamčilo pravo obiju strana na donošenje propisa u javnom interesu;

(viii) podsjeća da bi trebalo uzeti u obzir posljedice povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a za ravnopravnost spolova, među ostalim osiguravanjem jednakih uvjeta za mjere EU-a kojima se štiti i unapređuje uloga žena u gospodarstvu, na primjer u pogledu mjera za borbu protiv razlike u plaćama između spolova;

(ix)  partnerstvo za postizanje dugoročnih klimatskih ciljeva;

(x) poziva Komisiju i države članice da obave sve potrebne pripreme i poduzmu sve mjere opreza u slučaju isteka sporazuma o povlačenju bez dogovora o budućim odnosima, a posebno trgovinskim i gospodarskim odnosima, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021., uključujući izvanredne mjere kako bi se što je više moguće smanjila šteta za radnike i poduzeća;

(xi) poziva Komisiju da predloži mjere za smanjenje učinka na trgovinske partnere Unije iz trećih zemalja, posebno na zemlje u razvoju, ako se ne postigne dogovor s Britanijom, s obzirom na to da je britanski uvoz možda činio znatan udio njihova izvoza u Europsku uniju;

Ravnopravni uvjeti

38. žali zbog pregovaračkog stajališta Ujedinjene Kraljevine s EU-om u pogledu toga da dosad nije sudjelovala u detaljnim pregovorima o ravnopravnim uvjetima tržišnog natjecanja; ističe da to stajalište ne odražava stavak 77. Političke izjave koju su potpisali EU i Ujedinjena Kraljevina; stoga potiče vladu Ujedinjene Kraljevine da hitno revidira svoje pregovaračko stajalište i konstruktivno se uključi u pregovore o jednakim uvjetima za sve jer je nužno da Europski parlament da suglasnost za trgovinski sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom;

39. ponavlja da će, s obzirom na geografsku blizinu i gospodarsku međuovisnost Ujedinjene Kraljevine i EU-a, širina i dubina sporazuma o ravnopravnim uvjetima za sve biti od ključne važnosti za utvrđivanje opsega cjelokupnog budućeg odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine; stoga smatra da se moraju osigurati ravnopravni uvjeti primjereni razini ambicije i liberalizacije Sporazuma o regulatornoj konvergenciji u skladu s Političkom izjavom i zaštititi standardi EU-a kako bi se izbjegla „utrka prema dnu” i mjere koje imaju neopravdan i nerazmjeran štetan učinak na trgovinske tokove te postigla dinamična usklađenost, uključujući u pogledu državnih potpora; ističe da je potrebno zajamčiti da Ujedinjena Kraljevina neće ostvariti nepoštenu konkurentsku prednost snižavanjem razina zaštite i spriječiti regulatornu arbitražu tržišnih subjekata;

40. podsjeća na svoju odlučnost da se u okviru budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine spriječi svaka vrsta „dampinga”; ističe da je ključni ishod pregovora jamčenje jednakih uvjeta kako bi se očuvala konkurentnost, visoki socijalni standardi i standardi održivosti, uključujući borbu protiv klimatskih promjena i prava građana i radnika u budućnosti s pomoću čvrstih obveza, provedivih odredbi i klauzula o nesmanjivanju zaštite s ciljem dinamičnog usklađivanja u pogledu:

(i)  tržišnog natjecanja i državnih potpora te svih drugih općih ili sektorski specifičnih regulatornih mjera kojima bi se trebalo spriječiti neopravdano narušavanje trgovine i tržišnog natjecanja te uključiti odredbe o poduzećima u državnom vlasništvu, uključujući odredbe o mjerama potpore poljoprivrednoj proizvodnji;

(ii)  relevantnih poreznih pitanja, uključujući borbu protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza i pranja novca, problema financiranje terorizma te financijskih usluga;

(iii)  potpunog poštovanja socijalnih i radnih standarda socijalnog modela EU-a (uključujući jednakovrijedne razine zaštite i zaštitne mjere protiv socijalnog dampinga), barem na trenutačnim visokim razinama koje su predviđene postojećim zajedničkim standardima;

(iv)  zaštite okoliša i normi povezanih s klimatskim promjenama, obveze djelotvornog nastavka provedbe Pariškog klimatskog sporazuma te promicanja UN-ovih ciljeva održivog razvoja;

(v)  visoke razine zaštite potrošača te sanitarne kvalitete proizvoda u prehrambenom sektoru za potrošače;

(vi)  održivog razvoja;

41. ističe da bi se tim odredbama bi trebalo osigurati da se standardi ne snižavaju, istodobno dajući ovlasti EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini da s vremenom izmijene obveze kako bi postavile više standarde ili uključile dodatna područja, u potpunosti poštujući načela proporcionalnosti i nužnosti; ističe, osim toga, da bi obveze i odredbe trebale biti provedive autonomnim privremenim mjerama, čvrstim mehanizmom rješavanja sporova koji pokriva sva područja i pravnim lijekovima, uključujući sudski nadzor, kako bi se Uniji pružila mogućnost da uvodi sankcije kao krajnju mjeru, uključujući u vezi s održivim razvojem, s ciljem dinamičnog usklađivanja; naglašava da jednaki uvjeti iziskuju horizontalan mehanizam, kao što je opći okvir upravljanja kojim su obuhvaćena sva područja suradnje;

42. posebno naglašava klauzule o zadržavanju postignute razine u sljedećim područjima: (i) temeljna prava na radnom mjestu; (ii) standardi zdravlja i sigurnosti na radu; (iii) pravedni radni uvjeti i standardi zapošljavanja; (iv) prava na informiranje i savjetovanje na razini poduzeća; i (v) restrukturiranje;

43. smatra da bi borba protiv klimatskih promjena, zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, promicanje održivog razvoja, okoliš i važna zdravstvena pitanja trebali biti ključni elementi predviđenog partnerstva; napominje da se Komisija u svojoj komunikaciji o europskom zelenom planu obvezala osigurati da će poštovanje Pariškog sporazuma biti ključni element svih budućih sveobuhvatnih trgovinskih sporazuma;

44. naglašava da klauzula o nepovratnosti za buduće razine zaštite nije dovoljna jer se njome ne osiguravaju ravnopravni uvjeti ni poticaji za podizanje razine ambicioznosti te smatra da bi, ako bilo koja stranka poveća svoju razinu zaštite klime ili okoliša, druga stranka trebala osigurati da njezini standardi i ciljevi pružaju barem jednaku razinu zaštite klime ili okoliša;

45. čvrsto je uvjeren da bi Ujedinjena Kraljevina trebala slijediti razvoj standarda o oporezivanju i zakonodavstva o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma iz pravne stečevine EU-a, kao i iz ostatka svijeta, uključujući one o poreznoj transparentnosti, razmjeni informacija o poreznim pitanjima i mjerama protiv izbjegavanja poreza, te da bi u cilju plodonosne suradnje utemeljene na povjerenju trebala riješiti takve situacije u svojim prekomorskim područjima, suverenim zonama i krunskim posjedima i njihovu neusklađenost s kriterijima EU-a za dobro upravljanje i transparentnost, posebno u području razmjene informacija o porezu, transparentnosti poreza, poštenog oporezivanja, mjera protiv izbjegavanja poreza te standardima OECD-a protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti; nadalje poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da poštuju standarde Radne skupine za financijsko djelovanje; podsjeća, s obzirom na Gibraltar, na pregovaračke smjernice i odredbe iz nacrta pravnog teksta EU-a;

46. ponavlja da je potrebno održati visoke standarde, jasnu sljedivost, visokokvalitetne usluge inspekcije i ravnopravne uvjete u području lijekova, medicinskih proizvoda, sigurnosti i označivanja hrane, zdravlja biljaka i životinja, dobrobiti životinja, te u veterinarskoj, fitosanitarnoj i ekološkoj politici i standardima;

47. poziva Komisiju da zajamči da se postojeća i buduća načela i alati u okviru socijalnih, ekoloških i klimatskih politika EU-a (npr. antidampinške mjere, europska industrijska politika, obvezno zakonodavstvo o dužnoj pažnji, taksonomija EU-a za održiva ulaganja, načelo nenanošenja velike štete, mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika, objavljivanje podataka o održivosti u sektoru financijskih usluga) ne mogu pravno osporiti u okviru sporazuma o slobodnoj trgovini između EU-a i Ujedinjene Kraljevine i budućih trgovinskih sporazuma;

Posebna sektorska pitanja i tematska suradnja

Unutarnje tržište

48. ističe da pristup unutarnjem tržištu EU-a zahtijeva, kao preduvjet, potpunu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a o unutarnjem tržištu;

49. ističe da bi dinamično usklađivanje propisa i odredbi kojima se osigurava snažan nadzor tržišta i kojima se pomaže u provedbi pravila o proizvodima, uključujući pravila o sigurnosti i sljedivosti proizvoda, te kojima se jamči pravna sigurnost za poduzeća u EU-u i visoka razina zaštite potrošača u EU-u, trebali biti ključan i nezamjenjiv dio svakog budućeg sporazuma čiji je cilj osiguravanje jednakih uvjeta za sve;

50. podsjeća da će novi sporazum u svakom slučaju dovesti do carinskih kontrola i provjere prije ulaska robe na unutarnje tržište te inzistira na tome da je iznimno važno zajamčiti sukladnost robe s pravilima unutarnjeg tržišta;

51. ističe da je važno održati blisku i strukturiranu suradnju na regulatornim i nadzornim pitanjima, i na političkoj i na tehničkoj razini, uz poštovanje regulatornog režima i autonomije EU-a u donošenju odluka;

52.  naglašava važnost osiguravanja uzajamnih aranžmana za priznavanje kvalifikacija i diploma te potiče obje strane, a posebno strukovna tijela i vlasti da razviju i dadu daljnje zajedničke preporuke o priznavanju stručnih kvalifikacija, posebno u kontekstu Vijeća za partnerstvo;

Financijske usluge

53. smatra da bi budući sporazum trebao sadržavati posebne odredbe o suradnji između europskih nadzornih tijela i financijskih nadzornih tijela Ujedinjene Kraljevine kako bi se potaknulo usklađivanje propisa, podijelila zabrinutost u pogledu nadzora i najbolje prakse te osigurala neometana razina suradnje i održala integrirana tržišta kapitala;

54. podsjeća da će se prava iz sustava putovnice, koja se temelje na uzajamnom priznavanju te usklađenim nadzornim pravilima i praksama na unutarnjem tržištu, na kraju prijelaznog razdoblja prestati primjenjivati između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, s obzirom na to da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja; naglašava da se nakon toga razdoblja pristup europskom financijskom tržištu mora temeljiti na autonomnom okviru istovjetnosti EU-a; međutim podsjeća na ograničeni opseg odluka o istovjetnosti;

55. ističe da će Komisija provesti procjenu istovjetnosti financijskih usluga Ujedinjene Kraljevine te da će istovjetnost jedino moći biti priznata ako su regulatorni i nadzorni režim i standardi Ujedinjene Kraljevine potpuno jednaki onima EU-a; poziva na to da se ta procjena provede što je prije moguće kako bi se ispunila obveza iz Političke izjave; podsjeća da EU može jednostrano povući status istovjetnosti u bilo kojem trenutku;

56. podsjeća da se velika količina izvedenica denominiranih u eurima poravnava u Ujedinjenoj Kraljevini, što bi moglo imati posljedice na financijsku stabilnost Europske unije;

Carina

57. prima na znanje namjeru Ujedinjene Kraljevine da ne traži produženje svog trenutačnog statusa na jedinstvenom tržištu i u carinskoj uniji; naglašava važnost očuvanja integriteta carinske unije i njezinih postupaka, čime se jamči sigurnost i zaštita potrošača i gospodarskih interesa EU-a i njegovih poduzeća; naglašava potrebu za većim ulaganjem u instrumente za carinske provjere na zajedničkim tranzitnim točkama na granicama i, gdje je to relevantno i prikladno, za daljnjom međusobnom koordinacijom i razmjenom informacija, kao i za mogućnošću uspostave stalnog ureda EU-a u Sjevernoj Irskoj koji bi se bavio carinskim usklađenošću;

58. ističe da bi se svakim budućim sporazumom trebali uspostaviti sveobuhvatni mehanizmi carinske suradnje kako bi se olakšala prekogranična trgovina kao i mehanizmi suradnje između carinskih tijela i tijela za nadzor tržišta; nadalje poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu, ako je to relevantno i prikladno, da rade na pojednostavljenju zahtjeva i formalnosti carinskih postupaka za trgovce ili gospodarske subjekte, uključujući MSP-e;

59. ističe da bi EU i Ujedinjena Kraljevina trebali težiti održavanju visoke razine konvergencije njihova carinskog zakonodavstva i praksi s ciljem osiguravanja učinkovitih carinskih kontrola i carinjenja, provedbe carinskog zakonodavstva i zaštite financijskih interesa stranaka pomoću kapaciteta za povrat nepravedno naplaćenih poreza i carina, uz zaštitne mjere za sustavne povrede primjenjivog carinskog zakonodavstva;

60. naglašava da bi bilo vrlo poželjno da Ujedinjena Kraljevina zadrži postojeću klasifikaciju proizvoda na temelju integrirane tarife Europske zajednice (TARIC) kako bi se zadržali jednostavni postupci i smanjilo regulatorno opterećenje;

Potrošačka politika

61. naglašava da se svakim budućim sporazumom moraju čuvati trenutačno važeći standardi EU-a za zaštitu potrošača i prava građana u okviru pravne stečevine EU-a; smatra da bi sporazum trebao osigurati dodanu vrijednost potrošačima iz EU-a pružanjem najboljeg okvira za zaštitu prava potrošača i za izvršavanje obveza trgovaca;

62.  smatra da je iznimno važno zajamčiti sigurnost proizvoda koji se uvoze iz Ujedinjene Kraljevine, i to u pogledu njihove usklađenosti sa standardima EU-a;

63. naglašava važnost regulatorne i administrativne suradnje popraćene, kada je to relevantno i prikladno, adekvatnim parlamentarnim nadzorom i neregresijskom obvezom, u uklanjanju necarinskih prepreka i ostvarivanju ciljeva od javnog interesa kako bi se zaštitili interesi potrošača u EU-u i osigurala sigurna i pouzdana okolina za potrošače i poduzeća na internetu te kako bi se suzbile nepoštene poslovne prakse;

Ribolov

64. ponavlja da se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ne može sklopiti sveobuhvatan sporazum ako u njega ne bude uključen cjelovit, uravnotežen i dugoročan sporazum o ribarstvu i pitanjima povezanima s ribarstvom koji će pod optimalnim uvjetima očuvati nastavak pristupa vodama, resursima i tržištima predmetnih strana, kao i nastavak postojećih ribolovnih aktivnosti;

65. podsjeća da će se najveća uzajamna korist ostvariti zaštitom zajedničkih ekosustava i održivim upravljanjem njihovim iskorištavanjem, što će se postići zadržavanjem postojećeg uzajamnog pristupa vodama i ribolovnim resursima u cilju očuvanja postojećih ribolovnih aktivnosti te utvrđivanjem zajedničkih, dosljednih, jasnih i stabilnih načela i pravila koja omogućuju uzajamno otvoren pristup proizvoda ribarstva i akvakulture tržištima i pritom ne stvaraju gospodarske ili društvene napetosti zbog neuravnoteženog tržišnog natjecanja; ustraje na potrebi za sveobuhvatnim okvirom upravljanja kako bi se zajamčilo da svako kršenje odredbi o uzajamnom pristupu vodama i resursima može biti podložno sankcijama, uključujući obustavu povlaštenih carina na robu iz Ujedinjene Kraljevine na tržištu EU-a;

66. naglašava da je u sporazum potrebno uključiti postotke raspodjele koji se trenutačno primjenjuju za stokove koje će obje strane dijeliti iz Priloga FISH-2 (dodjela ribolovnih mogućnosti) u skladu s važećim načelom relativne stabilnosti;

67. poziva obje strane da zadrže postojeće udjele u kvotama te stabilnu i konstantnu raspodjelu ribolovnih prava; naglašava važnost dugoročnog upravljanja resursima na temelju poštovanja načela ZRP-a koje je dosad doprinijelo poboljšanju stanja ribljih stokova u korist flota država članica EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

68. naglašava da se sporazumom mora osigurati da tehničke mjere ili zaštićena morska područja budu uzajamni, nediskriminirajući i razmjerni te da de facto ne predstavljaju način isključivanja plovila EU-a iz voda Ujedinjene Kraljevine; ustraje na tome da sporazum ne smije voditi do smanjenja okolišnih i socijalnih standarda EU-a;

69. apelira na Komisiju da uvrsti odredbe o sprečavanju i suzbijanju nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti (ribolov NNN) u vodama EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

70. naglašava da su potrebni odgovarajući mehanizmi za suradnju i savjetovanje, zajednički znanstveni pristup i jamstva da će Ujedinjena Kraljevina i dalje doprinositi prikupljanju podataka i znanstvenoj procjeni stokova kao temelj za buduće odluke zajedničkog upravljanja ribarstvom u svim zajedničkim morskim bazenima; apelira na EU i Ujedinjenu Kraljevinu da i dalje aktivno i lojalno surađuju na pitanjima kontrole ribarstva i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

Prava građana i slobodno kretanje osoba

71. napominje sa žaljenjem da je Ujedinjena Kraljevina odlučila da se načelo slobodnog kretanja osoba između EU-a i Ujedinjene Kraljevine više neće primjenjivati nakon prijelaznog razdoblja; inzistira na tome da je potrebno da se budućim partnerstvom obuhvate ambiciozne odredbe o kretanju osoba na temelju potpunog reciprociteta i nediskriminacije među državama članicama; ponovno ističe činjenicu da pristup Ujedinjene Kraljevine unutarnjem tržištu mora biti razmjeran obvezama koje je preuzela kako bi se olakšala mobilnost ljudi; naglašava da režim prelaska granice ne bi smio stvoriti opterećujuću administrativnu ili financijsku prepreku;

72. ističe da je potrebno da se posebna pozornost posveti potrebama djece iz mješovitih obitelji u kojima je samo jedan od roditelja građanin EU-a te da se osiguraju odgovarajući pravni mehanizmi za rješavanje sporova među roditeljima, primjerice u slučaju razvoda;

73. smatra da bi se sporazumi o mobilnosti, uključujući putovanje bez vize za kratkotrajni boravak, trebali temeljiti na nediskriminaciji među državama članicama EU-a i potpunom reciprocitetu te da bi trebali uključivati pravnu stečevinu EU-a o mobilnosti, pravilima o upućivanju radnika i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti;

74. smatra da daljnja kodifikacija prava građana putem pravno obvezujućih odredbi mora biti neizostavan dio teksta budućeg sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; smatra da mora uključivati situaciju prekograničnih radnika, čija bi sloboda kretanja trebala biti zajamčena i temeljiti se na nediskriminaciji i reciprocitetu; poziva na to da se razmotri bolja regulacija u pogledu uvjeta ulaska i boravka u svrhu istraživanja, studiranja, osposobljavanja, volonterstva, programa razmjene učenika ili obrazovnih projekata, obavljanja poslova au pair i volonterstva u okviru Europskih snaga solidarnosti te da bi sve navedeno trebalo biti dio budućeg sporazuma, a ne prepušteno nacionalnim propisima; podsjeća da je kriza prouzročena bolešću COVID-19 ukazala na ovisnost ključnih sektora u Ujedinjenoj Kraljevini, kao što su javno zdravstvo ili poljoprivreda, o radnicima iz EU-a, uključujući sezonsku radnu snagu;

Koordinacija rada, mobilnosti i socijalne sigurnosti

75. žali zbog toga što Vlada Ujedinjene Kraljevine nije još ispunila svoju obvezu u pogledu donošenja novog Zakona o zapošljavanju te apelira na Ujedinjenu Kraljevinu da to učini prije kraja prijelaznog razdoblja; upućuje u tom smislu posebno na nedavno donijete zakonodavne akte Unije čiji se rokovi za prijenos podudaraju s prijelaznim razdobljem; naglašava da je iznimno važno izbjeći bilo kakve praznine zbog kojih radnička prava ne bi bila zaštićena ni postojećim pravom Unije ni Zakonom o zapošljavanju Ujedinjene Kraljevine;

76. podsjeća na važnost očuvanja postojećih i budućih prava u području socijalne sigurnosti zahvaćenih osoba u svim dimenzijama; poziva pregovarače o sporazumu da tim pravima građana daju prioritet u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti svim sredstvima i da osiguraju neprekinutu primjenu pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u svim poglavljima;

77. žali, međutim, zbog nedostatka posebnih odredbi o davanjima za nezaposlenost za prekogranične i pogranične radnike te stoga potiče EU i Ujedinjenu Kraljevinu da preispitaju odgovarajuće odredbe o davanjima za nezaposlenost za prekogranične i pogranične radnike;

78. ističe važnost dinamičkog sporazuma o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti; naglašava da odredbama konačnog sporazuma o mobilnosti osoba moraju biti obuhvaćena razmjerna i snažna prava u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u skladu s političkom izjavom;

Zaštita podataka

79. naglašava važnost zaštite podataka kao temeljnog prava i ključnog pokretača digitalnog gospodarstva; podsjeća da Komisija, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije, mora dokazati da Ujedinjena Kraljevina pruža razinu zaštite koja je „u osnovi jednakovrijedna” onoj koju pruža pravni okvir EU-a, među ostalim za daljnje prijenose u treće zemlje, kako bi mogla proglasiti da je okvir Ujedinjene Kraljevine za zaštitu podataka primjeren;

80. podsjeća da Zakon Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka omogućuje opće i široko izuzeće od načela zaštite podataka i prava osoba čiji se podaci obrađuju pri obradi osobnih podataka u svrhu imigracije; zabrinut je da građani koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine nisu zaštićeni na isti način kao i njezini državljani kad se njihovi podaci obrađuju u okviru tog izuzeća, što je u suprotnosti s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktivom 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[15]; nadalje, smatra da pravni okvir Ujedinjene Kraljevine o zadržavanju elektroničkih telekomunikacijskih podataka ne ispunjava uvjete relevantne pravne stečevine EU-a kako ih tumači Sud EU-a te stoga trenutačno ne ispunjava uvjete za primjerenost;

81. ističe i podupire buduće partnerstvo koje se temelji na obvezama poštovanja temeljnih prava, uključujući odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, što je nužan uvjet za predviđenu suradnju, te automatskoj suspenziji sporazuma o izvršavanju zakonodavstva ako Ujedinjena Kraljevina stavi izvan snage nacionalno pravo kojim se provodi Europska konvencija o ljudskim pravima; poziva Komisiju da posebnu pozornost posveti pravnom okviru Ujedinjene Kraljevine pri procjeni njegove sukladnosti s pravom EU-a; zalaže se za to da se uzme u obzir sudska praksa Suda Europske unije u tom području, kao što je predmet Schrems, i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava;

82. stajalište je da, ako se Ujedinjena Kraljevina izričito ne obveže na provedbu Europske konvencije o ljudskim pravima i ne prihvati ulogu Suda Europske unije, sporazum o pravosudnoj i policijskoj suradnji u kaznenim stvarima neće biti moguć; žali zbog toga što je Ujedinjena Kraljevina odbila pružiti čvrsta jamstva u pogledu temeljnih prava i individualnih sloboda te je ustrajala na snižavanju postojećih standarda i odstupanju od dogovorenih mehanizama zaštite podataka, uključujući korištenjem masovnog nadzora;

83. poziva Komisiju da prethodno navedene elemente uzme u obzir pri procjeni primjerenosti pravnog okvira Ujedinjene Kraljevine u pogledu razine zaštite osobnih podataka te da zajamči da je Ujedinjena Kraljevina riješila probleme utvrđene u ovoj Rezoluciji prije nego što proglasi primjerenim zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka u skladu s pravom Unije kako ga tumači Sud Europske unije; poziva Komisiju da također zatraži savjet Europskog odbora za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka;

Sigurnost, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima

84. ponavlja da bi se trebao ostvariti konkretan napredak u području sigurnosti, izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima kako bi se omogućio dogovor o sveobuhvatnoj i učinkovitoj suradnji koja bi bila uzajamno korisna za sigurnost građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

85. oštro se protivi zahtjevu Ujedinjene Kraljevine da dobije izravan pristup informacijskim sustavima EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova; u tom pogledu još jednom naglašava da Ujedinjena Kraljevina, kao treća zemlja izvan schengenskog područja, ne može imati izravan pristup podacima iz informacijskih sustava EU-a; upozorava da bi svaka razmjena informacija s Ujedinjenom Kraljevinom, uključujući osobne podatke, trebala podlijegati strogim zaštitnim mjerama, uvjetima revizije i nadzora te primjenjivati razinu zaštite osobnih podataka jednaku onoj koja je predviđena pravom Unije;

86. ističe da se zakonodavstvom o Schengenskom informacijskom sustavu (SIS) izričito zabranjuje pristup trećih zemalja sustavu i da Ujedinjena Kraljevina, kao treća zemlja, ne može imati pristup SIS-u; podsjeća da je Vijeće 5. ožujka 2020. izdalo niz preporuka o ozbiljnim kršenjima u primjeni SIS-a od strane Ujedinjene Kraljevine te da Ujedinjena Kraljevina u svojem odgovoru nije izrazila namjeru primjene tih preporuka, čime se krši pravo EU-a; smatra da bi se buduća suradnja između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje trebala temeljiti na uzajamnom povjerenju; ističe da se takva suradnja može dogovoriti samo ako se utvrde čvrsta pravila o zaštiti podataka te ako se uspostave snažni mehanizmi za njihovu provedbu;

87. ističe da je automatizirana razmjena podataka o DNK-u s Ujedinjenom Kraljevinom u okviru iz Prüma pokrenuta tek 2019. i da će Vijeće uskoro odlučiti o donošenju provedbene odluke kojom bi se Ujedinjenoj Kraljevini omogućilo sudjelovanje u automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka; u tom pogledu ističe da je Parlament u okviru posebnog postupka konzultacija o aktima bivšeg trećeg stupa 13. svibnja 2020. odbacio nacrt odluke Vijeća zbog zabrinutosti u vezi s potpunim reciprocitetom u pogledu razmjene podataka o otiscima prstiju, jamstvima zaštite podataka te vrlo kratkom vremenu primjene; poziva Vijeće da pažljivo razmotri argumente Parlamenta za odbijanje; podsjeća pregovarače da će odluke Vijeća kojima se odobrava ta automatizirana razmjena podataka, ako budu donesene, isteći na kraju prijelaznog razdoblja; naglašava potrebu za time da se pravovremeno postigne sporazum o novim aranžmanima za buduće odnose s obzirom na važnost razmjene informacija u borbi protiv teškog i organiziranog prekograničnog kriminala i terorizma;

88. zabrinut je zbog nedostatka ambicije pregovaračkog mandata Ujedinjene Kraljevine u važnim područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima; smatra da EU i Ujedinjena Kraljevina mogu pronaći rješenje kojim se omogućuje ambicioznija suradnja od one u okviru Konvencije Vijeća Europe o izručenju;

Migracije, azil i upravljanje granicama

89. naglašava potrebu za postizanjem dogovora o uvjetima suradnje u pogledu migracije osoba koje nisu državljani dviju strana, pri čemu treba poštovati temeljna prava i ljudsko dostojanstvo i prepoznati potrebu za zaštitom najugroženijih osoba; ponavlja svoj poziv na to da takva suradnja sadrži barem aranžmane kojima se poboljšavaju sigurni i zakoniti načini pristupa međunarodnoj zaštiti, među ostalim spajanjem obitelji;

90. ističe potrebu za snažnom suradnjom dviju strana u cilju borbe protiv krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima, u skladu s međunarodnim pravom, koje će se i dalje primjenjivati na granicu između Ujedinjene Kraljevine i EU-a;

91. ustraje u tome da Ujedinjena Kraljevina ne može birati koje elemente pravne stečevine EU-a o azilu i migracijama želi zadržati;

92. naglašava još jednom potrebu za usvajanjem plana o spajanju obitelji, koji bi trebao biti spreman za stupanje na snagu na kraju prijelaznog razdoblja;

93. parlament u okviru takvog plana i općenito podsjeća pregovarače na obvezu EU-a i Ujedinjene Kraljevine da zaštite svu djecu na svojem teritoriju te u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. (UNCRC poziva države članice da, nakon što Ujedinjena Kraljevina iznese konkretne prijedloge, Komisiji daju mandat za pregovore o planu spajanja obitelji za tražitelje azila);

94. naglašava važnost koordiniranog pristupa EU-a svim tim pitanjima s obzirom na to da bi bilateralni sporazumi između Ujedinjene Kraljevine i pojedinih država članica o pitanjima kao što su spajanje obitelji tražitelja azila ili izbjeglica te sporazumi o premještanju ili ponovnom prihvatu mogli imati negativne posljedice na dosljednost politike EU-a o azilu i migracijama; poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da teže uravnoteženom i konstruktivnom pristupu u svim tim pitanjima;

Borba protiv pranja novca i financiranja terorizma

95. poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da u budući sporazum o partnerstvu uvrste odredbe o politici sprječavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma, uključujući mehanizam razmjene informacija; podsjeća da su se u Političkoj izjavi EU i Ujedinjena Kraljevina obvezali premašiti standarde Radne skupine za financijsko djelovanje o sprječavanju pranja novca i suzbijanju financiranja terorizma u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva te zaustaviti anonimnost povezanu s uporabom virtualnih valuta, uključujući putem kontrole dužne pažnje klijenata;

96. poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da u sporazum o novom partnerstvu uvrste posebne odredbe o nadzoru financijskih i nefinancijskih obveznika u kontekstu okvira za sprječavanje pranja novca;

Porezna pitanja

97. poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da kao prioritet odrede usklađenu borbu protiv utaje i izbjegavanja poreza; poziva strane da suradnjom predviđenom u Kodeksu ponašanja EU-a pri oporezivanju poduzeća riješe pitanje štetnih poreznih praksi; napominje da je Ujedinjena Kraljevina visoko rangirana prema pokazateljima Komisije koji je identificiraju kao državu koja ima značajke koje bi poduzeća mogla iskoristiti za izbjegavanje poreza; poziva na to da se budućim sporazumom posebno riješi to pitanje; napominje da će se na kraju prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina smatrati trećom zemljom i da će je stručna skupina za Kodeks ponašanja pri oporezivanju poduzeća morati preispitati prema kriterijima uspostavljenima za EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija; poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da zajamče potpunu administrativnu suradnju kako bi se osigurala sukladnost sa zakonodavstvom o PDV-u te zaštitom i povratom prihoda od PDV-a;

Borba protiv klimatskih promjena i zaštita okoliša

98. smatra da bi se Ujedinjena Kraljevina trebala u potpunosti uskladiti sa sadašnjim i budućim okvirom klimatske politike EU-a, uključujući revidirane ciljeve za 2030. i 2040. te smjernice za postizanje klimatske neutralnosti do 2050.;

99. smatra da bi Ujedinjena Kraljevina trebala uvesti sustav određivanja cijena ugljika barem jednakog opsega i učinkovitosti kao što je predviđeno sustavom EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS) te da bi trebala primjenjivati ista načela u pogledu upotrebe vanjskih kredita do kraja prijelaznog razdoblja; nadalje smatra da bi se, ako Ujedinjena Kraljevina zatraži da se njezin sustav trgovanja emisijama poveže sa sustavom EU-a za trgovanje emisijama, trebala primjenjivati sljedeća dva uvjeta za razmatranje takvog zahtjeva: sustav trgovanja emisijama Ujedinjene Kraljevine ne bi smio ugroziti integritet sustava EU-a za trgovanje emisijama, posebno njegovu ravnotežu između prava i obveza, te bi trebao odražavati stalno povećanje opsega i učinkovitosti sustava EU-a za trgovanje emisijama; naglašava da bi sustav utvrđivanja cijena ugljika trebao biti uspostavljen prije glasovanja u Parlamentu o tome treba li dati suglasnost za nacrt sporazuma;

100. naglašava da je važno pobrinuti se za odgovarajuće praćenje i procjenu kvalitete zraka i vode u Ujedinjenoj Kraljevini uz usvajanje zajedničkih standarda i ciljeva; nadalje ističe da je važno da Ujedinjena Kraljevina provodi ograničenja emisija i druge odredbe dogovorene u okviru Direktive (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća[16] te da se dinamično uskladi s Direktivom 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća[17] uključujući ažuriranja referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama;

Javno zdravstvo

101. naglašava da će Ujedinjena Kraljevina, ako želi biti uvrštena na popis zemalja kojima je dopušten izvoz robe u EU koje podliježu sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, morati u potpunosti poštovati zahtjeve EU-a za tu robu, uključujući zahtjeve povezane s proizvodnim postupcima; osim toga, naglašava da bi se posebno trebala u potpunosti poštovati pravila o podrijetlu prehrambenih proizvoda te da bi trebalo definirati jasna pravila u vezi s transformacijom prehrambenih proizvoda u Ujedinjenoj Kraljevini kako bi se spriječilo zaobilaženje uvjeta EU-a, posebno u kontekstu mogućih sporazuma o slobodnoj trgovini između Ujedinjene Kraljevine i drugih zemalja;

102. naglašava da će se Ujedinjena Kraljevina morati uskladiti s propisima EU-a o genetski modificiranim organizmima i proizvodima za zaštitu bilja; smatra da bi strane trebale nastojati smanjiti upotrebu pesticida i rizike povezane s njima; stoga naglašava da je potrebno da obje strane nastave raditi na smanjenju upotrebe antibiotika u uzgoju životinja te da i dalje zabranjuju njihovu upotrebu za poticanje rasta te smanje neprimjerenu ili nepotrebnu upotrebu kod ljudi;

103. naglašava važnost sprječavanja nestašice lijekova i medicinskih proizvoda; potiče nacionalna tijela i dionike da zajamče završetak postupka preraspodjele nacionalno odobrenih lijekova do kraja prijelaznog razdoblja; stoga poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da dugoročno surađuju kako bi spriječile i otkrile utvrđene i nove prijetnje zdravstvenoj sigurnosti te se pripremile i odgovorile na njih; u tom pogledu poziva na kontinuiranu suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kako bi se učinkovito suzbila pandemija bolesti COVID 19; smatra da, ako jedna od strana ne poduzme odgovarajuće mjere za suzbijanje prijetnji zdravlju, druga strana može donijeti jednostrane mjere za zaštitu javnog zdravlja;

104.  naglašava važnost poštovanja zakonodavstva EU-a o farmaceutskim proizvodima, medicinskim uređajima, sigurnosti kemikalija, uključujući endokrino disruptivne kemikalije, uz istodobno jamčenje stalnog pristupa lijekovima i medicinskim uređajima, te ističe činjenicu da će poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine u svakom slučaju podlijegati istim obvezama koje se primjenjuju na poduzeća izvan EGP-a; osim toga, naglašava potrebu za postavljanjem snažnih uvjeta u vezi sa sanitarnim i fitosanitarnim mjerama koji nadilaze sporazum WTO-a kako bi se unutarnje tržište EU-a, a posebno potrošači, zaštitili od svih rizika povezanih s uvozom ili izvozom proizvoda u Ujedinjenu Kraljevinu;

Promet

105. naglašava da bi predviđeno partnerstvo na temelju bliskih ekonomskih veza i zajedničkih interesa trebalo omogućiti stalnu i nesmetanu povezanost za sve načine prijevoza na koje se primjenjuje reciprocitet te osigurati jednake uvjete, posebno u pogledu socijalnih, radnih i okolišnih standarda i prava putnika; podsjeća na to da bi navedeno partnerstvo također trebalo obuhvatiti specifičnu situaciju tunela La Manche, posebno kad je riječ o aspektima sustava sigurnosti i odobrenja;

106. smatra da bi se u budućoj suradnji s Ujedinjenom Kraljevinom trebali predvidjeti prometni projekti od zajedničkog interesa i poticati dobra prekogranična trgovina i poslovni uvjeti, a posebno bi se trebalo olakšati i pomoći malim i srednjim poduzećima da izbjegnu svako dodatno administrativno opterećenje;

107. smatra da bi trebalo predvidjeti sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u prekograničnim istraživačkim i razvojnim programima EU-a u području prometa na temelju zajedničkih interesa;

108. podsjeća da je važno da je Komisija tijekom pregovora jedini pregovarač EU-a te da države članice ne započinju bilateralne pregovore; međutim, potiče Komisiju da zastupa interese svake države članice u konačnom sveobuhvatnom sporazumu;

109. naglašava da prava i povlastice podrazumijevaju i obveze te da bi razina pristupa unutarnjem tržištu EU-a trebala biti sukladna opsegu regulatornog usklađivanja i obveza koje su dogovorene u pogledu poštovanja jednakih uvjeta za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje na temelju minimalnih zajedničkih standarda primjenjivih u EU-u;

110.  podsjeća da je zrakoplovstvo jedini način prijevoza koji nema rezervni pravni oslonac u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a) u slučaju da se sporazum ne postigne prije kraja prijelaznog razdoblja;

111.  smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo uključivati ambiciozno i sveobuhvatno poglavlje o zračnom prometu kojim bi se zajamčili strateški interesi EU-a te koje obuhvaća odgovarajuće odredbe o pristupu tržištu, ulaganjima i operativnoj i komercijalnoj fleksibilnosti (na primjer let pod zajedničkom oznakom), uzimajući u obzir uravnotežena prava i obveze, a trebalo bi podrazumijevati i blisku suradnju u području zračne sigurnosti i upravljanja zračnim prometom;

112.  naglašava da bi svako eventualno dodjeljivanje nekih elemenata uvrštenih u takozvanu petu slobodu (zračna sloboda) trebalo biti ograničeno i uključivati uravnotežene i odgovarajuće obveze u interesu EU-a;

113. napominje da aktualni okvir Europske konferencije ministara prijevoza, koji se temelji na ograničenom broju dozvola, nije prikladan za odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, uzimajući u obzir opseg tereta koji se prevozi cestom između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; u tom pogledu naglašava da bi trebalo uvesti odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle prijetnje javnom redu i spriječili poremećaji u prometnim tokovima prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima; u tom kontekstu ističe važnost poboljšanih direktnih morskih ruta od Irske do kontinenta, čime bi se smanjila ovisnost o „kopnenom mostu” Ujedinjene Kraljevine;

114.  naglašava da se prijevoznicima tereta iz Ujedinjene Kraljevine ne mogu dati ista prava i povlastice kao prijevoznicima tereta iz EU-a u pogledu cestovnog prijevoza tereta;

115. smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo uključivati pravo na tranzit za vožnje natovarenih i nenatovarenih vozila iz teritorija jedne stranke na teritorij iste stranke preko teritorija druge stranke;

116.  smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo obuhvaćati jednake uvjete posebice u pogledu radnog vremena i trajanja odmora, upućivanja vozača, tahografa, mase i dimenzija vozila, kombiniranog prijevoza i obuke osoblja, kao i određene odredbe koje bi trebale osigurati usporedivu razinu zaštite prijevoznika i vozača;

117. inzistira na tome da protočnost pomorske trgovine između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, slobodno kretanje putnika, pomoraca, te zaposlenika na kopnu i moru bude prioritet; u tom pogledu naglašava da bi EU i Ujedinjena Kraljevina trebali osigurati da se uspostave odgovarajući granični i carinski sustavi kako bi se spriječila kašnjenja i poremećaji;

Kultura i obrazovanje

118. smatra da bi se Sporazumom trebalo pojasniti da se kulturna i jezična raznolikost održava u skladu s Konvencijom UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja;

119. pozdravlja nedvosmislenu izjavu u pregovaračkim smjernicama da bi budući odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine također trebali obuhvaćati dijalog i razmjenu u područjima obrazovanja i kulture; poziva Komisiju da pri pregovaranju o relevantnim odredbama o mobilnosti uzme u obzir specifičnu prirodu kulturnog sektora; međutim, zabrinut je zbog toga što odredbe kojima se uređuje ulazak i privremeni boravak fizičkih osoba u poslovne svrhe iz nacrta teksta sporazuma koji je objavila Komisija ne zadovoljavaju potrebe kulturnog i kreativnog sektora te bi mogle ometati kontinuiranu kulturnu razmjenu;

120. bezrezervno podržava jasan stav u pregovaračkim smjernicama po kojem bi audiovizualne usluge trebale biti isključene iz područja primjene gospodarskog partnerstva te apelira na Komisiju da ostane nepokolebljiva u svojem stajalištu;

121. ističe da se pristup tržištu audiovizualnih usluga u Uniji može osigurati samo ako se u potpunosti provodi Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća[18] tako da se objema stranama odobre ista prava na reemitiranje; podsjeća da će se nakon isteka prijelaznog razdoblja sadržaji podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine i dalje klasificirati kao „europska djela” sve dok su djela podrijetlom iz država koje nisu članice EU-a i država izvan EGP-a koje su stranke Konvencije Vijeća Europe o prekograničnoj televiziji uključena u kvotu sadržaja „europskih djela”;

122.  pozdravlja to što su uključena pitanja koja se odnose na vraćanje ili restituciju nezakonito iznesenih kulturnih dobara u njihove zemlje podrijetla; također naglašava važnost nastavka suradnje s Ujedinjenom Kraljevinom u tom području;

Okvir za financijsko upravljanje i nadzor

123. poziva na jamčenje i poštovanje prava pristupa službi Komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF), Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), kao i prava na nadzor koji provodi Parlament; podsjeća da Sud Europske unije mora biti prihvaćen kao nadležni sud u predmetima koji se odnose na poštovanje i tumačenje prava EU-a;

Sudjelovanje u programima Unije

124. preporučuje da Komisija prida posebnu pozornost sljedećim primjenjivim načelima i uvjetima koji se odnose i na „sudjelovanje u programima Unije” i na „horizontalne aranžmane i upravljanje”;

(a) da poduzme potrebne mjere kako bi se osiguralo da se općim načelima i uvjetima koji će se donijeti u sklopu predviđenog partnerstva u vezi sa sudjelovanjem u programima Unije obuhvati zahtjev da Ujedinjena Kraljevina pravedno i odgovarajuće financijski doprinese svakom programu u kojem sudjeluje, i u pogledu naknade za sudjelovanje i u pogledu operativnog doprinosa;

(b) da zajamči da opće pravilo za sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u bilo kojem programu bude u skladu sa standardnim uvjetima koji se primjenjuju za sudjelovanje trećih zemalja te da podrazumijeva sudjelovanje tijekom cijelog trajanja predmetnog programa i u svim njegovim dijelovima, osim ako je djelomično sudjelovanje opravdano razlozima kao što je povjerljivost; preporučuje da se zajamči predvidljivost za sudionike u programima EU-a koji su uspostavljeni u EU-u i stabilnost u smislu dodjele proračunskih sredstava;

(c) da zajamči da sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima EU-a ne podrazumijeva ukupni neto prijenos iz proračuna EU-a Ujedinjenoj Kraljevini i da EU može jednostrano obustaviti ili prekinuti sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u svakom programu ako uvjeti za sudjelovanje nisu ispunjeni ili ako Ujedinjena Kraljevina ne plati svoj financijski doprinos;

(d) da osigura da u Sporazumu s Ujedinjenom Kraljevinom postoje potrebne mjere za rješavanje financijskih nepravilnosti, prijevara, pranja novca i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije te da zajamči zaštitu financijskih interesa EU-a;

125. smatra da je važno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u skladu s općim načelima za sudjelovanje trećih zemalja u programima Unije u prekograničnim, kulturnim, razvojnim, obrazovnim i istraživačkim programima kao što su Erasmus +, Kreativna Europa, Obzor, Europsko istraživačko vijeće, program LIFE, transeuropska prometna mreža (TEN-T), Instrument za povezivanje Europe (CEF), jedinstveno europsko nebo (SES), Interreg, zajedničke tehnološke inicijative kao što su Clean Sky I i II, Istraživanje i razvoj upravljanja zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu (SESAR), ERIC-ovi, Galileo, Copernicus, Europski geostacionarni navigacijski sustav (EGNOS), Okvir potpore za nadzor i praćenje u svemiru (SST) te javno-privatna partnerstva;

126. očekuje da će se sporazumom riješiti odnos Ujedinjene Kraljevine s Euratomom i projektom ITER te utjecaj povlačenja na imovinu i obveze; očekuje od Ujedinjene Kraljevine i da poštuje najviše standarde nuklearne sigurnosti te standarde sigurnosti i zaštite od zračenja;

127. smatra da bi Ujedinjena Kraljevina, ako bi u konačnici željela sudjelovati na unutarnjem tržištu, trebala doprinositi kohezijskim fondovima za razdoblje 2021. – 2027., kao što je slučaj s državama EGP-a;

128. smatra da bi se novim sporazumom trebale uzeti u obzir potrebe regija EU-a pogođenih povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a;

129. naglašava da je iznimno važno da se program PEACE nastavi u Sjevernoj Irskoj i pograničnim regijama Irske i da njime samostalno upravlja posebno tijelo za programe EU-a;

130. smatra da bi se trebala nastaviti suradnja na pitanjima od zajedničkog interesa između najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja EU-a, s jedne strane, i prekomorskih zemalja i područja Ujedinjene Kraljevine, s druge strane, posebno u karipskom području i na Pacifiku; traži po potrebi posebne odredbe kako bi se omogućili budući zajednički projekti u okviru Europskog razvojnog fonda i kohezijskih fondova; također smatra da treba zadržati odgovarajuću razinu potpore za preostale prekomorske zemlje i područja;

131. ističe da stavljanjem na raspolaganje financijskih sredstava iz proračuna EU-a Fond solidarnosti Europske unije predstavlja konkretan izraz solidarnosti u situaciji kada ozbiljne posljedice za, među ostalim, gospodarstvo pogode jednu ili više regija EU-a ili zemlje koja se prijavljuje za pristupanje;

132. ističe potrebu za povezivanjem sudjelovanja u programima s usklađivanjem s povezanim politikama, kao što su politike u području klimatskih promjena i kibersigurnosti;

133. smatra da bi sporazum o suradnji u području energije, usklađen s cjelokupnim sporazumom o budućim odnosima te utemeljen na čvrstom upravljanju i ravnopravnim uvjetima, bio od zajedničkog interesa za obje strane;

134. ističe da je za osiguravanje kontinuiteta jedinstvenog tržišta električne energije na irskom otoku nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine potrebna kontinuirana provedba energetske osi EU-a u Sjevernoj Irskoj;

135. smatra da bi Ujedinjena Kraljevina mogla i dalje biti važan partner u svemirskoj politici EU-a; ističe da se u pregovorima treba riješiti budući pristup Ujedinjene Kraljevine svemirskom programu EU-a u skladu s primjenjivim zakonskim okvirom za sudjelovanje trećih zemalja u svemirskom programu EU-a, štiteći pritom interese EU-a;

Intelektualno vlasništvo

136. ističe da bi predviđeni sporazum trebao također sadržavati čvrste i provedive mjere za priznavanje i visoku razinu zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla, kao i prava intelektualnog vlasništva, kao što su autorsko pravo i srodna prava, žigovi i industrijski dizajn, patenti i poslovne tajne, na temelju sadašnjeg i budućeg pravnog okvira EU-a. smatra da bi se time također trebala zajamčiti mogućnost bliske bilateralne suradnje između Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i ureda za intelektualno vlasništvo u Ujedinjenoj Kraljevini;

Pravo trgovačkih društava

137. napominje da je, kako bi se izbjeglo snižavanje standarda i osigurao pravni položaj u Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u, poželjno da predviđeni sporazum sadrži minimalne zajedničke standarde u pogledu osnivanja i provođenja operacija, zaštite dioničara, vjerovnika ili zaposlenika, izvješćivanja trgovačkih društava i njihove revizije te pravila o transparentnosti, kao i u pogledu uzajamnog priznavanja sudskih odluka o restrukturiranju i stečaju ili nesolventnosti;

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima, među ostalim u obiteljskim pitanjima

138.  ističe da je pravosudna suradnja u građanskim stvarima od ključne važnosti kako bi se osigurala buduća trgovinska i poslovna interakcija između građana i trgovačkih društava te pružila sigurnost i dovoljna zaštita stranaka u prekograničnim transakcijama i drugim aktivnostima; smatra da bi se stoga trebalo pažljivo razmotriti bi li Luganska konvencija mogla biti prikladno rješenje koje bi EU-u omogućilo da zadrži opću ravnotežu svojih odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama ili bi bilo primjerenije pronaći novo rješenje kojim bi se moglo osigurati „dinamičko usklađivanje” između dviju strana;

139. naglašava da bi predviđeni sporazum posebno trebao sadržavati smisleno i sveobuhvatno rješenje u pogledu bračne zajednice, roditeljske odgovornosti i drugih obiteljskih pitanja; u tom kontekstu napominje da se uzajamne provedbene odredbe o obiteljskim pitanjima u predviđenom sporazumu ne bi trebale temeljiti samo na načelu uzajamnog povjerenja pravosudnih sustava već i na postojanju određenih ustavnih jamstava i zajedničkih standarda u području temeljnih prava;

Razvojna suradnja i humanitarna pomoć

140. napominje da je Ujedinjena Kraljevina i dalje jedan od najvećih bilateralnih donatora na svijetu i ističe da EU prilikama za suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom treba pristupiti u duhu partnerstva; žali što će povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz EU-a ostaviti prazninu u cjelokupnoj politici razvojne suradnje i humanitarne pomoći EU-a;

141. naglašava središnju ulogu EU-a i Ujedinjene Kraljevine u rješavanju zajedničkih izazova posredstvom razvojne politike i humanitarne pomoći; ističe da je u tom pogledu važno težiti usklađenosti politika u interesu razvoja;

142. naglašava važnost snažnog partnerstva koje uključuje pristup razvoju temeljen na pravima te jamčenje trajne predanosti i suradnje u postizanju ciljeva održivog razvoja, ljudskih prava, iskorjenjivanja siromaštva i provedbi Pariškog sporazuma, nadalje, ističe važnost pružanja usklađenih odgovora na humanitarne krize i temeljnih načela humanitarne pomoći,

143. uvjeren je da se partnerstvo u razdoblju nakon Sporazuma iz Cotonoua i zajednička strategija Afrike i EU-a mogu poboljšati djelotvornom suradnjom s Ujedinjenom Kraljevinom, s obzirom na njezinu snažnu prisutnost u Africi te na Karibima i Pacifiku; naglašava da bi EU, Ujedinjena Kraljevina i zemlje AKP-a trebali na svim razinama surađivati u skladu s načelima partnerstva, solidarnosti i komplementarnosti;

Sigurnost i vanjski poslovi

144. prima na znanje činjenicu da u pregovaračkim ciljevima Ujedinjene Kraljevine objavljenim 27. veljače 2020. stoji da će se vanjska politika odrediti isključivo u okviru šireg prijateljskog dijaloga i suradnje između Ujedinjene Kraljevine i EU-a, čime je to ključno područje degradirano, postavši dijelom neinstitucionaliziranog odnosa koji će se utvrditi u kasnijoj fazi;

145. žali što je to u suprotnosti s odredbama Političke izjave, kojom se predviđa ambiciozno, široko, produbljeno i fleksibilno partnerstvo u području vanjske politike, sigurnosti i obrane te traži uspostavu budućeg širokog, sveobuhvatnog i uravnoteženog sigurnosnog partnerstva EU-a i Ujedinjene Kraljevine, na što je Ujedinjena Kraljevina pristala;

146. podsjeća na stajalište EU-a da bi vanjska politika, sigurnost i obrana trebale biti dio sveobuhvatnog sporazuma o budućem odnosu EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

147. žali zbog činjenice da Ujedinjena Kraljevina ne pokazuje ambicije za odnose s EU-om u području vanjske politike, sigurnosti i obrane te da one izričito nisu obuhvaćene mandatom Ujedinjene Kraljevine i stoga nisu dio 11 pregovaračkih stolova;

148. podsjeća da EU i Ujedinjena Kraljevina dijele načela, vrijednosti i interese; naglašava da je u interesu obiju strana održati ambicioznu, blisku i trajnu suradnju poštujući autonomiju EU-a u obliku zajedničkog okvira za vanjsku i sigurnosnu politiku na temelju članka 21. UEU-a te uzimajući u obzir Povelju UN-a i savez NATO u sljedećim područjima:

(a) promicanje mira

(b) zajednički pristup zajedničkim sigurnosnim izazovima i globalnoj stabilnosti u europskom susjedstvu

(c) promicanje međunarodnog poretka utemeljenog na pravilima

(d) konsolidacija demokracije i vladavine prava

(e)  zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda

(f) promicanje globalnog blagostanja, održivog razvoja, borbe protiv klimatskih promjena i ublažavanja gubitka biološke raznolikosti

149. primjećuje da bi duboko integrirana i koordinirana međunarodna suradnja između Ujedinjene Kraljevine i EU-a bila od velike koristi za obje stranke i za globalni svjetski poredak općenito s obzirom na njihove slične pristupe u pogledu učinkovitog multilateralizma, zaštite mira, sigurnosti i održivosti te obrane i ostvarivanja ljudskih prava; predlaže da se takva koordinacija vodi preko sustavne platforme za savjetovanja na visokoj razini i usklađivanje u pitanjima vanjske politike; naglašava važnost i dodanu vrijednost međuparlamentarne suradnje u globalnim pitanjima;

150. naglašava da su objema stranama potrebni zajednički odgovori na izazove vanjske, sigurnosne i obrambene politike kao što su terorizam, kiberratovanje, kriza u susjedstvu, poštovanje ljudskih prava, kampanje dezinformiranja i hibridne prijetnje; potiče učinkovit, pravovremen i recipročan dijalog, savjetovanje, koordinaciju i razmjenu informacija i obavještajnih podataka, podložno demokratskom nadzoru koji provode institucije Ujedinjene Kraljevine i EU-a; podsjeća da se razmjena povjerljivih podataka mora organizirati u posebnom okviru;

151. naglašava da će po završetku prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina postati trećom zemljom bez ikakvog posebnog okvira za odnose, što će znatno utjecati na postojeću suradnju u području vanjske i sigurnosne politike;

152. poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da ojačaju međunarodni mir i stabilnost, među ostalim izradom zajedničkih strategija o jačanju održavanja mira u okviru UN-a; poziva obje strane da promiču kulturu mira i dijaloga kao sredstvo sprečavanja sukoba, upravljanja sukobima i rješavanja sukoba te prava žena i rodna prava; podupire nastavak postojeće suradnje u tim područjima; poziva na sustavnu preferencijalnu suradnju u operacijama održavanja mira; poziva na pojačanu suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u pitanjima povezanima s demokratskim razvojem, procesima reformi i demokratskim parlamentarnim praksama u trećim zemljama, uključujući promatranje izbora;

153. izražava snažan interes EU-a za takvo partnerstvo u području vanjskih odnosa i sigurnosti s obzirom na uzajamne koristi koje proizlaze iz stalnog članstva Ujedinjene Kraljevine i Francuske u Vijeću sigurnosti i visokoučinkovitih diplomatskih službi Ujedinjene Kraljevine i država članica EU-a te s obzirom na činjenicu da Ujedinjena Kraljevina ima najjače oružane snage u Europi;

154. predlaže da se buduće partnerstvo temelji na vrlo bliskoj i redovitoj suradnji i koordinaciji u UN-u, posebno u Vijeću sigurnosti UN-a i Vijeću UN-a za ljudska prava;

155. naglašava uzajamnu važnost sigurnosti i razvoja; potiče EU i Ujedinjenu Kraljevinu da blisko surađuju na održivom razvoju i humanitarnoj pomoći; podsjeća obje strane na važnost obvezivanja na postizanje cilja izdvajanja udjela od 0,7 % BND-a za službenu razvojnu pomoć i na podupiranje načela usklađenosti politika u interesu razvoja; smatra da partnerstvo nakon isteka Sporazuma iz Cotonoua i Strategija EU-a za Afriku mogu imati koristi od stvarne suradnje s Ujedinjenom Kraljevinom u kojoj se razmatraju visoki standardi socijalne zaštite, zaštite ljudskih prava i zaštite okoliša kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i Pariškog sporazuma;

156. ističe da je u uzajamnom interesu EU-a i Ujedinjene Kraljevine, koji je još i veći zbog njihove geografske blizine, da surađuju na razvoju djelotvornih i istinski interoperabilnih obrambenih kapaciteta, uključujući u okviru Europske obrambene agencije, s kojom bi trebalo sklopiti administrativni sporazum te nastaviti s iznimno vrijednim partnerstvima u okviru NATO-a i programa EU-a za obranu i vanjsku sigurnost, programa Galileo, programa u području kibersigurnosti i borbe protiv ciljnih kampanja dezinformacija i kibernapada kako je pokazala aktualna pandemija bolesti COVID-19; podsjeća da je u pogledu sudjelovanja u javno reguliranoj usluzi programa Galileo moguć i potreban poseban sporazum; također napominje da bi se u pogledu predstojećeg Europskog obrambenog fonda Ujedinjena Kraljevina mogla pridružiti pod uvjetima zadanima za treće zemlje; poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu da izrade zajednički pristup standardizaciji obrambene tehnologije;

157. očekuje da će Ujedinjena Kraljevina moći nastaviti uspostavljenu suradnju i razmjenu informacija s nacionalnim tijelima u području kibersigurnosti;

158. podsjeća da je u zakonodavstvima EU-a i Ujedinjene Kraljevine trenutačno na snazi niz restriktivnih mjera (režima sankcija); uviđa djelotvornu upotrebu sankcija za ljudska prava, demokraciju, vladavinu prava u skladu s Poveljom UN-a; naglašava činjenicu da će Ujedinjena Kraljevina i dalje biti obvezna primjenjivati režime sankcija UN-a nakon svojeg povlačenja te poziva Ujedinjenu Kraljevinu da nastavi usklađivati svoju politiku sankcija s EU-om; poziva obje strane da uspostave odgovarajući mehanizam koordinacije za sankcije, i da blisko surađuju u vezi sa sankcijama na svjetskim forumima, kako bi se maksimalno povećao njihov utjecaj i osigurala konvergencija te kako bi se ostvarili zajednički interesi u promicanju zajedničkih vrijednosti;

159. potiče Ujedinjenu Kraljevinu da sudjeluje u relevantnim agencijama EU-a i preuzme istaknutu ulogu u operacijama EU-a za upravljanje krizama te u misijama i operacijama ZSOP-a, među ostalim u humanitarnim misijama i misijama spašavanja, sprečavanju sukoba i očuvanju mira, vojnom savjetovanju i pomoći te stabilizaciji nakon sukoba, kao i u projektima u okviru stalne strukturirane suradnje (PESCO), u slučajevima kada je pozvana na sudjelovanje, te naglašava da bi takvo sudjelovanje trebalo podlijegati strogim uvjetima kojima se poštuje autonomija EU-a pri donošenju odluka, kao i suverenitet Ujedinjene Kraljevine i načelo uravnoteženih prava i obveza, te se temeljiti na efektivnom reciprocitetu, koji uključuje pravedne i primjerene financijske doprinose; poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da redovno obavještavaju Parlament o procesu političkog dijaloga s Ujedinjenom Kraljevinom i o glavnim aspektima razmjene informacija o ZSOP-u i upravljanja kriznim situacijama;

160. podsjeća na to da su učinkoviti međunarodni režimi kontrole oružja, razoružanja i neširenja oružja okosnica globalne i europske sigurnosti; podsjeća na važnost dosljedne i vjerodostojne europske strategije za multilateralne pregovore na globalnoj razini, kao i u pogledu regionalnih mjera za smirivanje napetosti i izgradnju povjerenja; podsjeća na važnu ulogu koju je Ujedinjena Kraljevina nosila u pogledu razvoja i uspostave takvih normi, institucija i organizacija; poziva Ujedinjenu Kraljevinu da izradi zajedničku strategiju s EU-om u pogledu tog područja politike, osobito u skladu s programom UN-a za razoružanje; poziva Ujedinjenu Kraljevinu da se obveže na daljnje poštovanje kriterija jednakih onima koji su objedinjeni u Zajedničkom stajalištu 2008/944/ZVSP[19] i da zajedno s EU-om promiče univerzalizaciju i strogu provedbu Ugovora o trgovini oružjem, Ugovora o neširenju oružja i obnovu Novoga START-a;

161. naglašava veliku važnost konzularne i diplomatske suradnje između EU-a i Ujedinjene Kraljevine jer bi se tako osigurala učinkovita pomoć građanima i omogućilo i Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u da građanima pruže mogućnost da uživaju konzularnu zaštitu u trećim zemljama u kojima jedna od dviju stranaka nema diplomatsko predstavništvo, u skladu s točkom (c) članka 20. UFEU-a;

162. ističe činjenicu da je pandemija bolesti COVID-19 ukazala na važnost vojnih kapaciteta i sredstava, pri čemu europske oružane snage imaju ključnu ulogu u podupiranju civilnih napora u borbi protiv pandemije, uz istovremenu provedbu svojih temeljnih misija; naglašava da je ova pandemija ukazala na važnost strateške autonomije EU-a i europske obrambene suradnje kako bi se europsko stanovništvo zaštitilo u kriznim vremenima i ojačala otpornost država članica; smatra da bi trebalo uspostaviti mehanizme za brzu suradnju između Unije i Ujedinjene Kraljevine u slučaju budućih kriza sličnog karaktera i razmjera; smatra da bi europske vojne medicinske službe trebale stvoriti mrežu za razmjenu informacija i potporu na temelju iskustva stečenog tijekom pandemije bolesti COVID-19 kako bi se potaknula europska otpornost većih razmjera u izvanrednim i kriznim vremenima; smatra da bi sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u svakoj takvoj europskoj vojnoj medicinskoj mreži u budućnosti bilo uzajamno korisno;

Institucionalne odredbe i upravljanje

163. ističe da bi cjelokupni Sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom kao trećom zemljom, uključujući odredbe o ravnopravnim uvjetima, posebnim sektorskim pitanjima i tematskim područjima suradnje i ribarstva, trebao uključivati uspostavu jedinstvenog, dosljednog i pouzdanog sustava upravljanja kao sveobuhvatnog okvira koji obuhvaća zajednički stalni nadzor i upravljanje Sporazumom, kao i transparentne mehanizme za rješavanje sporova, sukladnost i provedbu sa sankcijama i privremenim mjerama, prema potrebi, u pogledu tumačenja i primjene svih odredbi Sporazuma;

164. smatra da bi se jedinstven, sveobuhvatan i horizontalan mehanizam upravljanja trebao primjenjivati na budući odnos s Ujedinjenom Kraljevinom u cjelini, uključujući sve dopunske sporazume koji će se možda sklopiti u kasnijoj fazi, istodobno jamčeći dosljednost s odredbama Sporazuma o povlačenju i izbjegavajući manjkavosti; ističe da će mehanizam za rješavanje sporova morati biti robustan i da bi se njime trebale predvidjeti postupne sankcije i pravni lijekovi kada se utvrdi da jedna od stranaka krši Sporazum te da će se takvim mehanizmom morati osigurati učinkovita, brzo provediva i odvraćajuća pravna sredstva; ističe da će Parlament i dalje pojačano pratiti provedbu svih odredbi; podsjeća da je Ujedinjena Kraljevina, kao bivša država članica, razvila važnu institucijsku suradnju i dijaloške strukture s EU-om koje bi trebale olakšati sklapanje tih horizontalnih dogovora; ponavlja da EU od Ujedinjene Kraljevine očekuje veću razinu ambicije u pogledu upravljanja kako bi izgradili čvrsto buduće partnerstvo;

165. insistira da je apsolutno nužno da se tim sustavom upravljanja, poštujući autonomiju obiju strana, u potpunosti očuva autonomija EU-a u donošenju odluka te njegov pravni i sudski poredak, uključujući ulogu Parlamenta i Vijeća kao suzakonodavaca prava Unije, te ulogu Suda Europske unije kao jedinog tumača prava EU-a i Povelje EU-a o temeljnim pravima; smatra da sustavi upravljanja, kad je riječ o odredbama koje se temelje na konceptima iz prava EU-a, moraju jamčiti upućivanje na Sud Europske unije;

166. pozdravlja prijedlog da se uspostavi Parlamentarna skupština za partnerstvo za zastupnike u Europskom parlamentu i Parlamentu Ujedinjene Kraljevine, s pravom na primanje obavijesti od Vijeća za partnerstvo i podnošenje preporuka, te ističe da bi Sporazum trebao pružiti pravnu osnovu za odredbe kojima se omogućuje institucionalna uspostava tog tijela;

167. zahtijeva da se poštuje uloga Parlamenta u kontekstu provedbe odredbi o regulatornoj suradnji kako bi se zajamčilo njegovo izvršavanje ispravnog političkog nadzora, te njegova prava i ovlasti kao suzakonodavca; podsjeća na pravo Parlamenta da bude obaviješten o dogovorima o reviziji Sporazuma;

168. naglašava da za cijeli Sporazum trebale vrijediti odredbe o dijalogu civilnog društva, sudjelovanju dionika i savjetovanju obiju stranaka, u skladu sa stavkom 125. Političke izjave, koje bi prije svega trebalo obuhvaćati socijalne partnere, uključujući organizacije i udruženja zaposlenika koja predstavljaju i građane EU-a koji žive i rade u Ujedinjenoj Kraljevini i građane Ujedinjene Kraljevine u EU-u; insistira na osnivanju domaćih savjetodavnih skupina za nadzor provedbe Sporazuma;

169. podupire stalno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine kao promatrača u svojstvu treće zemlje bez ovlasti donošenja odluka u neregulatornim agencijama EU-a, primjerice u području prometa, okoliša ili zapošljavanja, kao i moguće sporazume o suradnji Ujedinjene Kraljevine s istovrijednim regulatornim agencijama kao što su Europska agencija za kemikalije, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i Europska agencija za pomorsku sigurnost radi razmjene podataka, najboljih praksi i znanstvenih spoznaja; ponovno poziva Komisiju da, uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje izvan schengenskog prostora i kao ključnog partnera u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala, razmotri moguću buduću praktičnu suradnju između vlasti Ujedinjene Kraljevine i agencija EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova;

°

° °

170. nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Komisiji i, radi obavijesti, Vijeću, vladama i parlamentima država članica te vladi i parlamentu Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

 


OBRAZLOŽENJE

 

Opći kontekst i uloga Parlamenta

 

U kontekstu tekućih pregovora o sporazumu o partnerstvu s bivšom državom članicom i unatoč velikoj krizi s kojom se svijet suočava s zbog pandemije bolesti COVID-19, Europski parlament i dalje je predan ispunjavanju uloge koja mu je dodijeljena Ugovorima u vezi s pregovorima o međunarodnim sporazumima. Člancima 207. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zahtijeva se suglasnost Parlamenta za sklapanje svakog međunarodnog sporazuma između EU-a i treće zemlje. Kako bi zajamčio tu suglasnost Parlament mora biti uključen u postupak pregovora redovitim i potpunim obavješćivanjem.

 

Ujedinjena Kraljevina je 31. siječnja 2020. napustila EU, uz pravnu sigurnost i jasnoću predviđenu Sporazumom o povlačenju, kojim se obuhvaćaju tri temeljna pitanja povezana s razdvajanjem: prava građana, irska granica i podmirivanje obveza Ujedinjene Kraljevine prema EU-u. Ta su pitanja, zajedno s pojašnjenjem statusa međunarodnih obveza koje je Ujedinjena Kraljevina preuzela kao država članica, jamčenjem pravne sigurnosti za pravne subjekte i ulogom Suda EU-a, od početka pregovora bila od ključne važnosti za Parlament. Parlament je i dalje predan osiguravanju odgovarajućeg parlamentarnog nadzora nad provedbom odredaba Sporazuma o povlačenju.

 

S obzirom na nezabilježenu složenost i važnost pregovora s bivšom državom članicom, Parlament je osnovao posebno tijelo za koordinaciju mišljenja i odgovora Parlamenta na pregovore – Koordinacijsku skupinu za Ujedinjenu Kraljevinu (UKCG). Predvodi je predsjednik Odbora za vanjske poslove (AFET) te se sastoji od predsjednika Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA), predsjednika Pododbora za sigurnost i obranu (SEDE), izvjestitelja odbora INTA i izvjestitelja odbora AFET za budući odnos EU-a i Ujedinjene Kraljevine, jednog predstavnika svakog kluba zastupnika i predsjednika Konferencije predsjednika odbora.

 

Obrazloženje preporuke

 

Te preporuke u skladu s člankom 114. Poslovnika Parlamenta o pregovorima o novom partnerstvu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, koje su sastavila dva suizvjestitelja iz odbora AFET i INTA kao nadležnih odbora, pojavljuju se u vrlo važnom trenutku u pregovorima. Nakon rezolucije Parlamenta od 12. veljače 2020. i formalnog početka pregovora početkom ožujka, Parlament namjerava usvojiti te preporuke konačnim glasovanjem na plenarnoj sjednici u lipnju, prije Konferencije na visokoj razini i sastanka Europskog vijeća tog istog mjeseca na kojima će se razmotriti napredak pregovora.

 

Zbog velike složenosti pregovora visoko cijenjeno stručno znanje specijaliziranih odbora Parlamenta iznimno je važno za sadržaj ovog teksta. Stoga se tim preporukama osigurava i potpuna uključenost odbora koji daju mišljenje u skladu s parlamentarnim postupcima te se sastavljaju uz sudjelovanje klubova zastupnika koji čine Parlament, pod okriljem UKCG-a. Njihova stručnost bila je apsolutno ključna pri ocjenjivanju gospodarskog partnerstva, s naglaskom na trgovini i ravnopravnim uvjetima, ali i budućem partnerstvu u posebnim područjima: ribarstvu, zaštiti podataka, klimatskim promjenama i okolišu, javnom zdravlju i sigurnosti hrane, pravima građana, financijskim aspektima, prometu, energetici – uključujući civilni nuklearni sektor, sigurnosnoj i vanjskoj politici te sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine u programima Unije.

 

Kad je riječ o njihovu sadržaju, preporuke obuhvaćaju niz važnih tema na sveobuhvatan način, kao što su opća načela, provedba Sporazuma o povlačenju, gospodarsko partnerstvo, trgovina i jednaki uvjeti, posebna sektorska pitanja, vanjski poslovi i sigurnost, ali i ključni aspekti upravljanja. Time se Parlamentu pruža mogućnost ocjene provedbe Sporazuma o povlačenju i napretka pregovora i služit će stoga kao doprinos Parlamenta Konferenciji na visokoj razini i sastanku Europskog vijeća u lipnju. Također je važno naglasiti da u okviru tih preporuka Parlament, osim zadovoljstva zbog njezina rada, izražava i snažnu potporu konstruktivnom djelovanju Radne skupine za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom Europske komisije koju predvodi glavni pregovarač EU-a Michel Barnier. Europska unija treba nastaviti ujedinjeno stajati iza svojeg glavnog pregovarača.

 

O provedbi Sporazuma o povlačenju i Zajedničkom odboru

 

Znatan dio tih preporuka usmjeren je na važnost parlamentarnog nadzora nad provedbom Sporazuma o povlačenju, osobito prava građana i Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj. Dio je pregovaračkog stajališta Komisije da postoji izravna veza između pravilne provedbe Sporazuma o povlačenju i pouzdanosti Ujedinjene Kraljevine u pregovorima o budućem odnosu.

 

Stoga se preporukama pozdravlja rad Zajedničkog odbora, kojem je sa strane EU-a na čelu potpredsjednik Komisije Maroš Šefčovič. Zajednički odbor vrlo je važna platforma za praćenje provedbe Sporazuma o povlačenju. U tom je pogledu odgovarajuća parlamentarna ocjena ključna za uspjeh rada Zajedničkog odbora i njegovih šest specijaliziranih odbora. Potrebna su dostatna jamstva u svim ključnim područjima da se Sporazum o povlačenju uspješno provodi te bi ih trebalo primiti prije isteka prijelaznog razdoblja.


 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (4.5.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Nicolae Ştefănuță</Depute>

Članak 56. Poslovnika

 

 

PRIJEDLOZI

Odbor za proračune poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

A. budući da treća zemlja ne može imati ista prava i uživati iste povlastice kao i država članica; budući da bi Unija trebala razmotriti sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima Unije imajući u vidu strateške i financijske interese Unije i njezinih građana; budući da bi se odlukom o sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine u tim programima trebali uzeti u obzir svi relevantni aspekti predviđenog partnerstva, s obzirom na to da ono mora biti koherentno; budući da bi Ujedinjena Kraljevina trebala ispuniti sve financijske obveze dogovorene u Sporazumu o povlačenju;

B. budući da bi se u okviru sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programima Unije trebala poštovati sva relevantna pravila, mehanizmi i uvjeti sudjelovanja, kako su propisani odgovarajućim pravnim osnovama; budući da bi, posljedično, među ostalim aspektima, trebalo osigurati pravednu ravnotežu u pogledu doprinosa i povlastica Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje, kao i da ona nema ovlasti odlučivanja u bilo kojem programu; budući da bi trebala postojati maksimalna jasnoća u pogledu stupnja sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programima;

C. budući da će se Ujedinjena Kraljevina, u slučaju produljenja prijelaznog razdoblja, smatrati trećom zemljom za potrebe provedbe programa i aktivnosti Unije za koje su preuzete obveze u okviru sljedećeg VFO-a te će dati doprinos proračunu, o čijem će iznosu odlučiti Zajednički odbor osnovan na temelju Sporazuma o povlačenju;

D. budući da je potrebno zaštititi financijske interese Unije, pa i s pomoću revizija i istraga koje provode Komisija, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) i Europski revizorski sud te primjenom ovlasti nadzora Europskog parlamenta;

E. budući da su Unija i Ujedinjena Kraljevina u Političkoj deklaraciji podsjetile na zajedničku posvećenost budućem programu PEACE PLUS, za koji će se zadržati aktualni omjeri financiranja;

F. budući da Ujedinjena Kraljevina u okviru svojeg mandata navodi da će razmotriti sudjelovanje u dijelovima programa Erasmus + na ograničeno vremensko razdoblje;

1. preporučuje da Komisija:

(a) poduzme potrebne mjere kako bi se osiguralo da se općim načelima i uvjetima koji će se donijeti u sklopu predviđenog partnerstva u vezi sa sudjelovanjem u programima Unije obuhvati zahtjev da Ujedinjena Kraljevina pravedno i odgovarajuće financijski doprinese svakom programu u kojem sudjeluje, i u pogledu naknade za sudjelovanje i u pogledu operativnog doprinosa;

(b) zajamči da opće pravilo za sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u bilo kojem programu bude sudjelovanje u cijelom programu, osim ako je djelomično sudjelovanje opravdano razlozima kao što je povjerljivost, i da sudjelovanje bude tijekom cijelog trajanja predmetnog programa; posebno preporučuje da Komisija ne prihvati nesustavno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programu Erasmus + ili sudjelovanje na razdoblje koje je kraće od cijelog trajanja programa u okviru VFO-a te da zajamči predvidljivost za sudionike u programima Unije s poslovnim nastanom u Uniji i stabilnost u smislu dodjele proračunskih sredstava;

(c) predloži da se donesu mjere za provedbu suradnje između vlasti Ujedinjene Kraljevine i agencija Unije uzimajući u obzir da Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja neće imati moć donošenja odluka u pogledu agencija Unije;

(d) zajamči da sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima Unije ne podrazumijeva globalni neto prijenos iz proračuna Unije Ujedinjenoj Kraljevini i da Unija može jednostrano obustaviti ili prekinuti sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u svakom programu ako uvjeti za sudjelovanje nisu ispunjeni ili ako Ujedinjena Kraljevina ne plati svoj financijski doprinos;

(e) zajamči da u Ugovoru s Ujedinjenom Kraljevinom postoje potrebne mjere za rješavanje financijskih nepravilnosti, prijevara, pranja novca i drugih kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije;

(f) procijeni i pripremi se za sve moguće scenarije, uključujući produljenje prijelaznog razdoblja i financijske obveze Ujedinjene Kraljevine koje iz toga proizlaze, kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje proračunom Unije.

 


INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

4.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valerie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damian Boeselager, Petros Kokkalis

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

 

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Johan Van Overtveldt, Bogdan Rzońca,

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

ID

Hélène Laporte

 

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

 

 

 

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valerie Hayer, Moritz Körner

Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

 

S&D

Robert Biedroń, , Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Elisabetta Gualmini,

Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu

Nils Ušakovs

 

 

 

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Damian Boeselager

 

NI

Ioannis Lagos

 

 

-

 

 

 

 

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

MIŠLJENJE ODBORA ZA EKONOMSKU I MONETARNU POLITIKU (25.5.2020)

<CommissionInt>upućen Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Pedro Silva Pereira</Depute>

 

 

PRIJEDLOZI

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

1. podsjeća na svoje rezolucije od 15. siječnja 2020. o provedbi i praćenju odredbi o pravima građana u Sporazumu o povlačenju[20] te od 12. veljače 2020. o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske[21]; prima na znanje činjenicu da su pregovori o budućem odnosu još uvijek u vrlo ranoj fazi, te ističe veliki utjecaj krize prouzročene koronavirusom na taj postupak i njegov raspored;

2. naglašava da je potpuna provedba Sporazuma o povlačenju, uključujući Protokol o Sjevernoj Irskoj, koji osigurava da neće postojati „tvrda” granica na irskom otoku, preduvjet i temeljna sastavnica novoga partnerstva između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; izražava zabrinutost zbog izjava Vlade Ujedinjene Kraljevine kojima se pokazuje nedostatak političke volje da se u potpunosti poštuju obaveze preuzete iz Sporazuma o povlačenju, i to u vezi s graničnim kontrolama u Irskom moru; napominje da u Zajedničkom odboru nisu pružena nikakva konkretna jamstva u vezi s tim pitanjem; naglašava da je u ovim pregovorima presudno uzajamno povjerenje između stranaka;

3. napominje da će EU i Ujedinjena Kraljevina ostati bliski susjedi te će i dalje imati mnoge zajedničke interese; ističe značajnu razinu integracije i međuovisnosti gospodarstava EU-a i Ujedinjene Kraljevine; podsjeća da je Ujedinjena Kraljevina i dalje jedan od najbližih saveznika EU-a, partner u NATO-u i važan trgovinski partner iako je napustila EU; stoga ustraje u tome da se sporazumom o novom odnosu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mora uzeti u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje, da on mora biti koherentan te prilagođen geografskoj blizini i visokoj razini međusobne povezanosti gospodarstava obiju stranaka; podsjeća na to da Politička izjava, koja se temelji na postojećoj jedinstvenoj vezi, služi kao osnova za ambiciozno, široko, duboko i fleksibilno partnerstvo;

4. pozdravlja činjenicu da je Komisija predstavila i objavila sveobuhvatni pravni prijedlog za novo partnerstvo, općenito govoreći u skladu sa svojim pregovaračkim mandatom i rezolucijom Parlamenta; poziva Komisiju da nastavi biti transparentna sa svojim suzakonodavcima, industrijom financijskih usluga i potrošačima, te duboko žali zbog činjenice da je Vlada Ujedinjene Kraljevine odbila prihvatiti sličnu razinu transparentnosti; naglašava da su jasnoća i sigurnost ključne za poslovni kontinuitet i neometano pružanje usluga potrošačima, te za sprječavanje nestabilnosti tržišta;

5. napominje znatne razlike između obiju stranaka u ovoj početnoj fazi pregovora, pa i kad je riječ o opsegu i pravnoj strukturi teksta o kojemu će se pregovarati; izražava duboku zabrinutost zbog ograničenog opsega budućega partnerstva koji je predvidjela Vlada Ujedinjene Kraljevine, te ističe da prijedlozi Ujedinjene Kraljevine ne ispunjavaju njezine obaveze predviđene u Sporazumu o povlačenju i Političkoj izjavi;

6. smatra da je zbog geografske blizine i trenutne gospodarske međuovisnosti s EU-om u zajedničkom interesu obiju stranaka ustanoviti ambiciozno i pouzdano novo gospodarsko partnerstvo koje će obuhvaćati najveći mogući broj sektora; naglašava da se, u svakom slučaju, moraju osigurati jednaki uvjeti i očuvati standardi EU-a kako bi se izbjegla „utrka do dna” i stvaranje nepoštenih prednosti kojima se narušava tržišno natjecanje snižavanjem razina zaštite ili drugim regulatornim razlikama; naglašava da bi postupci javne nabave trebali ostati uzajamno otvoreni kao preduvjet za učinkovitu ravnopravnost između stranaka; smatra da bi novi okvir trebao očuvati pravednu konkurentnost, prava radnika, financijsku stabilnost EU-a, zaštitu ulagača i potrošača, transparentnost u promicanju i podršci koji se daju industrijama temeljenima na znanju, integritet jedinstvenog tržišta i obveze prema borbi protiv klimatskih promjena koje jamče da trenutačna razina zaštite i standarda neće nazadovati; naglašava da konačni okvir mora biti jasan i transparentan te ne smije nametati nerazmjerno opterećenje na mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća (MSP-ove); poziva stranke da očuvaju potrebe i interese tih poduzeća u budućem sporazumu, posebno u pogledu olakšavanja pristupa tržištu uključujući, među ostalim, kompatibilnost tehničkih standarda i pojednostavnjenje carinskih postupaka; posebno napominje da je moguće narušavanje gospodarstva u graničnim područjima u Irskoj zbog nepostojanja cijelog niza odredbi o ravnopravnim uvjetima, posebno u pogledu radnih i socijalnih standarda; ističe da je važno održati blisku i strukturiranu suradnju na regulatornim i nadzornim pitanjima, i na političkoj i na tehničkoj razini, uz poštovanje regulatornog režima i autonomije EU-a u donošenju odluka;

7. smatra da buduće partnerstvo mora osigurati visoku razinu u pogledu okoliša, rada i socijalne zaštite te ne smije ugroziti buduće inicijative da se podigne ta razina zaštite; u tom pogledu podržava klauzulu o razini zaštite klime koja neće nazadovati i potiče obje stranke da pojačaju mjere i surađuju na predmetima u vezi s održivom proizvodnjom i potrošnjom, promicanju kružnoga gospodarstva i podupiranju zelenog i socijalno uključivog rasta; pozdravlja predanost stranaka ostvarivanju cilja klimatske neutralnosti u cjelokupnom gospodarstvu do 2050. i usklađivanju svoje politike s ciljevima održivog razvoja UN-a te ciljevima navedenim u Pariškom sporazumu; poziva na redoviti politički dijalog kako bi se nadzirala provedba Pariškog sporazuma i ciljeva održivog razvoja UN-a;

8. poziva na čvrsta i sveobuhvatna jamstva u područjima tržišnog natjecanja, kontrole državnih potpora, poduzeća u državnom vlasništvu, suzbijanja monopola, te kontroli koncentracija kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti između gospodarstava Ujedinjene Kraljevine i EU-a te spriječilo i zabranilo nepošteno tržišno natjecanje i narušavanje trgovine; naglašava potrebu da se poštuju zajednički visoki standardi u pravu tržišnog natjecanja i kontroli državnih potpora; naglašava potrebu da se osigura zaštita ulagača i potrošača, integritet jedinstvenog tržišta te da se pravila Ujedinjene Kraljevine o tržišnom natjecanju i državnoj potpori usklade s pravilima EU-a; poziva na učinkovitu primjenu i poduzimanje korektivnih radnji kako je opisano u Ugovorima EU-a;

9. smatra da bi u pogledu financijskih usluga regulatorni i nadzorni dijalog EU-a s Ujedinjenom Kraljevinom trebalo voditi na temelju dobrovoljnog regulatornog dijaloga između tvoraca politika, regulatora i nadzornika kako bi se potaknulo regulatorno usklađivanje te podijelili problemi nadzornih tijela i najbolje prakse, uključujući one o inovativnim uslugama te pitanjima od zajedničkog interesa; smatra da bi budući sporazum trebao obuhvaćati posebne odredbe o suradnji između europskih nadzornih tijela i financijskih nadzornih tijela Ujedinjene Kraljevine kako bi se omogućilo redovito obavještavanje o promjenama u pogledu pravnog okvira i njegove provedbe; prima na znanje činjenicu da je financijski ekosustav EU-a čvrsto međusobno povezan s uslugama koje pružaju banke i tržišne infrastrukture sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini; smatra da bi trebalo uložiti napore da se održi neometana suradnja, osiguraju ravnopravni uvjeti i ograniče regulatorne razlike Ujedinjene Kraljevine u pogledu financijskih usluga kako bi se očuvala integrirana tržišta kapitala i pristup financijskih institucija EU-a odgovarajućoj tržišnoj infrastrukturi u Ujedinjenoj Kraljevini;

10. podsjeća da će se prava iz sustava putovnice, koja se temelje na uzajamnom priznavanju te usklađenim nadzornim pravilima i praksama na unutarnjem tržištu, na kraju prijelaznog razdoblja prestati primjenjivati između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, s obzirom na to da će Ujedinjena Kraljevina postati treća zemlja; naglašava da se nakon toga razdoblja pristup europskom financijskom tržištu mora temeljiti na autonomnom okviru istovjetnosti EU-a; međutim podsjeća na ograničeni opseg odluka o istovjetnosti; naglašava da bi se radi nadzora te očuvanja financijske stabilnosti mogle utvrditi i zadržati dodatne posebne mjere i zahtjevi; naglašava da bi svako buduće partnerstvo s Ujedinjenom Kraljevinom trebalo uključivati čvrsta bonitetna izuzeća kako bi se pravno zajamčilo pravo obiju strana na donošenje propisa u javnom interesu;

11. naglašava da zakonodavstvo EU-a predviđa mogućnost da se pravila trećih zemalja smatraju jednakima na temelju razmjerne analize temeljene na riziku; naglašava da su ispitivanja istovjetnosti tehnički postupak koji bi se trebao temeljiti na jasnim, objektivnim i transparentnim kriterijima; podsjeća na svoje stajalište u izvješću o odnosima između EU-a i trećih zemalja u pogledu regulacije i nadzora financijskih usluga prema kojemu bi odluke o istovjetnosti financijskih usluga trebale biti podložne delegiranim aktima; u tom pogledu napominje da će Komisija provesti procjenu istovjetnosti financijskih usluga Ujedinjene Kraljevine te da će istovjetnost jedino moći biti priznata ako su regulatorni i nadzorni režim i standardi Ujedinjene Kraljevine potpuno jednaki onima EU-a kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti; pozdravlja predanost stranaka u Političkoj izjavi kojom se uspostavlja okvir za buduće odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kako bi se do kraja lipnja 2020. dovršile procjene istovjetnosti; potiče obje stranke da nastave ulagati napore kako bi postigle taj cilj; smatra da bi se, ako se Ujedinjenoj Kraljevini prizna istovjetnost, trebali uložiti napori da se ona i održi, ali podsjeća da EU može jednostrano povući status istovjetnosti u bilo kojem trenutku;

12. ističe da se promjenama uvedenima Uredbom 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o bonitetnim zahtjevima investicijskih društava[22] u okvir istovjetnosti za ulagačka društva zahtijeva da Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala ‘prati regulatorna i nadzorna kretanja, provedbene prakse i druga relevantna tržišna kretanja u trećim zemljama’; napominje da bi takve odredbe mogle poslužiti kao nacrt za učinkoviti režim praćenja;

13. podsjeća da se velika količina izvedenica denominiranih u eurima poravnava u Ujedinjenoj Kraljevini, što bi moglo imati posljedice na financijsku stabilnost Europske unije; pozdravlja novi nadzorni režim uspostavljen Uredbom (EU) 2019/2099 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjevâ za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja[23]; poziva novoosnovani nadzorni odbor za središnje druge ugovorne strane da iskoristi ovlasti koje su mu dodijeljene putem te Uredbe kako bi se očuvala financijska stabilnost u EU-u i poziva Komisiju da razmotri sličan pristup za druga područja uspostavljena u Ujedinjenoj Kraljevini u marketingu, poravnavanju ili pružanju usluge pokroviteljstva financijskih instrumenata denominiranih u eurima;

14. naglašava važnost osiguravanja okvira za brzu suradnju i razmjenu informacija između EU-a i Ujedinjene Kraljevine kako bi se moglo spriječiti, otkriti i kazniti pranje novca i financiranje terorizma, te važnost očuvanja ravnopravnosti uvjeta; poziva stranke da u budući sporazum o partnerstvu uvrste odredbe o politici sprječavanja pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma, uključujući mehanizam razmjene informacija; podsjeća da su se u Političkoj izjavi EU i Ujedinjena Kraljevina obvezali premašiti standarde Radne skupine za financijsko djelovanje o sprječavanju pranja novca i suzbijanju financiranja terorizma u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva te zaustaviti anonimnost povezanu s uporabom virtualnih valuta, uključujući putem kontrole dužne pažnje klijenata; naglašava da Ujedinjena Kraljevina mora poštovati međunarodne standarde te bi trebala nastaviti slijediti odredbe EU-a o i prema rastućim standardima u području sprječavanja pranja novca, što donekle postavlja više standarde zaštite i pruža više transparentnosti nego trenutačni međunarodni standardi; podsjeća na popis EU-a trećih zemalja sa strateškim nedostacima u njihovim okvirima za sprječavanje pranja novca i suzbijanje financiranja terorizma te potiče Ujedinjenu Kraljevinu, s njezinim prekomorskim područjima, da se nakon prijelaznog razdoblja kontinuirano obvezuje prema okviru EU-a o sprječavanju pranja novca i suzbijanju financiranja terorizma;

15. pozdravlja zahtjeve navedene u članku 130. i 131. Zakona o sprječavanju pranja novca nacrta teksta Komisije Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom od 18. ožujka 2020.[24] u vezi s transparentnosti stvarnog vlasništva za pravne subjekte i pravne aranžmane; podsjeća da je od presudne važnosti za obje stranke da osiguraju da su informacije sadržane u središnjim registrima dostupne prema istim standardima koji su navedeni u Direktivi (EU) 2018/843 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma[25], posebno uzimajući u obzir njezinu Uvodnu izjavu 42. o pojmu legitimnog interesa;

16. poziva obje stranke da u sporazum o novom partnerstvu uvrste posebne odredbe o nadzoru financijskih i nefinancijskih obveznika u kontekstu okvira za sprječavanje pranja novca; podsjeća na komunikaciju Komisije o boljoj provedbi EU-ova okvira za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (COM/2019/0360) i njezina izvješća o procjeni nedavnih navodnih slučajeva pranja novca koji uključuju kreditne institucije EU-a, uz zaključak da je nadzor EU-a nad sprječavanjem pranja novca bio uvelike manjkav;

17. smatra da je slobodno kretanje državljana EU-a – uključujući buduće pogranične radnike – i slobodno kretanje usluga na irskom otoku važno kako bi se ograničila šteta za gospodarstvo cijelog otoka te da bi budući sporazum trebao obuhvatiti to pitanje;

18. preporučuje da, uzevši u obzir pojačanu digitalizaciju trgovine, što uključuje usluge, stranke, kao dio okvira upravljanja novog partnerstva, donesu odredbe za olakšavanje digitalne trgovine, kako bi se uklonile neopravdane prepreke trgovini putem elektroničkih medija te osigurala otvorena, sigurna i pouzdana elektronička okolina za poduzeća i potrošače; naglašava da bi te odredbe trebale olakšavati potreban protok podataka, koji je podložan iznimkama radi legitimnih ciljeva javne politike, ne ugrožavajući pravila EU-a o zaštiti osobnih podataka, te bi trebale biti podložne odgovarajućoj sudskoj kontroli;

19. naglašava da će biti potrebna značajna ulaganja u objekte za carinske provjere na zajedničkim tranzitnim točkama, te da bi u budućem sporazumu trebalo predvidjeti sveobuhvatne mehanizme carinske suradnje kako bi se olakšala prekogranična trgovina;

20. smatra da bi budući sporazum trebao predvidjeti jasne mehanizme kako bi se osigurala učinkovita provedba, primjena i rješavanje sporova u zakonodavstvu u spomenutim područjima; pozdravlja činjenicu da, u nacrtu pravnog sporazuma koji je predstavila Komisija, Sud Europske unije ima obveznu nadležnost da donosi obvezujuće preliminarne presude o tumačenju načela prava EU-a ili pitanju tumačenja odredbe prava EU-a;

21. poziva EU i Ujedinjenu Kraljevinu, uključujući prekomorska područja Ujedinjene Kraljevine, njezine suverene zone i krunske posjede, da se čvrsto obvežu kako bi se osigurala sukladnost s dobrim poreznim upravljanjem u skladu s trenutačnim i budućim međunarodnim i europskim standardima, posebno na području razmjene informacija o porezu, transparentnosti poreza, poštenog oporezivanja, mjera protiv izbjegavanja poreza te standardima OECD-a protiv smanjenja porezne osnovice i premještanja dobiti; nadalje poziva stranke da poštuju standarde Radne skupine za financijsko djelovanje;

22. poziva stranke da kao prioritet odrede usklađenu borbu protiv utaje i izbjegavanja poreza; poziva stranke da suradnjom predviđenom u Kodeksu ponašanja EU-a pri oporezivanju poduzeća riješe pitanje štetnih poreznih praksi; u tom pogledu ističe izvješće za Ujedinjenu Kraljevinu kao dio procesa europskog semestra za 2020., u kojemu su sustav poreza na dividende Ujedinjene Kraljevine i njezin veliki broj bilateralnih poreznih ugovora značajke koje bi poduzeća mogla iskoristiti za agresivno porezno planiranje; napominje da je Ujedinjena Kraljevina visoko rangirana prema pokazateljima Komisije koji je identificiraju kao državu koja ima značajke koje bi poduzeća mogla iskoristiti za izbjegavanje poreza; poziva na to da budući sporazum posebno riješi to pitanje i predstavi način na koji će Ujedinjena Kraljevina rješavati takve situacije u budućnosti; napominje da će se na kraju prijelaznog razdoblja Ujedinjena Kraljevina smatrati trećom zemljom i da će je stručna skupina za Kodeks ponašanja pri oporezivanju poduzeća morati preispitati prema kriterijima uspostavljenima za EU-ov popis nekooperativnih jurisdikcija; poziva stranke da zajamče potpunu administrativnu suradnju kako bi se osigurala sukladnost sa zakonodavstvom o PDV-u te zaštitom i povratom prihoda od PDV-a;

23. pozdravlja predanost Ujedinjene Kraljevine da nastavi provedbu Direktive 2018/822 (DAC 6)[26]; poziva stranke da osiguraju da odredbe uvrštene u razne direktive kojima se omogućuje obavezna automatska razmjena informacija na području oporezivanja (DAC[27], DAC 2[28], DAC 3[29], DAC 4[30], DAC 5[31]) o dohotku, financijskim računima, presudama o porezu, izvješćima po državama, stvarnom vlasništvu ostanu na snazi; preporučuje da stranke postave platformu za održavanje administrativne suradnje kako bi se omogućio kontinuitet razmjene informacija i koordinacija budućih prijedloga za razmjenu informacija, kao toga za internetske platforme;

24. poziva stranke da osiguraju da njihove porezne politike podržavaju postizanje ciljeva navedenih u Pariškom sporazumu te poziva stranke da surađuju na budućem mehanizmu EU-a za prilagodbu granica emisija ugljika, posebno kako bi se izbjegao bilo koji oblik dvostrukog oporezivanja prilikom ostvarivanja ciljeva zaštite okoliša EU-a za prilagodbu granica emisija ugljika;

25. podsjeća da, u skladu s člankom 132. Sporazuma o povlačenju, Zajednički odbor može usvojiti odluku kojom se produljuje prijelazno razdoblje; smatra da je potrebno ozbiljno razmotriti moguće produljenje prijelaznog razdoblja u svjetlu preostalih razlika te utjecaja krize uzrokovane bolešću COVID-19 kako bi se vidjelo je li potrebno više vremena da se zaključe pregovori o sveobuhvatnom budućem partnerstvu, istodobno čuvajući prava građana, pravnu sigurnost te gospodarsku i financijsku stabilnost; ponavlja svoje stajalište da, uzevši u obzir kompleksnost pregovora i ograničeno vremensko razdoblje, postoji stvarni rizik od „ruba litice” u gospodarskim područjima u kojima su mjere za izvanredne situacije ili međunarodni okviri možda nedovoljni pravni okviri za sprječavanje ozbiljnih smetnji; smatra da je u zajedničkom interesu EU-a i Ujedinjene Kraljevine da se njihov budući odnos uspostavi na uredan način;

26. podsjeća da se likvidnost tržišta obveznica država članica i likvidnost razmjene nacionalnih valuta država članica izvan europodručja oslanjaju na infrastrukturu koju nude investicijske banke u Ujedinjenoj Kraljevini; napominje da, s obzirom na to da je u puno pravnih sustava EU-a zabranjeno primarno trgovanje državnim obveznicama u trećim zemljama, postoji bitna potreba da se navedeno pitanje uzme u obzir prilikom novih pregovora o partnerstvu EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

27. smatra da Brexit može stvoriti novi zamah za proširivanje projekta unije tržišta kapitala, što bi moglo pomoći pri usmjeravanju kredita u stvarno gospodarstvo pogotovo za MSP-ove, dodatno omogućiti podjelu privatnog rizika, smanjiti potrebu za podjelom javnog rizika i dopuniti financiranje putem banaka.


INFORMACIJE O USVAJANJU
U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

20.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

3

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karima Delli, Chris MacManus, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Mick Wallace

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

48

+

ECR

Johan Van Overtveldt

GUE/NGL

José Gusmão, Chris MacManus, Mick Wallace

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

Verts/ALE

Karima Delli, Stasys Jakeliūnas, Ville Niinistö, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

3

-

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

 

9

0

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Roberts Zīle

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (28.5.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske </Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Kris Peeters</Depute>

 

 

PRIJEDLOZI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

A. budući da se sporazumom s Ujedinjenom Kraljevinom mora postići ravnoteža između prava i obveza, poštovati potpuni integritet i ispravno funkcioniranje unutarnjeg tržišta EU-a i carinske unije i nedjeljivost četiriju sloboda te jamčiti jednaki uvjeti tržišnog natjecanja za poduzeća, kao i visoka razina zaštite potrošača; budući da država koja nije članica Unije i koja ne ispunjava iste obveze kao država članica ne može imati ista prava i uživati iste koristi kao država članica;

B. budući da pristup jedinstvenom tržištu EU-a zahtijeva, kao preduvjet, potpunu usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a o jedinstvenom tržištu; budući da je zaštita potrošača u EU-u zajamčena opsežnim europskim pravnim okvirom;

C. budući da je Unija vodeća svjetska trgovinska sila i najveće jedinstveno tržište te važan pokretač gospodarskog boljitka; budući da je u 2019. izvoz robe iz EU-a u Ujedinjenu Kraljevinu iznosio 318,1 milijardi eura, a uvoz EU-27 iz Ujedinjene Kraljevine 193,7 milijardi eura;

D. budući da je rok za zaključivanje pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom ambiciozan, pregovori su izrazito složeni, a dosad neviđena kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 i privremeni prekid pregovora koji je zbog nje uslijedio situaciju dodatno kompliciraju;

1. odlučno ponavlja da obje strane moraju u potpunosti provesti Sporazum o povlačenju u svim njegovim dijelovima te da to može biti snažan pokazatelj dobre vjere u kojoj će se voditi pregovori o budućem sporazumu;

2. vjeruje da je u zajedničkom interesu EU-a i Ujedinjene Kraljevine da budućim sporazumom omoguće ambiciozan, sveobuhvatan i uravnotežen odnos;

3. naglašava da bi sve institucije, države članice, poduzeća i građani EU-a na kraju prijelaznog razdoblja trebali biti spremni na novo partnerstvo s Ujedinjenom Kraljevinom;

4. ističe da se sporazumom s Ujedinjenom Kraljevinom ne bi trebao potkopati ambiciozan i uravnotežen niz mjera koje je u zadnjih pet godina izradila Komisija, kao što su strategija jedinstvenog tržišta, unija tržišta kapitala, strategija jedinstvenog digitalnog tržišta i europska digitalna strategija;

Unutarnje tržište

5. naglašava da bi budući sporazum trebao sadržavati dogovore o pristupu tržištu robe i usluga, javnoj nabavi i priznavanju stručnih kvalifikacija kao i o pravilima za prozvode, pod uvjetom da su zajamčeni jednaki tržišni uvjeti;

 6. smatra da je Uniji za iskorak prema kružnom gospodarstvu s nultim ugljičnim otiskom potrebno u potpunosti funkcionalno jedinstveno tržište u okviru kojega se potiče širenje zelenih inovativnih rješenja te da bi budući sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom trebao biti usklađen s tim ciljem;

7. naglašava da treća zemlja ni u kojem slučaju ne može imati istu razinu prava i povlastica kao država članica; naglašava da prava i povlastice povezani s pristupom unutarnjem tržištu idu ruku pod ruku sa strogim obvezama potpunog poštovanja pravila unutarnjeg tržišta; stoga podsjeća da se uravnotežen, ambiciozan i opsežan budući sporazum može postići samo ako su ravnopravni uvjeti zajamčeni poduzećima, kao i potrošačima, strogim obvezama, njihovim ispravnim uvođenjem i učinkovitom provedbom, s ciljem održavanja jednakih standarda i dinamičnog usklađivanja;

8. naglašava da bi dinamično usklađivanje propisa i odredbe kojima se jamči strog nadzor tržišta koji pomaže u provođenju pravila o proizvodima trebali biti ključni i nezamjenjivi dio svakog budućeg sporazuma s ciljem osiguranja jednakih tržišnih uvjeta; naglašava da bi pravna sigurnost za tvrtke iz EU-a, zajedno s visokom razinom zaštite potrošača iz EU-a, učinkovitim nadzorom tržišta, sljedivošću proizvoda i suradnjom između tijela za nadzor tržišta, trebala pomoći poticanju jednakih tržišnih uvjeta na ovom području; nadalje, naglašava da jednaki uvjeti iziskuju horizontalan mehanizam, kao što je opći okvir upravljanja kojim su obuhvaćena sva područja suradnje, kako bi se osigurali učinkovita provedba, praćenje, izvršavanje i rješavanje sporova kroz domaća nadležna tijela s odgovarajućim resursima te kroz učinkovite upravne i sudske postupke; podsjeća na to da bi takav horizontalni mehanizam trebao u potpunosti sačuvati autonomiju odlučivanja u EU-u i njegov pravni poredak te Uniji pružiti odgovarajuće alate za postupanje u slučaju mogućeg nepoštivanja Ujedinjene Kraljevine;

9. podsjeća da će budući sporazum u svakom slučaju dovesti do carinskih kontrola i provjere prije ulaska robe na unutarnje tržište te inzistira na tome da je iznimno važno zajamčiti sukladnost robe s pravilima unutarnjeg tržišta i relevantnim pravilima za proizvode;

10. naglašava da, ako je to relevantno i prikladno, potrebe i interesi europskih MSP-a trebaju se uzeti u obzir prilikom pregovaranja o poglavlju o jedinstvenom tržištu sporazuma o olakšavanju pristupa tržištu; nadalje, potiče stranke da uspostave kontaktne točke za MSP-e te poziva na stabilan i predvidljiv cjelokupni pravni okvir;

11. čvrsto vjeruje da bi dogovori trebali uključivati odredbe o pristupu tržištu i nacionalnom postupanju u skladu s pravilima države domaćina kako bi se zajamčilo da se pružatelji usluga iz EU-a ne diskriminiraju, među ostalim u pogledu poslovnog nastana; ističe da bi se novim dogovorima trebao omogućiti privremeni ulazak i boravak građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini u poslovne svrhe i s ciljem pružanja usluga;

12. naglašava da bi trebalo utvrditi ambiciozne i odgovarajuće mehanizme kako bi se olakšala elektronička trgovina i protok i razmjena podataka, uklonile neopravdane prepreke trgovini elektroničkim putem te kako bi se osiguralo otvoreno, sigurno i pouzdano internetsko okruženje za poduzeća i potrošače, pod uvjetom da internetski trgovci u Ujedinjenoj Kraljevini poštuju relevantna pravila jedinstvenog tržišta; u tom kontekstu poziva da se ti mehanizmi usklade s Općom uredbom o zaštiti podataka;

13. naglašava da bi tržišta javne nabave obje strane trebala ostati jednako otvorena kako bi nastavila doprinositi važnom prekograničnom protoku robe i usluga, pod uvjetom da postoje učinkoviti jednaki tržišni uvjeti kojima se obuhvaćaju svi relevantni aspekti; žali zbog toga što se sektor javne nabave ne spominje u mandatu Ujedinjene Kraljevine za pregovore i u tom pogledu poziva na dodatne odredbe kojima se omogućava recipročni pristup na tržištima javne nabave za obje strane, a koja bi trebala biti sastavljena u potpunosti u skladu s pravnom stečevinom EU-a;

Carina

14. prima na znanje namjeru Ujedinjene Kraljevine da ne traži produženje svog trenutačnog statusa na jedinstvenom tržištu i u carinskoj uniji te interes Ujedinjene Kraljevine za održavanjem bliske gospodarske suradnje s EU-om nakon njezinog napuštanja; naglašava važnost očuvanja integriteta carinske unije i njezinih postupaka, čime se jamči sigurnost i zaštita potrošača i gospodarskih interesa EU-a i njegovih poduzeća; ističe potrebu za većim ulaganjem u objekte za carinske provjere na zajedničkim tranzitnim točkama na zajedničkim granicama i, ako je to relevantno i prikladno, za daljnom koordinacijom i razmjenom informacija između obiju strana;

15. ističe da velik broj necarinskih prepreka, razlike u razini i kvaliteti kontrola te razlike u carinskim postupcima i politikama sankcija na ulaznim točkama EU-a u carinsku uniju često dovode do narušavanja trgovinskih tokova i ugrožavaju cjelovitost europskog jedinstvenog tržišta;

16. naglašava da je potpuna provedba dogovora za irsku granicu ključna za poslovanje i za izbjegavanje preusmjeravanja trgovinskih tokova i moguće štete gospodarstvu na cijelom otoku te da bi se članak 12. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj trebao primijeniti u potpunosti; nadalje, ističe da Specijalizirani odbor treba pružiti potrebnu sigurnost u pogledu aspekata Protokola, posebno članka12. o primjeni, praćenju i provedbi Protokola, koji bi trebalo provoditi u dobroj vjeri;

17. ističe da bi se svakim budućim sporazumom trebali uspostaviti sveobuhvatni mehanizmi carinske suradnje kako bi se olakšala prekogranična trgovina kao i mehanizmi suradnje između carinskih tijela i tijela za nadzor tržišta; nadalje poziva stranke, ako je to relevantno i prikladno, da rade na pojednostavljenju zahtjeva i formalnosti carinskih postupaka za trgovce ili gospodarske subjekte, uključujući MSP-e;

18. inzistira na tome da Komisija jamči da se carinske kontrole diljem EU-a provode slijedeći iste standarde, korištenjem izravnog jedinstvenog mehanizma carinske kontrole, u suradnji s državama članicama i uz potpuno poštovanje načela supsidijarnosti;

19. naglašava da bi novi dogovori za carine te druga područja proizvođačima i trgovcima u EU-u trebali jamčiti jednako povoljne uvjete kao za njihove partnere iz Ujedinjene Kraljevine;

20. naglašava da bi bilo vrlo poželjno da Ujedinjena Kraljevina zadrži postojeću klasifikaciju proizvoda na temelju integrirane tarife Europske zajednice (TARIC) kako bi se zadržali jednostavni postupci i smanjilo regulatorno opterećenje;

Potrošačka politika

21. naglašava da obje strane svakim budućim sporazumom moraju čuvati postojeće standarde EU-a za zaštitu potrošača i prava građana u okviru pravne stečevine EU-a; smatra da bi sporazum trebao osigurati dodanu vrijednost potrošačima iz EU-a pružanjem najboljeg okvira za zaštitu prava potrošača i za izvršavanje obveza trgovaca;

22. smatra da je iznimno važno zajamčiti sigurnost proizvoda koji se uvoze iz Ujedinjene Kraljevine, i to u pogledu njihove usklađenosti sa standardima EU-a;

23. naglašava važnost regulatorne suradnje, ako je to relevantno i prikladno, uz adekvatni parlamentarni nadzor i neregresijske obveze, kao što se odvija s drugim trećim zemljama, u uklanjanju necarinskih prepreka i ostvarivanju ciljeva od javnog interesa kako bi se zaštitili interesi potrošača u EU-u i osigurala sigurna i pouzdana okolina za potrošače i poduzeća na internetu te kako bi se suzbila nepoštena poslovna praksa.

24. naglašava da je kao rezultat budućeg sporazuma u području zaštite potrošača i pristupa tržištu u interesu EU-a i Ujedinjene Kraljevine izbjegavanje potencijalnih negativnih učinaka na postojeće opipljive prednosti za potrošače u područjima kao što su digitalne usluge, prava putnika, trgovina medicinskom opremom, europskim brojem za hitne slučajeve (112) i interoperabilnim sustavom eCall na razini EU, neopravdanim geoblokiranjem, borbom protiv krivotvorenja i zaštitom oznaka zemljopisnog podrijetla; naglašava da bi zajedničkim radom EU i Ujedinjena Kraljevina mogli utjecati na raspravu na međunarodnoj razini, među ostalim u cilju osiguranja sigurnog i pouzdanog internetskog okruženja za potrošače i tvrtke.

 

***


 

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

20.5.2020.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0.

38

1

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Andrus Ansip, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Petra De Sutter, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Leszek Miller, Dan-Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jordi Cañas, Maria da Graça Carvalho, Tsvetelina Penkova, Jiří Pospíšil, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský, Edina Tóth

 


 

 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ECR

GUE/NGL

NI

EPP

Revidirati

S&D

Klub zastupnika Verts/ALE-a

Adam Bielan, Eugen Jurzyca, Dominik Tarczyński, Evžen Tošenovský

Kateřina Konečná

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan‑Ștefan Motreanu, Kris Peeters, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Marion Walsmann

Andrus Ansip, Vlad‑Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria Leitão‑Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Tsvetelina Penkova, Christel Schaldemose

David Cormand, Petra De Sutter, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

1

-

ID

Hynek Blaško

 

4

0

GUE/NGL

ID

Anne‑Sophie Pelletier

Alessandra Basso, Virginie Joron, Jean‑Lin Lacapelle

 

Značenje simbola:

+ : glasovale su u prilog

- : protiv

0 : suzdržan

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM (29.5.2020)

<CommissionInt>upućen Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Johan Danielsson</Depute>

 

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

 uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. veljače 2020. o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske[32];

 uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 13. veljače 2020. o mandatu za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom[33];

 uzimajući u obzir Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine od 24. siječnja 2020. i Političku izjavu o okviru za buduće odnose[34];

 uzimajući u obzir nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom od 19. ožujka 2020.[35];

Horizontalna pitanja

1. naglašava da bi predviđeno partnerstvo, koje se temelji na bliskim gospodarskim vezama između Ujedinjene Kraljevine i EU-a te njihovih zajedničkih interesa, trebalo omogućiti stalnu i nesmetanu povezanost za sve načine prijevoza (u skladu s načelom reciprociteta) te osigurati jednake uvjete, posebno u pogledu socijalnih, radnih i okolišnih standarda;

2. ponavlja da Ujedinjena Kraljevina kao treća zemlja ne može uživati ista prava i povlastice kao država članica; smatra da bi buduća suradnja s Ujedinjenom Kraljevinom trebala obuhvaćati prijevozne projekte od zajedničkog interesa, poticati dobru prekograničnu trgovinu i uvjete poslovanja; naglašava da bi takvi uvjeti trebali olakšati poslovanje i pomagati malim i srednjim poduzećima (MSP-ovima), te osigurati da se ne moraju suočavati s dodatnim administrativnim opterećenjima;

3. smatra da bi sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u prekograničnim istraživačkim i razvojnim programima EU-a koji su povezani s prometom trebalo biti predviđeno na temelju zajedničkih interesa;

4. podsjeća da je važno da je Komisija tijekom pregovora jedini pregovarač EU-a te da države članice ne započinju bilateralne pregovore; međutim, potiče Komisiju da zastupa interese svake države članice u konačnom sveobuhvatnom sporazumu;

5. naglašava da prava i povlastice podrazumijevaju i obveze te da bi razina pristupa jedinstvenom tržištu EU-a trebala biti sukladna opsegu regulatornog usklađivanja i obveza koje su dogovorene u pogledu poštovanja jednakih uvjeta za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje te bi se trebale temeljiti na minimalnim zajedničkim standardima primjenjivima u 27 država članica EU-a;

6. podržava pregovaračke smjernice u kojima se navodi da Gibraltar neće biti uključen u teritorijalno područje primjene sporazumâ koje EU i Ujedinjena Kraljevina trebaju sklopiti te da će za svaki zasebni sporazum biti potrebna prethodna suglasnost Kraljevine Španjolske;

Zrakoplovstvo

7. podsjeća da je zrakoplovstvo jedini način prijevoza koji nema rezervni pravni oslonac u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a) u slučaju da se sporazum ne postigne prije kraja prijelaznog razdoblja;

8. smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo uključivati ambiciozno i sveobuhvatno poglavlje o zračnom prometu kojim bi se zajamčili strateški interesi EU-a te koje obuhvaća odgovarajuće odredbe o pristupu tržištu, ulaganjima i operativnoj i komercijalnoj fleksibilnosti (na primjer let pod zajedničkom oznakom), uzimajući u obzir uravnotežena prava i obveze;

9. smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo obuhvaćati jednake uvjete u području državnih potpora, prava putnika, socijalnih prava, sigurnosti, zaštite i zaštite okoliša;

10. naglašava da bi svako eventualno dodjeljivanje nekih elemenata uvrštenih u takozvanu petu sloboda (zračna sloboda) trebalo biti u skladu s odgovarajućim obvezama u interesu Unije;

11. naglašava da bi predviđeno partnerstvo trebalo obuhvaćati blisku suradnju u području zrakoplovne sigurnosti i upravljanja zračnim prometom; smatra da takva suradnja ne bi trebala ograničavati EU u određivanju razine zaštite sigurnosti i okoliša koju on smatra prikladnom;

12. naglašava važnost buduće bliske suradnje između vlasti civilnog zrakoplovstva Ujedinjene Kraljevine i Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa, te uključivanja Ujedinjene Kraljevine u trenutačne i buduće programe upravljanja zračnim prometom, kao što je istraživanje upravljanja zračnim prometom jedinstvenog europskog neba, kako bi se zajamčila interoperabilnost infrastrukture i pojačalo sigurno i učinkovito funkcioniranje zračnog prometa u Europi;

13. smatra da bi suradnju Ujedinjene Kraljevine u svemirskom programu EU-a trebalo predvidjeti ako je to u interesu Unije;

Cestovni promet

14. ponavlja da bi svaki sporazum o cestovnom prijevozu tereta trebao biti integralni dio sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini;

15. napominje da aktualni okvir Europske konferencije ministara prijevoza, koji se temelji na ograničenom broju dozvola, nije prikladan za odnose između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, uzimajući u obzir opseg tereta koji se prevozi cestom između 27 država članica Europske unije i Ujedinjene Kraljevine; u tom pogledu naglašava da bi trebalo uvesti odgovarajuće mjere kako bi se izbjegle prijetnje javnom redu i spriječili poremećaji u prometnim tokovima prijevoznika u cestovnom prijevozu tereta i prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima; stoga ističe važnost poboljšanih direktnih morskih ruta od Irske do kontinenta, čime bi se smanjila ovisnost o mostu između Ujedinjene Kraljevine i kopna;

16. naglašava da se prijevoznicima tereta iz Ujedinjene Kraljevine ne može dati ista razina prava i povlastica kao prijevoznicima tereta iz Unije u pogledu cestovnog prijevoza tereta;

17. smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo uključivati pravo na tranzit za vožnje natovarenih i nenatovarenih vozila iz teritorija jedne stranke na teritorij iste stranke preko teritorija druge stranke;

18. smatra da bi predviđeno partnerstvo trebalo obuhvaćati jednake uvjete u pogledu radnog vremena i trajanja odmora, upućivanja vozača, tahografa, mase i dimenzija vozila, kombiniranog prijevoza i obuke osoblja, te određene odredbe koje bi trebale osigurati usporedivu razinu zaštite prijevoznika i vozača;

19. naglašava da bi predviđeno partnerstvo, u pogledu prijevoza putnika običnim i putničkim autobusima, trebalo uzeti u obzir multilateralni Interbus ugovor[36] i njemu pripadajući Protokol; očekuje da budući sporazum uzme u obzir važnost jamstva za ozelenjivanje industrije uvođenjem alternativnih goriva i uspostavljanjem infrastrukture za napajanje;

Željeznica

20. naglašava da bi predviđeno partnerstvo trebalo obuhvatiti specifičnu situaciju tunela La Manche, posebno kad je riječ o aspektima sustava sigurnosti, odobrenja te pravima putnika;

Pomorski promet i luke

21. naglašava da bi predviđeno partnerstvo trebalo osiguravati uzajaman i jednak pristup tržištu za sektor međunarodnog pomorskog prometa, uključujući među ostalim odobalni sektor i domaću trgovinu, uz odgovarajuće jednake uvjete u području sigurnosti, zaštite, okoliša te u socijalnom području, između luka EU-a i Ujedinjene Kraljevine, bez ugrožavanja već postojećih visokih standarda EU-a u tim područjima; naglašava da bi partnerstvo trebalo predvidjeti zajednički pristup u pogledu okvira globalnih politika Međunarodne pomorske organizacije, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, Međunarodne organizacije rada i WTO-a;

22. inzistira na tome da protočnost pomorske trgovine između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, slobodno kretanje putnika, pomoraca, te zaposlenika na kopnu i moru bude prioritet; u tom pogledu naglašava da bi EU i Ujedinjena Kraljevina trebali osigurati da se uspostave odgovarajući granični i carinski sustavi kako bi se spriječila kašnjenja i poremećaji;

23. naglašava važnost učinkovite suradnje i razmjene informacija između Europske agencije za pomorsku sigurnost i Agencije Ujedinjene Kraljevine za pomorstvo i obalnu stražu; 

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

28.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Jens Gieseke, Elsi Katainen, Kateřina Konečná, Julie Lechanteux, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Lucia Vuolo, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Josianne Cutajar, Clare Daly, Roman Haider, Anne-Sophie Pelletier, Robert Roos

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

47

+

ECR

Peter Lundgren, Robert Roos, Roberts Zīle,

GUE/NGL

Clare Daly, Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

ID

Marco Campomenosi, Roman Haider, Julie Lechanteux, Philippe Olivier, Lucia Vuolo

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Jens Gieseke, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Josianne Cutajar, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

NI

Mario Furore

 

1

-

NI

Dorien Rookmaker

 

1

0

ECR

Kosma Złotowski

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ (13.5.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Pascal Arimont</Depute>

 

PRIJEDLOZI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

A. budući da je kohezijska politika glavni instrument kojim se osigurava solidarnost među regijama EU-a u zamjenu za mogućnosti koje pruža unutarnje tržište; budući da, ako Ujedinjena Kraljevina odluči pristupiti unutarnjem tržištu kao članica, mora dati financijski doprinos solidarnosti i koheziji te poštovati horizontalne politike, uključujući one o globalnom zatopljenju, klimatskim promjenama, okolišu, poljoprivredi i ribarstvu, kao što je slučaj sa zemljama Europskog gospodarskog prostora (EGP);

B. budući da će na mnoge regije EU-a negativno utjecati postavljanje novih prepreka za trgovinu i kretanje ljudi između EU-a i Ujedinjene Kraljevine, posebno na one koje s tom zemljom dijele kopnenu ili morsku granicu, te će im stoga biti potrebna dodatna potpora iz kohezijskih fondova;

C. budući da je zaštita prekograničnih gospodarskih aktivnosti posebno važna te da bi za prekogranične radnike između EU-a i Ujedinjene Kraljevine trebalo i dalje biti moguće da zarađuju za život;

D. budući da bi, iako je Ujedinjena Kraljevina treća zemlja, bilo korisno nastaviti programe Interrega među regijama EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

E. budući da su kohezijska sredstva posebno važna za Sjevernu Irsku i pogranične regije Irske; budući da je program PEACE odigrao ključnu ulogu u pomirenju zajednica i uspostavi mira, da je povezao tisuće ljudi u sklopu prekograničnih aktivnosti, među ostalim zahvaljujući potpori za razvoj malih i srednjih poduzeća, za organizacije koje djeluju u zajednici i vode projekte o pomirenju i razumijevanju među kulturama te za prekogranične projekte u kojima je naglasak na vještinama, učenju i osposobljavanju;

F. budući da su razvojna i kohezijska politika EU-a omogućile plodonosnu suradnju između prekomorskih područja EU-a i Ujedinjene Kraljevine, što bi se trebalo nastaviti u budućnosti;

G. budući da bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine bez naknadnog sporazuma o njezinu budućem odnosu s EU-om imalo nepovoljne posljedice i stvorilo znatno opterećenje za javne financije u EU-u; budući da bi nepostizanje sporazuma o budućim odnosima EU-a i Ujedinjene Kraljevine opravdalo aktiviranje načela solidarnosti; budući da je Parlament već odobrio aktiviranje načela solidarnosti u takvom scenariju;

1. ističe da, ako Ujedinjena Kraljevina ne bude punopravna članica na unutarnjem tržištu, ne bi trebala imati koristi od kohezijskih fondova, osim za projekte koji su dopušteni na temelju uredbi o osnivanju tih fondova; smatra da bi, ako Ujedinjena Kraljevina u konačnici bude željela sudjelovati na unutarnjem tržištu, trebala doprinositi kohezijskim fondovima za razdoblje 2021. – 2027.;

2. smatra da bi se novim sporazumom trebale uzeti u obzir potrebe regija na koje Brexit znatno utječe, posebno onih koje dijele kopnenu ili morsku granicu s Ujedinjenom Kraljevinom, kao što su pogranične regije u Irskoj i na jugu Španjolske te obalne regije duž kanala La Manche, Atlantskog oceana i Sjevernog mora; podsjeća da je potrebno ocijeniti utjecaj Brexita na mala i srednja poduzeća koja posluju na područjima koja dijele kopnenu ili morsku granicu s Ujedinjenom Kraljevinom;

3. podsjeća na važnost pravedne mobilnosti radne snage; poziva na to da u budući sporazum budu uvrštene odredbe o stalnoj zaštiti egzistencije prekograničnih radnika, među ostalim za nove radne odnose, a posebno za prekogranične radnike koji na posao putuju preko irske granice ili između Ujedinjene Kraljevine i Belgije, Francuske ili Nizozemske;

4. napominje da prekogranični i transnacionalni programi koji se financiraju iz Interrega imaju ključnu ulogu u poticanju suradnje među regijama i građanima u različitim državama članicama te predlaže da programi Interrega u budućnosti ostanu otvoreni za Ujedinjenu Kraljevinu i zemlje koje je sačinjavaju pod uvjetom da se izvrši odgovarajući financijski doprinos; podsjeća da se programima Interrega podupiru i uključive politike i strategije koje sprečavaju povećanje nejednakosti u prekograničnim zajednicama;

5. naglašava važan doprinos kohezijske politike EU-a Sjevernoj Irskoj, posebno kad je riječ o pomoći pri obnovi zapostavljenih urbanih i ruralnih područja, borbi protiv klimatskih promjena te uspostavi kontakata među zajednicama i prekograničnih kontakata u okviru mirovnog procesa; naglašava da je iznimno važno da se program PEACE nastavi u Sjevernoj Irskoj i pograničnim regijama Irske i da njime samostalno upravlja posebno tijelo za programe EU-a;

6. smatra da bi se trebala nastaviti suradnja između najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja EU-a, s jedne strane, i prekomorskih područja Ujedinjene Kraljevine, s druge strane, posebno u karipskom području i na Pacifiku; traži po potrebi posebne odredbe kako bi se omogućili budući zajednički projekti u okviru Europskog razvojnog fonda i kohezijskih fondova;

7. ističe da stavljanjem na raspolaganje financijskih sredstava iz proračuna EU-a Fond solidarnosti Europske unije predstavlja konkretan izraz solidarnosti u situaciji kada ozbiljne posljedice za, među ostalim, gospodarstvo pogode jednu ili više regija EU-a ili zemlje koja se prijavljuje za pristupanje; podsjeća na važnost proširenja područja primjene Fonda solidarnosti Europske unije na dio dodatnih javnih rashoda nastalih tijekom pripreme za završetak ili kao posljedica završetka prijelaznog razdoblja bez naknadnog sporazuma o budućem odnosu Ujedinjene Kraljevine s EU-om, kao što je već učinjeno radi borbe protiv trenutačne krize izazvane bolešću COVID-19; poziva Komisiju da iznese prijedlog o tom pitanju u kojem će se prenijeti prethodni prijedlog da se obuhvati mogućnost da se ne ratificira sporazum o povlačenju koji je Parlament odobrio 24. listopada 2019.[37];

8. traži od Komisije da se pripremi na posljedice scenarija bez dogovora ako Ujedinjena Kraljevina ne zatraži produljenje prijelaznog razdoblja.

 


INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

12.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Vincenzo Sofo, Irène Tolleret, Valdemar Tomaševski, Monika Vana

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Sandro Gozi, Simone Schmiedtbauer

 

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

38

+

ECR

Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee

NI

Rosa D'Amato, Chiara Gemma

PPE

Pascal Arimont, Tom Berendsen, Daniel Buda, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov, Simone Schmiedtbauer

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Sandro Gozi, Ondrej Knotek, Irène Tolleret

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

VERTS/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

0

-

 

 

 

5

0

ID

Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé, Vincenzo Sofo

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO (26.5.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>François‑Xavier Bellamy</Depute>

 

PRIJEDLOZI

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

A. budući da će aktualni pregovori biti od odlučujuće važnosti za budućnost država članica i Ujedinjene Kraljevine te da su u tom kontekstu ključna pitanja ribolov, upravljanje živim morskim resursima te očuvanje i obnova morskih ekosustava; budući da su u sektoru ribarstva izravno i neizravno zaposlene stotine tisuća ljudi te da taj sektor osigurava sredstva za život brojnim obalnim područjima i obalnim zajednicama koje se bore protiv demografskog pada, doprinosi sigurnoj i zdravoj hrani za milijune potrošača i promiče snažan okolišni model;

B. budući da zajednička ribarstvena politika gotovo 50 godina u svim uključenim državama članicama omogućuje uspostavu poboljšanih uvjeta za razvoj ribolova i održivo upravljanje resursima; budući da je stoga, nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a, potreban sporazum kako bi se zajamčila gospodarska vitalnost sektora ribarstva i nastavak postojećih ribolovnih aktivnosti, kao i očuvanje vrsta te zaštita i obnova biološke raznolikosti;

C. budući da je Uredba (EU) 2017/2403 od 12. prosinca 2017. o održivom upravljanju vanjskim ribarskim flotama[38] označila velik korak naprijed za transparentnost i odgovornost u svjetskom ribarstvu, što bi se trebalo odražavati u budućem sporazumu;

D. budući da zbog postojećih povijesnih, zemljopisnih i ekosustavnih veza između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine dolazi do njihove snažne međuovisnosti u području ribolovnih aktivnosti i aktivnosti akvakulture te u sektoru prerade tih proizvoda i trgovine njima kao i u pogledu zaštite zajedničkih morskih ekosustava; budući da Ujedinjena Kraljevina i EU trenutačno dijele 97 stokova koji podliježu pravilima o ukupnom dopuštenom ulovu (TAC); budući da bi, s tih stajališta, nepostojanje sporazuma prouzročilo trenutačnu i znatnu štetu za sve uključene dionike te u konačnici za građane EU-a i Ujedinjene Kraljevine kao i za zajedničke morske ekosustave; nadalje, budući da bi se svakim sporazumom trebali nastojati izbjeći gospodarski poremećaji za ribare iz Unije i Ujedinjene Kraljevine koji se bave ribolovnim aktivnostima u vodama Ujedinjene Kraljevine;

1. ponavlja da se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ne može sklopiti sveobuhvatan sporazum, uključujući o trgovini, ako u njega ne bude uključen cjelovit, uravnotežen i dugoročan sporazum o ribarstvu i pitanjima povezanima s ribarstvom koji će pod optimalnim uvjetima očuvati nastavak pristupa vodama, resursima i tržištima predmetnih strana, kao i nastavak postojećih ribolovnih aktivnosti;

2. ponavlja da sporazum o ribarstvu mora biti izravno povezan s tekućim pregovorima o gospodarskom partnerstvu, posebno u području trgovine te stoga ne može biti odvojen; naglašava da pitanje slobodnog pristupa vodama i lukama ne može biti odvojeno od pitanja slobodne trgovine i pristupa proizvoda ribarstva iz Ujedinjene Kraljevine tržištu EU-a;

3. podsjeća da ni ribe ni zagađenje ne poznaju političke granice te da će se i dalje širiti svim morskim bazenima; naglašava da su ekosustavi međusobno povezani;

4. podsjeća da će se najveća uzajamna korist ostvariti zaštitom zajedničkog ekosustava i održivim upravljanjem njegovim iskorištavanjem što će se postići zadržavanjem postojećeg uzajamnog pristupa vodama i ribolovnim resursima u cilju očuvanja postojećih ribolovnih aktivnosti te utvrđivanjem zajedničkih, dosljednih, jasnih i stabilnih načela i pravila koja omogućuju uzajamno otvoren pristup proizvoda ribarstva i akvakulture tržištima i pritom ne stvaraju gospodarske ili društvene napetosti zbog neuravnoteženog tržišnog natjecanja; ustraje na tome da se u budući sporazum unese zaštitna klauzula u kojoj bi se navelo da će svako kršenje klauzula o uzajamnom pristupu vodama i resursima dovesti do obustave povlaštenih carinskih tarifa za robu iz Ujedinjene Kraljevine na tržištu EU-a;

5. naglašava da je u nacrt prijedloga sporazuma potrebno uključiti postotke raspodjele koji se trenutačno primjenjuju za stokove koje će obje strane dijeliti iz Priloga FISH-2 (dodjela ribolovnih mogućnosti) u skladu s važećim načelom relativne stabilnosti; činjenica da su izostavljeni postoci stokova koje će obje strane dijeliti može se smatrati početnim ustupkom Ujedinjenoj Kraljevini, čime se smanjuju ciljevi sadašnjeg mandata;

6. poziva obje strane da zadrže postojeće udjele u kvotama te stabilnu i konstantnu raspodjelu ribolovnih prava; naglašava važnost dugoročnog upravljanja resursima na temelju poštovanja načela zajedničke ribarstvene politike poput najvišeg održivog prinosa (MSY), tehničkih mjera i regionalnih alata za upravljanje kao što su višegodišnji planovi za Sjeverno more i zapadne vode te Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji koji su dosad doprinijeli poboljšanju stanja ribljih stokova u korist flota država članica EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

7. podsjeća da je Ujedinjena Kraljevina bila uključena u izradu i provedbu tih višegodišnjih planova za svaki morski bazen, osobito za Sjeverno more i zapadne vode, da su ti višegodišnji planovi sastavljeni uzimajući u obzir tadašnje države članice, uključujući Ujedinjenu Kraljevinu, i da su ciljevi utvrđeni u skladu s najboljim dostupnim znanstvenim saznanjima i zajedničkom ribarstvenom politikom;

8. ponavlja da je potpuna provedba zajedničke ribarstvene politike dala važne pozitivne rezultate u pogledu povećanja broja stokova koji se iskorištavaju u okviru MSY-ja i tako što su višegodišnji planovi doprinijeli biološkoj i gospodarskoj održivosti s prednostima za predmetne ribarske zajednice;

9. naglašava da se sporazumom mora osigurati da tehničke mjere ili zaštićena morska područja budu uzajamni, nediskriminirajući i razmjerni te da de facto ne predstavljaju način isključivanja plovila EU-a iz voda Ujedinjene Kraljevine; naglašava da pri uspostavi zaštićenih morskih područja svi dionici, uključujući europske ribare, sudjeluju u upravljanju i praćenju takvih područja u skladu s preporukama Međunarodne unije za očuvanje prirode; ustraje na tome da sporazum ne smije voditi do smanjenja okolišnih i socijalnih standarda EU-a;

10. apelira na Komisiju da uvrsti odredbe o sprečavanju i suzbijanju nezakonitih, neprijavljenih i nereguliranih ribolovnih aktivnosti (ribolov NNN) u vodama Unije i Ujedinjene Kraljevine;

11. ustraje na tome da proizvodi ribarstva i akvakulture koji dolaze na unutarnje tržište moraju biti u skladu s istim okolišnim, socijalnim, sanitarnim i fitosanitarnim standardima koji vrijede za proizvode ribarstva i akvakulture iz EU-a kako bi se osigurali jednaki uvjeti za proizvode ribarstva i akvakulture iz Ujedinjene Kraljevine i EU-a te kako bi se osigurala zaštita europskih potrošača;

12. naglašava da su potrebni odgovarajući mehanizam suradnje i savjetovanja, zajednički znanstveni pristup i jamstva da će Ujedinjena Kraljevina i dalje doprinositi prikupljanju podataka i znanstvenoj procjeni stokova kao temelj za buduće odluke zajedničkog upravljanja ribarstvom u svim zajedničkim morskim bazenima; apelira na obje strane da i dalje aktivno i lojalno surađuju na pitanjima kontrole ribarstva i borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

13. prima na znanje namjeru Ujedinjene Kraljevine da u pregovorima postigne zaseban okvirni sporazum o ribarstvu s Norveškom; podsjeća da je Norveška članica Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), što podrazumijeva prava i obveze u pogledu sektora i proizvoda ribarstva, među ostalim kad je riječ o pristupu tržištu EU-a;

14. naglašava da je važno u sporazum uključiti pozivanje na obvezu suradnje u okviru obalnih država, kako je predviđeno međunarodnim pravom, što je ključno za mjere upravljanja ribarstvom i održivost zajedničkih stokova;

15. smatra da bi odredbe svakog sporazuma o ribarstvu trebalo poduprijeti mehanizmima za rješavanje sporova te da bi one trebale uključivati korektivne mjere u okviru općeg upravljanja uređenjem budućih odnosa između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

16. podsjeća da nastojanja za postizanje sporazuma o ribarstvu treba zaključiti do 1. srpnja 2020.; sa žaljenjem prima na znanje da je kriza prouzročena koronavirusom, odnosno izbijanjem bolesti COVID-19, poremetila uobičajeni tijek pregovora između Ujedinjene Kraljevine i EU-a; stoga poziva obje strane da budu susretljive i da odluče što prije produljiti prijelazno razdoblje u skladu s člankom 132. Sporazuma o povlačenju kako bi se zajamčila sigurnost u sektoru;

17. smatra da bi se, u slučaju dogovora o produljenju prijelaznog razdoblja, sadašnja raspodjela ukupnih dopuštenih ulova i kvota trebala sukladno tome produljiti kako bi se sektoru ribarstva pružila pravna sigurnost;

18. međutim, apelira na Komisiju i države članice da budu spremne na sve scenarije, i na produljenje prijelaznog razdoblja i na nepostizanje dogovora, te da osmisle potrebne mjere za potporu sektoru, kao i regulatorne okvire primjerene za svaki od ta dva scenarija;

19. naposljetku, poziva strane u pregovorima da ulože sve moguće napore kako bi se što prije dogovorile o odredbama o ribarstvu svakog sporazuma između Ujedinjene Kraljevine i EU-a tako da te odredbe na vrijeme budu na snazi kako bi se upotrijebile za utvrđivanje ribolovnih mogućnosti za prvu godinu nakon prijelaznog razdoblja.


 

 

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

25.5.2020.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

24

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Catherine Chabaud, Gabriel Mato, Elżbieta Rafalska


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

24

+

ECR

Bert-Jan Ruissen, Ruža Tomašić

ID

Rosanna Conte, France Jamet

EPP

François-Xavier Bellamy, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

Zeleni/ESS

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

GUE/NGL

Anja Hazekamp

 

1

0

GUE/NGL

João Ferreira

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (26.5.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Loránt Vincze</Depute>

 

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

A. Sadržaj predviđenog sporazuma, temeljne vrijednosti i upravljanje

1. pozdravlja nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom, koji je Europska komisija objavila 18. ožujka 2020. i u kojem se predlaže sveobuhvatan sporazum koji će obuhvatiti sva područja suradnje, kao i krovni institucijski okvir; ponovno izražava svoje stajalište da bi konačni sporazum trebao imati jedinstven i dosljedan okvir za upravljanje, koji bi trebao obuhvaćati djelotvornu provedbu i snažan mehanizam za rješavanje sporova, čime bi se izbjeglo umnažanje bilateralnih sporazuma;

2. ističe da se predviđeno partnerstvo mora temeljiti na zajedničkim vrijednostima i načelima demokracije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, koji bi trebali biti izraženi u obvezujućim političkim klauzulama, kao i uzajamnim povjerenjem; naglašava da, iako će EU i dalje biti obvezan Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, sporazum o budućem odnosu mora uključivati trajnu predanost Ujedinjene Kraljevine poštovanju okvira Europske konvencije o ljudskim pravima (ECHR);

3. pozdravlja odredbe nacrta teksta Sporazuma o očuvanju autonomije pravnog poretka EU-a i uloge Suda Europske unije kao najviše institucije za tumačenje prava EU-a; ustraje u tome da je prihvaćanje takve uloge nužan uvjet za buduću suradnju;

B. Napredak u pregovorima

 

4. izražava zabrinutost zbog napretka pregovora, među ostalim zbog otkazivanja dva kruga pregovora koji su planirani za razdoblje izolacije zbog bolesti COVID-19, kao i njihova nastavka od 20. travnja; napominje da, prema informacijama koje je dostavila Radna skupina Europske komisije za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom, nije postignut nikakav konkretan napredak unatoč prvoj razmjeni mišljenja o pitanjima sigurnosti, provedbe zakona i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, zaštite podataka i prava građana, kao i nezakonite migracije i azila, koja je održana tijekom drugog kruga pregovora; podsjeća da se, u skladu s člankom 132. Sporazuma o povlačenju, prijelazno razdoblje može produljiti odlukom Zajedničkog odbora prije 1. srpnja 2020.; uzima u obzir da je Vlada Ujedinjene Kraljevine tijekom drugog kruga pregovora istaknula svoju namjeru da ne zatraži produljenje prijelaznog razdoblja; duboko je zabrinut zbog izgleda za dovršetak pregovora o svim ključnim pitanjima do kraja godine, posebno s obzirom na trenutačni kontekst pandemije bolesti COVID-19 i dosadašnji spor napredak; poziva partnere u pregovorima da učine sve što je u njihovoj moći kako bi usporedno napredovali u svim područjima pregovora, pa i u najtežim područjima, te da usvoje sveobuhvatnu pregovaračku strategiju;

 

C. Prava građana i odredbe o mobilnosti

 

5. prima na znanje rasprave koje se vode u Zajedničkom odboru EU-a i Ujedinjene Kraljevine osnovanom na temelju Sporazuma o povlačenju i predstojeći sastanak posebnog odbora za prava građana; poziva supredsjednike Zajedničkog odbora da u tom pogledu aktivno uključe građane i organizacije civilnog društva; traži da Parlament bude u potpunosti obaviješten o svim raspravama koje vodi i odlukama koje donosi Zajednički odbor; zabrinut je toga što posljednji statistički podaci Sustava za prijavu stalnog boravka[39], koje je 21. svibnja 2020. objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine, pokazuju da je od ukupnih 3 220 100 zahtjeva zaključenih do 30. travnja 2020. samo 58 % njih dobilo status trajnog rezidenta, a 41 % status privremenog rezidenta; ponavlja poziv Parlamenta[40] da, kad je riječ o sustavima boravišnog statusa i u Ujedinjenoj Kraljevini i u državama članicama, ti sustavi budu nediskriminirajući, prilagođeni korisnicima, transparentni i besplatni, da su deklaratorne prirode i da se preko njih izdaje fizički dokument kao dokaz o statusu; podsjeća da bi se prema građanima EU-a koji imaju status privremenog rezidenta trebalo postupati jednako kao prema građanima Ujedinjene Kraljevine u skladu sa Sporazumom o povlačenju, pa i u pogledu pristupa povlasticama i pristupa sustavu zdravstvene skrbi; poziva Zajednički odbor i Komisiju da prate relevantne događaje; napominje da je postignut slab napredak u vezi s pozivom Parlamenta na rješavanje pitanja u pogledu Sustava za prijavu stalnog boravka građana EU-a, posebno u pogledu pristupačnosti zahtjeva, neovisnosti nadzornog tijela i mogućih posljedica za građane EU-a zbog nepoštovanja roka, kao i primjenjivosti programa Sustava za prijavu stalnog boravka Ujedinjene Kraljevine u odnosu na građane 27 država članica EU-a u Sjevernoj Irskoj koji nisu tražili državljanstvo Ujedinjene Kraljevine u skladu s uvjetima Sporazuma na Veliki petak te u pogledu potrebe za potpunim poštovanjem Sporazuma na Veliki petak u svim dijelovima Sporazuma o povlačenju, kako je navedeno u Sporazumu o povlačenju; apelira na vlasti Ujedinjene Kraljevine da zajamče da se prava građana u Sjevernoj Irskoj neće smanjiti; naglašava da bi ta pitanja trebalo u potpunosti riješiti i ocijeniti do kraja prijelaznog razdoblja kao preduvjet za budući sporazum; prima na znanje zabrinutost Ujedinjene Kraljevine u vezi s provedbom Sporazuma o povlačenju u određenim državama članicama u pogledu prava građana, posebno u pogledu transparentnosti i jednostavnosti sustava boravišnog statusa te potpore ugroženim skupinama; pozdravlja činjenicu da je Komisija izdala smjernice za potporu nacionalnim tijelima u pravilnoj provedbi drugog dijela Sporazuma o povlačenju koji se tiče prava građana; poziva Komisiju da pomno prati provedbu u državama članicama u tom pogledu;

6. poziva pregovaračke strane da u potpunosti poštuju i primjenjuju prava građana zajamčena Sporazumom o povlačenju i za građane EU-a i za građane Ujedinjene Kraljevine te njihove obitelji; potiče pregovaračke strane da u budućem sporazumu teže visokoj razini prava na mobilnost; žali zbog činjenice da Ujedinjena Kraljevina dosad nije pokazala velike ambicije u pogledu mobilnosti građana, od koje su i ta država i njezini građani imali koristi u prošlosti; ističe da bi se svi budući sporazumi o mobilnosti, uključujući putovanje bez viza za kratkotrajne boravke, trebali temeljiti na nediskriminaciji među državama članicama i potpunom reciprocitetu; općenito smatra da daljnja konkretizacija prava građana putem pravno obvezujućih odredbi mora biti temeljni i nedjeljivi dio teksta budućeg međunarodnog sporazuma između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; naglašava da to mora uključivati situaciju prekograničnih radnika, čija bi sloboda kretanja trebala biti zajamčena i temeljiti se na nediskriminaciji i reciprocitetu; u tom pogledu skreće pozornost na situaciju u kojoj se nalazi Gibraltar, gdje treba zaštititi prava rezidenata i posebno prava radnika koji se kreću iz oba smjera s obzirom na kontroverziju između Španjolske i Ujedinjene Kraljevine oko suvereniteta nad tim teritorijem; u tom pogledu ističe relevantne rezolucije i odluke Opće skupštine Ujedinjenih naroda koje su podržali Parlament i Europsko vijeće; smatra da bi uvjeti za ulazak i boravak u svrhu istraživanja, studiranja, osposobljavanja, volonterstva, programa razmjene učenika ili obrazovnih projekata, obavljanja poslova au pair i volonterstva u okviru Europskih snaga solidarnosti trebali biti dio budućeg sporazuma, a ne prepušteni nacionalnim propisima, te naglašava potrebu za koordiniranim pristupom Unije i njezinih država članica; naglašava da se u tom pogledu mora u potpunosti zajamčiti jednako postupanje prema građanima svih država članica EU-a; podsjeća da je kriza prouzročena bolešću COVID-19 ukazala na ovisnost ključnih sektora u Ujedinjenoj Kraljevini, kao što su javno zdravstvo ili poljoprivreda, o radnicima iz EU-a, uključujući sezonsku radnu snagu;

D. Zaštita podataka

 

7. naglašava važnost zaštite podataka kao temeljnog prava i ključnog pokretača digitalnog gospodarstva; podsjeća na svoje stajalište[41] da „Komisija, u skladu sa sudskom praksom Suda Europske unije[42], mora dokazati da Ujedinjena Kraljevina pruža razinu zaštite koja je ‘u osnovi jednakovrijedna’ onoj koju pruža pravni okvir EU-a, među ostalim za daljnje prijenose u treće zemlje, kako bi mogla proglasiti da je okvir Ujedinjene Kraljevine za zaštitu podataka primjeren”;

8. podsjeća da Zakon Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka omogućuje opće i široko izuzeće od načela zaštite podataka i prava osoba čiji se podaci obrađuju pri obradi osobnih podataka u svrhu imigracije; zabrinut je da građani koji nisu državljani Ujedinjene Kraljevine nisu zaštićeni na isti način kao i njezini državljani kad se njihovi podaci obrađuju u okviru tog izuzeća; smatra da bi to izuzeće bilo u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka; nadalje, smatra da pravni okvir Ujedinjene Kraljevine o zadržavanju elektroničkih telekomunikacijskih podataka ne ispunjava uvjete relevantne pravne stečevine EU-a kako ih tumači Sud EU-a[43] te stoga trenutačno ne ispunjava uvjete za primjerenost; duboko je zabrinut zbog pisane izjave premijera Ujedinjene Kraljevine od 3. veljače 2020. o odnosima Ujedinjene Kraljevine i EU-a[44], u kojoj izjavljuje da će Ujedinjena Kraljevina u budućnosti razviti zasebne i neovisne politike u područjima kao što je zaštita podataka;

9. ističe da se u smjernicama za pregovore koje je Vijeće usvojilo 25. veljače[45] jasno utvrđuje da bi se buduće partnerstvo „trebalo [...] temeljiti na obvezama poštovanja temeljnih prava, uključujući odgovarajuću zaštitu osobnih podataka, koja je potreban uvjet za predviđenu suradnju” te „omogućiti automatski prestanak suradnje u izvršavanju zakona i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima ako Ujedinjena Kraljevina otkaže Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR)”, kao i „automatsku suspenziju [...] ako Ujedinjena Kraljevina stavi izvan snage domaći zakon na temelju kojeg se ECHR provodi” te da se naglašava da će „ambicioznost policijske i pravosudne suradnje predviđene u sigurnosnom partnerstvu ovisiti [...] o razini zaštita osobnih podataka koju osigura Ujedinjena Kraljevina” (stavak 118.);

10. ponavlja da se prethodno navedenim smjernicama za pregovore također utvrđuje da bi „Sigurnosno partnerstvo trebalo [...] osigurati blisku suradnju tijela za izvršavanje zakona i pravosudnu suradnju s obzirom na sprečavanje, istragu, otkrivanje i kazneni progon kaznenih djela, uzimajući u obzir budući status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje izvan schengenskog prostora koja ne dopušta slobodno kretanje osoba” (stavak 117.);

11. zabrinut je zbog činjenice da je tijekom prvog kruga pregovora (od 2. do 5. ožujka 2020.) o budućem sporazumu o partnerstvu Ujedinjena Kraljevina izjavila da se, kad je riječ o pravosudnoj i policijskoj suradnji u kaznenim stvarima, neće obvezati na provedbu Europske konvencije o ljudskim pravima niti će prihvatiti nadležnost Suda EU-a; žali zbog činjenice da je Ujedinjena Kraljevina zadržala to stajalište tijekom drugog kruga pregovora; stajalište je da, ako se Ujedinjena Kraljevina izričito ne obveže na provedbu Europske konvencije o ljudskim pravima i ne prihvati ulogu Suda Europske unije kao jedine institucije nadležne za tumačenje prava EU-a, sporazum o pravosudnoj i policijskoj suradnji u kaznenim stvarima neće biti moguć; također prima na znanje izjave pregovarača EU-a g. Barniera nakon drugog kruga pregovora, u kojima se navodi da je Ujedinjena Kraljevina tijekom tog drugog kruga odbila pružiti čvrsta jamstva u pogledu temeljnih prava i individualnih sloboda te je ustrajala na snižavanju postojećih standarda i odstupanju od dogovorenih mehanizama zaštite podataka, stvorivši tako ozbiljna ograničenja za naše buduće sigurnosno partnerstvo;[46];

12. smatra da posebnu pozornost treba posvetiti pravnom okviru u Ujedinjenoj Kraljevini u području nacionalne sigurnosti ili obrade osobnih podataka koju provode tijela kaznenog progona; podsjeća da programi masovnog nadzora poput onih koje provodi Ujedinjena Kraljevina ne ispunjavaju uvjete prema kojima bi bili u skladu s pravom EU-a; zalaže se za to da se uzme u obzir sudska praksa Suda Europske unije u tom području, kao što je predmet Schrems, kao i sudska praksa Europskog suda za ljudska prava;

13. poziva Komisiju da prethodno navedene elemente uzme u obzir pri procjeni primjerenosti pravnog okvira Ujedinjene Kraljevine u pogledu razine zaštite osobnih podataka te da zajamči da je Ujedinjena Kraljevina riješila probleme utvrđene u ovoj Rezoluciji prije nego što proglasi primjerenim zakonodavstvo Ujedinjene Kraljevine o zaštiti podataka u skladu s pravom Unije kako ga tumači Sud Europske unije; poziva Komisiju da također zatraži savjet Europskog odbora za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka te da im pruži sve relevantne informacije i omogući odgovarajuće rokove za obavljanje njihove zadaće; naglašava da odluka o primjerenosti možda neće biti predmet pregovora između Ujedinjene Kraljevine i EU-a jer se odnosi na zaštitu temeljnog prava priznatog Europskom konvencijom o ljudskim pravima, Poveljom i Ugovorima EU-a;

E. Sigurnost, izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima

 

14. žali zbog toga što pregovori u području sigurnosti, izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima nisu znatno napredovali tijekom drugog kruga pregovora u travnju; ponovno naglašava da bi se u sljedećem krugu pregovora u tom području trebao ostvariti konkretan napredak kako bi se mogao postići sporazum o sveobuhvatnoj i učinkovitoj suradnji;

15. ponovno poziva da, s obzirom na zemljopisnu blizinu i zajedničke prijetnje s kojima se EU i Ujedinjena Kraljevina suočavaju, pregovaračke strane nastoje zadržati djelotvorne i recipročne aranžmane za učinkovitu i uzajamno korisnu suradnju u području izvršavanja zakonodavstva radi sigurnosti njihovih građana, vodeći računa o tome da je Ujedinjena Kraljevina sada treća zemlja i stoga ne može uživati ista prava i mogućnosti kao države članice; ističe činjenicu da bi zasebni samostalni sporazumi ugrozili pravnu dosljednost u područjima izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima; snažno potiče Komisiju da se pridržava svojih pregovaračkih smjernica i da nastoji u pregovorima dogovoriti jedinstveni sveobuhvatni sporazum;

16. oštro se protivi zahtjevu Ujedinjene Kraljevine da dobije izravan pristup podatkovnim informacijskim sustavima EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova te da zadrži status u agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove sličan onome koji uživaju države članice; u tom pogledu još jednom naglašava da Ujedinjena Kraljevina, kao treća zemlja izvan schengenskog područja, ne može imati izravan pristup podacima iz informacijskih sustava EU-a ni sudjelovati u upravljačkim strukturama agencija EU-a u području slobode, sigurnosti i pravde; upozorava da bi svaka razmjena informacija s Ujedinjenom Kraljevinom, uključujući osobne podatke, trebala podlijegati strogim zaštitnim mjerama, uvjetima revizije i nadzora te primjenjivati razinu zaštite osobnih podataka jednaku onoj koja je predviđena pravom Unije;

17. podsjeća da je Schengenski informacijski sustav (SIS) uspostavljen kao mehanizam kojim se htjelo kompenzirati ukidanje graničnih kontrola u schengenskom prostoru; ističe da se zakonodavstvom o SIS-u izričito zabranjuje pristup trećih zemalja tom sustavu; naglašava da Ujedinjena Kraljevina, kao treća zemlja, ne može imati pristup SIS-u; podsjeća da je Ujedinjena Kraljevina 2015. počela primjenjivati određene odredbe schengenske pravne stečevine povezane sa SIS-om u području policijske suradnje[47] te da su u toj primjeni utvrđeni ozbiljni nedostaci koji još nisu ispravljeni; podsjeća da je Vijeće 5. ožujka izdalo niz preporuka o ozbiljnim nedostacima utvrđenima u evaluaciji iz 2017. o primjeni schengenske pravne stečevine u području SIS-a od strane Ujedinjene Kraljevine te da Ujedinjena Kraljevina u svojem odgovoru nije izrazila namjeru primjenjivanja tih preporuka ni reciprociteta, čime se krši pravo EU-a; smatra da bi se buduća suradnja između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje trebala temeljiti na uzajamnom povjerenju; stoga je mišljenja da bi aranžmani za buduću suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje trebali prije sklapanja ikakvog sporazuma biti uvjetovani potpunim otklanjanjem kršenja u vezi s uporabom sustava SIS i navodnog propusta u obavješćivanju drugih država članica o 75 000 osuđujućih presuda, u skladu s Okvirnom odlukom Vijeća 2009/315/PUP[48]; ističe da se takva suradnja može dogovoriti samo ako se utvrde čvrsta pravila o zaštiti podataka te ako se uspostave snažni mehanizmi za njihovu provedbu;

18. ističe da je automatizirana razmjena podataka o DNK-u s Ujedinjenom Kraljevinom u okviru iz Prüma pokrenuta tek 2019. i da će Vijeće uskoro odlučiti o donošenju provedbene odluke kojom bi se Ujedinjenoj Kraljevini omogućilo sudjelovanje u automatiziranoj razmjeni daktiloskopskih podataka; u tom pogledu ističe da je Parlament 13. svibnja 2020. u okviru posebnog postupka konzultacija o aktima bivšeg trećeg stupa odbacio nacrt odluke Vijeća zbog zabrinutosti u vezi s potpunim reciprocitetom u pogledu razmjene podataka o otiscima prstima, jamstvima zaštite podataka, kao i s vrlo kratkim vremenom primjene; poziva Vijeće da pažljivo razmotri argumente Parlamenta za odbijanje; podsjeća pregovarače da će odluke Vijeća kojima se odobrava ta automatizirana razmjena podataka, ako budu donesene, isteći na kraju prijelaznog razdoblja; naglašava potrebu za time da se pravovremeno postigne sporazum o novim aranžmanima za buduće odnose s obzirom na važnost razmjene informacija u borbi protiv teškog i organiziranog prekograničnog kriminala i terorizma; smatra da budući odnos ne bi trebao biti unaprijed određen pravilima koja se primjenjuju tijekom prijelaznog razdoblja; vjeruje da bi se sporazum trebao temeljiti na načelu potpunog reciprociteta;

19. zabrinut je zbog nedostatka ambicije pregovaračkog mandata Ujedinjene Kraljevine u važnim područjima pravosudne suradnje u kaznenim stvarima kao što su odredbe o sprečavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma; ustraje u tome da su ravnopravni uvjeti u pogledu sprečavanja pranja novca ključni za konačni sporazum; smatra da pregovaračke strane mogu pronaći rješenje kojim se omogućuje ambicioznija suradnja od one u okviru Konvencije Vijeća Europe o izručenju;

F. Migracije, azil i upravljanje granicama

20. naglašava potrebu za postizanjem dogovora o uvjetima suradnje u pogledu migracije osoba koje nisu državljani dviju strana, pri čemu treba poštovati temeljna prava i ljudsko dostojanstvo i prepoznati potrebu za zaštitom najugroženijih osoba; ponavlja svoj poziv na to da takva suradnja sadrži barem aranžmane kojima se poboljšavaju sigurni i zakoniti načini pristupa međunarodnoj zaštiti, među ostalim spajanjem obitelji;

21. ističe potrebu za snažnom suradnjom dviju stranaka u cilju borbe protiv krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima, u skladu s međunarodnim pravom, koje će se i dalje primjenjivati na granicu između Ujedinjene Kraljevine i EU-a; poziva pregovaračke strane da pojasne potencijalnu ulogu koju bi Europol i europska granična i obalna straža mogli imati u omogućavanju takve suradnje;

22. prima na znanje izjavu Komisije o azilu (Prilog D Odluci Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora), u skladu s kojom će Komisija na zahtjev Ujedinjene Kraljevine i ako je to u interesu EU-a razmotriti sudjelovanje u dijalogu s Ujedinjenom Kraljevinom o suradnji u području azila, nakon što zatraži smjernice Corepera; ustraje u tome da Ujedinjena Kraljevina ne može birati koje elemente pravne stečevine EU-a o azilu i migracijama želi zadržati;

23. još jednom naglašava potrebu za usvajanjem plana o spajanju obitelji, koji bi trebao biti spreman za stupanje na snagu na kraju prijelaznog razdoblja, kako bi se izbjegla razdoblja bez ikakvog plana koja bi imala humanitarne posljedice i kako bi se poštovalo pravo na obiteljski život tražitelja azila u skladu s člankom 8. Europske konvencije o ljudskim pravima, koji se i dalje primjenjuje i u Ujedinjenoj Kraljevini i u EU-u;

24. u okviru takvog plana i općenito podsjeća pregovarače na obvezu EU-27 i Ujedinjene Kraljevine da zaštite svu djecu na svojem državnom području, bez obzira na njihov status, odnos ili obiteljske veze, uključujući maloljetnike bez pratnje, te da štite pristup sve djece njihovu pravu na zaštitu, obiteljski život i dobrobit u skladu s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta iz 1989. (UNCRC); prima na znanje predanost Ujedinjene Kraljevine na pregovore o planu za spajanje obitelji maloljetnih tražitelja azila; poziva države članice da, nakon što Ujedinjena Kraljevina iznese konkretne prijedloge, Komisiji daju mandat za pregovore o planu za spajanje obitelji tražitelja azila;

25. naglašava važnost koordiniranog pristupa EU-a svim tim pitanjima s obzirom na to da bi bilateralni sporazumi između Ujedinjene Kraljevine i pojedinih država članica o pitanjima kao što su spajanje obitelji tražitelja azila ili izbjeglica te sporazumi o premještanju ili ponovnom prihvatu mogli imati negativne posljedice na dosljednost politike EU-a o azilu i migracijama; poziva obje pregovaračke strane da teže uravnoteženom i konstruktivnom pristupu u svim tim pitanjima, uključujući zakonite putove i sporazume o ponovnom prihvatu državljana trećih zemalja, kao i da prioritiziraju potrebu za pružanjem međunarodne zaštite onima kojima je potrebna te da posvete posebnu pozornost najranjivijim skupinama, na što su se obje strane obvezale;

G. Suradnja s agencijama za pravosuđe i unutarnje poslove

26. ponavlja svoj poziv da se razjasni buduća praktična suradnja između nadležnih tijela Ujedinjene Kraljevine i agencija EU-a u području pravosuđa i unutarnjih poslova, uzimajući u obzir status Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje izvan schengenskog prostora i ključnog partnera u borbi protiv terorizma i organiziranog kriminala; poziva pregovaračke strane da nastoje postići blisku stratešku i operativnu suradnju u području izvršavanja zakonodavstva i kaznenog pravosuđa, pritom poštujući tehnička i pravna ograničenja takve suradnje.


INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

25.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

8

7

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Katarina Barley, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Sylwia Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

52

+

EPP

Magdalena Adamowicz , Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Loránt Vincze, Isabel Wiseler-Lima, Javier Zarzalejos

S&D

Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

RENEW

Malik Azmani, Sophie In’t Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Nathalie Loiseau, Jan-Christophe Oetjen, Ramona Strugariu, Ioan-Dragos Tudorache

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba I Giner, Tineke Strik

GUE/NGL

Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst, Sira Rego

NI

Laura Ferrara, Martin Sonneborn

 

8

-

ID

Nicolas Bay, Marcel De Graaff, Nicolaus Fest, Jean- Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI

Milan Uhrík

 

7

0

EPP

Balázs Hidvéghi, Nadine Morano

ECR

Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA (27.5.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestiteljica za mišljenje: <Depute>Danuta Maria Hübner</Depute>

 

PRIJEDLOZI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

O primjeni Sporazuma o povlačenju

1. podsjeća na svoju rezoluciju od 15. siječnja 2020. o provedbi i praćenju odredbi o pravima građana u Sporazumu o povlačenju[49], te ponavlja da potpuna provedba Sporazuma o povlačenju ostaje najvažniji prioritet; naglašava da je potpuna provedba Sporazuma o povlačenju, uključujući Protokol o Irskoj/Sjevernoj Irskoj, ključan preduvjet i osnovni element za jamčenje povjerenja potrebnog za uspješno buduće partnerstvo između EU-a i Ujedinjene Kraljevine; u tom pogledu izražava zabrinutost zbog toga što se, unatoč predanosti koju je izrazila Vlada Ujedinjene Kraljevine da će štititi Sporazum na Veliki petak i ispunjavati svoje obveze iz Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj te o pravima građana u okviru Sporazuma o povlačenju, u javnim izjavama sugerira nedostatak političke volje da se u potpunosti poštuju pravne obveze iz Sporazuma o povlačenju, kao što su one u vezi s provjerom robe u Irskom moru;

 2. podsjeća da je poštovanje sporazuma temeljno načelo svakog pravnog poretka, a posebno međunarodnog pravnog poretka; naglašava da stabilnost i povjerenje u odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine ovise o poštovanju načela Sporazuma o povlačenju i Političke deklaracije EU-a i Ujedinjene Kraljevine koja su obvezujuća za obje strane, te da se ona moraju provoditi u dobroj vjeri kako bi se spriječili poremećaji i pružila pravna sigurnost građanima i gospodarskim subjektima;

3. zabrinut je zbog postupka predavanja zahtjeva Sustava za prijavu stalnog boravka Europske unije; napominje da je u tom pogledu prema posljednjim statističkim podacima Sustava za prijavu stalnog boravka, za veljaču 2020., koje je 19. ožujka 2020. objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine, ukupan broj zahtjeva zaprimljenih do 29. veljače 2020. bio više od 3,3 milijuna (3 343 700), te da je od ukupnog broja zaključenih zahtjeva 58 % podnositelja dobilo status trajnog rezidenta, a 41 % status privremenog rezidenta;

4. smatra da je broj slučajeva u kojima je odobren status privremenog rezidenta neproporcionalno visok u odnosu na broj slučajeva u kojima je odobren status trajnog rezidenta; apelira na Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine da bude fleksibilno u pogledu prihvaćanja dokaza o traženom petogodišnjem boravku u zemlji koje prilažu podnositelji zahtjeva; također je zabrinut zbog toga što se podnositeljima zahtjeva ne izdaje nikakav fizički dokaz o odobrenom statusu; poziva Europsku komisiju da provjeri poštuju li se prava građana EU-a iz ranjivih skupina i skupina u nepovoljnom položaju u pogledu njihova statusa u okviru sustava za prijavu stalnog boravka; zabrinut je zbog toga što građani sa statusom privremenog rezidenta nemaju pravo na naknade ako ne dokažu i svoje pravo boravka; podsjeća da uspjeh budućeg odnosa EU-a i Ujedinjene Kraljevine ovisi i o ispravnoj provedbi odredbi Sporazuma o povlačenju koje se odnose na prava europskih građana u Ujedinjenoj Kraljevini;

5. poziva stranke da osiguraju strogu provedbu Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj; upozorava da se Zajednički odbor EU-a i Ujedinjene Kraljevine osnovan na temelju članka 164. Sporazuma o povlačenju ne može koristiti kao forum za nove pregovore o uvjetima toga Protokola ili bilo kojeg drugog dijela Sporazuma o povlačenju;

6. prima na znanje da je prvi sastanak Zajedničkog odbora EU-a i Ujedinjene Kraljevine održan 30. ožujka 2020. i da je tijekom njega naglasak bio na trenutačnom stanju provedbe Sporazuma o povlačenju, a posebno Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj te dijela o pravima građana; naglašava da je Europska komisija nakon tog sastanka izjavila da je „potrebno hitno predstaviti detaljan raspored i nastaviti s potrebnim mjerama, kao što su priprema za uvođenje carinskih postupaka za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku iz Velike Britanije te osiguravanje da se za robu koja ulazi u Sjevernu Irsku s područja izvan EU-a mogu izvršavati sve potrebne sanitarne i fitosanitarne kontrole kao i ostale regulatorne provjere”;

 7. podsjeća da Zajednički odbor EU-a i Ujedinjene Kraljevine treba donijeti važne odluke o provedbi Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj prije kraja prijelaznog razdoblja; nada se da će prednost imati rad šest specijaliziranih odbora predviđenih u Sporazumu o povlačenju za ključna područja za provedbu Sporazuma o povlačenju, a posebno Specijalizirani odbor za Protokol o Irskoj/Sjevernoj Irskoj; pozdravlja prvi sastanak Specijaliziranog odbora o Protokolu o Irskoj/Sjevernoj Irskoj održan 30. travnja 2020., nakon kojega je Europska komisija napomenula da razgovore „hitno treba popratiti konkretnim mjerama”; nada se da će se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine postići sporazum o svim institucijskim dogovorima, kao što je osnivanje tehničkog ureda Europske komisije u Belfastu;

 8. podsjeća da se Sporazumom o povlačenju predviđa uzajamna zaštita građana EU-a i britanskih građana, uključujući članove njihovih obitelji; traži da se i građanima EU-a i britanskim građanima pruže sve potrebne informacije o njihovim pravima i postupcima koje treba slijediti kako bi nastavili živjeti i raditi u svojoj zemlji boravišta te putovati u nju i iz nje; ponavlja da će prava građana ostati apsolutni prioritet i traži da nastave vrijediti prava koja su Sporazumom o povlačenju zajamčena građanima EU-a i Ujedinjene Kraljevine te njihovim obiteljima; podsjeća na svoju predanost praćenju provedbe drugog dijela Sporazuma o povlačenju u EU-27 i ponavlja da je dosljedan i velikodušan pristup zaštiti prava građana Ujedinjene Kraljevine koji borave u EU-27 ključan;

9. očekuje da Parlament bude potpuno i odmah obaviješten o svim raspravama koje vodi i odlukama koje donosi Zajednički odbor; podsjeća u tom pogledu na obveze iz Odluke Vijeća (EU) 2020/135 od 30. siječnja 2020. o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju[50], a posebno njezina članka 2. stavka 3, kojim se Parlamentu omogućuje da u potpunosti izvršava svoje institucijske ovlasti tijekom svih postupaka Zajedničkog odbora;

 

10. naglašava da u skladu s člankom 218. stavkom 10. UFEU-a Parlament ima pravo primiti sveobuhvatne informacije koje se odnose na sve faze provedbe međunarodnih sporazuma koje je sklopio EU, što obuhvaća i Sporazum o povlačenju; u tom kontekstu podsjeća da se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta održanoj 16. travnja 2019. predsjednik Europske komisije obvezao da će Komisija blisko surađivati s Parlamentom i u najvećoj mogućoj mjeri uzimati u obzir stajališta Parlamenta u radu Zajedničkog odbora te da neće biti moguće donositi odluke, a da se pritom u potpunosti ne uzme u obzir stajalište Parlamenta, koje je također rezultat brojnih internih i javnih konzultacija i dijaloga s civilnim društvom, stručnjacima, nacionalnim parlamentima i drugim zainteresiranim stranama;

11. ponavlja da će Europski parlament i dalje pozorno pratiti provedbu svih odredbi Sporazuma o povlačenju i Političke deklaracije EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

O pregovorima za novo partnerstvo između EU-a i Ujedinjene Kraljevine – institucijske odredbe i upravljanje

12. pozdravlja nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom koji je 18. ožujka 2020. objavila Europska komisija („nacrt teksta Sporazuma”), koji je općenito govoreći u skladu s njezinim pregovaračkim mandatom i rezolucijom Europskog parlamenta, i predlaže sveobuhvatni sporazum za duboko i blisko partnerstvo, krovni institucijski okvir i čvrste provedive odredbe za rješavanje sporova temeljene na pravilima, uključujući trajno upravljanje i nadzor sporazuma, kao i mjere za rješavanje sporova, provedbu i poštovanje Sporazuma; smatra da se pristupom nacrtu teksta Sporazuma koji je predložila Komisija izbjegava gomilanje bilateralnih sporazuma, koji bi neizbježno doveli do nedostataka zbog inherentne složenosti i nedovršenosti takvoga sustava;

13. vjeruje da se nacrtom teksta Sporazuma predviđa čvrst, transparentan, dosljedan i fleksibilan sustav upravljanja, kako bi se omogućili mehanizmi rješavanja sporova koji jamče djelotvorne, brzo provedive i odvraćajuće pravne lijekove koji su potpuno razmjerni jedinstvenoj prirodi predviđenog širokog partnerstva;

14. pozdravlja odredbe nacrta teksta Sporazuma kojima je cilj očuvanje samostalnosti pravnog poretka EU-a, uključujući ulogu Suda Europske unije kao najviše instance za tumačenje prava EU-a;

15. ustraje u tome da svaki sporazum o novom odnosu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mora biti koherentan i prilagođen zemljopisnoj blizini i prekograničnoj lokalnoj suradnji dviju strana, s jedne strane, te visokoj razini međusobne povezanosti gospodarstava dviju strana, s druge strane; odbija u tom pogledu selektivni pristup u odabiru raznih elemenata iz različitih pravnih i trgovinskih okvira koji se mogu primijeniti u kontekstu odnosa između EU-a i raznih drugih trećih zemalja; nadalje podsjeća da se integritet jedinstvenog tržišta mora poštovati te da će razmjer i dubina budućeg partnerstva EU-a i Ujedinjene Kraljevine ovisiti o osiguravanju odgovarajućih jednakih uvjeta;

16. odbija nepostizanje sveobuhvatnog sporazuma pribjegavanjem nekim resornim sporazumima jer bi se takvim udvajanjem promicali nedostaci u budućoj provedbi Sporazuma;

17. prima na znanje dokument koji je 27. veljače 2020. objavila Vlada Ujedinjene Kraljevine pod naslovom „Budući odnos s EU-om – Pristup Ujedinjene Kraljevine pregovorima”; duboko žali zbog toga što Vlada Ujedinjene Kraljevine odbija objaviti ili čak i dijeliti svoje pravne tekstove s Europskim parlamentom i Europskim vijećem, što predstavlja ozbiljan nedostatak transparentnosti; apelira na Radnu skupinu za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom da zajamči transparentnost i da se zalaže za objavljivanje potpunih pregovaračkih stajališta kako bi se osiguralo da Europski parlament može učinkovito i informirano pratiti pregovore o partnerstvu; ističe da se prijedlozima Ujedinjene Kraljevine ne ispunjavaju obveze predviđene u Sporazumu o povlačenju i Političkoj deklaraciji; odbija, pak, nesustavni pristup, koji predlaže Vlada Ujedinjene Kraljevine, koji se temelji na izuzimanju sektora kao što su subvencije, politika tržišnog natjecanja, trgovina i rad, trgovina i okoliš te oporezivanje iz mehanizma za rješavanje sporova Sporazuma, istovremeno predlažući zasebne sporazume s određenim mehanizmima upravljanja u područjima kao što su izvršavanje zakonodavstva i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, nuklearna suradnja, ili mehanizmima rješavanja političkih sporova u područjima povezanima s razmjenom podataka radi izvršavanja zakonodavstva, te operativna suradnja između tijela kaznenog progona;

18. podsjeća da se buduće partnerstvo može sklopiti samo uz puno sudjelovanje i konačnu suglasnost Europskog parlamenta;

19. ustraje u tome da je potrebno predvidjeti sveobuhvatni okvir s horizontalnim sustavom upravljanja za budući odnos s Ujedinjenom Kraljevinom kao cjelinom; podsjeća da je Ujedinjena Kraljevina, kao bivša država članica, razvila važnu institucijsku suradnju i dijaloške strukture s EU-om koje bi trebale olakšati sklapanje tih horizontalnih dogovora;

20. nadalje napominje da u skladu s uobičajenom praksom EU-a pri sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini, nacrt teksta Sporazuma predviđa iznimke i prilagođene mehanizme rješavanja sporova u određenim područjima, uključujući diplomatska sredstva za tumačenje i primjenu dijela nacrta teksta Sporazuma o vanjskoj politici, sigurnosti i obrani, nudeći tako dostatnu fleksibilnost unutar jedinstvenog i dosljednog sveobuhvatnog okvira; pozdravlja činjenicu da će svi dopunski sporazumi koji budu sklopljeni u kasnijoj fazi biti sastavni dio cjelokupnog bilateralnog odnosa uređenog Sporazumom, uključujući njegove institucijske odredbe kako je predviđeno u dijelu V. nacrta teksta Sporazuma;

21. pozdravlja prijedlog da se uspostavi Vijeće za partnerstvo, kojemu će u radu pomagati 15 specijaliziranih odbora odgovornih za glavna područja obuhvaćena Sporazumom, zaduženih za nadzor te olakšavanje provedbe i primjene Sporazuma i svih dopunskih sporazuma, kako bi se zajamčio zajednički stalni nadzor i upravljanje Sporazumom;

22. traži da se u budući sporazum uvrste ambiciozne odredbe o kretanju osoba; pozdravlja obveze u pogledu ljudskih prava predviđene nacrtom sporazuma, uključujući poštovanje Europske konvencije o ljudskim pravima; naglašava potrebu za formalizacijom tih obveza, uključujući poštovanje Europskog suda za ljudska prava; ponavlja da bi buduća pravosudna i policijska suradnja i suradnja u području politika azila i migracija između EU-a i Ujedinjene Kraljevine trebala biti u skladu s takvim formaliziranim obvezama;

23. naglašava da je potrebno uvrstiti jasne odredbe kojima se podržavaju ciljevi iz članka 21. UEU-a, uključujući međunarodni poredak utemeljen na pravilima, vladavinu prava i promicanje demokracije, s posebnim naglaskom na zaštiti vrijednosti, temeljnih prava i interesa, sigurnosti, neovisnosti i integriteta Unije u cjelini;

24. pozdravlja prijedlog da se uspostavi Parlamentarna skupština za partnerstvo za zastupnike u Europskom parlamentu i Parlamentu Ujedinjene Kraljevine, s pravom na primanje obavijesti od Vijeća za partnerstvo i podnošenje preporuka;

25. ističe važnost međuparlamentarne suradnje između parlamentarnih zastupnika EU-a i Ujedinjene Kraljevine; uviđa pozitivan doprinos zastupnika Ujedinjene Kraljevine na međuparlamentarnim forumima EU-a prije povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a; sa zadovoljstvom iščekuje nastavak parlamentarnih odnosa s Parlamentom Ujedinjene Kraljevine;

26. smatra da formalni dogovori, kao što je Parlamentarna skupština za partnerstvo i sudjelovanje civilnog društva u provedbi Sporazuma putem predloženih unutarnjih savjetodavnih skupina i Foruma civilnog društva, mogu znatno doprinijeti legitimnosti i transparentnosti provedbe Sporazuma i razvoja partnerstva u budućnosti;

27. smatra da je potrebno dati jasnije pojedinosti o funkcioniranju Foruma civilnog društva, a posebno o načinu organizacije dijaloga i savjetovanja između Foruma i Vijeća za partnerstvo;

28. zahtijeva da se, povrh svake uloge u kontekstu Parlamentarne skupštine za partnerstvo, poštuje uloga Parlamenta u kontekstu provedbe odredbi o regulatornoj suradnji kako bi se zajamčilo izvršavanje ispravnog političkog nadzora, te njegova prava i ovlasti kao suzakonodavca; smatra da prava Parlamenta na obaviještenost o dogovorima o preispitivanju Sporazuma i svih dodatnih dogovora, te nadzora njihove provedbe, trebaju biti razmjerna jedinstvenoj prirodi predviđenog partnerstva;

29. podsjeća na to da se člankom 184. Sporazuma o povlačenju predviđa da Unija i Ujedinjena Kraljevina ulažu sve moguće napore, u dobroj vjeri i u cijelosti poštujući svoje pravne poretke, da bi poduzele korake potrebne za promptne pregovore o sporazumima kojima će biti uređen njihov budući odnos; sa zabrinutošću primjećuje da i dalje postoje znatne razlike između dviju strana u ovoj fazi pregovora, pa i u pogledu područja primjene i pravne strukture teksta o kojemu će se pregovarati; u tom pogledu žali zbog nedostatka spremnosti Ujedinjene Kraljevine da se angažira u vezi sa širokim nizom kritičnih pitanja; također je zabrinut zbog negativnog učinka pandemije bolesti COVID-19 na planirani vremenski okvir za dovršenje pregovora o sveobuhvatnom budućem partnerstvu prije kraja prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020.; upozorava da ti čimbenici povećavaju rizik od neuređenog izlaska koji bi zbog nepostojanja sporazuma o sveobuhvatnom budućem partnerstvu za glatku tranziciju i svih potrebnih institucionalnih aranžmana doveo do dodatne gospodarske štete povrh krize prouzročene bolešću COVID-19; u tom kontekstu ponavlja da je u članku 132. Sporazuma o povlačenju iznesena mogućnost da Zajednički odbor donese odluku o produljenju prijelaznog razdoblja nakon 31. prosinca 2020.; podsjeća da se ta odluka o produljenju prijelaznog razdoblja mora donijeti do 1. srpnja 2020.


INFORMACIJE O USVAJANJU
U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

 

Datum usvajanja

26.5.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

25

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Maria Grapini, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

François Alfonsi, Brando Benifei, Jorge Buxadé Villalba, Markéta Gregorová

 

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

 

25

+

ECR

Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba

GUE/NGL

Leila Chaibi, Helmut Scholz

NI

Fabio Massimo Castaldo

PPE

Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW

Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt

S&D

Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Maria Grapini, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira

VERTS/ALE

François Alfonsi, Daniel Freund, Markéta Gregorová

 

 

 

1

-

ID

Gerolf Annemans

 

 

 

1

0

ID

Antonio Maria Rinaldi

 

 

 

 


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PREDSTAVKE (30.4.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>

<DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Gheorghe Falcă</Depute>

 

PRIJEDLOZI

Odbor za predstavke poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge:

1. podsjeća na temeljno načelo zaštite prava građana; nadalje, naglašava da bi naš cilj trebao biti održavanje najbližih mogućih veza između građana Ujedinjene Kraljevine i EU-a;

2. naglašava da povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije ne izuzima Ujedinjenu Kraljevinu od njezinih obveza u pogledu zaštite prava građana EU-a zajamčenih Sporazumom o povlačenju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine („Sporazum”); napominje da su u Sporazumu utvrđene odredbe za zaštitu statusa i prava koji proizlaze iz prava Unije, a odnose se na zahvaćene građane EU-a i Ujedinjene Kraljevine te njihove obitelji; poziva Komisiju da se pobrine za to da te odredbe budu uključene u buduće partnerstvo između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

3. podsjeća da se Sporazumom štite prava onih građana EU-a i članova njihovih obitelji koji su u skladu s pravom Europske unije ostvarili svoje pravo na slobodno kretanje u Ujedinjenoj Kraljevini prije isteka prijelaznog razdoblja te koji i dalje imaju ondje boravište, kao i prava onih građana Ujedinjene Kraljevine koji isto pravo ostvaruju u jednoj od 27 država članica EU-a; ponavlja da je potrebno da javna tijela i u Ujedinjenoj Kraljevini i u Uniji provedu to načelo;

4. podsjeća da svaki građanin EU-a koji boravi u Ujedinjenoj Kraljevini ima pravo na podnošenje predstavki Europskom parlamentu u skladu s člankom 227. UFEU-a, pravo na sudjelovanje u europskoj građanskoj inicijativi te pravo na obraćanje Europskom ombudsmanu nakon očekivanog isteka prijelaznog razdoblja (31. prosinca 2020.);

5. poziva Ombudsmanicu da nastavi s radom koji je započela u vrijeme pregovora o sporazumu o povlačenju kako bi se osigurala transparentnost pregovora o budućem partnerstvu između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

6. podsjeća da će građani Ujedinjene Kraljevine koji borave u EU-u izgubiti pravo na sudjelovanje u europskoj građanskoj inicijativi, ali će zadržati pravo na podnošenje predstavki Parlamentu nakon očekivanog isteka prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020.;

7. ističe koliko je važno da se država domaćin pobrine za to da svaki administrativni postupak za podnošenje zahtjeva za boravište bude troškovno pristupačan građanima EU-a, da se odvija nesmetano, transparentno i jednostavno te da se izbjegnu nepotrebna administrativna opterećenja;

8. smatra da pandemija bolesti COVID-19 označava prekretnicu u političkoj, gospodarskoj i socijalnoj stvarnosti Europske unije i Ujedinjene Kraljevine koja je dovela do globalne recesije i restrukturiranja našeg načina života, što otežava postizanje napretka u pregovorima o budućim odnosima između dviju strana;

9. smatra da sustav koji je predložilo Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine, odnosno „postupak registracije”, koji bi državljani 27 članica EU-a trebali koristiti za podnošenje zahtjeva za boravišni status, nije transparentan i jednostavan kao što bi trebao biti; smatra da se njime stvara nepotrebno i nepravedno administrativno opterećenje za državljane 27 država članica EU-a; smatra da bi sustav trebalo promijeniti u automatski postupak registracije, što je jedini način smanjenja administrativnog opterećenja i jamčenja priznavanja statusa i prava građana EU-a; ponavlja da je potrebno da Komisija i Vijeće zajamče da se u postupku registracije koji je predložilo Ministarstvo unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine poštuju standardi EU-a za jamčenje reciprociteta i jednakog postupanja prema građanima UK i građanima 27 država članica EU-a;

10. ustraje u potrebi za neovisnim nadzornim tijelom koje će nadgledati način primjene Sporazuma kako bi se osiguralo poštovanje obveza i stvorila pravna sigurnost u životima građana 27 država članica Unije i EGP-a te njihovih obitelji u Ujedinjenoj Kraljevini;

11. izražava zabrinutost zbog aktualne provedbe sustava za prijavu stalnog boravka građana EU-a te potencijalnih posljedica za osobe koje zahtjev ne podnesu prije isteka roka; izražava zabrinutost zbog retorike Ministarstva unutarnjih poslova Ujedinjene Kraljevine u pogledu mogućih deportacija građana EU-a i nedostatka mjera za pomoć ugroženim građanima; izražava zabrinutost zbog činjenice da postoje građani 27 država članica EU-a koji još nisu mogli dobiti boravišni status u okviru uspostavljenih postupaka;

12. naglašava da je potrebno osobitu pozornost posvetiti potrebama djece iz mješovitih obitelji u kojima je samo jedan od roditelja građanin EU-a; naglašava da je potrebno osigurati odgovarajuće pravne mehanizme za rješavanje sporova između roditelja, na primjer u slučaju razvoda, na način kojim se ne diskriminiraju građani država članica ograničavanjem njihova prava na kontakt s djetetom;

13. sa žaljenjem primjećuje da je Ujedinjena Kraljevina odlučila da se načelo slobodnog kretanja osoba između Unije i Ujedinjene Kraljevine više neće primjenjivati nakon prijelaznog razdoblja; inzistira na tome da je potrebno da se budućim partnerstvom obuhvate ambiciozne odredbe o kretanju osoba na temelju potpunog reciprociteta i nediskriminacije među državama članicama; želi naglasiti da su prava u vezi sa slobodnim kretanjem osoba usko povezana s ostalim trima slobodama; ponavlja činjenicu da pristup Ujedinjene Kraljevine jedinstvenom tržištu mora biti uvjetovan njezinim poštovanjem načela slobodnog kretanja osoba; naglašava da režim prelaska granice ne bi smio stvoriti opterećujuću administrativnu ili financijsku prepreku;

14. smatra da bi se sporazumi o mobilnosti, uključujući putovanje bez viza za kratkotrajne boravke, trebali temeljiti na nediskriminaciji među državama članicama Unije i potpunom reciprocitetu; nadalje smatra da bi takvi sporazumi trebali uključivati pravnu stečevinu EU-a o mobilnosti, posebno u pogledu radnika, a konkretno pravila o upućivanju radnika i koordinaciji sustava socijalne sigurnosti;

15. podsjeća da je održavanje neometanog zračnog, željezničkog, pomorskog i cestovnog prometa između Ujedinjene Kraljevine i EU-a ključno za zadržavanje radnih mjesta u sektorima kao što su prijevoz putnika i robe te turizam; ističe da je potrebno pronaći učinkovite mehanizme za zaštitu prava putnika u prekograničnom prometu, posebno u slučaju otkazivanja ili kašnjenja prijevoza, neovisno o prijevoznom sredstvu;

16. poziva na to da se razmotri bolja regulacija uvjeta ulaska i boravka za potrebe poslovanja, istraživanja, studiranja, osposobljavanja i razmjene mladih; stoga žali zbog izjava britanskih vlasti u kojima se navodi da se Ujedinjena Kraljevina želi povući iz programa mobilnosti kao što je Erasmus +; poziva Komisiju da i dalje dopušta Ujedinjenoj Kraljevini da sudjeluje u programima EU-a u korist građana EU-a i britanskih građana te da zauzvrat ispuni potrebne financijske obveze.


INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

30.4.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

28

0

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Alexis Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Dolors Montserrat, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jarosław Duda, Marie-Pierre Vedrenne

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

28

+

ECR

Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI

Eleonora Evi, Mario Furore

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW

Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş

Vers/ALEt

Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

 

0

-

-

-

 

4

0

ID

Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 


 

 

PISMO ODBORA ZA RAZVOJ

Mr David McAllister

Predsjednik

Odbor za vanjske poslove

BRUXELLES

 

Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

BRUXELLES

 

Predmet: <Titre>Mišljenje o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Poštovani g. predsjedniče,

u okviru navedenog postupka, Odbor za razvoj zadužen je za podnošenje mišljenja Vašim odborima. Odbor je pisanim postupkom donio odluku da će svoje mišljenje podnijeti u obliku pisma.

Odbor za razvoj predmetno je pitanje razmatrao na svojoj sjednici od 21. travnja 2020. Odbor za razvoj je na toj sjednici odlučio pozvati Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

Tomas Tobé

PRIJEDLOZI

1. napominje da je Ujedinjena Kraljevina i dalje jedan od najvećih bilateralnih donatora na svijetu i ističe da EU prilikama za suradnju s Ujedinjenom Kraljevinom treba pristupiti u duhu partnerstva; izražava žaljenje zbog toga što će nakon Brexita nastati manjak u razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći EU-a, ne samo u pogledu proračuna, ljudskih resursa i stručnosti, već i u području političkog dijaloga sa zemljama kandidatkinjama te susjednim i trećim zemljama; uvjeren je, međutim, da će nastavak koordinacije donacija i zajedničko programiranje biti na korist obiju strana te potiče sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima EU-a, uz poštovanje svih relevantnih propisa i mehanizama te uvjeta za suradnju; poziva na to da se organizacijama civilnog društva omogući da doprinesu utvrđivanju okvira za buduću suradnju;

 

2. ističe da je potrebno poduzeti interne mjere kako bi se riješilo pitanje navedenog manjka i osigurala dostatna proračunska sredstva za vanjske financijske instrumente unutar višegodišnjeg financijskog okvira te iskoristiti postojeće alate za učinkovitost pomoći kako bi se s preostalim resursima radilo bolje i učinilo više, potičući pritom strateška ulaganja iz privatnog sektora, uz poštovanje međunarodnih socijalnih standarda te standarda u području okoliša i zaštite ljudskih prava, kako bi se ostvarili ciljevi održivog razvoja, poboljšali vidljivost i slanje zajedničke poruke na razini EU-a i istaknula namjera da se glas EU-a snažno čuje, te podsjećajući na obvezu postizanja cilja korištenja 0,7 % BND-a za službenu razvojnu pomoć i važnost načela usklađenosti politika radi razvoja;

 

3. naglašava središnju ulogu EU-a i Ujedinjene Kraljevine u rješavanju zajedničkih izazova posredstvom razvojne politike i humanitarne pomoći, primjerice: temeljnih uzroka migracija, klimatskih promjena, prijetnji temeljnim pravima kao što su sloboda vjeroispovijesti i uvjerenja te rodna ravnopravnost, pitanja zaštite ljudskih prava i vjerskih skupina te skupina koje štite interese i prava ranjivih skupina kao što su osobe s invaliditetom, starije osobe, žene i djeca u regijama zahvaćenima sukobima, autohtono stanovništvo, LGBTI osobe i predstavnici ranjivih, diskriminiranih i marginaliziranih zajednica;

 

4. naglašava važnost snažnog partnerstva u srži kojeg je pristup razvoju temeljen na pravima te jamčenja trajne predanosti i suradnje u postizanju ciljeva održivog razvoja, ljudskih prava, iskorjenjivanja siromaštva i Pariškog sporazuma, kao i pružanja usklađenih odgovora na humanitarne krize i vođenja temeljnim načelima humanitarne pomoći, čime se jamči komparativna prednost suradnje u ključnim strateškim područjima, i u geografskom i u tematskom smislu;

 

5. uvjeren je da se partnerstvo u razdoblju nakon Sporazuma iz Cotonoua i zajednička strategija Afrike i EU-a mogu poboljšati djelotvornom suradnjom s Ujedinjenom Kraljevinom, s obzirom na njezinu snažnu prisutnost u Africi te na Karibima i Pacifiku; ističe da su tržišta EU-a i Ujedinjene Kraljevine važna za trgovinu zemalja u razvoju, osobito zemalja AKP-a; naglašava da bi EU, Ujedinjena Kraljevina i zemlje AKP-a trebali na svim razinama surađivati u skladu s načelima partnerstva, solidarnosti i komplementarnosti; prima na znanje namjeru vlade Ujedinjene Kraljevine da nastavi nuditi velikodušne carinske povlastice zemljama u razvoju te poziva Komisiju da procijeni mogući utjecaj tih budućih trgovinskih sporazuma na postojeće sporazume o gospodarskom partnerstvu sa zemljama AKP-a; smatra da bi zajednička trgovinska politika, koja uključuje i relevantne odredbe u budućem trgovinskom sporazumu, trebala zemljama u razvoju omogućiti najveću moguću razinu kontinuiteta trgovine s EU-om i Ujedinjenom Kraljevinom;

 

6. naglašava da je i nakon Brexita potrebno zadržati odgovarajuću razinu potpore za preostale prekomorske zemlje i područja (OCT) i poziva da se u pitanjima od obostranog interesa nastavi suradnja s prekomorskim zemljama i područjima Ujedinjene Kraljevine, posebno u okviru regionalnih programa suradnje;

 

7. ističe, s obzirom na cilj usklađenosti politika radi razvoja, važnost buduće suradnje između EU-a i Ujedinjene Kraljevine za očuvanje kontinuiteta trgovine, rješavanje učinaka klimatskih promjena, razvoj sektora ribarstva i zaštitu biološke raznolikosti u zemljama u razvoju, kao i promicanja visokih socijalnih i ekoloških standarda radi smanjenje siromaštva;

 

8. ističe pozitivnu ulogu zajedničke ribarstvene politike u razvoju sektora ribarstva i upravljanju ribolovnim resursima u zemljama u razvoju.

 


 

 

PISMO ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

David Mcallister

predsjednik Odbora za vanjske poslove

Bernd Lange

predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu

Bruxelles

Predmet: <Titre>Doprinos u ime Odbora za proračunski nadzor preporukama za novo partnerstvo s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre>
<DocRef>(2020/2023(|INI)</DocRef>

Poštovani g. Mcallister, poštovani g. Lange,

Odbor za proračunski nadzor (CONT) odlučio je podnijeti mišljenje u obliku pisma o gore navedenoj temi.

Odbor za proračunski nadzor (CONT) poziva Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da u pripremi rezolucije Europskog parlamenta u lipnju uzmu u obzir sljedeća razmatranja i preporuke.

U ime Odbora CONT unaprijed Vam zahvaljujem ako biste mogli osigurati da se u rezoluciji Parlamenta uzmu u obzir stajalište i razmatranja odbora CONT o gore navedenim točkama.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

Monika Hohlmeier

PRIJEDLOZI

A. budući da snažan budući odnos mora uključivati jasne i učinkovite odredbe kojima se omogućuje dobro financijsko upravljanje obiju strana te se mora temeljiti na odgovarajućoj upravljačkoj strukturi, pazeći pritom da se ne riskira zaštita financijskih interesa EU-a;

B. budući da će Brexit utjecati na ključne trgovinske rute između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine te opskrbnog lanca robe i gospodarskih subjekata (među ostalim poslovnih partnera, dobavljača, posrednika i prijevoznika);

C. budući da će sporazumi o carinskoj suradnji i olakšavanju trgovine biti ključni za obje strane kako bi se omogućila neometana i zakonita bilateralna trgovina te zaštitili njihovi financijski interesi i regulatorni okvir;

D. budući da će poslovanje s Ujedinjenom Kraljevinom nakon Brexita postati složenije u pogledu carinskih postupaka i postupaka povezanih s PDV-om jer kretanje robe unutar EU-a ili u/iz treće zemlje dovodi do promjena u području carina, PDV-a i trošarina;

E. budući da je od iznimne važnosti očuvati integritet jedinstvenog tržišta EU-a i carinske unije, kao i sva jamstva koja ona pruža u pogledu borbe protiv prijevara i trgovine ljudima;

F. budući da će istodobno postojati dva tržišta i različiti pravni poreci, s mogućim operativnim rizicima; budući da će u tom kontekstu britanska carinska tijela imati dva načina postupanja prema proizvodima koji ulaze u Sjevernu Irsku: (i) primjenjivat će pravila i carine Ujedinjene Kraljevine za sve proizvode podrijetlom iz trećih zemalja koji nisu namijenjeni europskom tržištu i (ii) primjenjivat će pravila EU-a i carine EU-a za sve druge proizvode koji isto dolaze iz trećih zemalja ili iz Ujedinjene Kraljevine, a namijenjeni su jedinstvenom tržištu EU-a, te istodobno provoditi provjere tih proizvoda;

G. budući da bi, kada je riječ o Sjevernoj Irskoj, britanske vlasti tamo naplaćivale PDV i carine u ime EU-a te prikupljena sredstva slale EU-u;

H. budući da je, osim općenitijih sredstava u sklopu kohezijske politike, pogranično područje Sjeverne Irske i Irske naročito imalo koristi od posebnih prekograničnih programa i programa među zajednicama, uključujući program PEACE za Sjevernu Irsku; budući da su ti programi znatno doprinijeli mirovnom procesu u pograničnom području Sjeverne Irske i Irske i podupiranju Sporazuma na Veliki petak te da se njima i dalje podupire pomirenje zajednica;

Okvir za financijsko upravljanje i nadzor

1. smatra da je tijekom pregovora ključno utvrditi dostatne i jasne modalitete nadzora EU-a, odredbe kojima se omogućuje dobro financijsko upravljanje, kao i odredbe kojima se definira odgovornost Ujedinjene Kraljevine;

2. stoga poziva da se posebna pozornost pridaje primjenjivim načelima i uvjetima koji se odnose i na „sudjelovanje u programima Unije” i na „horizontalne aranžmane i upravljanje”; posebno inzistira na tome da se sljedeća temeljna načela jasno navedu i prihvate:

(i) svako sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u određenim programima Unije bit će podložno standardnim uvjetima koji se primjenjuju za sudjelovanje trećih zemalja i koji moraju biti jasno utvrđeni u odgovarajućim programima i instrumentima Unije;

(ii) moraju se osigurati snažne/čvrste obvezujuće odredbe i  jamstva u pogledu zaštite financijskih interesa Unije i dobrog financijskog upravljanja za programe EU-a, programe Euratoma i zajednička poduzeća u kojima će sudjelovati Ujedinjena Kraljevina,   posebno u pogledu kontrole, revizije i inspekcija koji se odnose na provedbu financiranih programa te na istrage u slučaju prijevara;

3. poziva na jamčenje i poštovanje prava pristupa službi Komisije, Europskog revizorskog suda, OLAF-a, EPPO-a, kao i prava na nadzor koji provodi Europski parlament; podsjeća da Sud Europske unije mora biti prihvaćen kao nadležni sud u predmetima koji se odnose na poštovanje i tumačenje prava EU-a;

Provedba Protokola o Irskoj i Sjevernoj Irskoj

4. prima na znanje da se Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine, a posebno Protokolom o Irskoj/Sjevernoj Irskoj, pruža operativno rješenje kako bi se izbjegla „tvrda” granica na irskom otoku te istodobno stvara novi mehanizam „suglasnosti” u pogledu dugoročne primjene relevantnog prava EU-a u Sjevernoj Irskoj, među ostalim u pogledu regulatornog usklađivanja robe i carina i PDV-a;

5. napominje da će Sjeverna Irska i dalje biti usklađena s ograničenim brojem pravila EU-a, posebno u vezi s robom, te da će se Carinski zakonik Unije primjenjivati na robu koja ulazi u Sjevernu Irsku, čime će se izbjeći carinske provjere i kontrole na irskom otoku;

6. ističe važnost jasnih pravnih pravila, transparentne provedbe i učinkovitih kontrolnih mehanizama kako bi se izbjegli sistemski rizici za prijevaru u vezi s PDV-om i carinom ili druge vrste zlouporabe zbog potencijalno nejasnog rješenja;

7. upozorava da, ako se u okviru novog partnerstva ne uspostave i ne provedu jasna pravna i transparentna pravila i kontrolni mehanizmi u vezi s dvojnim carinskim režimom koji se temelji na pravilima EU-a i Ujedinjene Kraljevine, postoji rizik od mogućeg povećanja mogućnosti za prijevaru, krijumčarenje robe, krivotvorenje i izbjegavanje carina;

8. nadalje smatra da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti provjerama i inspekcijama robe koja ulazi u Sjevernu Irsku preko drugih dijelova Ujedinjene Kraljevine, a koja potječe iz ostalih trećih zemalja i namijenjena je ulasku na jedinstveno tržište EU-a;

9. podsjeća na uvriježeno i često ponavljano stajalište Europskog parlamenta da bi trebalo osigurati bolji odabir kvalitetnog osoblja, kao i odgovarajuću i najsuvremeniju opremu nadležnih carinskih ureda i tijela, uključujući odgovarajuće aranžmane za dužnosnike EU-a koji se nalaze u Sjevernoj Irskoj; izražava zabrinutost zbog opetovanog odbijanja britanskih vlasti da odobre otvaranje stalnog ureda za dužnosnike EU-a u Belfastu;

10. poziva na temeljitu procjenu rizika do kojih bi moglo doći tijekom provedbe, posebno u pogledu borbe protiv carinskih prijevara, prijevara povezanih s PDV-om i trgovine ljudima (krijumčarenje); smatra da je potrebno predvidjeti korištenje kriterija rizika, što bi omogućilo da se uzmu u obzir pitanja kao što su podrijetlo i konačno odredište robe, točna kvantifikacija vrijednosti robe i definicija prirode robe (vrsta robe), osigurati dovoljno velik broj kontrolnih uzoraka te povećati broj uzoraka za robu kod koje postoji veći rizik od nezakonite trgovine ili krijumčarenja; zabrinut je zbog potencijalno većeg rizika od povećanja nezakonitog uvoza robe s lažnim izjavama o podrijetlu ili proizvoda koji ulaze u EU, ali nisu namijenjeni jedinstvenom tržištu, čime se nanosi šteta financijskim interesima Unije;

Carinska suradnja i uzajamna administrativna pomoć

 

11. smatra da je u pregovorima ključno dati prednost definiranju jasnih pravila o carinskim pitanjima, posebno carinskim kontrolama i provjerama;

12. budući da su carinski postupci vrlo složeni, poziva da se tijekom pregovora preuzmu čvrste obveze i osiguraju neophodne zaštitne mjere kako bi se zajamčile uredne kontrole i pravilna naplata PDV-a i carina;

13. smatra da će se učinkovitom carinskom suradnjom između EU-a i Ujedinjene Kraljevine predvidjeti pouzdana praktična rješenja s jasnom pravnom osnovom za djelotvornu i transparentnu suradnju između carinskih tijela EU-a i Ujedinjene Kraljevine smještenih u Sjevernoj Irskoj;

14. ističe da se učinkovitom suradnjom između stranaka u području carina i olakšavanja trgovine održava visoka razina konvergencije njihova carinskog zakonodavstva i praksi s ciljem osiguravanja učinkovitih carinskih kontrola i carinjenja, provedbe carinskog zakonodavstva i zaštite financijskih interesa stranaka pomoću kapaciteta za povrat nepravedno naplaćenih poreza i carina;

15. ističe i pojačanu administrativnu suradnju između stranaka u području PDV-a i uzajamne pomoći, među ostalim pri naplati potraživanja povezanih s porezima i carinama, posebno u području (i) razmjene informacija o carinskom zakonodavstvu, provedbi i učinkovitosti postupaka carinskih kontrola, (ii) sigurnosti trgovinskog lanca opskrbe i (iii) procjena rizika i upravljanja njima;

16. poziva, u okviru budućeg trgovinskog sporazuma, na duboke carinske sporazume i posebne mjere koje se odnose na upravljanje povlaštenim tarifnim postupanjem, kao i na operacionalizaciju oslobođenja od carina za određenu robu uvezenu u Sjevernu Irsku;

17. izražava potporu, što je uobičajena praksa, uključivanju pravodobnih odredbi o uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim i povezanim pitanjima u okviru provedbe i kontrole povlaštenog tretmana;

18. naglašava da bi se obje stranke mogle osloniti na brz i objektivan sustav suradnje i savjetovanja za borbu protiv carinskih prekršaja u carinskom zakonodavstvu, zajedno s mehanizmom za privremenu suspenziju povlaštenog tarifnog postupanja za određenu robu ili trgovinske postupke kojima se sustavno krši primjenjivo carinsko zakonodavstvo;

Učinak kohezijske politike EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i Sjevernoj Irskoj

 

19. priznaje važnu ulogu koju je kohezijska politika EU-a imala u održavanju mira u Sjevernoj Irskoj i u poticanju pomirenja između zajednica;

20. naglašava da je za regiju važno pronaći rješenje koje omogućuje nastavak važnog rada na izgradnji mira;

21. uvjeren je da bi bilo u interesu Ujedinjene Kraljevine, Irske i cijele Europske unije da zajedno nastave financirati program PEACE za Sjevernu Irsku i program INTERREG V-A za Sjevernu Irsku, Irsku i Škotsku u cilju podupiranja mirnog i prosperitetnog razvoja tih regija;

22. pozdravlja prijedloge da se razmotre potencijalni nasljednici programa PEACE IV i INTERREG za razdoblje nakon 2020. te posebno pozdravlja namjeru Komisije da nastavi financirati te programe u kontekstu sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopija: Odjel LEGI

 

 

 

 

 

 


 

 

PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

g. David McAllister

predsjednik Odbora za vanjske poslove

15E201

 

g. Bernd Lange

predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu

12G301

 

Predmet: <Titre>Preporuke odbora EMPL za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

 

Poštovani predsjednici,

 

u okviru navedenog predmeta, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja odlučio je Vašim odborima podnijeti mišljenje u obliku pisma.

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja predmetno je pitanje razmotrio na svojoj sjednici od 26. svibnja 2020. Na toj je sjednici odlučio pozvati Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u svoju rezoluciju uvrste niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

Lucia Ďuriš Nicholsonová

 

 

PRIJEDLOZI

A. Budući da povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu „Ujedinjena Kraljevina”) iz Europske unije (u daljnjem tekstu „EU”) i Europske zajednice za atomsku energiju utječe na milijune građana – i na građane Ujedinjene Kraljevine koji žive ili rade u Uniji ili putuju u Uniju i na građane Unije koji žive ili rade u Ujedinjenoj Kraljevini ili putuju u Ujedinjenu Kraljevinu, kao i na osobe koje nisu ni građani Unije ni Ujedinjene Kraljevine;

B. budući da treće zemlje, koje nemaju iste obveze kao države članice, ne mogu imati ista prava ni uživati iste koristi kao država članica;

C. budući da je EU od 2008. u poglavlja o trgovini i održivom razvoju svojih trgovinskih sporazuma s trećim zemljama ugrađivala odredbe o radnim standardima;

D. budući da je političkom izjavom koja je pratila Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju od 19. listopada 2019. i Protokol o Sjevernoj Irskoj („Sporazum o povlačenju”) utvrđen okvir za buduće odnose EU-a i Ujedinjene Kraljevine uspostavom parametara ambicioznog, širokog, dubokog i fleksibilnog partnerstva koje obuhvaća trgovinu i gospodarsku suradnju, a u čijem se središtu nalazi sveobuhvatan i uravnotežen sporazum o slobodnoj trgovini;

E. budući da je člankom 184. Sporazuma o povlačenju predviđeno da EU i Ujedinjena Kraljevina ulažu sve moguće napore, u dobroj vjeri i u cijelosti poštujući vlastite pravne poretke, u poduzimanje koraka potrebnih za promptne pregovore o sporazumima kojima će se urediti njihov budući odnos iz političke izjave i za provedbu odgovarajućih postupaka ratifikacije i sklapanja tih sporazuma kako bi zajamčile da se ti sporazumi u mjeri u kojoj je to moguće počnu primjenjivati od isteka prijelaznog razdoblja;

F.  budući da je Europsko vijeće usvojilo pregovaračke smjernice s ciljem otvaranja pregovora o ukupnom razumijevanju okvira za budući odnos koji je trebao biti razrađen u političkoj izjavi;

G. budući da bi s obzirom na geografsku blizinu te gospodarsku međuovisnost i povezanost Ujedinjene Kraljevine i EU-a (u daljnjem tekstu „strane”), kao i s obzirom na velik broj građana EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini te građana Ujedinjene Kraljevine koji žive u EU-u, predviđeno partnerstvo EU-a i Ujedinjene Kraljevine trebalo bi biti sveobuhvatno i obuhvaćati sporazum o slobodnoj trgovini te širu sektorsku suradnju u područjima u kojima je to u interesu Unije i njezinih građana;

H. budući da bi cilj partnerstva posebno trebao biti da se uspostavi sporazum o slobodnoj trgovini kojim se osigurava odsutnost carina, kvota i dampinga, među ostalim u pogledu socijalnih standarda i standarda zapošljavanja, putem strogih obveza;

I. budući da bi se tim obvezama trebalo spriječiti narušavanje trgovine i nepoštene konkurentske prednosti kako bi se osigurao održiv i dugotrajan odnos između strana; budući da bi se predviđeno partnerstvo stoga trebalo temeljiti na visokim standardima te na ravnoteži između prava i obveza, čime će se osigurati nedjeljivost četiriju sloboda te zajamčiti ravnopravni uvjeti koji će izdržati test vremena;

J.  budući da bi predviđeno partnerstvo u tom cilju trebalo poštovati zajedničke visoke socijalne standarde i standarde zapošljavanja te odgovarajuće visoke standarde razvijene s vremenom sa socijalnim standardima i standardima zapošljavanja te pravima EU-a kao referentnom točkom;

K. budući da bi se predviđenim partnerstvom strane trebalo obvezati na neprekidno poboljšavanje vlastitih razina zaštite s ciljem osiguravanja odgovarajućih visokih socijalnih i radnih standarda kako bi se održali ravnopravni uvjeti;

L. budući da bi se u svjetlu ravnopravnih uvjeta na koje su se strane obvezale u političkoj izjavi predviđenim partnerstvom posebno trebalo osigurati da se razina socijalne zaštite i zaštite prava radnika predviđena zakonima, uredbama i praksama ne smanji ispod razine predviđene zajedničkim standardima koji će važiti u EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini na kraju prijelaznog razdoblja barem u odnosu na sljedeća područja: temeljna prava na radnom mjestu; zdravlje i sigurnost na radu, uključujući načelo predostrožnosti; pravedni radni uvjeti i standardi zapošljavanja te prava na informiranje i savjetovanje i prava na razini poduzeća i restrukturiranje; budući da bi se predviđenim partnerstvom također trebalo zaštititi i promicati socijalni dijalog između radnika i poslodavaca te njihovih odgovarajućih organizacija i vlada te poticati dijalog s civilnim društvom;

M. budući da je u tom pogledu ključno načelo zadržavanja postojećih i budućih razina socijalne zaštite i zaštite prava radnika, kako je navedeno u Komisijinom nacrtu teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom;

N. budući da bi se predviđenim partnerstvom trebalo osigurati učinkovito provođenje obveza Ujedinjene Kraljevine te njenih zakona, propisa i praksi koje odražavaju te obveze, putem domaćih tijela koja raspolažu odgovarajućim resursima, učinkovitog sustava inspekcija rada i učinkovitih upravnih i sudskih postupaka;

O.  budući da bi se aranžmani za mobilnost trebali temeljiti na nediskriminaciji među državama članicama i potpunom reciprocitetu; budući da se predviđenim partnerstvom također mora osigurati opsežna i duboka koordinacija sustava socijalne sigurnosti;

P. budući da bi predviđeno partnerstvo trebalo obuhvaćati prikladne mehanizme za rješavanje sporova te provedbu i da bi se njime posebno trebalo uspostaviti upravljačko tijelo odgovorno za upravljanje provedbom i izvršavanjem predviđenog partnerstva te nadziranje te provedbe i izvršavanja, olakšavajući rješavanje sporova; budući da je važno da socijalni partneri budu uključeni u postupak rješavanja sporova ako je to primjereno;

R.  budući da bi Sud Europske unije trebao ostati jedinim arbitrom prava Unije;

S. budući da je Vlada Ujedinjene Kraljevine prije donošenja Zakona o Europskoj uniji (Sporazum o povlačenju) iz 2020. izbrisala klauzule kojima bi se osigurala određena ograničena domaća pravna zaštita za radnička prava izvedena iz prava EU-a te se obvezala da će ponovno uvesti te odredbe u budućem Zakonu o zapošljavanju; budući da taj Zakon nije još uveden;

T. budući da je pandemija bolesti COVID-19 utjecala na proces i vremenski raspored pregovora;

Opće preporuke

1. podsjeća da treća zemlja ni u kojem slučaju ne može imati ista prava ni uživati iste povlastice kao država članica; podsjeća, s druge strane, da je u zajedničkom interesu EU-a i Ujedinjene Kraljevine da budućim sporazumom o partnerstvu omoguće ambiciozan, sveobuhvatan i uravnotežen odnos; vjeruje da se takav sporazum može dogovoriti isključivo ako se strogim i predvidivim obvezama u pogledu različitih standarda osiguraju ravnopravni uvjeti kako su navedeni u političkoj izjavi; naglašava posebno da nikakav budući sporazum o slobodnoj trgovini ni u kojem slučaju ne smije negativno utjecati na radnička prava i socijalne standarde EU-a u okviru pravne stečevine EU-a;

2. pozdravlja sveobuhvatni nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom koji je Komisija objavila 18. ožujka 2020. (u daljnjem tekstu „Nacrt sporazuma”), koji je u velikoj mjeri u skladu s političkom izjavom, njezinim pregovaračkim mandatom i rezolucijom Parlamenta od 12. veljače 2020. o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske; duboko žali zbog toga što mandatu Ujedinjene Kraljevine, u usporedbi s tim, nedostaju pojedinosti; također žali zbog toga što je Ujedinjena Kraljevina izradila određene prijedloge tekstova o različitim temama, ali su oni ostali povjerljivi do 19. svibnja;

3. izrazito žali zbog toga što Ujedinjena Kraljevina odbija odredbe o radnom pravu iz budućeg sporazuma o slobodnoj trgovini učiniti podložnima mehanizmu za rješavanje sporova predviđenom u Sporazumu, ne navodeći pritom vrstu mehanizma za rješavanje sporova koji bi se primjenjivao u tom području; podsjeća da mehanizmi za rješavanje sporova moraju biti dostupni za sve elemente sporazuma;

4.  žali zbog toga što Vlada Ujedinjene Kraljevine nije još ispunila svoju obvezu u pogledu novog Zakona o zapošljavanju te potiče Ujedinjenu Kraljevinu da to učini prije kraja prijelaznog razdoblja; naglašava da je iznimno važno izbjeći bilo kakve praznine zbog kojih radnička prava ne bi bila zaštićena postojećim pravom Unije niti Zakonom o zapošljavanju Ujedinjene Kraljevine; podsjeća da socijalni i radni standardi u Zakonu o zapošljavanju ne bi trebali biti statični, već bi trebali izravno slijediti sva unapređenja socijalnih i radnih standarda u EU-u kako bi se osigurali ravnopravni uvjeti između EU-a i Ujedinjene Kraljevine;

5.  upućuje u tom smislu posebno na nedavno donijete zakonodavne akte Unije čiji se rokovi za prijenos podudaraju s prijelaznim razdobljem, kao što su revizija Direktive o upućivanju radnika, Direktiva o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika i Direktiva o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji, te ponavlja da je potpuna i ispravna provedba tih zakonodavnih akata apsolutno potrebna;

6. potiče Ujedinjenu Kraljevinu da nastavi sudjelovati kao promatrač iz treće zemlje koji nema ulogu u donošenju odluka u agencijama koje su u nadležnosti Odbora za zapošljavanje Parlamenta kao što su Europska zaklada za poboljšanje uvjeta života i rada (na temelju norveškog modela)[51], budući da bi se tako objema stranama omogućila razmjena podataka, najboljih praksi i metodologija; također snažno potiče Ujedinjenu Kraljevinu na suradnju s Europskim nadzornim tijelom za rad (u skladu s člankom 17. stavkom 6. te člankom 42. Uredbe 2019/1149) te Administrativnom komisijom u skladu s Uredbom 883/2004/EZ;

7. ponavlja da bi u skladu s točkom 125. političke izjave trebalo poticati dijalog s civilnim društvom o svim aspektima sporazuma, koji bi posebno trebao obuhvaćati organizacije koje predstavljaju građane Unije koji žive i rade u Ujedinjenoj Kraljevini te građane Ujedinjene Kraljevine koji žive i rade u Uniji (organizacije mladih i građana te udruženja zaposlenih);

8. žali zbog toga što su Ujedinjena Kraljevina i države članice uložile premalo napora u podizanje svijesti o posljedicama povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz EU-a među građanima te odlučno potiče obje strane na pokretanje ili pojačavanje ciljanih informativnih kampanja kako bi se sve građane obuhvaćene Sporazumom o povlačenju informiralo o njihovim pravima i o svim mogućim promjenama njihova statusa, uključujući primjenu pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti; podsjeća da se građani na koje utječe povlačenje Ujedinjene Kraljevine oslanjaju na pravovremene i pouzdane informacije u vezi svojih prava i statusa te potiče države članice i Ujedinjenu Kraljevinu da to pitanje postave kao prioritet;

9. naglašava da države članice moraju uložiti više napora u opisivanje svog procesa prijave i rokova za donošenje mjera kojima će se pružiti pravna sigurnost građanima Ujedinjene Kraljevine koji imaju boravište u državama članicama putem konstitutivne ili deklarativne sheme;

Provedba Sporazuma o povlačenju

 

10. ističe važnost učinkovite provedbe Sporazuma o povlačenju, među ostalim u pogledu očuvanja cjelovitosti jedinstvenog tržišta i carinske unije; ističe da bi se Sporazum o budućem odnosu trebao primjenjivati ne dovodeći u pitanje Sporazum o povlačenju; naglašava da građani EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini doživljavaju znatne probleme pri dobivanju statusa trajnog rezidenta i da su građanima koji su dobili status privremenog rezidenta smanjena prava u odnosu na građane Ujedinjene Kraljevine pri pristupanju određenim povlasticama;

11. naglašava da su potpuna provedba Sporazuma o povlačenju i poštivanje obveza utvrđenih političkom izjavom riječima i djelom preduvjeti za buduće partnerstvo između EU-a i Ujedinjene Kraljevine te osnovne sastavnice tog partnerstva; žali zbog izjava Vlade Ujedinjene Kraljevine koje pokazuju nedostatak političke volje za potpuno poštivanje njenih obveza u skladu sa Sporazumom o povlačenju i političkom izjavom; naglašava da je povjerenje među stranama ključno u tim pregovorima;

12. ističe važnost međusobnog priznavanja kvalifikacija i diploma u EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini te naglašava potrebu za prikladnim mehanizmima u tom pogledu; podsjeća na ambiciju Ujedinjene Kraljevine da unaprijedi mehanizam priznavanja za državljane trećih zemalja; poziva pregovarače da se odluče za mehanizme priznavanja kojima se poštuju standardi bez stvaranja novih prepreka; poziva pregovarače da osiguraju da priznavanje kvalifikacija i diploma ne bude ograničeno na „državu izdavanja”, čime bi se stvorile prepreke za građane Ujedinjene Kraljevine koji se sele iz jedne države članice u drugu;

Ravnopravni uvjeti

13.  snažno se protivi činjenici da pregovarački mandat Ujedinjene Kraljevine ne sadržava pojam „ravnopravni uvjeti”; napominje istodobno da Vlada Ujedinjene Kraljevine tvrdi da će održavati de facto najviše radne i socijalne standarde, ali insistira da neće pristati na zakonske obveze koje sežu dalje od obveza na koje je EU pristala s državama poput Kanade, Japana i Južne Koreje; podsjeća, međutim, da se obvezama iz drugih sporazuma o slobodnoj trgovini EU-a ne nude dovoljne zaštitne mjere za partnerstvo EU-a i Ujedinjene Kraljevine, budući da nijedna druga država izvan EU-a ne uživa pristup jedinstvenom tržištu bez carina i kvota te da geografska blizina, rezidentnost građana Ujedinjene Kraljevine u EU-u i građana EU-a u Ujedinjenoj Kraljevini i opseg trgovine između EU-a i Ujedinjene Kraljevine zahtijevaju stroge mehanizme za osiguravanje ravnopravnih uvjeta te stoga zahtijevaju dublje obveze od obveza koje su zatražene za sporazume o slobodnoj trgovini između EU-a i Kanade, Japana ili Južne Koreje; odbit će u tom pogledu bilo kakav selektivni pristup različitim pravnim i trgovinskim okvirima koji se mogu primijeniti u kontekstu odnosa između EU-a i drugih trećih zemalja;

14. ponavlja da je, u cilju očuvanja cjelovitosti EU-a i njegova jedinstvenog tržišta, carinske unije i nedjeljivosti četiriju sloboda, od ključne važnosti osigurati da razina kvota i bescarinskog pristupa najvećem jedinstvenom tržištu na svijetu može isključivo biti razmjerna opsegu regulatorne konvergencije i preuzetih obveza u pogledu poštovanja ravnopravnih uvjeta za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje u cilju dinamičnog usklađivanja; naglašava da je za to potrebna kombinacija materijalnih pravila i mjera, uključujući klauzule i mehanizme o zadržavanju postignute razine za osiguravanje učinkovite provedbe, primjene i rješavanja sporova; naglašava da građanima i nevladinim organizacijama mora biti zajamčen pravilan mehanizam za podnošenje pritužbi s obzirom na provedbu radnih standarda;

15.  posebno naglašava klauzule o zadržavanju postignute razine u sljedećim područjima u skladu s člankom LPFS.2.27: (i) temeljna prava na radnom mjestu; (ii) standardi zdravlja i sigurnosti na radu; (iii) pravedni radni uvjeti i standardi zapošljavanja te (iv) prava na informiranje i savjetovanje na razini poduzeća i (v) restrukturiranje; pozdravlja odredbe članka LPFS.2.28, kojima se utire put prema dinamičnom usklađivanju; posebno ističe prijedlog Komisije da se Vijeće za partnerstvo ovlasti za izmjenjivanje obveza kako bi one odražavale promjene u radnim i socijalnim standardima;

16. podsjeća da bi se svi budući sporazumi o slobodnoj trgovini čiji su cilj nulte carine i nulte kvote stoga trebali temeljiti na snažnim zakonskim obvezama kojima se osiguravaju ravnopravni uvjeti za otvoreno i pošteno tržišno natjecanje, među ostalim u pogledu radnih i socijalnih standarda, kako bi se izbjegla „utrka prema dnu” i stjecanje nepoštenih konkurentnih prednosti snižavanjem razina zaštite ili drugim regulatornim odstupanjima;

17.  stoga u potpunosti podupire odredbe Glave III. Nacrta sporazuma (ravnopravni uvjeti i održivost), a posebno njenog Odjeljka 5. (rad i socijalna zaštita), koje su skladu s odredbama političke izjave;

18.  podupire sustav upravljanja, suradnje, praćenja i provedbe te rješavanja sukoba koji je predstavila Komisija, posebno u pogledu inspekcija rada i upravnih i sudskih postupaka, među ostalim osiguravanja pravnih lijekova, te ulogu Vijeća za partnerstvo i Specijaliziranog odbora za ravnopravne uvjete i održivost;

19. pozdravlja prijedlog da se uspostavi parlamentarna skupština za partnerstvo za zastupnike u Europskom parlamentu i parlamentu Ujedinjene Kraljevine, s pravom na primanje obavijesti od Vijeća za partnerstvo i podnošenje preporuka tom Vijeću; također naglašava potrebu da se nastavi s detaljnim praćenjem provedbe i primjene Sporazuma o povlačenju putem Koordinacijske skupine za Ujedinjenu Kraljevinu te da se dodatno revalorizira potreba za uspostavom sustava za rješavanje sporova na razini EU-a;

20. naglašava da neće dati suglasnost ni za jedan sporazum koji bi mogao izravno ili neizravno oslabiti ulogu Suda Europske unije u odlučivanju o pitanjima prava Unije;

Mobilnost i koordinacija sustava socijalne sigurnosti

21.  podsjeća da su građani Ujedinjene Kraljevine koji žive u EU-u i građani EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini trenutačno obuhvaćeni i zaštićeni pravilima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u pogledu davanja za bolest, davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo, invalidskih davanja, starosnih mirovina, davanja za nadživjele osobe, davanja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, davanja za slučaj smrti, davanja za nezaposlenost, predmirovinskih davanja i obiteljskih davanja u skladu sa Sporazumom o povlačenju;

22.  podsjeća na važnost očuvanja postojećih i budućih prava u području socijalne sigurnosti zahvaćenih osoba u svim dimenzijama; podsjeća na odlučne zahtjeve zahvaćenih građana u EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini da se zaštite njihova prava; poziva pregovarače o Sporazumu da tim pravima građana daju prioritet u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti svim sredstvima;

23. ističe da je cilj Glave XI: mobilnost fizičkih osoba uspostaviti mehanizme za mobilnost između strana kako bi se osigurao potpuni reciprocitet tih mehanizama i nediskriminacija među državama članicama te kako bi se osigurala koordinacija sustava socijalne sigurnosti strana; ističe da se recipročno putovanje bez viza predviđa za kratke boravke u trajanju od najviše 90 dana, ali da obje strane mogu tražiti vize za građane koji provode plaćenu aktivnost; pozdravlja članak MOBI.5, kojim se predviđaju recipročni uvjeti ulaska i dugotrajnog boravka te prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine koji se bave istraživanjem, studiranjem, osposobljavanjem i razmjenama mladih te prema potrebi članova njihove obitelji;

24. pozdravlja činjenicu da se člankom MOBI.6 i Protokolom o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti Nacrta sporazuma predviđa neprekidna primjena pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u brojnim područjima socijalne sigurnosti (npr. davanja za bolest i invalidnost te starosne mirovine i davanja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti); duboko žali, međutim, zbog nedostatka posebnih odredbi o davanjima za nezaposlenost za prekogranične i pogranične radnike te stoga potiče strane da preispitaju pravilne odredbe o davanjima za nezaposlenost za prekogranične i pogranične radnike kako bi se zaštitila njihova prava; poziva pregovarače da osiguraju neprekinutu primjenu pravila o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u svim poglavljima;

25. također žali zbog toga što člankom MOBI.6 Nacrta sporazuma nije predviđena obveza, već samo mogućnost da Vijeće za partnerstvo izmjeni Protokol o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti;

26. naglašava važnost dinamičkog sporazuma o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, pri čemu bi Ujedinjena Kraljevina morala prilagoditi svoje zakonodavstvo u skladu s promjenama u zakonodavnim aktima EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (npr. predstojeća Uredba o izmjeni Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004); naglašava da odredbama konačnog sporazuma o mobilnosti osoba moraju biti obuhvaćena razmjerna i snažna prava u pogledu koordinacije sustava socijalne sigurnosti u skladu s političkom izjavom;

27. poziva na učinkovit postupak za rješavanje sporova u slučajevima kada postoji dvosmislenost u pogledu nadležnog tijela;

28. naglašava da je za svrhu primjene koordinacije sustava socijalne sigurnosti između EU-a i Ujedinjene Kraljevine ključna pravilna razmjena podataka; stoga također potiče Ujedinjenu Kraljevinu na sudjelovanje u elektroničkoj razmjeni informacija o socijalnoj sigurnosti;

29. potiče strane da dogovore odredbe o nastavku zajedničkog sudjelovanja u programu Erasmus + i financijskih ulaganja u taj program u skladu s odredbama političke izjave o sudjelovanju u programima Unije, posebno u pogledu pripravništva za strukovno obrazovanje i osposobljavanja studenata, naučnika i osoba koje su nedavno diplomirale; naglašava da će nakon prijelaznog razdoblja podnositelji zahtjeva iz EU-a i Velike Britanije morati biti dovoljno unaprijed obavješteni o uvjetima i rokovima za sudjelovanje;

Zaključak

30. žali zbog znatnih razlika između dviju strana u ovoj fazi pregovora, među ostalim u pogledu opsega i pravne arhitekture sporazuma koji treba ispregovarati; izražava duboku zabrinutost zbog ograničenog opsega budućeg partnerstva koji predviđa Vlada Ujedinjene Kraljevine te ističe da prijedlozi Ujedinjene Kraljevine ne dostižu obveze koje je preuzela u skladu s političkom izjavom; ističe da provođenje i zaključenje pregovora predstavlja izazov s obzirom na trenutačnu pandemiju bolesti COVID-19; potiče Ujedinjenu Kraljevinu na brzu i konstruktivnu suradnju s EU-om kako bi se postigao sporazum o partnerstvu kojim će se ostvariti ambiciozan, širok i uravnotežen odnos i ravnopravni uvjeti u skladu sa svim obvezama preuzetim u okviru političke izjave prije kraja prijelaznog razdoblja.


 

 

PISMO ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE

g. David McAllister

Predsjednik

Odbor za vanjske poslove

g. Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Poštovani predsjednici,

u okviru navedenog predmeta, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane bio je zadužen za podnošenje mišljenja Vašem odboru i Odboru za međunarodnu trgovinu. Na svojoj sjednici od 11. ožujka 2020. to je mišljenje odlučio podnijeti u obliku pisma.

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane predmetno je pitanje razmotrio na sjednici od 4. svibnja 2020.. Za vrijeme te iste sjednice, Odbor je odlučio pozvati Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

Pascal Canfin

 

PRIJEDLOZI

Opće napomene o okolišu, javnom zdravlju i sigurnosti hrane

1. naglašava odlučnost da uspostavi najbliži mogući odnos s Ujedinjenom Kraljevinom; naglašava, međutim, da sporazum s Ujedinjenom Kraljevinom ne treba sklapati pod svaku cijenu; ponovno izražava potporu opsežnom i ambicioznom sporazumu o slobodnoj trgovini bez ikakvih ograničenja na uvoz ili izvoz i s nultim carinama i nultim kvotama, ali samo ako se Ujedinjena Kraljevina obveže na nultu stopu dampinga; posebno naglašava da bi borba protiv klimatskih promjena, zaustavljanje i smanjenje gubitka biološke raznolikosti, promicanje održivog razvoja, okoliš i važna zdravstvena pitanja trebali biti ključni elementi predviđenog partnerstva;

2. čvrsto vjeruje da bi svaki sporazum postignut s Ujedinjenom Kraljevinom trebao biti potpuno uvjetovan poštovanjem Pariškog sporazuma; napominje da se Komisija u svojoj komunikaciji o europskom zelenom planu obvezala osigurati da će poštovanje Pariškog sporazuma biti ključni element svih budućih sveobuhvatnih trgovinskih sporazuma; nadalje smatra da obje stranke ne bi trebale poštovati samo Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, već i ciljeve održivog razvoja UN-a, Konvenciju o biološkoj raznolikosti i Konvenciju Ujedinjenih naroda o suzbijanju dezertifikacije; naglašava da bi poštovanje tih međunarodnih sporazuma trebalo biti obvezujuće i provedivo;

3. ističe važnost jačanja mjera pripravnosti i mjera za izvanredne situacije znatno prije kraja prijelaznog razdoblja, posebno u slučaju zastoja u pregovorima; naglašava da je potrebno na odgovarajući način financirati mjere pripravnosti i dati prednost zdravstvenim i sigurnosnim aspektima mjera pripravnosti i za izvanredne okolnosti, posebno u pogledu farmaceutskih i medicinskih proizvoda;

Jednaki uvjeti i održivost

4. napominje da će se europskim zelenim planom povećati ambicije EU-a u području klime i okoliša te da će se kao posljedica toga prilagoditi instrumenti politike; smatra da bi to moglo dovesti do razlika između gospodarstava EU-a i Ujedinjene Kraljevine; smatra da bi prioritet obiju stranaka trebalo biti povećanje vlastite razine zaštite klime i okoliša; naglašava da klauzula o nepovratnosti za buduće razine zaštite nije dovoljna jer se njome ne osiguravaju ravnopravni uvjeti ni poticaji za podizanje razine ambicioznosti te smatra da bi, ako bilo koja stranka poveća svoju razinu zaštite klime ili okoliša, druga stranka trebala osigurati da njezini standardi i ciljevi pružaju barem jednaku razinu zaštite klime ili okoliša; naglašava da je zaštita prirode i biološke raznolikosti, putem Direktive o pticama[52] i Direktive o staništima[53], ključan dio jednakih uvjeta i od vitalne važnosti za ublažavanje klimatskih promjena;

5. smatra da prije glasovanja u Parlamentu o tome treba li dati suglasnost za nacrt sporazuma o novom partnerstvu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, Ujedinjena Kraljevina mora imati uspostavljen funkcionalan sustav za učinkovito praćenje provedbe svojih zakona i praksi koje provodi neovisno tijelo s odgovarajućim resursima; naglašava da je važno da to neovisno tijelo ima pravo pokrenuti sudski postupak, uključujući i protiv vlade, pred nadležnim sudom u odgovarajućem sudskom postupku, u cilju traženja odgovarajućeg pravnog lijeka, uključujući sankcije;

6. ističe velik broj prethodnih i aktivnih postupaka zbog povrede prava koje je Komisija pokrenula protiv Ujedinjene Kraljevine u području okoliša, među ostalim u pogledu kvalitete zraka i vode, te naglašava da postoji rizik od nazadovanja u tom području; naglašava da je važno da Ujedinjena Kraljevina uspostavi administrativne i sudske postupke kako bi se javnim tijelima i pojedincima omogućilo da pravovremeno poduzimaju mjere protiv kršenja zakona o okolišu i osiguraju pravne lijekove, uključujući privremene mjere, kako bi se osiguralo da sankcije budu učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće te da imaju stvaran odvraćajući učinak;

7. podupire sustav suradnje, praćenja i provedbe te rješavanja sukoba koji je predstavila Komisija te ulogu Vijeća za partnerstvo; ističe da je potrebno uspostaviti sustav nadzora na razini EU-a kojim se Parlamentu i Vijeću omogućuje da preko Komisije aktiviraju sustav za rješavanje sporova ako smatraju da Ujedinjena Kraljevina krši Sporazum; naglašava da bi se sustavom za rješavanje sporova trebale predvidjeti postupne sankcije i pravna sredstva ako se utvrdi da jedna od stranaka krši Sporazum; naglašava da neće dati suglasnost ni za jedan sporazum koji bi mogao izravno ili neizravno oslabiti ulogu Suda Europske unije u pitanjima prava EU-a;

Borba protiv klimatskih promjena

8. naglašava da je važno da borba protiv klimatskih promjena i dalje ostane dio Sporazuma o jednakim uvjetima i održivosti;

9. smatra da bi se Ujedinjena Kraljevina trebala u potpunosti uskladiti sa sadašnjim i budućim okvirom klimatske politike EU-a, uključujući revidirane ciljeve za 2030. i za 2040. godinu te smjernice za postizanje klimatske neutralnosti do 2050., kao i obveze preuzete u okviru Pariškog sporazuma;

10. kad je riječ o ciljevima za 2030., izražava zabrinutost u vezi s elementima uključenima u nacrt nacionalnog energetskog i klimatskog plana Ujedinjene Kraljevine (NECP), u kojem se, prema procjeni Komisije, navodi da su glavni pokretači energetske i klimatske politike Ujedinjene Kraljevine proračuni ugljika, ali nije jasno jesu li postojeće i planirane politike kojima su obuhvaćeni samo prometni i građevinski sektor, dovoljne za postizanje cilja iz Uredbe o raspodjeli tereta[54] i pravila o neutralnoj ili pozitivnoj bilanci iz Uredbe o korištenju zemljišta, prenamjeni zemljišta i šumarstvu[55], koja propisuje da akumulirane emisije ne bi smjele premašiti obračunane uklonjene emisije; poziva Ujedinjenu Kraljevinu da podnese svoj konačni nacrt nacionalnog energetskog i klimatskog plana, koji je trebao biti dovršen krajem 2019.;

11. smatra da bi Ujedinjena Kraljevina trebala uvesti sustav određivanja cijena ugljika barem jednakog opsega i učinkovitosti kao što je predviđeno sustavom EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS) te da bi trebala primjenjivati ista načela u pogledu upotrebe vanjskih kredita do kraja prijelaznog razdoblja; nadalje smatra da bi se, ako Ujedinjena Kraljevina zatraži da se njezin sustav trgovanja emisijama poveže sa sustavom EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama, trebala primjenjivati sljedeća dva uvjeta za razmatranje takvog zahtjeva: sustav trgovanja emisijama Ujedinjene Kraljevine ne bi smio ugroziti integritet sustava EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama, posebno njegovu ravnotežu između prava i obveza, te bi trebao odražavati stalno povećanje opsega i učinkovitosti sustava EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama;

12. ističe da je važno da obje stranke povećaju svoje ciljeve za 2030. jer je to nužan korak prema njihovoj obvezi dekarbonizacije do 2050.; naglašava da bi sustav utvrđivanja cijena ugljika trebao biti uspostavljen prije glasovanja u Parlamentu o tome treba li dati suglasnost za nacrt sporazuma; naglašava da je potrebno uspostaviti mehanizam za prilagodbu granica emisija ugljika EU-a kao dio šire strategije kako bi se očuvale ambicije EU-a u području klime i zajamčilo da treće zemlje doprinesu cilju Pariškog sporazuma;

13. poziva Ujedinjenu Kraljevinu da nastavi raditi na jačanju sustava kompenzacije i smanjenja ugljičnog dioksida za međunarodno zrakoplovstvo (CORSIA) Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (ICAO) i osiguranju da zrakoplovni sektor te pomorski i cestovni promet, u Ujedinjenoj Kraljevini i u cijelom svijetu, pojačaju napore za smanjenje emisija te da se pridruži EU-u u uspostavi i provedbi sustava određivanja cijena ugljika za emisije u pomorskom sektoru;

14. naglašava da bi odnos između Ujedinjene Kraljevine i Europske investicijske banke (EIB) trebao ovisiti, među ostalim, o tome kako Ujedinjena Kraljevina osigurava usklađenost sa sadašnjim i budućim ciljevima EU-a u vezi s klimom i okolišem kako bi bila u skladu s uredbom o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i slijedi ambicioznu novu klimatsku strategiju EIB-a i politiku kreditiranja u području energetike;

Zaštita okoliša

15. slaže se da bi stranke trebale pobrinuti da se razina zaštite okoliša predviđena zakonima, uredbama i praksama ne smanji ispod razine predviđene zajedničkim standardima i ciljevima koji će važiti u EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini na kraju prijelaznog razdoblja u vezi sa zaštitom okoliša koja je definirana u cijeloj pravnoj stečevini o zaštiti okoliša; naglašava važnost potpunog poštovanja sljedećih načela: načela predostrožnosti, načela poduzimanja preventivnih mjera, načela da se šteta nanesena okolišu popravlja ponajprije na izvoru i načela „onečišćivača plaća”; poziva obje stranke da se obvežu na to da svojim trgovinskim i ulagačkim politikama neće ometati ostvarenje održivog razvoja;

16. naglašava da bi obje stranke trebale naglasiti predanost zaštiti i obnavljanju globalne biološke raznolikosti mjerama na nacionalnoj razini, razini EU-a i međunarodnoj razini te globalnom pravno obvezujućem sporazumu prema kojem bi cilj u području bioraznolikosti odgovarao cilju Pariškog sporazuma od 1,5 °C na sljedećoj Konferenciji stranaka Konvencije UN-a o biološkoj raznolikosti (COP15); ističe da je potrebno više se obvezati na poštovanje drugih međunarodnih sporazuma, kao što je Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES);

17. naglašava važnost očuvanja i obnove kopnenih i morskih ekosustava; podsjeća da se najveća uzajamna korist može postići zaštitom i obnovom svih zajedničkih ekosustava;

18. s obzirom na to da se Ujedinjena Kraljevina nije pridržavala zakonodavstva EU-a o kvaliteti zraka i postigla „dobro” stanje prirodnih površinskih voda te s obzirom na ozbiljna neriješena pitanja u vezi s onečišćenjem nitratima, naglašava da je važno pobrinuti se za odgovarajuće praćenje i procjenu kvalitete zraka i vode uz usvajanje zajedničkih standarda i ciljeva; nadalje ističe da je važno da Ujedinjena Kraljevina provodi ograničenja emisija i druge odredbe dogovorene u okviru Direktive o nacionalnim gornjim granicama emisije[56] te da se dinamično uskladi s Direktivom o industrijskim emisijama[57], uključujući ažuriranja referentnih dokumenata o najboljim raspoloživim tehnikama;

Javno zdravlje i trgovina robom

19. naglašava da će Ujedinjena Kraljevina, ako želi biti uvrštena na popis zemalja kojima je dopušten izvoz robe u EU koje podliježu sanitarnim i fitosanitarnim mjerama, morati u potpunosti poštovati zahtjeve EU-a za tu robu, uključujući zahtjeve povezane s proizvodnim postupcima; osim toga, naglašava da bi se posebno pravila o podrijetlu prehrambenih proizvoda trebala u potpunosti poštovati te da bi trebalo definirati jasna pravila u vezi s transformacijom prehrambenih proizvoda u Ujedinjenoj Kraljevini kako bi se spriječilo zaobilaženje uvjeta EU-a, posebno u kontekstu mogućih sporazuma o slobodnoj trgovini između Ujedinjene Kraljevine i drugih zemalja; nadalje smatra da bi se sve sanitarne i fitosanitarne mjere koje stranke primjenjuju radi zaštite zdravlja ljudi, životinja ili biljaka trebale temeljiti na procjenama rizika, uz potpuno poštovanje načela predostrožnosti;

20. ističe da antimikrobna otpornost predstavlja ozbiljnu prekograničnu prijetnju zdravlju ljudi i životinja; stoga naglašava da je potrebno da obje stranke nastave raditi na smanjenju upotrebe antibiotika u uzgoju životinja te da i dalje zabranjuju njihovu upotrebu za poticanje rasta i smanje neprimjerenu ili nepotrebnu upotrebu kod ljudi;

21. naglašava da je važno da obje stranke zadrže najviše standarde sigurnosti hrane, zdravlja životinja i biljaka te visokokvalitetne usluge inspekcije u tim područjima te potrebu za suradnjom između stranaka s ciljem promicanja održivih metoda proizvodnje hrane i prehrambenih sustava, uključujući održivo ribarstvo i akvakulturu koji se temelje na znanosti i pristupu upravljanju ribarstvom koji se temelji na ekosustavu; naglašava da će Ujedinjena Kraljevina morati biti usklađena s propisima EU-a o genetski modificiranim organizmima i proizvodima za zaštitu bilja; smatra da bi stranke trebale nastojati smanjiti upotrebu pesticida i rizike od njih;

22. naglašava važnost sprječavanja nestašice lijekova i medicinskih proizvoda; potiče nacionalna tijela i dionike da zajamče završetak postupka preraspodjele nacionalno odobrenih lijekova do kraja prijelaznog razdoblja; posebno poziva proizvođače da osiguraju prijenos postrojenja za ispitivanje serija lijekova do kraja prijelaznog razdoblja kako bi se lijekovi uvezeni iz Ujedinjene Kraljevine mogli bez odgode pustiti u promet;

23. s obzirom na bivše sjedište Europske agencije za lijekove (EMA) u Ujedinjenoj Kraljevini, zabrinut je zbog činjenice da će Agencija, kao agencija javnog zdravstva Unije, morati upravljati komercijalnom imovinom u trećoj zemlji te će biti odgovorna za plaćanje najma do lipnja 2039.; traži da se pronađe rješenje za oslobađanje Agencije od ugovornih i financijskih obveza u vezi s njezinim bivšim sjedištem; smatra da bi razuman dugoročni aranžman bio prijenos ugovornog položaja EMA-e u odnosu na njezina najmodavca Canary Wharf Ltd na vladu Ujedinjene Kraljevine;

24. ističe da je važno da Ujedinjena Kraljevina ostane dinamično usklađena u pogledu farmaceutskih proizvoda, medicinskih proizvoda, zakonodavstva o sigurnosti kemikalija, uključujući kemikalije koje djeluju kao endokrini disruptori, te posebice Uredbe REACH, kako bi poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine i dalje imala pristup jedinstvenom tržištu; naglašava činjenicu da bi čak i uz dinamično usklađivanje poduzeća iz Ujedinjene Kraljevine podlijegala istim obvezama koje se primjenjuju na trgovačka društva iz trećih zemalja, koja su izvan Europskog gospodarskog prostora;

25. ističe da su brojni čimbenici rizika za zdravlje, kao što su pušenje, konzumacija alkohola i nezdrava prehrana, značajni za razvoj nezaraznih bolesti i da mnoge od tih bolesti prevladavaju u Europi; stoga poziva na koordinirano djelovanje kako bi se smanjila njihova prevalencija i utjecaj na zdravlje, uzimajući u obzir prekogranične čimbenike kao što su oglašavanje, stavljanje na tržište te zakonita i nezakonita trgovina proizvodima, kao i koordinirani razvoj politika za jačanje standarda javnog zdravlja, kao što su pojačane mjere kontrole duhana i snažniji pristup označivanju prehrambenih proizvoda i pića; ističe da je suradnja ključna s obzirom na način na koji se tim proizvodima redovito trguje među zemljama; naglašava da Ujedinjena Kraljevina mora poštovati mjere EU-a u tom području kako bi mogla slobodno trgovati na jedinstvenom tržištu;

Tematska suradnja

26. podsjeća da ozbiljne prijetnje zdravlju, kao što su prijetnje zbog izbijanja zaraznih bolesti, pandemija ili ekoloških čimbenika, nadilaze granice; stoga poziva obje stranke da dugoročno surađuju kako bi spriječile i otkrile utvrđene i nove prijetnje zdravstvenoj sigurnosti te se pripremile i odgovorile na njih; u tom pogledu poziva na kontinuiranu suradnju između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u cilju učinkovite borbe protiv pandemije izazvane bolešću COVID-19, posebno na irskom otoku gdje je to još važnije zbog kopnene granice; smatra da je ključno da Ujedinjena Kraljevina i EU zadrže koordinirani europski pristup u područjima kao što su pripravnost za izvanredne situacije, procjena rizika, upravljanje rizikom i komunikacija te razvoj novih antimikrobnih sredstava i cjepiva te drugih lijekova; smatra da ako jedna od stranaka ne poduzme odgovarajuće mjere za suzbijanje prijetnji zdravlju, druga stranka može donijeti jednostrane mjere za zaštitu javnog zdravlja;

27. posebno poziva da se donesu ciljane mjere kako bi se pacijentima osigurao kontinuiran i brz pristup sigurnim lijekovima i medicinskim proizvodima, uključujući sigurnu i dosljednu opskrbu radioizotopima; kako bi se osigurala sigurnost pacijenata, smatra da Europska unija i Ujedinjena Kraljevina trebaju raditi na uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija da bi se omogućila mobilnost zdravstvenih djelatnika;

28. podupire trajno sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine kao promatrača iz treće zemlje koji nema ulogu u donošenju odluka u neregulatornim agencijama, kao što su Europska agencija za okoliš i Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti, jer bi se time objema strankama omogućila razmjena najboljih praksi i metodologija; nadalje, potiče obje stranke da razmotre sklapanje sporazuma o suradnji s ravnopravnim regulatornim agencijama, kao što je Europska agencija za kemikalije, radi razmjene informacija, najboljih praksi i znanstvenih spoznaja;

Irska i Sjeverna Irska

29. ističe važnost učinkovite provedbe Sporazuma o povlačenju, uključujući očuvanje cjelovitosti jedinstvenog tržišta i carinske unije; ističe da bi se Sporazum o budućem odnosu trebao primjenjivati ne dovodeći u pitanje Sporazum o povlačenju i Protokol o Sjevernoj Irskoj; naglašava važnost odlučne primjene Protokola kako bi se sačuvalo gospodarstvo na cijelom otoku i sve dimenzije tzv. Sporazuma na Veliki petak te očuvao integritet jedinstvenog tržišta; naglašava da Sjeverna Irska treba nastaviti primjenjivati Carinski zakonik EU-a i uskladiti se s relevantnim pravilima jedinstvenog tržišta ne samo kako bi se izbjegla „tvrda” granica na irskom otoku, već i radi zaštite okoliša i biološke raznolikosti irskog otoka te zaštite zdravlja i sigurnosti građana EU-a u skladu s pravilima EU-a.

 


 

 

PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU

g. David McAllister

Predsjednik

Odbor za vanjske poslove

BRUXELLES

 

g. Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

BRUXELLES

 

Predmet: <Titre>Mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI)</DocRef>

Poštovani predsjednici,

u okviru prethodno navedenog predmeta Odbor za industriju, istraživanje i energetiku zadužen je za podnošenje mišljenja Odboru za vanjske poslove i Odboru za međunarodnu trgovinu. Na sastanku od 18. veljače 2020. koordinatori ITRE-a odlučili su podnijeti mišljenje u obliku pisma i istog dana imenovan sam izvjestiteljem za mišljenje u svojstvu predsjednika Odbora.

Na sastanku zatvorenom za javnost s Radnom skupinom za odnose s Ujedinjenom Kraljevinom održanom 19. svibnja 2020. koordinatori ITRE-a razmotrili su predmet te pisanim postupkom 27. svibnja 2020. odlučili pozvati Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će donijeti uvrste prijedloge navedene u nastavku.

S poštovanjem,

Cristian-Silviu BUŞOI

 

PRIJEDLOZI

 

1. zabrinut je zbog toga što se pregovaračkim mandatima EU-a i Ujedinjene Kraljevine predviđaju vrlo različiti oblici novog partnerstva te da se dosadašnjim pregovorima nisu uspjele dovoljno smanjiti razlike; zabrinut je i zbog kratkog razdoblja u kojem treba postići sporazum te da je zbog trenutačne krize uzrokovane bolešću COVID-19 to nastojanje postalo još teže;

 

2. očekuje da će se sporazumom u svim područjima politike osigurati ravnopravni uvjeti, uzajamnost, nelinearna regresija i sudski nadzor radi očuvanja konkurentnosti, visokih socijalnih standarda i standarda održivosti te prava građana i radnika u budućnosti; napominje da su se obje strane obvezale pridržavati Pariškog sporazuma;

 

3. smatra da bi sporazumom trebalo utvrditi opća načela, uvjete i odredbe za sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima EU-a, osiguravajući pravednu ravnotežu u pogledu doprinosa i naknada treće zemlje koja sudjeluje u programima Unije; ističe da bi ta opća načela trebala podlijegati uvjetima utvrđenima u odgovarajućim instrumentima;

 

4. naglašava, međutim, potrebu da se što prije dovrši sljedeća generacija programa u VFO-u kako bi se omogućilo njihovo brzo pokretanje u siječnju 2021.; ustraje na tome da se sklapanje zakonodavnih sporazuma ne bi trebalo odgađati zbog sporog napretka pregovora s Ujedinjenom Kraljevinom;

 

5. ističe potrebu za povezivanjem sudjelovanja u programima s usklađivanjem s povezanim politikama, kao što su politike u području klimatskih promjena i kibersigurnosti; ističe da je za sudjelovanje u programu Obzor Europa ili Erasmus+ potrebno i pridržavanje pravila EU-a o slobodnom kretanju osoba;

 

6. ističe da je kriza uzrokovana bolešću COVID-19 pokazala da je suradnja između EU-a i Ujedinjene Kraljevine u području istraživanja i inovacija od ključne važnosti te očekuje stoga da će se sporazumom osigurati opći uvjeti za sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u okvirnim programima u području istraživanja i inovacija, bez uspostavljanja bilo kojih posebno prilagođenih aranžmana koji nisu dostupni drugim trećim zemljama; očekuje da se riješe i modaliteti sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u europskim partnerstvima u području istraživanja i inovacija u okviru programa Obzor 2020. koji će se provesti do 2024.; ukazuje na načelo da nijedna treća zemlja ne bi trebala moći ostvariti veću financijsku korist nego što pridonosi;

 

7. ističe da je za osiguravanje kontinuiteta jedinstvenog tržišta električne energije na irskom otoku nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine potrebna kontinuirana provedba energetske osi EU-a u Sjevernoj Irskoj;

 

8. smatra da je potrebno osigurati zajednička pravila za obnovljive izvore energije na moru i plinsku infrastrukturu u kojima bi Ujedinjena Kraljevina mogla sudjelovati na temelju trgovinskih sporazuma;

 

9. očekuje da će se sporazumom riješiti odnos Ujedinjene Kraljevine s Euratomom i projektom ITER te utjecaj povlačenja na imovinu i obveze; očekuje od Ujedinjene Kraljevine i da poštuje najviše standarde nuklearne sigurnosti te standarde sigurnosti i zaštite od zračenja;

 

10. smatra da bi sporazum o suradnji u području energije, usklađen s cjelokupnim sporazumom o budućim odnosima te utemeljen na čvrstom upravljanju i ravnopravnim uvjetima, bio od zajedničkog interesa za obje strane;

 

11. smatra da bi Ujedinjena Kraljevina mogla i dalje biti industrijski partner u strateški važnim sektorima te očekuje da će se sporazumom osigurati posebna potpora MSP-ovima kako bi u potpunosti iskoristili prednosti budućeg partnerstva; ističe i potrebu za stabilnim, pouzdanim i održivim lancima vrijednosti, posebno, među ostalim, u pogledu medicinskih proizvoda; ističe, međutim, potrebu za očuvanjem ravnopravnih uvjeta i strateške autonomije Europske unije, posebno u pogledu ključnih industrija;

 

12. smatra da bi Ujedinjena Kraljevina mogla i dalje biti važan partner u svemirskoj politici EU-a; ističe da se u pregovorima treba riješiti budući pristup Ujedinjene Kraljevine svemirskom programu EU-a u skladu s primjenjivim zakonskim okvirom za sudjelovanje trećih zemalja u svemirskom programu EU-a, štiteći pritom interese Unije;

 

13. ističe da je suradnja u području sigurnosti i obrane korisna za EU i Ujedinjenu Kraljevinu te ako će i dalje ostati u okviru Europskog fonda za obranu ili mogućih budućih inicijativa, mora se temeljiti na načelima cjelokupnog dogovora o budućim odnosima;

 

14. očekuje da će Ujedinjena Kraljevina moći nastaviti uspostavljenu suradnju i razmjenu informacija s nacionalnim tijelima u području kibersigurnosti; poziva Ujedinjenu Kraljevinu da aktivno pridonosi naporima Unije za jačanje kibersigurnosti u Europi;

 

15. očekuje da će se u sporazumu razmotriti sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programu Digitalna Europa te očekuje da bi se između EU-a i Ujedinjene Kraljevine mogla uspostaviti suradnja u području umjetne inteligencije; smatra da bi bilo korisno i da obje strane imaju za cilj usklađivanje zakonodavstva Ujedinjene Kraljevine u pogledu budućeg jedinstvenog europskog prostora za podatke Unije i budućih regulatornih mjera u području umjetne inteligencije;

 

16. smatra da je u interesu građana EU-a da Ujedinjena Kraljevina nastavi primjenjivati Uredbu o roamingu, kao i da olakša prekogranično kretanje osoba na irskom otoku; želi pozvati operatere da zajamče jednake uvjete za svoje klijente iz EU-a i Ujedinjene Kraljevine, s obzirom na to da ne postoji sporazum u pogledu toga.

 


 

 

PISMO ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

g. Antonio Tajani

Predsjednik

Odbor za ustavna pitanja

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju</Titre> <DocRef>(COM(2019/0194); COM(2018/0841); COM(2018/0834); COM(2018/0833) – C9-0148/2019 – 2018/0427(NLE))</DocRef>

Poštovani g. Tajani,

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj predmetno je pitanje razmotrio na svojoj sjednici od 22. siječnja 2020. Odbor je na toj sjednici[58] jednoglasno odlučio pozvati Odbor za ustavna pitanja da kao nadležni odbor u svoju preporuku uvrsti niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

(potpis) Norbert Lins

PRIJEDLOZI

Odbor AGRI želi naglasiti sljedeće ključne točke o učinku Brexita na poljoprivredu EU-a i rješenjima predloženima u Sporazumu o povlačenju i političkoj izjavi.

 

1. Kad je riječ o poljoprivrednoj politici, čini se da povlačenje Ujedinjene Kraljevine ne stvara nepremostive probleme jer se primjena mehanizama i plaćanja u okviru ZPP-a na Ujedinjenu Kraljevinu može relativno lako prekinuti. Činjenica da bi se kraj prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju podudarao s krajem aktualnog VFO-a (2014. – 2020.) olakšala bi stvari.

 

2. Međutim, željeli bismo naglasiti da bi svako produljenje prijelaznog razdoblja trebalo biti popraćeno odgovarajućim financijskim odredbama i propisno podmirenim obvezama na kraju tog razdoblja, kako je predviđeno u članku 132. Sporazuma, bez obzira na to što će se Ujedinjena Kraljevina u okviru VFO-a od 2021. smatrati trećom zemljom.

 

3. Tijekom pregovora o Sporazumu odbor AGRI bio je zabrinut zbog pitanja hoće li brojne oznake zemljopisnog podrijetla (više od 3000) koje se upotrebljavaju za poljoprivredne i prehrambene proizvode ili piće podrijetlom iz EU-a i dalje biti zaštićene. U tom je pogledu Odbor zadovoljan što se sadašnjim tekstom osigurava zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a u Sjevernoj Irskoj te zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a, koje će biti odobrene do kraja prijelaznog razdoblja, u drugim dijelovima Ujedinjene Kraljevine.

 

4. Željeli bismo naglasiti da je važno očuvati tu zaštitu u aranžmanima kojima se uređuje budući odnos. Nadalje, tim bi se aranžmanima trebale obuhvatiti ne samo sve postojeće oznake zemljopisnog podrijetla EU-a, već bi prema našem mišljenju oni trebali uključivati i mehanizme bilateralne suradnje kako bi Ujedinjena Kraljevina i EU-27 uzajamno priznali nove oznake zemljopisnog podrijetla, odobrene nakon prijelaznog razdoblja, u slučaju da se Protokol o Irskoj / Sjevernoj Irskoj prestane primjenjivati u skladu s njegovim člankom 18.

 

5. Itekako smo svjesni da pitanje Irske i Sjeverne Irske ima učinke daleko izvan poljoprivrednog sektora. Međutim, s obzirom na važnost carinskih i necarinskih prepreka u poljoprivredi, na snažno integrirana i međusobno ovisna poljoprivredna tržišta Irske i Sjeverne Irske te stalno prekogranično kretanje živih životinja, konačnih proizvoda i proizvoda kojima je potrebna daljnja obrada, za navedeni je sektor posebno bitno nesmetano rješavanje tog pitanja. S tim u vezi odbor AGRI pozdravlja očuvanje statusa quo, odnosno postojeće nevidljive granice te suradnje između sjevernog i južnog dijela irskog otoka, kako je utvrđeno u Sporazumu na Veliki petak, ako se poštuje demokratska suglasnost iz članka 18. Protokola o Irskoj / Sjevernoj Irskoj.

 

6. Istodobno bismo željeli naglasiti da je u svakom slučaju potrebno osigurati pravilnu provedbu Protokola kako bi se zadržao spomenuti status quo, ali i da bi se spriječilo stvaranje rupa u carinskoj i necarinskoj zaštiti EU-a. Rad Zajedničkog odbora na finaliziranju aranžmana predviđenih Protokolom bit će od ključne važnosti. Ta bi se dva cilja trebala odražavati i provoditi u svim aranžmanima o budućem odnosu u slučaju da se Protokol prestane primjenjivati u skladu s člankom 18.

 

7. Glavna pitanja u vezi s poljoprivredom, koja se postavljaju zbog Brexita, povezana su s trgovinom. Poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni proizvodi su proizvodi s najvišim razinama carinske i necarinske zaštite u EU-u i u većini zemalja svijeta, a vjerojatno će tako biti i u Ujedinjenoj Kraljevini. Stoga će na kraju prijelaznog razdoblja taj sektor biti najviše pogođen povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz carinske unije i jedinstvenog tržišta, posebno zbog velikog opsega trgovine: na temelju sadašnjih trgovinskih tokova Ujedinjena Kraljevina mogla bi nakon Brexita postati glavni trgovinski partner za EU-27, i za uvoz i za izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

 

8. Stoga bismo željeli istaknuti da će u slučaju da Sporazum stupi na snagu, od najveće važnosti biti da se prijelazno razdoblje iskoristi za pregovore o sveobuhvatnim aranžmanima kojima će se stvoriti područje slobodne trgovine, kako je predviđeno u političkoj izjavi. Ako do toga ne dođe, poljoprivredni sektor mogao bi se suočiti s iznenadnim prekidom u području bilateralne trgovine jer bi Ujedinjena Kraljevina i EU-27 trgovali u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije bez povlaštenog pristupa tržištu druge strane, a vjerojatno bi se počeli razlikovati i njihovi regulatorni okviri. Želimo odlučno naglasiti da bi sa stajališta odbora AGRI trebalo učiniti sve kako bi se takav scenarij izbjegao. Ako to ne bude moguće, odbor AGRI apelira na Komisiju da osigura dovoljno resursa za ublažavanje posljedica za poljoprivrednike i poljoprivredno-prehrambenu industriju u slučaju spomenutog iznenadnog prekida na kraju prijelaznog razdoblja, kao što je bilo planirano u slučaju da Sporazum o povlačenju ne bude ratificiran.

 

9. Nova nacionalna poljoprivredna politika koju će Ujedinjena Kraljevina provoditi nakon povlačenja iz EU-a i novi trgovinski sporazumi koje će dogovoriti s ostalim trećim zemljama također će imati odlučujući utjecaj na sektor. Oni su ipak izvan djelokruga ovog mišljenja o Sporazumu.

 

10. Stoga odbor AGRI snažno podupire Sporazum o povlačenju koji su dogovorili pregovarači Europske unije i Ujedinjene Kraljevine i koji je upućen Parlamentu radi davanja suglasnosti te se nada da će se njegovim stupanjem na snagu i pravilnom provedbom otvoriti put za aranžmane o budućim odnosima kojima će se u najvećoj mogućoj mjeri očuvati poljoprivredni interesi EU-a.

 


 

 

PISMO ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE

g. David McAllister

Predsjednik

Odbor za vanjske poslove

BRUXELLES

 

g. Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

BRUXELLES

 

Predmet: <Titre>Mišljenje o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Poštovani g. McAllister, poštovani g. Lange,

 

u ime Odbora za kulturu i obrazovanje želio bih Vam, u obliku pisma, dostaviti mišljenje odbora CULT u vezi s navedenim izvješćem. Kao što je zatraženo, mišljenje se oblikuje kao doprinos rezoluciji.

 

Ako imate pitanja u vezi s našim mišljenjem ili želite raspraviti o spomenutim točkama, stojim Vam na raspolaganju.

 

S poštovanjem,

Sabine Verheyen

predsjednica Odbora za kulturu i obrazovanje

PRIJEDLOZI

A. budući da zaštita i promicanje kulturne i jezične raznolikosti moraju biti temelj svakog budućeg sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom;

B. budući da je suradnja u području obrazovanja, kulture i razmjene mladih sastavni dio bliskog, kooperativnog i produktivnog odnosa s bilo kojom trećom zemljom; budući da je Ujedinjena Kraljevina ključni partner Unije u područjima obrazovanja, kulture, mladih i učenja jezika; budući da bi, iako je novi sporazum osmišljen za upravljanje procesom razilaženja, Unija i Ujedinjena Kraljevina trebale nastojati nadograđivati blisku suradnju koja već postoji u tim područjima na temelju zajedničkih korijena utvrđenih tijekom 47-godišnjeg članstva Ujedinjene Kraljevine u Uniji; budući da bi sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programima Erasmus +, Kreativna Europa i Europske snage solidarnosti doprinijelo podupiranju i poticanju trajne bliske suradnje i učinkovitih mreža;

C. budući da bi kontinuirano sudjelovanje Ujedinjene Kraljevine u programu Erasmus + bilo od jasne vrijednosti za korisnike tog programa u Ujedinjenoj Kraljevini i diljem Unije; budući da se u okviru sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u programu Erasmus + moraju poštovati sva relevantna pravila i uvjeti sudjelovanja, kako su utvrđeni u Pravilniku programa; budući da Ujedinjena Kraljevina ne može imati ovlasti odlučivanja u odnosu na taj program; budući da Ujedinjena Kraljevina u okviru svojeg pregovaračkog mandata navodi da će razmotriti sudjelovanje u dijelovima programa Erasmus + na ograničeno vremensko razdoblje;

D. budući da Ujedinjena Kraljevina do danas nije izrazila namjeru da nastavi sudjelovati ni u programima Kreativna Europa ni u programima Europskih snaga solidarnosti;

E. budući da Ujedinjena Kraljevina u svojem pregovaračkom mandatu napominje da bi se sporazumom s Unijom mogla „promicati trgovina audiovizualnim uslugama”; budući da se „kulturno izuzeće” uvijek primjenjivalo u sporazumima Unije o slobodnoj trgovini s trećim zemljama i da ne postoji presedan za bilo koji sporazum Unije o slobodnoj trgovini kojim se predviđa jednak pristup jedinstvenom tržištu za pružatelje audiovizualnih medijskih usluga koji se nalaze izvan Europskoga gospodarskog prostora (EGP);

F. budući da se direktivama o audiovizualnim medijskim uslugama utvrđuju minimalni standardi za audiovizualne medijske usluge kako bi se osigurao nesmetan ponovni prijenos audiovizualnih medijskih usluga na temelju načela zemlje podrijetla;

G. budući da je u propisima Unije slobodno kretanje dobara usklađeno sa zaštitom kulturnih dobara s umjetničkom, povijesnom ili arheološkom vrijednošću; budući da Ujedinjena Kraljevina u svojem pregovaračkom mandatu ne navodi na koji način zamišlja buduću suradnju u pogledu zaštite kulturnih dobara;

1. smatra da bi se Sporazumom trebalo pojasniti da se kulturna i jezična raznolikost održava u skladu s Konvencijom UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja;

 

2. pozdravlja nedvosmislenu izjavu u pregovaračkim smjernicama Unije da bi budući odnosi EU-a i Ujedinjene Kraljevine također trebali obuhvaćati dijalog i razmjenu u područjima obrazovanja i kulture; žali zbog nepostojanja sličnih ambicija u pregovaračkom mandatu Ujedinjene Kraljevine; smatra da je bliska suradnja, koja se temelji na postojećim bliskim vezama, preduvjet za zdrav budući odnos između Unije i UK-a te poziva na ambicioznost u tom pogledu; podsjeća da je mobilnost pojedinaca ključna za poticanje razmjene i pozdravlja odredbe u pogledu mobilnosti za studiranje, osposobljavanje i razmjenu mladih navedene u nacrtu teksta sporazuma koji je objavila Komisija; međutim, zabrinut je zbog toga što odredbe kojima se uređuje ulazak i privremeni boravak fizičkih osoba u poslovne svrhe ne zadovoljavaju potrebe kulturnog i kreativnog sektora te bi mogle ometati kontinuiranu kulturnu razmjenu;

 

3. pozdravlja izjavu vlade Ujedinjene Kraljevine da je i dalje predana međunarodnim razmjenama u području obrazovanja; ponavlja svoju potporu kontinuiranom sudjelovanju Ujedinjene Kraljevine u programu Erasmus +; podsjeća da sudjelovanje u programu od UK-a zahtijeva puni i pravedni financijski doprinos; naglašava da Ujedinjena Kraljevina, ako sudjeluje u programu Erasmus +, mora u potpunosti sudjelovati u programu i tijekom njegova cijelog trajanja u okviru VFO-a; ističe da je važno osigurati potrebne uvjete za mobilnost u svrhu učenja u okviru programa Erasmus + i u Ujedinjenoj Kraljevini i u EU-u, uključujući jednako postupanje prema učenicima u okviru razmjene, na primjer u pogledu školarina, jednostavnog pristupa osnovnim uslugama i izbjegavanja neopravdanih financijskih ili administrativnih opterećenja;

 

4. prima na znanje da Ujedinjena Kraljevina do danas nije izrazila namjeru da nastavi sudjelovati ni u programima Kreativna Europa ni u programima Europskih snaga solidarnosti; napominje da će ta odluka otežati blisku suradnju u području kulture i razmjene mladih;

 

5 bezrezervno podržava jasan stav u pregovaračkim smjernicama Unije po kojem bi audiovizualne usluge trebale biti isključene iz područja primjene gospodarskog partnerstva te apelira na Komisiju da ostane nepokolebljiva u svojem stajalištu;

 

6.  ističe da se pristup tržištu audiovizualnih usluga u Uniji može osigurati samo ako se u potpunosti provodi Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama tako da se objema stranama odobre ista prava na reemitiranje; podsjeća da će se nakon isteka prijelaznog razdoblja sadržaji podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine i dalje klasificirati kao „europska djela” sve dok su djela podrijetlom iz država koje nisu članice EU-a i država izvan EGP-a koje su stranke Konvencije Vijeća Europe o prekograničnoj televiziji uključena u kvotu sadržaja „europskih djela”;

 

7.  pozdravlja to što su pitanja koja se odnose na vraćanje ili restituciju nezakonito iznesenih kulturnih dobara u njihove zemlje podrijetla uključena u pregovaračke smjernice Unije; podsjeća na korake koje je Unija poduzela posljednjih godina kako bi riješila pitanje zaštite i očuvanja kulturnih dobara te naglašava važnost kontinuirane suradnje s Ujedinjenom Kraljevinom u tom području.


 

 

PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

g. David McAllister

Predsjednik

Odbor za vanjske poslove

BRUXELLES

 

g. Bernd Lange

Predsjednik

Odbor za međunarodnu trgovinu

BRUXELLES

Predmet: <Titre>Mišljenje Odbora za pravna pitanja o preporukama za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske</Titre> <DocRef>(2020/2023(INI))</DocRef>

Poštovani predsjednici,

na sastanku održanom 18. veljače 2020. koordinatori Odbora za pravna pitanja odlučili su, u skladu s člankom 56. stavkom 1. Poslovnika, dati mišljenje u obliku pisma o izvješću o predloženom mandatu za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom (2020/2023(INI)), s naglaskom na nadležnosti našeg Odbora. Istog dana imenovan sam izvjestiteljem za mišljenje u svojstvu predsjednika Odbora.

 

 

 

Prijedlozi:

U skladu s tim na sastanku održanom 7. svibnja 2020. Odbor za pravna pitanja odlučio je, s 20 glasova za, dva protiv i dva suzdržana glasa[59], pozvati Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbori u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrste sljedeće prijedloge.

 

Odbor za pravna pitanja daje prijedloge uzimajući u obzir sljedeće: Rezoluciju Europskog parlamenta od 12. veljače 2020. o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske;[60] Odluku Vijeća od 13. veljače 2020. o mandatu za pregovore s Ujedinjenom Kraljevinom o predloženom mandatu za pregovore o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske[61], Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije od 24. siječnja 2020. i Političku izjavu o okviru za buduće odnose[62] te nacrt teksta Sporazuma o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom od 19. ožujka 2020.[63]

 

Institucionalni i horizontalni aspekti

 

1. Pregovori o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske imat će dalekosežne ustavne i pravne posljedice za Ujedinjenu Kraljevinu i EU, a odredbe predviđenog Sporazuma imat će znatan dugoročan utjecaj na život građana i poslovne subjekte u Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u. Pristup tom procesu i sadržaju pregovora trebao bi se stoga temeljiti na vrijednostima vladavine prava te na jamčenju transparentnosti, pravne sigurnosti i dostupnosti zakonodavstva.

 

2. U tom pogledu iznimno je važno istaknuti da se novi sporazum o budućim odnosima između EU-a i Ujedinjene Kraljevine može temeljiti samo na vjernoj i učinkovitoj provedbi Sporazuma o povlačenju, koji bi trebalo smatrati nužnim preduvjetom za uspješnu suradnju i minimalnim jamstvom dobre vjere i uzajamnog povjerenja između dviju strana.

 

3. Podsjeća da su se obje strane u Političkoj izjavi[64] obvezale da bi se budući odnosi trebali temeljiti na sveobuhvatnom institucijskom okviru kojim su obuhvaćena poglavlja i povezani dogovori u vezi s posebnim područjima suradnje. Takvi su dopunski sporazumi sastavni dio sveobuhvatnih bilateralnih odnosa koji će biti uređeni budućim Sporazumom i dio su zajedničkog okvira.

 

4. U tom kontekstu predviđeni sporazum trebao bi osigurati sveobuhvatan okvir za upravljanje, uključujući čvrst mehanizam za rješavanje sporova. U tom je pogledu od ključne važnosti da se sporazumom o budućem partnerstvu zajamči osnova pravosudnog sustava EU-a, odnosno postupak prethodnog upućivanja Sudu Europske unije čiji je cilj osigurati ujednačeno tumačenje, dosljednost, puni učinak i autonomiju prava EU-a u odnosu na pravo država članica i međunarodno pravo. Stoga se mora osigurati da nijedno tijelo osnovano na temelju predviđenog sporazuma radi jamčenja njegova ujednačenog tumačenja i primjene ne bude nadležno za ispitivanje i tumačenje nijednog pojma iz prava EU-a i da pri izvršavanju svojih unutarnjih ovlasti ne bude u mogućnosti obvezati EU i njegove institucije na određeno tumačenje pravila iz prava EU-a.[65] Stoga će se sva takva pitanja iz prava EU-a morati uputiti Sudu Europske unije.

 

Intelektualno vlasništvo

 

5. Sporazumom o povlačenju u Ujedinjenoj Kraljevini se od završetka prijelaznog razdoblja bez preispitivanja uspostavlja mehanizam za visoku razinu zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla, oznaka izvornosti ili zajamčeno tradicionalnih specijaliteta koji su na posljednji dan prijelaznog razdoblja posebnim propisima Unije zaštićeni u Uniji.[66] Na isti bi način predviđenim sporazumom o budućem partnerstvu trebalo predvidjeti i mehanizam za dinamičnu zaštitu oznaka zemljopisnog podrijetla, oznaka izvornosti ili tradicionalnih specijaliteta u Ujedinjenoj Kraljevini na temelju budućeg pravnog okvira EU-a te bi on trebao uključivati mogućnost bliske bilateralne suradnje između Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Ureda za intelektualno vlasništvo u Ujedinjenoj Kraljevini.

 

6. Predviđeni sporazum trebao bi također sadržavati čvrste i provedive mjere za priznavanje i visoku razinu zaštite prava intelektualnog vlasništva, kao što su autorsko pravo i srodna prava, žigovi i industrijski dizajn, patenti i poslovne tajne, na temelju sadašnjeg i budućeg pravnog okvira EU-a. U tom kontekstu i uzimajući u obzir da Ujedinjena Kraljevina nije službeno povukla svoj potpis iz Sporazuma o Jedinstvenom sudu za patente, trebalo bi pažljivo procijeniti i ocijeniti mogućnost da u Ujedinjenoj Kraljevini bude smješten jedan dio planiranog Jedinstvenog suda za patente te da ona doprinese stvaranju jedinstvenog patenta EU-a.

 

Pravo trgovačkih društava

 

7. Kako bi se izbjeglo snižavanje standarda i osigurao pravni položaj u Ujedinjenoj Kraljevini i EU-u, poželjno je da predviđeni sporazum sadrži minimalne zajedničke standarde u pogledu osnivanja i provođenja operacija, zaštite dioničara, vjerovnika ili zaposlenika, izvješćivanja trgovačkih društava i njihove revizije te pravila o transparentnosti, kao i u pogledu uzajamnog priznavanja sudskih odluka o restrukturiranju i stečaju ili nesolventnosti.

 

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima, među ostalim u obiteljskim pitanjima

 

8. Pravosudna suradnja u građanskim stvarima od ključne je važnosti kako bi se osigurala buduća trgovinska i poslovna interakcija između građana i trgovačkih društava te pružila sigurnost i dovoljna zaštita stranaka u prekograničnim transakcijama i drugim aktivnostima. U tom kontekstu, uz istodobnu zaštitu interesa EU-a i u svjetlu pravilnog funkcioniranja Luganske konvencije, trebalo bi pažljivo procijeniti bi li ta Konvencija, u kojoj se kopira tekst općeg prava EU-a o sudskoj nadležnosti i priznavanju presuda u građanskim stvarima iz 2007. i kojom se njezina primjena proširuje na Norvešku, Island i Švicarsku, mogla biti prikladno rješenje u kontekstu predviđenog partnerstva s Ujedinjenom Kraljevinom te bi li državama članicama EU-a koje ne sudjeluju u području slobode, sigurnosti i pravde trebalo dati mogućnost da kao zasebne ugovorne strane sudjeluju u Konvenciji. U tu bi svrhu također trebalo razmotriti bi li pristupanje Ujedinjene Kraljevine kao neovisne strane Luganskom sustavu EU-u omogućilo da zadrži opću ravnotežu svojih odnosa s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama ili bi bilo primjerenije pronaći novo rješenje kojim bi se moglo osigurati „dinamičko usklađivanje” između dviju strana. U potonjem slučaju vanjski odnosi u područjima obuhvaćenima međunarodnim građanskim pravom EU-a bili bi pod isključivom nadležnošću Europske unije i činili sastavni dio njezina pravnog poretka te time podlijegali mehanizmu donošenja prethodne odluke.

 

9. Predviđeni sporazum posebno bi trebao sadržavati smisleno i sveobuhvatno rješenje u pogledu bračne zajednice, roditeljske odgovornosti i drugih obiteljskih pitanja. Dobrodošla je namjera Ujedinjene Kraljevine da pristupi Haškoj konvenciji iz 2007. o međunarodnoj naplati tražbina za uzdržavanje djece i drugih oblika obiteljskog uzdržavanja. Ipak, treba podsjetiti da je EU u nekim građanskopravnim pitanjima otišao korak dalje od Haške konvencije donošenjem detaljnijeg zakonodavstva o sudskoj nadležnosti u građanskim stvarima, sukobu zakona i priznavanju sudskih odluka među državama. U tom kontekstu sve uzajamne provedbene odredbe o obiteljskim pitanjima u predviđenom sporazumu ne bi se trebale temeljiti samo na načelu uzajamnog povjerenja pravosudnih sustava već i na postojanju određenih ustavnih jamstava i zajedničkih standarda u području temeljnih prava.

 

 

Vjerujem da će navedeno biti koristan doprinos za prijedlog rezolucije koji će zajednički sastaviti Odbor za vanjske poslove i Odbor za međunarodnu trgovinu.

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

Adrián Vázquez Lázara


 

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

12.6.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

85

6

17

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Barry Andrews, Maria Arena, Anna-Michelle Asimakopoulou, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Tiziana Beghin, Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Jordi Cañas, Fabio Massimo Castaldo, Anna Cavazzini, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Miroslav Číž, Katalin Cseh, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Emmanouil Fragkos, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Gabriel Mato, Emmanuel Maurel, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Maxette Pirbakas, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Jérôme Rivière, Inma Rodríguez-Piñero, María Soraya Rodríguez Ramos, Massimiliano Salini, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Radosław Sikorski, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Hilde Vautmans, Marie-Pierre Vedrenne, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Jörgen Warborn, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Iuliu Winkler, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Jan Zahradil, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nikos Androulakis, Marek Belka, Svenja Hahn, Arba Kokalari, Sergey Lagodinsky, Marisa Matias, Liudas Mažylis, Ernest Urtasun, Angelika Winzig

 

 

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

85

+

ECR

Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Jan Zahradil

NI

Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Anna‑Michelle Asimakopoulou, Traian Băsescu, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Enikő Győri, Kinga Gál, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, Gabriel Mato, Liudas Mažylis, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Massimiliano Salini, Radosław Sikorski, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Angelika Winzig, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

RENEW

Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Jordi Cañas, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Liesje Schreinemacher, Hilde Vautmans, Marie‑Pierre Vedrenne

S&D

Nikos Androulakis, Maria Arena, Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz, Paolo De Castro, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Bernd Lange, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Inma Rodríguez‑Piñero, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev, Nacho Sánchez Amor, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Miroslav Číž

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Sergey Lagodinsky, Tineke Strik, Ernest Urtasun, Viola Von Cramon‑Taubadel, Salima Yenbou

 

6

-

GUE/NGL

Manu Pineda

ID

Lars Patrick Berg, Roman Haider, Maximilian Krah, Harald Vilimsky

NI

; Kostas Papadakis

 

17

0

ECR

Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

GUE/NGL

Giorgos Georgiou, Emmanuel Maurel, Helmut Scholz, Idoia Villanueva Ruiz

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Herve Juvin, Danilo Oscar Lancini, Thierry Mariani, Maxette Pirbakas, Jérôme Rivière

 

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

 

[1] SL L 58, 27.2.2020., str. 53.

[2] SL C 298, 23.8.2018., str. 24.

[3] SL C 346, 27.9.2018., str. 2.

[4] SL C 369, 11.10.2018., str. 32.

[5] SL C 162, 10.5.2019., str. 40.

[6] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0016.

[7] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0006.

[8] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0033.

[9] UKTF(2020)14.

[10] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0018

[11] SL L 29, 31.1.2020., str. 7.

[12] SL C 34, 31.1.2020., str. 1.

[13] SL L 58, 27.2.2020., str. 53.

[14] U budući je sporazum potrebno uključiti ad hoc mehanizam protiv rizika „zamjene” kako bi se unutarnje tržište zaštitilo od situacije u kojoj Ujedinjena Kraljevina odluči uvoziti jeftinu robu iz trećih zemalja (kako bi zadovoljila domaću potrošnju), a na unosnije tržište EU-a izvoziti svoje domaće proizvode bez plaćanja carina. Taj bi fenomen koji ne mogu spriječiti pravila o podrijetlu i od kojeg bi korist ostvarile Ujedinjena Kraljevina i treće zemlje destabilizirao poljoprivredni sektor EU-a te stoga zahtijeva posebne operativne mehanizme.

[15] Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

[16] Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari (SL L 344, 17.12.2016., str. 1.).

[17] Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) ( SL L 334, 17.12.2010, str. 17.).

[18] Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2010. o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama) (SL L 95, 15.4.2010, str. 1.).

[19] SL L 335, 13.12.2008., str. 99.

[20] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0006.

[21] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0033.

[22] SL L 314, 5.12.2019., str. 1.

[23] SL L 322, 12.12. 2019., str. 1.

[25] SL L 156, 19.6. 2018., str. 43.

[26] Direktiva (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. (SL L 139, 5.6.2018., str. 1.).

[27] Direktiva 2011/16/EU od 15. veljače 2011. (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

[28] Direktiva 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. (SL L 359, 16.12.2014., str. 1.).

[29] Direktiva (EU) 2015/2376 od 8. prosinca 2015. (SL L 332, 18.12.2015., str. 1.).

[30] Direktiva Vijeća (EU) 2016/881 od 25. svibnja 2016. (SL L 146, 3.6.2018., str. 8.).

[31] Direktiva Vijeća (EU) 2016/2258 od 6. prosinca 2016. (SL L 342, 16.12.2016., str. 1.).

[33] Odluka Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (5870/20) i Prilog Odluci Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o novom partnerstvu s Ujedinjenom Kraljevinom Velike Britanije i Sjeverne Irske (5870/20 ADD 1 REV 3).

[34] Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (SL L 29, 31.1.2020., str. 7.).

[35] UKTF(2020)14.

[36] Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika običnim i putničkim autobusima (Interbus ugovor) (SL L 321, 26.11.2002.,str. 13).

[37] Amandmani koje je donio Europski parlament 24. listopada 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 kako bi se državama članicama pružila financijska pomoć za nošenje s velikim financijskim opterećenjem koje je posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije bez sporazuma – Usvojeni tekstovi P9_TA(2019)0045.

[38] SL L 347, 28.12.2017., str. 81.