Postupak : 2020/0084(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0123/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0123/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0181

<Date>{24/06/2020}24.6.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0123/2020</NoDocSe>
PDF 186kWORD 74k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Luděk Niedermayer</Depute>

(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 2. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 SADRŽAJ
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

(COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Vijeću (COM(2020)0201),

 uzimajući u obzir članak 113. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0136/2020),

 uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0123/2020),

1. prihvaća prijedlog Komisije s izmjenama;

2. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4. poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti prijedlog Komisije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.a (nova)</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.a) Iako izbijanje bolesti COVID-19 uzrokuje stvarne poteškoće nacionalnim upravama, ono ne bi smjelo služiti kao izgovor za daljnje kašnjenje provedbe zajednički dogovorenih pravila. Prije izbijanja neke su države članice upozorile na to da će kasniti s provedbom novog sustava. Osim rješavanja neposrednih poteškoća povezanih s izbijanjem bolesti COVID-19, vlade ne bi smjele štedjeti napore u pogledu provedbe novog sustava. Države članice suočene s problemima koji bi mogli uzrokovati kašnjenje u potpunoj provedbi pravila trebale bi iskoristiti tehničku pomoć koju pruža Komisija u svrhu osiguravanja ispravne i cjelovite provedbe paketa o
e-trgovini. Ciljevi paketa o e-trgovini u pogledu poticanja globalne konkurentnosti europskih MSP-ova, smanjenja administrativnog pritiska na trgovce u Uniji i osiguravanja da internetske platforme pridonose poštenijem sustavu za ubiranje PDV-a uz istodobno suzbijanje poreznih prijevara ključni su aspekti ravnopravnih uvjeta za sva poduzeća, koji su iznimno važni u kontekstu oporavka nakon izbijanja bolesti COVID-19.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Uzimajući u obzir izazove s kojima se države članice suočavaju u borbi s krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 i činjenicu da se nove odredbe temelje na načelu da sve države članice moraju ažurirati svoje informacijske sustave kako bi mogle primijeniti odredbe utvrđene u Uredbi (EU) 2017/2454, čime se osigurava prikupljanje i prijenos informacija i plaćanja u okviru izmijenjenih programa, potrebno je za šest mjeseci odgoditi datume početka primjene te uredbe. Šestomjesečna odgoda je primjerena jer bi kašnjenje trebalo biti što kraće kako bi se što više smanjili suvišni proračunski gubici država članica.

(5) Uzimajući u obzir nove izazove s kojima se države članice suočavaju zbog izbijanja bolesti COVID-19 i činjenicu da se nove odredbe temelje na načelu da sve države članice moraju ažurirati svoje informacijske sustave kako bi mogle primijeniti odredbe utvrđene u Uredbi (EU) 2017/2454, čime se osigurava prikupljanje i prijenos informacija i plaćanja u okviru izmijenjenih programa, možda će biti potrebno za tri mjeseca odgoditi datume početka primjene te uredbe. Odgoda nije poželjna jer će dovesti do gubitka prihoda i povećanog poreznog jaza te istodobno produljiti nepošteno tržišno natjecanje između trgovaca u Uniji i onih izvan EU-a. Međutim, odgoda od tri mjeseca mogla bi biti primjerena jer se podudara s razdobljem zabrane kretanja u većini država članica. Još dulja odgoda povećala bi rizik od prijevara povezanih s PDV-om u vrijeme kada bi javne financije trebale biti nadopunjene u svrhu suprotstavljanja pandemiji te njezinim gospodarskim i društvenim posljedicama. Dulje kašnjenje od šest mjeseci moglo bi dovesti do gubitka prihoda država članica od 2,5 milijardi EUR do 3,5 milijardi EUR. S obzirom na krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 iznimno je važno izbjeći daljnji gubitak prihoda.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Članak 1. – točka 7. – podtočka a – naslov – odjeljak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odredbe primjenjive od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2021.

Odredbe primjenjive od 1. siječnja 2015. do 31. ožujka 2021.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b – podtočka i.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Članak 1. – točka 7. – podtočka b – naslove – odjeljak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odredbe primjenjive od 1. srpnja 2021.

Odredbe primjenjive od 1. travnja 2021.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) 2017/2454</DocAmend2>

<Article2>Članak 2. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Primjenjuje se od 1. srpnja 2021.

Primjenjuje se od 1. travnja 2021.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 


 

SADRŽAJ

Vijeće je 5. prosinca 2017. donijelo Direktivu (EU) 2017/2455 („Direktiva o PDV-u u
e-trgovini”) i Uredbu Vijeća (EU) 2017/2454 (Uredba o PDV-u u e-trgovini) u okviru paketa o PDV-u u e-trgovini. Vijeće je 21. studenoga 2019. donijelo Direktivu (EU) 2019/1995 („Druga direktiva o PDV-u u e-trgovini”).

Novi sustav PDV-a u e-trgovini olakšat će potrošačima i poduzećima, a posebno novoosnovanim poduzećima i MSP-ovima, prekograničnu kupnju i prodaju robe na internetu. Pomoći će državama članicama i da nadoknade trenutačni godišnji gubitak PDV-a od internetske prodaje procijenjen na 5 milijardi EUR osiguravanjem da se poduzećima izvan EU-a ne dodjeljuje povlašteno postupanje pri prodaji, izravno i putem internetskih tržišta, potrošačima u EU-u.

Jednoglasno je odlučeno da datum početka primjene glavnog dijela paketa o PDV-u u
e-trgovini bude 1. siječnja 2021., čime je državama članicama dano dovoljno vremena da prilagode svoje zakonodavstvo i informacijske sustave.

Komisija je 14. veljače 2020. predstavila trenutačnu spremnost država članica, pri čemu je većina država članica potvrdila da će do utvrđenog roka moći primjenjivati pravila. Dvije države članice izrazile su zabrinutost i zatražile odgodu početka primjene od najmanje godinu dana. Zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19 druge države članice izrazile su zabrinutost u pogledu dovršetka priprema, a samim time i u pogledu primjene novih pravila do 1. siječnja 2021. Sličnu su zabrinutost izrazili i ključni gospodarski subjekti, a posebno poštanski i kurirski operateri.

Stoga je Komisija 8. svibnja 2020. odlučila predložiti odgodu datuma početka primjene paketa o PDV-u u e-trgovini za šest mjeseci (od 1. siječnja 2021. do 1. srpnja 2021.).

Iako podržava odgodu datuma početka primjene paketa o PDV-u u e-trgovini zbog izbijanja bolesti COVID-19, vaš se izvjestitelj ne slaže s odgodom od šest mjeseci koju je predložila Komisija. Umjesto toga, ako bude potrebno kašnjenje, mogla bi se razmotriti odgoda u skladu s trajanjem zabrane kretanja kako bi se vlastima i drugim subjektima pružilo dodatno vrijeme za nadoknadu razdoblja zabrane kretanja. Međutim, s obzirom na gospodarske posljedice, bolje rješenje bilo bi, po mogućnosti, izbjeći kašnjenje.

Prema Komisiji, proračunski gubici država članica procijenjeni su na približno 5 – 7 milijardi EUR godišnje ako se paket o PDV-u u e-trgovini pravovremeno ne provede. Kašnjenje od šest mjeseci stoga bi uzrokovalo nenaplaćeni prihod država članica u iznosu od najmanje 2,5 – 3,5 milijardi EUR s obzirom na to da se u tim procjenama ne uzima u obzira znatno povećanje e-trgovine tijekom krize uzrokovane bolešću COVID-19. Države članice trebale bi biti svjesne posljedica takvog kašnjenja te njegova učinka na javne financije u
EU-u, kao i na konkurentno tržište EU-a.

Vaš izvjestitelj smatra da bi kašnjenje trebalo biti što kraće i usklađeno s trajanjem krize (tri mjeseca), uz istodobno smanjenje rizika i troškova navedenih u evaluaciji Komisije iz veljače 2020. u najvećoj mogućoj mjeri.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19

Referentni dokumenti

COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

15.5.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

27.5.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Luděk Niedermayer

28.5.2020

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

9.6.2020

Razmatranje u odboru

9.6.2020

 

 

 

Datum usvajanja

23.6.2020

 

 

 

Datum podnošenja

24.6.2020

 

 

Posljednje ažuriranje: 2. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti