JELENTÉS az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról

6.7.2020 - (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Irene Tinagli

Eljárás : 2020/0905(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0132/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0132/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról

(C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Bankhatóság felügyelőtanácsának 2020. március 5-i javaslatára (C9-0080/2020),

 tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat[1] hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelet 51. cikkének (2) bekezdésére,

 tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására[2],

 tekintettel a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről, illetve a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzéséről szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására[3],

 tekintettel az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról szóló, 2020. január 30-i határozatára[4],

 tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0132/2020),

A. mivel az Európai Bankhatóság előző ügyvezető igazgatója 2020. január 31-jével lemondott tisztségéről;

B. mivel 2020. március 5-én az Európai Bankhatóság felügyelőtanácsa nyílt pályázati eljárást követően javasolta François-Louis Michaud ügyvezető igazgatónak való kinevezését ötéves hivatali időre, az 1093/2010/EU rendelet 51. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban;

C. mivel 2016. június 29-én a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta François-Louis Michaud, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1. nem ért egyet François-Louis Michaud-nak az Európai Bankhatóság ügyvezető igazgatójává történő kinevezésével, és kéri a javaslat visszavonását, valamint új javaslat benyújtását;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Bankhatóságnak, valamint a tagállamok kormányainak.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése

Hivatkozások

N9-0010/2020 – C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

5.3.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

11.3.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Irene Tinagli

16.6.2020

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.6.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

2.7.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

23

10

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karima Delli, Niels Fuglsang, Eugen Jurzyca, Margarida Marques, Ville Niinistö, Andreas Schwab

Benyújtás dátuma

6.7.2020

 

 

Utolsó frissítés: 2020. július 7.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat